Dodatne informacije o SmartArt grafici

Sadržaj članka

Općenito o SmartArt grafici

O čemu voditi računa prilikom odabira izgleda

O tekstnom oknu

Stil, boja i efekti za SmartArt grafiku

Animacija za SmartArt grafiku

Općenito o SmartArt grafici

SmartArt grafika vizualni je prikaz vaših informacija i ideja. SmartArt grafiku možete stvoriti odabirom između mnogo različitih izgleda da biste brzo, jednostavno i učinkovito prenijeli svoju poruku.

Većina ljudi stvara sadržaje koji se sastoje samo od teksta, iako ilustracije i grafika pomažu publici pri razumijevanju i pamćenju informacija bolje nego tekst. Stvaranje kvalitetnih ilustracija može biti izazov, osobito ako niste profesionalni dizajner ili si ne možete priuštiti profesionalnog dizajnera. Ako koristite starije verzije sustava Microsoft Office, umjesto da se usredotočite na sadržaj, možete potrošiti dosta vremena na izradu oblika jednake veličine i njihovom poravnavanju, postizanje zadovoljavajućeg izgled teksta te ručno oblikovanje oblika da biste ih uklopili u sveukupan stil dokumenta. Uz SmartArt grafiku i ostala nova svojstva kao što su tema možete stvarati kvalitetne ilustracije uz samo nekoliko pritisaka mišem.

SmartArt grafiku možete stvarati u programima Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 ili u poruci e-pošte u programu Microsoft Office Outlook 2007. Iako SmartArt grafiku ne možete stvarati u ostalim programima iz sustava 2007 Microsoft Office, u njih je možete kopirati i zalijepiti u obliku slika.

Budući da Office PowerPoint 2007 prezentacije često sadrže slajdove s popisima s grafičkim oznakama, možete brzo pretvoriti tekst slajda u SmartArt grafiku. Osim toga, možete dodati animaciju u SmartArt grafiku u Office PowerPoint 2007 prezentacijama.

Prilikom stvaranja SmartArt grafike trebate odabrati vrstu kao što je Postupak, Hijerarhija, Ciklički ili Odnos. Vrsta je slična kategoriji SmartArt grafike, a svaka vrsta sadrži nekoliko različitih izgleda.

Pročitajte više o stvaranju SmartArt grafike.

Vrh stranice

O čemu voditi računa prilikom odabira izgleda

Prilikom odabira izgleda SmartArt grafike zapitajte se koju poruku želite prenijeti i želite li da se informacije pojave baš na određen način. Budući da možete brzo i lako mijenjati izglede, isprobajte različite izglede (raznih vrste) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustrira vašu poruku. Eksperimentirajte s različitim vrstama i izgledima koristeći tablicu u nastavku teksta kao polazište.

Kada mijenjate izglede, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenose u novi izgled.

Napomena   Svrha tablice u nastavku teksta jest pomoć pri prvim koracima, a ne davanje iscrpnog popisa.

Namjena

Vrsta

Prikaz informacija bez specifičnog redoslijeda.

Popis

Prikaz koraka procesa ili vremenske skale.

Postupak

Prikaz neprekidnog procesa.

Ciklički

Prikaz organizacijskog grafikona.

Hijerarhija

Prikaz stabla odlučivanja.

Hijerarhija

Ilustriranje veza.

Odnos

Prikaz odnosa dijelova i cjeline.

Matrica

Prikaz proporcionalnog odnosa s najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Uzmite u obzir i količinu teksta, jer količina teksta i potreban broj oblika često određuju najbolji izgled. Jesu li detalji važniji od rezimea ili obratno? Općenito, SmartArt grafika je najučinkovitija kada se broj oblika i količina teksta ograniče na ključne točke. Veće količine teksta mogu ugroziti vizualnu privlačnost SmartArt grafike i otežati vizualni prijenos poruke. Međutim, neki izgledi poput Trapezoidnog popisa u vrsti Popis dobro funkcioniraju s većim količinama teksta.

Neki izgledi SmartArt grafike sadrže ograničen broj oblika. Na primjer, izgled Strelice ravnoteže u vrsti Odnos dizajnirana je za prikaz dviju suprotnih ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu sadržavati tekst, a izgled se ne može mijenjati radi prikaza više ideja ili koncepata. Ako odaberete izgled s ograničenim brojem oblika, u tekstnom oknu će se pored sadržaja koji se neće pojaviti u SmartArt grafici pojaviti crveni X.

Izgled strelica ravnoteže

Ako trebate prenijeti više od dvije ideje, prebacite se na drugi izgled s više oblika za tekst, kao što je Osnovna piramida u sklopu vrste Piramida. Imajte na umu da promjena izgleda ili vrste može promijeniti smisao vaših informacija. Na primjer, izgled sa strelicama koje pokazuju udesno, poput izgleda Osnovni postupak u sklopu vrste Postupak, ima različito značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, poput izgleda Neprekinuti ciklus u sklopu vrste Ciklički. Strelice naznačuju tijek ili napredak u određenom smjeru, dok sličan izgled s poveznim crtama umjesto strelica naznačuje veze, ali ne nužno i tijek.

Ako ne možete naći željeni izgled, možete dodavati i uklanjati oblike u SmartArt grafici da biste podesili strukturu izgleda. Na primjer, izgled Osnovni postupaku sklopu vrste Postupak pojavljuje se s tri oblika, a proces može zahtijevati samo dva ili pak pet oblika. Kako dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, poredak oblika i količina teksta unutar tih oblika automatski se ažuriraju — na taj se način održava izvorni dizajn i silueta izgleda SmartArt grafike.

Kad odaberete izgled, pojavljuje se tekst rezerviranog mjesta (kao što je [Tekst]). Tekst rezerviranog mjesta se ne ispisuje i ne pojavljuje za vrijeme prezentacije u programu Office PowerPoint 2007. Tekst rezerviranog mjesta možete zamijeniti vlastitim sadržajem. Napominjemo da se oblici koji sadrže tekst rezerviranog mjesta uvijek prikazuju i ispisuju sve dok ih ne obrišete.

Savjet   Ako mislite da SmartArt grafika ne izgleda privlačno, prebacite se na drugi izgled koji sadrži podoblike ili primijenite drugi SmartArt stil ili varijaciju boja.

Vrh stranice

O tekstnom oknu

Tekstno okno jest okno koje možete koristiti za unos i uređivanje teksta koji se pojavljuje u SmartArt grafici. Tekstno okno pojavljuje se lijevo od SmartArt grafike. SmartArt grafika automatski se ažurira s dodavanjem i uređivanjem sadržaja u tekstnom oknu. – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Kada stvarate SmartArt grafiku, SmartArt grafika i njezino tekstno okno popunjavaju se zamjenskim tekstom koji možete zamijeniti svojim informacijama. Na vrhu tekstnog okna možete uređivati tekst koji će se pojaviti u SmartArt grafici. Na dnu tekstnog okna možete vidjeti dodatne informacije o SmartArt grafici.

Slika tekstnog okna s tekstom razine 1 i 2

U SmartArt grafici koja sadrži nepromjenjiv broj oblika samo se dio teksta iz tekstnog okna pojavljuje u SmartArt grafici. Tekst, slike ili ostali sadržaj koji nije prikazan označeni su crvenim znakom X u tekstnom oknu. Sadržaj koji nije prikazan i dalje će biti dostupan ako se prebacite na drugi izgled, ali ako zadržite i zatvorite isti izgled, informacije se neće spremiti radi zaštite vaše privatnosti.

Tekstno okno s crvenim znakovima X

Tekstno okno funkcionira kao prikaz strukture ili popis s grafičkim oznakama koji mapira informacije izravno na SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definira vlastito mapiranje između grafičkih oznaka u tekstnom oknu i skupa oblika u SmartArt grafici.

Da biste stvorili novi redak teksta s grafičkim oznakama u tekstnom oknu, pritisnite tipku ENTER. Da biste uvukli redak u tekstnom oknu, odaberite redak koji želite uvući, a zatim u odjeljku SmartArt alati na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite Spusti razinu. Da biste izvukli redak, kliknite Digni razinu. Možete i kliknuti TAB za uvlačenje ili SHIFT+TAB za izvlačenje unutar tekstnog okna. Svaka od tih radnji ažurira mapiranje između grafičkih oznaka u tekstnom oknu i oblika u izgledu SmartArt grafike. Ne možete spustiti razinu teksta za više od jedne razine od teksta u prethodnom retku, niti spustiti razinu oblika na najvišoj razini.

Napomena   Ovisno o odabranom izgledu, svaka grafička oznaka u tekstnom oknu prikazuje se u SmartArt grafici kao novi oblik ili grafička oznaka unutar oblika. Na primjer, obratite pažnju kako se isti tekst različito mapira u dvije SmartArt grafike u nastavku teksta. U prvom su primjeru podređene grafičke oznake prikazane kao odvojeni oblici. U drugom primjeru podređene grafičke oznake prikazane su kao grafičke oznake unutar oblika.

SmartArt grafika u obliku hijerarhijskog popisa s prikazom grafičkih oznaka u tekstnom oknu, ali ne i u oblicima

SmartArt grafika osnovnog procesa s grafičkim oznakama u tekstnom oknu koje su prikazane kao grafičke oznake u obliku.

Ako koristite izgled organizacijskog dijagrama s pomoćnim oblikom, grafička oznaka s pridruženim retkom označava pomoćni oblik.

Tekstno okno prikazuje grafičke oznake za glavne, podređene i pomoćne oblike.

Savjet   Ako ne želite cjelokupan tekst u zasebnim oblicima, prijeđite na drugi izgled koji prikazuje sav tekst kao grafičke oznake.

Iako se oblikovanje znakova, kao što su vrsta i veličina fonta, podebljavanje, kurziv i podcrtavanje, može primijeniti na tekst u tekstnom oknu, ono se ne prikazuje unutar tekstnog okna. Sve se promjene oblikovanja, međutim, prikazuju u SmartArt grafici.

Kada se veličina fonta u jednom obliku smanji jer ste u oblik dodali još teksta, tekst u ostalim oblicima SmartArt grafike također će se smanjiti na istu veličinu da bi SmartArt grafika izgledala dosljedno i profesionalno. Nakon što odaberete izgled, možete staviti pokazivač miša iznad bilo kojeg izgleda prikazanog na vrpci, koja je dio korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, da biste vidjeli izgled sadržaja kada se primijeni taj izgled.

Vrh stranice

Stil, boja i efekti za SmartArt grafiku

U sklopu značajke SmartArt alati na kartici Dizajn postoje dvije galerije za brzo mijenjanje izgleda SmartArt grafike  – SmartArt stilovi i Promijeni boje. Kada postavite pokazivač iznad sličice u nekoj od tih galerija, možete bez njihove stvarne primjene vidjeti kako SmartArt stil ili promjena boje utječu na SmartArt grafiku.

Brz i jednostavan način dodavanja profesionalno dizajniranih kombinacija efekata u SmartArt grafiku jest primjena SmartArt stila. Brzi stilovi sadrže ispune oblika, rubove, sjene, stilove linija, stupnjevanje i trodimenzionalne (3-D) perspektive te se primjenjuju na cijelu SmartArt grafiku. Možete primijeniti i stil pojedinog oblika na jedan ili više oblika u SmartArt grafici.

Druga galerija, Promijeni boje, pruža širok raspon različitih boja za SmartArt grafiku, od kojih svaka na različit način primjenjuje jednu ili više tema boja na oblike u SmartArt grafici.

SmartArt stilovi i kombinacije boja dizajnirani su kako bi istaknuli sadržaj.

Na primjer, ako koristite 3-D SmartArt stil s perspektivom, moći ćete vidjeti sve na istoj razini.

Organizacijski grafikon - izgled s bijelom konturom

Možete koristiti 3-D SmartArt stil s perspektivom da biste istaknuli vremensku os koja se proteže u budućnost.

Osnovna vremenska crta iz ptičje perspektive

Savjet   3-D SmartArt stilovi, a posebno koherentnost 3-D scene, mogu omesti poruku koju želite poslati, pa ih morate koristiti umjereno. 3-D SmartArt stilovi obično dobro funkcioniraju na prvoj stranici dokumenta ili prvoj stranici prezentacije. Jednostavniji 3-D efekti, poput istaka, nisu toliko upadljivi, ali se svejedno trebaju koristiti umjereno.

Da bi se naglasili različiti koraci u SmartArt grafici vrste Postupak, možete koristiti bilo koje kombinacije u značajki Obojano.

Izgled Osnovni proces s rasponom isticanja boja od 5 do 6

Ako imate SmartArt grafiku vrste Ciklički, možete koristiti bilo koju od mogućnosti Raspon stupnjevanja - Isticanje n boja da biste istaknuli kružno kretanje. Te se boje kreću stupnjevito do srednjeg oblika, a zatim natrag do prvog oblika.

Izgled Neprekinuti ciklus s rasponom prijelaza - isticanje 3

Prilikom odabira boja morate razmisliti želite li da publika ispisuje SmartArt grafiku ili je gleda u mreži. Na primjer, boje značajke Primarna tema namijenjene su crno-bijelom ispisu.

Savjet   Kombinacije boja koje u nazivu sadrže riječ Prozirno najbolje su ako imate pozadinski slajd sa slikom ili drugim upadljivim efektom da biste imali profinjeniji dizajn u dokumentu.

Kada umetnete SmartArt grafiku u dokument, ona će se prilagoditi ostatku sadržaja dokumenta. Ako promijenite tema dokumenta, izgled SmartArt grafike automatski će se ažurirati.

Ako vam ugrađene galerije ne mogu pružiti željeni izgled, gotovo svi dijelovi SmartArt grafike mogu se prilagoditi. Ako galerija SmartArt stilova nema odgovarajuće kombinacije ispuna, linija i efekata, možete primijeniti individualni stil oblika ili sami potpuno prilagoditi oblik. Ako veličina i položaj oblika nisu zadovoljavajući, premjestite oblik ili mu promijenite veličinu. Većinu mogućnosti prilagodbe pronaći ćete u značajki SmartArt alati na kartici Oblikovanje.

Čak i nakon što prilagodite SmartArt grafiku, možete promijeniti izgled, a većina prilagodbi bit će zadržana. Možete i kliknuti gumb Ponovno postavi grafiku na kartici Dizajn da biste uklonili sve promjene oblikovanja i započeli iznova.

Gumb Ponovno postavi grafiku

Izgled SmartArt grafike možete promijeniti mijenjanjem ispune njezina oblika ili teksta, dodavanjem efekata, kao što su sjene, odrazi, sjaj ili meki rubovi, ili dodavanjem trodimenzionalnih (3-D) efekata, poput istaka ili zakretanja.

Vrh stranice

Animacija za SmartArt grafiku

Napomena   Animacija je dostupna samo za SmartArt grafiku stvorenu u programu Office PowerPoint 2007.

Za dodatno isticanje ili prikaz informacija u fazama možete u SmartArt grafiku ili u pojedini oblik SmartArt grafike dodati animaciju. Na primjer, možete postići da oblik brzo ulijeće s jedne strane ekrana ili da se postupno materijalizira.

Dostupne animacije ovise o odabranom izgledu za SmartArt grafiku, ali uvijek možete animirati sve oblike odjednom ili jedan po jedan oblik.

Za dodatne informacije o dodavanju animacije u SmartArt grafiku u sklopu prezentacije programa Office PowerPoint 2007 pogledajte Animiranje SmartArt grafike.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: PowerPoint 2010, Excel 2010, Excel 2007, Word 2010, Word 2007, PowerPoint 2007Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik