Dizajniranje predloška obraca temeljenog na bazi podataka programa Microsoft SQL Server

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete dizajnirati predložak obrasca koji može raditi s bazom podataka programa Microsoft SQL Server za postavljanje upita za podatke ili za upite i slanje podataka.

U ovom članku

Pregled

Razmatranje kompatibilnosti

Prije početka

Dizajniranje predloška obrasca

Konfiguriranje mogućnosti slanja

Pregled

Obrazac može imati jednu primarnu podatkovnu vezu, koja se zove glavna podatkovna veza, ali može imati jednu ili više sekundarnih podatkovnih veza. Ovisno o vašim ciljevima za obrazac podatkovna veza može slati upit ili podatke obrasca na vanjski izvor podataka, kao što je baza podataka programa Microsoft SQL Server ili web-usluga.

Prilikom dizajniranja predloška obrasca koji se temelji na bazu podataka programa Microsoft Office InfoPath stvara glavni izvor podataka s grupama koje sadrže polja upita i polja podataka i podatkovnu vezu za upit kao glavnu podatkovnu vezu za predložak obrasca. Ta polja i grupe koje odgovaraju na način na koji su podaci spremljeni u tablicama u bazi podataka. Polja upita sadrže podatke koje unese korisnik da biste ograničili rezultate upita za zapise koji odgovaraju podacima u poljima upita. Kada obrazac koji se temelji na predlošku obrasca koristi glavnu podatkovnu vezu, InfoPath stvara upit pomoću podataka u poljima upita. InfoPath zatim šalje upit putem podatkovne veze za upit. Baza podataka vraća rezultate upita obrasca pomoću podatkovne veze za upit. Rezultati upita spremaju se u polja podataka koji se mogu uređivati pomoću kontrola koje su povezane s ta polja.

Budući da struktura podataka polja upita i podataka mora odgovrati načinu na koji u podaci spremljeni u bazi podataka, ova polja i grupe ne možete izmijeniti u glavnom izvoru podataka. Možete samo dodati polja ili grupe u korijensku grupu glavnog izvora podataka. Za dodatne informacije o izvorima podataka pogledajte sekciju Vidi također.

Obrazac možete poslati podatke u bazu podataka putem obrasca glavnu podatkovnu vezu ako predložak obrasca koji se temelji na obrazac i baza podataka zadovoljava sljedeće uvjete:

 • Predložak obrasca je ne predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom    InfoPath će stvoriti podatkovnu vezu za slanje u glavnu podatkovnu vezu ako dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom. Da biste korisnicima omogućili slanje podataka u obrazac koji se temelji na predlošku obrasca kompatibilnog s preglednikom, koristite web-servisom koji funkcionira s bazom podataka.

 • Lijeva tablica u svaki par povezanih tablica u glavni izvor podataka sadrži primarni ključ    Barem jedno od odnosa za svaki par povezanih tablica mora sadržavati primarnog ključa s lijeva tablica.

 • Nema podatkovnih polja u glavnom izvoru podataka obrasca spremišta na velike binarne vrste podataka    InfoPath će onemogućiti podatkovnu vezu ako upit ne uključuje polja koja mogu pohraniti na velike binarne vrste podataka, kao što su slike, slike, OLE objekte, privitke, vrsta podataka memo Office Access ili vrstu podataka tekst SQL.

Kada InfoPath omogući podatkovnu vezu za slanje, korisnici mogu slati podatke polja podataka u glavnom izvoru podataka u bazu podataka. Ako InfoPath omogući podatkovnu vezu za slanje, možete prilagoditi mogućnosti slanja za obrasce na osnovi tog predloška obrasca.

Vrh stranice

Napomene o kompatibilnosti

Kada dizajnirate predložak obrasca temeljen na bazi podataka, imate mogućnost dizajniranja predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. InfoPath će stvoriti podatkovnu vezu za upit kao glavnu podatkovnu vezu u predlošku obrasca kompatibilnog s preglednikom. Međutim, predlošci obrasca kompatibilni s preglednikom se ne mogu konfigurirati za omogućavanje korisnicima da šalju podatke u bazu podataka. Stoga, ako dizajnirate preložak obrasca na osnovi SQL Server baze podataka i želite da korisnici mogu slati podatke obrasca putem glavne podatkovne veze, predložak obrasca neće moći biti kompatibilan s preglednikom.

Vrh stranice

Prije nego što započnete

Za dizajniranje predloška obrasca na osnovi SQL Server baze podataka, bit će vam potrebne sljedeće informacije od administratora baze podataka:

 • Naziv poslužitelja koji sadrži bazu podataka s kojom ćete povezati predložak obrasca.

 • Naziv baze podataka koju ćete koristiti s ovim predloškom obrasca.

 • Provjera autentičnosti koju zahtijeva baza podataka. Za određivanje načina pristupanja korisnika bazi podataka, ona može koristiti provjeru autentičnosti sustava Microsoft Windows ili SQL Server provjeru autentičnosti.

 • Naziv tablice koja sadrži podatke koje želite poslati obrascu ili koja će primiti podatke iz obrasca. To je primarna tablica. Ako namjeravate koristiti više tablica u bazi podataka, potrebni su vam i nazivi ostalih, podređenih tablica. Također vam trebaju nazivi polja u podređenim tablicama koja su povezana s poljima u primarnoj tablici.

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca

Za dizajniranje predloška obrasca s podatkovnom vezom za upit, potrebno je napraviti sljedeće:

 1. Stvaranje predloška obrasca    Kada stvorite predložak obraca temeljen na bazi podataka, InfoPath će stvoriti podatkovnu vezu za upit kao glavnu podatkovnu vezu između predloška obrasca i baze podataka. Tim postupkom se automatski stvara glavni izvor podataka predloška obrasca.

 2. Dodavanje jednog ili više kontrola za prikaz rezultata upita    Da biste korisnicima omogućili pregled i uređivanje podataka u poljima u glavnom izvoru podataka prilikom otvaranja obrasca, možete dodati kontrolu u predložak obrasca i zatim je vezati polja u glavni izvor podataka.

Korak 1: Stvaranje predloška obrasca

 1. Na izborniku Datoteka kliknite Dizajniraj predložak obrasca.

 2. Pod Dizajniraj novi, u dijaloškom okviru Dizajn predloška obrasca pritisnite Predložak obrasca.

 3. Na popisu Temeljeno na pritisnite Baza podataka.

 4. Ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, uključite potvrdni okvir Omogući samo svojstva koja su kompatibilna s preglednikom.

  Napomena: Čarobnjak za povezivanje s podacima neće omogućiti podatkovnu vezu za slanje u predlošku obrasca kompatibilnom s preglednikom. Kako biste korisnicima omogućili slanje podataka iz obrazaca koji se temelje na predlošku obrasca kompatibilnom s preglednikom u bazu podataka, dodajte sekundarnu podatkovnu vezu na web-uslugu koja koja radi s bazom podataka. Za dodatne informacije o sekundarnim podatkovnim vezama pogledajte sekciju Vidi također.

 5. Pritisnite U redu.

 6. U Čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Odabir baze podataka.

 7. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pritisnite Novi izvor.

 8. Na popisu S kojim se izvorom podataka želite povezati pritisnite Microsoft SQL Server i zatim pritisnite Dalje.

 9. U okvir Naziv poslužitelja upišite naziv poslužitelja sa SQL Server bazom podataka.

 10. Pod Vjerodajnice za prijavu napravite jedno od sljedećeg:

  • Ako baza podataka omogućuje pristup na osnovi vjerodajnica korištenih u mreži sustava Microsoft Windows, pritisnite Koristi Windows provjeru autentičnosti.

  • Ako baza podataka omogućuje pristup na osnovi određenog korisničkog imena i lozinke koju dobijete od administratora baze podataka, pritisnite Koristi ovo korisničko ime i lozinku i zatim upišite korisničko ime i lozinku u okvire Korisničko ime i Lozinka.

 11. Pritisnite Dalje.

 12. Na popisu Odaberite bazu podataka koja sadrži željene podatke pritisnite bazu podataka koju želite koristiti, označite potvrdni okvir Povezivanje s određenom tablicom, pritisnite naziv primarne tablice i zatim Dalje.

 13. Na sljedećoj stranici čarobnjaka u okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke koja sprema informacije podatkovne veze i zatim za spremanje ovih postavki pritisnite Završi.

  Namjeravate li koristiti druge tablice u podatkovnoj vezi za upit, na ovoj stranici čarobnjaka možete dodati druge tablice.

  Kako?

  1. Pritisnite Dodavanje tablice.

  2. U dijaloškom okviru Dodavanje tablice ili upita kliknite naziv podređene tablice, a zatim kliknite Dalje. InfoPath pokušava odredio odnosa koji se podudaraju naziva polja u obje tablice. Ako ne želite koristiti predloženi odnos, odaberite odnos, a zatim kliknite Ukloni odnos. Da biste dodali odnosa, kliknite Dodaj odnos. U dijaloškom okviru Dodavanje odnosa kliknite naziv svaki povezano polje u odgovarajući stupac, a zatim u redu.

  3. Pritisnite Završi.

  4. Za dodavanje dodatnih podređenih tablica ponovite ove korake.

 14. Pritisnite Dalje.

 15. Na zadnjoj stranici čarobnjaka upišite naziv za glavnu podatkovnu vezu. Ovaj naziv pojavit će se na popisu izvora podataka u oknu zadatka Izvor podataka .

 16. Ako je vaš predložak obrasca zadovoljava uvjete u odjeljku Pregled , ova stranica čarobnjaka će vas upozoriti InfoPath omogućena je podatkovnu vezu za slanje u glavnu podatkovnu vezu. Da biste promijenili naziv za podatkovnu vezu, upišite novi naziv u odgovarajući okvir. Ako želite korisnicima slanje podataka obrasca putem drugu podatkovnu vezu koju ćete dodati u predložak obrasca kasnije za slanje, kliknite poništite potvrdni okvir Omogući slanje za ovu vezu .

  Napomena: Ako predložak obrasca ne zadovoljava preduvjete u odjeljku Pregled , InfoPath onemogućuje podatkovnu vezu za slanje, a okvir Unesite naziv veze za slanje i potvrdite okvir Omogući slanje za ovu vezu su dostupni (omogućeni). Ako InfoPath Onemogući podatkovnu vezu za slanje, glavnu podatkovnu vezu za predložak obrasca neće imati samo podatkovnu vezu za upit.

Korak 2: Dodavanje jednog ili više kontrola za prikaz rezultata upita

 1. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 2. Povucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijaloškom okviru Povezivanje kontrole odaberite grupu ili polje koje želite povezati kontrolu.

Vrh stranice

Konfiguriranje mogućnosti slanja

Ako je vaš predložak obrasca i tablice koje ste odabrali u čarobnjaku za povezivanje s podacima zadovoljava preduvjete u odjeljku Pregled , InfoPath konfigurira predloška obrasca za slanje podataka putem glavne podatkovne veze. Ako odlučite koristiti to podatkovne veze za slanje, InfoPath konfigurira predložak obrasca tako da korisnici mogu poslati svoje podatke u bazu podataka i dodaje gumb PošaljiStandardna alatna traka i naredbe Pošalji u izbornik datoteka kada korisnici ispunjavaju obrazac. InfoPath konfigurira predložak obrasca tako da kada korisnici slati obrasce, obrazac ostaje otvorena, a pojavljuje se poruka da biste korisnika koja upućuje li obrazac uspješno poslan. Možete promijeniti tekst na ponašanje i gumb Pošalji kada korisnik šalje obrazac.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti slanja.

  1. Da biste promijenili naziv gumba Pošalji koji se pojavljuje na alatnoj traci Standardno i naredbu Pošalji koji će se pojaviti na izborniku datoteka kada korisnici ispunjavaju obrazac, upišite novi naziv u okvir Opis u dijaloškom okviru Mogućnosti slanja .

   Savjet: Ako želite dodijeliti tipkovni prečac na ovaj gumb i naredbu, upišite znak (&) ispred znaka koji želite koristiti kao tipkovni prečac. Ako, na primjer, da biste dodijelili ALT + B kao tipkovni prečac za gumb Pošalji i naredba, upišite & lanje'B.

 2. Ako ne želite da korisnici upotrebljavaju naredbu Pošalji ili gumb Pošalji na alatnoj traci Standardno ako ispunjavanje obrasca, poništite potvrdni okvir Prikaži stavku izbornika slanja i gumb Pošalji alatne trake .

  1. Prema zadanim postavkama, kada korisnici pošalju obrazac, InfoPath čuva obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste naznačili ako obrazac uspješno poslati. Da biste promijenili takvo zadano ponašanje, kliknite Dodatno, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

   • Zatvorite obrazac ili stvorite novi prazni obrazac kada korisnik šalje ispunjen obrazac, kliknite željenu mogućnost na popisu nakon slanja .

   • Da biste stvorili prilagođenu poruku da biste naznačili ako obrazac uspješno poslan, potvrdite okvir korištenje prilagođenih poruka , a zatim upišite svoje poruke u okvire na uspjehu i pogreške .

    Savjet: Obavještavanje korisnika pomoću poruke u okviru pogreške što učiniti ako se ne može poslati obrazac. Ako, na primjer, može predložiti da korisnici spremati svoje obrasce i obratite se osobi za daljnje upute.

   • Ako ne želite prikazati poruku kada korisnik šalje obrazac, poništite potvrdni okvir Prikaži neuspješnom slanju poruke .

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×