Dizajniranje izgleda i oblika izvješća zaokretne tablice

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Nakon stvaranja izvješća zaokretne tablice i dodavanje polja koja želite analizirati, preporučujemo vam da biste poboljšali izgled izvješća i oblik da biste olakšali čitanje i pregledajte pojedinosti podatke. Da biste promijenili izgled izvješća zaokretne tablice, možete promijeniti zaokretne tablice i načina na koji se prikazuje polja, stupci, reci, podzbrojeve, prazne ćelije i retke. Da biste promijenili oblikovanje izvješća zaokretne tablice, možete primijeniti unaprijed definiranog stila, naizmjenično osjenčani reci i uvjetno oblikovanje.

Važno : Na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci isporučuje se s dvije kartice - Analiza (Excel 2016 i Excel 2013) ili Mogućnosti (Excel 2010 i Excel 2010) i Dizajn. Imajte na umu da postupke u ovoj temi spomenuti karticama Analiza i Mogućnosti zajedno kad god je primjenjivo.

Promijeniti izgled obrasca u izvješću zaokretne tablice

Da biste unijeli promjene znatno izgleda izvješća zaokretne tablice ili njegova različitih polja, možete koristiti jedan od tri oblika:

 • Kompaktnom obliku    prikazuje stavke iz polja u području drugom retku u jedan stupac i koristi uvlake za razlikovanje stavke iz različitih polja. Oznake redaka zauzimaju manje prostora u kompaktnom obliku koji ostavlja više prostora za numeričke podatke. Gumbi za Proširivanje i Sažimanje prikazuju se tako da možete prikazati ili sakriti pojedinosti u kompaktnom obliku. Kompaktnom obliku sprema prostora i izvješća zaokretne tablice omogućuje bolju i stoga se naveden kao zadanog obrasca za raspored za zaokretne tablice.

  Zaokretne tablice u kompaktnom obliku

 • Tablični oblik    prikazuje jedan stupac po polju, a omogućuje prostora za polja zaglavlja.

  Zaokretne tablice u tabličnom obliku

 • Strukturirano    je slična tabličnom obliku, ali ga možete prikazati podzbrojeve na vrhu svake grupe jer se prikazuju stavke u sljedećem stupcu jedan redak ispod trenutne stavke.

  Zaokretna tablica u obliku konture

Promjena izvješća zaokretne tablice u sažimanja, konture ili tablični oblik

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se Alati za zaokretne tablice, kartica na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Izgled kliknite Izgled izvješća, a potom učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste zadržali povezanih podataka iz šire vodoravno s zaslona, a da biste smanjili pomicanja, kliknite Prikaži u kompaktnom obliku.

   U kompaktnom obliku su polja koje se nalaze u jednom stupcu i prikazat će odnos ugniježđenog stupca.

  • Da biste strukturirali podatke u zaokretnoj tablici klasičnog stila, kliknite Prikaži u obliku konture.

  • Da biste vidjeli sve podatke u obliku klasične tablice i jednostavno kopiranje ćelija na drugom radnom listu, kliknite Prikaži u tabličnom obliku.

   slika trake programa excel

Promijenite način na koji se natpise stavki prikazuju se u izgled obrasca

 1. U izvješću zaokretne tablice odaberite polje retka.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

  Možete dvokliknite polje retka u strukture ili tablični oblik i prijeđite na korak 3.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje , kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Postavke polja kliknite karticu Izgled i ispis , a zatim u odjeljku izgled, učinite nešto od sljedećeg:

  • Za prikaz stavki polja u strukturiranom obliku pritisnite Prikaži natpise stavki u strukturiranom obliku.

  • Za prikaz ili sakrivanje natpisa iz tekstualnog polja u istom stupcu u sažetom obliku pritisnite Prikaži natpise stavki u strukturiranom obliku i zatim odaberite Prikaži natpise iz sljedećeg polja u istom stupcu (sažeti oblik).

  • Za prikaz stavki polja u tabličnom obliku pritisnite Prikaži natpise stavki u tabličnom obliku.

Promijenite raspored polja u izvješću zaokretne tablice

Da biste dobili željene rezultate konačni izgled, možete dodavanje, razmještanje i uklanjanje polja pomoću popisa polja zaokretne tablice.

Ako ne vidite popis polja zaokretne tablice, provjerite je li odabran izvješće zaokretne tablice. Ako i dalje ne vidite popis polja zaokretne tablice na kartici Mogućnosti u grupi Prikaži/Sakrij kliknite Popis polja.

Ako ne vidite polja koja želite koristiti u popisu polja zaokretne tablice, možda ćete morati osvježiti izvješće zaokretne tablice da biste prikazali sve nova polja, izračunata polja, mjere, izračunate mjere ili dimenzije koje ste dodali od posljednje operacije. Na kartici Mogućnosti u grupi Podaci kliknite Osvježi.

Dodatne informacije o radu s popisa polja zaokretne tablice potražite u članku Korištenje popisa polja za Slaganje polja u zaokretnoj tablici.

Dodavanje polja u izvješću zaokretne tablice

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Odaberite potvrdni okvir do svakog naziva polja u sekciji polja. Polje je smješteno u zadanom području sekcije izgleda, ali ako želite polja možete preurediti.

  Prema zadanim postavkama, tekstna polja dodaju se u područje Natpisi redaka , brojčana polja dodaju se u područje vrijednosti , a datum Online Analytical Processing (OLAP) i hijerarhije vremena dodaju se u područje Natpisi stupaca .

 • Desnom tipkom miša kliknite naziv polja, a zatim odaberite odgovarajuću naredbu: Dodaj u filtar izvješća, Dodaj u oznaku stupca, Dodaj u oznaku retkaili Dodaj u vrijednosti – da biste smjestili polje u određeno područje odjeljka rasporeda.

 • Kliknite i držite naziv polja, a zatim povlačiti polje između odjeljka polja i u područje u odjeljku rasporeda.

Kopiranje polja u izvješću zaokretne tablice

U izvješću zaokretne tablice koja se temelji na podatke na radnom listu programa Excel ili vanjske podatke iz izvorišni podaci koji nisu OLAP, preporučujemo vam da biste dodali istom polju više puta u područje vrijednosti tako da možete prikazati različitih izračuna pomoću značajke Prikaži vrijednosti kao . Na primjer, možda želite usporediti izračunima jedno po drugo, primjerice bruto i Neto dobit margine, minimalne i maksimalne Prodaja, ili broji klijenta i postotka zbroja klijenata. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz različitih izračuna u poljima vrijednosti zaokretne tablice.

 1. Kliknite i držite naziv polja u odjeljku polja, a zatim povucite polje u područje vrijednosti u odjeljku rasporeda.

 2. Ponovite korak 1 koliko god želite kopirati polje puta.

 3. U svakom kopirane polju Promjena funkcije zbrajanja ili prilagođeni izračun onako kako želite.

  Napomene : 

  • Kada dodate dva ili više polja u područje vrijednosti, bilo da su kopije isto polje ili različitih polja, na popisu polja automatski dodaje natpis vrijednosti stupca u područje vrijednosti . To polje možete koristiti da biste premjestili u položajima polje prema gore i dolje unutar područja vrijednosti . Možete čak i premjestiti natpis vrijednosti stupca područje Oznake stupaca ili Oznake redaka područja. Međutim, nije moguće premjestiti natpis vrijednosti stupca u područje Filtri izvješća.

  • Možete dodati samo jednom polju Filtar izvješća, Natpisi redakaili Natpisi stupaca područja, hoće li se vrsta podataka nije numerička ili numerička. Ako pokušate dodati više puta istog polja – da biste, primjerice Oznake redaka i Oznake stupaca područja u odjeljku rasporeda – polje automatski uklanjaju iz područja izvorne i staviti u programu Publisher.

  • Drugi način dodavanja istog polja u područje Vrijednosti je korištenje formule (naziva se i izračunati stupac) u kojoj se koristi to isto polje.

  • Isto polje ne možete dodati više puta u izvješću zaokretne tablice koja se temelji na OLAP izvorom podataka.

Slaganje polja u izvješću zaokretne tablice

Postojeća polja možete preurediti ili promijeniti njihov položaj pomoću jednog od četiri područja na dnu sekcije izgleda:

Izvješće zaokretne tablice

Opis

Zaokretni grafikon

Opis

Vrijednosti   

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Vrijednosti   

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Oznake redaka   

Koristite za prikaz polja kao redaka sa strane izvješća. Redak nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog retka neposredno iznad njega.

Polje osi (kategorija)   

Koristite za prikazivanje polja kao osi grafikona

Oznake stupaca   

Koristite za prikazivanje polja na vrhu izvješća. Stupac nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog stupca neposredno iznad njega.

Polja legende (skup) naljepnice   

Koristite za prikazivanje polja u legendi grafikona.

Filtar izvještaja   

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Filtar izvještaja   

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Za preuređivanje polja, pritisnite naziv polja u jednom od područja i zatim odaberite jednu od sljedećih naredbi:

Tu mogućnost odaberite

Rezultat

Pomicanje prema gore   

Premjestite polje za jedno mjesto u području.

Pomicanje prema dolje   

Premještanje polja mjesto u području dolje.

Pomicanje na početak   

Premjestite polje na početak područja.

Premještanje na kraj   

Premještanje polja do kraja područja.

Premjesti u filtar izvješća   

Premjestite polje u područje filtra izvješća.

Premjesti u natpise redaka   

Premjestite polje u područje Natpisi stupaca.

Premjesti u natpise stupaca   

Premjestite polje u područje Natpisi stupaca.

Premjesti u vrijednosti   

Premjestite polje u područje vrijednosti.

Postavke polja vrijednosti, Postavke polja   

Prikaz dijaloškog okvira Postavke polja ili Postavke polja vrijednosti . Dodatne informacije o svakoj postavci, kliknite gumb Pomoć Migriranje IMAP poštanskih sandučića u Office 365 pri vrhu dijaloškog okvira.

Možete također pritisnuti i držati naziv polja i zatim odvući polje između sekcija polja i izgleda te između različitih područja.

Uklanjanje polja iz izvješća zaokretne tablice

 1. Pritisnite izvješće zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Da biste prikazali popis polja zaokretne tablice ako je potrebno, na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Pokaži kliknite Popis polja.

  slika trake programa excel

 3. Da biste uklonili polje, u popisu polja zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

  • Na popisu polja zaokretne tablice, poništite potvrdni okvir pokraj naziva polja.

   Napomena : Poništavanjem potvrdnog okvira na popisu polja uklanjaju se sve instance polja iz izvješća.

  • Područje izgleda, kliknite naziv polja, a zatim Ukloni polje.

  • Kliknite i držite naziv polja u odjeljku izgled i povucite ga izvan popisa polja zaokretne tablice.

Promjena izgleda stupaca, redaka i podzbrojeva

Da biste dodatno prilagodili raspored izvješća zaokretne tablice, možete unijeti promjene koje utječu na raspored stupaca, redaka i podzbrojeva, kao što je prikaz podzbrojeve iznad redaka ili isključivanje zaglavlja stupaca. Možete razmjestiti i zasebnim stavkama u retku ili stupcu.

Uključivanje ili isključivanje zaglavlja polja redaka ili stupaca

 1. Pritisnite izvješće zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Da biste se prebacivali između prikazivanju i skrivanju zaglavlja polja, na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Pokaži kliknite Zaglavlja polja.

  slika trake programa excel

Prikaz podzbrojeva iznad ili ispod redaka

 1. U izvješću zaokretne tablice odaberite polje retka za koji želite prikazati podzbrojeve.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

  Savjet : Strukture ili u tabličnom obliku i dvokliknite polje retka te nastavite s korakom 3.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje , kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Postavke polja na kartici Podzbrojevi i filtri u odjeljku na Podzbrojevi, kliknite automatski ili Prilagođeno.

  Napomena : Ako ništa nije odabrano, podzbrojevi isključuju.

 4. Na kartici Izgled i ispis u odjeljku izgledkliknite Pokaži natpise stavki u obliku konture, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali podzbrojeve iznad redaka podzbrojeva, odaberite potvrdni okvir Prikaži podzbrojeve na vrhu svake grupe . Po zadanom je odabrana ta mogućnost.

  • Da biste prikazali podzbrojeva ispod redaka podzbrojeva, poništite potvrdni okvir Prikaži podzbrojeve na vrhu svake grupe .

Promjena redoslijeda stavki u recima ili stupcima

Učinite nešto od sljedećeg:

 • U izvješću zaokretne tablice, desnom tipkom miša kliknite oznaku retka ili stupca ili stavke u natpisu, pokažite na Premjestii koristiti jedan od naredbi na izborniku Premjesti da biste premjestili stavku na drugo mjesto.

 • Odaberite stavku natpisa retka ili stupca koji želite premjestiti, a zatim pokažite na donji obrub ćelije. Kada se pokazivač pretvori u četverosmjernu pokazivač, a zatim povucite stavku na novo mjesto. Sljedeća ilustracija prikazuje kako možete premjestiti stavku retka povlačenjem.

  Otkazivanje sastanka

Prilagodba širine stupca prilikom osvježavanja

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice na kartici Izgled i oblikovanje , u odjeljku oblik, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste automatski prilagodili stupce izvješće zaokretne tablice na veličinu širokom rasponu tekst ili brojčanu vrijednost, odaberite potvrdni okvir automatski prilagodi širinu stupaca prilikom ažuriranja .

  • Da biste zadržali trenutnu širinu stupca izvješće zaokretne tablice, poništite potvrdni okvir automatski prilagodi širinu stupaca prilikom ažuriranja .

Premještanje stupca u područje s natpisima redaka ili retka u područje s natpisima stupaca

Možda želite premjestiti polje stupca u područje natpisa redaka ili polje redaka u područje natpisa stupaca kako biste poboljšali izgled i čitljivost izvješća zaokretne tablice. Kad premjestite stupac u redak ili redak u stupac transponirate okomito ili vodoravno usmjerenje polja. Ovaj postupak se naziva i "zaokretanje" redaka ili stupaca.

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Desnom tipkom miša kliknite redak polje, pokažite na Premjesti < naziv polja >, a zatim kliknite Premjesti < naziv polja > u stupce.

 • Desnom tipkom miša kliknite polje stupca, a zatim kliknite Premjesti < naziv polja > u retke.

 • Povucite polje retka ili stupca na drugo područje. Sljedeća ilustracija prikazuje kako premjestiti polje stupca u područje Natpisi redaka.

  Grafikon dodatka Power BI

  1. Pritisnite polje stupca

  2. Povucite da u područje retka

  3. Sport postaje polje retka kao Regija

Spajanje ili razdvajanje ćelija za stavke vanjskih redaka ili stupaca

Možete spojiti ćelije za stavke redaka i stupaca da biste centrirali stavke vodoravno i okomito ili poništiti spajanje ćelija da biste stavke u poljima vanjskog retka i stupca na vrhu grupe stavaka poravnali lijevo.

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Zaokretna tablica pritisnite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice kliknite karticu Izgled i oblikovanje , a zatim u odjeljku izgledpotvrdite ili poništite potvrdni okvir Spoji i centriraj ćelije s natpisima .

Napomena : Ne možete koristiti potvrdni okvir Spoji ćelije na kartici Poravnanje u izvješću zaokretne tablice.

Promjena prikaza prazne ćelije, praznih redaka i pogreške

Mogu postojati vremena kada podatke zaokretne tablice sadrži prazne ćelije, prazne retke ili pogreške, a želite promijeniti način na koji se prikazuju se.

Promjena načina prikaza pogrešaka i praznih ćelija

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablicekliknite karticu Izgled i oblikovanje , a zatim u odjeljku oblik, učinite nešto od sljedećeg:

  • Promjena prikaza pogrešaka, potvrdite okvir vrijednosti pogreške u prikaz . U okvir unesite vrijednost koju želite prikazati umjesto pogrešaka. Da biste prikazali pogreške kao prazne ćelije, izbrišite sve znakove u okvir.

  • Promjena prikaza prazne ćelije, potvrdite okvir prazne ćelije u prikaz , a zatim unesite vrijednost koju želite prikazati u praznim ćelijama u tekstni okvir.

   Savjet : Da biste prikazali prazne ćelije, izbrišite sve znakove u okvir. Prikaz nula, poništite potvrdni okvir.

Prikazati ili sakriti prazne retke nakon retke ili stavki

Za retke, učinite sljedeće:

 • U izvješću zaokretne tablice odaberite polje retka.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

  Savjet : Strukture ili u tabličnom obliku i dvokliknite polje retka te nastavite s korakom 3.

 • Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje , kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

 • U dijaloškom okviru Postavke polja na kartici Izgled i ispis u odjeljku izgledpotvrdite ili poništite potvrdni okvir Umetni prazni redak nakon svakog natpisa stavke .

Za stavke, učinite sljedeće:

 • U izvješću zaokretne tablice, odaberite željenu stavku.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 • Na kartici Dizajn u grupi raspored kliknite Prazni reci, a zatim odaberite potvrdni okvir Umetnuli prazni redak nakon svakog natpisa stavke ili Uklanjanje prazni redak nakon svakog natpisa stavke .

  slika trake programa excel

  Napomena : Na prazne retke možete primijeniti oblikovanje znakova i ćelija, no ne možete u njih unijeti podatke.

Promjena načina prikaza stavki i natpisa bez podataka

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. Na kartici Prikaz u odjeljku Prikazučinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali stavke bez podataka u recima, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Prikaži stavke bez podataka u recima da biste prikazali ili sakrili stavki redaka koje ne sadrže nikakve vrijednosti.

   Napomena : Ta postavka dostupna samo za izvor podataka Online Analytical Processing (OLAP).

  • Da biste prikazali stavke bez podataka u stupcima, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Prikaži stavke bez podataka stupaca da biste prikazali ili sakrili stavki stupaca koje ne sadrže nikakve vrijednosti.

   Napomena : Ova postavka je dostupna samo za OLAP izvor podataka.

  • Da biste prikazali natpise stavki kad nema polja u području vrijednosti, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Prikaži natpise stavki kad nema polja u području vrijednosti za prikaz ili sakrivanje natpise stavki kad nema polja u području vrijednosti.

   Napomena : Ovaj potvrdni okvir primjenjuje se samo na izvješća zaokretne tablice koja su stvorena pomoću verzija programa Microsoft Office Excel koje prethode verzijiOffice Excel 2007.

Promjena ili uklanjanje oblikovanja

Na raspolaganju su vam brojne stilovi zaokretne tablice u galeriji. Osim toga, možete kontrolirati naizmjeničnog ponašanje u izvješću. Promjena oblika broja polja je brz način primijenili dosljedan oblik u izvješću. Možete dodati ili ukloniti naizmjenično (Izmjenični tamnije i svjetlija pozadina) redaka i stupaca. Naizmjenično možete lakše čitali i pregled podataka.

Primjena stila za oblikovanje izvješća zaokretne tablice

Brzo možete promijeniti izgled i oblikovanje u izvješću zaokretne tablice pomoću neke od brojne unaprijed definiranih stilova zaokretne tablice (ili brze stilove).

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi zaokretne tablice , učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite stil vidljivi zaokretne tablice ili pomičite se po galerije da biste vidjeli dodatne stilove.

  • Da biste vidjeli sve dostupne stilove, kliknite gumb više pri dnu klizača.

   slika trake programa excel

   Ako želite stvoriti vlastiti prilagođeni stil izvješće zaokretne tablice, kliknite Novi stil zaokretne tablice pri dnu galerije da biste prikazali dijaloški okvir Novi stil zaokretne tablice .

Primjena naizmjenično da biste promijenili oblikovanje u izvješću zaokretne tablice

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Mogućnosti stilova zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

  • Za prikaz svakog retka svjetlijom i tamnijom bojom pritisnite Naizmjenično osjenčavanje redaka.

  • Za prikaz svakog stupca svjetlijom i tamnijom bojom pritisnite Naizmjenično osjenčavanje stupaca.

  • Za uključivanje naizmjeničnog osjenčavanja za zaglavlja redaka pritisnite Zaglavlja redaka.

  • Za uključivanje naizmjeničnog osjenčavanja za zaglavlja stupaca pritisnite Zaglavlja stupaca.

   slika trake programa excel

Uklanjanje stila ili naizmjeničnog oblik iz izvješća zaokretne tablice

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi zaokretne tablice pritisnite gumb Više na dnu klizača kako biste vidjeli sve raspoložive stilove i zatim pritisnite Očisti na dnu galerije.

  slika trake programa excel

Uvjetno oblikovanje podataka u izvješću zaokretne tablice

Da biste lakše vizualno Istraživanje i analiza podataka, otkrivanju kritičnih problema te utvrđivanju obrazaca i trendova pomoću uvjetnog oblikovanja. Uvjetno oblikovanje pomaže odgovorite odgovore na pitanja o vašim podacima. Postoje razlike važno da biste razumjeli kada koristite uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice:

 • Ako promijenite raspored izvješća zaokretne tablice filtriranjem, skrivanjem razina, sažimanjem i proširivanjem razina ili premještanjem polja, uvjetno se oblikovanje održava sve dok ne uklonite polja iz podataka u podlozi.

 • Opseg uvjetnog oblikovanja za polja u području Vrijednosti može se temeljiti na hijerarhiji podataka te se određuje prema svim vidljivim podređenim elementima (sljedeća niža razina u hijerarhiji) naređenih elemenata (sljedeća viša razina u hijerarhiji) u recima za jedan stupac ili više njih ili u stupcima za jedan redak ili više njih.

  Napomena : Podređeni elementi u hijerarhiji podataka ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od nadređenih, a nadređeni elementi ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od podređenih.

 • Tri su metode određivanja opsega uvjetnog oblikovanja polja u području vrijednosti : prema odabiru, prema odgovarajućem polju i prema vrijednosti polja.

Dodatne informacije potražite u članku Primjena uvjetnog oblikovanja.

Promjena oblika broja za polje

 1. U izvješću zaokretne tablice odaberite ono što vas zanima.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje , kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

  U dijaloškom okviru Postavke polja prikazuju se natpisi i filtri izvješća, a u dijaloškom okviru Postavke polja vrijednosti prikazat će se vrijednosti.

 3. Pritisnite Oblik broja na dnu dijaloškog okvira.

 4. U dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija na popisu kategorija kliknite oblik broja koji želite koristiti.

 5. Odaberite željenu mogućnost, a potom dvaput kliknite U redu.

  Možete i desnom tipkom miša kliknite polje vrijednosti, a zatim Oblik broja.

Uvrstiti oblikovanje OLAP poslužitelja

Ako ste povezani s bazom podataka Microsoft SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP), možete odrediti što OLAP poslužitelja oblikovanja za dohvat i prikaz podataka.

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Podaci kliknite Promijeni podatkovni izvor, a zatim kliknite Svojstva veze.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Svojstva veze na kartici Korištenje , a zatim u odjeljku Oblikovanje OLAP poslužitelja učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste omogućili ili onemogućili oblikovanje brojeva, kao što su valute, datuma i vremena, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Oblik broja .

  • Da biste omogućili ili onemogućili stilove fontova, kao što je podebljano, kurziv, podcrtano i precrtano, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Stil fonta .

  • Da biste omogućili ili onemogućili boje ispune, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Boja ispune .

  • Da biste omogućili ili onemogućili boje teksta, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Boje teksta .

Zadržavanje ili odbacivanje oblikovanja

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice.

  Prikazat će se na kartici Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. Na kartici Izgled i oblikovanje u odjeljku oblik, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste spremili izgled i oblikovanje izvješća zaokretne tablice da biste ih koristili svaki put kada izvedete postupak na izvješću zaokretne tablice, potvrdite okvir Sačuvaj oblikovanje ćelija pri ažuriranju.

  • Za odbacivanje izgleda i oblikovanja izvješća zaokretne tablice i vraćanje na zadani izgled i oblikovanje svaki put kad izvedete postupak na zaokretnoj tablici očistite potvrdni okvir Sačuvaj oblikovanje ćelija pri ažuriranju.

  Napomena : Dok je ta mogućnost utječe i na izvješće zaokretnog grafikona oblikovanje crte trenda, natpisa nad podacima, stupci pogrešakai druge promjene na konkretne podatke niz ne čuvaju se.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×