Dijaloški okvir Sažimanje slika

Pomoću ovog dijaloškog okvira upravljajte kompresijom slika.

Napomena   

  • GIF datoteke ne mogu se zamjetnije sažeti.

  • Objekti umetnuti pomoću naredbe Objekt na izborniku Umetanje ne mogu se sažeti jer se umeću kao objekt, a ne kao slika.

Dijaloški okvir Sažimanje slika

Ušteda dobivena kompresijom

Trenutna kombinirana veličina slike     Prikazuje trenutnu kombiniranu veličinu svih slika u publikaciji.

Procijenjena kombinirana veličina slike nakon sažimanja     Prikazuje procijenjenu kombiniranu veličinu svih slika u publikaciji nakon kompresije (ta se vrijednost mijenja ovisno o drugim mogućnostima koje odaberete).

Mogućnosti kompresije

Izbriši obrezana područja slika    Ovaj okvir potvrdite da biste izbrisali podatke o pikselima koji se inače pohranjuju za obrezana područja slika (podaci povezani s obrezanim područjima nisu vidljivi niti se koriste).

Ukloni OLE podatke     Ovaj okvir potvrdite da biste uklonili 24-bitnu nesažetu bitmapu koja je dio OLE toka slike. Mala vidljiva slika koja je dio OLE toka briše se, ali sama slika izgleda jednako (nakon što uklonite OLE podatke iz slike, više ne možete otvoriti sliku pomoću programa kojim je izvorno stvorena).

Novo uzorkovanje slika     Ovaj okvir potvrdite da biste smanjili sliku promijenjene veličine brisanjem podataka preostalih iz izvorne veličine slike (ako se slika ponovo uzorkuje i zatim razvuče na veće dimenzije od onih na koje je ponovo uzorkovana, kvaliteta slike se smanjuje).

Pretvori u JPEG ako je primjereno     Ovaj okvir potvrdite da biste sliku pretvorili u JPEG datoteku.

Napomena   

  • Ovisno o prirodi slike – je li fotografija, koliko ima šuma ili nepravilnosti u histogramu slike i tako dalje – razina kompresije se razlikuje. Razina kompresije PNG slika ne može se mijenjati.

  • Slike veličine 100 kB ili manje ne komprimiraju se.

Ciljni izlaz

Komercijalni ispis     Ovu mogućnost kliknite da biste slike komprimirali na 300 piksela po inču (ppi). Ne izvodi se JPEG kompresija.

Ispis sa stolnog računala     Ovu mogućnost kliknite da biste slike komprimirali na 220 ppi i JPEG razinu kvalitete 95.

Web     Ovu mogućnost kliknite da biste slike komprimirali na 96 ppi i JPEG razinu kvalitete 75.

Primjena postavki sažimanja

Primijeni na sve slike u publikaciji     Ovu mogućnost kliknite da biste postavke kompresije primijenili na sve slike u publikaciji.

Primijeni samo na odabrane slike     Ovu mogućnost kliknite da biste postavke kompresije primijenili samo na odabranu sliku ili slike.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Publisher 2010, Publisher 2013, Publisher 2016 Preview, Publisher 2007Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik