Animacija teksta ili objekata

U prezentaciji programa PowerPoint možete animirati tekst, slike, oblike, tablice, SmartArt grafika i druge objekte da biste im dodali vizualne efekte, uključujući ulaze, izlaze, promjene veličine ili boje, pa čak i kretanje. Izradite prezentaciju slajdova koja animira grafičke oznake ili čak odjavnu špicu.

Animacije su sjajan način naglašavanja, upravljanja protokom informacija i povećavanja zanimanja gledatelja. Animacijske efekte možete primijeniti na pojedine slajdove, matricu slajdova ili prilagođene rasporede slajdova.

NetworkSolutionsBP-Verify-1-3
4:05

Povezane informacije potražite u članku Prikazivanje riječi redak po redak.

(U programu PowerPointanimacije nisu isto što i prijelazi. Prijelaz animira način na koji se jedan slajd mijenja u drugi. Upute za dodavanje prijelaza potražite u članku Dodavanje, promjena ili uklanjanje prijelaza između slajdova.)

Primjena animacije

 1. Odaberite objekt ili tekst na slajdu koji želite animirati.

  "Objekt" u ovom kontekstu predstavlja bilo koji objekt na slajdu, kao što su slika, grafikon ili tekstni okvir. Kada odaberete objekt koji se nalazi na slajdu, oko njega će se pojaviti ručice za promjenu veličine (ako je riječ o animaciji, objekt je i odlomak u tekstnom okviru, ali oko njega se neće pojaviti ručice za promjenu veličine kada ga odaberete, već će se ručice za promjenu veličine prikazati oko cijelog tekstnog okvira).

 2. Na kartici Animacije na vrpci kliknite Dodaj animaciju, a zatim odaberite animacijski efekt.

  Dodavanje animacijskog efekta u programu PowerPont

  Da bi se animacije pokrenule prilikom prezentiranja dijaprojekcije, u odjeljku Dijaprojekcija > Postavi dijaprojekciju obavezno poništite okvir Prikaži bez animacija. Ako je taj okvir potvrđen, animacije će se prikazivati prilikom pretpregleda dijaprojekcije, ali ne i prilikom prezentacije.

Upute za primjenu dodatnih animacijskih efekata na isti objekt potražite u članku Primjena više animacijskih efekata na jedan objekt, a upute za dodavanje puta kretanja potražite u članku Dodavanje animacijskog efekta puta kretanja.

Neki su ulazni i izlazni efekti (kao što su Okretanje, Spuštanje i Bič) te neki efekti naglašavanja (kao što su Boja crte i Val) dostupni samo za objekte koji sadrže tekst. Ako želite primijeniti animacijski efekt koji iz tog razloga nije dostupan, pokušajte dodati znak razmaka unutar objekta.

Promjena brzine animacijskog efekta

Brzina efekta utvrđena je postavkom Trajanje.

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje u okvir Trajanje unesite željeno trajanje animacijskog efekta u sekundama.

  Mogućnosti tempiranja za animacije u programu PowerPoint

  (Najviše: 59 sekundi. Najmanje: 0,01 sekunda.) Trajanje možete upisati ili upotrijebiti strelice prema gore i dolje da biste tako odabrali standardnu vrijednost koja se povećava.)

Promjena načina pokretanja animacijskog efekta

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje otvorite popis Početak te odaberite jednu od tri mogućnosti opisane u nastavku:

  Da biste pokrenuli efekt animacije

  Odaberite

  Kada kliknete slajd

  Na klik

  Istodobno s prethodnim animacijskim efektom na popisu (jedan klik istovremeno pokreće dva animacijska efekta ili više njih)

  S prethodnim

  Odmah nakon što završi reproduciranje prethodnog animacijskog efekta na popisu (da bi animacijski efekt započeo, nije potrebno ništa kliknuti)

  Poslije prethodnog

  Mogućnosti pokretanja za animacije u programu PowerPoint

Postavljanje vremena između animacijskih efekata

Mogućnost Odgoda određuje koliko će vremena proći prije pokretanja određenog animacijskog efekta, bilo to nakon klika ili nakon završetka prethodnog animacijskog efekta.

Promjena redoslijeda animacijskih efekata na slajdu

Da biste promijenili redoslijed skupa animacija na slajdu, učinite sljedeće:

 1. Otvorite okno animacije: na kartici Animacije u grupi Napredna animacija odaberite Animacijsko okno.

 2. U animacijskom oknu odaberite animacijski efekt čiji redoslijed želite promijeniti.

 3. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Tempiranje u odjeljku Promjena redoslijeda animacija odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  Mogućnosti tempiranja za animacije u programu PowerPoint
  • Odaberite Premjesti na ranije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema gore u redoslijedu animacija.

  • Odaberite Premjesti na kasnije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema dolje u redoslijedu animacija.

  Mogućnost možete odabrati više puta, ako je to potrebno, da biste pomaknuli željeni efekt na odgovarajuće mjesto u redoslijedu animacija.

Uklanjanje animacijskog efekta

Kada animirate objekt (kao što je grafička oznaka ili slika), lijevo od tog objekta prikazat će se mali broj. Taj broj označava prisutnost animacijskog efekta i njegovo mjesto u slijedu animacija na trenutnom slajdu.

Uklanjanje animacije
 1. Odaberite broj animacije koji želite ukloniti.

 2. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici.

Demonstracija animacije

Da biste pogledali petominutni videozapis koji pokazuje mnoge značajke animacija, pogledajte Obuka: dodavanje animacija na slajdove.

Dodavanje animacije na objekt

 1. Odaberite objekt koji želite animirati.

  "Objekt" u ovom kontekstu predstavlja bilo koji objekt na slajdu, kao što su slika, grafikon ili tekstni okvir. Kada odaberete objekt koji se nalazi na slajdu, oko njega će se pojaviti ručice za promjenu veličine (ako je riječ o animaciji, objekt je i odlomak u tekstnom okviru, ali oko njega se neće pojaviti ručice za promjenu veličine kada ga odaberete, već će se ručice za promjenu veličine prikazati oko cijelog tekstnog okvira).

 2. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Animacije kliknite gumb Dodatno Slika gumba i odaberite željeni animacijski efekt.

  Grupa Animacija na kartici Animacije
  • Ako ne vidite animacijske efekte ulaza, izlaza, naglašavanja ili putova kretanja koje želite, kliknite Još efekata ulaza, Još efekata naglašavanja, Još efekata izlaska ili Još putova kretanja.

  • Neki su ulazni i izlazni efekti (kao što su Okretanje, Spuštanje i Bič) te neki efekti naglašavanja (kao što su Boja crte i Val) dostupni samo za objekte koji sadrže tekst. Ako želite primijeniti animacijski efekt koji iz tog razloga nije dostupan, pokušajte dodati razmak unutar objekta.

  • Nakon primjene animacije na objekt ili tekst animirani će objekti na slajdu biti označeni oznakom broja koji se neće ispisati, a bit će prikazan pri vrhu teksta ili objekta. Oznaka se prikazuje samo u prikazu Normalno kada je odabrana kartica Animacije ili kada je vidljivo okno zadatka animacija.

Promjena brzine animacijskog efekta

Brzina efekta utvrđena je postavkom Trajanje.

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje u okvir Trajanje unesite željeno trajanje animacijskog efekta u sekundama.

  Mogućnosti tempiranja za animacije u programu PowerPoint

  (Najviše: 59 sekundi. Najmanje: 0,01 sekunda.) Trajanje možete upisati ili upotrijebiti strelice prema gore i dolje da biste tako odabrali standardnu vrijednost koja se povećava.)

Promjena načina pokretanja animacijskog efekta

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje otvorite popis Početak te odaberite jednu od tri mogućnosti opisane u nastavku:

  Da biste pokrenuli efekt animacije

  Odaberite

  Kada kliknete slajd

  Na klik

  Istodobno s prethodnim animacijskim efektom na popisu (jedan klik istovremeno pokreće dva animacijska efekta ili više njih)

  S prethodnim

  Odmah nakon što završi reproduciranje prethodnog animacijskog efekta na popisu (da bi animacijski efekt započeo, nije potrebno ništa kliknuti)

  Poslije prethodnog

  Mogućnosti pokretanja za animacije u programu PowerPoint

Postavljanje vremena između animacijskih efekata

Mogućnost Odgoda određuje koliko će vremena proći prije pokretanja određenog animacijskog efekta, bilo to nakon klika ili nakon završetka prethodnog animacijskog efekta.

Promjena redoslijeda animacijskih efekata na slajdu

Da biste promijenili redoslijed skupa animacija na slajdu, učinite sljedeće:

 1. Otvorite okno animacije: na kartici Animacije u grupi Napredna animacija odaberite Animacijsko okno.

 2. U animacijskom oknu odaberite animacijski efekt čiji redoslijed želite promijeniti.

 3. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Tempiranje u odjeljku Promjena redoslijeda animacija odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  Mogućnosti tempiranja za animacije u programu PowerPoint
  • Odaberite Premjesti na ranije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema gore u redoslijedu animacija.

  • Odaberite Premjesti na kasnije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema dolje u redoslijedu animacija.

  Mogućnost možete odabrati više puta, ako je to potrebno, da biste pomaknuli željeni efekt na odgovarajuće mjesto u redoslijedu animacija.

Uklanjanje animacijskog efekta

Kada animirate objekt (kao što je grafička oznaka ili slika), lijevo od tog objekta prikazat će se mali broj. Taj broj označava prisutnost animacijskog efekta i njegovo mjesto u slijedu animacija na trenutnom slajdu.

Uklanjanje animacije
 1. Odaberite broj animacije koji želite ukloniti.

 2. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici.

Primjena više animacijskih efekata na jedan objekt

 1. Odaberite tekst ili objekt na koji želite dodati veći broj animacija.

 2. Na kartici Animacije u grupi Dodatna animacija kliknite Dodaj animaciju.

  grupa dodatne animacija na kartici animacije

Prikaz popisa animacija koje se trenutno nalaze na slajdu

Popis svih animacija koje se nalaze na slajdu možete prikazati u animacijskom oknu. Animacijsko okno prikazuje važne informacije o animacijskim efektima, kao što je vrsta efekta, redoslijed većeg broja efekata u međusobnom odnosu, naziv animiranog objekta te trajanje samog efekta.

Da biste otvorili okno zadatka animacije, na kartici Animacije u grupi Napredna animacija kliknite Animacijsko okno.

Okno zadatka Animacija

1. U oknu zadatka brojevi označavaju redoslijed reproduciranja animacijskih efekata. Brojevi navedeni u oknu zadatka odgovaraju oznakama brojeva koji se ne ispisuju, a prikazuju se na slajdu.

2. Vremenske crte predstavljaju trajanje efekata.

3. Ikone predstavljaju vrstu animacijskog efekta. U ovom je primjeru riječi o efektu izlaska.

4. Odaberite stavku na popisu da biste vidjeli ikonu izbornika (strelicu prema dolje), a zatim kliknite ikonu da biste prikazali izbornik.

Napomene : 

 • Efekti se pojavljuju u oknu zadatka animacije redoslijedom kojim su dodani.

 • Možete pogledati i ikone koje označavaju vrijeme početka animacijskih efekata u odnosu na druge događaje na slajdu. Da biste prikazali ikone početka za sve animacije, kliknite ikonu izbornika pokraj animacijskog efekta i odaberite Sakrij naprednu vremensku traku.

 • Postoji nekoliko vrsta ikona koje označavaju vrijeme početka animacijskih efekata. Mogućnosti obuhvaćaju sljedeće:

  • Započni klikom (ikona miša, kao što je ovdje prikazano): animacija započinje kada kliknete mišem.

  • Započni s prethodnim (bez ikone): animacijski efekt započinje istodobno s prethodnim efektom na popisu. Ta kombinira nekoliko efekata u isto vrijeme.

  • Započni nakon prethodnog (ikona sata): animacijski efekt započinje odmah nakon završetka reproduciranja prethodnog efekta na popisu.

Postavljanje mogućnosti efekata, tempiranja ili redoslijeda animacije

 • Da biste postavili mogućnosti efekata za animaciju na kartici Animacije u grupi Animacija kliknite strelicu desno od Mogućnosti efekta, a zatim mogućnost koju želite.

 • Na kartici Animacije možete navesti početak, trajanje ili duljinu odgode za animaciju.

  • Da biste postavili vrijeme početka za animaciju, u grupi Tempiranje kliknite strelicu desno od izbornika Početak i odaberite željeno trajanje.

  • Da biste postavili trajanje animacije, u grupi Tempiranje unesite željeni broj sekundi u okvir Trajanje.

  • Da biste postavili odgodu prije početka animacije, u grupi Tempiranje unesite željeni broj sekundi u okvir Odgoda.

 • Da biste promijenili redoslijed animacija na popisu, u oknu zadatka Animacija odaberite animaciju čiji redoslijed želite promijeniti, a na kartici Animacije u grupi Tempiranje u odjeljku Promjena redoslijeda animacije odaberite Premjesti na ranije da bi se animacija pojavila prije druge animacije na popisu ili pak Premjesti na kasnije da bi se animacija pojavila nakon druge animacije na popisu.

Testiranje animacijskih efekata

Da biste nakon dodavanja jednog ili više animacijskih efekata provjerili kako oni funkcioniraju, učinite sljedeće:

 • Na kartici Animacije u grupi Pretpregled kliknite Pretpregled.

  Grupa Pretpregled na kartici Animacije

Pregled animacija

U programu Microsoft Office PowerPoint 2007 možete koristiti ugrađene animacijske efekte ili pak stvoriti vlastite. Animacijske efekte možete primijeniti na pojedinačne slajdove, matricu slajdova ili prilagođene rasporede slajdova. Dodatne informacije o matricama slajdova i prilagođenim rasporedima potražite u člancima Stvaranje i prilagodba matrice slajdova i Raspored slajdova.

 • Detaljne primjere najpopularnijih animacijskih efekata za tekst ili objekte potražite u članku Upotreba oglednih animacija u prezentaciji, koji će vam pokazati i kako učiniti sljedeće:

  • primijeniti animacijske efekte ulaska i izlaska na grafičke oznake teksta

  • primijeniti zvučne efekte na grafičke oznake teksta

  • primijeniti put kretanja na objekt

  • testirati animacijske efekte

 • Informacije o prijelazima između slajdova (uključujući različite dostupne vrste) i dodavanju zvuka na prijelaze slajdova potražite u članku Dodavanje, promjena ili uklanjanje prijelaza između slajdova.

 • Povezane informacije potražite u članku Animiranje SmartArt grafike.

Primjena ugrađenog animacijskog efekta na tekst ili objekt

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite animirati.

  "Objekt" u ovom kontekstu predstavlja bilo koji objekt na slajdu, kao što su slika, grafikon ili tekstni okvir. Kada odaberete objekt koji se nalazi na slajdu, oko njega će se pojaviti ručice za promjenu veličine

 2. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Animacije na popisu Animiraj odaberite željeni animacijski efekt.

  Informacije o zaposleniku unutar kontrola matrice i detalja na obrascu

  Ako je odabrani objekt tekstni okvir, na popisu Animiraj imat ćete dvije mogućnosti za svaku vrstu animacije:

  • Sve istodobno: animacija se odvija na svom tekstu istovremeno.

  • Po odlomcima prve razine: animacija se pojavljuje pojedinačno za svaki paragraf tekstnog okvira.

Uklanjanje animacijskog efekta

 • Odaberite tekst ili objekt s kojeg želite ukloniti animaciju.

 • Na kartici Animacije u grupi Animacije na popisu Animiraj odaberite Nema animacije.

Stvaranje i primjena prilagođenog animacijskog efekta na tekst ili objekte

Da biste dobili više kontrole nad načinom i vremenom primjene efekata, možete stvoriti i primijeniti prilagođenu animaciju. Možete, primjerice, povećati ili smanjiti tekst, zakrenuti ga ili postaviti tako da svjetluca te animaciju postaviti tako da se nakon otkrivanja slike čuje pljesak. Na objekte možete primijeniti više animacija, pa tako redak teksta može uletjeti na slajd uz zvuk ili bez njega, a zatim iz njega izletjeti. Možete koristiti mogućnosti naglašavanja, ulaska ili izlaska, kao i unaprijed postavljene i prilagođene putove kretanja.

Prilagođene animacije stvarate u oknu zadatka Prilagođene animacijeokno zadatka. Okno zadatka Prilagođene animacije prikazuje važne informacije o animacijskim efektima, uključujući vrstu efekta, redoslijed većeg broja efekata u međusobnom odnosu te dio teksta na koji se efekt odnosi.

Okno zadatka prilagođene animacije

1. Ikone označavaju početak animacijskog efekta u odnosu na druge događaje na slajdu. Mogućnosti obuhvaćaju sljedeće:

 • Započni klikom (ikona miša, kao što je ovdje prikazano): animacija započinje kada kliknete slajd.

 • Započni s prethodnim (bez ikone): animacijski efekt započinje u isto vrijeme kao i prethodni efekt na popisu (tj. jedan klik pokreće dva animacijska efekta ili više njih).

 • Započni nakon prethodnog (ikona sata): animacijski efekt započinje odmah nakon završetka prethodnog efekta (tj. za pokretanje sljedećeg efekta nije potrebno ništa ponovno kliknuti).

2. Odaberite stavku na popisu da biste vidjeli ikonu izbornika (strelicu prema dolje), a zatim kliknite ikonu da biste prikazali izbornik.

3. Brojevi zadatka označavaju redoslijed reproduciranja animacijskih efekata. Brojevi ujedno odgovaraju oznakama povezanima s animiranim stavkama u prikazu Normalno kada je prikazano okno zadatka Prilagođena animacija.

4. Ikone predstavljaju vrstu animacijskog efekta. U ovom je primjeru riječ o efektu naglašavanja.

Animirane su stavke na slajdu označene oznakom broja koji se ne ispisuje. Ta oznaka odgovara efektima na popisu Prilagođena animacija, a prikazuje se pokraj teksta ili objekta. Oznaka se prikazuje samo u prikazu Normalno kada je prikazano okno zadatka Prilagođena animacija.

Savjet : Detaljne primjere najpopularnijih animacijskih efekata za tekst ili objekte potražite u članku Upotreba oglednih animacija u prezentaciji.

Da biste primijenili prilagođeni animacijski efekt u programu Office PowerPoint 2007, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite animirati.

 2. Na kartici Animacije u grupi Animacije kliknite Prilagođena animacija.

 3. U oknu zadatka Prilagođena animacija kliknite Dodaj efekt, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da bi se tekst ili objekt pojavio zajedno s efektom, postavite pokazivač na Ulaz, a zatim kliknite efekt.

  • Da biste dodali efekt, kao što je efekt zakretanja, na tekst ili objekt koji je već vidljiv na slajdu, postavite pokazivač na Naglašavanje, a zatim kliknite efekt.

  • Da biste dodali efekt koji u određenom trenutku uklanja tekst ili objekt sa slajda, postavite pokazivač na Izlaz, a zatim kliknite efekt.

  • Da biste dodali efekt koji potiče tekst ili objekt na kretanje u određenom uzorku, postavite pokazivač na Putovi kretanja, a zatim kliknite efekt.

 4. Da biste odredili kako se efekt primjenjuje na tekst ili objekt, desnom tipkom miša kliknite prilagođeni animacijski efekt na popisu Prilagođena animacija, a zatim kliknite Mogućnosti efekta na izborničkom prečacu.

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odredili postavke za tekst, na karticama Efekt, Tempiranje i Animacije teksta kliknite mogućnosti koje želite koristiti za animaciju teksta.

  • Da biste odredili postavke za objekt, na karticama Efekt i Tempiranje kliknite mogućnosti koje želite koristiti za animaciju objekta.

Efekti se pojavljuju na popisu Prilagođena animacija redoslijedom kojim su dodani.

Testiranje animacijskih efekata

Da biste nakon dodavanja jednog ili više animacijskih efekata provjerili kako oni funkcioniraju, učinite sljedeće:

 • Pri dnu okna zadatka Prilagođena animacija kliknite Reproduciraj.

testiranje animacijskih efekata

Dodatne informacije o animaciji teksta i objekata

Postoje četiri vrste animacijskih efekata:

 • Efekti ulaza omogućuju da se objekt postupno izoštri u fokusu, da s ruba uleti u slajd ili uskoči u prikaz.

 • Efekti izlaza obuhvaćaju izlijetanje objekta sa slajda, njegovo nestajanje iz prikaza ili postupno spiralno brisanje sa slajda.

 • Efekti naglašavanja obuhvaćaju smanjivanje i povećavanje objekata, promjenu boje te vrtnju oko vlastite osi.

 • Efekti Putovi kretanja omogućuju, između ostalog, pomicanje objekata prema gore ili prema dolje, ulijevo ili udesno ili pak po zvjezdastom ili kružnom uzorku. Možete nacrtati i vlastiti put kretanja.

Sve animacije možete koristiti samostalno, no možete i kombinirati više efekata. Na primjer, da bi redak teksta uletio i pri tom rastao, primijenite ulazni efekt Ulijetanje i efekt za naglašavanje Širenje/stiskanje. Kliknite Dodaj animaciju da biste dodali efekte, a pomoću okna animacija postavite istovremeni prikaz efekta naglaska s postavkom S prethodnim.

U galeriji animacijskih efekata na kartici Animacije prikazuju se samo najčešće korišteni efekti. Da biste pogledali dodatne mogućnosti, kliknite Dodaj animaciju, pomaknite prema dolje, a zatim kliknite Još efekata ulaska, Još efekata naglašavanja, Još efekata izlaska ili Još putova kretanja.

Dodatni animacijski efekti u programu PowerPont

Dodatni sadržaji

Prikazivanje riječi redak po redak u programu PowerPoint

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×