Analiza podataka

 • Prikaže li se dijaloški okvir Analiza podataka, u Alatima analize pritisnite alat koji želite koristiti i zatim pritisnite U redu .

 • Unesite odgovarajuće podatke i u dijaloškom okviru pritisnite mogućnosti za odabrani alat, a zatim pritisnite U redu .

  Opis svakog alata i informacije o korištenju dijaloškog okvira za svaki alat pojavit će se pritiskom naziva alata na sljedećem popisu:

  Anova

  Alati za analizu Anova omogućuju različite vrste analize varijance. Alat koji trebate upotrijebiti ovisi o broju faktora i broju uzoraka iz populacije koje želite ispitati.

  Analiza varijance (Anova): Jedan faktor

  Ovaj alat izvodi jednostavnu analizu varijance na podacima za dva ili više uzoraka. Analiza omogućuje testiranje hipoteze prema kojoj je svaki uzorak uzet iz iste osnovne distribucije vjerojatnosti u odnosu na hipotezu prema kojoj osnovne distribucije vjerojatnosti nisu iste za sve uzorke. Postoje li samo dva uzorka, možete upotrijebiti funkciju radnog lista TTEST. Postoji li više od dva uzorka, nema prikladne generalizacije funkcije TTEST, i umjesto nje se može upotrijebiti model Anova: jednofaktorska analiza varijance.

  Dijaloški okvir Analiza varijance (Anova): Jedan faktor

  Ulazni raspon      Unesite reference ćelije za raspon podataka koji želite analizirati. Referenca se mora sastojati od dva ili više susjednih raspona podataka raspoređenih u stupce ili retke.

  Grupirano po      Za određivanje hoće li se podaci u ulaznom rasponu rasporediti u retke ili stupce, pritisnite Reci ili Stupci.

  Natpisi u prvom retku/Natpisi u prvom stupcu     Sadrži li prvi redak raspona vašeg unosa natpise, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom retku. Nalaze li se natpisi u prvom stupcu raspona vašeg unosa, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom stupcu. Ovaj potvrdni okvir nije odabran ako raspon unosa ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Alfa      Unesite razinu od koje želite provjeravati kritične vrijednosti za F statistiku. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu površine izlaza i prikazuje poruku ako će izlazna tablica zamijeniti postojeće podatke ili se proširiti preko granica radnog lista.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Analiza varijance (Anova): Dva faktora s replikacijom

  Ovaj alat za analizu koristi se kad se podaci mogu klasificirati u dvije različite dimenzije. Na primjer, u pokusu za mjerenje visine biljaka, biljkama se mogu dati različite vrste gnojiva (na primjer, A, B, C) i može ih se držati na različitim temperaturama (visokim, niskim). Za svaki od 6 mogućih parova (gnojiva, temperatura) postoji jednak broj opažanja u vezi s visinom biljke. Pomoću Anova alata može se testirati:

  • Jesu li visine biljaka za različite vrste gnojiva uzete iz iste osnovne populacije. Za ovu analizu se zanemaruju temperature.

  • Jesu li visine biljaka za različite razine temperatura uzete iz iste osnovne populacije. Za ovu analizu se zanemaruju vrste gnojiva.

   Uzevši u obzir utjecaje razlika između vrsta gnojiva u prvoj stavci popisa s grafičkim oznakama i razlike u temperaturi u drugoj stavci popisa s grafičkim oznakama, predstavlja li šest uzoraka sve parove (gnojivo, temperatura) vrijednosti uzete iz iste populacije. Zamjenska hipoteza govori da postoje utjecaji nastali zbog specifičnih (gnojivo, temperatura) parova koji nadilaze razlike nastale ili samo zbog gnojiva ili samo zbog temperature.

   postavljanje ulaznog raspona alata anova

   Dijaloški okvir Analiza varijance (Anova): Dva faktora s replikacijom

   Ulazni raspon      Unesite reference ćelije za raspon podataka koji želite analizirati. Referenca se mora sastojati od dva ili više susjednih raspona podataka raspoređenih u stupce ili retke.

   Broj redaka po uzorku      Unesite broj redaka sadržanih u svakom uzorku. Svaki uzorak mora sadržavati isti broj redaka jer svaki redak predstavlja ponavljanje podataka.

   Alfa      Unesite razinu od koje želite provjeravati kritične vrijednosti za F statistiku. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

   Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Microsoft Office Excel automatski određuje veličinu površine izlaza i prikazuje poruku ako će izlazna tablica zamijeniti postojeće podatke ili se proširiti preko granica radnog lista.

   Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

   Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

   Analiza varijance (Anova): Dva faktora bez replikacije

   Ovaj alat za analizu je koristan kad se podaci klasificiraju u dvije različite dimenzije, kao u slučaju dvofaktorske analize varijance s replikacijom. Međutim, za ovaj alat pretpostavljamo da postoji samo jedno opažanje za svaki par (na primjer, svaki par {gnojivo, temperatura} iz navedenog primjera).

   Dijaloški okvir Analiza varijance (Anova): Dva faktora bez replikacije

   Ulazni raspon      Unesite reference ćelije za raspon podataka koji želite analizirati. Referenca se mora sastojati od dva ili više susjednih raspona podataka raspoređenih u stupce ili retke.

   Natpisi      Ovaj potvrdni okvir je očišćen ako ulazni raspone ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

   Alfa      Unesite razinu od koje želite provjeravati kritične vrijednosti za F statistiku. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

   Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu površine izlaza i prikazuje poruku ako će izlazna tablica zamijeniti postojeće podatke ili se proširiti preko granica radnog lista.

   Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

   Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Korelacija

  Funkcije radnog lista CORREL i PEARSON izračunavaju koeficijent korelacije između dvije mjerne varijable kad se mjerenja na svakoj varijabli izvode za svakih N subjekata. (Svako propušteno opažanje za bilo koji subjekt uzrokuje zanemarivanje tog subjekta u analizi.) Alat za analizu korelacije je naročito koristan kad postoje više od dvije mjerne varijable za svaki od N subjekata. Daje izlaznu tablicu, matricu korelacije koja prikazuje vrijednost funkcije CORREL (ili PEARSON) kad se primijene na svaki mogući par mjernih varijabli.

  Koeficijent korelacije, kao i kovarijanca, je omjer razlike između dvije mjerne varijable. Za razliku od kovarijance, koeficijent korelacije je skaliran, pa njegova vrijednost ne ovisi o jedinicama u kojima se izražavaju dvije mjerne varijable (na primjer, ako su dvije mjerne varijable težina i visina, vrijednost koeficijenta korelacije ne mijenja se ako se težina pretvori iz funta u kilograme). Vrijednost svakog koeficijenta korelacije mora biti između -1 i +1, uključujući i -1 i +1.

  Alatom analize kovarijance možete ispitati svaki par mjernih varijabli za određivanje jesu li dva para mjernih varijabli blizu ,  odnosno, jesu li velike vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (pozitivna korelacija), jesu li male vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (negativna korelacija) ili vrijednosti u oba skupa nisu povezane (korelacija približno 0 (nula)).

  Dijaloški okvir Korelacija

  Ulazni raspon      Unesite reference ćelije za raspon podataka koji želite analizirati. Referenca se mora sastojati od dva ili više susjednih raspona podataka raspoređenih u stupce ili retke.

  Grupirano po      Za određivanje hoće li se podaci u ulaznom rasponu rasporediti u retke ili stupce, pritisnite Reci ili Stupci.

  Natpisi u prvom retku/Natpisi u prvom stupcu     Sadrži li prvi redak raspona vašeg unosa natpise, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom retku. Nalaze li se natpisi u prvom stupcu raspona vašeg unosa, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom stupcu. Ovaj potvrdni okvir nije odabran ako raspon unosa ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Izlazni raspon      Unesite referencu gornje lijeve ćelije u izlaznoj tablici. Excel popunjava samo polovicu tablice jer korelacija između dva raspona podataka ne ovisi o redoslijedu obrade raspona. Ćelije u izlaznoj tablici s podudarnim koordinatama redaka i stupaca sadrže vrijednost 1, jer je svaki skup podataka u potpunosti usklađen sam sa sobom.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Kovarijanca

  Alati za korelaciju i kovarijancu se mogu koristiti u istom okruženju kad se na skupu pojedinaca vrši opažanje N različitih mjernih varijabli. Svaki od tih alata daje izlaznu tablicu, matricu koji prikazuju koeficijent korelacije, odnosno kovarijancu između svakog para mjernih varijabli. Razlika je u tome što su koeficijenti korelacije iskazuju u rasponu između -1 i +1, uključujući i -1 i +1, a odgovarajuće kovarijance nisu skalirane. I koeficijent korelacije i kovarijanca mjere koliko se dvije varijable razlikuju.

  Alat za kovarijancu izračunava vrijednost funkcije radnog lista COVAR za svaki par mjernih varijabli (kada postoje samo dvije mjerne varijable, odnosno, kad je N=2, bolje je odmah upotrijebiti COVAR nego alat kovarijance). Unos po dijagonali izlazne tablice alata za kovarijancu u retku i i stupcu i je kovarijanca i-te mjerne varijable sa samom sobom. Ovo je samo varijanca populacije za tu varijablu koja se izračunava funkcijom radnog lista VARP.

  Alatom za analizu korelacije možete ispitati svaki par mjernih varijabli za određivanje jesu li dvije mjerne varijable blizu,   odnosno, jesu li velike vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (pozitivna kovarijanca), jesu li male vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (negativna kovarijanca) ili vrijednosti obje varijable nisu povezane (kovarijanca približno nula).

  Dijaloški okvir Kovarijanca

  Ulazni raspon      Unesite reference ćelije za raspon podataka koji želite analizirati. Referenca se mora sastojati od dva ili više susjednih raspona podataka raspoređenih u stupce ili retke.

  Grupirano po      Za određivanje hoće li se podaci u ulaznom rasponu rasporediti u retke ili stupce, pritisnite Reci ili Stupci.

  Natpisi u prvom retku/Natpisi u prvom stupcu     Sadrži li prvi redak raspona vašeg unosa natpise, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom retku. Nalaze li se natpisi u prvom stupcu raspona vašeg unosa, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom stupcu. Ovaj potvrdni okvir nije odabran ako raspon unosa ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Izlazni raspon      Unesite referencu gornje lijeve ćelije u izlaznoj tablici. Excel popunjava samo polovicu tablice jer kovarijanca između dva raspona podataka ne ovisi o redoslijedu obrade raspona. Dijagonala tablice sadrži varijancu svakog raspona.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Opisna statistika

  Ovaj alat za analizu stvara statističko izvješće za podatke iz ulaznog raspona, dajući informacije o tendenciji gomilanja podataka oko sredine i njihovoj promjenjivosti.

  Dijaloški okvir Opisna statistika

  Ulazni raspon      Unesite reference ćelije za raspon podataka koji želite analizirati. Referenca se mora sastojati od dva ili više susjednih raspona podataka raspoređenih u stupce ili retke.

  Grupirano po      Za određivanje hoće li se podaci u ulaznom rasponu rasporediti u retke ili stupce, pritisnite Reci ili Stupci.

  Natpisi u prvom retku/Natpisi u prvom stupcu     Sadrži li prvi redak raspona vašeg unosa natpise, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom retku. Nalaze li se natpisi u prvom stupcu raspona vašeg unosa, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom stupcu. Ovaj potvrdni okvir nije odabran ako raspon unosa ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Razina pouzdanosti za srednju vrijednost      Odaberite želite li u izlaznu tablicu uključiti redak za razinu pouzdanosti srednje vrijednosti. U okvir unesite razinu pouzdanosti koju želite koristiti. Na primjer, vrijednost od 95 posto računa razinu pouzdanosti srednje vrijednosti pri značaju od 5 posto.

  K-ta najveća      Odaberite želite li u izlaznu tablicu uključiti redak za k-tu najveću vrijednost za svaki raspon podataka. U okvir unesite broj za k. Unesete li 1, taj će redak sadržavati maksimum skupa podataka.

  K-ta najmanja      Odaberite želite li u izlaznu tablicu uključiti redak za k-tu najmanju vrijednost za svaki raspon podataka. U okvir unesite broj za k. Unesete li 1, taj će redak sadržavati minimum skupa podataka.

  Izlazni raspon      Unesite referencu gornje lijeve ćelije u izlaznoj tablici. Ovaj alat daje dva stupca informacija za svaki skup podataka. Lijevi stupac sadrži statističke natpise, a desni statistiku. Excel popunjava dva stupca tablice statistike za svaki stupac ili redak u ulaznom rasponu, ovisno o odabranoj mogućnosti Grupirano po.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Statistički sažetak      Odaberite želite li da Excel stvori po jedno polje za svaku od sljedećih statistika u izlaznoj tablici: Srednja vrijednost, Standardna pogreška (srednje vrijednosti), Medijan, Mod, Standardna devijacija, Varijanca, Spljoštenost (kurtozis), Asimetrija, Raspon, Minimum, Maksimum, Zbroj, Broj podataka, Najveće (#), Najmanje (#) i Razina pouzdanosti.

  Eksponencijalno izglađivanje

  Ovaj alat za analizu predviđa vrijednost na temelju prognoze iz prethodnog razdoblja, prilagođenu za pogrešku iz te prethodne prognoze. Alat koristi konstantu izglađivanja a čija veličina određuje u kojoj se mjeri prognoze odazivaju na pogreške iz prethodne prognoze.

  Napomena : Vrijednosti 0,2 do 0,3 su prihvatljive konstante za izglađivanje. Te vrijednosti označavaju da se trenutna prognoza treba prilagoditi za 20 do 30 posto kod pogreške u prethodnoj prognozi. Veće konstante rezultiraju bržim odazivom, ali mogu dati pogrešne rezultate. Manje konstante mogu rezultirati u kašnjenjima vrijednosti prognoze.

  Dijaloški okvir Eksponencijalno izglađivanje

  Ulazni raspon      Unesite referencu ćelije raspona podataka koji želite analizirati. Raspon mora sadržavati jedan stupac ili redak s četiri ili više ćelija s podacima.

  Faktor prigušenja      Unesite faktor prigušenja koji želite koristiti kao konstantu eksponencijalnog izglađivanja. Faktor prigušenja je korektivni faktor koji umanjuje nestabilnost podataka prikupljenih u populaciji. Zadani faktor prigušenja iznosi 0,3.

  Napomena : Vrijednosti 0,2 do 0,3 su prihvatljive konstante za izglađivanje. Te vrijednosti označavaju da se trenutna prognoza treba prilagoditi za 20 do 30 posto kod pogreške u prethodnoj prognozi. Veće konstante rezultiraju bržim odazivom, ali mogu dati pogrešne rezultate. Manje konstante mogu rezultirati u kašnjenjima vrijednosti prognoze.

  Natpisi      Odaberite ako će prvi redak ili stupac ulaznih raspona sadržavati natpise. Očistite ovaj potvrdni okvir ako ulazni raspon ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Odaberete li potvrdni okvir Standardne pogreške, Excel će generirati izlaznu tablicu od dva stupca, s vrijednostima standardnih pogrešaka u desnom stupcu. Ako za projekciju prognoze ili izračun standardne pogreške nema dovoljno povijesnih podataka, Excel će vratiti vrijednost pogreške #N/A.

  Napomena : Izlazni raspon mora se nalaziti na istome radnom listu na kojem se nalaze i podaci koji se koriste u ulaznom rasponu. Zbog toga nisu dostupne mogućnosti Novi radni list i Nova radna knjiga.

  Izlaz grafikona      Odaberite za stvaranje uloženog grafikon sa stvarnim i prognoziranim vrijednostima iz izlazne tablice.

  Standardne pogreške      Odaberite želite li u tablicu izlaza uključiti stupac koji sadrži vrijednosti standardnih pogrešaka. Očistite želite li tablicu od jednog stupca koja ne sadrži vrijednosti standardnih pogrešaka.

  F-test s dva uzorka za varijance

  Ovaj alat za analizu varijanci izvodi F-test s dva uzorka za usporedbu dviju varijanci populacija.

  Na primjer, alat za F-test možete upotrijebiti na vremenskim uzorcima na plivačkim natjecanjima za svaki od dva tima. Alat daje rezultate testiranja nulte hipoteze prema kojoj ta dva uzorka dolaze iz distribucija s jednakim varijancama u odnosu na zamjensku hipotezu prema kojoj se varijance razlikuju od osnovnih distribucija.

  Alat izračunava vrijednost f neke F-statistike (ili F-omjera). Ako je vrijednost f približno 1, to dokazuje da su varijance osnovne populacije jednake. Ako je u izlaznoj tablici f < 1 “P(F <= f) s jednim krakom” daje vjerojatnost opažanja vrijednosti F-statistike manju od f kad su varijance populacije jednake, a "F kritična s jednim krakom" daje kritičnu vrijednost manju od 1 za odabranu razinu značaja Alfa. Ako je f > 1, “P(F <= f) s jednim krakom” vjerojatnost opažanja vrijednosti F-statistike veća je od f kad su varijance populacije jednake, a “F kritična s dva kraka” daje kritičnu vrijednost veću od 1 za Alfa.

  Dijaloški okvir F-test s dva uzorka za varijance

  Raspon varijable 1      Unesite referencu prvog stupca ili retka podataka koje želite analizirati.

  Raspon varijable 2      Unesite referencu drugog stupca ili retka podataka koje želite analizirati.

  Natpisi      Odaberite ako će prvi redak ili stupac raspona ulaza sadržavati natpise. Očistite ovaj potvrdni okvir ako ulazni raspon ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Alfa      Unesite razinu pouzdanosti testiranja. Ova vrijednost mora biti u rasponu 0...1. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Fourierova analiza

  Ovaj alat za analizu rješava probleme u linearnim sustavima i analizira periodične podatke pomoću postupka brze Fourierove pretvorbe za pretvorbu podataka. Podržava i inverzne transformacije, u kojima inverz pretvorenih podataka prikazuje izvorne podatke.

  ulazni i izlazni rasponi za fourierovu analizu

  Dijaloški okvir Fourierova analiza

  Ulazni raspon      Unesite referencu raspona realnih ili kompleksnih podataka koje želite pretvoriti. Kompleksni podaci moraju biti u obliku x+yi ili x+yj. Broj vrijednosti ulaznog raspona mora biti parna potencija broja 2. Ako je x negativan broj, ispred njega stavite apostrof ( ' ). Maksimalan broj vrijednosti je 4.096.

  Natpisi u prvom retku      Odaberite sadrži li prvi redak ili stupac ulaznog raspona natpise. Očistite ako ulazni raspon ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Inverzija      Ako je ovaj potvrdni okvir odabran, podaci u ulaznom rasponu će se smatrati pretvorenima i izvest će se inverzna pretvorba koja će vratiti izvorne unose. Ako je potvrdni okvir očišćen, podaci u ulaznom rasponu se pretvaraju u izlaznu tablicu.

  Histogram

  Ovaj alat za analizu računa pojedinačne i kumulativne frekvencije raspona ćelije podataka i paketa podataka. Alat stvara podatke o broju pojava vrijednosti u skupu podataka.

  Na primjer, u razredu od 20 učenika se može odrediti raspodjela rezultata po kategorijama ocjena. Histogramska tablica označava granice ocjena i broj rezultata između najniže i trenutne granice. Najčešći rezultat je mod podataka.

  Dijaloški okvir Histogram

  Ulazni raspon      Unesite referencu ćelije raspona podataka koji želite analizirati.

  Raspon paketa (neobavezno)      Unesite referencu ćelije na raspon koji sadrži neobavezni skup graničnih vrijednosti koje određuju raspone paketa. Te bi vrijednosti trebale biti u uzlaznom redoslijedu. Microsoft Office Excel broji točke podataka između trenutnog paketa i sljedećeg višeg paketa, ako takav postoji. Broj se ubraja u određeni paket ako je jednak ili manji od broja paketa, i tako sve do posljednjeg paketa. Zbrajaju se sve vrijednosti ispod prve vrijednosti paketa, kao i vrijednosti iznad posljednje vrijednosti paketa.

  Izostavite li raspon paketa, Excel će stvoriti skup jednoliko raspodijeljenih paketa između minimalne i maksimalne vrijednosti podataka.

  Natpisi      Odaberite ako će prvi redak ili stupac raspona ulaza sadržavati natpise. Očistite ovaj potvrdni okvir ako ulazni raspon ne sadrži natpise. Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Pareto (sortirani histogram)      Odaberite za prikazivanje podataka izlazne tablice u silaznom redoslijedu učestalosti. Ako je ovaj potvrdni okvir očišćen, Excel podatke prikazuje uzlaznim redoslijedom i izostavlja tri krajnje desna stupca koji sadrže sortirane podatke.

  Kumulativni postotak      Odaberite za generiranje izlazne tablice za kumulativne postotke i uključivanje linije kumulativnih postotaka u histogramski grafikon. Očistite okvir za izostavljanje kumulativnih postotaka.

  Izlaz grafikona      Odaberite za generiranje uloženog histograma s izlaznom tablicom.

  Pomični prosjek

  Ovaj alat za analizu predviđa vrijednosti u razdoblju prognoziranja na temelju prosječne vrijednosti varijable tijekom određenog broja prethodnih razdoblja. Pomični prosjek pruža informaciju o trendu koju bi obični prosjek svih proteklih podataka sakrio. Ovaj alat upotrijebite za prognoziranje prodaje, inventara i drugih trendova. Sve prognozirane vrijednosti temelje se na sljedećoj formuli.

  Formula za izračun pomičnih prosjeka

  gdje je:

  • N broj prethodnih razdoblja koja će se uvrstiti u pomični prosjek

  • Aj stvarna vrijednost u vremenu j

  • Fj predviđena vrijednost u vrijeme j

   Dijaloški okvir Pomični prosjek

   Ulazni raspon      Unesite referencu ćelije raspona podataka koji želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca koji sadrži četiri ili više ćelija podataka.

   Natpisi u prvom retku      Odaberite sadrži li prvi redak ili stupac ulaznog raspona natpise. Očistite ovaj potvrdni okvir ako ulazni raspon ne sadrži natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

   Interval      Unesite broj vrijednosti koji želite uključiti u pomični prosjek. Zadani interval je 3.

   Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Odaberete li potvrdni okvir Standardne pogreške, Excel će generirati izlaznu tablicu od dva stupca, s vrijednostima standardnih pogrešaka u desnom stupcu. Ako za projekciju prognoze ili izračun standardne pogreške nema dovoljno povijesnih podataka, Excel će vratiti vrijednost pogreške #N/A.

   Izlazni raspon mora se nalaziti na istome radnom listu na kojem se nalaze i podaci koji se koriste u ulaznom rasponu. Zbog toga nisu dostupne mogućnosti Novi radni list i Nova radna knjiga.

   Izlaz grafikona      Odaberite za generiranje uloženog histograma s izlaznom tablicom.

   Standardne pogreške      Odaberite želite li u tablicu izlaza uključiti stupac koji sadrži vrijednosti standardnih pogrešaka. Očistite želite li tablicu od jednog stupca koja ne sadrži vrijednosti standardnih pogrešaka.

  Generiranje slučajnog broja

  Ovaj alat ispunjava raspon nezavisnim slučajnim brojevima izvučenima iz jedne od nekoliko distribucija. Subjekti se u populaciji mogu karakterizirati raspodjelom vjerojatnosti. Na primjer, možete koristiti normalnu distribuciju za karakterizaciju populacije po visini pojedinaca ili možete koristiti Bernoullijevu distribuciju s dva moguća rezultata za karakterizaciju populacije prema rezultatima bacanja novčića.

  Dijaloški okvir Generiranje slučajnog broja

  Broj varijabli      Unesite broj stupaca vrijednosti koje želite u izlaznoj tablici. Ne unesete li broj, Microsoft Office Excel će ispuniti sve stupce u određenom izlaznom rasponu.

  Broj slučajnih brojeva      Unesite broj točaka podataka koji želite vidjeti. Svaka točka podataka se pojavljuje u retku izlazne tablice. Ne unesete li broj, Excel će ispuniti sve retke u određenom izlaznom rasponu.

  Raspodjela      Pritisnite na metodu raspodjele koju želite koristiti za stvaranje slučajnih vrijednosti.

  Uniformna raspodjela      Karakterizira je donja i gornja granica. Varijable se izvlače jednakom vjerojatnošću iz svih vrijednosti u rasponu. Uobičajena aplikacija koristi jednoliku raspodjelu u rasponu 0...1.

  Normalna raspodjela      Karakterizira je srednja vrijednost i standardna devijacija. Uobičajena aplikacija koristi srednju vrijednost 0 i standardnu devijaciju 1 za standardnu normalnu distribuciju.

  Bernoullijeva raspodjela      Karakterizira je vjerojatnost uspjeha (vrijednost p) danog pokušaja. Bernoullijeve slučajne varijable imaju vrijednost 0 ili 1. Na primjer, moguće je izvući jednoliku slučajnu varijablu u rasponu 0...1. Ako je varijabla manja ili jednaka vjerojatnosti uspjeha, Bernoullijevoj slučajnoj varijabli dodjeljuje se vrijednost 1; u suprotnom slučaju joj se dodjeljuje vrijednost 0.

  Binomna raspodjela      Karakterizira je vjerojatnost uspjeha (vrijednost p) nekoliko pokušaja. Na primjer, moguće je generirati Bernoullijeve slučajne varijable broja pokušaja, čiji je zbroj binomna slučajna varijabla.

  Poissonova raspodjela      Karakterizira je vrijednost lambda, koja je jednaka 1/srednja vrijednost. Poissonova raspodjela često se koristi za karakteriziranje broja događaja koji se događaju u jedinici vremena — na primjer, prosječan broj dolazaka automobila na parkiralište.

  Uzorkovana raspodjela      Karakterizira je donja i gornja granica, korak, stupanj ponavljanja vrijednosti i stupanj ponavljanja slijeda.

  Diskretna raspodjela      Karakterizira je vrijednost i pridruženi raspon vjerojatnosti. Raspon mora sadržavati dva stupca: lijevi stupac sadrži vrijednosti, a desni vjerojatnosti pridružene vrijednosti u tom retku. Zbroj vjerojatnosti mora biti 1.

  Parametri      Unesite vrijednosti koje će karakterizirati odabranu raspodjelu.

  Uzorak za računanje slučajnih brojeva      Unesite neobaveznu vrijednost iz koje će se stvarati slučajni brojevi. Tu vrijednost možete kasnije ponovno koristiti za stvaranje istih slučajnih brojeva.

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Rangiranje i percentil

  Ovaj alat analize stvara tablicu koja sadrži rangiranje po rednom broju i postotku svake vrijednosti u skupu podataka. Možete analizirati položaj relativnih vrijednosti u skupu podataka. Ovaj alat koristi funkcije radnog lista RANK i PERCENTRANK. RANK ne uzima u obzir vezane vrijednosti. Želite li u obzir uzeti vezane vrijednosti, koristite funkciju radnog lista RANK uz korektivni faktor koji je predložen u datoteci pomoći funkcije RANK.

  Dijaloški okvir Rangiranje i percentil

  Ulazni raspon      Unesite referencu ćelije raspona podataka radnog lista koje želite analizirati.

  Grupirano po      Za određivanje hoće li se podaci u ulaznom rasponu rasporediti u retke ili stupce, pritisnite Reci ili Stupci.

  Natpisi u prvom retku/Natpisi prvom stupcu     Pritisnete li Stupci, a prvi redak ulaznog raspona sadrži natpise, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom retku. Pritisnete li Reci, a prvi redak ulaznog raspona sadrži natpise, odaberite potvrdni okvir Natpisi u prvom stupcu. Očistite potvrdni okvir ne sadrži li ulazni raspon natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Izlazni raspon      Unesite referencu gornje lijeve ćelije u izlaznoj tablici. Excel stvara jednu izlaznu tablicu za svaki skup podataka u ulaznom rasponu. Svaka izlazna tablica sadrži četiri stupca: broj točke podataka, vrijednost točke podataka, rang točke podataka i postotni rang točke podataka, sortirane prema uzlaznom redoslijedu ranga.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Regresija

  Ovaj alat za analizu izvodi linearnu regresijsku analizu postupkom najmanjih kvadrata za prilagodbu pravca kroz skup opažanja. Moguće je analizirati kako vrijednosti jedne ili više nezavisnih varijabli utječu na običnu zavisnu varijablu. Na primjer, možete analizirati kako na izvedbu atletičara utječu čimbenici poput godina, visine i težine. Možete dodijeliti udio u mjerenju izvedbe za svaki od ova tri čimbenika na temelju skupa izvedbenih podataka i zatim koristiti rezultate za predviđanje izvedbe novog, neprovjerenog sportaša.

  Alat za regresiju koristi funkciju radnog lista LINEST.

  Dijaloški okvir Regresija

  Ulazni raspon Y      Unesite referencu raspona zavisnih podataka. Raspon se mora sastojati od jednog stupca podataka.

  Ulazni raspon X      Unesite referencu raspona nezavisnih podataka. Microsoft Office Excel reda nezavisne varijable iz ovog raspona uzlaznim redoslijedom slijeva nadesno. Maksimalan broj nezavisnih varijabli je 16.

  Natpisi      Odaberite ako prvi redak ili stupac ulaznog raspona ili ulaznih raspona sadrži natpise. Očistite ako ulazni raspon ne sadrži natpise. Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Razina pouzdanosti      Odaberite za uključivanje dodatne razine u sažetak izlazne tablice. U okvir unesite razinu pouzdanosti koji želite primijeniti, osim zadane razine od 95 posto.

  Konstanta je nula      Odaberite za namještanje crte regresije kako bi prolazila kroz ishodište.

  Izlazni raspon      Unesite referencu gornje lijeve ćelije u izlaznoj tablici. U sažetku izlazne tablice se mora nalaziti najmanje sedam stupaca, koji uključuju Anova tablicu, koeficijente, standardnu pogrešku procjene y, vrijednosti r2, broj opažanja i standardnu pogrešku koeficijenata.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Ostaci      Odaberite za uključivanje ostataka u izlaznu tablicu ostataka.

  Standardizirani ostaci      Odaberite za uključivanje standardiziranih ostataka u izlaznu tablicu ostataka.

  Crtanje ostataka      Odaberite za generiranje grafikona za usporedbu svake nezavisne varijable i ostatka.

  Crtanje prilagođavanja      Odaberite za generiranje grafikona za usporedbu predviđenih vrijednosti i opaženih vrijednosti.

  Crtanje normalne vjerojatnosti      Odaberite za generiranje grafikona s prikazanim normalnim vjerojatnostima.

  Uzorkovanje

  Ovaj alat za analizu stvara uzorak iz populacije odnoseći se prema ulaznom rasponu kao prema populaciji. Kad je populacija prevelika za obradu ili prikaz na grafikonu može se koristiti reprezentativni uzorak. Također, možete stvoriti uzorak koji sadrži samo vrijednosti iz određenog dijela ciklusa, vjerujete li da su ulazni podaci periodični. Na primjer, sadrži li ulazni raspon podatke o kvartalnoj prodaji, uzorkovanje s periodičnom stopom četiri smješta vrijednosti iz istog tromjesečja u izlazni raspon.

  Dijaloški okvir Uzorkovanje

  Ulazni raspon      Unesite reference raspona podataka koji sadrži skup vrijednosti koje želite uzorkovati. Microsoft Office Excel izvlači uzorke iz prvog stupca, zatim iz drugog stupca i tako dalje.

  Natpisi      Odaberite ako prvi redak ili stupac ulaznog raspona sadrži natpise. Očistite ako ulazni raspon ne sadrži natpise. Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Metoda uzorkovanja      Pritisnite Povremeno ili Slučajno za određivanje željenog intervala uzorkovanja.

  Period      Unesite vremenski interval u kojem želite da se dogodi uzorkovanje. Vrijednost Period u ulaznom rasponu i sve vrijednosti period koje joj slijede kopirat će se u izlazni stupac. Uzorkovanje prestaje kad se dostigne kraj ulaznog raspona.

  Broj uzoraka      Unesite željeni broj slučajnih vrijednosti u izlaznom stupcu. Svaka vrijednost se izvlači iz mjesta u ulaznom rasponu, a brojevi se mogu odabrati i više puta.

  Izlazni raspon      Unesite referencu gornje lijeve ćelije u izlaznoj tablici. Podaci se upisuju u jednom stupcu ispod ćelije. Odaberete li Povremeno, broj vrijednosti u izlaznoj tablici jednak je broju vrijednosti u ulaznom rasponu podijeljenom sa stupnjem uzorkovanja. Odaberete li Slučajno, broj vrijednosti u izlaznoj tablici jednak je broju uzoraka.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  T-test

  T-test za analizu s dva uzorka ispituje jesu li jednake srednje vrijednosti na kojima se temelje uzorci. Tri alata upotrebljavaju različite pretpostavke: da su varijance populacija jednake, da varijance populacija nisu jednake i da dva uzorka predstavljaju opažanja na istim subjektima prije postupka i poslije postupka.

  Za sva tri alata navedena ispod vrijednost t-statistike izračunava se i u izlaznim tablicama prikazuje kao "t Stat". Ovisno o podacima, ova vrijednost može biti negativna ili ne-negativna. Pod pretpostavkom da su osnovne srednje vrijednosti populacije jednake ako je t < 0, “P(T <= t), s jednim krakom” daje vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike biti negativnija od t. Ako je t >=0, “P(T <= t), s jednim krakom” daje vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike biti pozitivnija od t. “t kritična s jednim krakom” daje umanjenu vrijednost, pa je vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike biti veća od ili jednaka vrijednosti "t kritična s jednim krakom" Alfa.

  “P(T <= t) s dva kraka” daje vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike po svojoj apsolutnoj vrijednosti biti veća od t. "P kritična s dva kraka" daje umanjenu vrijednost, pa je vjerojatnost opažene t-statistike po apsolutnoj vrijednosti većoj od "P kritična s dva kraka" Alfa

  T-test: Uparena dva uzorka za srednje vrijednosti

  Upareni test možete koristiti kad u uzorcima dolazi do prirodnog uparivanja opažanja, na primjer kad se grupa uzoraka ispituje dvaput — prije i poslije pokusa. Ovaj alat za analizu i njegova formula izvode upareni studentski test s dva uzorka kako bi se utvrdilo dolaze li opažanja nakon pokusa i opažanja poslije pokusa iz distribucija s jednakim srednjim vrijednostima populacija. Ovaj oblik t-testa ne pretpostavlja da su varijance obje populacije jednake.

  Napomena : Među rezultatima koje generira ovaj alat je i zajednička varijanca, skupljena mjera širenja podataka oko srednje vrijednosti, dobivena iz sljedeće formule.

  formula za izračun zajedničke varijance

  Dijaloški okvir T-test: Uparena dva uzorka za srednje vrijednosti

  Raspon varijable 1      Unesite referencu ćelije prvog raspona podataka koje želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka i sadržavati broj točaka podataka jednak broju drugog raspona.

  Raspon varijable 2      Unesite referencu ćelije drugog raspona podataka koje želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka i sadržavati broj točaka podataka jednak broju prvog raspona.

  Pretpostavljena razlika srednje vrijednosti      Unesite broj za željenu veličinu pomaka u srednjim vrijednostima uzorka. Vrijednost 0 (nula) označava pretpostavku da su srednje vrijednosti jednake.

  Natpisi      Odaberite ako će prvi redak ili stupac ulaznih raspona sadržavati natpise. Očistite ovaj okvir ako vaši ulazni rasponi ne sadrže natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Alfa      Unesite razinu pouzdanosti testiranja. Ova vrijednost mora biti u rasponu 0...1. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  T-test: Dva uzorka s pretpostavkom jednakih varijanci

  Ovaj alat za analizu izvodi studentov t-test s dva uzorka. Oblik t-testa pretpostavlja da oba skupa dolaze iz raspodjela s jednakim varijancama. To je poznato kao homoscedastični t-test. Možete ga koristiti za određivanje vjerojatnosti jesu li dva uzorka došla iz raspodjela s jednakim srednjim vrijednostima.

  Dijaloški okvir T-test: Dva uzorka s pretpostavkom jednakih varijanci

  Raspon varijable 1      Unesite referencu ćelije za prvi raspon podataka koji želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka podataka.

  Raspon varijable 2      Unesite referencu ćelije za drugi raspon podataka koji želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka podataka.

  Pretpostavljena razlika srednje vrijednosti      Unesite broj za željenu veličinu pomaka u srednjim vrijednostima uzorka. Vrijednost 0 (nula) označava pretpostavku da su srednje vrijednosti jednake.

  Natpisi      Odaberite ako će prvi redak ili stupac ulaznih raspona sadržavati natpise. Očistite ovaj okvir ako vaši ulazni rasponi ne sadrže natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Alfa      Unesite razinu pouzdanosti testiranja. Ova vrijednost mora biti u rasponu 0...1. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  T-test: Dva uzorka s pretpostavkom različitih varijanci

  Ovaj alat za analizu izvodi studentov t-test s dva uzorka. Oblik ovog t-testa pretpostavlja da su dva skupa podataka uzeta iz distribucija s različitim varijancama. To je poznato kao heteroscedastični t-test. Kao i kod prethodnog slučaja jednakih varijanci, ovaj t-test možete koristiti za određivanje dolaze li dva uzorka iz distribucija s jednakim srednjim vrijednostima populacije. Ovaj test koristite kad u dva uzorka postoje različiti subjekti. Upareni test opisan u sljedećem primjeru koristite kad postoji jedan skup subjekata, a dva uzorka predstavljaju mjerenja za svaki subjekt prije i poslije postupka.

  Za određivanje statističke vrijednosti t koristi se sljedeća formula..

  Formula za izračun vrijednosti t

  Sljedeća formula se koristi za izračunavanje stupnjeva slobode, df. Budući da rezultat izračuna obično nije cijeli broj, vrijednost df se zaokružuje na najbliži cijeli broj kako bi se dobila dobila kritična vrijednost iz tablice t. Excel funkcija radnog lista TTEST koristi izračunatu vrijednost df bez zaokruživanja jer je vrijednost za TTEST moguće izračunati pomoću vrijednosti df koja nije cijeli broj. Zbog tih različitih pristupa u utvrđivanju stupnjeva slobode, rezultati funkcije TTEST i alata t-test razlikovat će se u slučaju različitih varijanci.

  formula za aproksimaciju stupnjeva slobode

  Dijaloški okvir T-test: Dva uzorka s pretpostavkom različitih varijanci

  Raspon varijable 1      Unesite referencu ćelije za prvi raspon podataka koji želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka podataka.

  Raspon varijable 2      Unesite referencu ćelije za drugi raspon podataka koji želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka podataka.

  Pretpostavljena razlika srednje vrijednosti      Unesite broj za željenu veličinu pomaka u srednjim vrijednostima uzorka. Vrijednost 0 (nula) označava pretpostavku da su srednje vrijednosti jednake.

  Natpisi      Odaberite ako će prvi redak ili stupac ulaznih raspona sadržavati natpise. Očistite ovaj okvir ako vaši ulazni rasponi ne sadrže natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Alfa      Unesite razinu pouzdanosti testiranja. Ova vrijednost mora biti u rasponu 0...1. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Z-test

  Alat za analizu z-test s dva uzorka za srednje vrijednosti izvodi z-test s dva uzorka za srednje vrijednosti s poznatim varijancama. Ovaj se alat koristi za provjeru nulte hipoteze o nepostojanju razlike između dvije srednje vrijednosti populacija u odnosu na jednostranu ili dvostranu zamjensku hipotezu. Ako varijance nisu poznate, umjesto ovog testa treba koristiti funkciju radnog lista ZTEST.

  Kod korištenja alata z-testa potrebno je razumjeti njegov izlaz. “P(Z <= z) s jednom krakom” je zapravo P(Z >= ABS(z)), vjerojatnost vrijednosti z udaljena od nule u istom pravcu kao i opažena vrijednost z kad nema razlike između srednjih vrijednosti populacija. “P(Z <= z) s dva kraka” je zapravo P(Z >= ABS(z) ili Z <= -ABS(z)), vjerojatnost vrijednosti z udaljene od 0 u bilo kojem pravcu od opažene vrijednosti z kad nema razlike između srednjih vrijednosti populacija. Rezultat s dva kraka je samo rezultat s jednim krakom pomnožen s 2. Alat z-test se može upotrijebiti i u slučaju nulte hipoteza prema kojoj postoji određena vrijednost različita od nule za razliku između dvije srednje vrijednosti populacija. Na primjer, ovaj test možete koristiti za utvrđivanje razlike u performansama dvaju modela automobila.

  Dijaloški okvir Z-test: Dva uzorka za srednje vrijednosti

  Raspon varijable 1      Unesite referencu ćelije za prvi raspon podataka koji želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka podataka.

  Raspon varijable 2      Unesite referencu ćelije za drugi raspon podataka koji želite analizirati. Raspon se mora sastojati od jednog stupca ili retka podataka.

  Pretpostavljena razlika srednje vrijednosti      Unesite broj za željenu veličinu pomaka u srednjim vrijednostima uzorka. Vrijednost 0 (nula) označava pretpostavku da su srednje vrijednosti jednake.

  Varijanca varijable 1 (poznata)      Unesite poznatu varijancu populacije ulaznog raspona varijable 1.

  Varijanca varijable 2 (poznata)      Unesite poznatu varijancu populacije ulaznog raspona varijable 2.

  Natpisi      Odaberite ako će prvi redak ili stupac ulaznih raspona sadržavati natpise. Očistite ovaj okvir ako vaši ulazni rasponi ne sadrže natpise. Microsoft Office Excel generira odgovarajuće natpise podataka za izlaznu tablicu.

  Alfa      Unesite razinu pouzdanosti testiranja. Ova vrijednost mora biti u rasponu 0...1. Alfa razina je razina značaja povezana s vjerojatnošću pojavljivanja pogreške vrste I (odbacivanje istinite hipoteze).

  Izlazni raspon      Unesite referencu za gornju lijevu ćeliju izlazne tablice. Excel automatski određuje veličinu izlaznog područja i prikazuje poruku ako izlazna tablica prebrisuje postojeće podatke.

  Novi radni list      Pritisnite za umetanje novog radnog lista u trenutnu radnu knjigu i lijepljenje rezultata počevši od ćelije A1 novog radnog lista. Za imenovanje novog radnog lista upišite naziv u okvir.

  Nova radna knjiga      Pritisnite za stvaranje nove radne knjige u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Napomene : 

  • Funkcije analize podataka istodobno se mogu koristiti samo na jednom radnom listu. Prilikom izvođenja analize podataka na grupiranim radnim listovima, rezultati će se pojaviti na prvome radnom listu, a na ostalima će se pojaviti prazno oblikovane tablice. Za izvođenje analize podataka na preostalim radnim listovima pokrenite ponovni izračun alata za analizu za svaki radni list.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×