Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kada stvorite grafikon, možda ćete morati promijeniti izvorišne podatke na radnom listu. Da biste uvrstili te promjene u grafikon, Microsoft Office Excel omogućuje različite načine ažuriranja grafikona. Grafikon možete odmah ažurirati izmijenjenim vrijednostima ili dinamički promijeniti temeljne izvorišne podatke. Grafikon možete ažurirati i dodavanjem, izmjenom ili uklanjanjem podataka.

Izmjena temeljnih podataka grafikona

Kada ažurirate temeljne podatke grafikona, podaci na grafikonu i njegov izgled također se mijenjaju. Opseg tih promjena ovisi o načinu na koji ste definirali izvor podataka grafikona. Izmijenjene vrijednosti radnog lista na grafikonu možete automatski ažurirati ili dinamički izmijeniti izvor temeljnih podataka grafikona.

Automatsko ažuriranje izmijenjenih vrijednosti radnog lista na postojećem grafikonu

Vrijednosti grafikona povezane su s podacima radnog lista na kojem je grafikon stvoren. Ako su mogućnosti izračuna postavljene na automatski (kartica Formule, grupa Izračun, gumb Mogućnosti izračuna), promjene na radnom listu automatski se pojavljuju na grafikonu.

Napomena : U Excel 2007, kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office > Mogućnosti programa Excel> formule > izračuna > Mogućnosti izračuna.

 1. Otvorite radni list koji sadrži podatke iscrtane na grafikonu.

 2. U ćeliju koja sadrži vrijednost koju želite promijeniti upišite novu vrijednost.

 3. Pritisnite tipku ENTER.

Dinamička promjena izvora temeljnih podataka postojećeg grafikona

Ako želite da izvor podataka grafikona dinamički raste, postoje dvije mogućnosti. Grafikon možete temeljiti na podacima iz tablice programa Excel ili na definiranom nazivu.

Grafikon na temelju tablice programa Excel

Ako stvorite grafikon koji se temelji na raspon ćelija, ažuriranja podataka u izvornom rasponu su vidljive na grafikonu. No da biste proširili veličinu raspona, dodavanjem stupaca i redaka, promijenite podatke na grafikonu i izgled, morate ručno promijeniti izvornih podataka u grafikonu tako da promijenite raspon ćelija koji se temelji na grafikon.

Ako želite izmijeniti podatke i izgled grafikona prilikom povećanja izvora podataka, možete upotrijebiti tablicu programa Excel kao izvor temeljnih podataka.

 1. Kliknite grafikon kojemu želite izmijeniti raspon ćelija izvorišnih podataka.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblik.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Podaci kliknite Odabir podataka.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pronađite raspon podataka i kliknite U redu.

 4. Idite na mjesto gdje se nalazi raspon podataka i kliknite bilo koju ćeliju u tom rasponu.

 5. Na kartici Umetanje u grupi Tablice pritisnite Tablica.

  slika trake programa excel

  Tipkovni prečac: pritisnite CTRL + L ili CTRL + T.

Grafikon na temelju definiranog naziva

Drugi je pristup dinamičkoj izmjeni podataka i izgleda grafikona prilikom povećanja izvora podataka korištenje definiranog naziva uz funkciju POMAK. Taj je pristup koristan ako vam je potrebno rješenje koje funkcionira s prethodnim verzijama programa Excel.

Dodatne informacije potražite u članku kako koristiti definirani nazivi da bi automatski ažurirao raspon grafikona u programu Excel.

Dodavanje podataka postojećem grafikonu

Dodatan izvor podataka na nekoliko načina možete uključiti u postojeći grafikon. Možete brzo dodati još jedan niz podataka, povući ručice za promjenu veličine i obuhvatiti podatke na grafikonu koji je uložen na istom radnom listu ili kopirati dodatne podatke radnog lista u uloženi grafikon ili na zaseban list grafikona.

Dodavanje nizova podataka na grafikon

 1. Kliknite grafikon na koji želite dodati još jedan niz podataka.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblik.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Podaci kliknite Odabir podataka.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka u odjeljku Unosi legende (Skup) kliknite Dodaj.

 4. U dijaloškom okviru Uređivanje nizova napravite sljedeće:

  • U okviru Naziv niza unesite naziv koji želite koristiti za niz ili odaberite naziv na radnom listu.

  • U okviru Vrijednosti niza unesite referencu na raspon niza podataka koji želite dodati ili odaberite raspon na radnom listu.

   Možete pritisnuti gumb Sažmi dijalog Aplikacija Poštanski sandučić web-mjesta s desne strane okvira Naziv niza ili Vrijednosti niza, a zatim odabrati željeni raspon tablice na radnom listu. Nakon dovršetka ponovno pritisnite gumb Sažmi dijalog za prikaz cijelog dijaloškog okvira.

   Ako pokazivač radi upisa reference namještate pomoću tipki sa strelicama, možete pritisnuti F2 da biste bili sigurni da ste u načinu uređivanja. Pritiskom na tipku F2 vratit ćete se u način točke. Trenutni način možete provjeriti na traci stanja.

Dodavanje podataka uloženom grafikonu povlačenjem ručica za promjenu veličine raspona

Ako ste stvorili uloženi grafikon od susjednih ćelija na radnom listu, podatke možete dodati povlačenjem ručica za promjenu veličine raspona izvorišnih podataka. Grafikon se mora nalaziti na istom radnom listu kao i podaci koje ste koristili za izradu grafikona.

 1. Na radnom listu upišite podatke i natpise koje želite dodati grafikonu u ćelije pored postojećih podataka radnog lista.

 2. Kliknite grafikon da bi se prikazale ručice za promjenu veličine izvorišnih podataka na radnom listu.

 3. Na radnom listu učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali nove kategorije i nizove podataka na grafikon, povucite plavu ručicu za promjenu veličine tako da obuhvati nove podatke i natpise u trokutu.

  • Da biste dodali samo nove nizove podataka, povucite zelenu ručicu za promjenu veličine tako da obuhvati nove podatke i natpise u trokutu.

  • Da biste dodali nove kategorije i točke podataka, povucite ljubičastu ručicu za promjenu veličine tako da obuhvati nove podatke i kategorije u trokutu.

Kopiranje podataka radnog lista na grafikon

Ako ste stvorili uloženi grafikon iz odabira koji nisu susjedni ili ako se grafikon nalazi na zasebnom listu s grafikonom, na njega možete kopirati dodatne podatke radnog lista.

 1. Na radnom listu odaberite ćelije s podacima koje želite dodati na grafikon.

  Ako želite da se natpis stupca ili retka za nove podatke pojavi na grafikonu, odabirom obuhvatite ćeliju koja sadrži natpis.

 2. Na kartici Početna stranica u grupi Međuspremnik kliknite Kopiraj Slika gumba .

  slika vrpce programa excel

  Tipkovni prečac: pritisnite CTRL + C.

 3. Kliknite list s grafikonom ili uloženi grafikon na koji želite zalijepiti kopirane podatke.

 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Da biste zalijepili podatke na grafikon, na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Zalijepi Slika gumba .

   Tipkovni prečac: pritisnite CTRL + V.

  • Da biste odredili način iscrtavanja kopiranih podataka na grafikonu, na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite strelicu na gumbu Zalijepi, zatim Posebno lijepljenje i odaberite željene mogućnosti.

Promjena podataka u postojećem grafikonu

Možete izmijeniti postojeći grafikon promjenom raspona ćelija na kojima se on temelji ili uređivanjem pojedinačnih nizova podataka prikazanih na njemu. Možete promijeniti i natpise osi na vodoravnoj osi (osi kategorije).

Izmjena raspona ćelija na kojima se grafikon temelji

 1. Kliknite grafikon kojemu želite izmijeniti raspon ćelija izvorišnih podataka.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblik.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Podaci kliknite Odabir podataka.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka provjerite je li odabrana cijela referenca u okviru Raspon podataka za grafikon.

  Možete kliknuti gumb Sažmi dijalog Aplikacija Poštanski sandučić web-mjesta s desne strane okvira Raspon podataka za grafikon, a zatim odabrati željeni raspon tablice na radnom listu. Nakon dovršetka ponovno pritisnite gumb Sažmi dijalog za prikaz cijelog dijaloškog okvira.

 4. Na radnom listu odaberite ćelije s podacima za koje želite da se prikazuju na grafikonu.

  Ako želite da se natpis stupca i retka prikazuje na grafikonu, odabirom obuhvatite ćelije koje ih sadrže.

  Ako pokazivač radi upisa reference namještate pomoću tipki sa strelicama, možete pritisnuti F2 da biste bili sigurni da ste u načinu uređivanja. Pritiskom na tipku F2 vratit ćete se u način točke. Trenutni način možete provjeriti na traci stanja.

Preimenovanje ili uređivanje niza podataka prikazanog na grafikonu

Naziv i vrijednosti postojećeg niza podataka možete izmijeniti bez utjecaja na podatke na radnom listu.

 1. Kliknite grafikon koji sadrži niz podataka koji želite izmijeniti.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblik.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Podaci kliknite Odabir podataka.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka u odjeljku Unosi legende (Skup) odaberite niz podataka koji želite izmijeniti i kliknite Uredi.

 4. Da biste preimenovali niz podataka, u okviru Naziv niza unesite naziv koji želite koristiti za niz ili odaberite naziv na radnom listu. Naziv koji upišete prikazivat ćete se na legendi grafikona, no neće biti dodan radnom listu.

 5. Da biste promijenili raspon podataka za niz podataka, u okviru Vrijednosti niza unesite referencu na raspon niza podataka koji želite dodati, odaberite raspon na radnom listu ili unesite vrijednosti u okvire. Unesene vrijednosti neće biti dodane radnom listu.

  Ako je riječ o xy grafikonu (raspršenom), prikazat će se okviri Vrijednosti skupa X i Vrijednosti skupa Y, pa ćete moći promijeniti raspon podataka za te vrijednosti. Ako je riječ o mjehuričastom grafikonu, prikazat će se okviri Vrijednosti skupa X, Vrijednosti skupa Y i Veličine oblačića niza, pa ćete moći promijeniti raspon podataka za te vrijednosti.

Za svaki okvir niza možete pritisnuti gumb Sažmi dijalog Aplikacija Poštanski sandučić web-mjesta s desne strane okvira Naziv niza ili Vrijednosti niza, a zatim odabrati željeni raspon tablice na radnom listu. Nakon dovršetka ponovno pritisnite gumb Sažmi dijalog za prikaz cijelog dijaloškog okvira.

Ako pokazivač radi upisa reference namještate pomoću tipki sa strelicama, možete pritisnuti F2 da biste bili sigurni da ste u načinu uređivanja. Pritiskom na tipku F2 vratit ćete se u način točke. Trenutni način možete provjeriti na traci stanja.

Promjena redoslijeda niza podataka

 1. Kliknite grafikon koji sadrži niz podataka koji želite izmijeniti.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblik.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Podaci kliknite Odabir podataka.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka u odjeljku Unosi legende (Skup) odaberite niz podataka koji želite premjestiti na drugu lokaciju u nizu.

 4. Kliknite strelice Premjesti gore ili Premjesti dolje da biste pomicali niz podataka.

 5. Ponovite treći i četvrti korak za sve nizove podataka koje želite premjestiti.

Promjena natpisa vodoravne osi (osi kategorije)

Ako promijenite natpise vodoravne osi (osi kategorije), promijenit će se svi natpisi vodoravne osi. Nije moguća promjena pojedinačnih natpisa vodoravne osi.

 1. Kliknite grafikon koji sadrži natpise vodoravne osi koje želite promijeniti.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblik.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Podaci kliknite Odabir podataka.

  slika trake programa excel

 3. U rubrici Natpisi vodoravne osi (osi kategorije) kliknite Uredi.

 4. U okviru Raspon natpisa osi unesite referencu na raspon niza podataka koji želite koristiti za natpise vodoravne osi ili odaberite raspon na radnom listu.

  Možete pritisnuti gumb Sažmi dijalog Aplikacija Poštanski sandučić web-mjesta s desne strane okvira Naziv niza ili Vrijednosti niza, a zatim odabrati željeni raspon tablice na radnom listu. Nakon dovršetka ponovno pritisnite gumb Sažmi dijalog za prikaz cijelog dijaloškog okvira.

  Ako pokazivač radi upisa reference namještate pomoću tipki sa strelicama, možete pritisnuti F2 da biste bili sigurni da ste u načinu uređivanja. Pritiskom na tipku F2 vratit ćete se u način točke. Trenutni način možete provjeriti na traci stanja.

Uklanjanje podataka s grafikona

Pomoću mogućnosti izračuna postavljen na automatski podatke koji se brišu s radnog lista automatski uklanjaju se iz grafikona. Možete ukloniti i podataka iz grafikona bez utjecaja s izvorišnim podacima na radnom listu.

Brisanje izvorišnih podataka na radnom listu.

 • Na radnom listu odaberite ćeliju ili raspon ćelija koji sadrži podatke koje želite ukloniti s grafikona pa pritisnite DELETE.

  • Ako uklonite podatke iz odabranih ćelija, na grafikonu će biti iscrtane prazne ćelije. Možete promijeniti način iscrtavanja praznih ćelija tako da desnom tipkom miša kliknete grafikon i odaberete Skrivene i prazne ćelije.

  • Ako izbrišete stupac, s grafikona će se ukloniti čitav niz podataka. Ako izbrišete redak, možda će vam se prikazati poruka o pogrešci. Kada kliknete U redu, grafikon možda prikaže točku podataka (ili više njih) niza koji ste izbrisali. Možete kliknuti te točke podataka i pritisnuti DELETE.

Uklanjanje niza podataka s grafikona

 1. Kliknite grafikon ili niz podataka koji želite ukloniti ili na grafikonu ili nizu podataka s popisa elemenata grafikona učinite sljedeće:

  1. Pritisnite na grafikon.

   Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblik.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Područje grafikona , a zatim kliknite element grafikona koji želite koristiti.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  1. Ako ste odabrali grafikon, učinite sljedeće:

   1. Na kartici Dizajn u grupi Podaci kliknite Odabir podataka.

    slika trake programa excel

   2. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka u grupi Unosi legende (Skup) odaberite niz podataka koji želite ukloniti i kliknite Ukloni.

  2. Ako se odabrali niz podataka na grafikonu, pritisnite DELETE.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Uvijek pitaj stručnjak Excel tehnološka zajednicapomoć u zajednici odgovoreili predlaže nove značajke i poboljšanje u odnosu na Excel korisnika govorne.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×