Ažuriranje podataka u bazi podataka

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom se članku objašnjava kako ažurirati postojeće podatke. Microsoft Office Access 2007 donosi brojne alate za ažuriranje postojećih zapisa, uključujući podatkovne listove, obrasce, upite, traži-i-zamijeni, te novu značajku Zbirka podataka.

U nastavku, imajte na umu da ažuriranje podataka nije isti postupak kao unos nove podatke. Informacije o unosu novih podataka u bazi podataka potražite u članku Dodavanje jednog ili više zapisa u bazu podataka.

U ovom članku

Kako dizajn baze podataka utječe na ažuriranje

Kako vrste podataka utječu na ažuriranje

Kako svojstva polja tablice utječu na ažuriranje

Da biste ažurirali podatke pomoću obrasca

Korištenje podatkovne tablice da biste ažurirali podatke

Korištenje upita s ažuriranjem da biste promijenili postojeći podaci

Da biste dodali zapise u tablicama pomoću upita s dodavanjem

Korištenje prikupljanja podataka za ažuriranje zapisa

Korištenje kaskadnih ažuriranja da biste promijenili vrijednosti primarnih i vanjskih ključeva

Kako dizajn baze podataka utječe na ažuriranje

Ovaj odjeljak pročitajte ako niste upoznati s programom Access ili s temeljnim konceptima relacijskih baza podataka. Velika ažuriranja je puno jednostavnije obavljati ako ste upoznati s osnovnim načelima dizajniranja baza podataka.

Baza podataka programa nije datoteka u istom smislu kao i dokument programa Microsoft Office Word 2007 ili paket slajdova programa Microsoft Office PowerPoint 2007. Umjesto toga, uobičajena baza podataka programa Access zbirka je tablica plus skup objekata izgrađenih na tim tablicama — obrazaca, izvještaja, upita i tako dalje.

Ti objekti također moraju poštovati skup dizajnerskih načela jer će u suprotnom baza podataka raditi loše ili nikako. Dizajnerska načela utječu na način kako unosite podatke. U nastavku rada imajte na umu te činjenice o dizajnu i objektima baza podataka.

 • Uz nekoliko iznimaka (poput vrste popisa pod nazivom Popis vrijednosti), Access sprema sve podatke u jednoj ili više tablica. Broj tablica ovisi o dizajnu i složenosti baze podataka. Iako možete pregledavati ili ažurirati podatke u obrascu, izvještaju ili u rezultatima koje vraća upit, Access sprema podatke samo u tablicama.

 • Svaka tablica treba spremiti podatke za jednu temu, kategoriju ili svrhu. Na primjer, tablica s informacijama o poslovnim kontaktima ne sadrži informacije o prodaji. Ako je to slučaj, pronalaženje točnih informacije postat će teško, ako ne i nemoguće.

 • Svako polje u tablici treba prihvaćati samo jednu vrstu podataka. Na primjer, ne bi trebala spremati bilješke u polja postavljena za prihvaćanje brojeva. Ako u takvo polje pokušate unijeti tekst, Access će prikazati poruku o pogrešci.

 • Uz jednu iznimku, polja u zapisu trebaju prihvaćati samo jednu vrijednost. Na primjer, pravilno dizajnirana baza podataka spriječit će unos više od jedne adrese u polju adresa. Za razliku od programa Microsoft Office Excel 2007 koji, po zadanim postavkama, dopušta unos bilo koji broj imena, adresa ili slika u jednoj ćeliji osim ako je ne postavite na prihvaćanje samo nekih vrsta podataka.

  Međutim, Office Access 2007 također omogućuje novu značajku pod nazivom polje s višestrukim vrijednostima. Polja s višestrukim vrijednostima koriste se za prilaganje većeg broja podataka u jedan zapis i stvaranje popisa koji prihvaćaju više vrijednosti. Na primjer, možete priložiti tekstualnu datoteku, paket slajdova programa Office PowerPoint 2007 i bilo koji broj slika u zapis baze podataka. Također možete stvoriti popis imena i odabrati onoliko imena koliko trebate. Korištenje polja s višestrukim vrijednostima naizgled krši pravila dizajna baze podataka jer možete spremiti više od jednog podatka po polju tablice, ali to zapravo nije tako jer Access nameće pravila "iza zastora" spremanjem podataka u posebne skrivene tablice.

Sljedeće veze vode vas do članaka s podrobnijim informacijama o temama i značajkama o kojima se govori u ovom odjeljku.

Vrh stranice

Kako vrste podataka utječu na ažuriranje

Pročitajte ovaj odjeljak ako niste upoznati s programom Access ili s temeljnim konceptima relacijskih baza podataka. Velika ažuriranja je puno jednostavnije obavljati ako ste upoznati s osnovnim načelima dizajniranja baza podataka.

Prilikom dizajniranja tablice baze podataka, odabirete vrstu podataka za svako polje u toj tablici, čime se osigurava točniji unos podataka. Na primjer, pretpostavimo da ste za neko polje odredili vrstu numerički podatci jer trebate izračunati iznose prodaje. Ako netko u to polje pokuša unijeti tekst, Access će prikazati poruku o pogrešci i neće korisniku dopustiti spremanje promijenjenog zapisa, čime se štite vaši podaci.

Pokaži mi kako prikazati vrste podataka

Access sada omogućuje dva načina za prikaz vrste podataka u polju tablice. Možete koristiti naredbe na kartici Podatkovna tablica ili otvoriti tablicu u prikazu dizajna. Sljedećim se podrobno opisanim postupcima objašnjava korištenje obje tehnike.

Prikaz vrsta podataka korištenjem naredbi na kartici podatkovne tablice

 1. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu koju želite koristiti.

 2. Pritisnite polje koje želite razmotriti.

 3. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Vrsta podataka i oblikovanje pritisnite strelicu nadolje za popis Vrsta podataka za prikaz vrste podataka koja je postavljena za to polje.

Prikaz vrste podataka u prikazu dizajna

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom pritisnite tablicu i zatim Prikaz dizajna na izborniku prečacu.

  Access otvara tablicu u rešetki dizajna, a gornji dio rešetke prikazuje naziv i vrstu podataka za svako polje tablice.

  polja u prikazu dizajna

Vrste podataka postavljene za svako polje tablice omogućuje prvu razinu nadzora o vrsti podataka koje možete, odnosno ne možete unijeti u polje. U nekim slučajevima, postavke vrste podataka sprječavaju unošenje bilo kakvih podataka. U sljedećoj tablici navode se vrste podataka koje omogućuje program Office Access 2007 i opisuje na koji način utječu na unos podataka.

Vrsta podataka

Učinak na unos podataka

Tekst

Tekstualna polja prihvaćaju tekst i numeričke znakove, uključujući razgraničene popise stavki. Tekstualno polje prihvaća manji broj znakova od polja Dopis — od 0 do 255 znakova. U nekim slučajevima možete koristiti funkcije pretvaranja kako biste obavljali izračune na podacima u tekstualnom polju.

Dopis

U ovu vrstu polja možete unositi velike količine tekstualnih i numeričkih podataka. Također je moguće, ako je dizajner baze podataka postavio polje na podršku oblikovanju u obogaćeni tekst, primijeniti vrste oblikovanja koje se obično nalaze u programima za obradu teksta, poput programa Office Word 2007. Na primjer, na određene znakove u tekstu možete primijeniti različite fontove i veličine fonta, podebljati ih ili staviti u kurziv i tako dalje. Podacima također možete dodati oznake koda Hypertext Markup Language (HTML).

Dodatne informacije o korištenju oblikovanje obogaćenog teksta u polju dopisa potražite u članku Oblikovanje podataka u recima i stupcima.

Kao kod tekstualnih polja, funkcije pretvaranja možete izvršavati i na podacima u polju Dopis.

Broj

U ovu vrstu polja možete unositi samo brojeve i možete izvoditi izračune vrijednosti u polju Broj.

Datum/Vrijeme

U ovu vrstu polja možete unositi samo datume i vremena. Ovisno o tome kako dizajner baze podataka postavi polje, možete se susresti s ovim uvjetima:

 • Ako dizajner baze podataka postavi masku za unos u polje (niz slovnih znakova i znakova rezerviranih mjesta koji se pojavljuju pri odabiru polja), potrebno je unositi podatke u praznine i u obliku koji predviđa maska. Na primjer, ako vidite masku poput MMM_DD_GGGG, trebate unijeti datum u tom obliku u predviđene praznine — na primjer, lis 11 2006. Ne možete unijeti puni naziv mjeseca (primjerice srpanj) ili dvoznamenkastu vrijednost za godine.

 • Ako dizajner nije stvorio masku za unos koja će nadzirati način unosa datuma ili vremena, tu vrijednost možete unositi korištenjem bilo kojeg valjanog oblika datuma ili vremena. Na primjer, možete unijeti 11 lis. 2006, 11/10/06 ili listopad 11, 2006.

 • Dizajner baze podataka na polje može primijeniti oblik prikaza. U tom slučaju, ako nema maske, vrijednost možete unositi u gotovo svim oblicima, no Access će prikazati datume sukladno obliku prikaza. Na primjer, možete unijeti 11/10/2006, ali oblik prikaza može biti postavljen tako da vrijednost prikazuje kao 11-lis-2006.

  Dodatne informacije o maskama za unos potražite u članku Oblikovanje podataka u recima i stupcima.

Valuta

U ovu vrstu polja možete unositi samo valutne vrijednosti. Ne morate ručno unositi simbol valute. Po zadanome, Access primjenjuje simbol valute (¥, £, $ i tako dalje) određen u regionalnim postavkama sustava Windows.

Samonumeriranje

Ni u jednom trenutku ne možete unositi ili mijenjati podatke u ovoj vrsti polja. Access povećava vrijednosti u polju Samonumeriranje svaki put kad tablici dodate novi zapis.

Da/Ne

Kada pritisnete polje koje je postavljeno na ovu vrstu podataka, Access prikazuje potvrdni okvir ili padajući popis, ovisno o tome kako ste oblikovali polje. Ako oblikujete polje tako da prikazuje popis, s popisa možete odabrati Da ili Ne, True ili False, ili Uključeno ili Isključeno, što opet ovisi o oblikovanju primijenjenom na polje. Ne možete izravno iz obrasca ili tablice unositi vrijednosti u popis ili mijenjati vrijednosti u popisu.

OLE objekt

Ta se vrsta polja koristi za prikaz podataka iz datoteke stvorene u drugom programu. Na primjer, možete prikazati tekstualnu datoteku, Excel grafikon ili PowerPoint paket slajdova u polju OLE objekta.

Privici omogućuju brži, jednostavniji i fleksibilniji način prikaza podataka iz ostalih programa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Privitak u nastavku ove tablice.

Hiperveza

Možete unijeti podatke u ovu vrstu polja, a pristup prelama u web-adrese. Ako, na primjer, ako upišite vrijednost u polju, Access tekst okružuje s tekstom Uniform Resource Locator (URL), ovako: http://www. your_text.com. Ako unesete valjani web-adresu, veza će funkcionirati, u suprotnom veza rezultirat će se poruka o pogrešci. Osim toga, uređivanje postojeće hiperveze može biti teško jer pritiskom na polje hiperveze mišem pokreće web-preglednik i vodi vas na web-mjesta koja je navedena u vezu. Da biste uredili polje hiperveze, odaberite susjedno polje, koristite tipke TAB ili strelica za premještanje žarišta na polje hiperveze i zatim pritisnite tipku F2 da biste omogućili uređivanje.

Privitak

U ovu vrstu polja možete prilagati podatke iz drugih programa, ali ne možete putem tipkovnice ili na drugi način unositi tekstualne ili numeričke podatke.

Informacije o korištenju polja privitka potražite u članku prilaganje datoteka i grafika zapisima u bazi podataka.

Čarobnjak za traženje

Čarobnjak za traženje nije vrsta podataka. Umjesto toga, čarobnjak koristite za stvaranje dvije vrste padajućih popisa: popisa vrijednosti i polja pretraživanja. Popis vrijednosti koristi razgraničeni popis stavki koje unosite ručno prilikom korištenja čarobnjaka za traženje vrijednosti. Te vrijednosti mogu biti neovisne o svim drugim podacima ili objektima u bazi podataka.

Nasuprot toga, polje pretraživanja koristi upit za dohvat podataka iz jedne ili više različitih tablica u bazi podataka, ili s drugog mjesta, poput poslužitelja koji izvršava Windows SharePoint Services 3.0. Polje pretraživanja zatim prikazuje podatke u padajućem popisu. Po zadanim postavkama, Čarobnjak za traženje postavlja polje tablice na vrstu podataka Broj.

Možete raditi izravno u tablice, kao i u obrascima i izvješćima polja s vrijednostima. Prema zadanim postavkama, vrijednosti u polja s vrijednostima pojavljuju se u vrsti kontrole popisa s nazivom kombinirani okvir – na popisu koji sadrži padajuću strelicu: prazno polje pretraživanja . Ovisno o tome kako je dizajner postavio polje s vrijednostima i kombinirani okvir, možete uređivati stavke na popisu i dodavanje stavki na popisu. Da biste to učinili, dizajner baze podataka morate postaviti svojstva polja s vrijednostima (svojstvo naziva Ograniči na popis, a je da biste ga isključili).

Ako ne možete izravno uređivati vrijednosti na popisu pretraživanje, morate dodati ili promijeniti podatke na unaprijed definiranom popisu vrijednosti ili u tablici koja služi kao izvor za polje s vrijednostima. Informacije o tome potražite u članku u odjeljku "Uređivanje stavki u polju pretraživanja" u članku Dodavanje jednog ili više zapisa u bazu podataka.

Napokon, kada ste stvorili polje za pretraživanje, možete ga po izboru postaviti tako da podržava više vrijednosti. Kada to učinite, dobiveni popis prikazat će potvrdni okvir pokraj svake stavke popisa, a vi možete odabrati ili očistiti onoliko stavki koliko trebate. Sljedeća slika prikazuje uobičajeni popis s više vrijednosti:

popis potvrdnog okvira.

Informacije o stvaranju polja s više vrijednosti i korištenju dobivenih popisa potražite u člancima Korištenje popisa koji pohranjuje višestruke vrijednosti i Vodič kroz polja s više vrijednosti.

Vrh stranice

Kako svojstva polja tablice utječu na ažuriranje

Ovaj odjeljak pročitajte ako niste upoznati s programom Access ili s temeljnim konceptima relacijskih baza podataka. Ne možete uspješno izvršavati velika ažuriranja ako niste upoznati s načinom na koji svojstva postavljena za polja tablice utječu na ažuriranje.

Kada dizajnirate bazu podataka, obično počinjete s dizajniranjem jedne ili više tablica. Određujete koje će vrste podataka svaka tablica sadržavati, postavljate primarne ključeve — polje koje na jedinstveni način identificira svaki zapis (redak) — za svaku tablicu i stvarate odnose između tablica.

Kao dio tog procesa postavljate svojstva za polja u svakoj tablici. Na primjer, možete postaviti tekstualno polje da ne prihvaća više od 50 znakova, a numeričko polje tako da prihvaća samo valutne vrijednosti.

Većinu svojstava polja možete postaviti pomoću prikaza dizajna. Međutim, neka svojstva možete postaviti pomoću naredbe u grupama na vrpci dio Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office. Na primjer, možete postaviti vizualne oblike za tekst i Memorandum polja koristite naredbe u grupi Font na kartici Polazno . Dodatne informacije o korištenju tih naredbi potražite u članku Oblikovanje podataka u recima i stupcima.

Pokaži mi upute za postavljanje i promjena svojstava polja tablice.

Access sada omogućuje dva načina za prikaz svojstava u polju tablice — možete koristiti naredbe na kartici Podatkovna tablica ili otvoriti tablicu u prikazu dizajna. Sljedećim se podrobno opisanim postupcima objašnjava korištenje obje tehnike.

Prikaz svojstava tablice korištenjem naredbi na kartici podatkovne tablice

 1. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu koju želite koristiti.

 2. Pritisnite karticu Podatkovna tablica, a zatim koristite naredbe u grupi Vrsta podataka i oblikovanje za prikaz svojstava za svako polje tablice.

Prikaz svojstava tablice u prikazu dizajna

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu i pritisnite Prikaz dizajna.

  Access otvara tablicu u rešetki dizajna.

 2. U donjem dijelu rešetke, pod Svojstva polja, pritisnite karticu Općenito, ako već nije označena.

  –ili–

  Za prikaz svojstava za polje pretraživanja pritisnite karticu Pretraživanje.

  Polje pretraživanja je polje tablice koje koristi fiksno programirani (hard-coded) popis vrijednosti ili upit koji dohvaća vrijednosti iz jedne ili više tablica u bazi podataka. Po zadanim postavkama, polje pretraživanja te vrijednosti prikazuje u obliku popisa. Ovisno o tome kako je dizajner baze podataka postavio polje pretraživanja, možete odabrati jednu ili više stavki s tog popisa.

  Polja za pretraživanje često zbunjuju nove korisnike programa Access jer se popis stavki pojavljuje na jednom mjestu (popis koji Access stvara iz podataka u polju pretraživanja), a podaci se mogu nalaziti na drugom mjestu (tablica koja sadrži podatke). Imajte na umu da prilikom ažuriranje podataka u polju pretraživanja trebate ažurirati izvornu tablicu (na drugom mjestu). Ne možete ažurirati polje pretraživanja iz popisa.

Sljedeća tablica donosi popis svojstava tablice koja najviše utječu na unos podataka i objašnjava njihovo djelovanje.

Svojstvo

Mjesto u rešetki dizajna tablice

Moguće vrijednosti

Ponašanje prilikom pokušaja unosa podataka

Veličina polja

Kartica Općenito

0-255

Ograničenje znakova vrijedi samo za polja za koja je vrsta podataka postavljana u Tekst. Ako pokušate unijeti više od navedenog broja znakova, polje ih izrezuje.

Obavezno

Kartica Općenito

Da/Ne

Kada je uključeno, ovo svojstvo vas navodi da unesete vrijednost u polje, a Access ne omogućuje spremanje bilo kakvih novih podataka dok ne popunite polje. Kada je to svojstvo isključeno, polje će prihvatiti null vrijednosti, što znači da polje može ostati prazno.

Napomena : Null vrijednost nije isto što i nula. Nula je znamenka i Access je koristi u izračunima. Null je vrijednost koja nedostaje, nije definirana ili poznata.

Dopusti nizove duljine nula

Kartica Općenito

Da/Ne

Kada je uključeno, možete unositi nizove duljine nula  — nizove koji ne sadrže nijedan znak. Za stvaranje niza duljine nula upišite par dvostrukih navodnika bez razmaka između ("") i pritisnite tipku ENTER.

Indeksirano

Kartica Općenito

Da/Ne

Kada indeksirate polje tablice, Access sprječava dodavanje dvostrukih vrijednosti.

Maska za unos

Kartica Općenito

Unaprijed definirani ili prilagođeni skupovi slova i rezerviranih mjesta

Maska za unos korisnika navodi na unos podataka u unaprijed definiranom obliku. Maska se pojavljuje prilikom odabira polja u tablici ili kontrole na obrascu. Pretpostavimo kako ste, primjerice, pritiskom na polje datuma dobili sljedeći skup nakova: MMM-DD-GGGG. Takav skup znakova se naziva maska za unos. Maska za unos korisnika navodi na unos vrijednosti za mjesec u obliku troslovnih kratica, poput LIS, a vrijednost za godinu kao četiri, umjesto dvije znamenke. Kada vidite takvu masku, unesite datume u obliku LIS-15-2006.

Napomena : Imajte na umu kako maske za unos samo nadziru način unosa podataka, a ne način na koji će Access te podatke prikazati. Na primjer, možete unijeti datum u obliku LIS-15-2006, a Access tu vrijednost može spremiti kao 10152006 — dakle, bez znakova za oblikovanje. Kada se idući put taj datum prikaže u tablici, obrascu ili izvještaju, Access ga može prikazati kao 15/10/2006.

Dodatne informacije o stvaranju i korištenju maski za unos potražite u članku Oblikovanje podataka u recima i stupcima.

Kontrola prikaza

Kartica Pretraživanje

Vrijednosti ovise o vrsti podataka postavljenih za neko polje

Za tekstualna i numerička polja možete odabrati između tekstnog okvira, okvira popisa ili kontrole kombiniranog okvira. Za polja Da/Ne možete izabrati između potvrdnog okvira, tekstnog okvira ili kontrole kombiniranog okvira.

Napomena : Ako odaberete bilo što drugo osim Okvira popisa ili Kombiniranog okvira, Access će sakriti preostala svojstva na kartici Pretraživanje.

Vrsta izvora retka

Kartica Pretraživanje

Tablica/Upit
Popis vrijednosti
Popis polja

Ako postavite okvir svojstava Kontrola prikaza bilo na Okvir popisa, bilo na Kombinirani okvir, to svojstvo možete postaviti na Tablica/Upit, Popis vrijednosti ili Popis polja. To svojstvo kontrolira vrstu vrijednosti koja se koristi u svojstvu Izvor retka. Pogledajte sljedeću stavku.

Izvor retka

Kartica Pretraživanje

Ovisi o svojstvu Vrsta izvora retka.

Ako postavite svojstvo Vrsta izvora retka na Tablica/Upit, to polje svojstva može sadržavati naziv tablice ili upita. Ako svojstvo postavite na Popis vrijednosti, to svojstvo sadrži popis vrijednosti razdvojen točkom i zarezom (;). Ako svojstvo Vrsta izvora retka postavite na Popis polja, to svojstvo sadrži naziv tablice, upita ili Structured Query Language (SQL) naredbu.

Ograniči na popis

Kartica Pretraživanje

Da/Ne

Kada je postavljeno na da, Access pronađe iste vrijednosti kao korisnici unositi tekst u kontrolu kombiniranog okvira. Drugim riječima, postavka da omogućuje dovršena prije vrsta. Postavka da također korisnicima onemogućuje uređivanje stavki na popisu izravno iz kontrole popisom ili kombiniranog okvira. Umjesto toga, korisnici moraju uređivanje stavki u okviru svojstva Izvor retka ili, u slučaju polja s vrijednostima, uređivanje stavki u tablici koja sadrži izvor podataka za polje s vrijednostima. Dodatne informacije o korištenju polja pretraživanja potražite u članku u odjeljku "Uređivanje stavki u polju pretraživanja" u članku Dodavanje jednog ili više zapisa u bazu podataka.

Dopusti uređivanja popisa vrijednosti

Kartica Pretraživanje

Da/Ne

Omogućuje ili onemogućuje naredbu Uređivanje popisa stavki za popise vrijednosti, ali ne i za polja pretraživanja. Za omogućavanje te naredbe u poljima pretraživanja unesite valjani naziv obrasca u svojstvu Obrazac za uređivanje popisa stavki. Pojavit će se naredba Dopusti uređivanja popisa vrijednosti na izborniku prečacu koji otvarate pritiskom desnom tipkom na okvir popisa ili kontrolu kombiniranog okvira. Prilikom izvođenja naredbe pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje popisa stavki. Također, ako navedete naziv obrasca u okviru svojstva Obrazac za uređivanje popisa stavki, Access će pokrenuti taj obrazac umjesto dijaloškog okvira.

Naredbu Uređivanje stavki popisa možete pokrenuti iz kontrola okvira popisa ili kombiniranog okvira koje se nalaze na obrascima i iz kontrola kombiniranog okvira koje se nalaze u tablicama i skupovima rezultata upita. Obrasci moraju biti otvoreni u prikazu dizajna ili prikazu pregleda; tablice i skupovi rezultata upita moraju biti otvoreni u prikazu podatkovne tablice.

Obrazac uređivanja stavki popisa

Kartica Pretraživanje

Naziv obrasca za unos podataka

Ako navedete naziv obrasca za unos podataka u ovom svojstvu tablice, taj se obrazac otvara kada korisnik pokrene naredbu Uređivanje popisa stavki. Ako ne, pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje popisa stavki kada korisnici pokrenu naredbu.

Dodatne informacije o dizajniranju baze podataka i postavkama polja potražite u sljedećim člancima.

 • Osnove dizajna baza podataka objašnjava osnovne koncepte kao što su planiranje baze podataka, dizajniranje podataka i normalizacija – postupak podjele podataka u povezanim tablicama i uklanjanje suvišnih podataka.

 • Stvaranje tablice u bazi podataka objašnjava kako stvoriti tablice, dodati primarnih ključeva (polja koja se identificirati samo svaki redak ili zapis u tablici) te kako postaviti vrstu podataka i svojstva tablice.

Vrh stranice

Korištenje obrasca za ažuriranje podataka

Obrazac se koristi za ažuriranje manjih količina podataka. U tom slučaju, "manjih" označava bilo koji broj zapisa koje želite ručno ažurirati. Obrasci omogućuju lakši, brži i precizniji način uređivanja i ažuriranja manjih količina podataka.

Kako koristiti obrazac za uređivanje podataka ovisi o dizajnu obrasca. Obrasci mogu sadržavati bilo koji broj kontrola kao što su popisi, tekstni okviri, gumbi i podatkovnim tablicama – rešetke koje izgledaju kao radni listovi programa Excel. U nizu, svaka kontrola na obrascu ili čita podatke iz ili piše podataka za polje tablice u podlozi. Što učiniti s određenom kontrolom ovisi o vrste podataka postavljene za polje tablice u podlozi, svim svojstvima postavljenima za to polje i vjerojatno o nekoliko svojstava koje je dizajner postavio za svaku kontrolu. Dodatne informacije o vrstama podataka i svojstva polja utjecaj unos podataka potražite u članku Kako vrste podataka utječu na način unosa podataka i kako svojstva polja tablice utječu na način unosa podataka, ranije u ovom članku.

Sljedeći odjeljci objašnjavaju upotrebu najčešćih kontrola za unos podataka. Ako imate pitanja o određenoj bazi podataka, obratite se svojem administratoru sustava i dizajneru baze podataka.

Dodavanje ili uređivanje teksta u tekstnom okviru

Access daje jednu tekstualnu kontrolu za upotrebu s poljima Tekst i Dopis. Obično se po veličini kontrole može vidjeti je li polje u podlozi tekstualno polje ili polje dopisa, što se obično odražava u veličini polja tablice u pozadini. Na primjer, ako vežete kontrolu za tekstualno polje koje ne prihvaća više od 50 znakova, tomu ćete prilagodit veličinu kontrole. Nasuprot tome, ako vežete kontrolu za polje dopisa, prilagodit ćete veličinu kontrole tako da prikazuje jedan ili dva odlomka teksta bez potrebe za kretanjem po tekstu.

Osim toga, polje dopisa može se postaviti na podršku oblikovanju u obogaćeni tekst. Time se omogućuje primjena različitih fontova, veličina, stilova i boja u tekstu.

Uređivanje teksta u tekstnom okviru

 • Postavite pokazivač u tekstni okvir i promijenite podatke. Imajte na umu kako ne možete izvršavati izračune s brojevima u poljima Tekst i Dopis.

Primjena oblikovanja u obogaćeni tekst

Napomena : Samo kad je tekstni okvir povezan s poljem Dopis, slijedite ove korake. Pogledajte korake u Prikaz svojstava za polja tabliceranije u ovom članku.

 1. Kada je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice, odaberite polje Dopis. Obično potražite polje s nazivom "Komentari", "Bilješke" ili "Opis".

 2. Na kartici Polazno u grupi Font pomoću gumba i izbornika Oblikovanje teksta.

  Možete primjenjivati različite fontove i veličine, stavljati tekst u podebljano ili kurziv, mijenjati boje i tako dalje.

Vrh stranice

Korištenje podatkovne tablice za ažuriranje podataka

Podatke možete promijeniti izravno u prikazu podatkovne tablice (rešetka s recima i stupcima nalik radnom listu programa Excel). Možete promijeniti podatke u tablicama, skupovima rezultata upita i obrascima s prikazanim podatkovnim listovima.

Obično se za promjenu manjeg broja zapisa ili jednog zapisa koriste podatkovne tablice. Ako ste upoznati s programom Excel, relativno lako ćete razumjeti podatkovne listove, a moći ćete izvršavati promjene bez temeljitijeg poznavanja programa Access, primjerice stvaranja i izvođenja upita.

U nastavku rada imajte na umu ove činjenice.

 • Ne trebate izričito spremati promjene. Access te promjene zapisuje u tablicu kada pomjerite pokazivač na novo polje u istom retku ili kada pokazivač premjestite na drugi redak.

 • Po zadanom postavkama, polja u bazi podataka programa Access treba postaviti tako da prihvaćaju određenu vrstu podataka, poput teksta ili brojeva. Trebate unijeti vrstu podataka koje će polje po svojim postavkama prihvatiti. Ako to ne učinite, Access će prikazati poruku o pogrešci.

 • Na polju se može primijeniti maska za nos. Maska za unos skup je slovnih znakova i znakova rezerviranih mjesta koje korisnika prisiljavaju na unos podataka u određenom obliku. Na primjer, maska za unos poštanskog broja može tražiti podatke koji odgovaraju francuskom formatu, dok maska za unos telefonskog broja može tražiti unos brojeva u njemačkom formatu.

  Dodatne informacije o maskama za unos potražite u članku Oblikovanje podataka u recima i stupcima.

 • Uz iznimku privitaka i popisa s više vrijednosti, u većinu polja može se unositi samo jedna vrijednost. Ako niste sigurni prihvaća li polje privitke, obratite se dizajneru baze podataka ili administratoru sustava. Uvijek možete identificirati popis s više vrijednosti jer Access prikazuje potvrdni okvir kraj svake stavke popisa.

Promjena podataka u podatkovnoj tablici

 1. U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite tablicu ili upit koji sadrži podatke koje želite promijeniti.

  Po zadanim postavkama, Access otvara tablicu ili upit u prikazu podatkovne tablice — rešetke nalik radnom listu programa Excel.

 2. Pritisnite na ili na drugi način postavite žarište na prvo polje koje želite promijeniti i uredite podatke.

 3. Za prelazak na sljedeće polje pritisnite tipku TAB, koristite jednu od tipki strelica ili pritisnite na sljedeće polje.

  Kada pritisnite tipku TAB, po zadanim postavkama Access koristi regionalne postavke sustava Windows za određivanja smjera gibanja pokazivača (nalijevo ili nadesno). Ako je računalo postavljeno za korištenje jezika koji se čita slijeva nadesno, pokazivač se na pritisak tipke TAB kreće nadesno. Ako je računalo postavljeno za korištenje jezika koji se čita zdesna nalijevo, pokazivač se kreće nalijevo.

Primjena oblikovanja obogaćenog teksta na podatke u polju Dopis

 1. Nakon što otvorite tablicu ili rezultate upita u prikazu podatkovne tablice, odaberite polje Dopis.

  Obično možete potražiti polje pod nazivom "Komentari", "Bilješke" ili "Opis". Ako i dalje ne možete pronaći polje Dopis, pogledajte korake u Prikaz svojstava za polja tabliceranije u ovom članku.

 2. Na kartici Polazno u grupi Font pomoću gumba i izbornika Oblikovanje teksta.

  Možete primjenjivati različite fontove i veličine, stavljati tekst u podebljano ili kurziv, mijenjati boje i tako dalje.

Vrh stranice

Korištenje upita s ažuriranjem za promjenu postojećih podatak

Upiti s ažuriranjem koriste se za dodavanje, promjenu ili brisanje dijela (ali ne i i cijelog) jednog ili više postojećih zapisa. Upiti s ažuriranjem jedna su vrsta moćnog obrasca dijaloškog okvira Traži i zamijeni. Prvo unesete kriterij izdvajanja (grubi ekvivalent niza za pretraživanje) i kriterij ažuriranja (grubi ekvivalent niza za zamjenjivanje). Za razliku od dijaloškog okvira, upiti s ažuriranjem mogu prihvatiti višestruke kriterije, omogućuju ažuriranje većeg broja zapisa u jednom prolazu te promjenu zapisa u više tablica.

Imajte na umu da ne možete koristi upite s ažuriranjem za dodavanje cijelih zapisa. Za to se koristi upit s dodavanjem.

Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje zapisa u tablicu pomoću upita s dodavanjem.

Napomena : Najsigurniji način korištenja upita s ažuriranjem je najprije stvoriti upit s izdvajanjem koji testira vaše kriterije izdvajanja. Na primjer, pretpostavimo kako želite ažurirati seriju polja Da/Ne promjenom Ne u Da za određenog kupca. Za to je potrebno dodavati kriterije u upit s izdvajanjem sve dok ne vrati sve tražene zapise Ne za odnosnog kupca. Kada ste sigurni u točnost zapisa, pretvorit ćete upit s izdvajanjem u upit s ažuriranjem, unijeti kriterije ažuriranja i pokrenuti upit za ažuriranje odabranih vrijednosti. Uputama u ovoj sekciji objašnjava se kako stvoriti upit s izdvajanjem i pretvoriti ga u upit s ažuriranjem.

Stvaranje upita s odabirom

 1. Otvorite bazu podataka koja sadrži zapise koje želite ažurirati.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Dizajn upita.

  Otvara se dizajner upita, zatim će se pojaviti kartica Dizajn i otvoriti dijaloški okvir Prikaz tablice.

 3. Odaberite tablicu ili tablice koje sadrže zapise koje želite ažurirati i pritisnite Dodaj, a zatim Zatvori.

  Tablica ili tablice se pojavljuju u obliku jednog ili više prozora u gornjem dijelu rešetke dizajna upita, a prozori će navesti sva polja u svakoj tablici. Na sljedećoj slici prikazan je dizajner upita s uobičajenom tablicom.

  Tablica u dizajneru upita

 4. Dvostruko pritisnite polja koja želite ažurirati. Označena polja pojavljuju se u retku Polje u donjem dijelu dizajnera upita.

  Možete dodavati jedno polje tablice po stupcu u donjem dijelu ili možete brzo dodati sva polja u tablici dvostrukim pritiskom na zvjezdicu (*) pri vrhu popisa polja tablice. Na sljedećoj slici prikazan je dizajner upita na kojem su sva polja dodana.

  upit s dodanim poljima tablice

 5. Želite li, možete unijeti jedan ili više kriterija u redak Kriterij rešetke dizajna. Sljedeće tablice prikazuju primjere kriterija i objašnjavaju koji je njihov efekt na upit.

Kriterij

Efekt

> 234

Vraća broj veći od 234. Za pronalazak svih brojeva manjih od 234 koristite < 234.

>= "Callahan"

Vraća sve zapise od zapisa Callahan do kraja abecede

Between #2.2.2006.# And #1.12.2006.#

Vraća datume između 2-velj-06 do 1-pro-06 (ANSI-89). Ako baza podataka koristi ANSI-92 zamjenske znakove, koristite jednostruke navodnike (') umjesto znakova za funtu. Primjer: Između '2/2/2006' i '1/12/2006'

Not "Njemačka"

Pronalazi sve zapise u kojima sadržaj polja nije potpuno jednak pojmu "Njemačka." Kriterij će vratiti zapise koji uz "Njemačka" sadrže i druge znakove poput "Njemačka (euro)" ili "Europa (Njemačka)".

Not "T*"

Pronalazi sve zapise osim onih koji počinju s T. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, umjesto zvjezdice koristite znak postotka (%).

Not "*t"

Pronalazi sve zapise koji ne završavaju slovom t. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice.

In(Kanada,Velika Britanija)

U popisu pronalazi sve zapise koji sadrže riječi Kanada ili Velika Britanija.

Like "[A-D]*"

U tekstualnom polju pronalazi sve zapise sa slovima od A do D. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice (*).

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise koji sadrže skup slova "ar". Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, umjesto zvjezdice koristite znak za postotak (%).

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise koji započinju s "Maison" i sadrže drugi niz od 5 slova u kojem su prva četiri slova "Dewe", a posljednje slovo nije poznato. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, koristite podvlaku (_) umjesto upitnika.

#2/2/2006#

Pronalazi sve zapise za 2. veljače 2006. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, datum smjestite u jednostruke, a ne u dvostruke navodnike ('2/2/2006').

< Date() - 30

Vraća sve datume starije od 30 dana.

Date()

Vraća sve zapise koji sadrže današnji datum.

Između Date() i DateAdd("M", 3, Date())

Vraća sve zapise između današnjeg datuma i tri mjeseca od današnjeg datuma.

Is Null

Vraća sve zapise koji zadrže null (praznu ili nedefiniranu) vrijednost.

Is Not Null

Vraća sve zapise koji sadrže vrijednost.

""

Vraća sve zapise koji sadrže niz s duljinom nula. Nizove s duljinom nula koristite kad određenom polju trebate dodati vrijednost, ali još ne znate koja je to vrijednost. Na primjer, polju je možda potreban broj faksa, ali neki vaši klijenti nemaju faks uređaje. U tom slučaju umjesto broja unosite par dvostrukih navodnika bez razmaka ("").

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Provjerite je li upit vratio samo one zapise koje želite ažurirati. Po potrebi može označiti polja koja ne trebate i ukloniti ih pritiskom na tipku DELETE, možete povući dodatna polja u rešetku dizajna i mijenjati kriterije sve dok niste zadovoljni s rezultatima upita.

 2. Prijeđite na sljedeće korake.

Ažuriranje zapisa

 1. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Upit s ažuriranjem.

  Služi za zamjenu upita s izdvajanjem u upit s ažuriranjem. Program Access dodaje redak Ažuriraj u u donjem dijelu dizajnera upita.

  Upit s ažuriranjem s jednim kriterijem ažuriranja

 2. Pronađite polje koje sadrži podatke koje želite promijeniti i unesite izraz (koji će promijeniti podatke) u redak Ažuriraj u za to polje.

  U ovoj se tablici prikazuju primjeri izraza i objašnjava kako mijenjaju podatke.

Izraz

Rezultat

"Prodavač"

U tekstualnom polju mijenja vrijednost teksta u Prodavač.

#10/08/06#

U polju Datum/Vrijeme mijenja vrijednost datuma u 10-kol-06.

Da

U polju Da/Ne mijenja vrijednost Ne u Da.

"BD" & [BrojDijela]

Dodaje "BD" na početak svakog navedenog serijskog broja dijela.

[JediničnaCijena] * [Količina]

Množi vrijednosti u poljima s nazivom JediničnaCijena i Količina.

[Vozarina] * 1.5

Povećava vrijednosti u polju s nazivom Vozarina za 50 posto.

DSum("[Količina] * [JediničnaCijena]",
"Detalji narudžbe", "[IDProizvoda]=" & [IDProizvoda])

Tamo gdje se vrijednosti IDProizvoda u trenutnoj tablici podudaraju s vrijednostima IDProizvoda u tablici s nazivom Detalji narudžbe, taj izraz ažurira iznose ukupne prodaje množenjem vrijednosti u polju s nazivom Količina vrijednostima u polju s nazivom JediničnaCijena.

Right([PoštanskiBrojOdredišta], 5)

Reže krajnje lijeve znakove u tekstualnom ili numeričkom nizu i ostavlja pet krajnjih desnih znakova.

IIf(IsNull([JediničnaCijena]), 0, [JediničnaCijena])

Mijenja vrijednost null (nepoznata ili nedefinirana) u nula (0) u poljima s nazivom JediničnaCijena.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Pojavljuje se poruka upozorenja. Na sljedećoj slici prikazana je poruka:

  poruka upozorenja upita s ažuriranjem

 2. Za pokretanje upita pritisnite Da.

  Napomena : Možete isključiti poruke upozorenja. Da biste to učinili, kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , kliknite Mogućnosti programa Access, kliknite Dodatno, a u odjeljku Potvrdaponištite okvir Akcijski upiti .

 3. Za prikaz rezultata vašeg upita s ažuriranjem, bilo na kartici Početak ili na kartici Dizajn u grupi Prikazi, pritisnite Prikaz, a zatim pritisnite Prikaz podatkovne tablice. Također može pritisnuti gumb Prikaz podatkovne tablice koji se nalazi na traci stanja programa Access.

  Napomena : Prilikom izvođenja upita možda ćete primijetiti kako neka polja nedostaju iz skupa rezultata. Ako se u vašem upitu nalaze polja koja ne ažurirate, Access će ih po zadanim postavkama ukloniti. Na primjer, uključili ste ID polja iz dvije tablice kako biste osigurali da upit vraća i barata s točnim zapisima. Ako ta ID polja ne ažurirate, Access će ih ukloniti.

Vrh stranice

Korištenje upita s dodavanjem za dodavanje zapisa u tablice

Jedan od najčešćih upotreba upita s dodavanjem je dodavanje grupe zapisa iz jedne ili više tablica u izvornoj bazi podataka u jednu ili više tablica u odredišnoj bazi podataka. Na primjer, pretpostavimo kako ste pridobili nove kupce, kao i bazu podataka s tablicom informacija o novim kupcima. Kako biste izbjegli ručno unošenje podataka, možete ih dodati u odgovarajuću tablicu ili tablice u bazi podataka. Upite s dodavanjem također možete koristiti za:

 • Dodavanje zapisa koji se temelje na kriterijima. Na primjer, kada želite dodati samo imena i adrese kupaca s nepodmirenim računima.

 • Dodavanje zapisa kada neka polja u jednoj tablici ne postoje u drugoj tablici. Na primjer, pretpostavimo kako se u vašoj tablici Kupci nalazi 11 polja, a polja u tablici Kupci u drugoj bazi podataka se podudaraju s 9 od vaših 11 polja. Upit s dodavanjem možete koristiti za dodavanje samo onih podataka u poljima koja se podudaraju i zanemariti ostala.

Postupak stvaranja upita s dodavanjem za dodavanje podataka iz jedne baze podataka u drugu bazu podataka temelji se na sljedećim osnovnim koracima:

 • Otvorite izvornu bazu podataka (bazu podataka koja sadrži zapise koje želite dodati) i stvorite upit s izdvajanjem koji vraća samo zapise koje želite dodati.

 • Pretvorite upit s izdvajanjem u upit s dodavanjem.

 • Dodajte odredišne tablice i polja upitu s dodavanjem. Ako zapise dodajete drugoj bazi podataka, najprije otvorite tu bazu podataka, a zatim odaberite tablice.

 • Za dodavanje zapisa pokrenite upit.

Napomena : Prije početka napravite sigurnosnu kopiju podataka. Ako pogriješite, dodane zapise možete izbrisati iz odredišne tablice, ali ručno brisanje velikog broja zapisa može potrajati. Ako pri ruci imate sigurnosnu kopiju, mnogo brže ćete popraviti eventualne pogreške.

Stvaranje upita s odabirom

 1. Otvorite svoju izvornu bazu podataka — bazu podataka koja sadrži zapise koje želite dodati.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

  Pojavit će se rešetka dizajna upita i dijaloški okvir Prikaz tablice.

 3. Odaberite tablicu koja sadrži zapise koje želite dodati, pritisnite Dodaj, a zatim pritisnite Zatvori.

  Tablica će se pojaviti kao prozor u gornjem dijelu rešetke dizajna upita. U prozoru su navedena sva polja u tablici. Na sljedećoj slici prikazana je uobičajena tablica u dizajneru upita:

  Tablica u dizajneru upita

 4. Polja koja želite dodati iz tablice povucite u redak Polje u donjem dijelu rešetke dizajna upita.

  U donjem dijelu možete dodati jednu tablicu po stupcu. Za brzo dodavanje svih polja pritisnite zvjezdicu (*) na vrhu popisa polja tablice. Ova slika prikazuje dizajner upita s nekoliko dodanih polja tablice:

  Upit s tri polja u rešetki dizajna

  Ova slika prikazuje dizajner sa svim dodanim poljima:

  upit sa svim poljima tablice.

 5. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Provjerite je li upit vratio zapise koje želite dodati. Ako je potrebno, možete isključiti potvrdni okvir Prikaži ili pritisnuti tipku DELETE za uklanjanje neželjenih polja. Također možete povlačiti dodatna polja u rešetku dizajna dok ne budete zadovoljni s rezultatima upita.

 6. Prijeđite na sljedeće korake.

Pretvaranje upita u upit s dodavanjem

 1. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Upit s dodavanjem.

  Pojavit će se dijaloški okvir Dodavanje.

 2. U ovom trenutku možete dodati zapise iz jedne tablice u drugu u istoj bazi podataka ili u tablicu u drugoj bazi podataka.

  • Dodavanje zapisa u tablicu u istoj bazi podataka

   1. U dijaloškom okviru Dodavanje pritisnite Trenutna baza podataka (ako značajka nije već odabrana), a zatim odaberite odredišnu tablicu iz popisa Naziv tablice.

   2. Pritisnite U redu.

    U koraku 4 prethodnog odjeljka dodali ste dio ili sva polja iz izvorne tablice u rešetku dizajna upita. Ako ste u tom koraku dodali cijelu tablicu, Access će sada dodati cijelu odredišnu tablicu u redak Dodaj u , kako je prikazano ovdje:

    upit s dodavanjem koji uključuje sva polja iz dvije tablice

    –ili–

    Ako ste u koraku 4 prethodnog odjeljka dodali pojedinačna polja, a nazivi polja u izvornoj i odredišnoj tablici se podudaraju, Access će automatski dodati nazive odredišnih polja u redak Dodaj u, kako je prikazano ovdje:

    upit s dodavanjem s poljima koja se podudaraju

    –ili–

    Ako ste dodali pojedinačna polja, a neki ili svi nazivi u izvornoj i odredišnoj tablici se ne podudaraju, Access ostavlja polja koja se ne podudaraju u retku Dodaj u praznima. Pritisnite svako prazno polje i odaberite izvorno polje koje želite iz rezultirajućeg popisa, kako je prikazano ovdje.

    odabir odredišnih polja za upit s dodavanjem

   3. Za pregled promjena pritisnite Prikaz.

   4. Za dodavanje zapisa vratite se na prikaz dizajna, a zatim pritisnite Izvedi.

  • Dodavanje zapisa tablici u drugoj bazi podataka

   1. U dijaloškom okviru Dodavanje pritisnite Druga baza podataka.

   2. U polje Naziv datoteke unesite mjesto i naziv odredišne baze podataka.

   3. U polje Naziv tablice unesite naziv odredišne tablice, a zatim pritisnite U redu.

    –ili–

    Za pronalaženje odredišne baze podataka pritisnite Pregled i koristite drugi dijaloški okvir Dodavanje. Nakon što pronađete i odaberete odredišnu bazu podataka pritisnite U redu. Time se zatvara drugi dijaloški okvir. U prvom dijaloškom okviru, u polje Naziv tablice unesite naziv odredišne tablice, a zatim pritisnite U redu.

    Unesite naziv odredišne tablice, a zatim pritisnite U redu kako biste zatvorili prvi dijaloški okvir Dodavanje.

    U koraku 4 prethodnog odjeljka dodali ste dio ili sva polja u izvornoj tablici u redak Polje u rešetki dizajna upita. Ako ste u tom koraku dodali cijelu tablicu, Access će sada dodati cijelu odredišnu tablicu u redak Dodaj u, kako je prikazano ovdje:

    upit s dodavanjem koji uključuje sva polja iz dvije tablice

    –ili–

    Ako ste dodali pojedinačna polja u koraku 4, a nazivi polja u izvornoj i odredišnoj tablici se podudaraju, Access će automatski dodati nazive odredišnih polja u redak Dodaj u, poput:

    upit s dodavanjem s poljima koja se podudaraju

    –ili–

    Ako ste dodali pojedinačna polja, a neki ili svi nazivi u izvornoj i odredišnoj tablici se ne podudaraju, Access ostavlja polja koja se ne podudaraju u retku Dodaj u praznima. Pritisnite svako prazno polje i odaberite odredišno polje koje želite iz rezultirajućeg popisa, kako je prikazano ovdje:

    odabir odredišnih polja za upit s dodavanjem

   4. Za pregled promjena pritisnite Prikaz.

   5. Prijeđite u prikaz dizajna, a zatim za dodavanje zapisa pritisnite Izvedi.

Vrh stranice

Korištenje zbirki podataka za ažuriranje zapisa

Office Access 2007 donosi novu značajku nazvanu Zbirka podataka. Možete postaviti obrazac za unos podataka u programu Microsoft Office Outlook 2007, prikupiti informacije i spremiti te podatke u bazi podataka programa Access. Objašnjavanje načina korištenja značajke Zbirka podataka izlazi iz okvira ovog članka.

Informacije o korištenju zbirke podataka potražite u članku Prikupljanje podataka korištenjem poruka e-pošte.

Vrh stranice

Korištenje dijaloškog okvira Traži i zamijeni za promjenu podataka

Dijaloški okvir Traži i promijeni omogućuje drugi način za promjenu manjih količina podataka u kraćem vremenu i uz manje napora. Objašnjavanje načina korištenja dijaloškog okvira izlazi iz okvira ovog članka.

Informacije o korištenju dijaloškog okvira potražite u članku pomoću dijaloškog okvira traženje i zamjena za promjenu podataka.

Vrh stranice

Korištenje kaskadnih ažuriranja za promjenu vrijednosti primarnog i vanjskog ključa

Ponekad je potrebno ažurirati vrijednost primarnog ključa. Ako taj primarni ključ koristite kao vanjski ključ, možete automatski ažurirati promjene u svim podređenim instancama vanjskog ključa.

Pri tom imajte na umu kako je primarni ključ vrijednost koja na jedinstven način identificira svaki redak (zapis) u tablici baze podataka. Vanjski ključ je stupac koji se podudara s primarnim ključem. Obično se vanjski ključevi nalaze u drugim tablicama i omogućuju stvaranje odnosa (veze) između podataka u tablicama.

Na primjer, pretpostavimo kako koristite ID broj proizvoda koristite kao primarni ključ. Jedan ID broj proizvoda na jedinstven način identificira taj proizvod. Taj ID broj također možete koristiti kao vanjski ključ u tablici podataka o narudžbama. Na taj način možete pronaći sve narudžbe koje se odnose na neki proizvod, jer svaki put kada netko naruči taj proizvod njegov ID postaje dio narudžbe.

Ponekad se takvi ID brojevi (ili druge vrste primarnih ključeva) mijenjaju. Kada se to dogodi, možete promijeniti vrijednost primarnog ključa i tu promjenu automatski kaskadno prenijeti kroz sve povezane podređene zapise. To se postiže uključivanjem referencijalnog integriteta i kaskadnih ažuriranja između dvije tablice.

U nastavku rada imajte na umu ova pravila:

 • Moguće je uključiti kaskadna ažuriranja samo za polja primarnog ključa postavljena na tekstualnu, odnosno numeričku vrstu podataka. Kaskadna ažuriranja ne mogu se koristiti za polja postavljena na vrstu podataka Samonumeriranje.

 • Kaskadna ažuriranja mogu se uključiti samo između tablica s odnosom jedan-prema-više.

Sljedećim koracima objašnjava se kako stvoriti odnos i omogućiti kaskadna ažuriranja za taj odnos.

Stvaranje odnosa

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi, pritisnite Prikaz tablice.

  Pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice.

 3. Ako već nije označena, pritisnite karticu Tablice, odaberite tablicu koje želite promijeniti, pritisnite Dodaj, a zatim Zatvori.

  Za odabir više tablica pritisnite tipku SHIFT ili dodajte svaku tablicu pojedinačno. Odaberite samo tablice na strani odnosa "jedan" i "više".

 4. U prozoru Odnosi, povucite primarni ključ iz tablice na strani odnosa "jedan" i ispustite ga na polje Vanjskog ključa tablice na strani odnosa "više".

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir:

  dijaloški okvir uređivanje odnosa

 5. Odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet i pritisnite Stvori.

 6. Prijeđite na sljedeće korake.

Omogućite kaskadna ažuriranja u primarnim ključevima

 1. Ako niste slijedili korake iz prethodnog odjeljka, otvorite bazu podataka koja sadrži odnos koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

  Pojavit će se prozor Odnosi i prikazati spojeve (prikazane kao crte koje se spajaju) između tablica u bazi podataka. Na sljedećoj slici prikazan je tipičan odnos:

  Odnos između dvije tablice

 3. Desnim gumbom pritisnite na spojnu crtu između nadređene i podređene tablice, a zatim pritisnite Uređivanje odnosa.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir:

  dijaloški okvir uređivanje odnosa s postojećim odnosom

 4. Odaberite Kaskadno ažuriranje srodnih polja, provjerite je li označen potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet, a zatim pritisnite U redu.

Dodatne informacije o stvaranju odnosa potražite u sljedećim člancima:

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×