Što je novo u programu Microsoft Office Access 2007

Što je novo u Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 donosi moćan skup alata koji omogućuju brzo započinjanje evidencije, izvještavanja i dijeljenja informacija. Možete brzo stvoriti privlačne i funkcionalne aplikacije prilagođavanjem jednog od prethodno definiranih predložaka, pretvaranjem postojeće baze podataka ili stvaranjem nove baze podataka, a to možete učiniti bez velikog znanja o bazama podataka. Pomoću programa Office Access 2007, jednostavno prilagođavate aplikacije i izvješća baza podataka promjenjivim poslovnim potrebama. Poboljšana podrška za Windows SharePoint Services 3.0 u programu Office Access 2007 olakšava dijeljenje, upravljanje, provjeru i izradu sigurnosne kopije podataka.

U ovom članku

Brži načini za pokretanje

Korisničko sučelje usmjereno na rezultate

Moćniji alati za stvaranje objekata

Nove podatkovne vrste i kontrole

Poboljšani dizajn i alati za analizu

Poboljšana zaštita

Novi načini dijeljenja podataka i suradnje s drugima

Bolji načini rješavanja problema

Poboljšani alati za provjeru pravopisa

Brži načini za pokretanje

Office Access 2007 nudi predloške pomoću kojih možete brzo stvoriti baze podataka, tablice i polja. Nadalje, tu su i novi pogledi i alati za dizajniranje koji će vam olakšati stvaranje novih objekata baze podataka i rad s podacima.

Predlošci baza podataka za izgradnju potpunih aplikacija

Office Access 2007 uključuje paket profesionalno dizajniranih predložaka baze podataka za evidentiranje kontakata, događaja, učenika i imovine, pored ostalih vrsta podataka. Možete ih odmah koristiti ili ih poboljšati i precizirati kako bi evidentirali informacije na način koji vam odgovara. Koristite stranicu Uvod u Microsoft Office Access, koja se pojavljuje svaki put kad pokrenete Office Access 2007, te brzo započnite sa stvaranjem baze podataka otvaranjem jednog od predložaka.

okno predloška datoteke imovine s predloženim nazivom datoteke

Svaki predložak je potpuna aplikacija za evidentiranje, koja sadrži unaprijed definirane tablice, obrasce, izvještaje, upite, makronaredbe i odnose. Predlošci su dizajnirani kako biste ih mogli odmah koristiti i brzo pokrenuti. Zadovoljava li predložak vaše potreba, možete započeti! Ako to nije slučaj, predložak možete iskoristiti kao osnovu za stvaranje baze podataka koji odgovara vašim specifičnim potrebama.

Obrazac Detalji o imovini

Pored predložaka koji su dio programa Office Access 2007, možete se povezati s web-mjestom Microsoft Office Online i preuzeti dodatne predloške.

Predlošci polja i tablica

Trošite puno vremena u dizajniranju polja? Za promjenu pokušajte upotrijebiti predloške novih polja, to su unaprijed definirana polja, svako ima naziv, vrstu podataka, duljinu i unaprijed popunjena svojstva. Polja koja trebate možete povući iz okna Predlošci polja u podatkovnu tablicu. Predlošci polja se temelje na datotekama definicije sheme XML (.xsd) kako biste mogli postaviti vlastite standardne definicije za dijeljenje unutar svog odjela ili radne grupe.

Okno predlošci polja

Nadalje, Office Access 2007 uključuje predloške tablice za tablice koje se obično koriste u bazama podataka. Na primjer, predložak tablice Kontakti možete koristiti da biste dodali tablicu kontakata u bazu podataka. Tablica već sadrži polja koja se obično koriste, poput imena, prezimena i adrese. Svojstva polja su već postavljena pa tablicu možete odmah početi koristiti. Dostupne su i druge tablice, Zadaci, Problemi, Događaji i Imovina, a uključuju posebna polja dizajnirana za vrstu podataka koje želite pohraniti i evidentirati.

Poboljšani pogled podatkovnog lista

Stvaranje tablica sada je jednostavnije samo na kartici Stvori kliknite Tablica i započnite s unosom podataka. Office Access 2007 automatski određuje vrstu podataka pa ste odmah spremni za rad. Stupac Dodaj novo polje pokazuje mjesto na koje trebate dodati novo polje, a ako trebate promijeniti podatkovnu vrstu ili oblik prikaza novog ili postojećeg polja, to možete lako obaviti pomoću naredbi koje se nalaze na Vrpci koja je dio korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent. Također možete zalijepiti podatke iz tablica programa Microsoft Office Excel u novu podatkovnu tablicu – Office Access 2007 stvorit će sva polja i automatski prepoznati podatkovne vrste.

Podatkovna tablica sa stupcem Dodaj novo polje u programu Access

1. Stupac Dodaj novo polje

Pretpostavimo da u svoju tablicu trebate dodati postojeće polje iz druge tablice. Jednostavno povucite polje iz okna Popis polja u podatkovnu tablicu. Access automatski stvara sve potrebne odnose ili vas vodi kroz postupak.

Novi prikaz izgleda ubrzava dizajniranje obrazaca i izvještaja

Pomoću prikaza izgleda izvršite promjene dizajna tijekom prikaza podataka u obrascu ili izvještaju.

Obrazac u prikazu izgleda s trenutnim podacima

Na primjer, možete dodati polje u dizajn rešetke povlačenjem polja iz okna Popis polja, ili promijenite svojstva pomoću lista svojstava. Prikaz izgleda podržava nove, poslagane i tablične izglede, grupe kontrola koje možete premještati i mijenjati im veličinu kao jedinicama kako biste jednostavno mijenjali raspored polja, stupaca, redaka ili čitavih izgleda. U prikazu izgleda također jednostavno možete ukloniti polje ili dodati oblikovanje. Prikaz dizajna i dalje je dostupan za detaljniji rad, a također je poboljšan kako bi podržavao poslagane i tablične izglede.

Vrh stranice

Korisničko sučelje usmjereno na rezultate

Novo korisničko sučelje orijentirano na rezultate Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office olakšava rad u programu Office Access 2007. Naredbe i značajke koje su često zatrpane u složenim izbornicima i alatnim trakama sad je lakše pronaći na karticama koje su orijentirane prema zadacima, a sadrže logične grupe naredbi i značajki. Mnogi dijaloški okviri zamijenjeni su galerijama koje prikazuju dostupne mogućnosti i opisne nazive alata ili uzorke pretpregleda kako biste lakše odabrali pravu mogućnost. Bez obzira na ono što izvodite u novom korisničkom sučelju, bilo da je to stvaranje izvještaja ili unos podataka, Access predstavlja alate koji su najkorisniji kako biste uspješno dovršili zadatak.

Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office    Novo korisničko sučelje Korisničko sučelje Fluent sustava Office uključuje standardno područje koje se naziva Vrpca, a sastoji se od grupa naredbi koje su organizirane prema značajki i funkciji. Vrpca zamjenjuje slojeve izbornika i alatnih traka iz ranijih verzija programa Access.

Vrpca programa Access

Pomoću Vrpce korisničkog sučelja Office Fluent brže locirajte grupe srodnih naredbi. Na primjer, ako trebate stvoriti obrazac ili izvještaj, upotrijebite jednu od naredbi na kartici Stvori. Novi dizajn olakšava traženje potrebnih naredbi, a otkrit ćete i značajke koje možda ne biste ni primijetili. Naredbe su bliže površini, što znači da ih više ne morate iskopavati iz izbornika niti pamtiti njihove položaje.

Ključne značajke korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent sustava Office uključuju:

  • Kartice naredbi – kartice koje prikazuju naredbe koje se obično zajedno koriste kako biste ih pronašli upravo u trenutku u kojem su vam potrebne.

  • Kartice kontekstualnih naredbi, kartica naredbi koja se pojavljuje ovisno o kontekstu, objektu na kojem radite ili zadatku koji izvodite. Kartica kontekstualne naredbe sadrži naredbe koje će se najvjerojatnije odnositi na ono što radite.

  • Galerije – nove kontrole koje prikazuju pretpregled stila ili mogućnosti kako biste vidjeli rezultate prije donošenja odluke. Galerije se koriste putem sučelja 2007 Microsoft Office.

  • Alatna traka za brzi pristup – standardna alatna traka koja se pojavljuje na Vrpci, a nudi brz pristup jednim klikom do najpotrebnijih naredbi, primjerice Spremi i Poništi.

Stranica Uvod u Microsoft Office Access    Ova stranica nudi brz pristup biblioteci profesionalno dizajniranih predložaka baze podataka, pored baza podataka koje ste posljednje otvorili te vas (ako ste povezani s internetom) povezuje s popularnim člancima web-mjesta Office Online.

Stranica Uvod u Microsoft Office Access

Navigacijsko okno    Ovo okno navodi i nudi jednostavan pristup svim objektima u trenutno otvorenoj bazi podataka. Navigacijskim oknom organizirajte objekte prema vrsti objekta, datumu stvaranja, datumu promjene, srodnim tablicama (na temelju zavisnostima objekta) ili u prilagođenim grupama koje ćete stvoriti. Potrebno vam je više prostora za rad na dizajnu obrasca? Jednostavno možete sažeti Navigacijsko okno kako ne bi zauzimalo mnogo prostora, ali da i dalje bude dostupno. Navigacijsko okno zamjenjuje prozor baze podataka koje se koristilo u verzijama programa Access koje su prethodile Access 2007.

objekti u navigacijskom oknu

Označeni objekti    Vaše tablice, upiti, izvještaji i makronaredbe su prikazani kao označeni dokumenti u prozoru programa Access.

označeni objekti u programu access 2007

Klikom oznake objekta jednostavno se možete prebacivati između različitih objekata.

Traka stanja    Traka na dnu prozora koja prikazuje informacije o stanju i uključuje gumbe koji omogućuju kretanje između prikaza.

Mini alatna traka    Element sličan alatnoj traci koji se pojavljuje iznad teksta koji ste odabrali kako biste mogli jednostavno primijeniti oblikovanje, na primjer podebljano ili kurziv ili promijeniti font.

Prozor pomoći    Za razliku od ranijih verzija programa Access, Office Access 2007 nudi jednostavan način pristupa i pomoći za Access i postavkama sadržaja referenci za razvojne programere u istom prozoru pomoći. Jednostavno možete mijenjati raspon pretraživanja, primjerice, samo na sadržaj referenci za razvojne programere. Bez obzira na postavke u prozoru pomoći, cijeli sadržaj pomoći za Access i sadržaj referenci za razvojne programere uvijek je dostupan i na web-mjestu Office Online.

Prozor pomoći

Vrh stranice

Moćniji alati za stvaranje objekata

Office Access 2007 nudi intuitivnu okolinu za stvaranje obrazaca i izvještaja, omogućavajući vam brzo stvaranje obrazaca i izvještaja koji prikazuju sortirane, filtrirane i grupirane informacije.

Kartica "Stvori"

Pomoću kartice Stvori brzo stvarajte nove obrasce, izvještaje, tablice, Windows SharePoint Services popise, upite, makronaredbe i module. Ako ste u navigacijskom oknu odabrali tablicu ili upit, jednim klikom naredbe Obrasca ili Izvještaj možete stvoriti novi obrazac ili izvještaj na temelju objekta. Novi obrasci i izvještaji koji se stvaraju tim postupkom jednog klika vizualno su privlačniji i odmah su od koristi, budući da im je dizajn nadograđen. Automatski generirani obrasci i izvještaji imaju izgled profesionalnog dizajna sa zaglavljima koja uključuju logotip i naslov. Nadalje, automatski generirana izvješća također uključuju informacije o datumu i vremenu i podatke u podnožju i zbirnim stavkama.

Dio prikaza kartice Stvori na vrpci

Vidjet ćete da korištenjem objekata koji su stvoreni korištenjem nove mogućnosti brzog stvaranja možete postići više uz manje napora.

Novi prikazi: Prikaz izvještaja i Prikaz izgleda

Dva nova prikaza omogućavaju interaktivni rad s obrascima i izvještajima. Prikazom izvještaja možete pregledavati točan izvod izvještaja bez potrebe za ispisom ili prikazom u pretpregledu ispisa. Da biste se usredotočili na određene zapise, upotrijebite značajku filtra ili upotrijebite postupak traženja kako biste pronašli odgovarajući tekst. Možete koristiti naredbu Kopiraj kako biste kopirali tekst u međuspremnik ili kliknite aktivne hiperveze koje su prikazane u izvještaju kako biste slijedili vezu u pregledniku.

Prikaz izvještaja omogućuje pretraživanje, ali Prikaz izgleda omogućuje mijenjanje dizajna tijekom pregleda. Prikaz izgleda možete koristiti za većinu najčešćih promjena dizajna tijekom pregleda podataka u obrascu ili izvještaju. Na primjer, možete dodavati polja povlačenjem naziva polja iz novog okna Popis polja ili mijenjati svojstva korištenjem lista svojstava. Prikaz izgleda podržava novi izgled stoga i izgled tablice – grupe kontrola kojima možete upravljati kao jednom te tako jednostavno razmještati polja, stupce, retke ili cijele strukture. U prikazu izgleda također možete jednostavno uklanjati polja ili dodavati oblikovanja. Prikaz dizajna i dalje ostaje dostupan za detaljniji rad, a uz to je poboljšan kako bi podržavao izglede.

Izvješće u Prikazu izgleda

Pojednostavljeno grupiranje i sortiranje u izvještajima

Novost u programu Office Access 2007 je bolji i pristupačniji način grupiranja i sortiranja u izvještajima te dodavanje ukupnih zbrojeva. Vidjet ćete da je novo korisničko sučelje jednostavnije za navigaciju i razumijevanje, a kada se koristi s novim prikazom izgleda, možete odmah vidjeti učinak vaših promjena.

Okno Grupa, Sortiranje i Zbroj

Recimo da u izvještaju trebate vidjeti ukupnu prodaju prema regiji. Upotrijebite pogled izgleda i novo okno Grupiranja, sortiranja i zbroja kako biste dodali razinu grupe i zatražili ukupnu razinu, a zatim neposredno pogledajte promjene! Novi redak Ukupnog zbroja olakšava dodavanje zbroja, prosjeka, broja, maksimuma ili minimuma u zaglavlje ili podnožje izvještaja. Jednostavan ukupni zbroj više ne zahtijeva ručno stvaranje polja izračuna. Sad jednostavno pokažite i kliknite.

Stvaranje zbroja u izvješću

Novi izgledi kontrola za lakše stvaranje savršenih obrazaca i izvještaja

Obrasci i izvještaji često sadrže tablične informacije, na primjer stupac koji sadrži nazive kupaca ili redak koji sadrži sva polja za kupca. Office Access 2007 možete koristiti za grupiranje tih kontrola u oblik kojim ćete lako upravljati kao jednom jedinicom, uključujući natpis.

Naredbe u grupi Kontrolni izgled na kartici Rasporedi

Budući da možete odabrati kontrole iz različitih odjeljaka, poput oznake u odjeljku zaglavlja ili podnožja na raspolaganju imate značajnu fleksibilnost. Jednostavno možete:

  • Premjestiti ili promijeniti veličinu izgleda. Na primjer, premjestiti stupac ulijevo ili udesno.

  • Oblikovati izgled. Na primjer, podesiti slova u stupcu s nazivom kupca na podebljano kako bi bila uočljivija.

  • Dodati stupac (polje) izgledu.

  • Izbrisati stupac (polje) iz izgleda.

Premještanje stupca u prikazu izgleda

Izgledi se spremaju s dizajnom pa ostaju dostupni.

Novi podijeljeni obrasci za brzo pretraživanje podataka

Novi podijeljeni obrazac koristiti za stvaranje obrasca koji kombinira prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca. Možete postaviti svojstvo koje će programu Access odrediti gdje da smjesti podatkovnu tablicu, na vrhu, na dnu, slijeva ili zdesna.

podijeljeni obrazac

Ugrađene makronaredbe u obrascima i izvještajima

Upotrijebite nove, pouzdane, uložene makronaredbe kako biste izbjegli potrebu pisanja kôda. Uložena makronaredba pohranjuje se u svojstvu i dio je objekta kojem pripada. Možete mijenjati dizajn uložene makronaredbe bez brige o ostalim kontrolama koje će možda koristiti makronaredbu, svaka uložena makronaredba je nezavisna. Uložene makronaredbe su pouzdane jer automatski sprečavaju izvođenje određenih, potencijalno nesigurnih postupaka.

Dodjeljivanje makronaredbe na događaju dvoklika

Vrh stranice

Nove podatkovne vrste i kontrole

Office Access 2007 uključuje nove i poboljšane vrste podataka i kontrola koje omogućavaju pohranu više vrsta podataka te ih možete unositi jednostavnije.

Polja s višestrukim vrijednostima za složene podatke

Možete stvoriti polje koje sadrži višestruke vrijednosti, koja se također nazivaju složenim podacima. Recimo da želite dodijeliti zadatak jednom od svojih uposlenika ili ugovornih radnika, ali zadatak želite dodijeliti za više osoba. U većini sustava za upravljanje bazom podataka te u ranijim verzijama programa Access, morate stvoriti više međusobnih odnosa kako biste ovaj postupak odradili ispravno. U programu Office Access 2007 težak dio rada već je odrađen umjesto vas kad odaberete polje koje ste postavili za prihvaćanje višestrukih vrijednosti. Polja višestruke vrijednosti naročito su pogodna ako koristite Office Access 2007 kako biste radili s popisom programa SharePoint koji sadrži jedno od polja višestruke vrijednosti koje koristite u Windows SharePoint Services. Office Access 2007 kompatibilan je s tim vrstama podataka.

Polje s višestrukom vrijednošću

Polja privitaka za datoteke

Nova podatkovna vrsta privitka omogućuje jednostavno spremanje svih vrsta dokumenata i binarnih datoteka u bazu podataka, bez suvišnog povećavanja baze podataka. Office Access 2007 automatski sažima privitke, ako je to moguće, kako bi minimizirao potreban prostor. Trebate li zapisu dodati dokument programa Microsoft Office Word 2007 ili spremiti niz digitalnih slika u bazi podataka? Pomoću privitaka to je mnogo lakše. Jednom zapisu čak možete dodati više privitaka.

dijaloški okvir privitak

Polja dopisa sad pohranjuju bogat tekst i podržavaju pregled povijesti

Novom podrškom obogaćenog teksta u programu Office Access 2007, više niste ograničeni na običan tekst u zapisima. Tekst možete oblikovati mogućnostima (poput podebljano, kurziv, uz različite fontove i boje te ostale uobičajene načine oblikovanja) te pohranjivati u bazu podataka. Bogato oblikovani tekst pohranjuje se u polju dopisa u obliku koji se temelji na HTML-u, a kompatibilan je s bogatim tekstom, vrstom podataka u Windows SharePoint Services. Postavljate novo svojstvo Oblika teksta na Obogaćeni tekst ili Obični tekst, a informacije se nakon toga oblikuju u kontrolama tekstnog okvira u pogledu Podatkovnog lista.

Polja dopisa su korisna za spremanje velikih količina informacija. U programu Office Access 2007 možete postaviti svojstvo Dodaj samo kako biste zadržali povijest svih promjena u polju dopisa. Nakon toga možete prikazati povijest tih promjena. Ta značajka također podržava značajku evidencije u programu Windows SharePoint Services kako biste pomoću programa Access mogli prikazati popis povijesti sadržaja programa SharePoint.

Kalendar za odabir datuma

Polja i kontrole koje uvode vrstu podataka Datum/vrijeme automatski dobivaju novu značajku: podršku za ugrađeni interaktivni kalendar za odabir datuma. Gumb kalendara se automatski pojavljuje desno od datuma. Želite saznati koji je datum u ovaj petak? Kliknite gumb i kalendar će se automatski pojaviti kako biste pronašli i odabrali datum. Imate mogućnost isključivanja kalendara za polje ili kontrolu korištenjem svojstva.

Vrh stranice

Poboljšani dizajn i alati za analizu

Novi alati u programu Office Access 2007 olakšavaju brže stvaranje objekata baze podataka te lakše naknadno analiziranje podataka.

Poboljšano okno Popis polja

Novo okno Popisa polja nudi više od odabira polja iz ranijih verzija programa Access, jer uključuje polja iz drugih tablica. Polja u bazu podataka možete povući iz tablice u izvoru zapisa, iz srodnih tablica ili iz tablica koje nisu srodne. Office Access 2007 pripremljen je za stvaranje potrebne infrastrukture pa ako je potreban međusoban odnos između tablica, automatski se stvara ili dobivate upute tijekom postupka stvaranja.

Okno Popis polja

Poboljšani alati sortiranja i filtriranja

Recimo da trebate brzo pronaći odgovarajuću vrijednost ili sortirati stupac podataka. Nova značajka Office Access 2007 Automatskog filtra proširuje već snažne mogućnosti filtriranja kako biste se brzo usredotočili na potrebne podatke. Jednostavno možete odabrati jedinstvene vrijednosti u stupcu, što je korisno u situacijama kad se ne možete sjetiti naziva koji vam je potreban ili sortirajte vrijednosti korištenjem mogućnosti kontekstualnog izbornika jednostavnim rječnikom, poput Sortiraj od najstarijih do najnovijih ili Sortiraj od najmanjeg do najvećeg.

Lync

Najčešće mogućnosti filtra su odmah vidljive u izborniku naredbi ili koristite brze filtre kako biste ograničili informacije na temelju unesenih podataka. Mogućnosti brzog filtra automatski se mijenjaju na temelju vrste podataka pa ćete moći vidjeti osjetne odabire za tekst, datum i brojčane informacije.

Izbornik filtriranja datuma

Te nove značajke filtriranja i sortiranja dizajnirane su kako bi se postiglo konzistentno iskustvo bez obzira koristite li Office Access 2007 ili Microsoft Office Excel 2007.

Zbrojevi i promjenjive pozadinske boje na podatkovnim listovima

Nova stavka podatkovnog lista je redak ukupnog zbroja u kojem možete prikazati, zbroj, broj, prosjek, maksimum, minimum, standardnu devijaciju ili varijancu. Nakon što dodate redak ukupnog zbroja, pokažite na strelicu u ćeliji stupca i odaberite željeni izračun.

Redak zbroja na podatkovnom listu

Podatkovne tablice, izvještaji i obrasci u slijedu podržavaju promjenjivu boju pozadine za retke, koju možete postaviti neovisno o zadanoj boji pozadine. Sjenčanje svakog drugog retka je lako i možete odabrati bilo koju boju.

Podatkovni list sa zamjenskom bojom retka

Vrh stranice

Poboljšana zaštita

Poboljšane značajke zaštite programa Office Access 2007 i čvrsta integracija s programom Windows SharePoint Services omogućuju učinkovitije upravljanje i pomažu u zaštiti aplikacija za evidentiranje informacija. Spremanjem podataka aplikacije evidentiranja na popise u programu Windows SharePoint Services, možete nadgledati povijesti pregleda, vratiti izbrisane informacije i postaviti dozvole za pristup podacima.

Kako bi Office Access 2007 bio sigurniji i ostao dosljedan ostalim proizvodima paketa Izdanje 2007 Office, Office Access 2007 obuhvaća nove i poboljšane značajke zaštite. Ujedinjene odluke pouzdanosti su integrirane u Microsoft Office Centar sigurnosti. Pouzdana mjesta omogućavaju pouzdanost svih baza podataka u zaštićenim mapama. Možete učitati aplikaciju programa Office Access 2007 s kodom ili onemogućene makronaredbe za sigurniji rad, u Načinu memorije za testiranje (nije moguće korištenje nesigurnih naredbi). Pouzdane makronaredbe se pokreću u Načinu memorije za testiranje.

Vrh stranice

Novi načini dijeljenja podataka i suradnje s drugima

Korištenjem novih značajki za suradnju programa Office Access 2007, sad možete učinkovitije prikupljati informacije od ostalih te ih dijeliti u okolini poboljšane sigurnosti na webu.

Integracija s tijekom rada programa Windows SharePoint Services

Program Office Access 2007 se integrira s programom Windows SharePoint Services na različite načine te vam pomaže u korištenju mnogih značajki za suradnju u programu Windows SharePoint Services.

Evidencija promjene podataka    Povijest pregleda možete vidjeti na razini zapisa uz pomoć programa Windows SharePoint Services. Pretpostavimo da želite znati tko je promijenio redak ili kada je redak promijenjen. To možete saznati pregledom povijesti pregleda.

Postavljanje dozvola    Postavite dozvole za pristup SharePoint popisima uz pomoć programa Windows SharePoint Services. Možete selektivno dopustiti ili zabraniti pristup određenim korisnicima. Možete dodijeliti ograničeno pravo čitanje ili potpuno pravo uređivanja.

Vraćanje iz Koša za smeće    Možete koristiti novi Koš za smeće u programu Windows SharePoint Services za jednostavan pregled izbrisanih zapisa i vraćanje informacija koje su pogreškom izbrisane.

Otvaranje obrazaca i izvještaja u programu Windows SharePoint Services    Korisnici programa Windows SharePoint Services mogu otvarati popise u bogatim pregledima programa Access izravno sa SharePoint web-mjesta. Obrasci, izvještaji i podatkovne tablice programa Office Access 2007 se mogu pojaviti na popisu u ostalim prikazima na SharePoint web-mjestu. Kada odaberete prikaz programa Access, Office Access 2007 pokreće i otvara traženi obrazac, izvještaj ili podatkovnu tablicu. To olakšava pokretanje bogatog izvještaja programa Office Access 2007 na SharePoint web-mjestu bez prethodnog pokretanja programa Office Access 2007. Također možete odabrati otvaranje popisa u programu Access, a ako baza podataka ne postoji, automatski će biti stvorena i unaprijed popunjena skupom obrazaca i izvještaja na temelju vašeg popisa.

Mogućnost premještanja baze podataka na SharePoint web-mjesto    Možete jednostavno promijeniti samostalnu bazu podataka u zajedničko rješenje programa Windows SharePoint Services koje pohranjuje podatke u povezane SharePoint popise. Čarobnjak za premještanje na web-mjesto programa SharePoint je "pametan" te automatski premješta primarne ključeve i odnose na smislene načine.

Izravne prednosti zajedničkog rješenje programa Windows SharePoint Services uključuju zajednički pristup koji se temelji na pregledniku, središnje mjesto izrade sigurnosne kopije, razvijanje baze podataka na temelju SharePoint web-mjesta i sve prednosti korištenja obogaćenog klijenta temeljenog na programu Access u rješenju na temelju poslužitelja. Informatički odjeli određuju mjeru predvidivosti i kontrole traženjem izvora pristupa bazi podataka na SharePoint SharePoint web-mjestu. Korisnici se mogu pretplatiti na upozorenja e-pošte kada se zapisi na SharePoint popis dodaju, brišu ili mijenjaju.

Integracija s tijekom rada programa Windows SharePoint Services    Office Access 2007 podržava tijek rada korištenjem aplikacije Windows Workflow Services koja se nalazi u programu Windows SharePoint Services. Možete stvoriti rješenja koja obuhvaćaju usmjeravanje i odobravanje tijeka rada, automatski dodjeljuju zadatke drugima, stvaraju izvještaje o stanjima projekata te osiguravaju, primjerice, da se zadaci izvršavaju na vrijeme.

Bolja izvedba za tablice povezane sa SharePoint popisima    Poboljšanja na unutarnjoj obradi tablica povezanih sa SharePoint popisima omogućuju brži i jednostavniji rad.

Sve podatkovne vrste programa Windows SharePoint Services sada odgovaraju podatkovnim vrstama programa Access    Osim nove podrške za polja s više vrijednosti i privitke Office Access 2007 sada podržava sve vrste podataka iz programa Windows SharePoint Services, značajno pojednostavljujući dizajniranje i izradu zajedničkih aplikacija programa Windows SharePoint Services.

Mogućnost preuzimanja SharePoint popisa s mreže korištenjem programa Access    Ako dio posla trebate ponijeti kući, SharePoint popise jednim klikom možete prenijeti u izvanmrežni način rada. Radite na podacima u programu Access, a zatim uskladite promjene ili se kasnije ponovno spojite na SharePoint web-mjesto.

Prikupljanje podataka pomoću obrazaca programa InfoPath i programa Outlook

Korištenjem nove značajke Prikupljanje podataka Office Access 2007 možete automatski stvoriti obrazac programa Microsoft Office InfoPath 2007 ili HTML obrazac te ga uložiti u poruku e-pošte. Nakon toga ga možete poslati svim primateljima odabranima s popisa kontakata iz programa Outlook ili imenima primatelja koja su pohranjena u polju baze podataka programa Access.

upotreba poruke e-pošte za prikupljanje podataka

Vi odlučujete želite li prikupljati nove informacije ili ažurirati postojeće. Primatelji nakon toga ispunjavaju obrazac i šalju ga natrag. Office Outlook 2007 prepoznaje dolazne obrasce i automatski sprema podatke u vašu Office Access 2007 bazu podataka , nije potrebno prepisivanje.

Izvoz u PDF i XPS

Podatke sada možete izvoziti u PDF (Portable Document Format) ili XPS (XML Paper Specification) formatu za ispis, knjiženje ili slanje e-pošte, tako da najprije instalirate dodatak Objavi kao PDF ili XPS. Izvoz obrasca, izvještaja ili podatkovne tablice u .pdf ili .xps datoteku omogućuje prikupljanje informacija u formatu koji se lako distribuira i koji zadržava sve vaše značajke oblikovanja, ali ne zahtjeva da ostali imaju instaliran Access na računalima kako bi mogli ispisati ili pregledati izlaznu datoteku.

  • Portable Document Format    PDF je format elektroničke datoteke fiksnog izgleda koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućuje dijeljenje datoteke. PDF format osigurava da, kada se datoteka pregledava online ili ispisuje, ostane točno u onom formatu koji ste postavili te da se podaci i datoteke ne mogu jednostavno kopirati i mijenjati. PDF format je također koristan za dokumente koji će se reproducirati metodama poslovnog ispisa.

  • XML Paper Specification    XPS je format elektroničke datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućuje zajedničko korištenje datoteke. XPS format osigurava da, kada se datoteka pregledava online ili ispisuje, ostane točno u onom formatu koji ste postavili te da se podaci i datoteke ne mogu jednostavno kopirati i mijenjati.

Podatke možete izvesti u .pdf ili .xps formatu datoteke iz programa Office Access 2007 tek nakon što instalirate dodatak. Da biste saznali više pogledajte Omogućavanje podrške za druge oblike datoteka, poput PDF-a i XPS-a.

Jednostavniji način rada s vanjskim podacima

Nove značajke u programu Office Access 2007 olakšavaju uvoz i izvoz podataka. Operacije uvoza i izvoza možete spremiti, a zatim ih ponovno koristiti idući puta kada budete morali izvesti isti zadatak. Čarobnjak za uvoz podatkovne tablice omogućuje promjenu vrste podataka koje je odabrao Access te možete uvoziti, izvoziti i povezivati se s novim oblicima datoteka programa Office Excel 2007.

Vrh stranice

Bolji načini rješavanja problema

Microsoft Office dijagnostika je serija dijagnostičkih testova koji mogu pomoći u otkrivanju kvara na računalu. Dijagnostičkim testovima možete izravno riješiti neke probleme i možete identificirati na koji način možete riješiti neke druge probleme. Microsoft Office dijagnostika zamjenjuje sljedeće značajke sustava Microsoft Office 2003: Otkrivanje i popravljanje te oporavljanje aplikacije Microsoft Office.

Dodatne informacije: Dijagnostika i popravak programa paketa Office korištenjem Office dijagnostike.

Vrh stranice

Poboljšani alati za provjeru pravopisa

Slijede neke od novih značajki za provjeru pravopisa.

Vrh stranice

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×