Što je novo: promjene u funkcijama programa Excel

Da bi se poboljšala točnost funkcija, omogućila dosljedna funkcionalnost koja ispunjava očekivanja te ponudili nazivi funkcija koji točnije opisuju njihovo funkcioniranje, nekoliko funkcija ažurirano je, preimenovano ili dodano u biblioteku funkcija u programu Microsoft Excel 2010.

Radi povratne kompatibilnosti preimenovane funkcije ostaju dostupne i pod starim nazivom.

Sadržaj članka

Poboljšanja algoritma i preciznosti

Precizni i dosljedni nazivi funkcija

Dosljedna primjene najbolje prakse

Nove funkcije

Kompatibilnost s ranijim verzijama

Poboljšanja algoritma i preciznosti

U sljedeće su funkcije radi poboljšanja točnosti i kvalitete implementirane promjene algoritma. U funkciju BETADIST, primjerice, implementiran je novi algoritam koji poboljšava njezinu točnost. U funkciji MOD sada se radi točnosti i brzine koriste novi algoritmi, a u funkciji RAND sada se koristi novi algoritam slučajnog broja.

Poboljšana funkcija

Kategorija funkcije

Svrha

Funkcija ASINH

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Vraća inverzni hiperbolni sinus broja

Funkcija BETA.DIST

Statističke funkcije

Vraća funkciju kumulativne beta-razdiobe

Funkcija BETADIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća funkciju kumulativne beta-razdiobe

Funkcija BETA.INV

Statističke funkcije

Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za navedenu beta-razdiobu

Funkcija BETAINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za navedenu beta-razdiobu

Funkcija BINO1M.DIST

Statističke funkcije

Vraća pojedine binomne izraze razdiobe vjerojatnosti

Funkcija BINOMDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća pojedine binomne izraze razdiobe vjerojatnosti

Funkcija BINOM.IN1V

Statističke funkcije

Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna razdioba manja od ili jednaka vrijednosti kriterija

Funkcija CEILING

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti

Funkcija CRITBINOM

Funkcije kompatibilnosti

Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna razdioba manja od ili jednaka vrijednosti kriterija

Funkcija CHISQ.INV.RT

Statističke funkcije

Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata

Funkcija CHIINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata

Funkcija CHISQ.TEST

Statističke funkcije

Vraća test nezavisnosti

Funkcija CHITEST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća test nezavisnosti

Funkcija CONVERT

Inženjerske funkcije

Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi

Funkcija CUMIPMT

Financijske funkcije

Vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dvaju razdoblja

Funkcija CUMPRINC

Financijske funkcije

Vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dvaju razdoblja

Funkcija ERF

Inženjerske funkcije

Vraća funkciju pogreške

Funkcija ERFC

Inženjerske funkcije

Vraća komplementarnu funkciju pogreške

Funkcija F.DIST.RT

Statističke funkcije

Vraća F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija FDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija F.INV.RT

Statističke funkcije

Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija FINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija FACTDOUBLE

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Vraća dvostruki faktorijel broja

Funkcija FLOOR

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Zaokružuje broj naniže, prema nuli

Funkcija GAMMA.DIST

Statističke funkcije

Vraća gama-razdiobu

Funkcija GAMMADIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća gama-razdiobu

Funkcija GAMMA.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu kumulativnu gama-razdiobu

Funkcija GAMMAINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverznu kumulativnu gama-razdiobu

Funkcija GAMMALN

Statističke funkcije

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)

Funkcija GEOMEAN

Statističke funkcije

Vraća geometrijsku sredinu

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statističke funkcije

Vraća hipergeometrijsku razdiobu

Funkcija HYPGEOMDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća hipergeometrijsku razdiobu

Funkcija IMLOG2

Inženjerske funkcije

Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja

Funkcija IMPOWER

Inženjerske funkcije

Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju

Funkcija IPMT

Financijske funkcije

Vraća isplatu kamata ulaganja za dano razdoblje

Funkcija IRR

Financijske funkcije

Vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova

Funkcija LINEST

Statističke funkcije

Vraća parametre linearnog trenda

Funkcija LOGNORM.DIST

Statističke funkcije

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku razdiobu

Funkcija LOGNORMDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku razdiobu

Funkcija LOGNORM.INV

Statističke funkcije

Vraća inverziju normalne logaritamske kumulativne razdiobe

Funkcija LOGINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverziju normalne logaritamske kumulativne razdiobe

Funkcija MOD

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Vraća ostatak dijeljenja

Funkcija NEGBINOM.DIST

Statističke funkcije

Vraća negativnu binomnu razdiobu

Funkcija NEGBINOMDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća negativnu binomnu razdiobu

Funkcija NORM.DIST

Statističke funkcije

Vraća normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORMDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORM.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORMINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverznu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORM.S.DIST

Statističke funkcije

Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NO1RMSDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORM.S.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORMSINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija PMT

Financijske funkcije

Vraća periodičku isplatu za anuitet

Funkcija PPMT

Financijske funkcije

Vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje

Funkcija POISSON.DIST

Statističke funkcije

Vraća Poissonovu razdiobu

Funkcija POISSON

Funkcije kompatibilnosti

Vraća Poissonovu razdiobu

Funkcija RAND

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Vraća nasumični broj između 0 i 1

Funkcija STDEV.S

Statističke funkcije

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka

Funkcija STDEV

Funkcije kompatibilnosti

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka

Funkcija T.DIST.RT

Statističke funkcije

Vraća Studentovu t-razdiobu

Funkcija TDIST

Funkcije kompatibilnosti

Vraća Studentovu t-razdiobu

Funkcija T.DIST.2T

Statističke funkcije

Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu

Funkcija T.INV.2T

Statističke funkcije

Vraća inverznu Studentovu t-razdiobu

Funkcija TINV

Funkcije kompatibilnosti

Vraća inverznu Studentovu t-razdiobu

Funkcija VAR.S

Statističke funkcije

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka

Funkcija VAR

Funkcije kompatibilnosti

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka

Funkcija XIRR

Financijske funkcije

Vraća unutrašnju stopu prinosa za plan gotovinskih tokova koji ne moraju nužno biti periodički

Vrh stranice

Precizni i dosljedni nazivi funkcija

Sljedeće funkcije imaju nove nazive koji su dosljedniji s definicijama funkcija u znanstvenoj zajednici te s nazivima drugih funkcija u programu Excel. Novi nazivi funkcija, k tome, točnije opisuju njihovu funkcionalnost. Budući da, na primjer, funkcija CRITBINOM vraća inverznu binomnu razdiobu, za tu je funkciju primjereniji naziv BINOM.INV.

Neke preimenovane funkcije, npr. BETA.DIST, imaju dodatan parametar tako da možete odrediti vrstu razdiobe (kumulativna lijevog kraka ili gustoće vjerojatnosti).

Radi povratne kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel funkcije su još dostupne pod starim nazivom u kategoriji Funkcije kompatibilnosti. Ako nije potrebna povratna kompatibilnost, trebali biste početi koristiti preimenovane funkcije.

Preimenovana funkcija

Kategorija funkcije

Svrha

Funkcija BETA.DIST

Statističke funkcije

Vraća funkciju kumulativne beta-razdiobe

Funkcija BETA.INV

Statističke funkcije

Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za navedenu beta-razdiobu

Funkcija BINOM.DIST

Statističke funkcije

Vraća pojedine binomne izraze razdiobe vjerojatnosti

Funkcija BINOM.INV

Statističke funkcije

Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna razdioba manja od ili jednaka vrijednosti kriterija

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti. Broj se zaokružuje na veće bez obzira na predznak.

Funkcija CHISQ.DIST

Statističke funkcije

Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti

Funkcija CHISQ.DIST.RT

Statističke funkcije

Vraća vjerojatnost hi-kvadratne razdiobe

Funkcija CHISQ.INV

Statističke funkcije

Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti

Funkcija CHISQ.INV.RT

Statističke funkcije

Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata

Funkcija CHISQ.TEST

Statističke funkcije

Vraća test nezavisnosti

Funkcija CONFIDENCE.NORM

Statističke funkcije

Vraća interval pouzdanosti za aritmetičku sredinu populacije

Funkcija CONFIDENCE.T

Statističke funkcije

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-razdiobe

Funkcija COVARIANCE.P

Statističke funkcije

Vraća kovarijancu, prosjek produkata uparenih devijacija

Funkcija COVARIANCE.S

Statističke funkcije

Vraća kovarijancu uzorka, prosjek devijacija umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka

Funkcija ERF.PRECISE

Inženjerske funkcije

Vraća funkciju pogreške

Funkcija ERFC.PRECISE

Inženjerske funkcije

Prikazuje komplementarnu funkciju ERF koja integrira od x do beskonačno.

Funkcija EXPON.DIST

Statističke funkcije

Vraća eksponencijalnu razdiobu

Funkcija F.DIST

Statističke funkcije

Vraća F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija F.DIST.RT

Statističke funkcije

Vraća F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija F.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija F.INV.RT

Statističke funkcije

Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija F.TEST

Statističke funkcije

Vraća rezultat F-testa

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti. Broj se zaokružuje na veće bez obzira na predznak.

Funkcija GAMMA.DIST

Statističke funkcije

Vraća gama-razdiobu

Funkcija GAMMA.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu kumulativnu gama-razdiobu

Funkcija GAMMALN.PRECISE

Statističke funkcije

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statističke funkcije

Vraća hipergeometrijsku razdiobu

Funkcija LOGNORM.DIST

Statističke funkcije

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku razdiobu

Funkcija LOGNORM.INV

Statističke funkcije

Vraća inverziju normalne logaritamske kumulativne razdiobe

Funkcija MODE.MULT

Statističke funkcije

Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka

Funkcija MODE.SNGL

Statističke funkcije

Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka

Funkcija NEGBINOM.DIST

Statističke funkcije

Vraća negativnu binomnu razdiobu

Funkcija NETWORKDAYS.INTL

Funkcije datuma i vremena

Vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji navode koji su dani vikenda i koliko ih ima

Funkcija NORM.DIST

Statističke funkcije

Vraća normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORM.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORM.S.DIST

Statističke funkcije

Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORM.S.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija PERCENTILE.EXC

Statističke funkcije

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, gdje je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti

Funkcija PERCENTILE.INC

Statističke funkcije

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu

Funkcija PERCENTRANK.EXC

Statističke funkcije

Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka

Funkcija PERCENTRANK.INC

Statističke funkcije

Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka

Funkcija POISSON.DIST

Statističke funkcije

Vraća Poissonovu razdiobu

Funkcija QUARTILE.EXC

Statističke funkcije

Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

Funkcija QUARTILE.INC

Statističke funkcije

Vraća kvartil skupa podataka

Funkcija RANK.AVG

Statističke funkcije

Vraća rang broja na popisu brojeva

Funkcija RANK.EQ

Statističke funkcije

Vraća rang broja na popisu brojeva

Funkcija STDEV.P

Statističke funkcije

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije

Funkcija STDEV.S

Statističke funkcije

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka

Funkcija T.DIST

Statističke funkcije

Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu

Funkcija T.DIST.2T

Statističke funkcije

Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu

Funkcija T.DIST.RT

Statističke funkcije

Vraća Studentovu t-razdiobu

Funkcija T.INV

Statističke funkcije

Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode

Funkcija T.INV.2T

Statističke funkcije

Vraća Studentovu t-razdiobu

Funkcija T.TEST

Statističke funkcije

Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom

Funkcija VAR.P

Statističke funkcije

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije

Funkcija VAR.S

Statističke funkcije

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka

Funkcija WEIBULL.DIST

Statističke funkcije

Vraća Weibullovu razdiobu

Funkcija WORKDAY.INTL

Funkcije datuma i vremena

Vraća redni broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji navode koji su i koliko je dana vikenda

Funkcija Z.TEST

Statističke funkcije

Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa

Vrh stranice

Dosljedna primjene najbolje prakse

Sljedeće su funkcije dodane jer se u njime najbolja praksa primjenjuje dosljednije nego u postojećim funkcijama. Funkcija RANK.AVG, primjerice, usklađenija je s načinom rada funkcije koji statističari očekuju nego postojeća funkcija RANK.

Preimenovana funkcija

Kategorija funkcije

Svrha

Funkcija CHISQ.DIST

Statističke funkcije

Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti

Funkcija CHISQ.INV

Statističke funkcije

Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti

Funkcija CONFIDENCE.T

Statističke funkcije

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-razdiobe

Funkcija COVARIANCE.S

Statističke funkcije

Vraća kovarijancu uzorka, prosjek devijacija umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka

Funkcija EXPON.DIST

Statističke funkcije

Vraća eksponencijalnu razdiobu

Funkcija F.DIST

Statističke funkcije

Vraća F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija F.INV

Statističke funkcije

Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti

Funkcija MODE.MULT

Statističke funkcije

Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.

Funkcija NETWORKDAYS.INTL

Funkcije datuma i vremena

Vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji navode koji su dani vikenda i koliko ih ima

Funkcija PERCENTILE.EXC

Statističke funkcije

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, gdje je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti

Funkcija PERCENTRANK.EXC

Statističke funkcije

Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka

Funkcija QUARTILE.EXC

Statističke funkcije

Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

Funkcija RANK.AVG

Statističke funkcije

Vraća rang broja na popisu brojeva

Funkcija T.DIST

Statističke funkcije

Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-raspodjelu

Funkcija T.INV

Statističke funkcije

Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode

Funkcija WORKDAY.INTL

Funkcije datuma i vremena

Vraća redni broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji navode koji su i koliko je dana vikenda

Vrh stranice

Nove funkcije

Sljedeća je funkcija dodana u biblioteku funkcija programa Excel. Ta se funkcija može koristiti u trenutnoj verziji programa Excel, ali nije kompatibilna s programima Excel 2007 i Excel 97-2003. Ako je potrebna povratna kompatibilnost, možete pokrenuti provjeru kompatibilnosti da biste na radni list mogli unijeti potrebne promjene i time izbjegli pogreške.

Nova funkcija

Kategorija funkcije

Svrha

Funkcija AGGREGATE

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka.

Vrh stranice

Kompatibilnost s ranijim verzijama

Ako radni list morate zajednički koristiti s drugim korisnicima koji nemaju instaliran program Excel 2010, umjesto preimenovanih funkcija možete koristiti funkcije kompatibilnosti. Starije verzije programa Excel prepoznaju stare nazive i daju očekivane rezultate.

Traženje funkcija kompatibilnosti

Da biste pronašli sve funkcije kompatibilnosti, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Formule u grupi Biblioteka funkcija kliknite Umetanje funkcije.

  2. U okviru Ili odaberite kategoriju kliknite Kompatibilnost.

    Dijaloški okvir Umetanje funkcije

Savjet    Funkcijama kompatibilnosti možete pristupiti i u grupi Biblioteka funkcija (kartica Formule, grupa Biblioteka funkcija, Dodatne funkcije, Kompatibilnost).

Odabir odgovarajuće funkcije na radnom listu

Kada započnete unos funkcije na radnom listu, na izborniku Samodovršavanje formula prikazuju se preimenovane funkcije i funkcije kompatibilnosti. Budući da se ikone jasno razlikuju, lakše ćete kliknuti onu koju želite koristiti. Uz izvorne funkcije prikazan je žuti trokutić kojim vas se obavještava da su funkcije dostupne i kompatibilne s programom Excel 2007 i starijim verzijama tog programa.

Primjer izbornika Samodovršetak formule

Provjera problema s kompatibilnosti

Kao što je spomenuto u prethodnom dijelu članka, nove funkcije (npr. funkcija AGGREGATE) i funkcije s poboljšanjima algoritma i preciznosti (npr. BETA.DIST) nisu kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel. Starije verzije programa Excel ne prepoznaju nove funkcije, a umjesto očekivanih rezultata prikazuju se pogreške vrste #NAME?. Prije nego što spremite radnu knjigu, možete pokrenuti provjeru kompatibilnosti da biste utvrdili koriste li se nove funkcije. Tako možete unijeti potrebne promjene i izbjeći pogreške prilikom otvaranja radne knjige u starijoj verziji programa Excel (Excel 97-2003 ili Excel 2007).

Da biste pokrenuli alat za provjeru kompatibilnosti, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Datoteka kliknite Informacije.

  2. U odjeljku Pripremi za zajedničko korištenje kliknite Provjeri ima li problema, a zatim kliknite Provjera kompatibilnosti.

    Dijaloški okvir alata za provjeru kompatibilnosti

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik