פגישות מקוונות באמצעות Skype for Business
פגוש
קביעת פגישה באופן מיידי מתוך הודעת דואר אלקטרוני
פגוש