עצות וטריקים בנושא משאבי אנוש

עבודה משותפת על תיאור משימה
משאבי אנוש
יצירת חוברת הדרכה משותפת לקליטת עובדים חדשים
משאבי אנוש
יצירת אתר אינטרא-נט לשיתוף משאבי הדרכה
משאבי אנוש
שמירה על קשר עם מועמדים למשרה
משאבי אנוש
אפשר לעובדים חדשים ליצור קשרים עם מנטורים וזה עם זה
משאבי אנוש