קבע עם מי אתה משתף קבצים
שתף פעולה
עריכה משותפת של מסמך
שתף פעולה
פגישה מקוונת ב- Teams בעת עריכה משותפת של קובץ
שתף פעולה