XIRR (הפונקציה XIRR)

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה XIRR והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה מחזירה את שיעור התשואה הפנימי של לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי. כדי לחשב שיעור תשואה פנימי של סדרת תזרימי מזומנים תקופתיים, השתמש בפונקציה IRR.

תחביר

XIRR(values, dates, [guess])‎

תחביר הפונקציה XIRR מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Values    נדרש. סידרה של תזרימי מזומנים התואמת ללוח זמנים של תשלומים לפי תאריכים. התשלום הראשון הוא אופציונלי ומתאים לעלות או לתשלום החלים בתחילת ההשקעה. אם הערך הראשון הוא עלות או תשלום, עליו להיות ערך שלילי. כל התשלומים הבאים מנוכים על בסיס שנה בת 365 ימים. סדרת הערכים צריכה לכלול ערך חיובי אחד וערך שלילי אחד לפחות.

 • Dates    נדרש. לוח זמנים של תאריכי תשלום התואם לתשלומי תזרים המזומנים. התאריכים יכולים לחול בכל סדר שהוא. יש להזין תאריכים באמצעות הפונקציה DATE, או כתוצאות של נוסחאות או פונקציות אחרות. לדוגמה, השתמש ב- DATE(2008,5,23)‎ עבור היום ה- 23 במאי, 2008. בעת הזנת תאריכים כטקסט, עשויות להתגלות בעיות. ‏‏‏‏‏.

 • Guess    אופציונלי. מספר המייצג ניחוש של התוצאה של XIRR.

הערות

 • Microsoft Excel מאחסן תאריכים כמספרים סידוריים רציפים כדי שתהיה אפשרות להשתמש בהם בחישובים. כברירת מחדל, 1 בינואר, 1900 הוא המספר הסידורי 1, ו- 1 בינואר, 2008 הוא המספר הסידורי 39448 מאחר שהוא חל 39,448 ימים לאחר 1 בינואר, 1900.

 • המספרים ב- dates מעוגלים למספרים שלמים.

 • הפונקציה XIRR מצפה לתזרים מזומנים חיובי אחד לפחות ולתזרים מזומנים שלילי אחד לפחות; אחרת, הפונקציה XIRR מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.

 • אם מספר כלשהו ב- dates אינו תאריך חוקי, הפונקציה XIRR מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.

 • אם מספר כלשהו ב- dates מייצג תאריך החל לפני תאריך ההתחלה, הפונקציה XIRR מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.

 • אם values ו- dates מכילים מספר שונה של ערכים, הפונקציה XIRR מחזירה את ערך השגיאה ‎#NUM!‎.

 • ברוב המקרים, אין צורך לכלול ערך ניחוש לצורך החישוב של XIRR. אם guess מושמט, המערכת מניחה שהערך שלו הוא 0.1 (10 אחוזים).

 • לפונקציה XIRR יש קשר הדוק לפונקציה XNPV, שהיא פונקציית ערך הנטו הנוכחי. שיעור התשואה המחושב בעזרת XIRR הוא שיעור הריבית התואם ל- XNPV = 0.

 • Excel משתמש בשיטה איטראטיבית לחישוב XIRR. בעזרת שיעור משתנה (המתחיל ב- guess), הפונקציה XIRR מבצעת את החישוב שוב ושוב עד שהתוצאה המתקבלת מדויקת ברמה של 0.000001 אחוזים. אם הפונקציה XIRR אינה מגיעה לתוצאה מתאימה לאחר 100 ניסיונות, מוחזר ערך השגיאה ‎#NUM!‎. השיעור משתנה עד אשר:

  משוואה

  כאשר:

  • di = תאריך התשלום ה- i, או האחרון.

  • d1 = תאריך התשלום ה- 0.

  • Pi = התשלום ה- i, או האחרון.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

ערכים

תאריכים

‎-10,000

1 בינואר 2008

2,750

1 במרץ 2008

4,250

30 באוקטובר 2008

3,250

15 בפברואר 2009

2,750

1 באפריל 2009

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

תוצאה

‎=XIRR(A3:A7, B3:B7, 0.1)‎

שיעור התשואה הפנימית (0.373362535 או 37.34%)

37.34%

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×