Web Part של תצוגת רשימה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

אינה נמצאת web part הנקרא תצוגת רשימה ב- SharePoint קלאסית. אם אתה מחפש את web part של תצוגת רשימה עבור דפי בגירסה העדכנית ביותר של SharePoint Online, ראה שימוש ה-web part של רשימה.

ב- SharePoint קלאסית, בעת יצירת אתר חדש מתבנית אתר, רכיבי Web Part באופן אוטומטי מתווספים אל דף הבית של האתר. לדוגמה, אתר צוות כולל הודעות, לוח שנה ואנשי רכיבי Web Part של קישורים. רכיבי Web Part אלה הם מופעים של ה-Web Part של תצוגת רשימה, המשתמשים בתבנית רשימה שתצורתה נקבעה מראש להצגת נתוני הרשימה.

בדומה, בעת יצירת רשימה או ספריה באתר שלך, ייווצר באופן אוטומטי Web Part של תצוגת רשימה בעל שם זהה לרשימה או לספריה. לדוגמה, אם יצרת רשימה הנקראת 'חוזים', Web Part של תצוגת רשימה הנקרא 'חוזים' יהיה זמין בגלריית שם אתר. ה- Web Part יציג באופן אוטומטי את הנתונים הכלולים ברשימה או בספריה שיצרת.

במאמר זה

דרכי השימוש ב- Web Part של תצוגת רשימה

התאמה אישית של התצוגה של רשימה או ספריה ב- Web Part

חיבור Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר

סוגי רשימות נתמכים שניתן לחבר

סוגי עמודות רשימה נתמכים שניתן לחבר

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part של תצוגת רשימה

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

דרכי השימוש ב- Web Part של תצוגת רשימה

באפשרותך להשתמש ב- Web Part של תצוגת רשימה כדי להציג ולערוך נתוני רשימות או ספריות באתר שלך וכדי להתחבר לרכיבי Web Part אחרים, לרבות רכיבי Web Part אחרים של תצוגת רשימה. רשימות הן מידע שאתה משתף עם חברי הצוות ומציג לעתים קרובות בתבנית טבלאית. תצוגות רשימה מציגות מידע זה בדרכים שונות למטרות שונות, כגון סינון, מיון או בחירת עמודות מסוימות.

באפשרותך להציג את מרבית הרשימות ורכיבי ה- Web Part של תצוגת רשימה באחת משתי תצוגות טבלאיות: תצוגה רגילה, הזמינה לכל משתמש, ותצוגת גליון נתונים. תצוגת גליון נתונים דורשת תוכנית או פקד התואמים ל- Microsoft Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office Access 2007, ותמיכה בפקד ActiveX.

באפשרותך להשתמש ב- Web Part של תצוגת רשימה כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • הצגת נתוני רשימה בדף Web Part בתבנית טבלאית כדי למיין, לסנן, לבודד ולעדכן במהירות את הנתונים.

 • הצגת המסמכים המוכנים לסקירת צוות, או המסמכים שבהם הקבוצה שלך משתמשת לעתים קרובות, ב- Web Part של תצוגת רשימה.

 • מעקב אחר נתוני פרוייקט ב- Web Part של תצוגת רשימה וסינון או מיון של הנתונים לפי עמודה המכילה שם אדם או הקצאת משימה מעמודה תואמת ב- Web Part מחובר של תצוגת רשימה של אנשי קשר.

 • מתוך Web Part של תצוגת רשימה של פרטי עובד בסיסיים המכיל שם עובד ומספר מזהה, חיפוש מידע מפורט אודות עובד, כגון אופציות הטבה, מצב משפחתי וכיסוי של ביטוח רפואי, ב- Web Part מחובר של תצוגת רשימה של פרטי עובד.

 • בחינת הזמנה שלמה של לקוח בשני רכיבי Web Part מחוברים של תצוגת רשימה: Web Part של תצוגת רשימת הזמנה המכיל את מידע ההזמנה ו- Web Part של תצוגת רשימת פרטי הזמנה, המכיל את כל פריטי השורה עבור הזמנה זו.

 • שיפור חזותי של מידע בסיסי אודות אדם ב- Web Part של תצוגת רשימת אנשי קשר, על-ידי הצגת תמונה של אותו אדם ב- Web Part תמונה מחובר או הצגת מפה של כתובתו העסקית ב- Web Part מפה מותאם אישית ומחובר.

ניתן למצוא קישורים למידע נוסף אודות התאמה אישית של סוגי Web Part שונים במקטע למידע נוסף.

לראש הדף

התאמה אישית של התצוגה של רשימה או ספריה ב- Web Part

לאחר הוספת Web Part של תצוגת רשימה לדף Web Part, באפשרותך להתאים אישית את התצוגה כך שתציג רק את המידע שברצונך להציג בדף. עריכת התצוגה הנוכחית מתבצעת מדף ה- Web Part.

בנוסף, באפשרותך ליצור תצוגות מותאמות אישית של רשימה או ספריה, שבהן ניתן להשתמש כדי להציג ערכות מידע שונות במופעים שונים של ה- Web Part עבור רשימה או ספריה זו. באפשרותך ליצור תצוגות מותאמות אישית של רשימה או ספריה באמצעות תפריט תצוגה תפריט 'תצוגה' ברשימה או בספריה שברצונך להתאים אישית. ניתן למצוא קישורים למידע נוסף אודות יצירת תצוגות מותאמות אישית של רשימה או ספריה בסעיף למידע נוסף.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. לחץ על תפריט ה- Web Part ‏ תפריט Web Part של ה- Web Part שברצונך להתאים אישית ולאחר מכן לחץ על שינוי Web Part משותף.

 3. בחלונית הכלים, לחץ על ‎עריכת התצוגה הנוכחית‏.‎

 4. במקטע עמודות, באפשרותך להציג או להסתיר עמודות על-ידי בחירת תיבות הסימון המתאימות. לצד שם העמודה, הזן את המספר עבור סדר העמודה בתצוגה.

 5. במקטע מיון, בחר אם וכיצד ברצונך למיין את המידע. באפשרותך להשתמש בשתי עמודות עבור המיון, כגון תחילה לפי המחבר ולאחר מכן לפי שם הקובץ עבור כל מחבר.

 6. במקטע סינון, בחר אם ובאיזה אופן ברצונך לסנן את המידע. תצוגה מסוננת מציגה בפניך מבחר קטן יותר, כגון פריטים שנוצרו על-ידי מחלקה ספציפית או קבצים במצב 'מאושר'.

 7. במקטע קיבוץ לפי, באפשרותך לקבץ פריטים בעלי אותו ערך במקטע נפרד, כגון מקטע הניתן להרחבה עבור מסמכים שנכתבו על-ידי מחבר ספציפי.

 8. במקטע סכומים, באפשרותך לספור את מספר הפריטים בעמודה כגון המספר הכולל של נושאים. במספר מקרים ניתן לסכם או לזקק מידע נוסף, כגון ממוצעים.

 9. במקטע סגנון, בחר את סגנון התצוגה הרצוי, כגון רשימה מוצללת שבה כל שורה שניה מוצללת.

 10. אם לרשימה או לספריה שלך יש תיקיות, באפשרותך ליצור תצוגה שאינה כוללת את התיקיות. תצוגה זו נקראת לעיתים תצוגה שטוחה. כדי להציג את כל פריטי הרשימה באותה רמה, לחץ על הצג את כל הפריטים ללא תיקיות.

 11. אם הרשימה או הספריה שלך גדולה, באפשרותך להגביל את מספר הקבצים שניתן להציג ברשימה או בספריה או את מספר הקבצים שניתן להציג באותו הדף. במקטע מגבלת פריטים, בחר את האפשרויות הרצויות.

 12. אם אתה מתכנן להציג את הרשימה או את הספריה במכשיר נייד, בחר את האפשרויות הרצויות במקטע נייד.

 13. לחץ על אישור.

לראש הדף

חיבור Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר

באפשרותך להציג את מרבית הרשימות ורכיבי ה- Web Part של תצוגת רשימה באחת משתי תצוגות טבלאיות: תצוגה רגילה, הזמינה לכל משתמש, ותצוגת גליון נתונים. תצוגת גליון נתונים דורשת תוכנית או פקד התואמים ל- Microsoft Windows SharePoint Services, כגון Office Access 2007, ותמיכה בפקדי ActiveX.

באמצעות התצוגה הרגילה או תצוגת גליון נתונים, באפשרותך לחבר Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר, לספק לו נתונים ולשנות את אופן הצגת הנתונים ב- Web Part האחר, כולל Web Part אחר של תצוגת רשימה.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part ולאחר מכן הצבע על חיבורים.

 3. הצבע על ספק שורה אל או על קבל מיון/סינון מ ולאחר מכן לחץ על שם ה- Web Part שאליו ברצונך לקשר.

פקודות מרכזיות בתפריט המשנה חיבורים

פקודה בתפריט המשנה

תיאור

ספק שורה אל

באפשרותך לחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר על-ידי העברת שורה נבחרת של נתונים ל- Web Part האחר. בהתאם לאופן שבו ה- Web Part האחר נוצר ומקבל את הנתונים, ה- Web Part האחר עשוי להציג את נתוני השורה או להשתמש בנתוני השורה כמסנן או כערך פרמטר.

בתצוגה רגילה, עמודה בשם בחירת פריט המכילה לחצני אפשרויות מצורפת באופן אוטומטי כאשר אתה מחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה, כך שבאפשרותך לציין איזו שורה להעביר ל- Web Part האחר. באפשרותך לבחור רק שורה אחת בכל פעם בתצוגה רגילה. עמודות מסוימות, כגון העמודה עריכה, אינן זמינות לשימוש בחיבור Web Part.

בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך לבחור שורות מרובות, אך רק שורה אחת תועבר ל- Web Part האחר. אם נבחרו שורות מרובות, השורה שמכילה את התא הפעיל מועברת ל- Web Part האחר, וכל השורות האחרות אינן מועברות. אין אפשרות לספק נתונים בשורת סכום או שורה חדשה ל- Web Part האחר.

באמצעות סוג חיבור זה, באפשרותך לחבר יותר מ- Web Part אחד ל- Web Part של תצוגת רשימה.

ספק נתונים אל

באפשרותך לחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר שעובד עם נתוני רשימה. במקרה זה, ה- Web Part של תצוגת רשימה הוא מקור הנתונים עבור ה- Web Part האחר.

בתצוגה רגילה ובתצוגת גליון נתונים, רק הנתונים שבתצוגה מסופקים ל- Web Part האחר.

באמצעות סוג חיבור זה, באפשרותך לחבר יותר מ- Web Part אחד ל- Web Part של תצוגת רשימה.

קבל מיון/סינון מ

בתצוגה רגילה ובתצוגת גליון נתונים, באפשרותך לחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר שיכול לספק לו את המידע הבא:

 • זוג אחד או יותר של שם עמודה וערך של נתונים, שלפיהם מסוננים נתונים ב- Web Part של תצוגת רשימה.

 • עמודה של נתונים שלפיהם מסוננים נתונים בסדר עולה או יורד ב- Web Part של תצוגת רשימה.

באמצעות סוג חיבור זה, ניתן לחבר רק Web Part אחד אחר ל- Web Part של תצוגת רשימה.

כל רכיבי ה- Web Part של תצוגת רשימה באתר שלך זמינים לרוב בגלריית שם אתר. בעת הוספת Web Part של תצוגת רשימה לראשונה מגלריית Web Part לדף ה- Web Part, דף ה- Web Part מציג את תצוגת הרשימה המהווה ברירת מחדל ב- Web Part. כדי להציג את הנתונים הרצויים ב- Web Part של תצוגת רשימה בנוסף ל- Web Part המחובר האחר, ייתכן שיהיה עליך לערוך את התצוגה של הרשימה. לדוגמה, ייתכן שתרצה לסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

באפשרותך לשנות את תצוגת הרשימה מהמקטע תצוגות רשימה של מאפיינים מותאמים אישית בחלונית הכלים באחת משתי הדרכים הבאות:

 • בחר תצוגה אחרת מהמאפיין בחר תצוגה.

 • לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית.

בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

לראש הדף

סוגי רשימות נתמכים שניתן לחבר

למרות שניתן להציג את כל סוגי הרשימות ב- Web Part של תצוגת רשימה, רק סוגים מסוימים של רשימות נתמכים בעת ביצוע חיבור Web Part. באופן כללי, סוגי רשימות המציגים נתונים בתבנית טבלאית, כגון 'אנשי קשר', נתמכים. רשימות המציגות נתונים בתבנית לא טבלאית, כגון בתצוגת תיקיה, אינן נתמכות. סוגי הרשימות הנתמכים והלא נתמכים מפורטים ברשימה הבאה.

סוגי רשימות נתמכים

סוגי רשימות לא נתמכים

 • הכרזות

 • אנשי קשר

 • אירועים

 • נושאים

 • קישורים

 • משימות

 • רשימות מותאמות אישית

 • רשימות המכילות נתונים שיובאו מגיליון אלקטרוני

 • ספריות מסמכים

 • ספריות טפסים

 • תצוגת לוח שנה של רשימת אירועים

 • לוחות דיונים

 • סקרים

 • ספריות תמונות

 • קטלוגים של תבניות אתר ורשימה

 • גלריות Web Part

 • מקורות נתונים

לראש הדף

סוגי עמודות רשימה נתמכים שניתן לחבר

למרות שניתן להציג את כל סוגי עמודות הרשימה ב- Web Part של תצוגת רשימה, רק סוגים מסוימים של עמודות רשימה נתמכים בעת ביצוע חיבור Web Part. סוגי עמודות הרשימה הנתמכים והלא נתמכים רשומים ברשימה הבאה.

סוגי עמודות רשימה נתמכים

סוגי עמודות רשימה לא נתמכים

 • שורת טקסט יחידה

 • ‏אפשרות‏

 • מספר

 • מטבע

 • תאריך ושעה

 • היפר-קישור או תמונה (להתאמת עמודות)

 • בדיקת מידע

 • כן/לא

 • מחושב

 • היפר-קישור או תמונה (לסינון)

 • שורות טקסט מרובות

 • ערוך

לראש הדף

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part של תצוגת רשימה

המאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part של תצוגת רשימה מפורטים להלן.

הערה: אין באפשרותך להציג או לערוך אף אחד מהמאפיינים המותאמים אישית האלה בתצוגה אישית.

מאפיין

תיאור

בחר תצוגה

פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

ציון תצוגת רשימה להצגה ב- Web Part. ניתן לבחור באחת מהתצוגות הבאות:

 • כל שם הרשימה או כל המסמכים     מאפיין זה מציג את כל העמודות ברשימה או בספריה, בהתאם לסוג הרשימה.

  הערה: לפני שתלחץ על אישור או על החל, בחר באפשרות <תצוגה נוכחית> כדי לחזור לתצוגה האחרונה שהיתה בשימוש וכדי להתעלם משינויים שלא נשמרו אשר ביצעת בעותק מידע עיצוב של תצוגת הרשימה. לאחר שאתה לוחץ על אישור או על החל, השינויים שביצעת חלים על התצוגה הנוכחית החדשה ונשמרים עם ה- Web Part של תצוגת רשימה.

 • תצוגת סייר     מאפיין זה מציג את התוכן של ספריית מסמכים באמצעות סמלים בלבד, בדומה לסייר הקבצים. תצוגה זו זמינה עבור ספריות מסמכים בלבד.

 • <תצוגת סיכום>     מאפיין זה מציג את תצוגת הסיכום של הרשימה. תצוגה זו משתנה בין סוגי רשימות.

 • תצוגות נוספות של רשימה    מאפיין זה מציג תצוגות מוגדרות על-ידי המשתמש או תצוגות ברירת מחדל אחרות, בהתאם לסוג הרשימה.

עריכת התצוגה הנוכחית

בחר עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית הנמצאת בשימוש ב- Web Part, לרבות העמודות המוצגות, סדר המיון והמסנן הנמצאים בשימוש, קביעה אם להציג סכומים, ומגבלת הפריטים.

בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של מידע עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

סוג סרגל כלים

ציון אופן ההצגה של סרגל הכלים של הרשימה או אם הוא מוצג בכלל. בחר באחת מבין שלוש אפשרויות:

סרגל כלים חלקי     אפשרות זו מציגה את סרגל הכלים החלקי עבור תצוגת הרשימה שנבחרה כעת. זהו ערך ברירת המחדל עבור רוב סוגי הרשימות, מלבד רשימות מותאמות אישית.

סרגל כלים מלא     אפשרות זו מציגה את סרגל הכלים המלא עבור תצוגת הרשימה שנבחרה כעת. זהו ערך ברירת המחדל עבור רשימות מותאמות אישית.

ללא סרגל כלים     לא מוצג סרגל כלים.

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש ערכה משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה והתכונות המתקדמות שלהם.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי להציג את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים להלן במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציין את הכותרת של ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את הגובה של ה- Web Part.

רוחב

מציין את הרוחב של ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב Chrome מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת והגבול של מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אין ברצונך להציג את ה- Web Part.

כיוון

מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד שמאל של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם רכיבי Web Part אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה אודות ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין כיצד דפדפן יציג תוכן עזרה עבור Web Part.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש אינו חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פותח דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה אם קיימת בעיה בייבוא ה- Web Part.

לראש הדף

האחרון המעודכן 2014-6-16

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×