VLOOKUP (הפונקציה VLOOKUP)

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

השתמש ב- VLOOKUP, אחת מפונקציות בדיקת המידע וההפניה, כאשר עליך למצוא דברים בטבלה או בטווח לפי שורה. לדוגמה, חפש מחיר של חלק מכלי רכב לפי מספר החלק.

עצה: להוציא אלה סרטוני וידאו של YouTube מאת מומחי קהילת Excel לקבלת עזרה נוספת עם VLOOKUP!

בצורתה הפשוטה ביותר, הפונקציה VLOOKUP מציינת:

‎=VLOOKUP (הערך שברצונך לחפש, הטווח שבו ברצונך לחפש את הערך, מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר, התאמה מדויקת או התאמה משוערת – מצוין כ- ‎0/FALSE או כ- ‎1/TRUE).

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

עצה: סוד השימוש ב- VLOOKUP הוא ארגון הנתונים כך שהערך שברצונך לחפש (פירות) הוא מימין הערך המוחזר (כמות) שברצונך לחפש.

השתמש בפונקציה VLOOKUP כדי לחפש ערך בטבלה.

תחביר

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])‎

לדוגמה:

  • ‎=VLOOKUP(105,A2:C7,2,TRUE)‎

  • ‎=VLOOKUP("Fontana",B2:E7,2,FALSE)‎

שם ארגומנט

תיאור

lookup_value    (חובה)

הערך שברצונך לחפש לפיו. הערך שברצונך לחפש לפיו חייב להיות בעמודה הראשונה של טווח התאים שתציין ב- table-array .

לדוגמה, אם table-array כולל את התאים B2:D7, הערך lookup_value שלך חייב להימצא בעמודה B. ראה האיור להלן. Lookup_value יכול להיות ערך או הפניה לתא.

Table_array    (חובה)

טווח התאים שבו VLOOKUP יחפש את lookup_value ואת הערך המוחזר.

העמודה הראשונה בטווח התאים חייבת להכיל את lookup_value (לדוגמה, Last Name בתמונה להלן). בנוסף, על טווח התאים להכיל את הערך המוחזר (לדוגמה, First Name באיור להלן) שברצונך למצוא.

למד כיצד לבחור טווחים בגליון עבודה.

col_index_num    (חובה)

מספר העמודה (החל ב-1 עבור העמודה הימנית ביותר ב- table-array) המכילה את הערך המוחזר.

range_lookup    (אופציונלי)

ערך לוגי המציין אם ברצונך שהפונקציה VLOOKUP תאתר התאמה משוערת או התאמה מדויקת:

  • TRUE להנחה שהעמודה הראשונה בטבלה מסודרת בסדר מספרי או אלפביתי ולחיפוש הערך הקרוב ביותר. זוהי שיטת ברירת המחדל אם אינך מציין שיטה.

  • FALSE לחיפוש הערך המדויק בעמודה הראשונה.

כיצד להתחיל בעבודה

קיימות ארבע פיסות מידע הדרושות כדי לבנות את התחביר של VLOOKUP:

  1. הערך שברצונך לחפש, הנקרא גם ערך בדיקת המידע.

  2. הטווח שבו ממוקם ערך בדיקת המידע. זכור כי ערך בדיקת המידע חייב להימצא תמיד בעמודה הראשונה בטווח על מנת שהפונקציה VLOOKUP תפעל נכון. לדוגמה, אם ערך בדיקת המידע שלך נמצאת בתא C2, הטווח שלך אמור להתחיל ב- C.

  3. מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר. לדוגמה, אם תציין את B2: D11 כטווח, עליך להתייחס ל- B כעמודה הראשונה, ל- C כעמודה השניה וכן הלאה.

  4. באופן אופציונלי, באפשרותך לציין ערך TRUE אם אתה מעוניין בהתאמה משוערת או ערך FALSE אם אתה מעוניין בהתאמה מדויקת של הערך המוחזר. אם לא תציין דבר, ערך ברירת המחדל יהיה תמיד TRUE או התאמה משוערת.

כעת חבר את כל מה שצוין לעיל באופן הבא:

‎=VLOOKUP‏(ערך בדיקת מידע, טווח המכיל את ערך בדיקת המידע, מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר, כאופציה ניתן לציין את הערך TRUE להתאמה משוערת או את הערך FALSE להתאמה מדויקת).

דוגמאות

להלן כמה דוגמאות VLOOKUP:

דוגמה 1

VLOOKUP דוגמה 1

דוגמה 2

VLOOKUP דוגמה 2

דוגמה 3

VLOOKUP דוגמה 3

דוגמה 4

VLOOKUP דוגמה 4

דוגמה 5

VLOOKUP דוגמה 5

בעיה

מה השתבש

הערך המוחזר שגוי

אם range_lookup מקבל את הערך TRUE או אינו מצוין, העמודה הראשונה חייבת להיות ממוינת בסדר אלפביתי או מספרי. אם העמודה הראשונה אינה ממוינת, הערך המוחזר עלול להיות בלתי צפוי. מיין את העמודה הראשונה או השתמש ב- FALSE לקבלת התאמה מדויקת.

‎ #N/A בתא

  • אם range_lookup מקבל את הערך TRUE, אזי אם הערך ב- lookup_value קטן יותר מהערך הקטן ביותר בעמודה הראשונה של table_array, תקבל את ערך השגיאה ‎#N/A.

  • אם הערך של range_lookup הוא FALSE, ערך השגיאה ‎#N/A פירושו שהמספר המדויק לא נמצא.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP.

‎#REF!‎ בתא

אם col_index_num גדול ממספר העמודות ב- table-array, תקבל את ערך השגיאה ‎#REF!‎.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות ‎#REF!‎ בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#REF!‎.

‎#VALUE!‎ בתא

אם table_array קטן מ- 1, תקבל את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות מסוג ‎#VALUE!‎ בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#VALUE!‎ פונקציה VLOOKUP.

‎#NAME?‎ בתא

ערך השגיאה ‎#NAME?‎ מציין בדרך כלל שחסרים תווי מרכאות בנוסחה. כדי לחפש שם של אדם, הקפד להקיף את השם במרכאות בתוך הנוסחה. לדוגמה, הזן את השם כ- "Fontana" ב- ‎=VLOOKUP("Fontana",B2:E7,2,FALSE)‎.

לקבלת מידע נוסף, ראה תיקון שגיאת ‎#NAME!‎‏.

בצע פעולה זו

מדוע

השתמש בהפניות מוחלטות עבור range_lookup

הפניות מוחלטות מאפשרות לך למלא כלפי מטה את הנוסחה כך שהיא תבדוק תמיד את אותו טווח בדיקת מידע.

למד כיצד להשתמש בהפניות מוחלטות לתאים.

אל תאחסן ערכי מספר או תאריך כטקסט.

בעת חיפוש ערכי מספר או תאריך, ודא שהנתונים בעמודה הראשונה של table_array אינם מאוחסנים כערכי טקסט. במקרה כזה, הפונקציה VLOOKUP עלולה להחזיר ערך שגוי או לא צפוי.

מיין את העמודה הראשונה

מיין את העמודה הראשונה של הטבלה table_array לפני השימוש בפונקציה VLOOKUP כאשר range_lookup הוא TRUE.

השתמש בתווים כלליים

אם range_lookup הוא FALSE ו- lookup_value הוא טקסט, באפשרותך להשתמש בתווים הכלליים – סימן שאלה (?) וכוכבית (*) – ב- lookup_value. סימן שאלה מתאים לתו בודד כלשהו. כוכבית מתאימה לרצף כלשהו של תווים. אם ברצונך למצוא סימן שאלה או כוכבית בפועל, הקלד ~ לפני התו.

לדוגמה, =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE)‎ מחפש את כל המופעים של Fontana, כאשר האות האחרונה במילה עשויה להיות שונה.

ודא שהנתונים שלך לא מכילים תווים שגויים.

בעת חיפוש ערכי טקסט בעמודה הראשונה, ודא שהנתונים בעמודה הראשונה לא מכילים רווחים מובילים, רווחים נגררים, שימוש לא עקבי בגרשיים רגילים (' או ") ובגרשיים מסולסלים (‘ או “) או תווים שאינם מודפסים. במקרים אלה, הפונקציה VLOOKUP עלולה להחזיר ערך בלתי צפוי.

כדי לקבל תוצאות מדויקות, נסה להשתמש בפונקציה CLEAN או בפונקציה TRIM כדי להסיר רווחים נגררים לאחר ערכי טבלה בתא.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

כרטיס לעיון מהיר: רענון בנושא VLOOKUP
כרטיס לעיון מהיר: עצות לפתרון בעיות ב- VLOOKUP
YouTube: סרטוני וידאו VLOOKUP מאת מומחי קהילת Excel
כל מה שעליך לדעת אודות VLOOKUP
כיצד לתקן של #VALUE! שגיאה בפונקציה VLOOKUP
כיצד תיקון שגיאת # n/A בפונקציה VLOOKUP
מבט כולל על נוסחאות ב- Excel
כיצד להימנע מנוסחאות שגויות
זיהוי שגיאות בנוסחאות
פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)
פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)
VLOOKUP (תצוגה מקדימה ללא תשלום)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×