PowerPoint עבור Mac - הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר'

גירסאות Build של Insider של Office עבור Mac מתעדכנות באופן קבוע כדי לספק תכונות חדשות או משופרות, עדכוני אבטחה ותיקוני באגים.  כדי לראות מידע דומה אודות יישומים אחרים של Office עבור Mac, עבור אל הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר' של Office עבור Mac‏.

למד כיצד להתקין עדכונים של Office עבור Mac, ועיין במידע שלהלן כדי ללמוד אודות כל הפצה של 'Insider מהיר'.

הפצה ב- 26 בספטמבר 2018

גירסה: 16.18 (180926)

תכונות חדשות או משופרות:

 • שימוש בתוויות רגישות

  • בעת חיבור הודעת דוא"ל או עריכת מסמך, תחת הכרטיסיה 'בית', יופיע הכפתור 'רגישות' אם נכנסת באמצעות חשבון Office 365 בעבודה

  • אם מנהל המערכת הגדיר תוויות רגישות עבורך, תוכל להשתמש בכפתור זה כדי להחיל תווית רגישות על הדוא"ל שלך

  • לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד כאן: https://aka.ms/officemipdocs

תיקונים:

 • ללא

בעיות ידועות:

 • ללא

הפצה ב- 5 בספטמבר 2018

גירסה: 16.18 (גירסת Build מס' 180903)

תכונות חדשות או משופרות:

 • גורם מפעיל של הנפשה - תוכל כעת להגדיר תנאי התחלה מיוחד עבור הנפשות שלך.

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים

נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.

גירסה: 16.16 (גירסת Build מס'‏ 180718)

תכונות חדשות או משופרות:

 • הטבעת גופנים - ניתן כעת להטביע גופנים במצגת. עיין ברשומה ב- Answers לקבלת פרטים נוספים.

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים

נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.

גירסה:  16.16 (גירסת Build מס'‏ 180702)

תכונות חדשות או משופרות:

 • שיפורים בביצועים עבור תרחישי עריכה משותפת

תיקונים אחרונים:

 • פתרנו את הבעיה שבה תוכן לא מעובד באמינות גבוהה בעת שמירת המצגת כ- PDF.

 • תוקנו כמה באגים משניים

נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.

גירסה:  16.15 (גירסת Build מס' 180612)

תכונות חדשות או משופרות:

לא הופצו תכונות חדשות בגירסת Build זו - לחץ על תפריט 'עזרה' ובחר 'מה חדש' כדי לראות מידע על התכונות החדשות האחרונות.

תיקונים אחרונים:

 • תוקנו כמה קריסות ובאגים משניים

 • שיפורים כלליים בביצועים

בעיות ידועות:

 • קווים, חצים וקווים תחתונים של טקסט מעובדים באופן שגוי (עבים מדי) כאשר המצגת נשמרת ב- PDF

 • [מדי פעם] תמונות הופכות למטושטשות בעת ייצוא ל- PDF כשהאיכות מוגדרת כגבוהה

נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  

גירסה:  16.15 (גירסת Build מס' 180605)

תכונות חדשות או משופרות:

לא הופצו תכונות חדשות בגירסת Build זו - לחץ על תפריט 'עזרה' ובחר 'מה חדש' כדי לראות מידע על התכונות החדשות האחרונות.

תיקונים אחרונים:

 • נפתרו בעיות ביצועים הקשורות לשיתוף פעולה בזמן אמת

 • שיפורים ביציבות הכללית של היישום 

בעיות ידועות:

 • קווים, חצים וקווים תחתונים של טקסט מעובדים באופן שגוי (עבים מדי) כאשר המצגת נשמרת ב- PDF

 • [מדי פעם] תמונות הופכות למטושטשות בעת ייצוא ל- PDF כשהאיכות מוגדרת כגבוהה

נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  

גירסה:  16.15 (גירסת Build מס' 180602)

תכונות חדשות או משופרות:

לא הופצו תכונות חדשות בגירסת Build זו - לחץ על תפריט 'עזרה' ובחר 'מה חדש' כדי לראות מידע על התכונות החדשות האחרונות.

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים

בעיות ידועות:

 • קווים, חצים וקווים תחתונים של טקסט מעובדים באופן שגוי (עבים מדי) כאשר המצגת נשמרת ב- PDF

 • [מדי פעם] תמונות הופכות למטושטשות בעת ייצוא ל- PDF כשהאיכות מוגדרת כגבוהה

נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  

גירסה:  16.15 (גירסת Build מס' 180528)

תכונות חדשות או משופרות:

לא הופצו תכונות חדשות בגירסת Build זו - לחץ על תפריט 'עזרה' ובחר 'מה חדש' כדי לראות מידע על התכונות החדשות האחרונות.

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים

בעיות ידועות:

 • [מדי פעם] תמונות הופכות למטושטשות בעת ייצוא ל- PDF כשהאיכות מוגדרת כגבוהה

נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  

גירסה:  16.14 (גירסת Build מס' 180524)

תכונות חדשות או משופרות:

לא הופצו תכונות חדשות בגירסת Build זו - לחץ על תפריט 'עזרה' ובחר 'מה חדש' כדי לראות מידע על התכונות החדשות האחרונות.

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה:  16.14 (גירסת Build מס' 180520)

תכונות חדשות או משופרות:

לא הופצו תכונות חדשות בגירסת Build זו - לחץ על תפריט 'עזרה' ובחר 'מה חדש' כדי לראות מידע על התכונות החדשות האחרונות.

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה:  16.14 (גירסת Build מס' 180516)

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה:  16.14 (גירסת Build מס' 180513)

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה: 16.14 (גירסת Build מס' 180509)

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה:  16.14 (גירסת Build מס' 180507)

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

בעיות ידועות:

 • תיבת הדו-שיח להחלפת גופנים אינה פועלת כראוי

גירסה:  16.14 (גירסת Build מס' 180502)

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים

בעיה ידועה:

 • תיבת הדו-שיח להחלפת גופנים אינה פועלת כראוי

גירסה:  16.14 (גירסת Build מס' 180429)

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה:  16.13 (גירסת Build מס' 180424)

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה: 16.14 (גירסת Build מס' 180422)

תיקונים אחרונים:

 • במסגרת עדכון זה, הכפתור 'המר אובייקט ל- SVG' נוסף בחזרה לסרט.

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה: 16.14 (גירסת Build מס' 180416)

בעיות ידועות:

 • הכפתור 'המר אובייקט ל- SVG' חסר בסרט.

תיקונים אחרונים:

 • עדכון זה מכיל שיפורים ביציבות ותיקוני באגים משניים.

גירסה: 16.13 (180411)

בעיות ידועות:

 • הכפתור 'המר אובייקט ל- SVG' חסר בסרט

 • בעיות שאינן תואמות גופנים של ספקים חיצוניים

גירסה: 16.13 (180409)

תכונות חדשות ומשופרות:

 • תמיכה בתבנית קובץ SVG

 • התכונה 'הוספת צלמיות' 

תיקונים אחרונים:

 • המקשים Delete‏, FN-Delete ומקשי החצים פועלים שוב (לא פעלו בגירסת Build קודמת)

בעיות ידועות:

 • הכפתור 'המר אובייקט ל- SVG' חסר בסרט

גירסה: 16.13 (180404)

תיקונים אחרונים:

 • כעת ניתן לשמור שקופיות שמכילות גופנים מוטבעים מ- Windows

בעיות ידועות:

 • המקשים Delete‏, FN-Delete ומקשי החצים אינם פועלים

 • הכפתור 'המר אובייקט ל- SVG' אינו מופיע בסרט

בעיות ידועות:

 • לא ניתן לשמור שקופיות שמכילות גופנים מוטבעים

גירסה: 16.13 (180329)

תיקונים אחרונים:

 • תוקן באג שגרם לעיבוד משובש, כך שהיישום והגופנים יעובדו כעת כראוי

גירסה: 16.12 (180314)

בעיות ידועות:

 • בעיות מדי פעם בעת העתקה/הדבקה של טבלה מ- Excel

 • אובדן ארעי של תמונות שנוספות מ- DropBox

גירסה: 16.12 (180312)

תכונות חדשות או משופרות:

 • הגדרות איכות ההדפסה עבור נייר ו- PDF מאפשרות למשתמשים להתאים אישית את איכות הייצוא (גודל לעומת איכות התמונה)

  • כדי לגשת להגדרות אלה, עבור אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'איכות הדפסה (נייר/PDF)' צילום מסך של הגדרות 'איכות תמונה'

תיקונים אחרונים:

 • אין תיקונים אחרונים בגירסה זו של PowerPoint

בעיות ידועות:

 • בעיות מדי פעם בעת העתקה/הדבקה של טבלה מ- Excel

 • אובדן ארעי של תמונות שנוספות מ- DropBox

אם ב- PowerPoint עדיין חסרה פונקציית שינוי התמונה בתפריט הלחיצה הימנית ההקשרי, זכור להפעיל מחדש את היישום כשאתה מחובר לאינטרנט

גירסה: 16.12 ‏(180308)

בעיות ידועות:

 • בעיות מדי פעם בעת העתקה/הדבקה של טבלה מ- Excel

 • אובדן ארעי של תמונות שנוספות מ- DropBox

אם ב- PowerPoint עדיין חסרה פונקציית שינוי התמונה בתפריט הלחיצה הימנית ההקשרי, זכור להפעיל מחדש את היישום כשאתה מחובר לאינטרנט

גירסה: 16.12 ‏(180305)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים הכלליים של היישום

בעיות ידועות:

 • בעיות מדי פעם בעת העתקה/הדבקה של טבלה מ- Excel

 • אובדן ארעי של תמונות שנוספות מ- DropBox

אם ב- PowerPoint עדיין חסרה פונקציית שינוי התמונה בתפריט הלחיצה הימנית ההקשרי, זכור להפעיל מחדש את היישום כשאתה מחובר לאינטרנט

גירסה:  16.11 (180226)

בעיות ידועות:

 • בעיות מדי פעם בעת העתקה/הדבקה של טבלה מ- Excel

 • אובדן ארעי של תמונות שנוספות מ- DropBox

גירסה:  16.11 (180220)

תכונות חדשות או משופרות:

 • תמיכה בעיבוד עבור גופנים מוטבעים – PowerPoint עבור Mac יכול כעת להציג כראוי גופנים שמוטבעים ב- PowerPoint עבור Windows

 • סימון טקסט – משוך תשומת לב לחלקים מסוימים של הטקסט באמצעות עט סימון טקסט; זמין עבור מנויי Office 365 בלבד

 • שוחזרה הפונקציה 'שנה תמונה' בתפריט הלחיצה הימנית

תיקונים אחרונים:

 • תוקנה קריסה הקשורה ללחיצה על הכרטיסיה 'עיצוב'

בעיות ידועות:

 • בעיות מדי פעם בעת העתקה/הדבקה של טבלה מ- Excel

 • ממשיכות להתרחש בעיות עיבוד עבור גופנים מותאמים אישית וגופנים של ספקים חיצוניים

גירסה: 16.11 (180214)

תכונות חדשות או משופרות:

 • סימון טקסט – משוך תשומת לב לחלקים מסוימים של הטקסט באמצעות עט סימון טקסט; זמין עבור מנויי Office 365 בלבד 

תיקונים אחרונים:

 • תוקנו קריסות הקשורות לכלי גרפיקה וכן הלאה

בעיות ידועות:

 • בעיות מדי פעם בעת העתקה/הדבקה של טבלה מ- Excel

 • בעיות הקשורות לעיבוד של חלק מהגופנים המותאמים אישית והגופנים של ספקים חיצוניים

 • קריסה בעת לחיצה על הכרטיסיה 'עיצוב' (תוקנה ב-15/2)

גירסה: 16.11 (180205)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים הכלליים של היישום 

בעיות ידועות:

 • קריסה מדי פעם בעת שימוש בכלי צבע

 • בעיות בעיבוד סימנים וגופנים מסוימים של ספקים חיצוניים

גירסה: 16.11 (180130)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים הכלליים של היישום 

 • שיפור במהירות ההקלדה

בעיות ידועות:

 • קיצור המקלדת עבור שמירה לא פועל [בשפה הנורווגית בלבד]

 • בעיות בעיבוד סימנים וגופנים מסוימים של ספקים חיצוניים

גירסה: 16.10 (180124)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים הכלליים של היישום 

 • עדכון בתיבת הדו-שיח 'עזרה' כדי לשקף את קיצורי הדרך למאמרי הידע

בעיות ידועות:

 • לא הוצגו בעיות ידועות חדשות במהדורה זו

גירסה: 16.10 (180120)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים הכלליים של היישום 

בעיות ידועות:

 • בעיות לא עקביות בעת העבודה עם תמונות המאוחסנות ב- Dropbox

 • תכונת דחיסת התמונות לא עובדת

גירסה: 16.10 (180114)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים הכלליים של היישום 

בעיות ידועות:

 • בעיות לא עקביות בעת העבודה עם תמונות המאוחסנות ב- Dropbox

 • תכונת דחיסת התמונות לא עובדת

 • העבודה עם תרשימי קיסוס עשויה להיות לא יציבה

גירסה: 16.10 (180109)

תיקונים אחרונים:

 • שיפור ביציבות הכללית של היישום

בעיות ידועות:

 • תכונת דחיסת התמונות לא עובדת

 • בעת שינוי הגודל של הצורה מהחלונית 'עיצוב צורה', עליך להקליד "נקודות" כדי שהערך יחול

גירסה: 16.10 (180102)

תיקונים אחרונים:

 • ביצועים משופרים, בייחוד בעת עבודה עם טבלאות

בעיות ידועות:

 • החיפוש איטי ותכונת דחיסת התמונות לא עובדת

 • בעת שינוי הגודל של הצורה מהחלונית 'עיצוב צורה', עליך להקליד "נקודות" כדי שהערך יחול

 • אפשרות הייצוא ל- PDF מניבה קבצים גדולים מאוד בסוגי מצגות מסוימים

גירסה: 16.9 (171226)

תיקונים אחרונים:

 • אין תיקונים אחרונים בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • חיפוש איטי, בייחוד עבור מצגות גדולות

 • אפשרות הייצוא ל- PDF מניבה קבצים גדולים מאוד בסוגי מצגות מסוימים

 • ביצועים איטיים בעת עבודה בטבלאות (בייחוד בעת הקלדה)

גירסה: 16.9 (171219)

תיקונים אחרונים:

 • שיפור ביציבות הכללית של היישום

בעיות ידועות:

 • חיפוש איטי, בייחוד עבור מצגות גדולות

 • אפשרות הייצוא ל- PDF מניבה קבצים גדולים מאוד בסוגי מצגות מסוימים

 • ביצועים איטיים בעת עבודה בטבלאות (בייחוד בעת הקלדה)

גירסה: 16.9 (גירסת Build מס' 171217)

תיקונים אחרונים:

 • תוקנה קריסה באתחול 

 • התכונה 'התחלה מהירה' הפכה שוב לזמינה

 • שיפור ביציבות הכללית של היישום

בעיות ידועות:

 • אפשרות הייצוא ל- PDF מניבה קבצים גדולים מאוד בסוגי מצגות מסוימים

 • ביצועים איטיים בעת עבודה בטבלאות (בייחוד בעת הקלדה)

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.9 (גירסת Build מס' 171212)

תיקונים אחרונים:

 • עיבוד משופר של סימני יוניקוד 

 • ביצועי הקלדה משופרים 

בעיות ידועות:

 • היישום קורס לסירוגין בעת אתחול - בעיית הקריסה נפתרה נכון ל- 14/12

 • התכונה 'התחלה מהירה' אינה זמינה בגירסת Build זו

 • ביצועים איטיים של הקלדה וטבלאות

 • בעיות לסירוגין בעת הטבעה של PDF בקבצי PPT

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.9 (גירסת Build מס' 171210)

תיקונים אחרונים:

 • שפת בדיקת האיות מכבדת עכשיו את שפת המסמך, במקום את שפת המקלדת ברוב המקרים

בעיות ידועות:

 • סימני יוניקוד לא מעובדים כראוי

 • ביצועים איטיים של הקלדה וטבלאות

 • בעיות לסירוגין בעת הטבעה של PDF בקבצי PPT

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.9 (גירסת Build מס' 171206)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות הכללית של היישום 

בעיות ידועות:

 • סימני יוניקוד לא מעובדים כראוי

 • ביצועים איטיים של הקלדה וטבלאות

 • בעיות לסירוגין בעת הטבעה של PDF בקבצי PPT

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.9 (גירסת Build מס' 171204)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים ביציבות של השמירה האוטומטית

בעיות ידועות:

 • מדי פעם אין אפשרות לשנות גודל של עמודות טבלה (באופן ספציפי עבור משתמשים בסינית)

 • ביצועים איטיים של הקלדה וטבלאות

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.9 (גירסת Build מס' 171129)

תיקונים אחרונים:

 • תוקנו כמה קריסות

בעיות ידועות:

 • בדיקת האיות מכבדת את שפת המקלדת, ולא את שפת המסמך 

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.8 (גירסת Build מס' 171126)

תיקונים אחרונים:

 • חוויה משופרת של שמירה אוטומטית

 • תוקנו כמה קריסות

בעיות ידועות:

 • בדיקת האיות מכבדת את שפת המקלדת, ולא את שפת המסמך 

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.8 (גירסת Build מס' 171114)

בעיות י דועות:

 • בדיקת האיות מכבדת את שפת המקלדת, ולא את שפת המסמך 

 • ההערות אינן פועלות כראוי בסביבות לא מקוונות

 • מדי פעם קיים קושי בהתחברות ל- SharePoint עם אימות מעורב

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.8 (גירסת Build מס' 171111)

תיקונים אחרונים:

 • שיפורים כלליים בביצועים

 • שיפורים בחוויית הגופנים

בעיות ידועות:

 • בדיקת האיות מכבדת את שפת המקלדת, ולא את שפת המסמך

 • VoiceOver פועל באופן בלתי עקבי, במיוחד בעת עבודה עם טבלאות והיפר-קישורים

אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בהערות המוצר של 2 באוקטובר לקבלת מידע על המהדורה הראשית העדכנית ביותר.

גירסה: 16.8 (גירסת Build מס' 171107)

למרות שהפצה זו אינה כוללת תכונות חדשות, גירסה 16.6 (גירסת Build מס' 171002) כללה כמה תכונות חדשות ומלהיבות, כגון שיתוף פעולה בזמן אמת, התחלה מהירה, ממשק משתמש לחיתוך מדיה ושיפורים ב- Designer. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות עבור ההפצה ב- 2 באוקטובר 2017.

תיקונים אחרונים:

 • תוקנה קריסה בעת הלחיצה על הכפתור 'רעיונות עיצוב'

 • תוקנו בעיות בגופנים מותאמים אישית ובבחירת גופנים שהופיעו במהדורה האחרונה

בעיות ידועות:

 • בדיקת האיות מכבדת את שפת המקלדת, ולא את שפת המסמך 

גירסה: 16.7 (גירסת Build מס' 171029)

תכונות חדשות ומשופרות:

 • מצביע לייזר בהצגת שקופיות הגיע ל- Mac! הפוך את העכבר שלך למצביע לייזר כדי להפנות את תשומת הלב לחלק מסוים בשקופית שלך (כפי שניתן לראות בצילום המסך להלן)

דוגמת מצביע לייזר

גירסה 16.6 (גירסת Build מס' 171002) כללה כמה תכונות חדשות ומלהיבות, כגון שיתוף פעולה בזמן אמת, התחלה מהירה, ממשק משתמש לחיתוך מדיה ושיפורים ב- Designer. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות עבור ההפצה מה-2 באוקטובר 2017.

תיקונים אחרונים:

 • תוקנו באגים הקשורים לבורר הגופנים

 • תוקנה בעיית ביצועים איטיים בעת העבודה עם עריכת טבלאות 

בעיות ידועות:

 • [ODP] קבצי ODP אינם נשמרים כהלכה בכל המקרים

 • [נגישות] VoiceOver עלול להיות בלתי יציב, בייחוד כשנעשה בו שימוש עם טבלאות או עבור עריכת חלונית ההערות 

 • [הדבקה מ- OneNote] צוות חוקר באופן פעיל קריסה הקשורה להדבקת תמונה מ- OneNote

גירסה: 16.7 (גירסת Build מס' 171020)

למרות שהפצה זו אינה כוללת תכונות חדשות, גירסה 16.6 (גירסת Build מס' 171002) כללה כמה תכונות חדשות ומלהיבות, כגון שיתוף פעולה בזמן אמת, התחלה מהירה, ממשק משתמש לחיתוך מדיה ושיפורים ב- Designer. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות עבור ההפצה ב- 2 באוקטובר 2017.

תיקונים אחרונים:

 • ביצועים משופרים בעת פתיחת קבצי SMB גדולים

בעיות ידועות:

 • [בורר הגופנים] בורר הגופנים עובד באופן לא עקבי, במיוחד בגופנים מותאמים אישית

 • [ODP] קבצי ODP אינם נשמרים כהלכה בכל המקרים

 • [נגישות] VoiceOver עלול להיות בלתי יציב, בייחוד כשנעשה בו שימוש עם טבלאות או עבור עריכת חלונית ההערות 

גירסה: 16.7 (גירסת Build מס' 171016)

למרות שהפצה זו אינה כוללת תכונות חדשות, גירסה 16.6 (גירסת Build מס' 171002) כללה כמה תכונות חדשות ומלהיבות, כגון שיתוף פעולה בזמן אמת, התחלה מהירה, ממשק משתמש לחיתוך מדיה ושיפורים ב- Designer. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות עבור ההפצה ב- 2 באוקטובר 2017.

תיקונים אחרונים:

 • קיצורי מקלדת עבור פקודות עריכה פועלים שוב, הפונקציונליות הפסיקה לעבוד בגירסה 16.7 (גירסת Build מס' 171008)

 • הדפסה ב- OS High Sierra אינה גורמת עוד לקריסה

 • כעת ניתן לשנות את שפת בדיקת האיות משפה שאינה שפת המקלדת

 • גופנים מותאמים אישית נתמכים כעת

 • תוקן באג של בקשות שמירה אוטומטית

בעיות ידועות:

 • [ODP] קבצי ODP אינם נשמרים כהלכה בכל המקרים

 • [נגישות] VoiceOver עלול להיות בלתי יציב, בייחוד כשנעשה בו שימוש עם טבלאות או עבור עריכת חלונית ההערות 

גירסה: 16.7 (גירסת Build מס' 171008)

למרות שהפצה זו אינה כוללת תכונות חדשות, גירסה 16.6 (גירסת Build מס' 171002) כללה כמה תכונות חדשות ומלהיבות, כגון שיתוף פעולה בזמן אמת, התחלה מהירה, ממשק משתמש לחיתוך מדיה ושיפורים ב- Designer. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות עבור ההפצה ב- 171002 באוקטובר 2.

תיקונים אחרונים:

 • תיקון באג שגרם להיעלמות הסמן

 • עריכת תרשימי Excel מתוך PowerPoint אינה גורמת עוד לקריסת היישום

בעיות ידועות:

 • [מקלדת] קיצורי מקלדת לפקודות עריכה אינן פועלות בשפות שאינן אנגלית

 • [גופנים] גופנים מותאמים אישית שהורדו אינם פועלים

 • [הדפסה] במערכת OS High Sierra, הדפסה גורמת לקריסה של PowerPoint

 • [שמירה אוטומטית] כאשר משתמש יוצא מקובץ בענן, הוא יתבקש לשמור את המסמך למרות ששמירה אוטומטית מופעלת

 • [ODP] קבצי ODP אינם נשמרים כהלכה בכל המקרים 

 • [בדיקת איות] לא ניתן לשנות את בדיקת האיות לשפה שאינה שפת המקלדת

 • [נגישות] VoiceOver עלול להיות בלתי יציב, בייחוד כשנעשה בו שימוש עם טבלאות או עבור עריכת חלונית ההערות 

גירסה: 16.6 (גירסת Build מס' 171001)

תכונות חדשות ומשופרות:

 • שיתוף פעולה בזמן אמת – PowerPoint ב- Mac כולל כעת את תכונות שיתוף הפעולה שכלולות ב- PowerPoint ב- Windows, כדי לאפשר לך לעבוד בקלות על מצגת מקוונת בו-זמנית עם העמיתים שלך. הערה: כדי לשתף פעולה, המצגות חייבות להיות מאוחסנות ב- OneDrive או SharePoint. [זמין למנויי O365 בלבד]

  • ראה היכן משתמשים אחרים עובדים על המצגת המשותפת שלך וראה את השינויים מיד עם התרחשותם באמצעות נוכחות בזמן אמת והקלדה בזמן אמת.

  • שינויים במסמך עם מעקב אחר מהדורות כדי לעקוב אחר כל פעולות העריכה שבוצעו במצגת על ידך ועל-ידי משתתפים אחרים.

  • אל תדאג שתאבד את עבודתך! כל השינויים שמתבצעים במצגת נשמרים באופן אוטומטי בזמן אמת.

 • התחלה מהירה – התחלה מהירה של PowerPoint זמינה כעת ב- Mac! התכונה 'התחלה מהירה', שמופעלת באמצעות Bing Knowledge Graph, מחוללת שינוי בתהליך היצירה של ערכת שקופיות על-ידי בניית חלוקה לרמות של מצגת, שתעזור לך להתחיל לבצע מחקר לגבי הנושא שתבחר. [זמין למנויי O365 בלבד]

 • ממשק המשתמש של חיתוך מדיה – חיתוך מדיה זמין כעת עבור PowerPoint ב- Mac! חתוך תוכן לא רצוי מההתחלה ו/או הסוף של קליפי וידאו ושמע. [זמין למנויי O365 בלבד]

 • שיפורים ב- Designer –‏ PowerPoint Designer ב- Mac תומך כעת בפריסות ובגורמים מפעילים נוספים, ותואם בכך לפונקציונליות המלאה שכלולה ב- PowerPoint Designer ב- Windows. [זמין למנויי O365 בלבד]

בעיות ידועות:

 • השימוש ב- VoiceOver עם PowerPoint עשוי להיות בלתי יציב

  • עריכת חלונית ההערות באמצעות VoiceOver עשויה לגרום לקריסה של PowerPoint

  • VoiceOver אינו פועל היטב עם טבלאות

 • שמירת קבצי ODP פועלת באופן בלתי עקבי 

 • גופנים מותאמים אישית אינם פועלים; במקום זאת נעשה שימוש בגופן ברירת מחדל (Kammada MN) 

 • במערכת OS High Sierra, הדפסה גורמת לקריסה של PowerPoint

 • עריכת תרשימים של Excel עלולה לגרום לקריסה של PowerPoint 

 • לא ניתן לשנות את בדיקת האיות לשפה שונה מזו של לוח המקשים 

הערות ומידע נוסף:

 • מכיוון שזוהי גירסת Preview הראשונה של המהדורה הראשית הבאה, אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. פירטנו את הבאגים הידועים לעיל, אך אם אתה נתקל בבעיות נוספות, אנא דווח על הבעיות או ספק משוב ישירות לצוות: 

  • לחץ על פרצוף הסמיילי בפינה השמאלית העליונה של היישום ולאחר מכן לחץ על 'ספר לנו מה אתה אוהב' או 'ספר לנו מה יכול להשתפר'.

  • צור קשר עמנו ועם משתתפי Insider אחרים באמצעות קהילת Office Insider או באמצעות Twitter.

גירסה: 15.39‎ (170919)‎

אין תיקונים, בעיות ידועות או תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.39‎ (170912)‎

אין תיקונים, בעיות ידועות או תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.39 (170905)

בעיות ידועות:

 • [עורך השקופיות] עורך השקופיות מפסיק להגיב למקש השגיאה לאחר כמה הקשות

גירסה: 15.39‎ (170829)‎

תיקונים:

 • [נגישות] ניתן כעת להשתמש ב- VoiceOver כדי לערוך הערות לאחר שינוי שקופיות ב-MacOS Yosemite

גירסה: 15.38 (170822)

בעיה ידועה: 

 • [מיקומים משותפים ברשת] PowerPoint לא שומר שינויים בקבצים במיקום משותף ברשת בגירסאות מסוימות של MacOS High Sierra Beta

גירסה: 15.38 (170815)

בעיה ידועה: 

 • [נגישות] לא ניתן להשתמש ב- VoiceOver כדי לערוך הערות לאחר שינוי שקופיות (MacOS Yosemite בלבד)

גירסה: 15.38 (170808)

אין תיקונים, בעיות ידועות או תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.38 (170801)

אין תיקונים, בעיות ידועות או תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.38 (170725)

אין תיקונים, בעיות ידועות או תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.37.0 (גירסת Build מס' 170718)

תכונות חדשות ומשופרות:

לא הופצו תכונות חדשות בגירסת Build זו - לחץ על תפריט 'עזרה' ובחר 'מה חדש' כדי לראות מידע על התכונות החדשות האחרונות.

תיקונים אחרונים:

 • [הצגת שקופיות] סיפקנו תיקון לקריסה הקשורה לשימוש ב- Touch Bar עם הצגת שקופיות

מידע נוסף:

 • כדי לדווח על בעיות או לשלוח משוב ישירות לצוות שלנו, לחץ על פרצוף הסמיילי בפינה השמאלית העליונה של היישום ולאחר מכן לחץ על ספר לנו מה אתה אוהב או ספר לנו מה יכול להשתפר.

 • צור קשר עמנו ועם משתתפי Insider אחרים באמצעות קהילת Office Insider או באמצעות Twitter.

 • כדי להצטרף לרמה 'מהיר', לחץ על עזרה > בדוק אם קיימים עדכונים > הצטרף לתוכנית Office Insider וקבל גישה מוקדמת למהדורות חדשות > Office Insider מהיר.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×