Outlook Web App Light > פנקס כתובות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אם שלך Outlook Web App נראה התמונה שלהלן, אתה משתמש בגירסה הקלה של Outlook Web App. ייתכן שהדבר מכיוון שבחרת את האפשרות השתמש בגירסה הקלה, או מאחר שאתה משתמש בדפדפן אינטרנט שאינו תומך בגירסה הרגילה של Outlook Web App.

Outlook Web App Light

הגירסה הקלה של Outlook Web App הוא יותר בסיסיות במראה והפונקציה מאשר הגירסה הרגילה של Outlook Web App. היא גם מבוססת-HTML, כך שהוא יכול לעבוד בצורה טובה יותר בעזרת טכנולוגיות מסייעות כגון קוראי מסך. להשוואה מפורט של הגירסה הקלה והגירסה הרגילה, ראה השוואת הרגילה והגירסה הקלה של Outlook Web App.

הגירסה הקלה של Outlook Web App כוללת פחות תכונות לעבודה עם פנקס הכתובות של הארגון שלך מאשר הגירסה הרגילה. באפשרותך לבחור ערכים מפנקס הכתובות של הארגון שלך או מתוך תיקיות אנשי קשר בתיבת הדואר שלך. באפשרותך גם לשלוח הודעה על-ידי הזנת כתובת ה-SMTP של תיבת הדואר שאליהם ברצונך לשלוח את ההודעה בשורה אל או עותק של הודעה חדשה.

איני מעוניין בגירסה הקלה של Outlook Web App. היכן נמצא בגירסה הרגילה?

אם לא בחרת בגירסה הקלה, צא ולאחר מכן השתמש בדפדפן נתמך כדי להיכנס שוב.

אם בחרת בגירסה הקלה מתוך אפשרות, כך תוכל לחזור לגירסה הרגילה של Outlook Web App:

 1. בגירסה הקלה, עבור אל אפשרויות > גירסת Outlook Web App.

 2. נקה את תיבת הסימון השתמש בגירסה הקלה של Outlook Web App.

 3. בחר באפשרות שמור.

 4. צא מבגירסה הקלה, סגור את הדפדפן ולאחר מכן היכנס שוב באמצעות בדפדפן נתמך. ייתכן שיהיה עליך לסגור את כל חלונות הדפדפן הפתוחים לפני שתיכנס שוב.

 • לחץ על סמל פנקס הכתובות בראש החלון Outlook Web App

 • לחץ על אל או עותק בהודעה חדשה

בעת פתיחת פנקס הכתובות מהסמל בראש החלון של Outlook Web App, תראה רק את פנקס הכתובות. בעת פתיחת פנקס הכתובות על-ידי לחיצה על אל או עותק בהודעה חדשה, תוכל לראות את פנקס הכתובות ואת התיבות אל, עותק, ועותק מוסתר.

השתמש בתיבה פנקס כתובות בראש הדף כדי לבחור איזו קבוצת כתובות ברצונך להציג. כברירת המחדל, תיבה זו מציגה את פנקס הכתובות של הארגון שלך, אך באפשרותך לבחור את פנקס הכתובות שברצונך להציג. לדוגמה, באפשרותך לבחור באנשי קשר מרשימת פנקסי הכתובות הזמינים, או לבחור בתיקייה 'אנשי קשר' בחלונית הניווט.

לראש הדף

יש כמה דרכים למצוא כתובת בפנקס הכתובות של הארגון או בתיקיות אנשי הקשר שלך. כאשר פנקס הכתובות פתוח, באפשרותך להקליד את שם האדם שאתה מחפש בתיבה חפש מישהו ולאחר מכן להקיש Enter או ללחוץ על סמל 'חפש'. ההתאמות יוצגו בחלון פנקס הכתובות. כדי להציג איש קשר, לחץ על שם איש הקשר. כדי לנקות את תוצאות החיפוש ולחזור אל פנקס הכתובות, לחץ על נקה את תוצאות חיפוש זה.

חיפושים בפנקס הכתובות מוגבלים לפנקס הכתובות שאתה מציג כעת.

אם כבר פתחת הודעה חדשה, תוכל להקליד את שמות האנשים שאליהם תרצה לשלוח את ההודעה בתיבות אל או עותק של ההודעה. אם אלה שמות ייחודיים או שהשתמשת בהם בעבר, הם יזוהו באופן אוטומטי.

לראש הדף

עומדות בפניך אפשרויות מרובות למיעון הודעה.

 • בעת פתיחת הודעה חדשה, מענה להודעה או העברה של הודעה, רשימה המציגה את הנמענים האחרונים שלך מופיעה בחלונית הניווט. לחץ פעמיים על שם כדי להעביר אותו לתיבה אל. באפשרותך גם לבחור שם ולאחר מכן ללחוץ על אל, עותק או עותק מוסתר כדי להעביר אותו לתיבה זו.

 • אם השם שהרצוי אינו מופיע ברשימה נמענים אחרונים, הקלד את השמות או כינויי דואר אלקטרוני בתיבות אל, עותק ועותק מוסתר. הפרד בין שמות מרובים באמצעות נקודה-פסיק. לחץ על בדוק שמות בסרגל הכלים כדי לזהות את השמות. אם אין התאמה ייחודי בפנקס הכתובות, הנמען המיועד מסומן באופן לא מזוהים. כל בלתי מזוהים שמות יוצגו באדום, ומופיעה רשימה של התאמות אפשריות נמענים בחלונית הניווט. כדי לפתור את השם, בחר את השם או השמות הרצויים מתוך הרשימה על-ידי לחיצה עליהם. אם אין התאמה, בדוק את האיות של שם הנמען או הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ישירות (דוגמה: adam@contoso.com).

  אין אפשרות לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לכתובות לא מזוהים הנמענים.

 • באפשרותך גם למצוא מישהו על-ידי הזנת את שמו בתיבה מצא מישהו בחלק העליון של חלון Outlook Web App. לאחר מכן הקש Enter או לחץ על סמל החיפוש. התאמות יוצגו אזור החיפוש. כדי להוסיף שם את ההודעה, בחר בתיבת הסימון לצד השם ולאחר מכן לחץ על , עותק או עותק מוסתר כדי להוסיף את שמך הנמענים של ההודעה. כדי לנקות את תוצאות החיפוש ולחזור בפנקס הכתובות, לחץ על נקה תוצאות חיפוש זה.

  בעת הצגת החלון נמעני ההודעה, חיפושים בפנקס הכתובות מוגבלים לפנקס הכתובות שנבחר בחלק העליון של חלון Outlook Web App.

 • לחץ על אל, עותק או עותק נסתר כדי לפתוח את אזור החיפוש. הדבר מאפשר לך לחפש אדם בפנקס הכתובות של הארגון שלך. לאחר שאתה מאתר אדם באזור החיפוש, הוסף את השם שלו להודעת הדואר האלקטרוני על-ידי בחירה בתיבת הסימון לצד השם ולאחר מכן על-ידי לחיצה על אל, עותק או עותק מוסתר. לאחר שתסיים למען את ההודעה, לחץ על סיום או סגור.
  נמענים שנוספו כעותק מוסתר מקבלים עותק של ההודעה, אך שמותיהם אינם מופיעים ברשימת הנמענים. נמעני עותק מוסתר אינם יכולים לראות את שמותיהם של נמעני עותק מוסתר אחרים.

לראש הדף

עומדות בפניך אפשרויות מרובות למיעון בקשה לפגישה.

 • בעת פתיחת בקשת פגישה חדשה או השב או העבר בקשה לפגישה, רשימת נמענים אחרונים מופיעה בחלונית הניווט. לחץ פעמיים על שם כדי להזיז אותה לתיבת נדרש. באפשרותך גם לבחור שם ולאחר מכן לחץ על , אופציונלי או משאבים כדי להזיז תיבה זו.

 • אם השם שהרצוי אינו מופיע ברשימה נמענים אחרונים, הקלד את השם או את הדואר האלקטרוני כינוי בתיבה אל, אופציונלי או משאבים. הפרד בין שמות מרובים באמצעות נקודה-פסיק. לחץ על בדוק שמות בסרגל הכלים כדי לפתור השמות. אם אין התאמה ייחודי בפנקס הכתובות, הנמען המיועד מסומן באופן לא מזוהים. כל בלתי מזוהים שמות יוצגו באדום, ומופיעה רשימה של התאמות אפשריות נמענים בחלונית הניווט. כדי לפתור את השם, בחר את השם או השמות הרצויים מתוך הרשימה על-ידי לחיצה עליהם. אם אין התאמה, בדוק את האיות של שם הנמען או הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ישירות (דוגמה: adam@contoso.com).

  אין אפשרות לשלוח בקשות לפגישות כדי שלא זוהו כתובות הנמענים.

 • באפשרותך גם למצוא מישהו על-ידי הזנת את שמו בתיבה מצא מישהו בחלק העליון של חלון Outlook Web App. לאחר מכן הקש Enter או לחץ על סמל החיפוש. התאמות יוצגו אזור החיפוש. כדי להוסיף שם לבקשת הפגישה שלך, בחר בתיבת הסימון לצד השם ולאחר מכן לחץ על , אופציונלי או משאבים כדי להוסיף את שמך הנמענים של ההודעה. כדי לנקות את תוצאות החיפוש ולחזור בפנקס הכתובות, לחץ על נקה תוצאות חיפוש זה.

  בעת הצגת החלון נמעני ההודעה, חיפושים בפנקס הכתובות מוגבלים לפנקס הכתובות שנבחר בחלק העליון של חלון Outlook Web App.

 • לחץ על , אופציונלי או משאבים כדי לפתוח את אזור החיפוש. הדבר מאפשר לך לחפש אדם בפנקס הכתובות של הארגון שלך. לאחר שתאתר אדם באזור החיפוש, הוסף את השם להודעת הדואר האלקטרוני שלך על-ידי בחירת תיבת הסימון לצד השם ולאחר מכן לחיצה על , אופציונלי או משאבים. כאשר אתה מסיים מיעון ההודעה, לחץ על סיום או על סגור.

לראש הדף

בדרך כלל ניתן להוסיף שמות או קבוצות לפנקס הכתובות של הארגון שלך או הוסף תיקיות משנה. ארגונים מסוימים גם להגביל שינוי הרישום משלך. ניהול פנקס הכתובות מתבצעת בדרך כלל על-ידי משאבי אנוש או לצוות טכנולוגיית מידע של הארגון שלך. במקום זאת, הוסף אנשים לרשימת אנשי הקשר שלך.

היכן ניתן לקבל מידע נוסף?

לקבלת מידע אודות עבודה עם אנשי קשר וקבוצות אנשי קשר, ראה Outlook Web App Light > אנשי קשר.

מאמרים קשורים אחרים כוללים:

Outlook Web App Light > דואר

Outlook Web App Light > לוח שנה

אפשרויות > דואר זבל

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×