Outlook Web App Light > אנשי קשר

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אם שלך Outlook Web App נראה התמונה שלהלן, אתה משתמש בגירסה הקלה של Outlook Web App. ייתכן שהדבר מכיוון שבחרת את האפשרות השתמש בגירסה הקלה, או מאחר שאתה משתמש בדפדפן אינטרנט שאינו תומך בגירסה הרגילה של Outlook Web App.

Outlook Web App Light

הגירסה הקלה של Outlook Web App פשוטה יותר מהגרסה הסטנדרטית הן במראה והן בתפקוד. מכיוון שהגירסה הקלה מבוססת על HTML, היא פועלת בצורה טובה יותר עם טכנולוגיות מסייעות מסוימות כגון קוראי מסך.

הגירסה הקלה מכילה פחות תכונות של ניהול אנשי קשר מאשר הגירסה הסטנדרטית של Outlook Web App. לקבלת מידע נוסף על התכונות הזמינות, ראה השוואת הגירסה הסטנדרטית והגירסה הקלה של Outlook Web App.

לדוגמה, אין באפשרותך לבצע את המשימות הבאות בגירסה הקלה:

 • יצירה של קבוצת אנשי קשר חדשה או הוספה לקבוצת אנשי קשר קיימת. עם זאת, באפשרותך ליצור או לערוך קבוצת אנשי קשר בתוכנית דואר אלקטרוני אחרת, כגון Outlook או הגירסה הסטנדרטית של Outlook Web App, ולאחר מכן לשלוח דואר או הזמנות לקבוצה זו.

 • ייבוא איש קשר או רשימת אנשי קשר. עם זאת, באפשרותך לייבא אנשי קשר באמצעות תוכנית דואר אלקטרוני אחרת, כגון Outlook, ולאחר מכן לערוך אנשי קשר אלה.

 • לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על השולח של הודעת דואר אלקטרוני והוספה של אדם זה לרשימת אנשי הקשר שלך.

 • הדפסה של כרטיס איש קשר.

כל אנשי הקשר או קבוצות אנשי הקשר שאתה יוצר ב- Outlook או ב- Outlook Web App זמינים.

איני מעוניין בגירסה הקלה של Outlook Web App. היכן נמצא בגירסה הרגילה?

אם לא בחרת בגירסה הקלה, צא ולאחר מכן השתמש בדפדפן נתמך כדי להיכנס שוב.

אם בחרת בגירסה הקלה מתוך אפשרות, כך תוכל לחזור לגירסה הרגילה של Outlook Web App:

 1. בגירסה הקלה, עבור אל אפשרויות > גירסת Outlook Web App.

 2. נקה את תיבת הסימון השתמש בגירסה הקלה של Outlook Web App.

 3. בחר באפשרות שמור.

 4. צא מבגירסה הקלה, סגור את הדפדפן ולאחר מכן היכנס שוב באמצעות בדפדפן נתמך. ייתכן שיהיה עליך לסגור את כל חלונות הדפדפן הפתוחים לפני שתיכנס שוב.

במאמר זה

יצירת איש קשר

הצגה או שינוי של איש קשר

מחיקת איש קשר

למיין ולארגן את אנשי הקשר שלך

הצגת התיקיות שלך ותוכן התיקיות

יצירת תיקיה חדשה

העברת איש קשר לתיקיה אחרת

שינוי שם או מחיקה של תיקיה

שליחת הודעה או בקשה לפגישה לאיש קשר

היכן ניתן לקבל מידע נוסף?

יצירת איש קשר

באפשרותך ליצור איש קשר כדי לאחסן מידע אודות אנשים שאיתם אתה מקיים תקשורת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הרחוב, מספרי הטלפון שלהם ומידע נוסף.

 1. ב'אנשי קשר', בסרגל הכלים, לחץ על איש קשר חדש.

 2. בדף איש הקשר החדש, הקלד את המידע שברצונך לכלול עבור איש הקשר.
  באפשרותך להשתמש ברשימות הנפתחות כדי לתעד ערכים מרובים בתיבות מסוימות. לדוגמה, הרשימה הנפתחת לצד דואר אלקטרוני מאפשרת לך לאחסן עד שלוש כתובות דואר אלקטרוני שונות עבור איש קשר (דואר אלקטרוני, דואר אלקטרוני 2‏ ודואר אלקטרוני 3). כמו כן, באפשרותך לאחסן יותר מכתובת אחת ומספר טלפון אחד.

 3. השתמש ברשימה תייק בתור כדי לקבוע כיצד איש הקשר יופיע ב'אנשי קשר'. באפשרותך להציג כל איש קשר לפי שם פרטי ושם משפחה, לפי שם משפחה תחילה, או לפי שם חברה.

 4. אם אחסנת יותר מכתובת אחת עבור איש קשר, באפשרותך להקצות כתובת אחת ככתובת למשלוח של איש הקשר. בחר את הכתובת מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון זוהי כתובת המשלוח בחלק התחתון של הדף.

 5. לחץ על שמור וסגור כדי לשמור את איש הקשר החדש. לחץ על ביטול אם ברצונך לבטל את השינויים שביצעת.

באפשרותך גם לצרף קובץ, כגון מסמך Word, לאיש קשר כדי להשאיר מידע קשור יחד. לקבלת מידע נוסף, ראה מה לגבי קבצים מצורפים?

הצגה או שינוי של איש קשר

 1. ב'אנשי קשר ', לחץ על שם איש הקשר שברצונך להציג או לשנות.

 2. כדי לשנות את איש הקשר, לחץ על ערוך איש קשר בסרגל הכלים.

 3. בצע את השינויים הרצויים באיש הקשר.

 4. לחץ על שמור וסגור כדי לשמור את השינויים או על ביטול כדי לבטל אותם.

מחיקת איש קשר

 1. ב'אנשי קשר', בחר בתיבת הסימון שלצד איש הקשר שברצונך למחוק. באפשרותך לבחור אנשי קשר מרובים.

 2. בסרגל הכלים, לחץ על מחק. באפשרותך גם למחוק איש קשר בודד על-ידי פתיחתו ולחיצה על מחק.

למיין ולארגן את אנשי הקשר שלך

קיימות מספר דרכים למיון אנשי הקשר. ב'אנשי קשר', לחץ על אחת מהכותרות הבאות שבראש הרשימה 'אנשי קשר' כדי למיין לפי כותרת זו:

 • תייק בתור

 • דואר אלקטרוני

 • טלפון

 • כותרת

 • חברה

בנוסף, באפשרותך להשתמש בתיקיות כדי לארגן אנשי קשר ולהתאים אותן לצרכים המשתנים שלך. לדוגמה, ניתן להשתמש בתיקיה אחת לאנשי קשר אישיים ובתיקיה אחרת לאנשי קשר הקשורים לעבודה.

הצגת התיקיות שלך ותוכן התיקיות

 • בחלונית הניווט, לחץ על התיקיה.

יצירת תיקיה חדשה

 1. בחלונית הניווט, לחץ על ניהול תיקיות אנשי קשר.

 2. תחת צור תיקיית אנשי קשר חדשה, בתיבה שם תיקיה, הקלד את השם הרצוי עבור התיקיה החדשה.

 3. לחץ על צור.

 4. לחץ על סגור.

העברת איש קשר לתיקיה אחרת

 1. בחר איש קשר להעברה על-ידי בחירת תיבת הסימון שלצדו ברשימת אנשי הקשר, או פתח את איש הקשר שברצונך להעביר.

 2. בסרגל הכלים, לחץ על העבר.

 3. המסך העבר לתיקיית אנשי הקשר נפתח. בהעבר אל, בחר את התיקיה שאליה ברצונך להעביר את איש הקשר.

 4. לחץ על העבר כדי להעביר את איש הקשר לתיקיה שנבחרה.

אם תחליט שלא להעביר את איש הקשר, לחץ על סגור בסרגל הכלים כדי לצאת מהמסך ולחזור למסך הקודם.

שינוי שם או מחיקה של תיקיה

בעת בחירה בניהול תיקיות אנשי קשר, תראה אפשרויות לשינוי שם או מחיקה של תיקיות בנוסף ליצירת תיקיות חדשות.

אין באפשרותך להעתיק איש קשר לתיקיה אחרת.

שליחת הודעה או בקשה לפגישה לאיש קשר

 1. ב'אנשי קשר', באפשרותך לבחור בתיבת הסימון שלצד אנשי הקשר שברצונך לשלוח אליהם הודעה או בקשה לפגישה, או לפתוח איש קשר בודד.

 2. לחץ על שלח דואר אלקטרוני או על סמל שלח בקשה לפגישה בסרגל הכלים.

 3. בהתאם לסמל שבחרת, טופס הודעה חדשה או טופס בקשה חדשה לפגישה הממוען לאיש הקשר, או לאנשי הקשר שבחרת, ייפתח.

 4. השלם את ההודעה או את הבקשה לפגישה ולחץ על שלח.

היכן ניתן לקבל מידע נוסף?

עדכון התמונה ופרטי החשבון שלך ב- Outlook Web App

Outlook Web App Light

Outlook Web App Light > פנקס כתובות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×