Outlook 2016 עבור Mac - הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר'

גירסאות Build של Insider של Office 2016 עבור Mac מתעדכנות באופן קבוע כדי לספק תכונות חדשות או משופרות, עדכוני אבטחה ותיקוני באגים.  כדי לראות מידע דומה אודות יישומים אחרים של Office עבור Mac, עבור אל הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר' של Office 2016 עבור Mac.

למד כיצד להתקין עדכונים של Office עבור Mac, ועיין במידע שלהלן כדי ללמוד אודות כל הפצה של 'Insider מהיר'.

הפצה ב- 9 באוגוסט 2018

גירסה: 16.17 (180808)

תיקונים:

 • אימות: אימות משופר שנועד להימנע מזהויות Kerberos כפולות ומבקשות מיותרות להזנת אישורים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

הפצה ב- 7 באוגוסט 2018

גירסה: 16.17 (180806)

תיקונים:

 • כרטיסי סיכום להזמנת נסיעות: כפתור "הצג בלוח השנה" עובד כעת

 • לוח שנה: הניווט במקלדת לא נכנס יותר ללולאות במקטע "לוחות השנה שלי"

 • חתימות: לחיצה על שמירה לאחר שמירת שם חתימה חדש לא מציגה עוד שגיאה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

הפצה ב- 2 באוגוסט 2018

גירסה: 16.17 (180802)

תיקונים:

 • דואר: הרחבת שיחה ברשימת ההודעות לא בוחרת יותר הודעות באקראי 

 • לוח שנה: Outlook לא מציג יותר תצוגת לוח שנה ריקה לאחר הפעלה

 • לוח שנה: אישור פגישה ללא תגובה לא יוצר יותר הודעה בתיקיה 'טיוטות'

 • פגישות מקוונות: עודכן הקישור "הפגישה המקוונת הראשונה?" בגוף הפגישה למאמר עזרה חדש

 • תזכורות: Outlook לא מנסה יותר להפסיק באופן אוטומטי תזכורות לאירועים חוזרים כאשר התזכורת עבור האירוע והמופע הקודם חופפים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.16 (180726)

תיקונים:

 • אימות: Outlook לא מתריע יותר שחשבון Kerberos לא תקין כאשר הוא תלוי בספק צד שלישי.

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.16 (180724) 

תיקונים:

 • לוח שנה: פעילויות שנוצרות ב- Outlook עבור Mac מסתנכרנות כעת עם יישומי Outlook אחרים

 • דואר: VoiceOver מכריז כעת על הסרת נמענים מהשדות 'אל', 'עותק' ו'עותק מוסתר'

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.16 (180718) 

תיקונים:

 • דואר: כפתור סדר המיון בכותרת העליונה של רשימת ההודעות אינו נחתך עוד (בעיה ידועה קודמת)

 • דואר: כבר לא ניתן להציג את התפריט תלוי ההקשר בכותרת העליונה של רשימת ההודעות

 • קבוצות: הכפתור 'הסר מלוח השנה' אינו מוצג עוד עבור פגישות מבוטלות בקבוצות

 • חתימות: ניתן כעת לערוך את שם החתימה ישירות בחלון עורך החתימה

שם חתימה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.16 (180713) 

בעיות ידועות:

 • דואר: כפתור סדר המיון בכותרת רשימת ההודעות נחתך

תכונות חדשות או משופרות:

 • העדפות: מידע אודות השירותים החכמים של Office מופיע כעת בהעדפות 'אבטחה ופרטיות'

תיקונים:

 • חשבונות: שינוי חשבון ברירת המחדל משנה כעת את תיקיות ברירת המחדל של לוח שנה ואנשי קשר

גירסה: 16.16 (180712) 

תיקונים:

 • תזכורות מוצגות כעת עבור אירועים והודעות המסומנות בדגל (בעיה ידועה קודמת)

 • ניווט באמצעות המקלדת: המוקד נשאר כעת בתיקיה שנבחרה בעת שימוש במקשי אותיות כדי לקפוץ לתיקיות

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.16 (180710) 

בעיות ידועות:

 • תזכורות אינן מוצגות עבור אירועים והודעות המסומנות בדגל

תיקונים:

 • כרטיס איש קשר: שם איש הקשר מוצג בחלון הודעות מיידיות בעת פתיחתו מכרטיס איש הקשר

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

גירסה: 16.16 (180709) 

תיקונים:

 • חשבונות Google: ניתן עכשיו לקבל או לדחות פגישות מתוך הזמנות (בעיה ידועה שהתרחשה בעבר)

 • ארכיון מקוון: תיבות דואר של ארכיון מזוהות עכשיו כראוי עבור שרתים מסוימים

 • דואר: ההודעות אינן משוכפלות עוד בעת מעבר בין תיקיות עבור חשבונות IMAP מסוימים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.16 (180705) 

בעיות ידועות:

 • חשבונות Google: לא ניתן לקבל או לדחות פגישות מתוך הזמנות; הפעל מחדש את היישום כדי לפתור את הבעיה

תיקונים:

 • לוח שנה: נפתרה בעיה הגורמת לשימוש רב ב- CPU בעת סינכרון עם Exchange 2010

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

גירסה: 16.16 (180702) 

תיקונים:

 • דואר: היישום אינו קורס עוד בעת הדבקת תוכן בחלון חיבור ההודעות (בעיה ידועה קודמת)

 • דואר: קבצים מצורפים מוצגים כעת כראוי ב- Mojave OS‏ (macOS 10.14 Beta)

 • דואר: היישום אינו קורס עוד בעת הוספת תזכורת להודעת דוא"ל עם קבצים מצורפים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.16 (180627) 

בעיות ידועות:

 • קריסה בעת הדבקת תוכן בחלון הכתיבה

תיקונים:

 • לוח שנה: תוצאות חיפוש המוצגות כראוי עבור תצוגות 'תיקיה נוכחית' ו'כל האירועים' נבחרות

 • נגישות: שיפורים ב- VoiceOver בחלון 'חתימות'

 • העדפות: הכפתור 'הצג הכל' מוצג במיקום הנכון בשפות מימין לשמאל

 • ביצועים: מעבר מהיר יותר ממודול הדואר למודול לוח השנה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

גירסה: 16.15 (180620) 

תיקונים:

 • דואר: תיקון עבור קריסה שהתרחשה מעת לעת בעת פתיחת הודעות דוא"ל מוצפנות עם קבצים מצורפים

 • לוח שנה: תיקון לצורך תמיכה בסינכרון האפשרות 'אל תשלח תגובה' עם השרת והצגה תקינה של תגובת המשתתף בכל לקוחות Outlook

 • נגישות: תיקונים עבור החוויות ליצירת קבוצה ולמחיקת אנשי קשר

 • כללי: Outlook אינו משתמש עוד ב- GPU בעל ביצועים גבוהים בעת פעולתו

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.15 (180611) 

תיקונים:

 • לוח שנה: תיקון בעיה של אזור זמן שגוי שהוצג באירועים ובכרטיסים של לוח השנה

תכונות חדשות או משופרות:

 • הוספנו את היכולת לנהל חברי קבוצה של O365 דרך התפריט תלוי ההקשר של הלחיצה הימנית. פשוט לחץ באמצעות כפתור העכבר הימני על צומת קבוצה ובחר 'הצג חברים'.

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.15 (180602) 

תיקונים:

 • נגישות: שיפורים במקלדת עבור תצוגת חיבור הודעת דואר בעת חיפוש אנשי קשר באמצעות פנקס הכתובות

 • תוספות: תיקון לבעיה בטעינת תוספת עבור פריטי דואר, ללא תמיכה ביכולת הרחבה

 • דואר: תיקון של קריסה שאירעה מעת לעת בעת טעינת קבצים מצורפים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.15 (180530) (כוללת תיקונים שסופקו ב- 16.15.180528 וב- 16.15.180523) 

תיקונים:

 • קבוצות: תיקון עבור קריסה של היישום בעת ניסיון להסיר חברים בקבוצה כאשר Outlook נמצא במצב לא מקוון

 • אנשי קשר: תיקון עבור כשל בשמירת פרטי קשר בתרחישים מסוימים

 • אנשי קשר: תיקון עבור חלק מאנשי הקשר או כולם המוצגים כעיגולים אפורים במקום כאוואטארים או כראשי תיבות

 • לוח שנה: תיקון עבור בעיות סינכרון כאשר תיבת דואר של משתמש מועברת למצב החזקה מקומית / חסימה לצורך תביעה משפטית.

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • ללא

גירסה: 16.14 (180520)

תיקונים:

 • דואר: נפתרה בעיה שבה הודעות דוא"ל משוכפלות בעת העברתן לתיקיה אחרת עבור חשבונות IMAP

 • לוח שנה: תיקון עבור חוויית משתמש (UX) לא נכונה המוצגת בעת ניסיון לגרור פגישות מחשבון אחד לשני בתצוגת רשת של לוח השנה

 • נגישות: שיפורי מיקוד של המקלדת עבור כרטיסי אירועים בלוח שנה

 • נגישות: שיפורים ב- VoiceOver בעת מחיקת אנשי קשר באמצעות המקש Backspace בחלון חיבור ההודעה

 • דואר: תיקון עבור בעיית החזרה של כותרת הודעת דוא"ל בעת גלילה בשתי אצבעות על לוח מגע או Magic Mouse

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • כפתור 'פגישת Teams' מעומעם שאינו פועל מופיע בסרט של חלון חיבור הפגישה בעת יצירת הזמנות לפגישות. כפתור זה יוסר עד להפצת 'Insider מהיר' הקרובה. 

גירסה: 16.14 (180513)

תיקונים:

 • כולל: התיקון עבור הטקסט בחלונית ההעדפות של Outlook נחתך משמאל כאשר השפה מוגדרת ל'גרמנית'

 • דואר: כעת ניתן לשנות את שם החתימות בחלונית החתימה באמצעות מקש Return

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.14 (180509)

תיקונים:

 • דואר: תיקון לפריט תפריט חסר 'סדר לפי' בתפריט הסינון ברשימת ההודעות

 • דואר: תיקון לתמונה שגויה של איש קשר בכותרת ההודעה עבור תרחישי הקצאה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.14 (180507)

תיקונים:

 • תמיכה: תוקנו הודעות בשורת המצב עבור הודעות תמיכה נכנסות

 • נגישות: שיפורים ב- VoiceOver עבור חתימות

 • לוח שנה: תוקנה קריסה הקשורה לרכיב הגרפי של מזג האוויר ברשת לוח השנה

 • לוח שנה: תוקן באג ישן שבו תבליטים בהזמנות לפגישות הומרו לתווי ?

 • דואר: תיקון עבור מועד קבלה שגוי בהודעות שנשלחו אשר היו קודם לכן בתיקיה 'טיוטות'

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.14 (180502)

תיקונים:

 • דואר: תוקנה היתקעות ב- Yosemite וב- El Capitan בעת חיבור הודעה (בעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • דואר: נפתרה בעיה של מיון שגוי בשדה 'מאת' שהתרחשה מדי פעם

 • נגישות: שיפורים ב- VoiceOver עבור תיבת הדו-שיח 'פגישה - מופע חוזר'

 • נגישות: שיפורים ב- VoiceOver עבור תיבת הדו-שיח 'פגישה - חפש חדרים'

 • נגישות: שיפורים ב- VoiceOver עבור תיבת הדו-שיח 'חתימות'

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.14 (180430)

בעיות ידועות:

 • לעתים Outlook נתקע ב- Yosemite וב- El Capitan בעת חיבור הודעה

תכונות חדשות או משופרות:

 • דואר: הנפשה של קבצי GIF מונפשים מתבצעת כעת בתוך חלון לחיבור הודעת דואר

תיקונים:

 • דואר: אין אפשרות לשנות גודל של תמונות, תרשימים או SmartArt בחלון העורך (בעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • דואר: תיקון עבור פעולות ריחוף של קביעת סדר עדיפויות שאינן מוצגות לפעמים בעת ריחוף באמצעות העכבר ברשימת ההודעות

 • נגישות: שיפורים בניווט באמצעות VoiceOver והמקלדת בעת יצירת קבוצות

 • נגישות: בורר תאריכים של 'שלח מאוחר יותר' נגיש כעת על-ידי ניווט באמצעות VoiceOver והמקלדת

גירסה: 16.13 (180422)

בעיות ידועות:

 • דואר: אין אפשרות לשנות גודל של תמונות, תרשימים או SmartArt בחלון העורך

תכונות חדשות או משופרות:

 • סינכרון: בעת השימוש בסוללה וברשת משויכת או קשורה, הסינכרון ימוטב לתיקיות מיוחדות ומועדפות כדי לחסוך במשאבים

 • חשבונות: גילוי אוטומטי משופר עבור תיבות דואר של Office 365 לשיפור המהימנות במהלך הגדרת חשבונות

תיקונים:

 • דואר: טיוטות שנמחקו אינן נשמרות עוד

 • לוח שנה: המועד המוצע אינו משנה עוד את המועד המקורי בכותרת ההודעה

 • לוח שנה: לחיצה על כותרת לוח השנה אינה מבטלת עוד את הסימון של לוחות שנה אחרים שנבחרו

 • לוח שנה: מספרי השבועות בתצוגת חודש תואמים ללוח השנה המצומצם

 • קבצים מצורפים: קבצים מצורפים בתבנית קובץ מסוימת נשמרים כראוי

 • הקצאה: תיקון לפתיחת לוחות שנה משותפים עם הרשאות מלאות שמשפיעה על משתמשים שעושים שימוש בהקצאה היברידית

 • נגישות: תווית התאריך מוכרזת כראוי באפשרות 'שלח מאוחר יותר' באמצעות VoiceOver

 • נגישות: תווית השדה 'מאת' בעת חיבור הודעות דוא"ל מוכרזת כראוי בעת השימוש ב- VoiceOver

 • תוסף: תיקון קריסה עבור משתמשים בעלי גירסה קודמת של התוסף Zoom

גירסה: 16.13 (180416)

תיקונים:

 • דואר: Store ותוספות יופיעו

 • לוח שנה: VoiceOver פועל עבור מספר השבועות בלוח השנה המצומצם

 • לוח שנה: ביטול פגישה במצב לא מקוון לא מציג עוד שגיאת סינכרון

 • קבוצות: רישום חברים חדשים כמנויים באופן אוטומטי פועל בקבוצה חדשה שנוצרה

 • משימות: תאריך תזכורת משקף את השינויים בתאריך יעד

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.13 (180411)

תיקונים:

 • לוח שנה: העיצוב בפגישה שנפתח מתוך קובץ ה- ICS נשאר בזמן השמירה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • תוספות Office: חנות ותוספות חסרות, תיקון יפורסם בעדכון הבא 

גירסה: 16.13 (180409)

תיקונים:

 • דואר: VoiceOver מקריא כהלכה דוא"ל ללא שם תצוגה

 • דואר: קריסה במהלך חיבור הודעות דואר תוקנה

 • לוח שנה: אזור הזמן של מועד ההתחלה והסיום מוצג בהדפסה

 • לוח שנה: נפתרה בעיה בעריכת מופע עבור אירועים חוזרים של יום שלם

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.13 (180404)

תכונות חדשות או משופרות:

 • קבוצות: התחלנו לפרוס את האפשרות להוסיף או להסיר חברים בקבוצה מתוך כרטיס הקבוצה

הוספה או הסרה של חברי קבוצה

תיקונים:

 • קבוצות: השם המעודכן מופיע בסרגל הצידי

 • הקצאה: כותרת הדואר מציגה כעת את פרטי המשתתפים עבור פגישה שהתקבלה על-ידי נציג

 • דואר: תוקנה קריסה בעת פתיחת הודעות IMAP

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.13 (180401)

תיקונים:

 • לוח שנה: הקצאת נציגים מציגה את סרגל המידע הנכון

 • תיבות דואר משותפות: ניתן לבצע סינכרון אוטומטי של תיבות דואר משותפות באמצעות אפשרות חדשה תחת 'חשבון' > 'מתקדם'

אפשרות סינכרון אוטומטי של תיבת דואר משותפת

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.13 (180329)

תיקונים:

 • פגישות: נציגים יכולים כעת לתזמן פגישות מקוונות באמצעות כתובות הדוא"ל של המנהלים

 • כתיבת הודעה: הגופנים Century ו- Century Gothic זמינים כעת

 • חיפוש: בעת חיפוש לפי תאריך, התוצאות מוצגות כעת עבור התאריך הנכון

 • דואר: תמונות מוטבעות אינן מופיעות עוד באפור ברשימת הקבצים המצורפים עבור הודעות שהורדו באופן חלקי

 • תמיכה: היישום אינו נתקע עוד בעת לחיצה על 'פנה לתמיכה' כאשר אין קישוריות רשת

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.13 (180327)

תיקונים:

 • חיפוש: אין עוד צורך להקיש על מקש Return כדי לבצע חיפוש. תיקון זה משחזר את אופן הפעולה הקודם

 • דואר: היישום אינו נתקע עוד בעת ניסיון לפתוח הודעות דוא"ל מסוימות בטקסט רגיל

 • דואר: כעת ניתן להוסיף קבצים מצורפים להודעות תשובה ולהודעות שהועברו אשר הומרו מטקסט רגיל ל- HTML

 • לוח שנה: האפשרות 'הסר מלוח השנה' מוצגת בהזמנות גם אם האירוע כבר נדחה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.12 (180320)

תיקונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.12 (180318)

תכונות חדשות או משופרות:

 • עורך חתימות משופר: מופיע כעת חלון כתיבה גדול יותר ליצירה ולעריכה של חתימות, המציע מגוון אפשרויות עיצוב, וכן את היכולת להוסיף תמונות, טקסט חלופי, קישורים וטבלאות. קבל מידע נוסף אודות העורך המשופר במאמר בנושא חתימות בבלוג של Outlook

תיקונים:

 • כללים: כללי שרת המכילים שגיאות מסומנים כעת כשהם מוצגים לראשונה ברשימת הכללים

 • תפריט תלוי הקשר: צליל שגיאה אינו מושמע עוד בעת הקשה על Shift-F10 ובחירת אפשרות באמצעות המקלדת

 • מסננים: תפריט משנה בתפריט התצוגה העליון אינו מציג עוד אפשרויות מסנן כפולות

 • העדפות: האפשרות 'כלול תיבות דואר נכנס של נציגים' מהווה כעת חלק מהעדפות 'ספירת תגים' ב'הודעות וצלילים' 

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.12 (180314)

תיקונים:

 • עורך: האפשרות 'התאם לסגנון טבלת יעד' מוצגת כעת בעת הדבקת טבלאות מ- Excel ל- Outlook

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.12 (180312)

תיקונים:

 • לוח שנה: עבור חשבונות IMAP ו- POP, פגישות שהומרו מפעילויות נשלחות כעת בצורה תקינה

 • לוח שנה: בעת שליחת תגובה עם 'אין לשלוח תגובה', התגובה נשמרת כעת בצורה תקינה

 • חשבונות Google: בוחר התיקיות בחיפוש המתקדם מפרט כעת תיקיות בחשבונות Google

תכונות חדשות או משופרות:

 • תזכורות: Outlook לא יציג עוד תזכורות עבור מופעים ישנים של סדרות חוזרות וכן תזכורות עבור סדרות שהושלמו 

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.12 (180308)

תיקונים:

 • גוף ההודעה בחלונית הקריאה מוצג כעת כראוי עבור תיבות דואר מקומיות של Exchange. זהו פתרון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.12 (180306)

בעיה ידועה:

 • גוף ההודעה בחלונית הקריאה מופיע ריק עבור תיבות דואר מקומיות של Exchange. אנו עובדים על פריסת פתרון לבעיה זו  

תיקונים:

 • מזג אוויר בלוח השנה: ערכי הטמפרטורות אינם עוברים עוד מצלזיוס לפרנהייט או מפרנהייט לצלזיוס. בכך נפתרה בעיה ידועה מהעדכון האחרון

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

גירסה: 16.12 (180305)

בעיה ידועה:

 • מזג אוויר בלוח השנה: ערכי טמפרטורות עוברים מצלזיוס לפרנהייט או מפרנהייט לצלזיוס 

תיקונים:

 • טקסט ברחבי היישום, כולל כותרת רשימת ההודעות ושורת המצב, מתורגם כעת כראוי לשפת המערכת

 • יומן Google: אירועים חוזרים באורך יום שלם שנוצרו ב'יומן Google' באינטרנט מוצגים כעת כראוי בלוח השנה של Outlook, במקום להתפרס באופן שגוי על-פני ימים

 • כרטיס איש קשר חדש: מספרי טלפון שנשמרו באיש הקשר המקומי מוצגים כעת לצד מספרים ממדריך הכתובות

 • כרטיס איש קשר חדש: בעת יצירת הודעה או פגישה, ניתן כעת להציג את הכרטיס באמצעות מקש רווח במקלדת לאחר בחירת איש הקשר באמצעות Shift ומקש חץ

 • ארכיון מקוון: ספירות של פריטים ופריטים שלא נקראו מוצגות כעת כראוי בשורת המצב עבור תיקיות ארכיון מקוון

 • הקצאה: בהודעות ובהזמנות לפגישות שנשלחות על-ידי נציגים בשם מנהלים, מוצגת כעת תמונת איש הקשר של הנציג במקום של המנהל 

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

גירסה: 16.12 ‏(180227)

תיקונים:

 • שיפורים ביציבות ובביצועים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.12 ‏(180226)

תיקונים:

 • ארכיון מקוון: הודעות וקבצים מצורפים מסתנכרנים כעת כראוי בעת לחיצה או הרחבה של תיקיות ארכיון מקוון (סינכרון לפי דרישה) במקום לסנכרן את כל הפריטים ללא ניווט לתיקיות ספציפיות תחילה

 • יומן Google: הזמנות לפגישות נשלחות כעת כראוי במקום העברתן לתיקיה 'דואר יוצא' עם השגיאה "אירע תאריך בלתי צפוי"

 • כללים: כללי שרת שמכילים אנשי קשר לא תקינים או רשימות תפוצה שפג תוקפן מסומנים כעת ברשימת הכללים, כך שניתן לתקן אותם בקלות ולשמור אותם שוב בשרת

 • IMAP של Google: חשבונות Google קיימים שנוספו כ- IMAP משתדרגים כעת כראוי לאימות OAuth מאימות בסיסי קבל מידע נוסף על תכונה זו במאמר אימות Google שלנו שפורסם בבלוג של Outlook

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180223)

תיקונים:

 • לוח שנה: אירועים אינם מוצגים עוד עם מועד שהוזז בשעה בעת שימוש בתצוגת שבוע כאשר שעון קיץ מתחיל או מסתיים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180221)

תכונות חדשות או משופרות:

 • כרטיס חדש של אירוע בלוח שנה: פשוט לחץ או הקש על מקש רווח באירוע כדי להציג פרטים ולבצע פעולות מהירות, כגון קבלה או דחייה, עריכת התגובה והצטרפות לפגישה מקוונת. קבל מידע נוסף אודות כרטיס האירוע החדש במאמר בנושא כרטיס אירוע בבלוג של Outlook

תיקונים:

 • אין תיקונים בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180220)

תיקונים:

 • חוויית 'אנשים' משופרת: בעת יצירת הודעת דוא"ל או אירוע חדשים, הקשה על מקש Delete לאחר לחיצה על נמען כדי להציג את כרטיס איש הקשר החדש מסירה כעת את הנמען ללא צורך לסגור תחילה את הכרטיס. קבל מידע נוסף אודות כרטיס איש הקשר החדש במאמר בנושא 'אנשים' בבלוג של Outlook

 • הצגת אזור זמן שני: בעת הוספת אזור זמן שני לרשת לוח השנה, מוצגת כעת תווית עבור אזור הזמן המהווה ברירת מחדל. קבל מידע נוסף אודות תכונות אזור זמן חדשות במאמר בנושא לוח השנה בבלוג של Outlook

 • הגדרת אזור זמן להתחלה ולסיום: בעת גרירה ושחרור, או שינוי גודל של אירוע ברשת לוח השנה, שעת הסיום ממשיכה כעת להיות מוגדרת לאזור הזמן הנכון לסיום

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180214)

תכונות חדשות או משופרות:

 • חוויית 'אנשים' משופרת: כרטיס איש הקשר עוצב מחדש, והוא מציג את הפרטים העיקריים של אנשי הקשר שלך במיקום מרכזי יותר. לחץ על שם בהודעות או באירועים שלך כדי לגשת אל כתובות דוא"ל ו- IM, מספרי טלפון ופרטים נוספים, כגון תרשים ארגוני. מחייב הפעלה באמצעות מנוי Office 365. קבל מידע נוסף במאמר בנושא 'אנשים' בבלוג של Outlook

 • הצגת אזור זמן שני: הוסף אזור זמן לרשת לוח השנה כדי להציג בקלות את השעה הנוכחית לצד אזור זמן שני. כדי להציג אזור זמן שני, עבור אל 'העדפות Outlook' > 'לוח שנה' או לתפריט תלוי ההקשר ברשת לוח השנה. מחייב הפעלה באמצעות מנוי Office 365. קבל מידע נוסף במאמר בנושא לוח השנה בבלוג של Outlook  

 • הגדרת אזור זמן להתחלה ולסיום: תזמן אירועים עם שעות התחלה וסיום באזורי זמן שונים, כגון טיסות בכמה אזורי זמן. פשוט החלף את המצב של 'אזור זמן' בסרט או בתפריט 'פגישה' העליון כדי להציג רשימות נפתחות של אזורי זמן

 • התאמה אישית של מחוות ההחלקה המהירה: בחר את הפעולות שיתבצעו בהודעות שלך בעת החלקה מהירה שמאלה וימינה על משטח המגע ברשימת ההודעות. הפעולות הזמינות כוללות את 'מחק', 'אחסן בארכיון', 'סמן כנקרא', 'סמן בדגל' ו'ללא', אשר מבטלת את המחווה. מחייב הפעלה באמצעות מנוי Office 365. קבל מידע נוסף במאמר בנושא מחוות ההחלקה המהירה בבלוג של Outlook

תיקונים:

 • כתיבת הודעה: ההעדפה 'החלף טקסט בעת הקלדתו' של תיקון שגיאות אוטומטי תישאר מבוטלת לאחר הפעלה מחדש

 • לוח שנה: ניתן כעת לדחות הזמנות כאשר לא התבקשה תגובה על-ידי המארגן

 • חיפוש: התוצאות לא ינוקו עוד לאחר לחיצה על אפשרויות קריטריוני החיפוש ולאחר מכן הקשת Return 

 • ארכיון מקוון: הנמענים מוצגים כעת כראוי בכותרת עבור הודעות בארכיון המקוון

 • ניווט באמצעות המקלדת: ניתן כעת להשתמש בקיצור המקלדת Shift-F10 כדי להציג תפריט תלוי הקשר ברחבי היישום

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180206)

תיקונים:

 • קבוצות: תיוג משופר של אורחים במהלך חוויית יצירת הקבוצה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180205)

תיקונים:

 • דואר: קבצים מצורפים אינם מושמטים עוד בעת העברת הודעות שהתקבלו ממשתמשי Apple Mail

 • דואר: ביצועים משופרים ביציאה מהיישום עבור הגדרת IMAP, למחיקת לצמיתות של הודעות שהועברו לפח האשפה (Trash) בעת היציאה

 • דואר: החלון אינו מתרחב עוד מעבר למסך הניתן להצגה בעת הרחבת רשימת הנמענים המלאה בכותרת ההודעה, כשלא ניתן להציג את כל הנמענים

 • לוח שנה: נוספו פריטי תפריט עבור פעולות היום/השבוע/החודש הבא והקודם בתפריט התצוגה העליון. הם קשורים לקיצורי מקלדת קיימים (Command-חץ שמאלה ו- Command-חץ ימינה, בהתאמה) 

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180130)

תכונות חדשות או משופרות:

 • חשבונות IMAP של Google משתמשים כעת ב- OAuth לצורך אימות דרך כניסה המבוססת על דפדפן אינטרנט. עיין בפרסום שלנו בבלוג לקבלת פרטים נוספים. היתרונות כוללים:

  • אין צורך להגדיר את "אפשר יישומים פחות מאובטחים" עבור החשבון

  • אין עוד צורך בסיסמת יישום כאשר אימות דו-שלבי זמין

תיקונים:

 • דואר: ספירת התגים בצלמית Outlook ב- Dock עבור הודעות שלא נקראו אינה כוללת עוד את ספירת ההודעות שלא נקראו מתיבות דואר של נציגים

 • דואר: החלון הראשי אינו מתרחב עוד מעבר למסך הגלוי בעת קבלת תגובות מסוימות לפגישות

 • דואר: כעת ניתן לגלול כראוי כלפי מעלה ומטה בעת הצגת הודעות מסוימות שהתצוגה שלהן נתקעה בעבר

 • כללים: טיפול משופר בשגיאות בעת מחיקה ועריכה של כללי שרת

 • כללים: שיפור בהעברת הודעות בעת יצירת כללי שרת באמצעות פריט התפריט "העברת הודעות..."

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180124)

תיקונים:

 • כללים: טיפול משופר בשגיאות בעת עריכת כללי שרת ב- Outlook עבור Windows ובעקבות זאת ב- Mac

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180120)

תיקונים:

 • חשבונות Google: נמענים יכולים כעת להציג כראוי קבצים מצורפים מ- Drive File Stream

 • הקצאה: הודעות הנשלחות בשם נציגים מוצגות כעת כ: "[מנהל] בשם [נציג]"

 • הזמנות לפגישות: תצוגה מקדימה של רשת לוח שנה בהזמנה אינה נמתחת עוד

 • הזמנות לפגישות: החלון ייסגר כעת לאחר תגובה של דחייה לא סופית/קבלה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180114)

תיקונים:

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • אנחנו תומכים כעת בכניסה יחידה עבור תוספות Office בגירסה 1.6

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180109)

תיקונים:

 • תוקן הכפתור 'הצג תשובה', שלא הוצג עבור סוגי חשבונות מסוימים

 • תוקן באג תרגום ב'לוח שנה' עבור השפה הפינית

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • תוצאות חיפוש מסומנות כעת ברשימת ההודעות ובחלונית התצוגה המקדימה. תכונה זו נפרסת באיטיות ל- 'Insider מהיר'. לקבלת פרטים, עיין בפרסום הבלוג

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180102)

תיקונים:

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • היכולת ליצור קבוצות Office 365 זמינה כעת ב- 'Insider מהיר'. עיין ברשומת בלוג זו

בעיות ידועות:

 • בגירסאות Build שאינן באנגלית, הגדרות ההגדלה/הקטנה עבור הודעות דוא"ל חדשות אינן נשמרות לאחר השדרוג

 • מסך ריק או הודעת שגיאה בעת הוספת חשבונות מסוימים של Office 365

 • בעיות בגזירה/הדבקה של טקסט בהודעות טקסט רגיל, שנדחס לשורה אחת

גירסה: 16.9 (171226)

תיקונים:

 • נפתרה בעיה של הצגת תוויות באנגלית בסרט בגירסה של Outlook שאינה באנגלית.

 • נפתרה בעיה שבה האפשרות 'סמן את כל ההודעות כהודעות שנקראו' מלחיצה באמצעות כפתור העכבר הימני על תיקיית תיבת דואר נכנס מועדפת אינה פועלת

תכונות חדשות או משופרות:

 • ניווט משופר באמצעות המקלדת בין חלונית התיקיות, רשימת הפריטים וחלונית התצוגה המקדימה במודול 'דואר'.

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 (171219)

תיקונים:

 • נפתרה בעיה שבה אין אפשרות לסגור תזכורות עם אירועי לוח שנה בחשבון Google

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • תוויות באנגלית מוצגות בסרט בגירסה של Outlook שאינה באנגלית. אנו פועלים לטפל בבעיה זו של התאמה לשפות אחרות, וההפצה הבאה תכלול את התיקון.

גירסה: 16.9 (171217)

תיקונים:

 • תיקון בעיה בתרגום תאריכים במודול לוח שנה בפינית

 • תיקון בעיה שבה קובץ מצורף הוסר בעת החלפת כתובת הדוא"ל של 'מאת' בחיבור הודעת דוא"ל 

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • שיפורים בניווט באמצעות המקלדת בחלון 'חיפוש אנשים' ובחלון חיבור הודעת דוא"ל

 • הודעת שגיאה משופרת כאשר Outlook נתקל בשגיאות לא מקוונות בעת שליחת הודעות דוא"ל עם ניהול זכויות (RMS או IRM)

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 ‏(171212)

תיקונים:

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • תמיכה בטבלאות בדוא"ל הופצה למסלול 'Insider מהיר'. עיין ברשומת בלוג זו.

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: ‎16.9 (171210)‎

תיקונים:

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • חשבונות Gallatin O365 ינותבו באופן אוטומטי לדף אימות ספציפי של Gallatin עבור הגדרת חשבון דוא"ל וחיבור תיבת דואר

 • חלונית תוספת תופיע באופן עקבי בצד בעת הפעלת תצוגה מקדימה של הודעת דוא"ל

 • אירוע שבוטל לא יפעיל תזכורות

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 ‏(171206)

תיקונים:

 • נפתרה בעיית היתקעות בעת טעינת הודעות דוא"ל גדולות עם עיצוב HTML.

 • נפתרה בעיה בבחירת חשבון Kerberos הנכון לצורך אימות Kerberos.

 • נפתרה בעיה ביצירת אסימונים עבור רשימת כתובות דוא"ל המופרדות באמצעות פסיקים בשדה 'אל:'.

 • תוקן באג שבו תמונות מוטבעות מופיעות ריקות בעת מענה לדוא"ל.

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • שיפור בזרימת ההגדרה של חשבון חדש עבור חשבונות IMAP עם כמה תחומים ידועים.

 • שיפור הניווט באמצעות מקלדת באירועים ברשת לוח השנה כאשר נבחרו לוחות שנה מרובים.

 • שיפור ביצירת קוד גישה וטלפון של Skype for Business לחיוג נכנס מהיר יותר.

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 (171129)

תיקונים:

 • תוקנה קריסה בעת סגירת חלון לוח השנה לאחר חיפוש בלוח השנה.

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אם אתה נתקל בקריסה, שמור את הפרטים על-ידי העתקה ושמירה של יומני הרישום תחת 'מידע נוסף' בחלון 'דיווח שגיאות של Microsoft' ודווח על הבעיה באמצעות האפשרות 'פנה לתמיכה' (תפריט Outlook > 'עזרה' > 'פנה לתמיכה'). אם אינך מצליח להפעיל את Outlook, דווח על כך בפורום למשתתפי Insider.

גירסה: 16.8 (171126)

תיקונים:

 • האפשרות 'סמן כהושלם' פועלת כעת מהסרט, מתפריט ההודעה העליון ומתפריט תלוי הקשר (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • כעת ניתן לשלוח הודעות כאשר אחד מהנמענים הוא איש קשר שהועתק מרשימת אנשי קשר

 • כפתור 'הצג בלוח השנה' בסיכום הזמנות של נסיעות ומסירת חבילות מתמקד כעת באירוע הנכון בלוח השנה

 • בעת שימוש בפקודה VO-Shift-M של VoiceOver, תפריט תלוי הקשר מופיע כעת עבור אירוע שנבחר ברשת לוח השנה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.8 (171114)

בעיות ידועות:

 • האפשרות 'סמן כהושלם' אינה פועלת מהסרט או מתפריט תלוי הקשר. עם זאת, עדיין ניתן לסמן פריטי דוא"ל כפריטים שהושלמו מפקדי רשימת ההודעות

תכונות חדשות או משופרות:

 • שיפורי נגישות:

  • VoiceOver בשדה חיפוש מכריז כעת על מספר תוצאות החיפוש שהוחזרו. כמו כן, ב'חיפוש מתקדם', מוכרזים קריטריוני חיפוש

  • VoiceOver בשורת המצב (בחלק התחתון) מכריז כעת על הודעות תמיכה ושגיאות סינכרון

תיקונים:

 • יציבות יישום משופרת

גירסה: 16.8 (171111)

תכונות חדשות או משופרות:

 • כרזות תיבה נקיה: יש להגיע לאפס פריטים בתיקיה כדי להציג הודעה ידידותית ומעוררת השראה

תיקונים:

 • תיבת הדואר הנכנס ותיקיות אחרות מסתנכרנות כעת כהלכה (פתרון בעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • במהלך חיפוש בלוח שנה, תצוגת הרשימה מתעדכנת כעת כהלכה בתוצאות

 • תצוגה מקדימה של הודעה לא נחתכת עוד ברשימת דואר

 • בעת יצירת אירוע חדש בתצוגת לוח שנה, האירוע שנוצר זה עתה נבחר כעת ברשת לאחר שמירה/שליחה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.8 (171107)

בעיה ידועה:

 • תיבת הדואר הנכנס או תיקיות אחרות עלולות לא להסתנכרן כראוי בתרחישים מסוימים; צפוי להיכלל תיקון בעדכון הבא; ניתן להשתמש באפשרות ריקון המטמון עבור תיקיה להצגת דואר חדש כדי לעקוף את הבעיה

תיקונים:

 • בעת חיבור דואר חדש, שליחת תשובה או העברה, הטקסט המוקלד מיד לאחר פתיחת החלון מוצג עכשיו כראוי

 • דואר שנשלח מחשבונות IMAP מוצג עכשיו בתיקיה 'פריטים שנשלחו' בכל החשבונות

 • תיקיות בכל החשבונות מציגות עכשיו דואר מתיבות דואר משותפות

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

גירסה: 16.8 (171101)

תכונות חדשות או משופרות

 • חזרה מההפצה ב- 1 בנובמבר 2017: שילוב OneNote: שלח דואר ופגישות אל OneNote; עיין ברשומת בלוג לקבלת פרטים (נדרש מנוי Office 365)

תיקונים:

 • הקלדת תווים עם הטעמות בגוף הדואר או האירוע בעת כתיבה אינה גורמת עוד ל- Outlook להפסיק להגיב 

 • לחלונות צפים, כגון השלמה אוטומטית בעת כתיבת הודעה ומזג אוויר בלוח השנה, יש כעת גבולות כהים יותר בעת שימוש בהגדרה Increase contrast (הגבר חדות) בהעדפות המערכת של macOS >‏ Accessibility (נגישות) > Display (תצוגה)

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.7 (גירסה מס' 171029)

תכונות חדשות או משופרות:

 • שילוב OneNote: שלח דואר ופגישות אל OneNote, כך שתוכל לאחסן בארכיון ולגשת לתוכן Outlook שלך במקום ובזמן שבהם אתה זקוק לו; עיין ברשומת בלוג לקבלת פרטים (נדרש מנוי Office 365)

תיקונים:

 • גודל הטקסט בגוף הדואר בחלונית הקריאה אינו מופיע עוד קטן יותר או גדול יותר לאחר הפעלת Outlook

 • לאחר יצירת פגישה מקוונת עבור אירוע, קישורי "הצטרף באמצעות הטלפון" כוללים כעת קודי גישה, כך שאין עוד צורך להזין אותם ידנית בעת ההצטרפות דרך הטלפון

 • מספרי שבועות המוצגים בתצוגה חודשית של לוח שנה ובלוח השנה המצומצם בסרגל הצידי מתאימים כעת, גם כאשר העדפת "היום הראשון בשבוע" ב- Outlook > 'לוח שנה' אינה מתאימה להעדפת "היום הראשון בשבוע" ב'העדפות מערכת' > 'שפה ואזור'

 • ב'מחוץ למשרד' (הגדרות 'תשובה אוטומטית'), המוקד של VoiceOver אינו מזין עוד הגדרות תשובה עבור חשבון כאשר האפשרות 'שלח תשובות אוטומטיות עבור חשבון...' אינה מסומנת

 • בעת יצירה או הצגה של אירוע, פתיחת 'מאתר החדרים' במסייע התזמון אינה מעבירה עוד את התצוגה בחזרה ל'פעילות' (כותרת עליונה של אירוע וגוף אירוע)

 • 'קבוצות' מציג כעת מעבר בין תצוגות התיקיות 'נשלח' ו'דואר זבל' בסרגל הצידי של 'דואר' (חשבונות Office 365 עם 'קבוצות')

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.7 (171020)

תיקונים:

 • Outlook לא קורס עוד בעת שליחת תשובה או העברה של הודעת דואר שמכילה תמונות מוטבעות חסרות (מוצגות כ- ? בגוף ההודעה)

 • בעת פתיחת חלון חדש ליצירת הודעת דואר או אירוע, המוקד נמצא כעת בשדה 'אל:' במקום בגוף הודעת הדואר או האירוע

 • חשבונות Google: דואר עם קבצים מצורפים מסומן כעת כראוי עם צלמיות קובץ מצורף ברשימת הדואר

 • חשבונות Google: לאחר ביטול תזכורות עבור אירועים המהווים חלק מסידרה, התזכורת תמשיך להיות מבוטלת

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.7 (171017)

תכונות חדשות או משופרות

 • שינוי גודל טקסט ב'דואר': הגדל או הקטן טקסט בסרגל הצידי, ברשימת הדואר ובחלונית הקריאה של 'דואר' באמצעות פקד המחוון בהעדפות 'גופנים'

 • תמיכה משופרת עבור VoiceOver ב'לוח שנה': נווט בין ימים ברשת 'לוח שנה' וקיים אינטראקציה עם ימים ספציפיים כדי לנווט בין אירועים בימים אלה; קיים אינטראקציה עם פקד לוח השנה המצומצם בסרגל הצידי כדי לבחור שבועות או ימים ספציפיים ברשת

תיקונים:

 • תמונות בחתימות מוצגות כעת בדואר שנשלח (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • בעת הוספת פרטי פגישה מקוונת לאירוע, קישור עבור "נסה את Skype Web App" כלול כעת

 • דואר מוצפן בתיקיות ארכיון מקוון מוצג כעת כראוי

 • ניתן כעת לשנות בהעדפות 'גופנים' את צבע הגופן המהווה ברירת מחדל עבור תשובות והעברות לנמענים

 • נוסף פריט תפריט עבור 'תזמון' לתפריט 'פגישה' כדי להחליף את מצב חלונית מסייע התזמון 

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

עודכן ב- 13 באוקטובר 2017 עם סימון עבור דואר המסומן בדגל תחת "תכונות חדשות או משופרות"

גירסה: 16.7 ‏(171008)

בעיה ידועה:

 • תמונות בחתימות אינן מוצגות בדואר שנשלח. צפוי תיקון בעדכון הבא. פתרון אחד הוא ליצור את החתימה ב- Word ולאחר מכן להעתיק ולהדביק אותה בגוף ההודעה בעת חיבור ההודעה

תכונות חדשות או משופרות:

 • סימון עבור דואר המסומן בדגל: הוא חזר! דואר המסומן בדגל להמשך טיפול מסומן בצהוב בהיר ברשימת הדואר

 • חשבונות Google: ניתן כעת להעביר או להעתיק פעילויות מלוחות שנה של Google ללוחות שנה של Outlook.com‏, Office 365 ו- Exchange

תיקונים:

 • בקשות גישת מחזיק מפתחות או כניסה של Office 365 אינן מוצגות עוד בעת ההפעלה הראשונה (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • Outlook אינו קורס עוד בעת ניסיון לשלוח דואר (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • שם החשבון מופיע בכותרת החלון של דואר ואירועים בעת חיבור הפריטים כדי לציין את החשבון עבור 'מאת:'

 • בעת מחיקת פגישה שכבר בוטלה או מתרחשת בעבר, Outlook אינו מבקש עוד ליידע את המארגן

 • כפתורים בחלון התזכורת מופיעים כעת בסדר המעבר באמצעות מקש טאב של המקלדת, וניתן להקיש עליהם באמצעות מקש הרווח

 • Outlook אינו מנסה עוד להתחבר לחשבונות Google כאשר אתה עובד במצב לא מקוון או אינך מחובר לרשת

 • בעת עבודה במצב לא מקוון, Outlook אינו מנסה עוד להוריד תמונות של אנשי קשר עבור חשבונות Office 365 ו- Exchange

 • בעת שליחת דואר בעזרת קיצור דרך של Command-Return‏, VoiceOver מכריז כעת שהדואר נשלח

 • בעת הקשה על הכפתור 'הצג את כל ההודעות בשיחה זו' בכותרת ההודעה, המוקד של VoiceOver ממוקם כעת באינדקס של השיחה

 • ספירת תוצאות החיפוש בחלון 'חפש אנשים (פנקס כתובות)' מוצגת כעת כראוי

 • נוסף פריט תפריט עבור מאתר החדרים לתפריט 'פגישה'

 • ניתן כעת להשתמש במקש הרווח כדי לבחור חדרים זמינים במאתר החדרים

 • כעת מוצג תפריט תלוי הקשר עבור תיקיות בסרגל הצידי בתצוגות שאינן 'דואר'

עדכון אחרון ב- 4 באוקט'

גירסה: 16.6 (171001)

בעיות ידועות:

 • כניסה ל- Office 365 או הצגת בקשה לגישה ל- keychain בהפעלה ראשונה עבור משתמשים מסוימים 

 • תמונות חתימה אינן מופיעות כראוי בדואר שנשלח. אנו עובדים על מציאת תיקון. פתרון אפשרי אחד הוא ליצור את החתימה ב- Word ולאחר מכן להעתיק ולהדביק את החתימה לחלון חיבור הדואר.

 • Outlook קורס בעת ניסיון לשלוח דואר. אם אתה נתקל בקריסה עקבית בזרימת עבודה של שליחת דואר, פתור את הבעיה בעזרתנו דרך 'עזרה' > 'פנה לתמיכה'.

תכונות חדשות או משופרות

 • תמיכה בסמלי Emoji בעת חיבור: ראה הוספה של סמל Emoji מתוך 'Emoji וסימנים' בתפריט 'עריכה'

תיקונים:

 • התכונה 'תיקיות חכמות' אינה מוצגת עוד בסרגל הצידי של תצוגת לוח השנה אם לא קיימות תיקיות חכמות

 • פריט תפריט התווסף עבור 'תצוגה מקדימה של ההודעה' לתפריט 'תצוגה'

גירסה: 15.40 ‏(170926)

תיקונים:

 • High Sierra: תוקנה קריסה בעת יציאה כאשר קיימות תזכורות

 • כותרת הודעה: הכפתור 'הסתר פרטים' אינו מוצג עוד מתחת לפירוט הקבצים המצורפים

 • כותרת הודעה: פריסה מלוטשת של קבצים מצורפים וכפתורי הפעולה המשויכים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 15.39‎ (170919)‎

תכונות חדשות או משופרות

 • שיפור הביצועים ברשימת ההודעות על-ידי הצגת חלון של הודעות אחרונות בתיקיה שנבחרה

 • כרטיס קבוצה מוצג כעת בעת ריחוף מעל קבוצה בשורות 'אל:' או 'עותק:' בכותרת ההודעה 

 • נוספה תמיכה במחוות החלקה מהירה של משטח עקיבה כדי למחוק הודעות דוא"ל ולאחסן אותן בארכיון

תיקונים:

 • פריסה מלוטשת של כפתורי תגובה לפגישה בכותרת ההזמנה לפגישה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

עודכן: 15 בספטמבר 2017

גירסה: 15.39‎ (170913)‎

בעיה ידועה:

 • בחלק מגירסאות Outlook שאינן באנגלית, Outlook קורס בעת לחיצה על הודעה או בחירת הודעה. בעיה זו נפתרה במהדורה העדכנית ביותר של 'Insider מהיר', גירסה 15.39‏ (170915).

תכונות חדשות או משופרות:

 • העברה/העתקה של הודעה: תמיכה משופרת ב- VoiceOver עבור חיפוש וניווט בתיקיות בגיליון 'בחר תיקיה'

תיקונים:

 • עבודה במצב לא מקוון: לאחר הפעלה מחדש של Outlook במהלך עבודה במצב לא מקוון, ההודעות נשארות כעת בתיבת הדואר היוצא ואינן נשלחות

גירסה: 15.39‎ (170905)‎

תכונות חדשות או משופרות

תיקונים:

 • מסייע התזמון: מידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים מוצג עכשיו כראוי בעת פתיחת לוחות שנה משותפים

 • חלון ראשי: כאשר מוצגת הודעה עם מספר רב של קבצים מצורפים, ראש החלון כבר אינו מתרחב מעבר לראש המסך

 • אירוע בלוח השנה: סדר כרטיסיות משופר בחלון האירוע לניווט בין תאריך ההתחלה, שעת ההתחלה, תאריך הסיום ושעת הסיום

 • סרגל צידי של דואר: סדר משופר של תיקיות מיוחדות (למשל 'טיוטות', 'נשלח', 'סל המיחזור' וכדומה) להתאמה טובה יותר עם Outlook עבור iOS

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 15.39‎ (170829)‎

תכונות חדשות או משופרות

 • ניתן להשתמש במקש F6 כדי לנווט במהירות בין אזורים עיקריים, כגון הסרט והסרגל הצידי, ללא צורך לעבור בין כל הפקדים באמצעות מקש Tab

 • אינטראקציה משופרת עם VoiceOver במסייע התזמון

תיקונים:

 • גרירה ושחרור של אנשי קשר בין השדות 'אל', 'עותק' ו'עותק מוסתר' שוחזרו (בעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • נפתרה בעיה שבה Outlook ניסה באופן רציף לעדכן תיקיות מסוימות, דבר שהוביל לשימוש גבוה ב- CPU

 • הדבקת תוכן מ- Word בעת כתיבה מציגה כעת כראוי את צלמית הלוח עם אפשרויות הדבקה זמינות

 • תוקנה בעיה שבה Outlook קרס בעת שימוש בתוספות מסוימות, כגון Boomerang

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 15.38 (170822)

תכונות חדשות או משופרות

תיקונים:

 • בעת חיבור הודעה, לא מוצגים עוד כפתורי 'צרף קובץ' כפולים בסרט

 • בעת שימוש במקש הרווח כדי להקיש על הכפתורים 'בחירת תצוגה' בסרגל הצידי, מוקד המקלדת נשאר עכשיו בכפתור שנלחץ

בעיות ידועות:

 • macOS High Sierra: אם התוסף Cisco WebEx מותקן אצלך, Outlook עלול לקרוס

 • בעת חיבור הודעה, גרירה ושחרור של אנשי קשר בין השדות 'אל', 'עותק' ו'עותק מוסתר' מחייב בחירה, לחיצה והחזקה לפני הגרירה

גירסה: 15.38 (170815)

תכונות חדשות או משופרות

 • יציבות יישום משופרת

 • הצטרפות לקבוצות ועזיבת קבוצות זמינות מכרטיס איש קשר של קבוצות

 • ניווט משופר באמצעות המקלדת ו- VoiceOver במודול 'לוח שנה'

 • רשימת מאתר החדרים מציגה כעת חדרים בסדר אלפביתי

 • קובץ ICS נתמך ב- BOM UTF-8 (סימן סדר בתים)

תיקונים:

 • נפתרה בעיה ידועה ב- 15.38 (170809) שבה רשימת הודעות הדוא"ל שהיו בשימוש לאחרונה ריקה בעת חיבור הודעות דוא"ל

 • נפתרה בעיית סינכרון של תיבת דואר בעת הוספת תיבת דואר משותפת בעלת גירסאות Exchange גבוהות יותר מהגירסה של תיבת הדואר הראשית

 • נפתרה בעיית אימות של חשבון Exchange עקב אזור זמן, בייחוד בתיבות דואר מקומיות של Exchange. כעת ניתן להוסיף חשבון Exchange באמצעות האישור החוקי

 • נפתרה בעיה שבה תזכורות שסגרת מופיעות שוב ושוב (בנקודות קצה אחרות של Outlook)

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

גירסה: 15.38 (170809)

תכונות חדשות או משופרות

 • יציבות יישומים משופרת בעת קריסה והיתקעות

 • נוספה אפשרות לאחסון סיסמה במטמון ב- Keychain בעת יצירת מזהה Kerberos

 • לוגיקת המטמון 'בשימוש לאחרונה' שופרה וכוללת כעת כתובת דוא"ל שנשלחה לאחרונה

 • כותרת חיבור הודעה משופרת, כדי להגביר את יכולת הגילוי של החשבון שממנו הודעת הדוא"ל תישלח

 • ניווט משופר באמצעות המקלדת ו- VoiceOver במאתר החדרים

תיקונים:

 • תוקן באג שבו האפשרויות 'הורד הכל' ו'הצג הכל בתצוגה מקדימה' נשארות לאחר הסרת הקובץ המצורף האחרון בהודעת הדוא"ל

 • תוקן באג של מידע חסר לגבי מועדים פנויים/לא פנויים כאשר מספר המשתתפים בפגישה גדול יותר מ- 100 – במקום לא להציג כלל מידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים, Outlook מציג כעת את הזמינות של 100 המשתתפים הראשונים 

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

גירסה: 15.38 (170801)

תכונות חדשות או משופרות

 • יציבות יישומים משופרת בעת קריסה והיתקעות.

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver ברשימה נפתחת של הגדרות מופע חוזר עבור פריטי פגישה.

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver להכרזה על הצטרפות/משתמש שמצטרף/עזיבה/משתמש שעוזב בכרטיסי קבוצות.

 • הודעות תמיכה משופרות. Outlook מציג הודעה רק כשהוא פועל בקדמה.

תיקונים:

 • תוקן באג ביצירת דואר של Outlook מכתובת אינטרנט מסוג mailto מדפדפן אינטרנט.

 • תוקן באג בהוספת חתימה מתחת לתוכן שנוצר מקישור mailto

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

גירסה: 15.37 (170725)

תכונות חדשות או משופרות

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver עבור ממשק משתמש של בדיקת שמות בעת כתיבת הודעות דוא"ל

 • יציבות יישומים משופרת בעת קריסה והיתקעות

תיקונים:

 • בעת ייבוא אירוע מעודכן בלוח השנה, Outlook יחליף את האירוע המקורי בלוח השנה במקום ליצור עותק משוכפל

 • תוקן באג שבו לחיצה על 'עוד' ברשימת הנמענים אינה מרחיבה את הרשימה המלאה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

עדכון: הפצה חדשה של 'Insider מהיר' זמינה ב- 20/7 עם גירסה 15.37 (170720). נפתרו בעיות של חתימות וקישורי פגישות מקוונות חסרים.

גירסה: 15.37 ‏(170718)

תכונות חדשות או משופרות:

 • רשימת התיקיות החכמות בסרגל הצידי החדש גלויה כעת כל הזמן

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver עבור כותרות עליונות של דוא"ל והזמנות לפגישות

 • שיפור ברכיבים החזותיים לגרירה ושחרור של הודעות דוא"ל לתיקיה

 • ספק פקודה כדי להשתמש בגילוי אוטומטי המבוסס על תחום בעת הוספת תיבת דואר של Exchange (חל על דיירים ספציפיים של O365. פנה למנהל ה- IT לקבלת פרטים)

תיקונים:

 • נפתרה בעיית תזכורת של אי-הצגת תזכורות שנוצרו או השתנו (כולל תזכורות מושהות) עד להפעלה מחדש של Outlook

 • תוקן באג שבו לאחר העברת הודעה עם קובץ מצורף מתיבת הדואר הנכנס לתיקיה אחרת, הקובץ המצורף חסר בעת ההצגה בתיקיה החדשה

בעיות ידועות:

 • פרטים וקישורים של פגישה מקוונת חסרים בעת יצירת פגישה מקוונת. אנו פועלים עם צוות השרתים כדי לפתור את הבעיה - עדכון: בעיה זו נפתרה בגירסה 15.37 (170720) שהופצה ב- 20/7

 • בעת הוספת חתימה באופן ידני בתצוגת חיבור הודעות, החתימה אינה מתווספת בפועל. הדבר יתוקן בהפצה הבאה של 'Insider מהיר' - עדכון: בעיה זו נפתרה בגירסה 15.37 (170720) שהופצה ב- 20/7

גירסה: 15.37 (170712)

תכונות חדשות ומשופרות

 • הודעה לגבי תיבת הדואר הנכנס הממוקדת אינה מופיעה עוד מחדש לאחר לחיצה על ביטול

 • לוחות שנה ואנשי קשר מוקצים ומשותפים מסומנים בסרגל הצידי ומוצגים כראוי לאחר ההוספה

 • כעת ניתן להעביר תיקיות תחת מקטעי החשבון ובמחשב שלי באמצעות גרירה ושחרור

 • שוחזרה היכולת לגרור ולשחרר תיקיית דואר מהסרגל הצידי אל מחוץ ל- Outlook כדי ליצור קובץ mbox.

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver בעת מעבר אל הכפתור הצג הכל וממנו ב'העדפות Outlook'

 • סדר מעבר משופר באמצעות מקש טאב בחלון ההעדפה של חשבונות

תיקונים:

 • תוקנה קריסה עבור מחשבים בעלי הגדרות חיבור רשת מסוימות או בעת מעבר בין רשתות

 • סינון פריטים לפי "השבוע" כאשר "היום הראשון בשבוע" מוגדר כיום שני פועל כעת כראוי

בעיות ידועות:

 • תזכורות שנוצרו או השתנו (כולל תזכורות מושהות) אינן מוצגות עד להפעלה מחדש של Outlook. זיהינו תיקון שאמור להיכלל בעדכון 'Insider מהיר' הבא

מידע נוסף:

 • אם נתקלת בבעיות, השתמש בעזרה > פנה לתמיכה.

 • אם ברצונך להציע תכונות, השתמש בעזרה > הצע תכונה.

 • כדי להצטרף לרמה 'מהיר', לחץ על עזרה > בדוק אם קיימים עדכונים > הצטרף לתוכנית Office Insider וקבל גישה מוקדמת למהדורות חדשות > Office Insider מהיר

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×