MINVERSE (הפונקציה MINVERSE)

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה MINVERSE והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה מחזירה את המטריצה ההופכית של המטריצה המאוחסנת במערך.

תחביר

MINVERSE(array)‎

תחביר הפונקציה MINVERSE מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • Array    נדרש. מערך מספרי עם מספר שווה של שורות ועמודות.

הערות

  • מערך יכול להיות טווח תאים, לדוגמה, A1:C3; קבוע מערך כגון {1,2,3;4,5,6;7,8,9}; או שם של אחד מהשניים.

  • אם תאים כלשהם במערך ריקים או מכילים טקסט, הפונקציה MINVERSE מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.

  • כמו כן, הפונקציה MINVERSE מחזירה את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎ אם למערך אין מספר שווה של שורות ועמודות.

  • יש להזין נוסחאות שמחזירות מערכים בתור נוסחאות מערך.

  • מטריצות הופכיות, כמו דטרמיננטות, משמשות בדרך כלל לפתרון מערכות של משוואות מתמטיות הכוללות כמה משתנים. המכפלה של מטריצה וההופכי שלה היא מטריצת הזהות - המערך הריבועי שבו הערכים האלכסוניים שווים ל- 1 וכל שאר הערכים שווים ל- 0.

  • כדוגמה לאופן החישוב של מטריצה בעלת שתי שורות ושתי עמודות, נניח שהטווח A1:B2 מכיל את האותיות a, ‏b, ‏c ו- d המייצגות ארבעה מספרים כלשהם. הטבלה הבאה מציגה את ההופכי של המטריצה A1:B2.

עמודה A

עמודה B

שורה 1

d/(a*d-b*c)‎

b/(b*c-a*d)‎

שורה 2

c/(b*c-a*d)‎

a/(a*d-b*c)‎

  • הפונקציה MINVERSE מחושבת ברמת דיוק של כ- 16 ספרות, מה שעשוי להוביל לשגיאה מספרית קטנה כאשר הביטול לא הושלם.

  • לא ניתן להפוך מטריצות ריבועיות מסוימות והן מחזירות את ערך השגיאה ‎#NUM!‎ בפונקציה MINVERSE. הדטרמיננטה של מטריצה בלתי הפיכה היא 0.

דוגמאות

דוגמה 1

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

4

‎-1‎

2

0

נוסחה

תיאור

תוצאות

‎=MINVERSE(A2:B3)‎

הערה: כדי לעבוד בצורה נכונה, יש להזין את הנוסחה כנוסחת מערך בתוכנית Excel.

לאחר העתקת הדוגמה לגליון עבודה ריק, בחר את הטווח C5:D6 החל מתא הנוסחה. הקש F2 ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+Enter. אם הנוסחה לא תוזן כנוסחת מערך, תוחזר תוצאה בודדת (0) ב- C5.

0

0.5

‎-1‎

2

דוגמה 2

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

1

2

1

3

4

‎-1‎

0

2

0

נוסחה

תיאור

תוצאות

‎=MINVERSE(A2:C4)‎

כדי לעבוד בצורה נכונה, יש להזין את הנוסחה כנוסחת מערך בתוכנית Excel.

לאחר העתקת הדוגמה לגליון עבודה ריק, בחר את הטווח C6:E8 החל מתא הנוסחה. הקש F2 ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+Enter. אם הנוסחה לא תוזן כנוסחת מערך, תוצג תוצאה בודדת (0.25) ב- C6.

0.25

0.25

‎‎-0.75‎

0

0

0.5

0.75

‎‎-0.25‎

‎‎-0.25‎

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×