CUBEVALUE (הפונקציה CUBEVALUE)

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה CUBEVALUE והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

החזרת ערך צבור מהקוביה.

תחביר

CUBEVALUE(חיבור, [member_expression1], [member_expression2], ... )

תחביר הפונקציה CUBEVALUE מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Connection    נדרש. מחרוזת טקסט של שם החיבור לקוביה.

 • Member_expression    אופציונלי. מחרוזת טקסט של ביטוי רב-ממדי (MDX) המבצע הערכה לאיבר או לקבוצת משתנים בקוביה. לחלופין, member_expression יכול להיות ערכה המוגדרת באמצעות הפונקציה CUBESET. השתמש ב- member_expression ככלי פריסה כדי להגדיר את החלק בקוביה שעבורו יש להחזיר את הערך המצטבר. אם לא צוין כל ערך ב- member_expression, הפונקציה משתמשת בערך ברירת המחדל עבור קוביה זו.

הערות

 • כאשר הפונקציה CUBEVALUE מבצעת הערכה, היא מציגה באופן זמני הודעת "‎#GETTING_DATA…‎" בתא עד שכל הנתונים מאוחזרים.

 • אם הפניה לתא משמשת כ- member_expression והפניה זו מכילה פונקציית CUBE, אזי member_expression משתמש בביטוי MDX עבור הפריט בתא אליו מתבצעת ההפניה ולא עבור הערך המוצג בתא זה.

 • אם שם החיבור אינו חיבור חוברת עבודה חוקי המאוחסן בחוברת העבודה, CUBEVALUE מחזירה ערך שגיאה מסוג ‎#NAME?‎. אם שרת העיבוד האנליטי המקוון (OLAP) אינו פועל, אינו זמין או מחזיר הודעת שגיאה, CUBEVALUE מחזירה ערך שגיאה מסוג ‎#NAME?‎.

 • אם לפחות רכיב אחד מהשניים אינו חוקי, CUBEVALUE מחזירה ערך שגיאה מסוג ‎‎#VALUE!‎.

 • ‏CUBEVALUE מחזירה ערך שגיאה מסוג ‎#N/A כאשר:

  • תחביר member_expression שגוי.

  • האיבר המצוין על-ידי member_expression אינו קיים בקוביה.

  • קבוצת משתנים אינה חוקית מכיוון שלא קיימת הצטלבות עבור הערכים שצוינו. (הדבר יכול להתרחש ברכיבים מרובים מאותה הירארכיה.)

  • הערכה מכילה לפחות איבר אחד בעל ממד שונה מזה של האיברים האחרים.

  • CUBEVALUE עשויה להחזיר ערך שגיאה ‎#N/A אם אתה מפנה לאובייקט מבוסס הפעלה, כגון איבר מחושב או ערכה בעלת שם ב- PivotTable בעת שיתוף חיבור ו- PivotTable זו תימחק או שתצטרך להמיר את ה- PivotTable לנוסחאות. (בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה כלים, לחץ על כלי OLAP ולאחר מכן לחץ על המרה לנוסחאות.)

בעיה: ערכי Null מומרים למחרוזות באורך אפס

ב- Excel, אם תא אינו מכיל נתונים מאחר שמעולם לא שינית אותו או שמחקת את התוכן, התא מכיל ערך ריק. במערכות רבות של מסדי נתונים, ערך ריק נקרא ערך Null. ערך ריק או Null פירושו למעשה 'ללא ערך'. אך נוסחה לעולם לא יכולה להחזיר מחרוזת ריקה או ערך Null. נוסחה מחזירה תמיד אחד משלושה ערכים: ערך מספרי; ערך טקסט, שעשוי להיות מחרוזת באורך אפס, או ערך שגיאה, כגון ‎#NUM!‎ או ‎#VALUE.

אם נוסחה מכילה פונקציית CUBEVALUE המחוברת למסד נתונים של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) ושאילתה על מסד נתונים זה נותנת תוצאה של ערך Null,‏ Excel ממיר ערך Null זה למחרוזת באורך אפס, גם אם הנוסחה היתה מחזירה ערך מספרי במקרה אחר. דבר זה עשוי לגרום למצב שבו טווח תאים מכיל שילוב של ערכים מספריים וערכים של מחרוזות באורך אפס ומצב זה עלול להשפיע על התוצאות של נוסחאות אחרות המפנות לטווח תאים זה. לדוגמה, אם A1 ו- A3 מכילים מספרים, ו- A2 מכיל נוסחה עם פונקציית CUBEVALUE המחזירה מחרוזת באורך אפס, הנוסחה הבאה מחזירה שגיאת ‎#VALUE!‎:

‎=A1+A2+A3

כדי למנוע זאת, באפשרותך לבדוק אם קיימת מחרוזת באורך אפס באמצעות הפונקציה ISTEXT ועל-ידי שימוש בפונקציה IF כדי להחליף את אורך האפס ב- 0 (אפס) כפי שמציגה הדוגמה הבאה:

‎=IF(ISTEXT(A1),0,A1)+IF(ISTEXT(A2),0,A2)+IF(ISTEXT(A3),0,A3)‎

לחלופין תוכל לקנן את הפונקציה CUBEVALUE בתוך תנאי IF המחזיר ערך 0 אם הפונקציה CUBEVALUE מסתכמת במחרוזת באורך אפס כפי שמציגה הדוגמה הבאה:

‎=IF (CUBEVALUE("Sales","[Measures].[Profit]","[Time].[2004]","[All Product].[Beverages]")="", 0, CUBEVALUE("Sales","[Measures].[Profit]","[Time].[2004]","[All Product].[Beverages]"))‎

שים לב כי הפונקציה SUM אינה דורשת בדיקה זו לחיפוש מחרוזת באורך אפס מכיוון שהיא מתעלמת אוטומטית ממחרוזות באורך אפס בעת חישוב הערך המוחזר שלה.

דוגמאות

‎=CUBEVALUE("Sales","[Measures].[Profit]","[Time].[2004]","[All Product].[Beverages]")‎

‎=CUBEVALUE($A$1,"[Measures].[Profit]",D$12,$A23)‎

‎=CUBEVALUE("Sales",$B$7,D$12,$A23)‎

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×