CELL (הפונקציה CELL)

הפונקציה CELL מחזירה מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תא כלשהו. לדוגמה, אם ברצונך לאמת שתא כלשהו מכיל ערך מספרי במקום טקסט לפני שתבצע בו חישוב, באפשרותך להשתמש בנוסחה הבאה:

= IF (CELL ("type", A1) = "v", A1 * 2, 0)

נוסחה זו מחשבת A1*2 רק אם התא A1 מכיל ערך מספרי ומחזירה 0 אם A1 מכיל טקסט או ריק.

תחביר

CELL(info_type, [reference])‎

תחביר הפונקציה CELL מכיל את הארגומנטים הבאים:

ארגומנט

תיאור

info_type   

נדרש

ערך טקסט המציין את סוג פרטי התא שברצונך להחזיר. הרשימה הבאה מציגה את הערכים האפשריים של הארגומנט ‏info_type ואת התוצאות המתקבלות.

reference    

אופציונלי

התא שעליו ברצונך לקבל מידע. אם הושמט, המידע שצוין בארגומנט info_type מוחזר עבור התא האחרון שהשתנה. אם הארגומנט reference הוא טווח תאים, הפונקציה CELL מחזירה את המידע של התא הימני העליון בלבד בטווח.

ערכי info_type

הרשימה הבאה מתארת את ערכי הטקסט שניתן להשתמש בהם עבור הארגומנט info_type. יש להזין ערכים אלה בפונקציה CELL עם גרשיים ("").

info_type

מחזיר

"address"

הפניה לתא הראשון ב- reference, כטקסט.

"col"

מספר עמודה של התא ב- reference.

"color"

ערך 1 אם עיצוב התא כולל צבע עבור ערכים שליליים; אחרת, יוחזר 0 (אפס).

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel באינטרנט, excel Mobile ו-excel Starter.

"contents"

ערכו של התא השמאלי העליון בהפניה; לא נוסחה.

"filename"

שם קובץ (לרבות נתיב מלא) של הקובץ המכיל הפניה, כטקסט. יוחזר טקסט ריק ("") אם גליון העבודה המכיל את ההפניה טרם נשמר.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel באינטרנט, excel Mobile ו-excel Starter.

"format"

ערך טקסט המתאים לתבנית המספר של התא. ערכי הטקסט עבור התבניות השונות מוצגים בטבלה הבאה. יוחזר "-" בסוף ערך הטקסט אם התא מעוצב בצבע עבור ערכים שליליים. יוחזר "()" בסוף ערך הטקסט אם התא מעוצב עם סוגריים עבור ערכים חיוביים או עבור כל הערכים.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel באינטרנט, excel Mobile ו-excel Starter.

"parentheses"

ערך 1 אם התא מעוצב עם סוגריים עבור ערכים חיוביים או עבור כל הערכים; אחרת, מוחזר 0.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel באינטרנט, excel Mobile ו-excel Starter.

"prefix"

ערך הטקסט המתאים ל"קידומת התווית" של התא. יוחזר גרש בודד (') אם התא מכיל טקסט מיושר לשמאל, גרשיים (") אם התא מכיל טקסט מיושר לימין, תו ^ אם תא מכיל טקסט ממורכז, קו נטוי הפוך (\) אם התא מכיל טקסט עם מילוי מיושר וטקסט ריק ("") בכל מקרה אחר.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel באינטרנט, excel Mobile ו-excel Starter.

"protect"

ערך 0 אם התא אינו נעול; אחרת, מוחזר 1 אם התא נעול.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel באינטרנט, excel Mobile ו-excel Starter.

"row"

מספר השורה של התא בהפניה (reference).

"type"

ערך טקסט המתאים לסוג הנתונים שבתא. ארגומנט זה יחזיר "b" כאשר התא ריק, "l" לציון תווית אם התא מכיל קבוע טקסט ו- "v" לציון ערך בכל מקרה אחר.

"width"

החזרת מערך עם שני פריטים.

הפריט הראשון במערך הוא רוחב העמודה של התא, המעוגל כלפי מטה למספר שלם. כל יחידה של רוחב עמודה שווה לרוחב של תו אחד בגודל הגופן המוגדר כברירת המחדל.

הפריט השני במערך הוא ערך בוליאני, הערך הוא TRUE אם רוחב העמודה הוא ברירת המחדל או FALSE אם הרוחב הוגדר באופן מפורש על-ידי המשתמש. 

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel באינטרנט, excel Mobile ו-excel Starter.

קודי עיצוב של CELL

הרשימה הבאה מתארת את ערכי הטקסט שהפונקציה CELL מחזירה כאשר הארגומנט info_type הוא "format" והארגומנט reference הוא תא המעוצב באמצעות תבנית מספר מוכללת.

אם התבנית של Excel היא

הפונקציה CELL מחזירה

כללי

"G"

0

"F0"

‎#,##0

‎",0"‎

0.00

"F2"

‎#,##0.00

‎",2"‎

‎$#,##0_);($#,##0)‎

"C0"

‎$#,##0_);[Red]($#,##0)‎

"C0-‎"

‎$#,##0.00_);($#,##0.00)‎

"C2"

‎$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)‎

"C2-‎"

0%

"P0"

0.00%

"P2"

0.00E+00

"S2"

# ?/? או?? /??

"G"

m/d/yy או m/d/yy h:mm או mm/dd/yy

"D4"

d-mmm-yy או dd-mmm-yy

"D1"

d-mmm או dd-mmm

"D2"

mmm-yy

"D3"

mm/dd

"D5"

h:mm AM/PM

"D7"

h:mm:ss AM/PM

"D6"

h:mm

"D9"

h:mm:ss

"D8"

הערה: אם הארגומנט info_type בפונקציה CELL הוא "format" ומאוחר יותר אתה מחיל תבנית אחרת על התא שאליו מתבצעת הפניה, עליך לחשב מחדש את גליון העבודה (הקש F9) כדי לעדכן את התוצאות של הפונקציה CELL.

דוגמאות

דוגמאות לפונקציות תא

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה בקהילת Excel Tech, לקבל תמיכה בקהילת התשובות, או להציע תכונה חדשה או שיפור בקול המשתמש של excel.

למידע נוסף

שינוי התבנית של תא
יצירה או שינוי של
פונקציית
כתובת הפניה לתאהוספה, שינוי, חיפוש או ניקוי של עיצוב מותנה בתא

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×