Word עבור משתמשים חדשים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

מאמר זה מציג מושגים בסיסיים ב- Microsoft Word כדי לעזור למשתמשים חדשים להתחיל ביצירת מסמכים מתוחכמים ובעלי מראה מקצועי.

 1. לחץ על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows או הקש על מקש Windows בלוח המקשים כדי להציג את תפריט ' התחלה '.

 2. ברשימת היישומים, חפש את המילה ולחץ עליו. מסך האתחול מופיע ומפעילה Word.

  עצה: בפעם הראשונה שתפעיל את Word, עשויה להופיע הסכם רשיון התוכנה של Microsoft.

כדי לצאת מ- Word, לחץ על לחצן x סגור בפינה השמאלית העליונה של המסך.

אם ביצעת שינויים מאז השמירה האחרונה של המסמך, מופיעה תיבת הודעה השואלת אם ברצונך לשמור את השינויים. כדי לשמור את השינויים, לחץ על כן. כדי לצאת מבלי לשמור את השינויים, לחץ על לא. אם לחצת על לחצן x בטעות, לחץ על ביטול.

 לראש הדף

ממשק המשתמש של Word

פס כותרת 1    : מציגה את שם הקובץ של המסמך שאתה עורך ואת השם של התוכנה אתה משתמש. הוא כולל גם את מזער רגיל, שחזור ולחצני סגור.

הכלים לגישה מהירה 2    : המהווים לעתים קרובות להשתמש בפקודות, כגון שמור, בטל, ובצע שוב נמצאים כאן. בקצה של סרגל הכלים לגישה מהירה היא תפריט נפתחים שבו באפשרותך להוסיף אחרים הנמצאות בשימוש נפוץ או הצורך פקודות נפוצות.

הכרטיסיה ' קובץ ' 3    : לחץ על לחצן זה כדי למצוא פקודות הפועלות על המסמך עצמו במקום את התוכן של המסמך, כגון חדש, פתיחה, שמירה בשם, הדפסה ו סגור.

רצועת כלים של 4    : הנדרשים עבור עבודתך נמצאות הפקודות כאן. המראה של רצועת הכלים משתנות בהתאם לגודל המסך. Word יבצע דחיסה רצועת הכלים על-ידי שינוי הסידור הפקדים כדי להכיל בצגים קטנים יותר.

חלון עריכת 5    : מציגה את תוכן המסמך שאתה עורך.

פס גלילה 6    : מאפשר לך לשנות את מיקום התצוגה של המסמך שאתה עורך.

שורת המצב 7    : הצגת מידע אודות המסמך שאתה עורך.

בקרת שקופית מרחק מתצוגה 8    : מאפשר תשנה את הגדרות גודל התצוגה של המסמך שאתה עורך.

 לראש הדף

ב- Word, עליך לשמור את המסמך כך באפשרותך לצאת התוכנית מבלי לאבד את עבודתך. בעת שמירת המסמך, היא מאוחסנת כקובץ במחשב שלך או במיקום ברשת. מאוחר יותר, באפשרותך לפתוח את הקובץ, שנה אותה ולאחר הדפסתו.

כדי לשמור מסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה. החלון ' שמירה בשם מופיעה.

 2. בחר מיקום שבו ברצונך לשמור את המסמך והזן שם קובץ בתיבה שם הקובץ. כדי לשנות את שם הקובץ, הקלד שם קובץ חדש.

 3. לחץ על שמור.

באפשרותך לפתוח מסמך Word כדי לחדש את עבודתך. כדי לפתוח מסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את סייר הקבצים ולאחר מכן לחץ על מסמכים. מופיעה רשימה של מסמכים.

 2. אם ברצונך לעבוד על המסמך נמצא ברשימה, לחץ על שם הקובץ כדי לפתוח את המסמך. אם המסמך אינו מופיע ברשימה, נווט אל המיקום שבו אחסנת את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ. מסך האתחול של Word מופיע ולאחר מכן המסמך מוצג.

עצה: באפשרותך גם לפתוח מסמך ב- Word על-ידי לחיצה על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחיצה על פתח. כדי לפתוח מסמך ששמרת לאחרונה, לחץ על ' אחרונים '.

 לראש הדף

כדי לערוך או לעצב טקסט, עליך לבחור תחילה את הטקסט. בצע את השלבים שלהלן כדי לבחור טקסט.

 1. מקם את curser בתחילת הטקסט שברצונך לערוך או לעצב ולאחר מכן הקש על לחצן העכבר השמאלי.

 2. תוך החזקת לחצן העכבר השמאלי, העבר אותה ימינה (המכונה "גרירת") כדי לבחור את הטקסט. צבע רקע מתווספת מיקום של הטקסט הנבחר כדי לציין את טווח הבחירה.

באפשרותך למצוא ברוב כלי עיצוב הטקסט על-ידי לחיצה על הכרטיסיה בית ולאחר מכן בחירה מתוך הקבוצה ' גופן '.

רצועת הכלים של Word 2010

1    זוהי הכרטיסיה בית.

2    זהו בקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

3    זהו לחצן מודגש. עיין בטבלה הבאה לקבלת שמות והפונקציות של כל הלחצנים בקבוצה גופן.

לחצן

שם

פונקציה

לחצן 'גופן'

גופן

שינוי הגופן.

לחצן 'גודל גופן'

גודל גופן

שינוי גודל הטקסט.

לחצן 'הגדל גופן'

הגדל גופן

הגדלת טקסט.

לחצן 'כווץ גופן'

כווץ גופן

הקטנת גודל הטקסט.

לחצן 'שנה רישיות'

שנה רישיות

שנה את כל הטקסט הנבחר לאותיות רישיות, אותיות קטנות או לסוג רישיות נפוץ אחרים.

לחצן 'נקה עיצוב'

תמונת לחצן

ניקוי כל העיצוב של הטקסט הנבחר, והשאר את טקסט רגיל בלבד.

לחצן 'מודגש'

מודגש

הפיכת הטקסט שנבחר למודגש.

לחצן 'נטוי'

נטוי

הטיית הטקסט שנבחר.

לחצן 'קו תחתון'

קו תחתון

מתיחת קו תחת הטקסט הנבחר. לחץ על החץ הנפתח כדי לבחור את הסוג של קו תחתון.

לחצן 'קו חוצה'

קו חוצה

מתיחת קו דרך האמצע של טקסט נבחר.

לחצן 'כתב עילי'

כתב תחתי

יצירת התווים כתב תחתי.

לחצן 'כתב תחתי'

כתב עילי

יצירת עילי.

לחצן 'אפקטי טקסט'

אפקטי טקסט

החלת אפקט חזותי הטקסט הנבחר, כגון צל, זוהר או השתקפות.

לחצן 'צבע סימון טקסט'

צבע סימון טקסט

עיצוב טקסט כך שהוא סומנה באמצעות עט סימון.

לחצן 'צבע גופן'

צבע גופן

שינוי צבע הטקסט.

 לראש הדף

סגנונות מאפשרים לך לעצב במהירות את הרכיבים העיקריים במסמך שלך, כגון כותרות, כותרות ואת כתוביות. בצע את השלבים שלהלן כדי להחיל סגנונות על הטקסט במסמך שלך.

 1. סמן את הטקסט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית בקבוצה סגנונות, השהה את המצביע מעל סגנון כלשהו כדי לראות תצוגה מקדימה חיה ישירות במסמך שלך. כדי לראות רשימה מלאה של סגנונות, לחץ על החץ עוד כדי לפתוח את החלונית ' סגנונות '.

 3. כדי להחיל את סגנון המתאים ביותר עבור הטקסט שלך, פשוט לחץ עליה.

לאחר שתסיים החלת סגנונות רכיבים בודדים, Word מאפשר לך להשתמש בסגנון להגדיר כדי לשנות את המראה של המסמך כולו בבת אחת.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה עיצוב מסמכים, בחר באחת מקבוצות סגנון מוגדרת מראש, כגון בסיסי או לא רשמי. השהה את המצביע מעל כל סגנון ערכת כדי להציג תצוגה מקדימה חיה ישירות במסמך שלך. כדי לראות ערכות סגנון מוגדרת מראש יותר, לחץ על החץ למטה בצד השמאלי של הקבוצה עיצוב המסמך.

 2. כדי להחיל את ערכת הסגנון המתאים ביותר עבור הטקסט שלך, פשוט לחץ עליה.

 לראש הדף

ל- Word, באפשרותך לשנות את המרווח בין שורות ופיסקאות בקלות במסמך שלך.

 1. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על מרווח בין פיסקאות כדי לראות רשימה נפתחת של אפשרויות מרווח בין פיסקאות. השהה את המצביע מעל כל סגנון מרווח בין שורות של פיסקה כדי לראות תצוגה מקדימה חיה ישירות במסמך שלך.

 2. כאשר תמצא את המראה שהרצוי, לחץ עליו.

עצה: כדי להגדיר משלך מרווח בין פיסקאות, בחר מרווח בין פיסקאות מותאם אישית.

 לראש הדף

קל להציג בתצוגה מקדימה הפריסה של המסמך שלך ייראה בעת ההדפסה מבלי להדפיס בפועל.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הדפס כדי לראות תצוגה מקדימה של המסמך שלך.

 3. סקור את הגדרות עבור כל המאפיינים שברצונך לשנות.

 4. כאשר המאפיינים עבור מדפסת והמסמך שלך מופיעות האופן שבו ברצונך שהם, לחץ הדפסה

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

 לראש הדף

כדי להשתמש ב- Word, חפש את הסמל Word בתפריט התחלה ולחץ עליו.

 1. לחץ על לחצן התחל תמונת לחצן כדי להציג את תפריט ' התחלה '.

 2. הצבע על כל התוכניות, Microsoft Office, ולאחר מכן לחץ עלMicrosoft Word 2010.

 3. מסך האתחול מופיע ו- Word מופעל.

עצה: בפעם הראשונה שתפעיל את Word, עשויה להופיע הסכם רשיון התוכנה של Microsoft.

כדי לצאת, בחר את הפקודה ' יציאה ' בכרטיסיה ' קובץ '.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. בחר יציאה.

אם ביצעת שינויים מאז השמירה האחרונה של המסמך, מופיעה תיבת הודעה השואלת אם ברצונך לשמור את השינויים. כדי לשמור את השינויים, לחץ על כן. כדי לצאת מבלי לשמור את השינויים, לחץ על לא. אם לחצת על לחצן יציאה בטעות, לחץ על ביטול.

 לראש הדף

רכיבים של חלון Word

פס כותרת 1    : מציגה את שם הקובץ של המסמך שאתה עורך ואת השם של התוכנה אתה משתמש. הוא כולל גם את מזער רגיל, שחזור ולחצני סגור.

הכלים לגישה מהירה 2    : המהווים לעתים קרובות להשתמש בפקודות, כגון שמור, בטל, ובצע שוב נמצאים כאן. בקצה של סרגל הכלים לגישה מהירה היא תפריט נפתחים שבו באפשרותך להוסיף אחרים הנמצאות בשימוש נפוץ או הצורך פקודות נפוצות.

הכרטיסיה ' קובץ ' 3    : לחץ על לחצן זה כדי למצוא פקודות הפועלות על המסמך עצמו במקום את התוכן של המסמך, כגון חדש, פתיחה, שמירה בשם, הדפסה ו סגור.

רצועת כלים של 4    : הנדרשים עבור עבודתך נמצאות הפקודות כאן. המראה של רצועת הכלים משתנות בהתאם לגודל המסך. Word יבצע דחיסה רצועת הכלים על-ידי שינוי הסידור הפקדים כדי להכיל בצגים קטנים יותר.

חלון עריכת 5    : מציגה את תוכן המסמך שאתה עורך.

פס גלילה 6    : מאפשר לך לשנות את מיקום התצוגה של המסמך שאתה עורך.

שורת המצב 7    : הצגת מידע אודות המסמך שאתה עורך.

לחצני תצוגה 8    : מאפשר לך לשנות את מצב התצוגה של המסמך שאתה עורך כך שתתאים יותר לצרכיך.

בקרת שקופית מרחק מתצוגה 9    : מאפשר תשנה את הגדרות גודל התצוגה של המסמך שאתה עורך.

 לראש הדף

ב- Word, עליך לשמור את המסמך כך באפשרותך לצאת התוכנית מבלי לאבד את עבודתך. בעת שמירת המסמך, היא מאוחסנת כקובץ במחשב שלך. מאוחר יותר, באפשרותך לפתוח את הקובץ, שנה אותה ולאחר הדפסתו.

כדי לשמור מסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 2. ציין את המיקום שבו ברצונך לשמור את המסמך בתיבה שמור. בפעם הראשונה שתשמור את המסמך, השורה הראשונה של הטקסט במסמך היא ממולאים מראש בכשם הקובץ בתיבה שם הקובץ. כדי לשנות את שם הקובץ, הקלד שם קובץ חדש.

 3. לחץ על שמור.

 4. המסמך נשמר כקובץ. שם הקובץ בפס הכותרת משתנה כדי לשקף את שם הקובץ שנשמר.

באפשרותך לפתוח מסמך Word כדי לחדש את עבודתך. כדי לפתוח מסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על מסמכים.

 2. נווט אל המיקום שבו אחסנת את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ. מסך האתחול של Word מופיע ולאחר מכן המסמך מוצג.

עצה: באפשרותך גם לפתוח מסמך ב- Word על-ידי לחיצה על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחיצה על פתח. כדי לפתוח מסמך ששמרת לאחרונה, לחץ על אחרונים

.

 לראש הדף

כדי לערוך או לעצב טקסט, עליך לבחור תחילה את הטקסט. בצע את השלבים שלהלן כדי לבחור טקסט.

 1. מקם את curser בתחילת הטקסט שברצונך לערוך או לעצב ולאחר מכן הקש על לחצן העכבר השמאלי.

 2. תוך החזקת לחצן העכבר השמאלי, העבר אותה ימינה (המכונה "גרירת") כדי לבחור את הטקסט. צבע רקע מתווספת מיקום של הטקסט הנבחר כדי לציין את טווח הבחירה.

רוב כלי עיצוב הטקסט נמצאות על-ידי לחיצה על הכרטיסיה בית ולאחר מכן בחירה מתוך הקבוצה ' גופן '.

רצועת הכלים של Word 2010

1    זוהי הכרטיסיה בית.

2    זהו בקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

3    זהו לחצן מודגש. עיין בטבלה הבאה לקבלת שמות והפונקציות של כל הלחצנים בקבוצה גופן.

לחצן

שם

פונקציה

לחצן 'גופן'

גופן

שינוי הגופן.

לחצן 'גודל גופן'

גודל גופן

שינוי גודל הטקסט.

לחצן 'הגדל גופן'

הגדל גופן

הגדלת טקסט.

לחצן 'כווץ גופן'

כווץ גופן

הקטנת גודל הטקסט.

לחצן 'שנה רישיות'

שנה רישיות

שנה את כל הטקסט הנבחר לאותיות רישיות, אותיות קטנות או לסוג רישיות נפוץ אחרים.

לחצן 'נקה עיצוב'

תמונת לחצן

ניקוי כל העיצוב של הטקסט הנבחר, והשאר את טקסט רגיל בלבד.

לחצן 'מודגש'

מודגש

הפיכת הטקסט שנבחר למודגש.

לחצן 'נטוי'

נטוי

הטיית הטקסט שנבחר.

לחצן 'קו תחתון'

קו תחתון

מתיחת קו תחת הטקסט הנבחר. לחץ על החץ הנפתח כדי לבחור את הסוג של קו תחתון.

לחצן 'קו חוצה'

קו חוצה

מתיחת קו דרך האמצע של טקסט נבחר.

לחצן 'כתב עילי'

כתב תחתי

יצירת התווים כתב תחתי.

לחצן 'כתב תחתי'

כתב עילי

יצירת עילי.

לחצן 'אפקטי טקסט'

אפקטי טקסט

החלת אפקט חזותי הטקסט הנבחר, כגון צל, זוהר או השתקפות.

לחצן 'צבע סימון טקסט'

צבע סימון טקסט

עיצוב טקסט כך שהוא סומנה באמצעות עט סימון.

לחצן 'צבע גופן'

צבע גופן

שינוי צבע הטקסט.

 לראש הדף

סגנונות מאפשרים לך לעצב במהירות את הרכיבים העיקריים במסמך שלך, כגון כותרות, כותרות ואת כתוביות. בצע את השלבים שלהלן כדי להחיל סגנונות על הטקסט במסמך שלך.

 1. סמן את הטקסט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית בקבוצה סגנונות, השהה את המצביע מעל סגנון כלשהו כדי לראות תצוגה מקדימה חיה ישירות במסמך שלך.

 3. כדי להחיל את סגנון המתאים ביותר עבור הטקסט שלך, פשוט לחץ עליה.

לאחר שתסיים החלת סגנונות רכיבים בודדים, Word 2010 מאפשר לך לשנות את המראה של המסמך כולו בבת אחת.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על שנה סגנונות.

 2. הצבע על ערכת סגנון לאיתור ערכות סגנון מוגדרת מראש. השהה את המצביע מעל כל סגנון ערכת כדי להציג תצוגה מקדימה חיה ישירות במסמך שלך.

 3. כאשר תמצא את המראה שהרצוי, לחץ עליו.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

 לראש הדף

עם Word 2010, באפשרותך לשנות את המרווח בין שורות ופיסקאות בקלות במסמך שלך.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על שנה סגנונות.

 2. הצבע על מרווח בין פיסקאות כדי למצוא מבחר של פיסקה מוכללת מרווח בין סגנונות. השהה את המצביע מעל כל סגנון מרווח בין שורות של פיסקה כדי לראות תצוגה מקדימה חיה ישירות במסמך שלך.

 3. כאשר תמצא את המראה שהרצוי, לחץ עליו.

עצה: כדי להגדיר משלך מרווח בין פיסקאות, בחר מרווח בין פיסקאות מותאם אישית.

 לראש הדף

קל להציג בתצוגה מקדימה הפריסה של המסמך שלך ייראה בעת ההדפסה מבלי להדפיס בפועל.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הדפס כדי לראות תצוגה מקדימה של המסמך שלך.

 3. סקור את הגדרות עבור כל המאפיינים שברצונך לשנות.

 4. כאשר המאפיינים עבור מדפסת והמסמך שלך מופיעות האופן שבו ברצונך שהם, לחץ הדפסה

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

 לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×