Outlook.com אינו מאפשר לי לשלוח דואר אלקטרוני

אם אתה נתקל בבעיות בעת שליחת הודעות ב- Outlook.com, נסה פתרונות אלה.

אם אינך מקבל הודעות, ראה לא קיבלתי הודעת דואר אלקטרוני שמישהו שלח לחשבון Outlook.com שלי.

בדיקת מצב השירות

אם אתה נתקל בבעיות ב- Outlook.com, בדוק את מצב השירות. אם נורית המצב אינה ירוקה, המתן עד שהשירות יפעל כרגיל ולאחר מכן נסה שוב.

תיבת הדואר הנכנס שלך מלאה

אם תיבת הדואר הנכנס שלך מלאה, לא תוכל לשלוח או לקבל הודעות חדשות. כדי לפנות מקום בתיבת הדואר הנכנס, נסה לרוקן את תיקיית דואר הזבל על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על דואר זבל > מחק הכל.

צילום מסך של האפשרות 'מחק הכל'

ניתן גם להשתמש באפשרות 'נקה' כדי לנקות דואר אלקטרוני לא רצוי מתיבת הדואר הנכנס או מתיקיות הארכיון. בעזרת 'נקה', תוכל למחוק באופן אלקטרוני את כל הדואר האלקטרוני הנכנס משולח מסוים, לשמור רק את ההודעה האחרונה משולח זה או למחוק דואר אלקטרוני משולח זה שגילו עולה על 10 ימים. בחר הודעה שברצונך לנקות ובחר נקה.

צילום מסך של לחצן 'נקה'

שמירת תמונות ומסמכים ב- OneDrive היא דרך טובה נוספת לפינוי מקום בתיבת הדואר הנכנס. כדי ללמוד כיצד לשמור קבצים מצורפים ב- OneDrive, ראה פינוי שטח אחסון ב- Outlook.com.

אינך מצליח לשלוח דואר אלקטרוני מ- Windows Live Mail, ממכשיר נייד או מ- Outlook במחשב

בתחילת השנה, הצגנו את Outlook.com החדש, שעוזר לך להתמקד בפרטים החשובים, לשתף פעולה בקלות ולהספיק יותר. כחלק מהשדרוג, אנו גם מעבירים חשבונות לתשתית מאובטחת ומהימנה יותר.

חיבור מחדש של חשבון Outlook.com ל- Outlook במחשב או ל- Outlook בטלפון

תצטרך לחבר מחדש את חשבון Outlook.com ל- Outlook במחשב או ל- Outlook בטלפון כדי להבטיח חוויה מיטבית ולפתור בעיות. לקבלת מידע נוסף על אופן החיבור מחדש של החשבון שלך, עיין במאמר זה.

שימוש ביישום 'דואר' ב- Windows

Windows Live Mail 2012 אינו מתחבר עוד לחשבונות Outlook.com. משתמשי Windows Live Mail יצטרכו להשתמש ביישום אחר או להשתמש בדפדפן אינטרנט כדי לבקר בכתובת www.outlook.com. היישום 'דואר' המוכלל ב- Windows הוא החלופה המומלצת ל- Windows Live Mail 2012, והוא יישום הדואר האלקטרוני שנמצא בשימוש הנפוץ ביותר בקרב משתמשי Outlook.com כיום. קרא מידע נוסף שמסביר מדוע Windows Live Mail 2012 אינו מתחבר ל- Outlook.com.

שינית את הסיסמה שלך לאחרונה

אם שינית את הסיסמה שלך ל- Outlook.com, ייתכן שתצטרך לשנות את ההגדרות של חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook וגם באפליקציות שלך למכשירים ניידים.

ההודעה או הקבצים המצורפים גדולים מדי

אם חיברת את חשבון Outlook.com ל- Outlook במחשב או ל- Outlook בטלפון ואתה מנסה לשלוח הודעה עם קובץ מצורף שגודלו עולה על 25MB, ‏Outlook לא ישלח את ההודעה.

כדי לפתור את הבעיה, עבור לתיבת הדואר היוצא ולאחר מכן פתח את הודעות הדואר האלקטרוני התקועות. התחל עם ההודעה הישנה ביותר. אם ההודעה כוללת קובץ מצורף שגודלו עולה על 25MB, מחק את הקובץ המצורף וצרף קובץ קטן יותר, או העלה את הקובץ אל OneDrive וצרף קישור לקובץ המצורף. לאחר מכן, תוכל לנסות לשלוח שוב את ההודעה.

לקבלת מידע נוסף על צירוף קבצים להודעות ב- Outlook עבור Windows, ראה צירוף קובץ לדואר אלקטרוני ב- Outlook עבור Windows.

בדוק את שורת הכתובת "אל"

ודא שכתובות הדואר האלקטרוני של האנשים שאתה מנסה לשלוח אליהן הוזנו בתבנית הנכונה. אם תנסה לשלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני שהוקלדה באופן שגוי, תופיע הודעת שגיאה.

לדוגמה, אם תשמיט בטעות את "‎.com" מכתובת דואר אלקטרוני, תקבל שגיאה דומה לזו:

צילום מסך של שגיאת תבנית כתובת ב- Outlook.com.

חרגת ממגבלת ההודעות היומית

כדי לסייע בהרתעה של מפיצי הודעות זבל, Outlook.com מגביל את מספר ההודעות שניתן לשלוח ביום. אם אתה מקבל הודעה המציינת שהגעת למגבלת ההודעות היומית, נסה את הפעולות הבאות:

 • שמור את הדואר האלקטרוני כטיוטה ושלח אותו למחרת.

 • הגדל את מגבלות ההודעות שלך על-ידי הוספת פרטי אבטחה לחשבון.

 • אם הדואר האלקטרוני נוצר במכשיר נייד, הקש כדי לסגור את ההודעה. המערכת תציג הודעה שבה תישאל אם ברצונך לשמור את ההודעה או למחוק אותה. בחר באפשרות שמור ולאחר מכן סנכרן. לאחר מכן תוכל לעבור אל Outlook.com במחשב, לפתוח את הטיוטה ולשלוח אותה.

יש לך חשבונות מחוברים רבים מדי

באפשרותך לחבר עד 20 חשבונות דואר אלקטרוני אחרים לחשבון Outlook.com שלך. אם חיברת יותר מ- 20 חשבונות, לא תוכל לשלוח או לקבל הודעות מאף אחד מהחשבונות המחוברים שלך. כדי לפתור את הבעיה, נא להסיר כמה חשבונות מחוברים כך שהמספר הכולל של החשבונות המחוברים יהיה 20 לכל היותר.

ייתכן שהחשבון שלך נחסם

אם אינך מצליח לשלוח או לקבל דואר אלקטרוני, ייתכן שהחשבון שלך נחסם באופן זמני מכיוון שזיהינו פעילות כניסה חריגה. כדי ללמוד כיצד לבטל את החסימה של החשבון שלך, ראה ביטול חסימה של חשבון Outlook.com.

הוספת נמענים רבים מדי אחד להודעת דואר אלקטרוני אחת

Outlook.com מגביל את מספר הנמענים שאפשר להוסיף להודעת דואר אלקטרוני. אם תחרוג מהמגבלה, תקבל הודעת שגיאה שתציין כמה נמענים אפשר להוסיף להודעה. הסר כמה נמענים ולאחר מכן נסה שוב לשלוח את ההודעה.

התוכן שלך הפעיל מסנני דואר זבל

Outlook.com חוסם את השליחה של הודעות כאשר מסנני דואר הזבל של Outlook.com מזהים את התוכן כדואר זבל. מדי פעם, דואר אלקטרוני לגיטימי עשוי להיות מסומן כדואר זבל. אם ההודעה שלך נחסמת, נסה לשנות את תוכן ההודעה ולשלוח אותה שוב.

הגדל את מגבלות השליחה של הודעות

באפשרותך להגדיל את מגבלות השליחה שלך על-ידי הוספת מידע אבטחה לחשבון. עבור אל עמוד האבטחה של חשבון Microsoft שלך, בחר באפשרות עדכן מידע והוסף את פרטי האבטחה הבאים לחשבון:

מספר טלפון

 1. בחר הוסף מידע אבטחה.

 2. בתיבת הדו-שיח, הזן את מספר הטלפון שלך.

 3. בחר הבא ובצע את ההוראות שעל המסך.

כתובת דואר אלקטרוני חלופית

 1. בחר הוסף מידע אבטחה.

 2. בתיבת הדו-שיח, בחר את החץ שלצד מספר טלפון ובחר באפשרות כתובת דואר אלקטרוני חלופית.

 3. הזן כתובת דואר אלקטרוני חלופית.

 4. בחר הבא ובצע את ההוראות שעל המסך.

אימות דו-שלבי

 1. בחר באפשרות הגדר אימות דו-שלבי.

 2. הזן את הסיסמה שלך ובחר בכניסה.

 3. בחר הבא ובצע את ההוראות שעל המסך.

הרשאות לא מספיקות

ניהול זכויות מידע (IRM) מאפשר לשולחים לציין הרשאות גישה להודעות הדואר האלקטרוני שלהם, העשויות לכלול מניעת העברה, קריאה, הדפסה או העתקה של הודעות על-ידי אנשים שלא קיבלו הרשאות. לקבלת מידע נוסף על תכונה זו, ראה מבוא ל- IRM עבור הודעות דואר אלקטרוני.

אתה שולח דואר אלקטרוני ממכשיר ישן יותר המשתמש ב- AUTH PLAIN

Outlook.com אינו תומך עוד באימות מסוג AUTH PLAIN. אם אתה מנסה לשלוח הודעות ממכשיר העושה שימוש באימות מסוג AUTH PLAIN, ההודעות לא יישלחו. לקבלת מידע נוסף, ראה Outlook.com אינו תומך עוד באימות מסוג AUTH PLAIN.

עדיין זקוק לעזרה?

לחצן 'פורום קהילה' לחצן 'פנה לתמיכה'

נושאים קשורים

פינוי שטח אחסון ב- Outlook.com

לא קיבלתי הודעת דואר אלקטרוני שמישהו שלח לחשבון Outlook.com שלי

ארגון תיבת הדואר הנכנס באמצעות 'ארכיון', 'ניקוי' וכלים אחרים ב- Outlook.com

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×