Outlook Web App Light > דואר

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

האחרון המעודכן 2018 02-01-

הגירסה הקלה של Outlook Web App היא פשוטה במראה והן בפונקציה יותר בגירסה הרגילה של Outlook Web App. לדוגמה, אם יש פחות תכונות עבור הקריאה ואת מחבר דואר מאשר הגירסה הרגילה. כדי ללמוד עוד אודות ההבדלים בין, ראה השוואת הרגילה והגירסה הקלה של Outlook Web App.

כדי להציג את ההודעות שלך, בחר באפשרות דואר בחלונית הניווט. כדי למיין את ההודעות, בחר כותרת עמודה כלשהי.

איני מעוניין בגירסה הקלה של Outlook Web App. היכן נמצא בגירסה הרגילה?

אם לא בחרת בגירסה הקלה של Outlook Web App, צא ולאחר מכן השתמש בדפדפן נתמך כדי להיכנס שוב.

אם בחרת בגירסה הקלה מתוך אפשרות, כך תוכל לחזור לגירסה הרגילה של Outlook Web App:

 1. בגירסה הקלה, עבור אל אפשרויות > גירסת Outlook Web App .

 2. נקה את תיבת הסימון השתמש בגירסה הקלה של Outlook Web App .

 3. בחר שמור.

צא מהגירסה הקלה, סגור את הדפדפן והיכנס שוב באמצעות דפדפן נתמך. ייתכן שיהיה עליך לסגור את כל חלונות הדפדפן הפתוחים כדי שתוכל להיכנס שוב.

הגירסה הקלה של Outlook Web App הוא פשוט מאוד. לדוגמה, אין באפשרותך לבצע את המשימות הבאות בגירסה הקלה:

 • שינוי הגופן. הגירסה הקלה של Outlook Web App משתמשת רק בטקסט רגיל, כלומר ללא הדגשה, קווים תחתונים או הטיה, ללא תמונות מוטבעות וללא היפר-קישורים חמים.

 • הגירסה הקלה של Outlook Web App אינה כוללת בודק איות משלה. אם הדפדפן שבו אתה משתמש כולל בודק איות, באפשרותך להשתמש בו.

 • הצגת תצוגה מקדימה של ההודעה. אין חלונית קריאה או תצוגה מקדימה.

 • שינוי רוחב עמודות או הצגת חלק גודל יותר מהנושא בתצוגת הרשימה.

 • שימוש בחתימות דואר אלקטרוני מרובות או בחירת ההודעות שבהן יש לכלול חתימה.

 • שימוש בכללים להעברת הודעות.

 • חיבור או ניתוק חשבונות דואר אלקטרוני אחרים.

 • פתיחת תיבת הדואר של מישהו אחר.

 • הדפסת הודעה.

 • העתקת הודעה או קובץ מצורף. באפשרותך להשתמש ב- CTRL+C ו- CTRL+V כדי להעתיק ולהדביק את התוכן של הודעה.

 • שמירת הודעה כקובץ.

 • קבלת דיווח או התראה כאשר מגיעה הודעת דואר אלקטרוני.

 • בקשת אישור קריאה או אישור מסירה של הודעה.

 • ניהול משימות, פתקים או כללי תיבת דואר נכנס.

 • אחזור הודעת דואר אלקטרוני.

 • יצירה או שינוי של קבוצת אנשי קשר. לקבלת מידע אודות הפעולות שניתן ולא ניתן לבצע עם אנשי קשר, ראה Outlook Web App Light > אנשי קשר.

הודעות דואר אלקטרוני נמסרות לשרת המארח את תיבת הדואר שלך. כברירת מחדל, הודעות מאוחסנות בתיבת הדואר הנכנס של תיבת הדואר. תיקיות דואר מציגות הודעות חדשות בכתב מודגש. לאחר פתיחתן, ההודעות החדשות מוצגות בכתב רגיל.

כדי למיין לפי עמודה כלשהי, בחר את כותרת העמודה. לדוגמה, כדי לראות את ההודעות החדשות ביותר תחילה, בחר את כותרת העמודה התקבל.

באפשרותך גם להשתמש בתיקיות כדי לארגן הודעות. תיבת הדואר מכילה קבוצה של תיקיות ברירת מחדל. תיקיות אלה כוללות, בין היתר, את 'לוח שנה', 'אנשי קשר', 'פריטים שנמחקו', 'טיוטות', 'תיבת דואר נכנס', 'דואר זבל' ו'פריטים שנשלחו'.

כברירת מחדל, הודעות הנשלחות אליך מאוחסנות בתיבת הדואר הנכנס שלך. עם זאת, יש לך אפשרות לסדר את ההודעות במערכת תיקיות הירארכית ולשנות אותה כשהצרכים שלך משתנים. לדוגמה, יכולה להיות לך תיקיה בשם 'הצוות שלי', המכילה תיקיות משנה עבור כל אדם בצוות. כאשר מישהו עוזב את הצוות, באפשרותך למחוק את התיקיה של אדם זה. אם מישהו עובר לצוות אחר, באפשרותך להעביר את התיקיה לתיקיה של צוות זה.

השתמש באפשרויות העברת הודעות כדי לקבוע כמה הודעות יוצגו בכל דף.

הצגת התיקיות שלך ותוכן התיקיות

 1. בחר ניהול תיקיות ולאחר מכן, בחלונית הניווט, בחר באפשרות בחר כדי להציג את כל התיקיות. פעולה זו תביא להצגת כל התיקיות שנוצרו בגירסה הקלה של Outlook Web App או בתוכניות דואר אלקטרוני אחרות, כגון Outlook או Outlook Web App.

 2. בתיבה הנפתחת, בחר את התיקיה הרצויה מהרשימה ובחר בחץ הירוק.

יצירת תיקיה חדשה

 1. בחלונית הניווט, בחר באפשרות ניהול תיקיות.

 2. תחת צור תיקיה חדשה, ברשימה צור תיקיה ב, בחר את המיקום עבור התיקיה החדשה.

 3. בתיבה שם תיקיה, הקלד את השם הרצוי עבור התיקיה החדשה.

 4. בחר באפשרות צור.

העברת הודעה לתיקיה אחרת

 1. בחר הודעה להעברה על-ידי בחירת תיבת הסימון שלצדה ברשימת ההודעות, או פתח את ההודעה שברצונך להעביר.

 2. בסרגל הכלים, בחר באפשרות העבר.

 3. המסך העבר לתיקיה נפתח. העבר אל רשימה, בחר את התיקיה שברצונך להעביר את ההודעה.

 4. בחר באפשרות העבר כדי להעביר את ההודעה לתיקיה שנבחרה.

אם תחליט לא להעביר את ההודעה, בחר באפשרות סגור בסרגל הכלים כדי לצאת מהמסך ולחזור למסך הקודם.

מה עוד ניתן לעשות עם תיקיות?

בעת בחירה באפשרות ניהול תיקיות, תראה את האפשרויות שינוי שם, העבר או מחק עבור תיקיות, בנוסף ליצירת תיקיות חדשות.

לא ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 • העתקת הודעה לתיקיה אחרת.

 • גישה לתיקיות ארכיון שנוצרו ב- Outlook או ב- Outlook Web App.

בעת מחיקת פריט מתיבת הדואר שלך, היא מועברת לתיקיה פריטים שנמחקו. כלומר, באפשרותך לקבל אותו בחזרה על-ידי איתור אותו בתיקיה פריטים שנמחקו ולאחר מכן להעביר אותה בחזרה לתיבת הדואר הנכנס שלך.

ניתן למחוק את כל התוכן של תיקיה, לרבות כל תיקיות המשנה, על-ידי בחירה באפשרות ניהול תיקיות ולאחר מכן שימוש באפשרות מחק תיקיה.

מחיקת פריטים לצמיתות מהתיקיה 'פריטים שנמחקו'

 1. בחר את התיקיה פריטים שנמחקו בדואר.

 2. כדי למחוק לצמיתות את כל התוכן של התיקיה 'פריטים שנמחקו', בחר באפשרות רוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' בסרגל הכלים.

 3. כדי למחוק לצמיתות רק חלק מהפריטים בתיקיה 'פריטים שנמחקו', בחר בתיבת הסימון לצד כל פריט שברצונך למחוק ולאחר מכן בחר באפשרות מחק בסרגל הכלים.

 4. ייתכן שקיימת מדיניות בתיקיה 'פריטים שנמחקו' שלך אשר תגרום למחיקת הפריטים שבתוכה לצמיתות לאחר שיהיו בתיקיה פרק זמן מוגדר.

כאשר אתה יוצר הודעה חדשה, אתה משתמש בטופס ההודעה החדשה. מדובר באותו טופס המשמש כדי להשיב להודעה או להעביר הודעה. כאשר אתה משיב להודעות, המידע בכותרת ('אל', 'מאת' ו'נושא') ממולא באופן אוטומטי עבורך.

אם אתה מעוניין בחתימת דואר אלקטרוני, עבור אל אפשרויות העברת הודעות כדי ליצור או לשנות את החתימה שלך.

 1. ב'דואר', בסרגל הכלים, בחר באפשרות הודעה חדשה.

 2. מען את ההודעה:

  • הקלד את השמות או את כינויי הדואר האלקטרוני של הנמענים המיועדים בתיבות אל, עותק ועותק מוסתר, בהתאם לצורך. הפרד שמות מרובים באמצעות תווי נקודה-פסיק. השתמש בסמל בדוק שמות בסרגל הכלים כדי לזהות את השמות. אם יש יותר מהתאמה אפשרית אחת, שמות שלא זוהו יופיעו באדום, ותופיע רשימה בחלונית הניווט. בחר את השם או השמות הרצויים מהרשימה.

  • לקבלת אפשרויות נוספות, ראה Outlook Web App Light > פנקס כתובות.

 3. הקלד שורת נושא קצרה בתיבה נושא.

 4. הקלד את ההודעה שלך בגוף ההודעה.

 5. בחר באפשרות שלח בסרגל הכלים של ההודעה כדי לשלוח את ההודעה לנמענים.

 6. אם אין ברצונך לשלוח את ההודעה מיד, באפשרותך לבחור באפשרות שמור או סגור בסרגל הכלים של ההודעה. ההודעה שלך תישמר בתיקיה 'טיוטות' עד לפתיחתה ושליחתה.

אפשרויות אחרות בסרגל הכלים של ההודעה

 • בחר את סימן הקריאה כדי להגדיר את חשיבותה של ההודעה כגבוהה.

 • בחר את החץ למטה כדי להגדיר את חשיבותה של ההודעה כנמוכה.

 • בחר את סמל אטב הנייר כדי להוסיף קובץ מצורף או בחר באפשרות קבצים מצורפים מתחת לנושא.

השתמש את אפשרויות העברת הודעות כדי לקבוע כמה פריטים שיש להציג בכל עמוד, ומה צריך לעשות לאחר העברה או מחיקה של פריט או כאשר קריאה להודעה. אין אפשרות לשנות באיזו תדירות יש לבדוק אם קיימות הודעות חדשות מאחר דואר זמין מיד לאחר קבלתה על-ידי שרת הדואר האלקטרוני שלך. באפשרותך לרענן את דף הדפדפן שלך כדי לראות אם הגיעו הודעות חדשות.

 1. בחלונית הניווט, בחר דואר.

 2. בחר את התיקיה המכילה את ההודעה שברצונך לקרוא. אם התיקיה הרצויה אינה גלויה, בחר באפשרות בחר כדי להציג את כל התיקיות כדי להציג רשימה של תיקיות זמינות. מהרשימה, בחר את התיקיה הרצויה ולאחר מכן בחר את החץ כדי לקפוץ לתיקיה זו. הודעות דואר אלקטרוני חדשות מגיעות תמיד לתיבת הדואר הנכנס ומוצגות בכתב מודגש.

 3. בחר את הנושא של ההודעה שברצונך לקרוא כדי לפתוח אותה.

 4. השתמש בחצי הניווט בסרגל הכלים כדי להציג את הפריט הקודם או הבא בתיקיה הנוכחית. אותם חצים זמינים בתחתית העמוד.

בעת פתיחת הודעת דואר אלקטרוני, המידע הבא מוצג בכותרת:

 • נושא: נושא ההודעה.

 • מאת: השם או כתובת הדואר האלקטרוני של השולח או הארגון.

 • נשלח: התאריך והשעה שבהם ההודעה נשלחה.

 • אל: השם או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמענים הראשיים.

 • עותק: השם או כתובת הדואר האלקטרוני של נמעני העותק לידיעה (Cc).

לקבלת מידע נוסף אודות שולח או נמען, כגון הכתובת או מספר הטלפון של האדם, בחר את שמו בשורה 'מאת', 'אל' או 'עותק'.

זהירות: חלק מהודעות הדואר האלקטרוני שאתה מקבל עשויות להכיל את הקישור הבא בכותרת: הצג כדף אינטרנט. כאשר אתה רואה קישור זה, משמעות הדבר היא שההודעה המקורית הכילה רכיבים שהיו חסומים משום שהיוו סיכון אבטחה פוטנציאלי. רכיבים אלה כוללים יישומוני Java ופקדי ActiveX. בחר את הקישור כדי להציג את ההודעה בצורתה הלא מסוננת בחלון דפדפן נפרד. לפני פתיחת ההודעה, תוצג הודעת אזהרה אודות סיכון האבטחה הפוטנציאלי המשויך להצגת תוכן מסוג זה.

כאשר אתה משיב להודעה, נפתח טופס ההודעה החדשה, המכיל את השמות הרלוונטיים בתיבות אל ועותק. באפשרותך להוסיף או להסיר שמות אם יש צורך בכך. בעת העברת הודעה, עליך למלא את כל הנמענים בעצמך.

באפשרותך להגדיר הודעת 'מחוץ למשרד' שתישלח לאנשים השולחים לך הודעות כשאינך נמצא במשרד.

השב לשולח של הודעה

 1. בסרגל הכלים של טופס ההודעה שנקראה, בחר השב. כאשר אתה בוחר השב, התיבה אל כבר ממוענת לשולח של ההודעה המקורית.

 2. הנושא מאוכלס באופן אוטומטי.

 3. הטקסט של ההודעה המקורית מועתק לגוף ההודעה. הקלד את תשובתך בתוך ההודעה המקורית של השולח או מעליה.

השב לשולח ולכל שאר הנמענים של הודעה

 1. בסרגל הכלים של טופס ההודעה שנקראה, בחר באפשרות השב לכולם. בעת בחירה באפשרות השב לכולם, התיבות אל ועותק כבר ממוענות לשולח ולכל נמען אחר של ההודעה המקורית.

 2. הנושא מאוכלס באופן אוטומטי.

 3. הטקסט של ההודעה המקורית מועתק לגוף ההודעה. הקלד את תשובתך בתוך ההודעה המקורית של השולח או מעליה.

העברת הודעה

 1. בסרגל הכלים של טופס ההודעה שנקראה, בחר העבר.

 2. בתיבה אל, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך להעביר את ההודעה.

 3. הטקסט של ההודעה המקורית מועתק לגוף ההודעה. הקלד את המידע שברצונך להוסיף בתוך ההודעה המקורית של השולח או מעליה.

כאשר תגובתך מוכנה, בחר שלח בסרגל הכלים של ההודעה.

קובץ מצורף יכול להיות קובץ שנוצר בכל תוכנית, לדוגמה, מסמך Word, גיליון אלקטרוני של Excel, קובץ ‎.wav או מפת סיביות. באפשרותך לצרף כל סוג של קובץ שניתן לגשת אליו מהמחשב שלך או דרך הרשת לכל הפריט שנוצר ב- Outlook Web App. באפשרותך גם להסיר קבצים מצורפים מפריט.

כאשר הודעה מכילה קובץ מצורף, סמל מהדק נייר מוצג לצדה ברשימת ההודעות. פריטי לוח שנה מציגים סמל מהדק נייר בפינה אחת בתצוגת לוח השנה ומראים רשימה של קבצים מצורפים כאשר הפריט נפתח. אנשי קשר מציגים רשימה של קבצים מצורפים כאשר איש הקשר נפתח.

כאשר פריט עם קובץ מצורף נפתח, שם הקובץ המצורף מופיע ברשימת הקבצים המצורפים. ניתן לפתוח קבצים מצורפים מסוימים, כגון קבצי ‎.txt ו- ‎.gif, באמצעות דפדפן האינטרנט.

צירוף קובץ להודעת דואר אלקטרוני או לפריט אחר

 1. בעת יצירת הודעה, פעילות או איש קשר, בחר באפשרות קבצים מצורפים בפריט. הודעות יכללו את הקישור קבצים מצורפים בכותרת ההודעה. פריטי לוח שנה יכללו את הקישור קבצים מצורפים בסרגל הכלים או, אם הערך הוא פגישה, ממש מעל גוף ההודעה. אנשי קשר יכללו את הקישור קבצים מצורפים בתחתית דף איש הקשר.

 2. בחלונית הניווט, הקלד את הנתיב של הקובץ, או בחר עיון כדי לאתר את הקובץ.

 3. לאחר שתמצא את הקובץ שברצונך לצרף, בחר פתח כדי להוסיף אותו לרשימת הקבצים המצורפים.

 4. בחר באפשרות צרף, והקובץ יופיע תחת קבצים מצורפים. חזור על שלבים 1-3 עבור כל קובץ נוסף שברצונך לצרף.

 5. כדי לחזור אל הטופס שבו עבדת, בחר באפשרות בוצע בסרגל הכלים. הקבצים שבחרת יופיעו כעת בכותרת, לצד קבצים מצורפים.

שמות קבצים ארוכים עשויים להיחתך לפני צירוף הקבצים. הדבר אינו משפיע על תוכן הקובץ. לדוגמה, אם אתה משתמש ב- Internet Explorer 6 עם SP2 או גירסה מתקדמת יותר, שם הקובץ המצורף מוגבל ל- 76 תווים. אם שם הקובץ נחתך כדי לעמוד מגבלה זו, שני התווים הראשונים של שם הקובץ עשויים להשתנות. גירסאות קודמות של Internet Explorer מחליפות את שם הקובץ הארוך בעל שם כללי, כגון file name[1].txt.

הסרת קובץ מצורף אחד או יותר מפריט

 1. פתח את ההודעה ולאחר מכן בחר קבצים מצורפים בכותרת.

 2. תחת קבצים מצורפים, בחר את תיבות הסימון לצד הקבצים שברצונך להסיר.

 3. בחר הסר.

 4. בחר בוצע כדי לשמור את השינויים ולחזור אל הפריט.

הקבצים המצורפים אינם מועתקים בעת שליחת תשובה להודעה. סמל מציין מיקום מופיע במקום הקובץ. כדי לכלול קבצים מצורפים, העבר את ההודעה במקום להשיב לה. לפני שתערוך קבצים מצורפים, עליך להוריד אותם למחשב שלך.

קריאה או שמירה של קובץ מצורף

 • בחר את שם הקובץ המצורף. תינתן לך אפשרות לפתוח את הקובץ המצורף באמצעות היישום המתאים או לשמור את הקובץ המצורף בדיסק.

 • עבור חלק מסוגי הקבצים המצורפים, ניתן להשתמש באפשרות פתח כדף אינטרנט כדי לפתוח את הקובץ המצורף כדף אינטרנט שניתן להציגו באמצעות דפדפן האינטרנט. סוגי הקבצים שניתן לפתוח כדף אינטרנט כוללים:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • קבצי ‎.pdf של Adobe Acrobat

זהירות: אל תפתח קובץ מצורף אלא אם אתה נותן אמון בתוכן ובאדם ששלח לך אותו. קבצים מצורפים הם שיטה נפוצה להפצת וירוסי מחשב. לכן מוטב להשתמש באפשרות פתח כדף אינטרנט, אלא אם אתה משוכנע שהקובץ המצורף בטוח. לקבלת מידע נוסף, ראה Outlook Web App Light > פתח כדף אינטרנט.

שליחת קובץ מצורף

כדי לשלוח קובץ מצורף שנערך, היישום ששימש ליצירת הקובץ המצורף חייב להיות מותקן במחשב שלך. לדוגמה, אם ברצונך לערוך קובץ מצורף של Word, על Word להיות מותקן במחשב שלך.

 1. פתח את ההודעה שמכילה את הקובץ המצורף המקורי.

 2. בחר את הקובץ המצורף ולאחר מכן בחר שמור כדי לשמור את הקובץ המצורף במחשב שלך.

 3. פתח את הקובץ המצורף מהמיקום שבו שמרת אותו ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

 4. שמור את השינויים וסגור את המסמך.

 5. חזור אל Outlook Web App ולאחר מכן פתח את ההודעה המקורית

 6. בחר השב אם ברצונך להסיר את הקובץ המצורף המקורי מההודעה ולצרף את הגירסה ששינית.

 7. בחר העבר אם ברצונך לכלול את הקובץ המצורף המקורי עם הגירסה ששינית.

מה עוד עלי לדעת בנוגע לקבצים מצורפים?

 • ייתכן שקבצים מצורפים מסוימים יוסרו או ייחסמו על-ידי תוכנת אנטי-וירוס המשמשת את הארגון שלך או את הארגון של נמעני הדואר האלקטרוני. אם יש לך שאלות לגבי תמיכה עבור קבצים מצורפים, פנה לצוות התמיכה הטכנית.

 • מגבלת הגודל המהווה ברירת מחדל עבור קובץ מצורף יחיד ב- Outlook Web App היא ‎10 MB. בהתאם לשירות שמארח את תיבת הדואר שלך, מגבלת הגודל המהווה ברירת מחדל עבור הודעה מלאה, לרבות כל הקבצים המצורפים, היא ‎25 MB או ‎35 MB. מגבלות הגודל של הקובץ המצורף וההודעה עבור תיבת הדואר שלך נקבעות על-ידי האדם המנהל את הדואר האלקטרוני שלך ועשויות להיות שונות ממגבלות ברירת המחדל.

 • מספר ברירת המחדל המרבי של קבצים מצורפים שבאפשרותך להוסיף להודעה בודדת הוא 125. מגבלת מספר הקבצים המצורפים נקבעת על-ידי מנהל המערכת ועשויה להיות שונה ממגבלת ברירת המחדל.

אם הדואר האלקטרוני שאתה מצפה לו אינו מופיע בתיבת הדואר הנכנס שלך, הנה מספר רעיונות לפתרון הבעיה:

 • בדוק את תיקיית דואר הזבל.

 • אם הדואר האלקטרוני נמצא חשבון מחובר, הוא נמשך לגירסה הקלה של Outlook Web App פעם בשעה.

 • ודא עם השולח שההודעה נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני הנכונה.

 • רענן את הדפדפן. ההודעות זמינות ברגע שהן מתקבלות על-ידי השרת.

כדי ללמוד אודות אפשרויות המשפיעות על אופן הקריאה והשליחה של דואר, ראה אפשרויות > העברת הודעות.

כדי ללמוד כיצד לשנות את הסיסמה שלך, ראה אפשרויות > שינוי סיסמה.

Outlook Web App Light > בטיחות דואר אלקטרוני

Outlook Web App Light > פנקס כתובות

Outlook Web App Light > אנשי קשר

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×