Outlook 2016 עבור Mac – הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר'

גירסאות Build של Insider של Office 2016 עבור Mac מתעדכנות באופן קבוע כדי לספק תכונות חדשות או משופרות, עדכוני אבטחה ותיקוני באגים.  כדי לראות מידע דומה אודות יישומים אחרים של Office עבור Mac, עבור אל הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר' של Office 2016 עבור Mac.

למד כיצד להתקין עדכונים של Office עבור Mac, ועיין במידע שלהלן כדי ללמוד אודות כל הפצה של 'Insider מהיר'.

הפצה ב- 21 בפברואר 2018

גירסה: 16.11 (180220)

תיקונים:

 • חוויית 'אנשים' משופרת: בעת יצירת הודעת דוא"ל או אירוע חדשים, הקשה על מקש Delete לאחר לחיצה על נמען כדי להציג את כרטיס איש הקשר החדש מסירה כעת את הנמען ללא צורך לסגור תחילה את הכרטיס. קבל מידע נוסף אודות כרטיס איש הקשר החדש במאמר בנושא 'אנשים' בבלוג של Outlook

 • הצגת אזור זמן שני: בעת הוספת אזור זמן שני לרשת לוח השנה, מוצגת כעת תווית עבור אזור הזמן המהווה ברירת מחדל. קבל מידע נוסף אודות תכונות אזור זמן חדשות במאמר בנושא לוח השנה בבלוג של Outlook

 • הגדרת אזור זמן להתחלה ולסיום: בעת גרירה ושחרור, או שינוי גודל של אירוע ברשת לוח השנה, שעת הסיום ממשיכה כעת להיות מוגדרת לאזור הזמן הנכון לסיום

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180214)

תכונות חדשות או משופרות:

 • חוויית 'אנשים' משופרת: כרטיס איש הקשר עוצב מחדש, והוא מציג את הפרטים העיקריים של אנשי הקשר שלך במיקום מרכזי יותר. לחץ על שם בהודעות או באירועים שלך כדי לגשת אל כתובות דוא"ל ו- IM, מספרי טלפון ופרטים נוספים, כגון תרשים ארגוני. מחייב הפעלה באמצעות מנוי Office 365. קבל מידע נוסף במאמר בנושא 'אנשים' בבלוג של Outlook

 • הצגת אזור זמן שני: הוסף אזור זמן לרשת לוח השנה כדי להציג בקלות את השעה הנוכחית לצד אזור זמן שני. כדי להציג אזור זמן שני, עבור אל 'העדפות Outlook' > 'לוח שנה' או לתפריט תלוי ההקשר ברשת לוח השנה. מחייב הפעלה באמצעות מנוי Office 365. קבל מידע נוסף במאמר בנושא לוח השנה בבלוג של Outlook  

 • הגדרת אזור זמן להתחלה ולסיום: תזמן אירועים עם שעות התחלה וסיום באזורי זמן שונים, כגון טיסות בכמה אזורי זמן. פשוט החלף את המצב של 'אזור זמן' בסרט או בתפריט 'פגישה' העליון כדי להציג רשימות נפתחות של אזורי זמן

 • התאמה אישית של מחוות ההחלקה המהירה: בחר את הפעולות שיתבצעו בהודעות שלך בעת החלקה מהירה שמאלה וימינה על משטח המגע ברשימת ההודעות. הפעולות הזמינות כוללות את 'מחק', 'אחסן בארכיון', 'סמן כנקרא', 'סמן בדגל' ו'ללא', אשר מבטלת את המחווה. מחייב הפעלה באמצעות מנוי Office 365. קבל מידע נוסף במאמר בנושא מחוות ההחלקה המהירה בבלוג של Outlook

תיקונים:

 • כתיבת הודעה: ההעדפה 'החלף טקסט בעת הקלדתו' של תיקון שגיאות אוטומטי תישאר מבוטלת לאחר הפעלה מחדש

 • לוח שנה: ניתן כעת לדחות הזמנות כאשר לא התבקשה תגובה על-ידי המארגן

 • חיפוש: התוצאות לא ינוקו עוד לאחר לחיצה על אפשרויות קריטריוני החיפוש ולאחר מכן הקשת Return 

 • ארכיון מקוון: הנמענים מוצגים כעת כראוי בכותרת עבור הודעות בארכיון המקוון

 • ניווט באמצעות המקלדת: ניתן כעת להשתמש בקיצור המקלדת Shift-F10 כדי להציג תפריט תלוי הקשר ברחבי היישום

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180206)

תיקונים:

 • קבוצות: תיוג משופר של אורחים במהלך חוויית יצירת הקבוצה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180205)

תיקונים:

 • דואר: קבצים מצורפים אינם מושמטים עוד בעת העברת הודעות שהתקבלו ממשתמשי Apple Mail

 • דואר: ביצועים משופרים ביציאה מהיישום עבור הגדרת IMAP, למחיקת לצמיתות של הודעות שהועברו לפח האשפה (Trash) בעת היציאה

 • דואר: החלון אינו מתרחב עוד מעבר למסך הניתן להצגה בעת הרחבת רשימת הנמענים המלאה בכותרת ההודעה, כשלא ניתן להציג את כל הנמענים

 • לוח שנה: נוספו פריטי תפריט עבור פעולות היום/השבוע/החודש הבא והקודם בתפריט התצוגה העליון. הם קשורים לקיצורי מקלדת קיימים (Command-חץ שמאלה ו- Command-חץ ימינה, בהתאמה) 

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.11 (180130)

תכונות חדשות או משופרות:

 • חשבונות IMAP של Google משתמשים כעת ב- OAuth לצורך אימות דרך כניסה המבוססת על דפדפן אינטרנט. עיין בפרסום שלנו בבלוג לקבלת פרטים נוספים. היתרונות כוללים:

  • אין צורך להגדיר את "אפשר יישומים פחות מאובטחים" עבור החשבון

  • אין עוד צורך בסיסמת יישום כאשר אימות דו-שלבי זמין

תיקונים:

 • דואר: ספירת התגים בצלמית Outlook ב- Dock עבור הודעות שלא נקראו אינה כוללת עוד את ספירת ההודעות שלא נקראו מתיבות דואר של נציגים

 • דואר: החלון הראשי אינו מתרחב עוד מעבר למסך הגלוי בעת קבלת תגובות מסוימות לפגישות

 • דואר: כעת ניתן לגלול כראוי כלפי מעלה ומטה בעת הצגת הודעות מסוימות שהתצוגה שלהן נתקעה בעבר

 • כללים: טיפול משופר בשגיאות בעת מחיקה ועריכה של כללי שרת

 • כללים: שיפור בהעברת הודעות בעת יצירת כללי שרת באמצעות פריט התפריט "העברת הודעות..."

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180124)

תיקונים:

 • כללים: טיפול משופר בשגיאות בעת עריכת כללי שרת ב- Outlook עבור Windows ובעקבות זאת ב- Mac

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180120)

תיקונים:

 • חשבונות Google: נמענים יכולים כעת להציג כראוי קבצים מצורפים מ- Drive File Stream

 • הקצאה: הודעות הנשלחות בשם נציגים מוצגות כעת כ: "[מנהל] בשם [נציג]"

 • הזמנות לפגישות: תצוגה מקדימה של רשת לוח שנה בהזמנה אינה נמתחת עוד

 • הזמנות לפגישות: החלון ייסגר כעת לאחר תגובה של דחייה לא סופית/קבלה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180114)

תיקונים:

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • אנחנו תומכים כעת בכניסה יחידה עבור תוספות Office בגירסה 1.6

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180109)

תיקונים:

 • תוקן הכפתור 'הצג תשובה', שלא הוצג עבור סוגי חשבונות מסוימים

 • תוקן באג תרגום ב'לוח שנה' עבור השפה הפינית

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • תוצאות חיפוש מסומנות כעת ברשימת ההודעות ובחלונית התצוגה המקדימה. תכונה זו נפרסת באיטיות ל- 'Insider מהיר'. לקבלת פרטים, עיין בפרסום הבלוג

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.10 (180102)

תיקונים:

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • היכולת ליצור קבוצות Office 365 זמינה כעת ב- 'Insider מהיר'. עיין ברשומת בלוג זו

בעיות ידועות:

 • בגירסאות Build שאינן באנגלית, הגדרות ההגדלה/הקטנה עבור הודעות דוא"ל חדשות אינן נשמרות לאחר השדרוג

 • מסך ריק או הודעת שגיאה בעת הוספת חשבונות מסוימים של Office 365

 • בעיות בגזירה/הדבקה של טקסט בהודעות טקסט רגיל, שנדחס לשורה אחת

גירסה: 16.9 (171226)

תיקונים:

 • נפתרה בעיה של הצגת תוויות באנגלית בסרט בגירסה של Outlook שאינה באנגלית.

 • נפתרה בעיה שבה האפשרות 'סמן את כל ההודעות כהודעות שנקראו' מלחיצה באמצעות כפתור העכבר הימני על תיקיית תיבת דואר נכנס מועדפת אינה פועלת

תכונות חדשות או משופרות:

 • ניווט משופר באמצעות המקלדת בין חלונית התיקיות, רשימת הפריטים וחלונית התצוגה המקדימה במודול 'דואר'.

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 (171219)

תיקונים:

 • נפתרה בעיה שבה אין אפשרות לסגור תזכורות עם אירועי לוח שנה בחשבון Google

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • תוויות באנגלית מוצגות בסרט בגירסה של Outlook שאינה באנגלית. אנו פועלים לטפל בבעיה זו של התאמה לשפות אחרות, וההפצה הבאה תכלול את התיקון.

גירסה: 16.9 (171217)

תיקונים:

 • תיקון בעיה בתרגום תאריכים במודול לוח שנה בפינית

 • תיקון בעיה שבה קובץ מצורף הוסר בעת החלפת כתובת הדוא"ל של 'מאת' בחיבור הודעת דוא"ל 

 • שיפורים ביציבות היישום

תכונות חדשות או משופרות:

 • שיפורים בניווט באמצעות המקלדת בחלון 'חיפוש אנשים' ובחלון חיבור הודעת דוא"ל

 • הודעת שגיאה משופרת כאשר Outlook נתקל בשגיאות לא מקוונות בעת שליחת הודעות דוא"ל עם ניהול זכויות (RMS או IRM)

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 ‏(171212)

תיקונים:

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • תמיכה בטבלאות בדוא"ל הופצה למסלול 'Insider מהיר'. עיין ברשומת בלוג זו.

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: ‎16.9 (171210)‎

תיקונים:

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • חשבונות Gallatin O365 ינותבו באופן אוטומטי לדף אימות ספציפי של Gallatin עבור הגדרת חשבון דוא"ל וחיבור תיבת דואר

 • חלונית תוספת תופיע באופן עקבי בצד בעת הפעלת תצוגה מקדימה של הודעת דוא"ל

 • אירוע שבוטל לא יפעיל תזכורות

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 ‏(171206)

תיקונים:

 • נפתרה בעיית היתקעות בעת טעינת הודעות דוא"ל גדולות עם עיצוב HTML.

 • נפתרה בעיה בבחירת חשבון Kerberos הנכון לצורך אימות Kerberos.

 • נפתרה בעיה ביצירת אסימונים עבור רשימת כתובות דוא"ל המופרדות באמצעות פסיקים בשדה 'אל:'.

 • תוקן באג שבו תמונות מוטבעות מופיעות ריקות בעת מענה לדוא"ל.

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • שיפור בזרימת ההגדרה של חשבון חדש עבור חשבונות IMAP עם כמה תחומים ידועים.

 • שיפור הניווט באמצעות מקלדת באירועים ברשת לוח השנה כאשר נבחרו לוחות שנה מרובים.

 • שיפור ביצירת קוד גישה וטלפון של Skype for Business לחיוג נכנס מהיר יותר.

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.9 (171129)

תיקונים:

 • תוקנה קריסה בעת סגירת חלון לוח השנה לאחר חיפוש בלוח השנה.

 • יציבות יישום משופרת

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אם אתה נתקל בקריסה, שמור את הפרטים על-ידי העתקה ושמירה של יומני הרישום תחת 'מידע נוסף' בחלון 'דיווח שגיאות של Microsoft' ודווח על הבעיה באמצעות האפשרות 'פנה לתמיכה' (תפריט Outlook > 'עזרה' > 'פנה לתמיכה'). אם אינך מצליח להפעיל את Outlook, דווח על כך בפורום למשתתפי Insider.

גירסה: 16.8 (171126)

תיקונים:

 • האפשרות 'סמן כהושלם' פועלת כעת מהסרט, מתפריט ההודעה העליון ומתפריט תלוי הקשר (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • כעת ניתן לשלוח הודעות כאשר אחד מהנמענים הוא איש קשר שהועתק מרשימת אנשי קשר

 • כפתור 'הצג בלוח השנה' בסיכום הזמנות של נסיעות ומסירת חבילות מתמקד כעת באירוע הנכון בלוח השנה

 • בעת שימוש בפקודה VO-Shift-M של VoiceOver, תפריט תלוי הקשר מופיע כעת עבור אירוע שנבחר ברשת לוח השנה

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.8 (171114)

בעיות ידועות:

 • האפשרות 'סמן כהושלם' אינה פועלת מהסרט או מתפריט תלוי הקשר. עם זאת, עדיין ניתן לסמן פריטי דוא"ל כפריטים שהושלמו מפקדי רשימת ההודעות

תכונות חדשות או משופרות:

 • שיפורי נגישות:

  • VoiceOver בשדה חיפוש מכריז כעת על מספר תוצאות החיפוש שהוחזרו. כמו כן, ב'חיפוש מתקדם', מוכרזים קריטריוני חיפוש

  • VoiceOver בשורת המצב (בחלק התחתון) מכריז כעת על הודעות תמיכה ושגיאות סינכרון

תיקונים:

 • יציבות יישום משופרת

גירסה: 16.8 (171111)

תכונות חדשות או משופרות:

 • כרזות תיבה נקיה: יש להגיע לאפס פריטים בתיקיה כדי להציג הודעה ידידותית ומעוררת השראה

תיקונים:

 • תיבת הדואר הנכנס ותיקיות אחרות מסתנכרנות כעת כהלכה (פתרון בעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • במהלך חיפוש בלוח שנה, תצוגת הרשימה מתעדכנת כעת כהלכה בתוצאות

 • תצוגה מקדימה של הודעה לא נחתכת עוד ברשימת דואר

 • בעת יצירת אירוע חדש בתצוגת לוח שנה, האירוע שנוצר זה עתה נבחר כעת ברשת לאחר שמירה/שליחה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.8 (171107)

בעיה ידועה:

 • תיבת הדואר הנכנס או תיקיות אחרות עלולות לא להסתנכרן כראוי בתרחישים מסוימים; צפוי להיכלל תיקון בעדכון הבא; ניתן להשתמש באפשרות ריקון המטמון עבור תיקיה להצגת דואר חדש כדי לעקוף את הבעיה

תיקונים:

 • בעת חיבור דואר חדש, שליחת תשובה או העברה, הטקסט המוקלד מיד לאחר פתיחת החלון מוצג עכשיו כראוי

 • דואר שנשלח מחשבונות IMAP מוצג עכשיו בתיקיה 'פריטים שנשלחו' בכל החשבונות

 • תיקיות בכל החשבונות מציגות עכשיו דואר מתיבות דואר משותפות

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

גירסה: 16.8 (171101)

תכונות חדשות או משופרות

 • חזרה מההפצה ב- 1 בנובמבר 2017: שילוב OneNote: שלח דואר ופגישות אל OneNote; עיין ברשומת בלוג לקבלת פרטים (נדרש מנוי Office 365)

תיקונים:

 • הקלדת תווים עם הטעמות בגוף הדואר או האירוע בעת כתיבה אינה גורמת עוד ל- Outlook להפסיק להגיב 

 • לחלונות צפים, כגון השלמה אוטומטית בעת כתיבת הודעה ומזג אוויר בלוח השנה, יש כעת גבולות כהים יותר בעת שימוש בהגדרה Increase contrast (הגבר חדות) בהעדפות המערכת של macOS >‏ Accessibility (נגישות) > Display (תצוגה)

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.7 (גירסה מס' 171029)

תכונות חדשות או משופרות:

 • שילוב OneNote: שלח דואר ופגישות אל OneNote, כך שתוכל לאחסן בארכיון ולגשת לתוכן Outlook שלך במקום ובזמן שבהם אתה זקוק לו; עיין ברשומת בלוג לקבלת פרטים (נדרש מנוי Office 365)

תיקונים:

 • גודל הטקסט בגוף הדואר בחלונית הקריאה אינו מופיע עוד קטן יותר או גדול יותר לאחר הפעלת Outlook

 • לאחר יצירת פגישה מקוונת עבור אירוע, קישורי "הצטרף באמצעות הטלפון" כוללים כעת קודי גישה, כך שאין עוד צורך להזין אותם ידנית בעת ההצטרפות דרך הטלפון

 • מספרי שבועות המוצגים בתצוגה חודשית של לוח שנה ובמיני-לוח שנה בסרגל הצידי מתאימים כעת, גם כאשר העדפת "היום הראשון בשבוע" ב- Outlook > 'לוח שנה' אינה מתאימה להעדפת "היום הראשון בשבוע" ב'העדפות מערכת' > 'שפה ואזור'

 • ב'מחוץ למשרד' (הגדרות 'תשובה אוטומטית'), המוקד של VoiceOver אינו מזין עוד הגדרות תשובה עבור חשבון כאשר האפשרות 'שלח תשובות אוטומטיות עבור חשבון...' אינה מסומנת

 • בעת יצירה או הצגה של אירוע, פתיחת 'מאתר החדרים' במסייע התזמון אינה מעבירה עוד את התצוגה בחזרה ל'פעילות' (כותרת עליונה של אירוע וגוף אירוע)

 • 'קבוצות' מציג כעת מעבר בין תצוגות התיקיות 'נשלח' ו'דואר זבל' בסרגל הצדי של 'דואר' (חשבונות Office 365 עם 'קבוצות')

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.7 (171020)

תיקונים:

 • Outlook לא קורס עוד בעת שליחת תשובה או העברה של הודעת דואר שמכילה תמונות מוטבעות חסרות (מוצגות כ- ? בגוף ההודעה)

 • בעת פתיחת חלון חדש ליצירת הודעת דואר או אירוע, המוקד נמצא כעת בשדה 'אל:' במקום בגוף הודעת הדואר או האירוע

 • חשבונות Google: דואר עם קבצים מצורפים מסומן כעת כראוי עם צלמיות קובץ מצורף ברשימת הדואר

 • חשבונות Google: לאחר ביטול תזכורות עבור אירועים המהווים חלק מסידרה, התזכורת תמשיך להיות מבוטלת

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 16.7 (171017)

תכונות חדשות או משופרות

 • שינוי גודל טקסט ב'דואר': הגדל או הקטן טקסט בסרגל הצידי, ברשימת הדואר ובחלונית הקריאה של 'דואר' באמצעות פקד המחוון בהעדפות 'גופנים'

 • תמיכה משופרת עבור VoiceOver ב'לוח שנה': נווט בין ימים ברשת 'לוח שנה' וקיים אינטראקציה עם ימים ספציפיים כדי לנווט בין אירועים בימים אלה; קיים אינטראקציה עם פקד לוח השנה המצומצם בסרגל הצידי כדי לבחור שבועות או ימים ספציפיים ברשת

תיקונים:

 • תמונות בחתימות מוצגות כעת בדואר שנשלח (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • בעת הוספת פרטי פגישה מקוונת לאירוע, קישור עבור "נסה את Skype Web App" כלול כעת

 • דואר מוצפן בתיקיות ארכיון מקוון מוצג כעת כראוי

 • ניתן כעת לשנות בהעדפות 'גופנים' את צבע הגופן המהווה ברירת מחדל עבור תשובות והעברות לנמענים

 • נוסף פריט תפריט עבור 'תזמון' לתפריט 'פגישה' כדי להחליף את מצב חלונית מסייע התזמון 

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

עודכן ב- 13 באוקטובר 2017 עם סימון עבור דואר המסומן בדגל תחת "תכונות חדשות או משופרות"

גירסה: 16.7 ‏(171008)

בעיה ידועה:

 • תמונות בחתימות אינן מוצגות בדואר שנשלח. צפוי תיקון בעדכון הבא. פתרון אחד הוא ליצור את החתימה ב- Word ולאחר מכן להעתיק ולהדביק אותה בגוף ההודעה בעת חיבור ההודעה

תכונות חדשות או משופרות:

 • סימון עבור דואר המסומן בדגל: הוא חזר! דואר המסומן בדגל להמשך טיפול מסומן בצהוב בהיר ברשימת הדואר

 • חשבונות Google: ניתן כעת להעביר או להעתיק פעילויות מלוחות שנה של Google ללוחות שנה של Outlook.com‏, Office 365 ו- Exchange

תיקונים:

 • בקשות גישת מחזיק מפתחות או כניסה של Office 365 אינן מוצגות עוד בעת ההפעלה הראשונה (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • Outlook אינו קורס עוד בעת ניסיון לשלוח דואר (תיקון לבעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • שם החשבון מופיע בכותרת החלון של דואר ואירועים בעת חיבור הפריטים כדי לציין את החשבון עבור 'מאת:'

 • בעת מחיקת פגישה שכבר בוטלה או מתרחשת בעבר, Outlook אינו מבקש עוד ליידע את המארגן

 • כפתורים בחלון התזכורת מופיעים כעת בסדר המעבר באמצעות מקש טאב של המקלדת, וניתן להקיש עליהם באמצעות מקש הרווח

 • Outlook אינו מנסה עוד להתחבר לחשבונות Google כאשר אתה עובד במצב לא מקוון או אינך מחובר לרשת

 • בעת עבודה במצב לא מקוון, Outlook אינו מנסה עוד להוריד תמונות של אנשי קשר עבור חשבונות Office 365 ו- Exchange

 • בעת שליחת דואר בעזרת קיצור דרך של Command-Return‏, VoiceOver מכריז כעת שהדואר נשלח

 • בעת הקשה על הכפתור 'הצג את כל ההודעות בשיחה זו' בכותרת ההודעה, המוקד של VoiceOver ממוקם כעת באינדקס של השיחה

 • ספירת תוצאות החיפוש בחלון 'חפש אנשים (פנקס כתובות)' מוצגת כעת כראוי

 • נוסף פריט תפריט עבור מאתר החדרים לתפריט 'פגישה'

 • ניתן כעת להשתמש במקש הרווח כדי לבחור חדרים זמינים במאתר החדרים

 • כעת מוצג תפריט תלוי הקשר עבור תיקיות בסרגל הצידי בתצוגות שאינן 'דואר'

עדכון אחרון ב- 4 באוקט'

גירסה: 16.6 (171001)

בעיות ידועות:

 • כניסה ל- Office 365 או הצגת בקשה לגישה ל- keychain בהפעלה ראשונה עבור משתמשים מסוימים 

 • תמונות חתימה אינן מופיעות כראוי בדואר שנשלח. אנו עובדים על מציאת תיקון. פתרון אפשרי אחד הוא ליצור את החתימה ב- Word ולאחר מכן להעתיק ולהדביק את החתימה לחלון חיבור הדואר.

 • Outlook קורס בעת ניסיון לשלוח דואר. אם אתה נתקל בקריסה עקבית בזרימת עבודה של שליחת דואר, פתור את הבעיה בעזרתנו דרך 'עזרה' > 'פנה לתמיכה'.

תכונות חדשות או משופרות

 • תמיכה בסמלי Emoji בעת חיבור: ראה הוספה של סמל Emoji מתוך 'Emoji וסימנים' בתפריט 'עריכה'

תיקונים:

 • התכונה 'תיקיות חכמות' אינה מוצגת עוד בסרגל הצידי של תצוגת לוח השנה אם לא קיימות תיקיות חכמות

 • פריט תפריט התווסף עבור 'תצוגה מקדימה של ההודעה' לתפריט 'תצוגה'

גירסה: 15.40 ‏(170926)

תיקונים:

 • High Sierra: תוקנה קריסה בעת יציאה כאשר קיימות תזכורות

 • כותרת הודעה: הכפתור 'הסתר פרטים' אינו מוצג עוד מתחת לפירוט הקבצים המצורפים

 • כותרת הודעה: פריסה מלוטשת של קבצים מצורפים וכפתורי הפעולה המשויכים

תכונות חדשות או משופרות:

 • אין תכונות חדשות או משופרות בעדכון זה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 15.39‎ (170919)‎

תכונות חדשות או משופרות

 • שיפור הביצועים ברשימת ההודעות על-ידי הצגת חלון של הודעות אחרונות בתיקיה שנבחרה

 • כרטיס קבוצה מוצג כעת בעת ריחוף מעל קבוצה בשורות 'אל:' או 'עותק:' בכותרת ההודעה 

 • נוספה תמיכה במחוות החלקה מהירה של משטח עקיבה כדי למחוק הודעות דוא"ל ולאחסן אותן בארכיון

תיקונים:

 • פריסה מלוטשת של כפתורי תגובה לפגישה בכותרת ההזמנה לפגישה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

עודכן: 15 בספטמבר 2017

גירסה: 15.39‎ (170913)‎

בעיה ידועה:

 • בחלק מגירסאות Outlook שאינן באנגלית, Outlook קורס בעת לחיצה על הודעה או בחירת הודעה. בעיה זו נפתרה במהדורה העדכנית ביותר של 'Insider מהיר', גירסה 15.39‏ (170915).

תכונות חדשות או משופרות:

 • העברה/העתקה של הודעה: תמיכה משופרת ב- VoiceOver עבור חיפוש וניווט בתיקיות בגיליון 'בחר תיקיה'

תיקונים:

 • עבודה במצב לא מקוון: לאחר הפעלה מחדש של Outlook במהלך עבודה במצב לא מקוון, ההודעות נשארות כעת בתיבת הדואר היוצא ואינן נשלחות

גירסה: 15.39‎ (170905)‎

תכונות חדשות או משופרות

תיקונים:

 • מסייע התזמון: מידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים מוצג עכשיו כראוי בעת פתיחת לוחות שנה משותפים

 • חלון ראשי: כאשר מוצגת הודעה עם מספר רב של קבצים מצורפים, ראש החלון כבר אינו מתרחב מעבר לראש המסך

 • אירוע בלוח השנה: סדר כרטיסיות משופר בחלון האירוע לניווט בין תאריך ההתחלה, שעת ההתחלה, תאריך הסיום ושעת הסיום

 • סרגל צידי של דואר: סדר משופר של תיקיות מיוחדות (למשל 'טיוטות', 'נשלח', 'סל המיחזור' וכדומה) להתאמה טובה יותר עם Outlook עבור iOS

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 15.39‎ (170829)‎

תכונות חדשות או משופרות

 • ניתן להשתמש במקש F6 כדי לנווט במהירות בין אזורים עיקריים, כגון הסרט והסרגל הצידי, ללא צורך לעבור בין כל הפקדים באמצעות מקש Tab

 • אינטראקציה משופרת עם VoiceOver במסייע התזמון

תיקונים:

 • גרירה ושחרור של אנשי קשר בין השדות 'אל', 'עותק' ו'עותק מוסתר' שוחזרו (בעיה ידועה מהעדכון האחרון)

 • נפתרה בעיה שבה Outlook ניסה באופן רציף לעדכן תיקיות מסוימות, דבר שהוביל לשימוש גבוה ב- CPU

 • הדבקת תוכן מ- Word בעת כתיבה מציגה כעת כראוי את צלמית הלוח עם אפשרויות הדבקה זמינות

 • תוקנה בעיה שבה Outlook קרס בעת שימוש בתוספות מסוימות, כגון Boomerang

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בעדכון זה

גירסה: 15.38 (170822)

תכונות חדשות או משופרות

תיקונים:

 • בעת חיבור הודעה, לא מוצגים עוד כפתורי 'צרף קובץ' כפולים ברצועת הכלים

 • בעת שימוש במקש הרווח כדי להקיש על הכפתורים 'בחירת תצוגה' בסרגל הצידי, מוקד המקלדת נשאר עכשיו בכפתור שנלחץ

בעיות ידועות:

 • macOS High Sierra: אם התוסף Cisco WebEx מותקן אצלך, Outlook עלול לקרוס

 • בעת חיבור הודעה, גרירה ושחרור של אנשי קשר בין השדות 'אל', 'עותק' ו'עותק מוסתר' מחייב בחירה, לחיצה והחזקה לפני הגרירה

גירסה: 15.38 (170815)

תכונות חדשות או משופרות

 • יציבות יישום משופרת

 • הצטרפות לקבוצות ועזיבת קבוצות זמינות מכרטיס איש קשר של קבוצות

 • ניווט משופר באמצעות המקלדת ו- VoiceOver במודול 'לוח שנה'

 • רשימת מאתר החדרים מציגה כעת חדרים בסדר אלפביתי

 • קובץ ICS נתמך ב- BOM UTF-8 (סימן סדר בתים)

תיקונים:

 • נפתרה בעיה ידועה ב- 15.38 (170809) שבה רשימת הודעות הדוא"ל שהיו בשימוש לאחרונה ריקה בעת חיבור הודעות דוא"ל

 • נפתרה בעיית סינכרון של תיבת דואר בעת הוספת תיבת דואר משותפת בעלת גירסאות Exchange גבוהות יותר מהגירסה של תיבת הדואר הראשית

 • נפתרה בעיית אימות של חשבון Exchange עקב אזור זמן, בייחוד בתיבות דואר מקומיות של Exchange. כעת ניתן להוסיף חשבון Exchange באמצעות האישור החוקי

 • נפתרה בעיה שבה תזכורות שסגרת מופיעות שוב ושוב (בנקודות קצה אחרות של Outlook)

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

גירסה: 15.38 (170809)

תכונות חדשות או משופרות

 • יציבות יישומים משופרת בעת קריסה והיתקעות

 • נוספה אפשרות לאחסון סיסמה במטמון ב- Keychain בעת יצירת מזהה Kerberos

 • לוגיקת המטמון 'בשימוש לאחרונה' שופרה וכוללת כעת כתובת דוא"ל שנשלחה לאחרונה

 • כותרת חיבור הודעה משופרת, כדי להגביר את יכולת הגילוי של החשבון שממנו הודעת הדוא"ל תישלח

 • ניווט משופר באמצעות המקלדת ו- VoiceOver במאתר החדרים

תיקונים:

 • תוקן באג שבו האפשרויות 'הורד הכל' ו'הצג הכל בתצוגה מקדימה' נשארות לאחר הסרת הקובץ המצורף האחרון בהודעת הדוא"ל

 • תוקן באג של מידע חסר לגבי מועדים פנויים/לא פנויים כאשר מספר המשתתפים בפגישה גדול יותר מ- 100 – במקום לא להציג כלל מידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים, Outlook מציג כעת את הזמינות של 100 המשתתפים הראשונים 

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

גירסה: 15.38 (170801)

תכונות חדשות או משופרות

 • יציבות יישומים משופרת בעת קריסה והיתקעות.

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver ברשימה נפתחת של הגדרות מופע חוזר עבור פריטי פגישה.

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver להכרזה על הצטרפות/משתמש שמצטרף/עזיבה/משתמש שעוזב בכרטיסי קבוצות.

 • הודעות תמיכה משופרות. Outlook מציג הודעה רק כשהוא פועל בקדמה.

תיקונים:

 • תוקן באג ביצירת דואר של Outlook מכתובת אינטרנט מסוג mailto מדפדפן אינטרנט.

 • תוקן באג בהוספת חתימה מתחת לתוכן שנוצר מקישור mailto

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

גירסה: 15.37 (170725)

תכונות חדשות או משופרות

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver עבור ממשק משתמש של בדיקת שמות בעת כתיבת הודעות דוא"ל

 • יציבות יישומים משופרת בעת קריסה והיתקעות

תיקונים:

 • בעת ייבוא אירוע מעודכן בלוח השנה, Outlook יחליף את האירוע המקורי בלוח השנה במקום ליצור עותק משוכפל

 • תוקן באג שבו לחיצה על 'עוד' ברשימת הנמענים אינה מרחיבה את הרשימה המלאה

בעיות ידועות:

 • אין בעיות ידועות בשלב זה

עדכון: הפצה חדשה של 'Insider מהיר' זמינה ב- 20/7 עם גירסה 15.37 (170720). נפתרו בעיות של חתימות וקישורי פגישות מקוונות חסרים.

גירסה: 15.37 ‏(170718)

תכונות חדשות או משופרות:

 • רשימת התיקיות החכמות בסרגל הצידי החדש גלויה כעת כל הזמן

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver עבור כותרות עליונות של דוא"ל והזמנות לפגישות

 • שיפור ברכיבים החזותיים לגרירה ושחרור של הודעות דוא"ל לתיקיה

 • ספק פקודה כדי להשתמש בגילוי אוטומטי המבוסס על תחום בעת הוספת תיבת דואר של Exchange (חל על דיירים ספציפיים של O365. פנה למנהל ה- IT לקבלת פרטים)

תיקונים:

 • נפתרה בעיית תזכורת של אי-הצגת תזכורות שנוצרו או השתנו (כולל תזכורות מושהות) עד להפעלה מחדש של Outlook

 • תוקן באג שבו לאחר העברת הודעה עם קובץ מצורף מתיבת הדואר הנכנס לתיקיה אחרת, הקובץ המצורף חסר בעת ההצגה בתיקיה החדשה

בעיות ידועות:

 • פרטים וקישורים של פגישה מקוונת חסרים בעת יצירת פגישה מקוונת. אנו פועלים עם צוות השרתים כדי לפתור את הבעיה - עדכון: בעיה זו נפתרה בגירסה 15.37 (170720) שהופצה ב- 20/7

 • בעת הוספת חתימה באופן ידני בתצוגת חיבור הודעות, החתימה אינה מתווספת בפועל. הדבר יתוקן בהפצה הבאה של 'Insider מהיר' - עדכון: בעיה זו נפתרה בגירסה 15.37 (170720) שהופצה ב- 20/7

גירסה: 15.37 (170712)

תכונות חדשות ומשופרות

 • הודעה לגבי תיבת הדואר הנכנס הממוקדת אינה מופיעה עוד מחדש לאחר לחיצה על ביטול

 • לוחות שנה ואנשי קשר מוקצים ומשותפים מסומנים בסרגל הצידי ומוצגים כראוי לאחר ההוספה

 • כעת ניתן להעביר תיקיות תחת מקטעי החשבון ובמחשב שלי באמצעות גרירה ושחרור

 • שוחזרה היכולת לגרור ולשחרר תיקיית דואר מהסרגל הצידי אל מחוץ ל- Outlook כדי ליצור קובץ mbox.

 • ניווט משופר באמצעות מקלדת ו- VoiceOver בעת מעבר אל הכפתור הצג הכל וממנו ב'העדפות Outlook'

 • סדר מעבר משופר באמצעות מקש טאב בחלון ההעדפה של חשבונות

תיקונים:

 • תוקנה קריסה עבור מחשבים בעלי הגדרות חיבור רשת מסוימות או בעת מעבר בין רשתות

 • סינון פריטים לפי "השבוע" כאשר "היום הראשון בשבוע" מוגדר כיום שני פועל כעת כראוי

בעיות ידועות:

 • תזכורות שנוצרו או השתנו (כולל תזכורות מושהות) אינן מוצגות עד להפעלה מחדש של Outlook. זיהינו תיקון שאמור להיכלל בעדכון 'Insider מהיר' הבא

מידע נוסף:

 • אם נתקלת בבעיות, השתמש בעזרה > פנה לתמיכה.

 • אם ברצונך להציע תכונות, השתמש בעזרה > הצע תכונה.

 • כדי להצטרף לרמה 'מהיר', לחץ על עזרה > בדוק אם קיימים עדכונים > הצטרף לתוכנית Office Insider וקבל גישה מוקדמת למהדורות חדשות > Office Insider מהיר

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×