Microsoft Office Upload Center

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Microsoft Office Upload Center מציע לך כעת דרך להציג במיקום אחד את המצב של קבצים שאתה מעלה לשרת. בעת העלאת קובץ לשרת אינטרנט, Microsoft שומרת תחילה את הקובץ באופן מקומי במטמון מסמכי Office לפני תחילת ההעלאה, כך שבאפשרותך לשמור שינויים ולהמשיך לעבוד באופן מיידי גם כאשר אתה במצב לא מקוון או שיש לך חיבור רשת גרוע. Microsoft Office Upload Center מאפשר לך לעקוב אחר ההתקדמות של ההעלאות ולבדוק אם קבצים מסוימים דורשים את תשומת לבך.

אפשרות זו שימושית במצבים הבאים:

 • פתחת קובץ משרת, והשרת עבר למצב לא מקוון. באפשרותך לשמור את הקובץ בידיעה שהעלאתו תתבצע כאשר השרת יחזור למצב מקוון.

 • אתה עובד על קבצים בנקודה חמה בשדה תעופה ואתה עומד לעלות לטיסה שלך. על-ידי בדיקת המצב ב- Upload Center, תוכל לדעת מתי ההעלאה הושלמה כך שתוכל להתנתק מהנקודה כדי לעלות למטוס.

 • אירעה שגיאה במהלך ההעלאה. התראה על-כך מתקבלת מיד, וכך באפשרותך לפעול במהירות לפתרון הבעיה ולחידוש ההעלאה.

Office Upload Center מותקן באופן אוטומטי כחלק של Microsoft Office החל מ- Office 2010 ובאפשרותך לגשת אליו בכמה דרכים, בהתאם למצב שלך ואת הגירסה של Windows אתה משתמש.

כדי לפתוח את Upload Center באמצעות סמל ההודעות:

 1. לחץ על סמל סמל Upload Center של Upload Center באזור ההודעות.

 2. לחץ על פתח את Upload Center.

כדי לפתוח את Upload Center ב- Windows 8 או Windows 10:

 1. במסך התחל, חפש את Upload Center.

 2. לחץ על סמל Office Upload Center.

כדי לפתוח את Upload Center באמצעות תפריט התחלה של Windows:

 1. לחץ על לחצן התחל, על כל התוכניות ולאחר מכן על Microsoft Office או על Microsoft Office Starter.

 2. לחץ על כלי Microsoft Office.

 3. לחץ על ‎.Microsoft Office Upload Center

סמל אזור ההודעות של Upload Center

סמל זה מציג גם את מצב ההעלאה של קבצים באמצעות סמלי אזור ההודעות הבאים:

סמל Upload Center

מציין שאין פריטים הממתינים להעלאה.

סמל הודעה על העלאה ממתינה של Upload Center.

מציין Upload Center מכיל הקבצים הממתינים להעלאה, מכיוון שאין אפשרות ליצור קשר עם השרת. קבצים אלה להעלות באופן אוטומטי כאשר השרת יהפוך לזמין.

סמל הודעה על העלאה מושהית של Upload Center

מציין Upload Center מכיל הקבצים הממתינים להעלאה, עקב השהיית העלאות. תוכל להמשיך להעלות קבצים אלה על-ידי פתיחה של Upload Center ובחירה חדש העלאות.

סמל הודעה על העלאה שנכשלה של Upload Center

מציין כי Upload Center מכיל קבצים שהעלאתם נכשלה. באפשרותך לפתור כשלים אלה בהעלאה על-ידי פתיחת Upload Center ובחירת תפריט הפתרון עבור כל קובץ המכיל שגיאות.

הסמל יכול גם ליידע אותך לגבי מצב העלאות הקבצים על-ידי הצגת הודעות

הודעה מוקפצת של Upload Center

או בעת ריחוף עם מצביע העכבר מעל סמל Upload Center.

התראה מוקפצת של Upload Center

לראש הדף

הצגת קבצים ב- Upload Center

Upload Center מציג העלאות ממתינות קבצים שהועלו לאחרונה וכן כל הקבצים המאוחסנים במטמון. בעת פתיחת Upload Center, המסך ברירת המחדל מראה לך קבצים הנמצאות בהמתנה כעת להעלות לשרת. כדי להציג רישומים האחרון 25 קבצים שנטענו או את כל הקבצים כעת במטמון שלך, לחץ על החץ של התפריט הנפתח ובחר באפשרות אילו המסך שברצונך לראות.

Office Upload Center מציג העלאות ממתינות

עבודה עם כל הקבצים ב- Upload Center

 • כדי להעלות את כל הקבצים הממתינים להעלאה ב- Upload Center, לחץ על העלה הכל.

 • כדי להשהות את כל ההעלאות, לחץ על השהה העלאות. כדי לחדש את כל ההעלאות, לחץ על חדש העלאות.

 • כדי לבצע שינויים בהודעות ובאופן הניהול של מטמון מסמכי Office, לחץ על הגדרות. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות Office Upload Center‏.

כדי לעבוד עם קובץ ספציפי ב- Upload Center, לחץ על פעולות או על פתרון בסמוך לקובץ ולאחר מכן בחר את הפעולה הרצויה מהתפריט.

תפריט 'פתרון' של Upload Center

ניתן גם לבחור את הקובץ שברצונך לעבוד איתו ולגשת לפעולות הקובץ באמצעות תפריט פעולות בסרגל הכלים והתפריט תלוי ההקשר של כל קובץ. האפשרויות הזמינות ישתנו בהתאם למצב הקובץ:

 • בחר    כאשר ההעלאה נכשלת מכיוון שמחבר אחר שינה את גירסת השרת של הקובץ וגרם בכך להתנגשות, פעולה זו פותחת חלון שבו ניתן להציג ולבחור את הגירסה שברצונך לשמור. כדי ללמוד פרטים נוספים על כך, ראה פתרון התנגשויות ב- Upload Center.

 • פתח    האפשרות פותחת את הקובץ כך שתוכל להציג או לערוך אותו ישירות מתוך Upload Center.

 • פתח כדי לפתור    כאשר ההעלאה נכשלת, באפשרותך לפתוח ביישום המקורי שיציגו באופן אוטומטי מידע נוסף אודות בעיה והדרישות פעולות כדי לפתור אותה. פעולה זו היא בדרך כלל פעולת ברירת המחדל כדי לפתור כשלים upload.

 • פתח אתר אינטרנט    האפשרות פותחת את אתר האינטרנט שבו נשמר הקובץ.

 • שמור בשם    האפשרות שומרת עותק של הקובץ במחשב.

 • שמור עותק    פעולה זו פותרת כשל בהעלאה על-ידי שמירת השינויים שלך במיקום אחר.

 • היכנס    כאשר ההעלאה נכשלת מכיוון שלא נכנסת לשרת האינטרנט, פעולה זו מאפשרת לך להיכנס כדי לפתור כשלים בהעלאה.

 • בטל    מסיר את הקובץ מתוך Upload Center. אם קובץ זה בשרת, הוא עדיין יהיה זמין להורדה.

 • העלה    פעולה זו מנסה להעלות את השינויים הממתינים שלך לשרת. כדי ללמוד עוד, ראה סגירת קובץ שמבצע כעת העלאה לשרת.

מצבי הקובץ השונים של Upload Center מיוצגים באמצעות הסמלים הבאים:

סמל העלאה ללא שינויים ממתינים של Upload Center

מציין שהקובץ אינו מכיל שינויים הממתינים להעלאה.

סמל שינויים ממתינים של Upload Center

ציון הקובץ כולל שינויים הממתינים להעלאה, מאחר שלא היתה אפשרות ליצור קשר עם השרת. כאשר השרת הופך לזמין, Upload Center באופן אוטומטי העלאת קבצים אלה.

סמל העלאה מושהית של Upload Center

ציון הקובץ כולל שינויים הממתינים להעלאה, מאחר מושהה העלאות בשרת. כדי להעלות קבצים אלה, לחץ על חדש העלאות מסרגל הכלים.

סמל העלאה שנכשלה של Upload Center

מציין שהקובץ מכיל שינויים שהעלאתם נכשלה. באפשרותך לפתור את הבעיות בקבצים אלה על-ידי לחיצה על פתח כדי לפתור בתפריט פתרון של הקובץ.

לראש הדף

אפשרויות תצוגה

כברירת מחדל, כל ההודעות הזמינות מופעלות. התאם אישית את ההודעות והקבצים המאוחסנים במטמון המוצגים על-ידי בחירה או ניקוי של תיבות הסימון עבור האפשרויות הבאות:

 • הצג הודעות על כשל העלאה

 • הצג הודעות על העלאה ממתינה

 • הצג הודעות על העלאה מושהית

 • הצג סמל באזור ההודעות

כדי ללמוד עוד, ראה הגדרות של מטמון מסמכי Office.

 • באפשרותך להגדיר את מספר הימים המרבי לשמירת קבצים במטמון מסמכי Office על-ידי שינוי ההגדרה ימים לשמירת קבצים במטמון מסמכי Office‏ בהתאם לצורך. קבצים שגילם עולה על מספר הימים המרבי יוסרו מהמטמון רק כאשר אין שינויים הממתינים להעלאה.

 • עבור משתמשים המעדיפים לעבוד ישירות עם השרת, או משתמשים החוששים לפרטיותם, בחירת ההגדרה מחק קבצים ממטמון מסמכי Office בעת סגירתם תמחק באופן אוטומטי מסמכים מהמטמון בעת סגירתם.

  חשוב: אם בחרת את ההגדרה מחק קבצים ממטמון מסמכי Office בעת סגירתם ואתה סוגר קובץ לפני סיום ההעלאה, תוכל להמתין עד לסיום ההעלאה, לשמור את הקובץ במיקום אחר או לסגור אותו בלי לשמור שינויים. לא תוכל לאפשר למסמכים להישאר במצב המתנה כדי להעלות אותם מאוחר יותר כאשר השרת יהיה זמין.

 • באפשרותך לנקות את מטמון מסמכי Office בכל עת על-ידי לחיצה על מחק קבצים המאוחסנים במטמון.

  הערה: ניקוי מטמון מסמכי Office על-ידי לחיצה על מחק קבצים המאוחסנים במטמון או הפעלת האפשרות מחק קבצים ממטמון מסמכי Office בעת סגירתם יביאו למחיקת תוכן המסמך מהמטמון, אך רשימת קבצים שנפתחו תישמר במטמון ותאוחסן במחשב.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×