Microsoft MyAnalytics עבור מנהלי מערכת של Office 365

MyAnalytics מספק נתונים סטטיסטיים שעוזרים לאנשים להבין כיצד הם מנצלים את זמנם בעבודה.

כיצד ניתן להשיג את MyAnalytics

MyAnalytics זמין בתוכניות הבאות:

ניתן גם לרכוש הרחבת MyAnalytics אם ברשותך אחת מהתוכניות הבאות:

 • תוכנית Office 365 Enterprise E1 או תוכנית E3

 • Office 365 Education או E3

MyAnalytics יהיה זמין עבור המשתמשים המורשים שלך* מיד לאחר שתקנה תוכנית או הרחבה. מאחר שאיסוף נתונים נמשך זמן רב, הנתונים הסטטיסטיים יתחילו להופיע רק לאחר כשבוע.

'MyAnalytics' מיועד לעבודה עם הגירסה הנוכחית או הגירסה האחרונה לפני הנוכחית של Microsoft Edge‏, Internet Explorer ‏או Firefox, או עם הגירסה האחרונה של Chrome או Safari. לקבלת מידע נוסף, ראה דרישות המערכת עבור Office.

* כדי שהמשתמש יוכל לגשת לפונקציונליות המלאה של MyAnalytics, צריך להיות מוקצה לו רשיון SharePoint.

הפעולות שעליך לבצע לאחר השגת MyAnalytics

לאחר רכישת תוכנית E5 או הרחבת 'MyAnalytics', עליך להפעיל ולהגדיר את 'MyAnalytics' עבור הארגון שלך. אנו ממליצים לך לבצע את השלבים הבאים:

עיון במדריך הפרטיות של MyAnalytics

ברור לנו שלארגונים שונים יש דרישות שונות בנוגע לפרטיות ולשימוש בנתוני העובדים. MyAnalytics כולל מגוון אפשרויות, כדי שתוכל לספק מענה לצרכים המשפטיים או לצורכי המדיניות של הארגון שלך בנוגע לפרטיות ולשימוש בנתוני העובדים. לקבלת מידע על אפשרויות אלה, עיין במדריך הפרטיות עבור לוח המחוונים האישי ותוספת Outlook של MyAnalytics כדי להבטיח שתקבע את תצורת MyAnalytics כראוי עבור הארגון שלך.

קביעת תצורה של הגדרות המשתמש עבור MyAnalytics

תוכל להשתמש באפשרויות הבאות כדי לקבוע את תצורת MyAnalytics עבור כל משתמש בארגון שלך.

תוכל להחליט לשנות את אופני הפעולה המהווים ברירת מחדל עבור כל משתמש על-ידי הגדרת הפרמטר PrivacyMode:

PrivacyMode

משתמש מורשה

משתמש לא מורשה

הסכמת הצטרפות

זוהי הגדרת ברירת המחדל

 • נעשה שימוש בנתוני Office 365 לצבירת מידע המוצג למשתמשים המורשים

 • לוח המחוונים האישי זמין

 • המשתמש יכול להצטרף באמצעות תפריט הגדרות תכונה

 • נעשה שימוש בנתוני Office 365 לצבירת מידע המוצג למשתמשים המורשים

 • למשתמש אין אפשרות לבטל את ההצטרפות רק מנהל המערכת יכול לבטל את ההצטרפות עבור המשתמש

ביטול הצטרפות

 • לא נעשה שימוש בנתוני Office 365 לצבירת מידע המוצג למשתמשים המורשים

 • לוח המחוונים האישי אינו זמין

 • המשתמש יכול לבטל את ההצטרפות באמצעות תפריט הגדרות תכונה

 • לא נעשה שימוש בנתוני Office 365 לצבירת מידע המוצג למשתמשים המורשים

לא נכלל

 • לא נעשה שימוש בנתוני Office 365 לצבירת מידע המוצג למשתמשים המורשים

 • לוח המחוונים זמין

 • למשתמש אין אפשרות לבטל את ההצטרפות באמצעות תפריט הגדרות תכונה

 • לא נעשה שימוש בנתוני Office 365 לצבירת מידע המוצג למשתמשים המורשים

הערות: המצבים הבאים מתרחשים בעת שימוש בהגדרות ברירת המחדל:

 • כל המשתמשים בארגון שלך, בין שהוקצו להם רשיונות MyAnalytics או לא, מצורפים לשירות.

 • עבור המשתמשים המורשים‏, 'MyAnalytics' יהיה זמין באופן אוטומטי לאחר הקצאת רשיון. אם ברצונך לספק למשתמשים המורשים אפשרות בחירה אם להצטרף, עליך לשנות את הגדרות ברירת המחדל.

שימוש ב- PowerShell של Exchange Online כדי להפעיל רכיבי cmdlet לצורך הגדרה או קבלה של הגדרות משתמש של MyAnalytics

לקבלת מידע נוסף על PowerShell של Exchange Online, ראה התחברות ל- PowerShell של Exchange Online.

ל- PrivacyMode יש שלוש הגדרות שונות: 'לא נכלל', 'הסכמת הצטרפות' ו'ביטול הצטרפות', כמתואר להלן. כדי לקבוע את הגדרות MyAnalytics עבור משתמש, יש להשתמש ה- cmdlet הבא:

Set-UserAnalyticsConfig –Identity <string> [PrivacyMode <string[]>]‎

פרמטר

נדרש

תיאור

ערך ברירת מחדל

Identity

כן

מזהה המשתמש עבור המשתמש הנוכחי כפי שהוא מאוחסן ב- Azure Active Directory ‏(AAD).

-

PrivacyMode

כן

 • לא נכלל: MyAnalytics לא ישתמש בנתונים של המשתמש הנוכחי לחישוב סטטיסטיקה נגזרת עבור משתמשים אחרים. המשתמש הנוכחי לא יוכל לשנות זאת מתפריט הגדרות תכונה ב- MyAnalytics, אך הוא יוכל עדיין לראות נתונים סטטיסטיים מותאמים אישית בלוחות המחוונים של MyAnalytics.

 • ביטול הצטרפות: MyAnalytics לא ישתמש בנתונים של המשתמש הנוכחי לחישוב סטטיסטיקה נגזרת עבור משתמשים אחרים. המשתמש הנוכחי לא יראה נתונים סטטיסטיים ב- MyAnalytics, אך הוא יוכל לשנות זאת מתפריט הגדרות תכונה ולבחור להצטרף.

 • הסכמת הצטרפות: MyAnalytics ישתמש בנתונים של המשתמש הנוכחי לחישוב סטטיסטיקה נגזרת עבור משתמשים אחרים. המשתמש הנוכחי יראה נתונים סטטיסטיים ב- MyAnalytics, והוא יוכל לשנות זאת מתפריט הגדרות תכונה כדי לבטל את הצטרפותו.

הסכמת הצטרפות

קבל הגדרות MyAnalytics עבור משתמש באמצעות ה- cmdlet הבא:

Get-UserAnalyticsConfig –Identity <string>‎

פרמטר

נדרש

תיאור

ערך ברירת מחדל

Identity

כן

מזהה משתמש עבור המשתמש הנוכחי כפי שהוא מאוחסן ב- AAD

-

בדיקה שהגישה אל Office Graph זמינה

למד כיצד לוודא ש- Office Graph זמין.

הערה: אם לא תאפשר גישה ל- Office Graph,‏ Delve יוסר ממפעיל היישומים של Office 365, ולמשתמשים בארגון שלך לא תהיה אפשרות לראות נתונים סטטיסטיים מ- MyAnalytics ב- Delve.

הקצאת רשיון של MyAnalytics למשתמשים

עליך להקצות רשיון של MyAnalytics למשתמשים שאמורים לראות סטטיסטיקה מ- MyAnalytics. לקבלת מידע, ראה הקצאת רשיונות למשתמשים ב- Office 365 לעסקים.

אם אינך מעוניין שמשתמש מסוים יראה נתונים סטטיסטיים מMyAnalytics, פשוט הסר את רשיון MyAnalytics עבור המשתמש.

אימות שתוספת Outlook של MyAnalytics מותקנת

תוספת Outlook של MyAnalytics מותקנת באופן אוטומטי עבור הארגון שלך בעת רכישת אחת מתוכניות E5 או אחת מההרחבות המפורטות בתחילת מאמר זה. המשתמשים יתחילו לראות את תוספת Outlook של MyAnalytics באופן אוטומטי ביישומי הדואר של Outlook לאחר שתקצה להם רשיון.

באפשרותך לאמת שהתוספת מותקנת על-ידי עיון ברשימת התוספות עבור הארגון שלך במרכז הניהול של Office 365.

 1. היכנס ל- Office 365 באמצעות החשבון בעבודה או בבית ספר שלך.

 2. בחר את סמל מפעיל היישומים סמל מפעיל היישומים של Office 365 בפינה הימנית העליונה ובחר באפשרות ניהול.

  הערה: האריח ניהול מוצג רק למנהלי מערכת של Office 365.

 3. לחץ על הקישור למרכז הניהול החדש, שמופיע בכרזה בחלק העליון של הדף.

  הערה: באפשרותך לחזור למרכז הניהול הישן על-ידי לחיצה על לחצן 'עבור למרכז הניהול הישן' בפינה השמאלית העליונה של מרכז הניהול החדש.

 4. בגירסת ה- Preview של מרכז הניהול, לחץ על תפריט > הגדרות > שירותים ותוספות.

 5. ודא שהתוספת MyAnalytics מופיעה ברשימת התוספות המותקנות המוצגות בדף.

אם תוספת Outlook של MyAnalytics אינה מותקנת, תוכל להתקין אותה באופן ידני בהתאם להוראות אלה. המניפסט של 'MyAnalytics' נמצא כאן.

הודעות 'ברוך הבא' הנשלחות בדואר אלקטרוני למשתמשים שלך

לאחר שמשתמש קיבל רשיון, MyAnalytics יתחיל את תהליך ההגדרה, יצבור נתונים (דרך לוח השנה והדואר האלקטרוני) עבור משתמש זה ויפתח נתונים סטטיסטיים על נתונים אלה.

לאחר השלמת ההגדרה, MyAnalytics שולח הודעת ברוכים הבאים למשתמש המורשה. הודעה זו מספקת למשתמש מידע בסיסי על MyAnalytics, כגון מהות המוצר והאופן שבו הוא פועל, וגם מעניקה למשתמש מבט ראשוני על חלק מהנתונים הסטטיסטיים שלו. המשתמש אינו נדרש לבצע פעולה כלשהי כדי לקבל הודעת ברוכים הבאים.

משתמשים שקיבלו רשיון עבור MyAnalytics יכולים לבטל את הצטרפותם ל- MyAnalytics. הוראות לביטול ההצטרפות יסופקו כקישור בתוך הודעת 'ברוך הבא'.

אם משתמש רוצה להשתמש ב- MyAnalytics אבל אינו רוצה לקבל הודעות דואר אלקטרוני נוספות מהמוצר, הוא יכול לבצע את ההוראות לביטול הצטרפות לתכתובות דואר אלקטרוני, המופיעות בתחתית מאמר זה.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×