MDX Query Designer‏ של Analysis Services ‏(Power Pivot)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קוביות מציעות מבנים של שאילתות שמיועדים באופן ספציפי לניתוח מדד ביצועים עסקיים אחד או יותר (כגון רווח נטו או מכירות ברוטו) בממדים שונים (זמן, אזור גיאוגרפי, פרטים דמוגרפיים וכן הלאה). אנשים שבונים טבלאות PivotTable או תרשימי PivotChart ב- Excel משתמשים לעתים קרובות בקוביות של Analysis כמקור נתונים.

MDX היא שפת השאילתות עבור קוביות. מאחורי הקלעים, Excel משתמש ב- MDX לאחזור שדות וערכי נתונים בעת בחירת פריטים מרשימת שדות של PivotTable. באפשרותך גם לבנות שאילתות MDX באופן ידני בעת ייבוא נתונים מקוביה של Analysis Services.

אם אתה משתמש Power Pivot ב- Excel, באפשרותך לבנות שאילתת MDX באמצעות מעצב השאילתות MDX בעת ייבוא ממסד נתונים רב-ממדיים פועל ב- Analysis Services.

למי מיועד MDX Query Designer? תוכל להשתמש בהצלחה בבונה שאילתות ה- MDX אם כבר יש לך מומחיות ב- MDX או שיש לך שאילתה מוגדרת מראש שתוכל להשתמש בה או לבדוק אותה. אם אינך מומחה ל- MDX, השתמש ב- Excel לקבלת נתונים של Analysis Services. כאשר תתחבר לשרת ולמסד נתונים, Excel יציג לך את הקוביות הזמינות וייבא את כל המדדים והממדים כך שתוכל לבצע שאילתה עבור כל חלק בקוביה באמצעות רשימת השדות של PivotTable.

 1. פתח את חלון Power Pivot.

 2. לחץ על בית > קבל נתונים חיצונים > ממסד נתונים > ‏‫מ- Analysis Services או מ- Power Pivot.

 3. באשף ייבוא הטבלאות, ציין את השם של שרות רב-ממדי של Analysis Services ובחר את מסד הנתונים. לחץ על הבא.

 4. הדבק את שאילתת ה- MDX בחלון 'משפט MDX'.

 5. לחץ על בצע אימות.

 6. אם תוצג לך שגיאה, נקה את השאילתה מהחלון.

 7. לחץ על עיצוב כדי לפתוח את MDX Query Designer, שאותו תוכל להפעיל במצב עיצוב או במצב שאילתה, בהתאם לפריט שבו אתה משתמש. המעצב מספק רשימה של פונקציות ומציג את מבנה הקוביה כולו, כך שתוכל לבחור את המדידים, מחווני ה- KPI והממדים שאותם תוכל להוסיף למודל הנתונים.

 8. הדבק את השאילתה לחלון השאילתה. השתמש בפונקציות ובמטה-נתונים המסופקים על-ידי המעצב כדי לעצב מחדש שאילתה תקינה.

 9. כאשר השאילתה תאומת, לחץ על סיום כדי לאחזר את הנתונים. הנתונים והמטה-נתונים ייובאו למודל נתונים שמוצג ב- Power Pivot. ייתכן שיהיה עליך ליצור קשרי גומלין כדי לחבר נתונים אלה לטבלאות אחרות במודל. לקבלת פרטים, ראה יצירת קשרי גומלין בתצוגת דיאגרמה.

MDX Query Designer כולל שני מצבים: מצב עיצוב ומצב שאילתה. כל מצב מספק חלונית מטה-נתונים שממנו תוכל לגרור חברים מהקוביות הנבחרות כדי לבנות שאילתת MDX שמאחזרת את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש.

מעצב שאילתות גרפי של MDX במצב עיצוב

בעת עריכת שאילתת MDX, מעצב השאילתות הגרפי של MDX נפתח במצב עיצוב.

האיור הבא מציג תוויות עבור החלוניות במצב עיצוב.

מעצב שאילתות יחסיות

הטבלה מפרטת את החלוניות במצב זה:

חלונית

פונקציה

לחצן בחירת קוביה (...)

הצגת הפונקציה שנבחרה כעת.

חלונית מטה-נתונים

הצגת רשימה הירארכית של מדידים, מחווני ביצועי מפתח (KPI) וממדים המוגדרים בקוביה שנבחרה.

החלונית 'חברים מחושבים'

הצגת החברים המחושבים המוגדרים כעת הזמינים לשימוש בשאילתה.

חלונית מסנן

השתמש בחלונית זו כדי לבחור ממדים והירארכיות קשורות לסינון הנתונים במקור ולהגבלת הנתונים המוחזרים.

חלונית נתונים

הצגת כותרות העמודות עבור ערכת התוצאות בעת גרירת פריטים מחלונית המטה-נתונים וחלונית החברים המחושבים. עדכון אוטומטי של ערכת התוצאות בעת בחירה בלחצן ביצוע אוטומטי.

באפשרותך לגרור לחלונית הנתונים ממדים, מדידים ומחווני KPI מחלונית המטה-נתונים וחברים מחושבים מחלונית החברים המחושבים. בחלונית המסנן, תוכל לבחור ממדים והירארכיות קשורות, ולהגדיר ביטויי מסנן כגדי להביל את הנתונים הזמינים לשאילתה. אם הלחצן הדו-מצבי ביצוע אוטומטי ( סמל מעצב שאילתות יחסיות ) בסרגל הכלים נבחר, מעצב השאילתות יפעיל את השאילתה בכל פעם שתגרור אובייקט מטה-נתונים לחלונית הנתונים. תוכל להפעיל באופן ידני את השאילתה באמצעות לחצן הפעלה ( הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות' ) בסרגל הכלים.

כאשר תיצור שאילתת MDX במצב זה, המאפיינים הנוספים הבאים ייכללו באופן אוטומטי בשאילתה.

מאפייני חבר MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME

מאפייני תא VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

כדי לציין מאפיינים נוספים משלך, עליך לערוך באופן ידני את שאילתת ה- MDX במצב שאילתה.

ייבוא מקובץ שאילתת ‎.mdx אינו נתמך.

סרגל הכלים של מעצב שאילתות גרפי של MDX במצב עיצוב

סרגל הכלים של מעצב השאילתות מספק לחצנים שיסייעו לך לעצב שאילתות MDX באמצעות הממשק הגרפי. הטבלה הבאה מפרטת את הלחצנים והפונקציות שלהם.

לחצן

תיאור

ערוך כטקסט

לא זמין עבור סוג מקור נתונים זה.

יבא

יבא שאילתה קיימת מקובץ הגדרת דוח (‎.rdl) במערכת הקבצים.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

עבור ל- MDX מסוג פקודה.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

רענן מטה-נתונים ממקור הנתונים.

סמל מעצב שאילתות יחסיות

הצג את תיבת הדו-שיח בונה חברים מחושבים.

סמל מעצב שאילתות יחסיות

החלף מצב בין הצגה לביטול הצגה של תאים ריקים בחלונית הנתונים. (פעולה זו שקולה לשימוש במשפט NON EMPTY ב- MDX).

סמל מעצב שאילתות יחסיות

הפעל באופן אוטומטי את השאילתה והצג את התוצאה בכל פעם שמתבצע שינוי. התוצאות מוצגות בחלונית הנתונים.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

הצג צבירות בחלונית הנתונים.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

מחק את העמודה שנבחרה בחלונית הנתונים מהשאילתה.

סמל פרמטר שאילתה

הצג את תיבת הדו-שיח פרמטרים של שאילתה. כאשר תציין ערכים לפרמטר שאילתה, ייווצר פרמטר בעל אותו שם באופן אוטומטי.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

הכן את השאילתה.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

הפעל את השאילתה והצג את התוצאות בחלונית הנתונים.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

בטל את השאילתה.

הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות'

החלף מצב בין מצב עיצוב למצב שאילתה.

לראש הדף

מעצב שאילתות גרפי של MDX במצב שאילתה

כדי לשנות את מעצב השאילתות הגרפי למצב שאילתה, לחץ על לחצן מצב עיצוב בסרגל הכלים.

האיור הבא מציג תוויות עבור החלוניות במצב שאילתה.

מעצב שאילתות יחסיות

הטבלה מפרטת את החלוניות במצב זה:

חלונית

פונקציה

לחצן בחירת קוביה (...)

הצגת הפונקציה שנבחרה כעת.

חלונית מטה-נתונים/פונקציות/תבניות

הצגת רשימה הירארכית של מדידים, מחווני KPI וממדים המוגדרים בקוביה שנבחרה.

החלונית 'שאילתה'

הצגת הטקסט של השאילתה.

חלונית התוצאות

הצגת התוצאות של הפעלת השאילתה.

חלונית המטה-נתונים מציגה כרטיסיות עבור מטה-נתונים, פונקציות ותבניות. בכרטיסיה מטה-נתונים, באפשרותך לגרור ממדים, הירארכיות, מחווני KPI ומדידים לחלונית השאילתה של MDX. בכרטיסיה פונקציות, באפשרותך לגרור פונקציות לחלונית השאילתה של MDX. בכרטיסיה תבניות, באפשרותך להוסיף תבניות MDX לחלונית השאילתה של MDX. כאשר תבצע את השאילתה, חלונית התוצאות תציג את התוצאות עבור שאילתת ה- MDX.

באפשרותך להרחיב את שאילתת ה- MDX המוגדרת כברירת מחדל במצב עיצוב כדי לכלול מאפייני חברים ומאפייני תאים נוספים. כאשר תפעיל את השאילתה, ערכים אלה לא יופיעו בערכת התוצאות. עם זאת, הם יועברו בחזרה יחד עם אוסף השדות של ערכת הנתונים ותוכל להשתמש בהם.

סרגל הכלים של מעצב השאילתות הגרפי במצב שאילתה

סרגל הכלים של מעצב השאילתות מספק לחצנים שיסייעו לך לעצב שאילתות MDX באמצעות הממשק הגרפי.

לחצני סרגל הכלים זהים במצב עיצוב ומצב שאילתה, אך הלחצנים הבאים אינם זמינים לשימוש במצב שאילתה:

 • ערוך כטקסט

 • הוסף חבר מחושב ( סמל מעצב שאילתות יחסיות )

 • הצג תאים ריקים ( סמל מעצב שאילתות יחסיות )

 • ביצוע אוטומטי ( סמל מעצב שאילתות יחסיות )

 • הצג צבירות ( הסמל 'מעצב שאילתות יחסיות' )

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×