Excel 2016 עבור Mac – הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר'

גירסאות Build של Insider של Office 2016 עבור Mac מתעדכנות באופן קבוע כדי לספק תכונות חדשות או משופרות, עדכוני אבטחה ותיקוני באגים.  כדי לראות מידע דומה אודות יישומים אחרים של Office עבור Mac, עבור אל הערות מוצר עבור גירסאות Build של 'Insider מהיר' של Office 2016 עבור Mac.

למד כיצד להתקין עדכונים של Office עבור Mac, ועיין במידע שלהלן כדי ללמוד אודות כל הפצה של 'Insider מהיר'.

המשוב שלך עוזר לנו להשתפר.  אם אתה מבחין בבעיה, לחץ על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של היישום כדי לספר לנו כיצד אנחנו יכולים להשתפר או מה אתה אוהב.

Send us your comments_C3_2017930212612

הפצה ב- 7 בפברואר 2018

גירסה: 16.11 (גירסת Build מס'‏ 180206)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה קריסות.

 • נפתרה בעיה שגרמה לחישובים להימשך זמן רב יותר מהצפוי בעת שימוש בהליכי משנה מרובים.

 • Excel מציג כעת את מספר המסמכים האחרונים שצוין בהעדפה Recent Items (פריטים אחרונים) ב- MacOS.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • אם אתה יוצר PivotChart, כרטיסיית הסרט שנועדה להתאים את תבנית התרשים לא מופיעה. נתקן זאת בקרוב.

 • עבור סוגי התרשימים החדשים – 'קרני שמש', 'מפת עץ', 'מפל', 'היסטוגרמה', 'מפה' ו'משפך' – לא ניתן לפתוח את החלונית 'עיצוב', כך שקיימות כמה אפשרויות תרשים שלא ניתן להתאים.

גירסה: 16.11 (גירסת Build מס'‏ 180205)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה קריסות.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • אם אתה יוצר PivotChart, כרטיסיית הסרט שנועדה להתאים את תבנית התרשים לא מופיעה. נתקן זאת בקרוב.

 • עבור סוגי התרשימים החדשים – 'קרני שמש', 'מפת עץ', 'מפל', 'היסטוגרמה', 'מפה' ו'משפך' – לא ניתן לפתוח את החלונית 'עיצוב', כך שקיימות כמה אפשרויות תרשים שלא ניתן להתאים.

גירסה:  16.11 (גירסת Build מס' 180130)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה קריסות.

 • תאריך היצירה הוחלף עבור קבצים שנשמרו במיקומים משותפים של SMB.

 • שיפור בגלילה בעת ניווט באמצעות המקלדת.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • אם אתה יוצר PivotChart, כרטיסיית הסרט שנועדה להתאים את תבנית התרשים לא מופיעה. נתקן זאת בקרוב.

 • עבור סוגי התרשימים החדשים – 'קרני שמש', 'מפת עץ', 'מפל', 'היסטוגרמה', 'מפה' ו'משפך' – לא ניתן לפתוח את החלונית 'עיצוב', כך שקיימות כמה אפשרויות תרשים שלא ניתן להתאים.

גירסה:  16.10 (גירסת Build מס' 180124)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה קריסות.

 • שיפור הביצועים בעת מעבר בין גליונות ובעת גלילה.

 • כאשר האפשרות 'ערוך ישירות בתאים' מבוטלת, רק התו הראשון בתא מופיע בעת עריכת התא.

 • בעת יציאה מ- Excel כאשר כמה חוברות עבודה פתוחות, לא הוצגה בקשה לשמור את הכל.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.10 (גירסת Build מס' 180120)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • נפתרו כמה בעיות קריסה.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה: 16.10 (גירסת Build מס' 180114)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • נפתרה בעיה שבה Excel קרס בעת סגירת חוברת העבודה האחרונה הפתוחה.

 • נפתרו כמה בעיות אחרות של קריסה.

 • נפתרה בעיה של עיצוב גבולות בתפריט הסרט.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה: 16.10 (גירסת Build מס' 180109)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • נפתרו כמה בעיות של קריסה.

 • בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • אם יש לך חוברת עבודה אחת פתוחה ואתה סוגר את חוברת העבודה, Excel קורס.

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.10 (גירסת Build מס' 180102)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • נפתרו כמה בעיות שעלולות לגרום לקריסה.

 • שמירה אוטומטית אינה מופעלת אפילו כאשר המסמך נשמר ב- OneDrive או ב- OneDrive for Business.

 • נפתרה בעיה שבה כמה תוויות בתיבות דו-שיח ובכפתורים היו שגויות בשפות מסוימות.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.9 (גירסת Build מס' 171226)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תיקוני באגים משניים.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.9 (גירסת Build מס' 171219)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות.

 • ביצועי גלילה משופרים בעת גרירה כדי להרחיב בחירה.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

 • בשפות מסוימות, מוצג טקסט שגוי עבור התוויות בתיבת הדו-שיח 'העדפות'.

גירסה: 16.9 (גירסת Build מס' 171217)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה קריסות.

 • ההקלדה והניווט היו איטיים אם פרוייקט VBA הכיל פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש וחלונית בונה הנוסחאות הוצגה.

 • Excel קרס בעת טעינת כמה תוספות VBA.

 • בשפות מסוימות, הגדרת תבנית תאריך באמצעות VBA עם תבנית המכילה "yyyy" הזינה "yyyy" בתא ולא את השנה.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

 • בשפות מסוימות, מוצג טקסט שגוי עבור התוויות בתיבת הדו-שיח 'העדפות'.

גירסה:  16.9 (גירסת Build מס' 171210)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה קריסות.

 • נפתרה בעיה שמנעה ממך להגדיר ערך כסכום עבור תרשימי מפל.

 • חלק ממאפייני הקובץ הוסרו מהקבצים, כולל תגי צבע של MacOS.

 • מעקב אחר שגיאות לא פעל.

 • קישורי עזרה מסוימים עלולים להוביל את המשתמש לאתרי אינטרנט לא קשורים של Microsoft.

 • אם היה לך מאקרו שבו ScreenUpdating = False, ‏Excel לא עדכן את המסך לאחר סיום המאקרו.

 • כמה תבניות תאריך הציגו חלקים של קוד העיצוב בתא במקום את התאריך.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.9 (גירסת Build מס' 171206)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תיקונים רבים למניעת קריסות.

 • מסננים עבור טווחים המכילים תאריכים לא הציגו את כל ערכי התאריכים ברשימה הנפתחת של טווח המסנן.

 • מיון באמצעות מאקרו עם Range().Sort לא פעל.

 • הוספת פונקציה באמצעות כפתורי הכרטיסיה 'נוסחאות' בסרט הוסיפה את הפונקציה פעמיים.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • חלק מתבניות התאריך גורמות לערך התאריך להציג חלקים של קוד תבנית התאריך במקום את התאריך עצמו. 

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.9 (גירסת Build מס' 171204)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות רבות.

 • תוקנה בעיה שמנעה אפשרות להדביק בשורת הנוסחאות או בתא לאחר תחילת העריכה.

 • שיפור המראה של תיאור הכלי וסימון התא בעת ריחוף עם העכבר מעל תאים במהלך בניית נוסחה.

 • תוקנה בעיה בתיבות הסימון 'בחר הכל'/'בטל בחירת הכל' ברשימות המסננים.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.9 (גירסת Build מס' 171129)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות רבות.

 • נפתרה בעיה שמנעה זמינות של מצב חישוב מרובה הליכי משנה אם תוספות מסוימות הפכו לזמינות בעת הפעלת Excel.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה: 16.8 (גירסת Build מס' 171126)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות רבות.

 • נפתרה בעיה שבה חלק מהתאים הופיעו ריקים גם כאשר הם אינם ריקים.

 • נפתרה בעיה בשימוש בקיצורי מקלדת כדי להזין תאריך או שעה בשפות מסוימות (CMD+;‎ או CTRL+;‎).

 • נפתרה בעיה בהתקנת תוספות XLAM ממיקום ברשת.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

 • אם תוספות מסוימות של Excel זמינות אצלך, חישוב מרובה הליכי משנה לא יהיה זמין עבור חוברות עבודה חדשות.

גירסה:  16.8 (גירסת Build מס' 171121)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות רבות.

 • נפתרו כמה בעיות הקשורות להזנת טקסט באמצעות IME (עורך שיטות קלט) עבור שפות מסוימות.

 • נפתרה בעיה בחיבורי נתונים שבה הוצגו תווים מיותרים בשדות טקסט.

 • נפתרה בעיה שבה חצי מזינים וחצי ניזונים לא הופיעו באופן הצפוי בתצוגת פריסת עמוד.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

 • אם תוספות מסוימות של Excel זמינות אצלך, חישוב מרובה הליכי משנה לא יהיה זמין עבור חוברות עבודה חדשות.

 • לעתים, תוכן התאים יופיע ריק לאחר שימוש במשטח המגע כדי לגלול. 

גירסה:  16.8 (גירסת Build מס' 171114)

תכונות חדשות או משופרות

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות רבות.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

 • ייתכן שחישוב מרובה הליכי משנה לא יהיה זמין עבור חוברות עבודה חדשות.

 • לעתים, תוכן התא ייראה ריק למרות שהוא מכיל ערך. בעיה זו נמצאת בחקירה, אך תוכל עדיין לשלוח משוב עם צילום מסך אם תיתקל בבעיה זו. 

גירסה:  16.8 (גירסת Build מס' 171111)

תכונות חדשות או משופרות

 • חישוב מחדש בעל הליכי משנה מרובים - כעת ניתן לחשב מחדש חוברות עבודה מהר יותר במקרים רבים, הודות לתכונה חישוב מחדש בעל הליכי משנה מרובים.

 • אם עדיין לא עשית זאת, הקפד לעיין בעדכוני התכונות העיקריים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר.

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות רבות, כולל קריסה בעת שימוש בפקדי טופס, כגון כפתורים ותיבות משולבות.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

 • אם אתה מבחין בשיפור במהירות החישוב עבור חוברת עבודה בגירסה 16.8, פתח אותה ושמור אותה באמצעות גירסה ‎15.x. חוברת העבודה לא תיעזר עוד בחישוב מחדש עם הליכי משנה מרובים כאשר תפתח אותה שוב בגירסה 16.8.

 • לעתים, תוכן התא ייראה ריק למרות שהוא מכיל ערך. בעיה זו נמצאת בחקירה, אך תוכל עדיין לשלוח משוב עם צילום מסך אם תיתקל בבעיה זו. 

גירסה:  16.8 (גירסת Build מס' 171107)

תכונות חדשות או משופרות

(הקפד לעיין בעדכוני התכונות הראשיים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר)

תיקוני באגים

 • תוקנו קריסות רבות.

 • כמה בחירות תפריט שוכפלו

 • הקשה על CMD+SHIFT+T עכשיו מוסיפה נוסחת סכום אוטומטי.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • הוספת פקד טופס גורמת Excel לקרוס.

 • גודל הגופן בשורת הנוסחאות קטן יותר מהצפוי.

 • בעורך ה- VB, בעת לחיצה על הרשימה הנפתחת של האובייקט בחלון הקוד (לדוגמה, האובייקט ThisWorkbook), מתרחשת שגיאה. 

גירסה:  16.8 (גירסת Build מס' 171101)

תיקוני באגים

 • תוקנה בעיה שגרמה להצגת טקסט באנגלית גם כאשר השפה ב- Mac OS לא היתה אנגלית.

 • עדכון זה כולל כמה תיקונים למניעת קריסה בתרחישים מסוימים. עיין בהערות לגבי 1 בנובמבר לקבלת מידע על תיקונים כלולים נוספים.

גירסה: 16.7 (גירסת Build מס' 171029)

תכונות חדשות או משופרות

(הקפד לעיין בעדכוני התכונות הראשיים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר)

תיקוני באגים (נקודות עיקריות)

 • חוברות עבודה חדשות נפתחות כעת בחלון קטן יותר ואינן תופסות את רוב המסך.

 • תוקנה בעיה עם הקישור עבור "עזרה עבור פונקציה זו" בעת העבודה בחלונית בונה הנוסחאות.

 • כעת באפשרותך להוסיף שורת טקסט חדשה על-ידי עריכת תא באמצעות הקשה על OPT + RETURN.

 • לחיצה על הכפתור Excel בעורך Visual Basic מציגה כעת את חלון Excel.

 • נפתרה בעיה שגרמה לעורך Visual Basic להופיע בעת המעבר לגיליון אחר ב- Excel.

 • תוקנה בעיה במעבר לתצוגה מותאמת אישית.

 • תוקנה בעיה שבה VoiceOver לא הצליח להכריז על מספר הפריטים שנמצאו בעת החיפוש ולא הכריז על המיקום כאשר המשתמש ניווט אל פריט שנמצא בחיפוש.

 • תוקנו קריסות רבות, כולל בעת הניסיון להשתמש בפונקציה המוגדרת על-ידי המשתמש בחלונית בונה הנוסחאות.

 • הערות הסבר בתיבת הדו-שיח 'תבנית מספר' הוצגו בזמן הלא נכון.

 • תוקנה בעיה בתיבת הדו-שיח להסרת ערכים כפולים שגרמה לכך שחלק מהכפתורים והתוויות היו חופפים.

 • עם גליון עבודה בכיוון "מימין לשמאל", פס הגלילה האופקי גלל בכיוון ההפוך.

 • תוקנו מספר בעיות בהערות עריכה.

 • תוקנה בעיה שמנעה את ההפעלה של חלק מפקודות המאקרו והתוספות של VBA

 • תוקנה בעיה שגרמה להצגה של תבניות חוברת עבודה חדשות ודפי כניסה בשפה הלא נכונה לאחר השימוש בעורך ה- VB.

 • גדלי נייר מסוימים הופיעו בצורה שגויה בגלריית גדלי הנייר.

 • הפותר לא הפסיק אם הגיע למגבלת זמן שהוגדרה.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • גודל הגופן בשורת הנוסחאות קטן יותר מהצפוי.

 • במקרים מסוימים, מפרידי המספרים עבור מספרים עשרוניים ואלפים שצוינו בהעדפות Mac OS אינם נמצאים בשימוש על-ידי Excel.

 • הקשה על CMD+SHIFT+T אינה מוסיפה נוסחת סכום אוטומטי.

 • תבניות מספר מסוימות גורמות להצגת ערכים מספריים כרצף של סולמיות (#) גם כאשר העמודה רחבה מספיק.

 • אם תגרור חלון בין מסך Retina לבין מסך שאינו מסוג Retina, ייתכן שקנה המידה של תוכן הגיליון לא ישתנה כראוי.  כדי לעקוף בעיה זו, באפשרותך להגדיל ולהקטין שוב.

 • ייתכן שחצי הערה לא יופיעו תמיד כדי לחבר את ההערה לתא.

גירסה:  16.7 (גירסת Build מס' 171020)

המשוב שלך עוזר לנו להשתפר.  אם אתה מבחין בבעיה, לחץ על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של היישום כדי לספר לנו כיצד אנחנו יכולים להשתפר או מה אתה אוהב.

תכונות חדשות או משופרות

(הקפד לעיין בעדכוני התכונות הראשיים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר)

תיקוני באגים

 • נפתרו כמה בעיות הקשורות לשימוש במקלדת שאינה של ארצות הברית.

 • הנוסחה ‎=INFO("system")‎ מספקת כעת את התוצאה הנכונה "mac".

 • באשף ייבוא הטקסט היו חסרים סוגי קבצים מסוימים ברשימה הנפתחת לבחירת תבנית ייבוא.

 • בוצעו כמה תיקונים למניעת קריסה ו/או היתקעות במצבים מסוימים.

 • תיקוני באגים רבים אחרים.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • בעת סגירת מסמך שאינו באנגלית, הכפתור שאמור לציין "אל תשמור" מציג את הכיתוב "שמור הכל".

 • גודל הגופן בשורת הנוסחאות קטן יותר מהצפוי.

 • במקרים מסוימים, מפרידי המספרים עבור מספרים עשרוניים ואלפים שצוינו בהעדפות Mac OS אינם נמצאים בשימוש על-ידי Excel.

 • הקשה על CMD+SHIFT+T אינה מוסיפה נוסחת סכום אוטומטי.

 • תבניות מספר מסוימות גורמות להצגת ערכים מספריים כרצף של סולמיות (#) גם כאשר העמודה רחבה מספיק.

 • אם תגרור חלון בין מסך Retina לבין מסך שאינו מסוג Retina, ייתכן שקנה המידה של תוכן הגיליון לא ישתנה כראוי.  כדי לעקוף בעיה זו, באפשרותך להגדיל ולהקטין שוב.

 • ייתכן שחצי הערה לא יופיעו תמיד כדי לחבר את ההערה לתא.

 • בעת בניית נוסחה באמצעות חלונית הנוסחאות, הקישור לקבלת עזרה אינו פועל.

גירסה 16.7: (גירסת Build מס' 171017)

המשוב שלך עוזר לנו להשתפר.  אם אתה מבחין בבעיה, לחץ על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של היישום כדי לספר לנו כיצד אנחנו יכולים להשתפר או מה אתה אוהב.

תכונות חדשות או משופרות

(הקפד לעיין בעדכוני התכונות הראשיים שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר)

תיקוני באגים

 • נפתרו בעיות רבות בהעתקה/הדבקה.

 • נפתרה בעיה בלשוניות גיליון כך ששם הגיליון כולו גלוי.

 • בוצעו כמה תיקונים למניעת קריסה ו/או היתקעות במצבים מסוימים.

 • נפתרו כמה בעיות במקשי קיצור, כולל CMD+חץ כדי לעבור לסוף הטווח, CMD+E כדי ליישר טקסט למרכז, ואחרים.

 • נפתרו כמה בעיות בהגדרה ושמירה של העדפות

 • נפתרה בעיה בפתיחת כל החלונות עבור מסמכים הכוללים חלונות מרובים.

 • בעת שינוי גודל של שורה או עמודה על-ידי גרירה באמצעות העכבר, תיאורי כלי מופיעים כעת כמצופה.

 • נפתרה בעיה שמנעה בחירת כפתורים מרובים בכלי פריסה.

 • באשף ייבוא הטקסט, באפשרותך לגלול כעת שמאלה כדי לראות את כל העמודות.

 • נפתרה בעיה שבה חלוניות מוקפאות הוצגו באופן שגוי לאחר שינוי גודל תצוגה.

 • נפתרו כמה בעיות ב- VBA. לדוגמה, Application.OperatingSystem מחזיר כעת את הערך הנכון.

 • תיקוני באגים רבים אחרים.

בעיות ידועות

גירסה זו עדיין נחשבת לגירסת Preview של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות. נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור פרצוף הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • גודל הגופן בשורת הנוסחאות קטן יותר מהצפוי.

 • במקרים מסוימים, מפרידי המספרים עבור מספרים עשרוניים ואלפים שצוינו בהעדפות Mac OS אינם נמצאים בשימוש על-ידי Excel.

 • הקשה על CMD+SHIFT+T אינה מוסיפה נוסחת סכום אוטומטי.

 • הנוסחה ‎=INFO("system")‎ מספקת את התוצאה השגויה "pcdos".

 • תבניות מספר מסוימות גורמות להצגת ערכים מספריים כרצף של סולמיות (#) גם כאשר העמודה רחבה מספיק.

 • באשף ייבוא הטקסט, חסרים סוגי קבצים מסוימים ברשימה הנפתחת לבחירת תבנית ייבוא.

 • לחוברות עבודה חדשות יינתן שם ברירת מחדל השונה מהשם שניתן להן בעבר. בעבר, שם ברירת המחדל היה "חוברת עבודה1", אבל מעכשיו הוא יהיה "חוברת1". לדבר עשויה להיות השפעה אם אתה משתמש בקבצי Script או בפקודות מאקרו של VBA המפנות לשם הקובץ המהווה ברירת מחדל.

 • אם תגרור חלון בין מסך Retina לבין מסך שאינו מסוג Retina, ייתכן שקנה המידה של תוכן הגיליון לא ישתנה כראוי.  כדי לעקוף בעיה זו, באפשרותך להגדיל ולהקטין שוב.

 • הפעלת היישום עשויה להימשך זמן רב יותר מהצפוי.

 • ייתכן שחצי הערה לא יופיעו תמיד כדי לחבר את ההערה לתא.

 • בעת בניית נוסחה באמצעות חלונית הנוסחאות, הקישור לקבלת עזרה אינו פועל.

גירסה:  16.7 (גירסת Build מס' 171008)

תכונות חדשות או משופרות

(הקפד לעיין בתכונות הראשיות שתוארו בהערות העדכון של 2 באוקטובר)

תיקוני באגים

 • בוצעו כמה תיקונים למניעת קריסה ו/או היתקעות במצבים מסוימים.

 • נפתרו כמה בעיות במקשי קיצור, כולל CMD+A בעת עריכת תא שבוחר כעת את הטקסט בתא במקום לבחור טווח.

 • נפתרה בעיה בבחירת טווח, הקלדת ערך והקשה על CMD+RETURN. כעת רצף פעולות זה מחיל את הערך על כל התאים בטווח שנבחר.

 • תיקוני באגים משניים רבים.

בעיות ידועות

להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • לחוברות עבודה חדשות יינתן שם ברירת מחדל השונה מהשם שניתן להן בעבר. בעבר, שם ברירת המחדל היה "חוברת עבודה1", אבל מעכשיו הוא יהיה "חוברת1". לדבר עשויה להיות השפעה אם אתה משתמש בקבצי Script או בפקודות מאקרו של VBA המפנות לשם הקובץ המהווה ברירת מחדל.

 • אם תגרור חלון בין מסך Retina לבין מסך שאינו מסוג Retina, ייתכן שקנה המידה של תוכן הגיליון לא ישתנה כראוי.  כדי לעקוף בעיה זו, באפשרותך להגדיל ולהקטין שוב.

 • כמה קיצורי מקלדת לא פועלים כצפוי.

 • הפעלת היישום עשויה להימשך זמן רב יותר מהצפוי.

 • ייתכן שחצי הערה לא יופיעו תמיד כדי לחבר את ההערה לתא.

 • בעת בניית נוסחה באמצעות חלונית הנוסחאות, הקישור לקבלת עזרה אינו פועל, ואין אפשרות לסגור את חוברת העבודה עד לסגירת חלונית בונה הנוסחאות.

גירסה:  16.6 (גירסת Build מס' 171001)

התיבה 'אודות' ב- Excel עבור Mac מציגה את גירסה 16.7_C3_201792132824

תכונות חדשות או משופרות

 • שיתוף פעולה – עבור מנויי Office 365, ניתן לבצע עריכה בו-זמנית עם אנשים אחרים עבור חוברות עבודה שמאוחסנות ב- OneDrive ו- SharePoint.

 • פונקציות חדשות – עבור מנויי O365, השתמש בפונקציות החדשות IFS ו- SWITCH כדי לפשט ולקצר את הנוסחאות שלך.

 • תמיכה משופרת עבור תרשימים הכוללים PivotTable כמקור הנתונים – התרשימים יתעדכנו אם תעדכן את ה- PivotTable.

 • כלי פריסה של טבלה – הוסף כלי פריסה כדי לסנן טבלאות במהירות.

 • סוגי תרשימים חדשים ומודרניים – עבור מנויי O365, הצג את הנתונים שלך באופן חזותי בעזרת סוגי תרשימים חדשים, כולל 'קופסאות', 'משפך', 'היסטוגרמה', Pareto, 'קרני שמש', 'מפת עץ' ו'מפל'.

 • עדכון ב- Visual Basic for Applications ‏(VBA) – פעולות שירות, מאפיינים ואובייקטים נוספים שזמינים למשתמשי Windows Office יפעלו כעת גם במחשבי Mac. קיימים עדיין הבדלים בין מודל האובייקטים ב- Mac וב- Windows, ולכן עדיין תופיע ההודעה "אינו נתמך בפלטפורמה זו" עבור חלק מהרכיבים. פרטים נוספים על השינויים במודל האובייקטים יהיו זמינים בקרוב.

תיקוני באגים

 • שיפור בביצועים של תצוגת פריסת עמוד.

בעיות ידועות

זוהי גירסת Preview הראשונה של המהדורה הראשית הבאה, ולכן אנו צופים שהיא תכלול כמה בעיות.  נשמח אם תספק משוב לגבי בעיות שתמצא על-ידי לחיצה על כפתור הסמיילי בפינה העליונה של חלון היישום.  להלן כמה בעיות שאנו מודעים להן:

 • לחוברות עבודה חדשות יינתן שם ברירת מחדל השונה מהשם שניתן להן בעבר. בעבר, שם ברירת המחדל היה "חוברת עבודה1", אבל מעכשיו הוא יהיה "חוברת1". לדבר עשויה להיות השפעה אם אתה משתמש בקבצי Script או בפקודות מאקרו של VBA המפנות לשם הקובץ המהווה ברירת מחדל.

 • כמה קיצורי מקלדת לא פועלים כצפוי.

 • הפעלת היישום עשויה להימשך זמן רב יותר מהצפוי.

 • ייתכן שחצי הערה לא יופיעו תמיד כדי לחבר את ההערה לתא.

 • בעת בניית נוסחה באמצעות חלונית הנוסחאות, הקישור לקבלת עזרה אינו פועל.

 • כאשר נבחר טווח, אם תקליד ולאחר מכן תקיש CMD+RETURN, הערך יתווסף עבור התא הפעיל בלבד.

גירסה: 15.40 (גירסת Build מס' 170926)

תכונות חדשות או משופרות

אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

 • נפתרה בעיה שבה מספור השורות התהפך, וחלק ממספרי השורות או התוכן נראה כתמונת מראה של הפריט התקין.  בעיה זו השפיעה על מחשבים עם macOS גירסה 10.13 ‏(High Sierra).

בעיות ידועות

 • עבור מחשבים עם Touch Bar‏, Excel קורס בעת הקשה על סימן השוויון כדי להתחיל לכתוב נוסחה.

גירסה: 15.39.0 (גירסת Build מס' 170913)

תכונות חדשות או משופרות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

 • תיקוני באגים משניים

בעיות ידועות

 • במקרים מסוימים, מספרי השורות עשויים להופיע משוקפים ובסדר הפוך עבור חלק מהשורות. בנוסף, חלק מקווי הרשת עשויים להופיע במיקום לא צפוי. בעיה זו זוהתה רק ב- Excel שמותקן ב- MacOS 10.13 ‏(High Sierra).  

גירסה:  15.39.0 (גירסת Build מס' 170905)

תכונות חדשות או משופרות

תיקוני באגים

 • תיקוני באגים משניים

בעיות ידועות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.39.0 (גירסת Build מס' 170829)

תכונות חדשות או משופרות

אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

תיקוני באגים משניים

בעיות ידועות

אין תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.38.0 (גירסת Build ‏170822)

תכונות חדשות או משופרות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

 • תיקון אבטחה: אזהרת אבטחה נוספת עבור מאקרו של Excel 4

 • בעיה: קריסה בעת פתיחת כמה קבצים בסדר מסוים

בעיות ידועות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.38.0 (גירסת Build מס' 170815)

תכונות חדשות או משופרות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

 • נפתרה בעיה של גובה שורה שגוי בעת פתיחה מחדש של גיליון אלקטרוני. גובה השורה גדל כשיש לך גיליון אלקטרוני שמכיל תאים עם טקסט גולש ושבו גובה השורה של תא זה כוונן באמצעות תכונת ההתאמה האוטומטית. בעיה זו משפיעה על ההפצה הקודמת של 'Insider מהיר'.

בעיות ידועות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.38.0 (גירסת Build ‏170809)

תכונות חדשות או משופרות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה בעיות משניות.

בעיות ידועות

 • במקרים מסוימים, גובה השורה יגדל בעת פתיחת מסמך עבור שורות המכילות תאים עם טקסט גולש שגובה השורה הוגדר עבורם באמצעות תכונת ההתאמה האוטומטית.

גירסה: 15.38.0 (גירסת Build ‏170801)

תכונות חדשות או משופרות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

 • תוקנו כמה תבניות מסמכים עבור אזורים מסוימים כך שהתוכן האזורי הרלוונטי נכלל.

 • תוקנו כמה בעיות משניות.

בעיות ידועות

 • במקרים מסוימים, גובה השורה יגדל בעת פתיחת מסמך עבור שורות המכילות תאים עם טקסט גולש שגובה השורה הוגדר עבורם באמצעות תכונת ההתאמה האוטומטית.

הערות וחדשות

 • כדי לדווח על בעיות או לשלוח משוב ישירות לצוות שלנו, לחץ על פרצוף הסמיילי בפינה השמאלית העליונה של היישום ולאחר מכן לחץ על ספר לנו מה אתה אוהב או ספר לנו מה יכול להשתפר.

 • צור קשר עמנו ועם משתתפי Insider אחרים באמצעות קהילת Office Insider או באמצעות Twitter.

 • כדי להצטרף לרמה 'מהיר', לחץ על עזרה > בדוק אם קיימים עדכונים > הצטרף לתוכנית Office Insider וקבל גישה מוקדמת למהדורות חדשות > Office Insider מהיר.

גירסה: 15.37.0 (גירסת Build מס' 170725)

תכונות חדשות או משופרות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

תיקוני באגים

 • תוקנה בעיה שבה לאחר השימוש ב- FN+חץ למעלה/למטה כדי לעבור עמוד למעלה או למטה ולאחר מכן מחיקת ערך מתוך תא, הערך עדיין מופיע בתא, למרות שהוא נמחק בפועל.

 • תיקוני באגים משניים.

בעיות ידועות

 • אין תכונות חדשות השבוע.

גירסה: 15.37.0 (גירסת Build מס' 170704)

תכונות חדשות ומשופרות

 • כעת ניתן להוסיף תמונות לכותרות עליונות ותחתונות (תכונה זו הופצה ביוני 2017, אך לא תועדה כאן בעבר).

הוספת תמונה בכותרת עליונה או תחתונה_C3_2017610163735

 • תיקוני באגים

 • תמונות בכותרות עליונות ותחתונות - תוקנה בעיה שבה איכות התמונה נפגמה בעת ההדפסה.

בעיות ידועות

 • אין בעיות ידועות בשלב זה.

מידע נוסף:

 • כדי לדווח על בעיות או לשלוח משוב ישירות לצוות שלנו, לחץ על פרצוף הסמיילי בפינה השמאלית העליונה של היישום ולאחר מכן לחץ על ספר לנו מה אתה אוהב או ספר לנו מה יכול להשתפר.

 • אם עליך לחזור לגירסה קודמת שפועלת כראוי, תוכל לעבור לתיקיה Applications (יישומים) ולהעביר את Microsoft Excel.app לפח האשפה. לאחר מכן, חזור לעמוד החשבון שלך ב- Office.com כדי להתקין מחדש את הגירסה שאינה מיועדת למשתתפי Insider.  עליך להעביר את הגירסה החדשה יותר לפח האשפה לפני התקנת הגירסה הקודמת.

 • צור קשר עמנו ועם משתתפי Insider אחרים באמצעות קהילת Office Insider או באמצעות Twitter.

 • כדי להצטרף לרמה 'מהיר', לחץ על עזרה > בדוק אם קיימים עדכונים > הצטרף לתוכנית Office Insider וקבל גישה מוקדמת למהדורות חדשות > Office Insider מהיר.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×