CELL (הפונקציה CELL)

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה CELL והשימוש בה ב- Microsoft Excel. חפש קישורים למידע נוסף אודות עיצוב הנתונים בתאים והחלת סגנונות תא במקטע נושאים קשורים .

תיאור

הפונקציה CELL מחזירה מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תא כלשהו. לדוגמה, אם ברצונך לאמת שתא כלשהו מכיל ערך מספרי במקום טקסט לפני שתבצע בו חישוב, באפשרותך להשתמש בנוסחה הבאה:

‎‎‎= IF( CELL("type", A1) = "v", A1 * 2, 0)‎‎‎

נוסחה זו מחשבת A1*2 רק אם התא A1 מכיל ערך מספרי ומחזירה 0 אם A1 מכיל טקסט או ריק.

תחביר

CELL(info_type, [reference])‎

תחביר הפונקציה CELL מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • info_type    נדרש. ערך טקסט המציין את סוג פרטי התא שברצונך להחזיר. הרשימה הבאה מציגה את הערכים האפשריים של הארגומנט ‏info_type ואת התוצאות המתקבלות.

info_type

מחזיר

"address"

הפניה לתא הראשון ב- reference, כטקסט.

"col"

מספר עמודה של התא ב- reference.

"color"

ערך 1 אם עיצוב התא כולל צבע עבור ערכים שליליים; אחרת, יוחזר 0 (אפס).

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel Online, excel Mobile ו-excel Starter.

"contents"

ערכו של התא השמאלי העליון בהפניה; לא נוסחה.

"filename"

שם קובץ (לרבות נתיב מלא) של הקובץ המכיל הפניה, כטקסט. יוחזר טקסט ריק ("") אם גליון העבודה המכיל את ההפניה טרם נשמר.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel Online, excel Mobile ו-excel Starter.

"format"

ערך טקסט המתאים לתבנית המספר של התא. ערכי הטקסט עבור התבניות השונות מוצגים בטבלה הבאה. יוחזר "-" בסוף ערך הטקסט אם התא מעוצב בצבע עבור ערכים שליליים. יוחזר "()" בסוף ערך הטקסט אם התא מעוצב עם סוגריים עבור ערכים חיוביים או עבור כל הערכים.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel Online, excel Mobile ו-excel Starter.

"parentheses"

ערך 1 אם התא מעוצב עם סוגריים עבור ערכים חיוביים או עבור כל הערכים; אחרת, מוחזר 0.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel Online, excel Mobile ו-excel Starter.

"prefix"

ערך הטקסט המתאים ל"קידומת התווית" של התא. יוחזר גרש בודד (') אם התא מכיל טקסט מיושר לשמאל, גרשיים (") אם התא מכיל טקסט מיושר לימין, תו ^ אם תא מכיל טקסט ממורכז, קו נטוי הפוך (\) אם התא מכיל טקסט עם מילוי מיושר וטקסט ריק ("") בכל מקרה אחר.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel Online, excel Mobile ו-excel Starter.

"protect"

ערך 0 אם התא אינו נעול; אחרת, מוחזר 1 אם התא נעול.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel Online, excel Mobile ו-excel Starter.

"row"

מספר השורה של התא בהפניה (reference).

"type"

ערך טקסט המתאים לסוג הנתונים שבתא. ארגומנט זה יחזיר "b" כאשר התא ריק, "l" לציון תווית אם התא מכיל קבוע טקסט ו- "v" לציון ערך בכל מקרה אחר.

"width"

רוחב העמודה של התא, מעוגל למספר שלם. כל יחידה של רוחב עמודה שווה לרוחב של תו אחד בגודל הגופן המוגדר כברירת המחדל.

הערה: ערך זה אינו נתמך ב- Excel Online, excel Mobile ו-excel Starter.

  • Reference    אופציונלי. התא שעליו ברצונך לקבל מידע. אם הוא מושמט, המידע שמצוין בארגומנט ‏info_type מוחזר עבור התא האחרון שהשתנה. אם הארגומנט reference הוא טווח תאים, הפונקציה CELL מחזירה את המידע של התא הימני העליון בלבד בטווח.

קודי עיצוב של CELL

הרשימה הבאה מתארת את ערכי הטקסט שהפונקציה CELL מחזירה כאשר הארגומנט info_type הוא "format" והארגומנט reference הוא תא המעוצב באמצעות תבנית מספר מוכללת.

אם התבנית של Excel היא

הפונקציה CELL מחזירה

כללי

"G"

0

"F0"

‎#,##0

‎",0"‎

0.00

"F2"

‎#,##0.00

‎",2"‎

‎$#,##0_);($#,##0)‎

"C0"

‎$#,##0_);[Red]($#,##0)‎

"C0-‎"

‎$#,##0.00_);($#,##0.00)‎

"C2"

‎$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)‎

"C2-‎"

0%

"P0"

0.00%

"P2"

0.00E+00

"S2"

# ?/? או?? /??

"G"

m/d/yy או m/d/yy h:mm או mm/dd/yy

"D4"

d-mmm-yy או dd-mmm-yy

"D1"

d-mmm או dd-mmm

"D2"

mmm-yy

"D3"

mm/dd

"D5"

h:mm AM/PM

"D7"

h:mm:ss AM/PM

"D6"

h:mm

"D9"

h:mm:ss

"D8"

הערה: אם הארגומנט info_type בנוסחה CELL הוא "format" ולאחר מכן מוחלת תבנית אחרת על התא שבהפניה, עליך לחשב מחדש את גליון העבודה כדי לעדכן את התוצאות של הפונקציה CELL.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

75

‏Hello, world!‎‏‏‎‎

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=CELL("row", A20)‎

מספר השורה של תא A20.

20

‎=CELL("contents", A3)‎

תוכן של תא A3.

‏Hello, world!‎‏‏‎‎

‎=CELL("type", A2)‎

סוג הנתונים של תא A2. סוג הנתונים "v" מציין ערך.

v

נושאים קשורים

שינוי התבנית של תא
יצירה או שינוי של
פונקציית
כתובת הפניה לתאהוספה, שינוי, חיפוש או ניקוי של עיצוב מותנה בתא

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×