שימוש ב- Office Excel 2010 עם גירסאות קודמות של Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר שהתקנת את Microsoft Excel 2010, ייתכן שתרצה לדעת כיצד תוכל להמשיך לעבוד עם חוברות עבודה שנוצרו בגירסה קודמת של Excel, כיצד תוכל לשמור על הנגישות של חוברות עבודה אלו עבור משתמשים שלא התקינו את הגירסה העדכנית של Excel וכיצד ההבדלים בין הגירסאות משפיעים על צורת העבודה שלך.

לשם תאימות לאחור עם גירסאות קודמות של Excel, כגון Excel 97-2003 או Excel 2007, באפשרותך להשתמש באחת מכמה דרכים להחלפת חוברות עבודה בין הגירסאות השונות.

 • עבודה במצב תאימות    באפשרותך לפתוח חוברת עבודה שנוצרה בגירסה קודמת של Excel ולעבוד במצב תאימות כך שחוברת העבודה תישאר בתבנית קובץ שניתן בקלות לפתוח שוב בגירסה הקודמת. מצב תאימות אינו זמין עבור חוברות עבודה של Excel 2007.

 • הורדת ממירי קבצים    באפשרותך להוריד ממירי קבצים ולהשתמש בהם כדי לפתוח חוברת עבודה של Excel 2010 בגירסה קודמת של Excel.

 • בדיקת תאימות של חוברת עבודה    אם ברצונך לעבוד בתבנית הקובץ הנוכחית אך עליך לשתף חוברת עבודה עם אנשים המשתמשים בגירסאות קודמות של Excel, תוכל לבדוק אם הנתונים תואמים לגירסאות קודמות של Excel. לאחר מכן תוכל לערוך את השינויים הנחוצים כדי להימנע מאובדן נתונים או איכות שעשוי להתרחש בעת פתיחת חוברת עבודה זו בגירסה קודמת של Excel.

במאמר זה

עבודה במצב תאימות ב- Excel 2010

שימוש בממירי קבצים בגירסאות קודמות של Excel כדי לפתוח חוברת עבודה של Excel 2010

תכונות של Excel 2010 שאינן נתמכות בגירסאות קודמות של Excel

המרת חוברת עבודה לתבנית קובץ של Excel 2010

תכונות של Excel 2007 ושל Excel 97-2003 שאינן נתמכות ב- Excel 2010

בדיקה אם קיימת בחוברת עבודה של Excel 2010 תאימות לגירסאות קודמות של Excel

עבודה במצב תאימות ב- Excel 2010

ב- Excel 2010, בעת פתיחת חוברת עבודה שנוצרה ב- Excel 97-2003, החוברת נפתחת באופן אוטומטי במצב תאימות והכיתוב מצב תאימות מופיע בסוגריים מרובעים ליד שם הקובץ בפס כותרת של Excel. מאחר ש- Excel 2007 משתמש באותה תבנית קובץ מבוססת XML ‏(‎.xlsx או ‎.xlsm) כמו Excel 2010, חוברות עבודה של Excel 2007 לא נפתחות במצב תאימות.

תבנית הקובץ של מצב תאימות

במצב תאימות, כל תכונה חדשה או משופרת של Excel 2010 אינה זמינה בזמן העבודה בחוברת עבודה, דבר שמונע אובדן נתונים ואיכות כאשר חוברת העבודה נפתחת בגירסה קודמת של Excel. בנוסף לכך, במקום להשתמש בתבנית הקובץ העדכנית ‏(‎.xlsx), חוברת העבודה נשמרת בתבנית הקובץ Excel 97-2003 ‏(‎.xls), הניתנת לפתיחה בגירסאות קודמות של Excel.

מצב תאימות הוא אוטומטי

שלא כמו בתוכניות Microsoft Office 2010 אחרות כגון Microsoft Word 2010, אין באפשרותך להפעיל באופן ידני את מצב התאימות ב- Excel ואין באפשרותך לכלול תכונות חדשות כלשהן בעת העבודה בחוברת עבודה במצב תאימות.

יציאה ממצב תאימות

אם כבר אינך מעוניין לעבוד במצב תאימות, תוכל להמיר את חוברת העבודה לתבנית הקובץ העדכנית. לקבלת מידע, ראה המרת חוברת עבודה לתבנית קובץ של Excel 2010.

לראש הדף

שימוש בממירי קבצים בגירסאות קודמות של Excel כדי לפתוח חוברת עבודה של Excel 2010

עדכונים ספציפיים וממירי קבצים זמינים ב- Office.com‎ ויש להם אפשרות לסייע לך בפתיחת חוברת עבודה של Excel 2010 בגירסה קודמת של Excel ‏(Excel 2000-2003). אם עדיין לא התקנת את העידכונים ואת הממירים, ייתכן שתתבקש לעשות זאת כאשר תנסה לפתוח חוברת עבודה של Excel 2010.

לאחר התקנת העידכונים והממירים, ניתן לפתוח את כל חוברות העבודה של Excel 2010 כך שתוכל לערוך ולשמור אותן ללא צורך בשדרוג גירסת Excel ל- Excel 2010.ייתכן שתכונות ועיצובים הייחודים ל- Excel 2010 לא יוצגו בגירסה הקודמת של Excel, אך הם עדיין יהיו זמינים כאשר חוברת העבודה תישמר ותיפתח שוב ב- Excel 2010. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות ועיצובים שאינם מוצגים, ראה תכונות של Excel 2007 ושל Excel 97-2003 שאינן נתמכות ב.

הורדת ממירי קבצים ושימוש בהם

 1. במחשב שבו מותקנת הגירסה הקודמת של Excel, הורד את ערכת התאימות של Microsoft Office מאתר האינטרנט Microsoft Office Downloads והתקן את העדכונים ואת הממירים הנחוצים לפתיחת חוברות עבודה של Excel 2010.

 2. בגירסה הקודמת של Excel ‏(Excel 2000-2003), פתח את חוברת העבודה של Excel 2010.

לראש הדף

תכונות של Excel 2010 שאינן נתמכות בגירסאות קודמות של Excel

לא כל התכונות של Excel 2010 נתמכות בגירסאות קודמות של Excel. כאשר אתה עובד במצב תאימות או ברצונך לשמור חוברת עבודה של Excel 2010 בתבנית הקובץ של Excel 97-2003 (.xls)‎, בודק התאימות יכול לסייע לך לזהות בעיות שעלולות לגרום לאובדן פונקציונליות משמעותי או לאובדן איכות מינימלי בגירסה הקודמת של Excel. כדי למנוע אובדן נתונים או פונקציונליות בגירסה קודמת של Excel, תוכל לבצע לאחר מכן את השינויים הנדרשים בחוברת העבודה של Excel 2010.

בעת שמירת חוברת עבודה של Excel 2010 בתבנית קובץ של Excel 97-2003, בודק התאימות מופעל באופן אוטומטי. עם זאת, כדי לוודא שחוברת עבודה תואמת ל- Excel 2007, עליך להפעיל את בודק התאימות באופן ידני בפעם הראשונה שאתה שומר את חוברת העבודה. לאחר מכן, תוכל להגדיר כי בודק התאימות יופעל באופן אוטומטי בכל פעם שתשמור את חוברת העבודה. לקבלת מידע אודות אופן ההפעלה של בודק התאימות, ראה בדיקת תאימות חוברת עבודה של Excel 2010 עם גירסאות קודמות של Excel.

בודק התאימות מפרט את בעיות התאימות שהוא מוצא ומספק לחצן חיפוש ועזרה עבור רוב הבעיות. באפשרותך לאתר את כל המופעים של הבעיה ולקבל מידע לגבי דרכים לפתרונה. כאשר הוא מופעל אוטומטית, בודק התאימות מציין גם את הגירסה של Excel שבה עלולה להתעורר בעיית תאימות אפשרית.

בודק תאימות עם גירסאות מסומנות

תכונות של גליון עבודה שאינן נתמכות

תכונות של גליון עבודה שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות המפורטות להלן, בעיות הגורמות לאובדן פונקציונליות משמעותי או אובדן איכות מינימלי.

אובדן פונקציונליות משמעותי

פתרון

גליון עבודה זה מכיל נתונים בתאים מחוץ לגבול השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. נתונים מעבר ל- 256 ‎(IV)‎ עמודות על 65,536 שורות לא יישמרו. הפניות נוסחה לנתונים באזור זה יחזירו שגיאת ‎#REF!‎ ‏‎‎.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, גודל גליון העבודה הוא 16,384 עמודות על 1,048,576 שורות, אך גודל גליון העבודה ב- Excel 97-2003 הוא רק 256 עמודות על 65,536 שורות. נתונים בתאים מחוץ למגבלה זו של עמודות ושורות הולכים לאיבוד ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש לאיתור התאים והטווחים שמחוץ לגבולות השורות והעמודות, בחר שורות ועמודות אלה ולאחר מכן מקם אותן בתוך גבולות העמודות והשורות של גליון העבודה או בגליון עבודה אחר באמצעות הפקודות גזור והדבק.

בודק התאימות

חוברת עבודה זו מכילה תרחישים עם הפניות לתאים הנמצאים מחוץ לגבולות השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. תרחישים אלה לא יישמרו בתבנית הקובץ שנבחרה.

מה המשמעות    תרחיש בגליון העבודה מפנה לתא שנמצא מחוץ לגבול השורות והעמודות של Excel 97-2003 ‏(256 עמודות על 65,536 שורות) ואינו זמין עוד כאשר אתה ממשיך לשמור את חוברת העבודה בתבנית קובץ של הגירסה הקודמת של Excel.

מה יש לעשות    במנהל התרחישים, חפש את התרחיש המכיל הפניה שנמצאת מחוץ לגבול השורות והעמודות של הגירסה הקודמת של Excel ולאחר מכן שנה את ההפניה למיקום שנמצא בתוך גבול זה.

בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים, לחץ על ניתוח 'מה-אם' ולאחר מכן לחץ על מנהל התרחישים. בתיבה תרחישים, אתר את התרחיש שגורם לבעיית התאימות ולאחר מכן ערוך את ההפניה שלו.

חוברת עבודה זו מכילה תאריכים בתבנית לוח שנה שאינה נתמכת על-ידי תבנית הקובץ הנבחרת. תאריכים אלה יוצגו כתאריכים לועזיים.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, באפשרותך ליצור תבניות לוח שנה בינלאומי מותאמות אישית, כגון לוח שנה עברי, לוח שנה יפני ירחי, לוח שנה סיני ירחי, לוח שנה של תקופת סאקה, גלגל המזלות הסיני, גלגל המזלות הקוריאני, רוקויו ירחי וקוריאני ירחי. עם זאת, ב- Excel 97-2003 אין תמיכה בתבניות לוח שנה אלה.

מה יש לעשות    כדי להימנע מאובדן פונקציונליות, עליך לשנות את תבנית לוח השנה לשפה (או אזור) הנתמכת ב- Excel 97-2003.

חוברת עבודה זו מכילה תאריכים בתבנית לוח שנה שאינה נתמכת על-ידי תבנית הקובץ הנבחרת. יש לערוך תאריכים אלה באמצעות לוח השנה הלועזי.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, באפשרותך להחיל סוג לוח שנה שאינו מערבי, כגון לוח שנה בודהיסטי תאילנדי או איסלמי. ב- Excel 97-2003, ניתן לערוך סוגים אלה בלוח שנה לועזי בלבד.

מה יש לעשות    כדי להימנע מאובדן פונקציונליות, עליך לשנות את תבנית לוח השנה לשפה (או אזור) הנתמכת ב- Excel 97-2003.

חוברת עבודה זו מכילה כמות גדולה יותר של תאים עם נתונים מזו הנתמכת בגירסאות קודמות של Excel. לגירסאות קודמות של Excel לא תהיה אפשרות לפתוח חוברת עבודה זו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, המספר הכולל של בלוקי תא (CLB) זמינים מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין. ב- Excel 97-2003, המספר הכולל של בלוקי תא (CLB) זמינים מוגבל ל- 64,000 בלוקי תא במופע של Excel.

בלוק תא כולל 16 שורות של גליון עבודה. אם כל השורות בגליון עבודה מכילות נתונים, יהיו 4096 בלוקי תא (CLB) בגליון עבודה זה ורק 16 גליונות עבודה כאלה יכולים להיות במופע יחיד של Excel (ללא קשר למספר חוברות העבודה הפתוחות ב- Excel).

מה ניתן לעשות    כדי לוודא שחוברת העבודה אינה חורגת מהמגבלה של 64,000 בלוקי תא (CLB) ושניתן לפתוח אותה ב- Excel 97-2003, עליך לעבוד במצב תאימות ב- Excel 2010 לאחר שתשמור את חוברת העבודה בתבנית הקובץ של Excel 97-2003. במצב תאימות, Excel עוקב אחר בלוקי התאים בחוברת העבודה הפעילה.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל תרשים זעיר. תרשימים זעירים לא יישמרו.

מה המשמעות    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, תרשימים זעירים המציגים מגמות בסידרה של ערכים אינם מוצגים בגליון העבודה.

עם זאת, כל התרשימים הזעירים נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים תרשימים זעירים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים. לדוגמה, באפשרותך להחיל עיצוב מותנה במקום או בנוסף לתרשימים הזעירים אשר לא יוצגו בגירסאות קודמות של Excel.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

גירסאות קודמות של Excel אינן תומכות בעיצוב צבע בטקסט של כותרות עליונות ותחתונות. פרטי עיצוב הצבע יוצגו כטקסט רגיל בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, באפשרותך להחיל עיצוב צבע על טקסט של כותרות עליונות ותחתונות. לא ניתן להשתמש בעיצוב צבע בכותרות עליונות ותחתונות ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על תקן אם ברצונך להסיר את עיצוב הצבע.

בודק התאימות

חוברת עבודה זו מכילה גליונות עבודה הכוללים כותרות עליונות ותחתונות בעמוד הראשון או בעמודים הזוגיים. אין אפשרות להציג את הכותרות העליונות והתחתונות הללו בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, יש לך אפשרות להציג טקסט של כותרות עליונות ותחתונות מסוגים שונים בעמודים זוגיים או בעמוד הראשון. ב- Excel 97-2003, אין אפשרות להציג כותרות עליונות ותחתונות של עמודים זוגיים או של העמוד הראשון, אך עדיין ניתן להציג אותן בעת פתיחה מחדש של חוברת העבודה ב- Excel 2010.

מה יש לעשות    אם אתה שומר חוברת עבודה בתבנית קובץ של Excel 97-2003 לעתים קרובות, מומלץ שלא תציין כותרות עליונות ותחתונות של עמוד ראשון או עמודים זוגיים עבור חוברת עבודה זו.

חלק מהתאים או הסגנונות בחוברת עבודה זו מכילים עיצוב שתבנית הקובץ שנבחרה אינה תומכת בו. תבניות אלו יומרו לתבנית הקרובה ביותר הזמינה.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, אפשרויות שונות של עיצוב תא או סגנון תא, כגון אפקטים מיוחדים וצללים, זמינות. אפשרויות אלה אינן זמינות ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    כאשר תמשיך לשמור את חוברת העבודה, Excel יחיל את העיצוב הקרוב ביותר הזמין, שעשוי להיות זהה לעיצוב אחר שהחלת על פריט אחר. כדי להימנע מעיצובים כפולים, באפשרותך לשנות או להסיר את עיצובי התא וסגנונות התא שאינם נתמכים לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית הקובץ של Excel 97-2003.

חוברת עבודה זו מכילה מספר גדול יותר של עיצובי תא ייחודיים מזה הנתמך על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. חלק מעיצובי התאים לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, באפשרותך להשתמש ב- 64,000 עיצובי תא ייחודיים, אך ב- Excel 97-2003, באפשרותך להשתמש רק ב- 4,000 עיצובי תא ייחודיים לכל היותר. עיצובי תא ייחודיים כוללים כל שילוב ספציפי של עיצובים שמוחלים על חוברת עבודה.

מה יש לעשות    כדי להימנע מאובדן עיצובי תא ספציפיים שברצונך שיישארו זמינים ב- Excel 97-2003, באפשרותך להסיר עיצובי תא שלא חשוב לך לשמור.

חוברת עבודה זו מכילה מספר גדול יותר של עיצובי גופן ייחודיים מזה הנתמך על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. חלק מעיצובי הגופן לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, 1,024 סוגי גופנים כלליים זמינים ובאפשרותך להשתמש ב- 512 מהם לכל היותר בכל חוברת עבודה. Excel 97-2003 תומך במספר קטן יותר של תבניות גופן ייחודיות.

מה ניתן לעשות    כדי להימנע מאובדן עיצובי גופן ספציפיים שברצונך שיישארו זמינים ב- Excel 97-2003, באפשרותך להסיר עיצובי גופן שאינם חיוניים לך.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור אחת או יותר מבעיות תאימות אלה, עיין במאמרים הבאים:

לראש הדף

תכונות טבלה של Excel שאינן נתמכות

תכונות טבלה של Excel שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן איכות מינימלי.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

הטבלה מכילה נוסחה או טקסט מותאמים אישית בשורת הסכום. בגירסאות קודמות של Excel, הנתונים יוצגו ללא טבלה.

מה המשמעות    למרות שהנוסחאות והטקסט יישארו ללא שינוי ב- Excel 97-2003, הטווח לא יהיה עוד בתבנית של טבלה.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש לאיתור הטבלה המכילה נוסחה או טקסט מותאמים אישית, הסר נוסחה או טקסט אלה משורת הסכום ולאחר מכן השתמש רק בנוסחאות הזמינות בשורת הסכום.

טבלה בחוברת עבודה זו אינה מציגה שורת כותרת. בגירסאות קודמות של Excel, הנתונים מוצגים ללא טבלה אלא אם כן תיבת הסימון 'שורת כותרת' נבחרה ('כלי טבלה', הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'אפשרויות סגנון טבלה').

מה המשמעות    ב- Excel 97-2003, לא ניתן להציג טבלה ללא שורת כותרת.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הטבלה המוצגת ללא שורת כותרת ולאחר מכן הצג שורת כותרת.

סגנון טבלה הוחל על טבלה בחוברת עבודה זו. אין אפשרות להציג עיצוב של סגנון טבלה בגירסאות קודמות של Excel.

מה המשמעות    ב- Excel 97-2003, סגנונות טבלה המבוססים על ערכות נושא אינם זמינים ואין אפשרות להציג אותם.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש לאיתור הטבלה שעליה הוחל סגנון טבלה, הסר סגנון טבלה זה ולאחר מכן עצב את הטבלה באופן ידני.

טבלה בחוברת עבודה זו מחוברת למקור נתונים חיצוני. פונקציונליות הטבלה תאבד, אך הנתונים יישארו מחוברים. אם מסנן מסתיר שורות בטבלה, הן יישארו מוסתרות בגירסאות קודמות של Excel.

מה המשמעות    פונקציונליות של טבלאות הולכת לאיבוד ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש לאיתור הטבלה המחוברת למקור נתונים חיצוני ולאחר מכן נתק את הטבלה ממקור הנתונים החיצוני. ב- Excel 97-2003, באפשרותך לחבר לאחר מכן את הנתונים שוב למקור הנתונים החיצוני.

טבלה בחוברת עבודה זו כוללת חיבור לרשימת Windows SharePoint Services המוגדר לקריאה בלבד. פונקציונליות הטבלה תאבד, יחד עם היכולת לרענן או לערוך את החיבור. אם מסנן מסתיר שורות בטבלה, הן יישארו מוסתרות בגירסאות קודמות של Excel.

מה המשמעות    פונקציונליות של טבלאות הולכת לאיבוד ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש לאיתור הטבלה הכוללת חיבור לקריאה בלבד לרשימת Microsoft SharePoint Foundation ולאחר מכן נתק את הטבלה מרשימת SharePoint. ב- Excel 2003, באפשרותך לייבא לאחר מכן את רשימת SharePoint כרשימה לקריאה/כתיבה.

באפשרותך גם ליצור רשימת קריאה/כתיבה בחוברת עבודה של Excel 2003 ולאחר מכן לעבוד בחוברת עבודה זו במצב תאימות ב- Excel 2010, השומר אותה בתבנית קובץ של Excel 97-2003.

טקסט חלופי מוחל על טבלה בחוברת עבודה זו. טקסט חלופי בטבלאות יוסר בגירסאות הקודמות ל- Excel 2007.

מהי משמעות הדבר    טקסט חלופי אינו זמין ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, ולא ניתן להציגו בגירסאות קודמות אלה של Excel.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את טבלת Excel המכילה טקסט חלופי. כדי להציג את הטקסט החלופי בגירסה הקודמת של Excel, באפשרותך להעתיק אותו לתא ריק בגליון העבודה, או להוסיף הערה המכילה את הטקסט.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בטבלה, לחץ על טבלה ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי. בתיבה תיאור, בחר את הטקסט החלופי ולאחר מכן הקש CTRL+C כדי להעתיק אותו.

טקסט חלופי מוחל על טבלה בחוברת עבודה זו. לא ניתן להציג טקסט חלופי ב- Excel 2007.

מה המשמעות    טקסט חלופי אינו זמין ב- Excel 2007 ולא ניתן להציגו.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את טבלת Excel המכילה טקסט חלופי. כדי להציג את הטקסט החלופי בגירסה הקודמת של Excel, באפשרותך להעתיק אותו לתא ריק בגליון העבודה, או להוסיף הערה המכילה את הטקסט.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בטבלה, לחץ על טבלה ולאחר מכן לחץ על טקסט חלופי. בתיבה תיאור, בחר את הטקסט החלופי ולאחר מכן הקש CTRL+C כדי להעתיק אותו.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור אחת או יותר מבעיות תאימות אלה, עיין במאמר הבא:

לראש הדף

תכונות של PivotTable שאינן נתמכות

תכונות של PivotTable שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן פונקציונליות משמעותי או אובדן איכות מינימלי.

אובדן פונקציונליות משמעותי

פתרון

דוח PivotTable בחוברת עבודה זו חורג ממגבלות קודמות ויאבד אם תשמור אותו בתבניות קובץ קודמות. רק דוחות PivotTable שנוצרו במצב תאימות יפעלו בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, דוח PivotTable תומך ב- 1,048,576 פריטים ייחודיים לשדה, אך ב- Excel 97-2003, קיימת תמיכה רק ב- 32,500 פריטים לשדה.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את דוח ה- PivotTable שחורג מהמגבלות הקודמות. שמור את חוברת העבודה בתבנית Excel 97-2003 ולאחר מכן צור דוח PivotTable זה מחדש במצב תאימות.

דוח PivotTable בחוברת עבודה זו מכיל כללי עיצוב מותנה שהוחלו על תאים בשורות או בעמודות מכווצות. כדי למנוע אובדן של כללים אלה בגירסאות קודמות של Excel, הרחב שורות או עמודות אלו.

מהי משמעות הדבר    כללי עיצוב מותנה שחלים על תאים בשורות או בעמודות מכווצות יאבדו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את השורות או העמודות המכווצות המכילות כללי עיצוב מותנה ולאחר מכן הרחב שורות או עמודות אלה לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel.

חוברת עבודה זו מכילה ערכות בעלות שם שאינן משויכות ל- PivotTable. ערכות בעלות שם אלה לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    ערכות בעלות שם שאינן משויכות ל- PivotTable יוסרו ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    כדי למנוע בעיה זו, הקפד ליצור PivotTable באמצעות חיבור.

בדוח PivotTable בחוברת עבודה זו מופעל ניתוח 'מה-אם'. שינויי 'מה-אם' שלא פורסמו יאבדו בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    שינויי ניתוח "מה-אם" שלא פורסמו בשרת אינם מוצגים בגירסה הקודמת של Excel.

מה ניתן לעשות    הקפד לפרסם את שינויי ניתוח 'מה-אם' לפני שתפתח את חוברת העבודה בגירסה קודמת של Excel ‏(כלי PivotTable, הכרטיסיה אפשרויות, הקבוצה כלים, לחצן ניתוח מה-אם).

דוח PivotTable בחוברת עבודה זו מכיל ציר נתונים שעליו אותה מידה מופיעה יותר מפעם אחת. דוח PivotTable זה לא יישמר.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן לשכפל מידה ב- PivotTable המחובר למקור נתונים של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP). לא ניתן להציג את דוח ה- PivotTable ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את דוח ה- PivotTable המכיל ציר נתונים שעליו אותה מידה מופיעה יותר מפעם אחת ולאחר מכן הסר מידות כפולות כך שתישאר מידה אחת בלבד.

דוח PivotTable או חיבור נתונים בחוברת עבודה זו מכילים הגדרות שרת שאינן קיימות בגירסאות קודמות של Excel. חלק מהגדרות השרת של דוח ה- PivotTable או של חיבור הנתונים לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    הגדרות שרת מסוימות של דוח ה- PivotTable או של חיבור הנתונים שאינן זמינות ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003 יאבדו.

מה ניתן לעשות    ודא שהגדרות השרת שבהן אתה משתמש תואמות לגירסאות קודמות של Excel ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים (כלי PivotTable, הכרטיסיה אפשרויות, הקבוצה נתונים, לחצן שינוי מקור נתונים, הפקודה מאפייני חיבור).

דוח PivotTable בחוברת עבודה זו מכיל נתונים המיוצגים באמצעות התכונה 'הצג ערכים כ'. פלטים מותאמים אישית אלה לא יישמרו ויוחלפו בערכים המקוריים ממקור הנתונים.

מהי משמעות הדבר    התכונה 'הצג ערכים כ' אינה נתמכת ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, ולא ניתן להציג נתוני ערכים מותאמים אישית שהזנת (כגון % מסכום שורת אב, ‏% מסכום עמודת אב או % סכום מצטבר ב).

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את טבלאות PivotTable המכילות פלטי ערך מותאם אישית ולאחר מכן הסר אלה פלטים אלה (כלי PivotTable, הכרטיסיה אפשרויות, הקבוצה חישובים, לחצן הצג ערכים כ).

טקסט חלופי מוחל על PivotTable בחוברת עבודה זו. טקסט חלופי בדוחות PivotTable יוסר בגירסאות הקודמות ל- Excel 2007.

מהי משמעות הדבר    טקסט חלופי אינו זמין ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, ולא ניתן להציגו בגירסאות קודמות אלה של Excel.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את ה- PivotTable המכיל טקסט חלופי. כדי להציג את הטקסט החלופי בגירסה הקודמת של Excel, באפשרותך להעתיק אותו לתא ריק בגליון העבודה, או להוסיף הערה המכילה את הטקסט.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו ב- PivotTable ואז לחץ על אפשרויות PivotTable. בכרטיסיה טקסט חלופי, בתיבה תיאור, בחר את הטקסט החלופי ולאחר מכן הקש CTRL+C כדי להעתיק אותו.

טקסט חלופי מוחל על PivotTable בחוברת עבודה זו. לא ניתן להציג טקסט חלופי ב- Excel 2007.

מה המשמעות    טקסט חלופי אינו זמין ב- Excel 2007 ולא ניתן להציגו.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את ה- PivotTable המכיל טקסט חלופי. כדי להציג את הטקסט החלופי בגירסה הקודמת של Excel, באפשרותך להעתיק אותו לתא ריק בגליון העבודה, או להוסיף הערה המכילה את הטקסט.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו ב- PivotTable ואז לחץ על אפשרויות PivotTable. בכרטיסיה טקסט חלופי, בתיבה תיאור, בחר את הטקסט החלופי ולאחר מכן הקש CTRL+C כדי להעתיק אותו.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

סגנון PivotTable מוחל על PivotTable בחוברת עבודה זו. אין אפשרות להציג עיצוב סגנון של PivotTable בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    סגנונות PivotTable המבוססים על ערכת נושא אינם זמינים ב- Excel 97-2003 ולא ניתן להציגם.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את דוח PivotTable שעליו הוחל סגנון PivotTable, הסר סגנון PivotTable זה ולאחר מכן החל ידנית עיצוב PivotTable שנתמך בגירסאות קודמות של Excel.

דוח PivotTable בחוברת עבודה זו לא יפעל בגירסאות הקודמות ל- Excel 2007. רק דוחות PivotTable שנוצרו במצב תאימות יפעלו בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    דוח PivotTable שאתה יוצר ב- Excel 2010 אינו ניתן לרענון ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את דוח ה- PivotTable שנוצר בתבנית הקובץ הנוכחית. שמור את חוברת העבודה בתבנית Excel 97-2003 ולאחר מכן צור דוח PivotTable זה מחדש במצב תאימות כדי שתוכל לפתוח אותו ב- Excel 97-2003 ללא אובדן של פונקציונליות.

PivotTable בחוברת עבודה זו כולל שדות בצורה דחוסה. בגירסאות קודמות של Excel, פריסה זו תשתנה לצורת טבלה.

מהי משמעות הדבר    צורה דחוסה (לבד או בשילוב עם צורת טבלה וצורת חלוקה לרמות) כדי למנוע מנתונים קשורים להתפרס אופקית אל מחוץ למסך וכדי לסייע בהפחתת הצורך בגלילה אינה זמינה ב- Excel 97-2003, ושדות יוצגו בצורה של טבלה.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את דוח PivotTable הכולל שדות בצורה דחוסה ולאחר מכן שנה את התבנית למבנה של חלוקה לרמות או טבלה לפי הצורך על-ידי ניקוי תיבת הסימון מזג ומרכז תאים עם תוויות ‏(כלי PivotTable, הכרטיסיה אפשרויות, הקבוצה PivotTable, הפקודה אפשרויות, הכרטיסיה פריסה ועיצוב).

בדוח PivotChart בחוברת עבודה זו לחצני שדה מסוימים זמינים או לא זמינים. כל לחצני השדה יישמרו כזמינים.

מהי משמעות הדבר    לחצני שדה שאינם מוצגים ב- PivotChart יישמרו כזמינים בעת פתיחה ושמירה של חוברת העבודה בגירסה קודמת של Excel.

מה ניתן לעשות    בעת פתיחה מחדש של חוברת עבודה לאחר ששמרת אותה בתבנית קובץ של גירסת Excel קודמת, ייתכן שיהיה עליך להפוך לחצני שדה לזמינים וללא זמינים כדי להציג את אלה הרצויים (כלי PivotChart, הכרטיסיה ניתוח, הקבוצה הצג/הסתר, לחצן לחצני שדה).

חוברת עבודה זו מכילה כלי פריסה שניתן להשתמש בהם לסינון דוחות PivotTable ופונקציות CUBE בחוברת העבודה. כלי פריסה לא יפעלו בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    כלי פריסה לא יהיו זמינים ב- Excel 2007 אך יישארו זמינים לשימוש ב- Excel 2010.

מה ניתן לעשות    בגירסה הקודמת של Excel, באפשרותך להשתמש במסנני PivotTable לסינון נתונים.

חוברת עבודה זו מכילה כלי פריסה שניתן להשתמש בהם לסינון דוחות PivotTable ופונקציות CUBE בחוברת העבודה. כלי פריסה לא יישמרו. נוסחאות המפנות לכלי פריסה יחזירו שגיאת ‎#NAME?‎ ‏‎‎.

מהי משמעות הדבר    כלי פריסה אינם נתמכים ב- Excel 97-2003 ולא ניתן להציג אותם.

כאשר אתה מרענן את החיבור או מעדכן PivotTable, המסננים שהוחלו על-ידי כלי הפריסה אינם מוצגים עוד, וכלי הפריסה אינם נשמרים.

רענון חיבורים בעלי פונקציות OLAP שמפנות לכלי פריסה יחזיר שגיאות ‎#NAME?‎ במקום התוצאות הצפויות.

מה ניתן לעשות    השתמש במסנני PivotTable במקום בכלי פריסה לסינון הנתונים.

קיים בחוברת עבודה זו סגנון כלי פריסה שאינו נתמך בגירסאות קודמות של Excel. סגנון כלי פריסה זה לא יישמר.

מהי משמעות הדבר    סגנון כלי פריסה מותאם אישית יאבד בעת שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ של גירסה קודמת של Excel.

מה ניתן לעשות    לשנות את סגנון כלי הפריסה המותאם אישית לסגנון כלי פריסה מוכלל לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel (כלי פריסה, הכרטיסיה אפשרויות, גלריית סגנונות כלי פריסה).

דוח PivotTable בחוברת עבודה זו מכיל שדה אחד או יותר שמכילים תוויות שחוזרות על עצמן. אם תרענן את ה- PivotTable, תוויות אלה יאבדו.

מהי משמעות הדבר    תוויות שחוזרות על עצמן אינן נתמכות ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003 והן יאבדו בעת רענון דוח ה- PivotTable בגירסה הקודמת של Excel.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את ה- PivotTable שמכיל תוויות שחוזרות על עצמן ולאחר מכן הפסק את החזרה על תוויות (כלי PivotTable, הכרטיסיה עיצוב, הקבוצה פריסה, לחצן פריסת דוח, הפקודה אל תחזור על תוויות פריטים).

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור אחת או יותר מבעיות תאימות אלה, עיין במאמר הבא:

לראש הדף

תכונות מיון וסינון שאינן נתמכות

תכונות מיון וסינון שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות אשר עלולות להוביל לאובדן איכות מינימלי.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

גליון עבודה בחוברת עבודה זו מכיל מצב מיון הכולל יותר משלושה תנאי מיון. מידע זה יאבד בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן להחיל מצבי מיון עם 64 תנאי מיון לכל היותר לפיהם יש למיין נתונים, אך Excel 97-2003 תומך במצבי מיון עם שלושה תנאים לכל היותר. כדי להימנע מאובדן מידע אודות מצב מיון ב- Excel 97-2003, ייתכן שתרצה לשנות את מצב המיון למצב שאינו משתמש ביותר משלושה תנאים. ב- Excel 97-2003, ניתן למיין את הנתונים גם באופן ידני.

עם זאת, כל המידע אודות מצב המיון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב המיון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שמוינו באמצעות יותר משלושה תנאים ולאחר מכן שנה את מצב המיון לשימוש בשלושה תנאים ומטה.

גליון עבודה בחוברת עבודה זו מכיל מצב מיון המשתמש בתנאי מיון בעל רשימה מותאמת אישית. מידע זה יאבד בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, תוכל למיין לפי רשימה מותאמת אישית. כדי לקבל תוצאות מיון דומות ב- Excel 97-2003, באפשרותך לקבץ את הנתונים שברצונך למיין ולאחר מכן למיין את הנתונים באופן ידני.

עם זאת, כל המידע אודות מצב המיון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב המיון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שמוינו לפי רשימה מותאמת אישית ולאחר מכן שנה את מצב המיון כך שלא יכיל עוד רשימה מותאמת אישית.

גליון עבודה בחוברת עבודה זו מכיל מצב מיון המשתמש בתנאי מיון שמציין מידע על עיצוב. מידע זה יאבד בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן למיין נתונים לפי עיצוב ספציפי כגון צבע תא, צבע גופן, או ערכות סמלים. ב- Excel 97-2003, ניתן למיין טקסט בלבד.

עם זאת, כל המידע אודות מצב המיון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב המיון נערך ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שמוינו לפי עיצוב מסוים ולאחר מכן שנה את מצב המיון מבלי לציין מידע אודות עיצוב.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

נתונים מסוימים בחוברת עבודה זו מסוננים באופן שאינו נתמך בגירסאות קודמות של Excel. שורות המוסתרות על-ידי המסנן יישארו מוסתרות, אך המסנן עצמו לא יוצג כראוי בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן להחיל מסננים שאינם נתמכים ב- Excel 97-2003. כדי להימנע מאובדן פונקציונליות של המסנן, ייתכן שתרצה לנקות את המסנן לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel. ב- Excel 97-2003, ניתן לסנן לאחר מכן את הנתונים באופן ידני.

עם זאת, כל המידע אודות מצב הסינון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב הסינון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שסוננו ולאחר מכן תוכל לנקות את המסנן כדי לבטל את הסתרת השורות שמוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיון וסינון ולאחר מכן לחץ על נקה כדי לנקות את המסנן.

נתונים מסוימים בחוברת עבודה זו מסוננים לפי צבע תא. שורות המוסתרות על-ידי המסנן יישארו מוסתרות, אך המסנן עצמו לא יוצג כראוי בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן לסנן לפי צבע תא, צבע גופן או ערכת סמלים - שיטות אלה אינן נתמכות ב- Excel 97-2003. כדי להימנע מאובדן פונקציונליות של המסנן, ייתכן שתרצה לנקות את המסנן לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel. ב- Excel 97-2003, ניתן לסנן לאחר מכן את הנתונים באופן ידני.

עם זאת, כל המידע אודות מצב הסינון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב הסינון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שסוננו ולאחר מכן תוכל לנקות את המסנן כדי לבטל את הסתרת השורות שמוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיון וסינון ולאחר מכן לחץ על נקה כדי לנקות את המסנן.

נתונים מסוימים בחוברת עבודה זו מסוננים לפי צבע גופן. שורות המוסתרות על-ידי המסנן יישארו מוסתרות, אך המסנן עצמו לא יוצג כראוי בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן לסנן לפי צבע תא, צבע גופן או ערכת סמלים - שיטות אלה אינן נתמכות ב- Excel 97-2003. כדי להימנע מאובדן פונקציונליות של המסנן, ייתכן שתרצה לנקות את המסנן לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel. ב- Excel 97-2003, ניתן לסנן לאחר מכן את הנתונים באופן ידני.

עם זאת, כל המידע אודות מצב הסינון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב הסינון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שסוננו ולאחר מכן תוכל לנקות את המסנן כדי לבטל את הסתרת השורות שמוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיון וסינון ולאחר מכן לחץ על נקה כדי לנקות את המסנן.

חלק מהנתונים בחוברת עבודה זו מסוננים לפי סמל תא. שורות המוסתרות על-ידי המסנן יישארו מוסתרות, אך המסנן עצמו לא יוצג כראוי בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן לסנן לפי צבע תא, צבע גופן או ערכת סמלים - שיטות אלה אינן נתמכות ב- Excel 97-2003. כדי להימנע מאובדן פונקציונליות של המסנן, ייתכן שתרצה לנקות את המסנן לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel. ב- Excel 97-2003, ניתן לסנן לאחר מכן את הנתונים באופן ידני.

עם זאת, כל המידע אודות מצב הסינון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב הסינון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שסוננו ולאחר מכן תוכל לנקות את המסנן כדי לבטל את הסתרת השורות שמוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיון וסינון ולאחר מכן לחץ על נקה כדי לנקות את המסנן.

חלק מהנתונים בחוברת עבודה זו מסוננים לפי יותר משני קריטריונים. שורות המוסתרות על-ידי המסנן יישארו מוסתרות, אך המסנן עצמו לא יוצג כראוי בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, באפשרותך לסנן נתונים לפי יותר משני קריטריונים. כדי להימנע מאובדן פונקציונליות של המסנן, ייתכן שתרצה לנקות את המסנן לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel. ב- Excel 97-2003, ניתן לסנן לאחר מכן את הנתונים באופן ידני.

עם זאת, כל המידע אודות מצב הסינון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב הסינון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שסוננו ולאחר מכן תוכל לנקות את המסנן כדי לבטל את הסתרת השורות שמוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיון וסינון ולאחר מכן לחץ על נקה כדי לנקות את המסנן.

חלק מהנתונים בחוברת עבודה זו מסוננים לפי הירארכיה מקובצת של תאריכים, מה שמוביל ליותר משני קריטריונים. שורות המוסתרות על-ידי המסנן יישארו מוסתרות, אך המסנן עצמו לא יוצג כראוי בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, באפשרותך לסנן תאריכים לפי הירארכיה מקובצת. מאחר ש- Excel 97-2003 אינו תומך באפשרות זו, ייתכן שתרצה לבטל את קיבוץ ההירארכיה של תאריכים. כדי להימנע מאובדן פונקציונליות של המסנן, ייתכן שתרצה לנקות את המסנן לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel.

עם זאת, כל המידע אודות מצב הסינון יישאר זמין בחוברת העבודה ויוחל בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם כן המידע אודות מצב הסינון נערך ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הנתונים שסוננו ולאחר מכן תוכל לנקות את המסנן כדי לבטל את הסתרת השורות שמוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיון וסינון ולאחר מכן לחץ על נקה כדי לנקות את המסנן.

ניתן לבטל קיבוץ תאריכים גם בכרטיסיה מתקדם בתיבת הדו-שיח אפשרויות Excel. (הכרטיסיה קובץ, אפשרויות).

לראש הדף

תכונות של נוסחאות שאינן נתמכות

תכונות של נוסחאות שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן פונקציונליות משמעותי או אובדן איכות מינימלי.

אובדן פונקציונליות משמעותי

פתרון

כמה מגליונות העבודה מכילים כמות גדולה יותר של נוסחאות מערך המפנות לגליונות עבודה אחרים מזו הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. חלק מנוסחאות מערך אלה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ההגבלה היחידה החלה על מערכי חוברת עבודה המפנים לגליונות עבודה אחרים היא הזיכרון הזמין, אך ב- Excel 97-2003, גליונות עבודה יכולים להכיל לכל היותר 65,472 מערכי חוברת עבודה המפנים לגליונות עבודה אחרים. מערכי חוברות עבודה שמעבר למגבלה המרבית יומרו ויוצגו כשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים נוסחאות מערך שמפנות לגליון עבודה אחר ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות מכילות כמות גדולה יותר של ערכים, הפניות ו/או שמות מזו הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות אלה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, האורך המרבי של תוכן נוסחה הוא 8,192 תווים, והאורך המרבי של הנוסחה הפנימית הוא 16,384 בתים. ב- Excel 97-2003, האורך המרבי של תוכן נוסחאות הוא 1,024 תווים והאורך המרבי של הנוסחה הפנימית הוא 1,800 בתים. כשהשילוב של ארגומנטי הנוסחה (לרבות ערכים, הפניות ו/או שמות) חורג מהמגבלות המרביות של Excel 97-2003, הנוסחאות יחזירו שגיאות ‎#VALUE!‎ בעת שמירה של חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות החורגות ממגבלות אורך הנוסחה המרבי של Excel 97-2003 ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות כוללות רמות קינון רבות יותר מכפי שנתמך על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות הכוללות יותר משבע רמות קינון לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, נוסחה יכולה להכיל עד 64 רמות קינון, אך ב- Excel 97-2003, רמות הקינון המרביות הן 7 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם יותר מ- 7 רמות קינון ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות מכילות פונקציות הכוללות ארגומנטים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות הכוללות יותר מ- 30 ארגומנטים לכל פונקציה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, נוסחה יכולה להכיל עד 255 ארגומנטים, אך ב- Excel 97-2003, מגבלת הארגומנטים המרבית בנוסחה היא 30 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם יותר מ- 30 ארגומנטים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות משתמשות באופרנדים רבים יותר מכפי שמתירה תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות אלה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מה המשמעות    ב- Excel 2010, המספר המרבי של אופרנדים שניתן להשתמש בהם בנוסחאות הוא 1,024, אך ב- Excel 97-2003 המגבלה המרבית של אופרנדים בנוסחאות היא 40 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם יותר מ- 40 אופרנדים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות מכילות פונקציות הכוללות ארגומנטים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות הכוללות יותר מ- 29 ארגומנטים לכל פונקציה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, פונקציה המוגדרת על-ידי המשתמש (UDF) שאתה יוצר באמצעות Visual Basic for Applications ‏(VBA) יכולה להכיל עד 60 ארגומנטים, אך ב- Excel 97-2003, מספר הארגומנטים בפונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש (UDF) מוגבל על-ידי VBA ל- 29 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים פונקציות המשתמשות בלמעלה מ- 29 ארגומנטים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ . ייתכן שיהיה עליך להשתמש בקוד VBA כדי לשנות פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש.

אחת או יותר מהפונקציות בחוברת עבודה זו אינן זמינות בגירסאות קודמות של Excel.  בעת חישובן מחדש בגירסאות קודמות, פונקציות אלה יחזירו שגיאת ‎#NAME?‎ במקום התוצאות הנוכחיות שלהן.

מהי משמעות הדבר    Excel 2010 מספק פונקציות חדשות ששמן שונה. מאחר שפונקציות אלה אינן זמינות ב- Excel 97-2003 או ב- Excel 2007, הן יחזירו שגיאת ‎#NAME?‎ במקום התוצאות הצפויות בעת פתיחת חוברת העבודה בגירסה הקודמת של Excel.

במקרים מסוימים, התחילית ‎_xlfn נוספת לנוסחה, לדוגמה ‎=_xlfn.IFERROR (1,2)‎.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים פונקציות שאינן זמינות בגירסאות קודמות של Excel ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#NAME?‎ .

זמינות פונקציות תאימות עבור כל הפונקציות ששמן השתנה. כדי להימנע משגיאות, באפשרותך להשתמש בפונקציות אלה במקום זאת.

ניתן להחליף פונקציות חדשות בפונקציות מתאימות הזמינות בגירסאות קודמות של Excel. באפשרותך גם להסיר נוסחאות המשתמשות בפונקציות חדשות על-ידי החלפתן בתוצאות הנוסחאות.

חלק מהנוסחאות כוללות הפניות לטבלאות שתבנית הקובץ שנבחרה אינה תומכת בהן. הפניות אלו יומרו להפניות תאים.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, באפשרותך להשתמש בהפניות מובנות כדי להפוך את העבודה עם נתוני טבלה לקלה ואינטואיטיבית יותר בעת השימוש בנוסחאות המפנות לטבלה, בין אם לחלקים מטבלה או לטבלה כולה. תכונה זו אינה נתמכת ב- Excel 97-2003 והפניות מובנות יומרו להפניות לתאים.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם הפניות מובנות לטבלאות כדי שתוכל להפוך אותן להפניות לתא שבהן ברצונך להשתמש.

חלק מהנוסחאות מכילות הפניות לטבלאות בחוברות עבודה אחרות שאינן פתוחות כעת במופע זה של Excel. הפניות אלו יומרו ל- ‎#REF בעת שמירה בתבנית Excel 97-2003 מאחר שאין אפשרות להמירן להפניות לגליון.

מה המשמעות    ב- Excel 2007, באפשרותך להשתמש בהפניות מובנות כדי להפוך את העבודה עם נתוני טבלה לקלה ואינטואיטיבית יותר בעת השימוש בנוסחאות המפנות לטבלה, בין אם לחלקים מטבלה או לטבלה כולה. תכונה זו אינה נתמכת ב- Excel 97-2003 והפניות מובנות יומרו להפניות לתאים. עם זאת, אם ההפניות המובנות מצביעות על טבלאות בחוברות עבודה אחרות שאינן פתוחות כעת, הן יומרו ויוצגו כשגיאות ‎#REF.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם הפניות מובנות לטבלאות בחוברות עבודה אחרות, כדי שתוכל לשנות אותן כדי להימנע משגיאות ‎#REF.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כללי אימות נתונים המפנים ליותר מ- 8,192 אזורי תאים שאינם רציפים. כללי אימות נתונים אלה לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, כללי אימות נתונים יכולים להפנות ליותר מ- 8,192 אזורי תאים שאינם רציפים. ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, סוג זה של כלל אימות נתונים אינו נתמך ולא יהיה זמין.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כללי אימות נתונים המפנים ליותר מ- 8,192 אזורי תאים שאינם רציפים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים. לא תהיה תמיכה בכללי אימות נתונים אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, באפשרותך ליישם כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים. אפשרות זו אינה נתמכת ב- Excel 97-2003 וב- Excel 2007.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי שכללי אימות הנתונים יפנו לערכים באותו גליון עבודה.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים. לא תהיה תמיכה בכללי אימות נתונים אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, באפשרותך להשתמש בכללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים. ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, סוג זה של אימות נתונים אינו נתמך ואין אפשרות להציגו בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי אימות הנתונים נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים בעת פתיחת חוברת העבודה מחדש ב- Excel 2010, אלא עם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים בכרטיסיה הגדרות של תיבת הדו-שיח אימות נתונים (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים).

חוברת עבודה זו מכילה טווח איחוד נתונים עם הפניות לתאים מחוץ למגבלות השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. הפניות נוסחה לנתונים באזור זה יותאמו וייתכן כי לא יוצגו כראוי בגירסה קודמת של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, טווחי איחוד נתונים יכולים להכיל נוסחאות המפנות לנתונים מחוץ למגבלות השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. ב- Excel 97-2003, גודל גליון העבודה של Excel 97-2003 הוא 256 עמודות על 65,536 שורות בלבד. הפניות נוסחה לנתונים בתאים מחוץ למגבלה זו של עמודות ושורות עוברות התאמה וייתכן כי לא יוצגו כראוי.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר טווחי איחוד נתונים המכילים הפניות נוסחה לנתונים מחוץ למגבלת השורות והעמודות של Excel 97-2003 ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

חלק מנוסחאות המערך בחוברת עבודה זו מפנות לעמודה שלמה. בגירסאות קודמות של Excel, ייתכן שנוסחאות אלו יומרו לשגיאות ‎#NUM!‎ בעת חישוב מחדש שלהן.

מהי משמעות הדבר    נוסחאות מערך שמפנות לעמודה שלמה ב- Excel 2010 וב- Excel 2007 יומרו ויוצגו כשגיאות ‎#NUM!‎ בעת חישוב מחדש שלהן ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר נוסחאות מערך המפנות לעמודה שלמה כדי שתוכל לבצע את השינויים הדרושים למניעת שגיאות ‎#NUM.

שם מוגדר אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל נוסחאות המשתמשות ביותר מ- 255 התווים המורשים בתבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות אלה יישמרו אך ייחתכו בעת עריכתן בגירסאות קודמות של Excel.

מה המשמעות    כאשר טווחים בעלי שם בנוסחאות חורגים ממגבלת 255 התווים הנתמכת ב- Excel 97-2003, הנוסחה תפעל כראוי, אך היא תיחתך בתיבת הדו-שיח שם ולא ניתן יהיה לערוך אותה.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים טווחים בעלי שם בנוסחאות ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כך שמשתמשים יוכלו לערוך את הנוסחאות ב- Excel 97-2003.

חלק מהנוסחאות בחוברת עבודה זו מקושרות לחוברות עבודה אחרות שהינן סגורות. בעת ביצוע חישוב מחדש של נוסחאות אלו בגירסאות קודמות של Excel ללא פתיחה של חוברות העבודה המקושרות, לא תהיה אפשרות להחזיר את התווים שמעבר למגבלת 255 התווים.

מה המשמעות    כאשר נוסחאות בחוברת עבודה מקושרות לחוברות עבודה אחרות שהינן סגורות, הן יכולות להציג עד 255 תווים בלבד בעת חישובן מחדש ב- Excel 97-2003. ייתכן שתוצאות הנוסחה ייחתכו.

מה יש לעשות    חפש את התאים המכילים נוסחאות המקשרות לחוברות עבודה אחרות שהינן סגורות כדי שתוכל לאמת את הקישורים ולבצע את השינויים הדרושים כדי להימנע מתוצאות המציגות נוסחאות חתוכות ב- Excel 97-2003.

נוסחת אימות נתונים כוללת יותר מ- 255 תווים.

מה המשמעות    כאשר נוסחאות אימות נתונים חורגות מהמגבלה של 255 תווים הנתמכת ב- Excel 97-2003, הנוסחה תפעל כראוי, אך היא תיחתך ולא ניתן יהיה לערוך אותה.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים נוסחאות לאימות נתונים ולאחר מכן השתמש בפחות תווים בנוסחה כך שמשתמשים יוכלו לערוך אותן ב- Excel 97-2003.

נוסחאות מסוימות מכילות מערכים עם רכיבים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. מערכים בעלי למעלה מ- 256 עמודות או 65,536 שורות לא יישמרו והם עשויים להחזיר תוצאות שונות.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן להשתמש בנוסחאות מערך המכילות רכיבים עבור למעלה מ- 256 עמודות ו- 65,536 שורות. ב- Excel 2007, אפשרות זו חורגת ממגבלת הרכיבים עבור מערך והיא עשויה להחזיר תוצאות שונות.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים נוסחאות מערך בעלות רכיבים רבים יותר מהכמות הנתמכת בגירסאות קודמות של Excel ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

חוברת עבודה זו מכילה תיאורים מותאמים אישית עבור פונקציות VBA המוגדרות על-ידי המשתמש. כל התיאורים המותאמים אישית יוסרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, באפשרותך להשתמש ב- Visual Basic for Applications ‏(VBA) כדי ליצור פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש (UDF) עם תיאורים מותאמים אישית. תיאורים מותאמים אישית אינם נתמכים ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003 והם יוסרו.

מה יש לעשות    אין צורך בפעולה כלשהי מכיוון שכל התיאורים המותאמים אישית יוסרו.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור אחת או יותר מבעיות תאימות אלה, ראה מה חדש: שינויים שבוצעו בפונקציות Excel.

לראש הדף

תכונות עיצוב מותנה שאינן נתמכות

תכונות עיצוב מותנה שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן פונקציונליות משמעותי.

אובדן פונקציונליות משמעותי

פתרון

חלק מהתאים כוללים עיצובים מותנים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. רק שלושת התנאים הראשונים יוצגו בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, עיצוב מותנה יכול להכיל עד 64 תנאים, אך ב- Excel 97-2003, יופיעו שלושת התנאים הראשונים בלבד.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה יישארו זמינים בחוברת העבודה ויוחלו בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים שמוחל עליהם עיצוב מותנה המשתמשים ביותר משלושה תנאים ולאחר מכן בצע את השינויים הנדרשים כדי להשתמש בלא יותר משלושה תנאים.

חלק מהתאים כוללים טווחי עיצוב מותנה חופפים. גירסאות קודמות של Excel לא יעריכו את כל כללי העיצוב המותנה בתאים החופפים. התאים החופפים יציגו עיצוב מותנה שונה.

מהי משמעות הדבר    טווחים חופפים של עיצוב מותנה אינם נתמכים ב- Excel 97-2003 והעיצוב המותנה אינו מוצג כצפוי.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה יישארו זמינים בחוברת העבודה ויוחלו בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים בעלי טווחים חופפים של עיצוב מותנה ולאחר מכן בצע את השינויים הנדרשים כדי למנוע חפיפה.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סוג עיצוב מותנה שאינו נתמך בגירסה קודמת של Excel, כגון סרגלי נתונים, סרגלי צבעים או ערכות סמלים.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 97-2003, לא תראה סוגי עיצוב מותנה, כגון סרגלי נתונים, סרגלי צבעים, ערכות סמלים, ערכים המדורגים עליונים או תחתונים, ערכים מעל או מתחת לממוצע, ערכים ייחודיים או כפולים והשוואת עמודות טבלה כדי לקבוע אילו תאים יעוצבו.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה יישארו זמינים בחוברת העבודה ויוחלו בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים בעלי סוגי עיצוב מותנה שהינם חדשים ב- Excel 2010 ולאחר מכן בצע את השינויים הנדרשים כדי להשתמש רק בסוגי עיצוב הנתמכים בגירסאות הקודמות של Excel.

תאים מסוימים מכילים עיצוב מותנה עם האפשרות 'עצור אם נכון' לא מסומנת. גירסאות קודמות של Excel אינן מזהות אפשרות זו ויעצרו לאחר התנאי הנכון הראשון.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 97-2003, אין אפשרות לבצע עיצוב מותנה ללא הפסקה ברגע שמתקיימת עמידה בתנאים. עיצוב מותנה אינו מוחל עוד לאחר שהתנאי הראשון מוגדר כנכון.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה יישארו זמינים בחוברת העבודה ויוחלו בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה כאשר האפשרות עצור אם נכון אינה מסומנת ולאחר מכן לחץ על תקן כדי לפתור את בעיית התאימות.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סוג עיצוב מותנה בטווח שאינו סמוך (כגון N עליון/תחתון, ‎N%‎ עליון/תחתון, מעל/מתחת לממוצע או מעל/מתחת לסטיית התקן). גירסאות קודמות של Excel אינן תומכות באפשרות זו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה לא יופיע בתאים שאינם סמוכים.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה יישארו זמינים בחוברת העבודה ויוחלו בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים סוג עיצוב מותנה בטווח שאינו סמוך ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להשתמש בכללי עיצוב מותנה הזמינים בגירסאות קודמות של Excel.

חלק מטבלאות PivotTable בחוברת עבודה זו מכילות עיצוב מותנה שייתכן שלא יפעל כראוי בגירסאות קודמות של Excel. כללי העיצוב המותנה לא יציגו את אותן תוצאות כאשר תשתמש בטבלאות PivotTable אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    תוצאות עיצוב מותנה שיוצגו בדוחות PivotTable של Excel 97-2003 לא יהיו זהות לאלה שיוצגו בדוחות PivotTable של Excel 2010.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה יישארו זמינים בחוברת העבודה ויוחלו בעת פתיחת חוברת העבודה שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר שדות של דוחות PivotTable המכילים כללי עיצוב מותנה ולאחר מכן החל כללי עיצוב מותנה הזמינים בגירסאות קודמות של Excel.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל עיצוב מותנה המפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים. לעיצובים מותנים אלה לא תהיה תמיכה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים אינו מוצג.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן החל עיצוב מותנה שאינו מפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל עיצוב מותנה המשתמש בעיצוב 'טקסט המכיל' עם הפניה לתא או עם נוסחה. לעיצובים מותנים אלה לא תהיה תמיכה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המשתמש בנוסחאות עבור טקסט המכיל כללים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המשתמש בנוסחאות עבור טקסט המכיל כללים ולאחר מכן החל עיצוב מותנה אשר נתמך בגירסאות קודמות של Excel.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כלל שאינו נתמך בגירסאות קודמות של Excel מאחר שקיימת שגיאה בנוסחה בטווח שלו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המשתמש בכללים מבוססי טווח לא יוצג כראוי בגליון העבודה כאשר הכללים מבוססי הטווח מכילים שגיאות בנוסחאות.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כללים מבוססי טווח המכילים שגיאות בנוסחאות ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי שהכללים מבוססי הטווח לא יכילו שגיאות בנוסחאות.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סידור ערכת סמלים עם עיצוב מותנה אשר אינו נתמך בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המציג סידור ערכת סמלים ספציפי אינו נתמך וסידור ערכת הסמלים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המציג סידור ערכת סמלים ספציפי ולאחר מכן ודא שהעיצוב המותנה אינו מציג סידור ערכת סמלים זה.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כלל של סרגל נתונים המשתמש בהגדרת 'ערך שלילי'. לא תהיה תמיכה בסרגלי נתונים אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המכיל כלל של סרגל נתונים המשתמש בערך שלילי אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים אשר מכילים עיצוב מותנה הכולל סרגלי נתונים שליליים מכיוון שעיצוב הערך השלילי מוגדר כאוטומטי בתיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש או שהגדרות ציר הוגדרו כאוטומטי או כנקודת אמצע של תא בתיבת הדו-שיח הגדרות ערך שלילי וציר ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל עיצוב מותנה המפנה ליותר מ- 8192 אזורי תאים שאינם רציפים. עיצובים מותנים אלה לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המפנה ליותר מ- 8192 אזורי תאים שאינם רציפים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המפנה ליותר מ- 8192 אזורי תאים שאינם רציפים ולאחר מכן שנה את מספר אזורי התאים שאינם רציפים שהעיצוב המותנה מפנה אליהם.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כלל של סרגל נתונים העושה שימוש בהגדרת 'כיוון סרגל', מילוי או גבול. לא תהיה תמיכה בסרגלי נתונים אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המכיל כלל של סרגל נתונים המשתמש בהגדרות גבול או מילוי בצבע מלא או בהגדרות כיוון סרגל משמאל לימין ומימין לשמאל עבור סרגלי נתונים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כלל סרגל נתונים של עיצוב מותנה המשתמש בהגדרות גבול או מילוי בצבע מלא או בהגדרות כיוון משמאל לימין ומימין לשמאל עבור סרגלי נתונים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור אחת או יותר מבעיות תאימות אלה, עיין במאמר הבא:

לראש הדף

תכונות של יצירת תרשימים שאינן נתמכות

תכונות של יצירת תרשימים שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן פונקציונליות משמעותי.

אובדן פונקציונליות משמעותי

פתרון

תרשים המכיל כותרת או תווית נתונים עם למעלה מ- 255 תווים. תווים החורגים ממגבלת 255 התווים לא יישמרו.

מה המשמעות    כותרות תרשימים או צירים ותוויות נתונים מוגבלות ל- 255 תווים ב- Excel 97-2003. כל תו החורג ממגבלה זו יאבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הכותרות או את תוויות הנתונים החורגות ממגבלת 255 התווים, בחר את הכותרות או את תוויות הנתונים ולאחר מכן ערוך אותן כך שהן יכילו 255 תווים או פחות.

עיצובים מסוימים בתרשימים בחוברת עבודה זו אינם נתמכים בגירסאות קודמות של Excel ולא יוצגו.

מה המשמעות    מילויי צורות, חלוקה לרמות בצורות ואפקטי צורות מותאמים אישית (כגון אפקטי זוהר ומסגרת משופעת או עיצוב קו הדרגתי) אינם זמינים ב- Excel 97-2003 ולא ניתן להציגם.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את העיצוב המותאם אישית שאינו נתמך ולאחר מכן שנה עיצוב מותאם אישית זה לעיצוב שגירסאות קודמות של Excel תומכות בו.

גירסאות קודמות של Excel תומכות בצבעים מלוח הצבעים בלבד. כאשר חוברת העבודה נפתחת בגירסה קודמת של Excel, כל צבעי הקווים ממופים לצבע הקרוב ביותר בלוח הצבעים, ותרשים עשוי להציג מספר סדרות באותו צבע.

מהי משמעות הדבר    Excel 2010 ו- Excel 2007 תומך במספר כולל של עד 16 מיליון צבעים, אך Excel 97-2003 מגביל את הצבעים לאלה הזמינים בלוח הצבעים הרגיל. צבעים שאינם נתמכים ישתנו לצבע הקרוב ביותר בלוח הצבעים הרגיל שעשוי להיות צבע שנמצא כבר בשימוש.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את הצבעים המותאמים אישית שאינם נתמכים ולאחר מכן שנה את עיצוב הצבע שאינו נתמך באמצעות לוח הצבעים הרגיל.

חוברת עבודה זו מכילה תרשימים עם כמות נקודות נתונים גדולה מזו שניתן להציג בגירסאות קודמות של Excel. כאשר חוברת העבודה נפתחת בגירסה של Excel הקודמת לגירסה הנוכחית יוצגו רק 32,000 נקודות הנתונים הראשונות בסדרה בתרשימים דו-ממדיים ו- 4,000 נקודות הנתונים הראשונות בסדרה בתרשימים תלת-ממדיים.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן להשתמש בלמעלה מ- 32,000 נקודות נתונים בסדרה בתרשימים דו-ממדיים ובלמעלה מ- 4,000 נקודות נתונים בסדרה בתרשימים תלת-ממדיים. הגדרות אלה חורגות מהמגבלות על נקודות נתונים לסדרה ב- Excel 97-2003 וב- Excel 2007.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התרשים החורג מהמגבלה על נקודות נתונים לסדרה ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי שנקודות הנתונים יימצאו במסגרת המגבלה.

לראש הדף

תכונות של גרפיקה, אובייקטים ופקדי ActiveX שאינן נתמכות

תכונות של גרפיקה, אובייקטים ופקדי ActiveX שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן פונקציונליות משמעותי.

אובדן פונקציונליות משמעותי

פתרון

כל האפקטים החלים על אובייקט זה יוסרו. טקסט שיגלוש מגבולות פריט גרפיקה זה ייראה חתוך.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 ו- Excel 2007, באפשרותך להשתמש באפקטים מיוחדים, כגון צללים שקופים, שאינם נתמכים ב- Excel 97-2003. האפקטים המיוחדים יוסרו.

בנוסף, ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, בעת הוספת טקסט לצורה כאשר הטקסט רחב יותר מהצורה, הטקסט מוצג מחוץ לגבולות שלה. ב- Excel 97-2003, טקסט זה נחתך. כדי להימנע מטקסט חתוך, באפשרותך להתאים את גודל הצורה כדי שתתאים בצורה טובה יותר.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את האובייקטים שמוחלים עליהם אפקטים מיוחדים כך שתוכל להסיר אפקטים אלה לפי הצורך.

אובייקט זה לא יהיה ניתן עוד לעריכה.

מהי משמעות הדבר    לא ניתן לערוך ב- Excel 97-2003 אובייקטים מוטבעים שנוצרו ב- Excel 2010 וב- Excel 2007.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את האובייקטים המכילים טקסט שלא ניתן יהיה לערוך אותו ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

אין אפשרות להעביר פקדי ActiveX שלא אותחלו לתבנית הקובץ שנבחרה.  הפקדים יאבדו אם תמשיך.

מה המשמעות    אם חוברת עבודה מכילה פקדי ActiveX שנחשבים לכאלה שאינם בטוחים לאתחול (UFI), הם יאבדו בעת שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel. ייתכן שתרצה לסמן פקדים אלה כבטוחים לאתחול (SFI).

מה יש לעשות    אם אתה פותח חוברת עבודה המכילה פקדי ActiveX שלא אותחלו וחוברת העבודה מוגדרת לאבטחה גבוהה, ראשית עליך להשתמש בסרגל ההודעות כדי להפוך אותם לזמינים בטרם תוכל לאתחל אותם.

אובייקט אחד או יותר בחוברת עבודה זו, כגון צורות, WordArt או תיבות טקסט, עשוי לאפשר לטקסט לגלוש מעבר לגבולות האובייקט. גירסאות קודמות של Excel אינן מזהות אפשרות זו ויסתירו את הטקסט הגולש.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, באפשרותך להציג תיבות טקסט באובייקטים כגון צורות ולהציג את הטקסט מעבר לגבולות באובייקטים אלה. ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, טקסט שגולש מעבר לגבולות של אובייקט לא יהיה גלוי.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את תיבת הטקסט המכילה טקסט שגולש מעבר לגבולות הצורה ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להשאיר את הטקסט בתוך הגבולות. לאחר מכן, בטל את האפשרות של גלישת טקסט (לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, לחץ על עיצוב צורה, לחץ על הקטגוריה תיבת טקסט ואחר כך על תיבת הסימון אפשר לטקסט לגלוש מהצורה).

אובדן איכות מינימלי

פתרון

חוברת עבודה זו מכילה תיבות טקסט עם עיצוב טקסט שאינו זמין בגירסאות קודמות של Excel. הטקסט בתיבות הטקסט ייראה שונה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010, ניתן לעשות באובייקטים כגון צורות שימוש בתיבת טקסט בעלת למעלה מעמודה אחת של טקסט. ב- Excel 97-2003, הטקסט יוצג, אך בתבנית שונה.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את תיבת הטקסט שמציגה יותר מעמודה אחת של טקסט ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להציג את הטקסט בעמודה אחת בלבד (לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, עיצוב צורה, הקטגוריה תיבת טקסט, לחצן עמודות).

לראש הדף

תכונות התאמה אישית שאינן נתמכות

תכונות התאמה אישית שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן איכות מינימלי.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

חוברת עבודה זו מכילה סרגל כלים להפעלה מהירה שהותאם אישית ו/או חלקי ממשק משתמש מותאמים אישית שאינם נתמכים בגירסאות קודמות של Excel. תכונות מותאמות אישית אלה לא יהיו זמינות בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    מאחר ש- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent ב- Excel 2010 וב- Excel 2007 שונה מאוד מהתפריטים ומסרגלי הכלים ב- Excel 97-2003, פעולות התאמה אישית של סרגל הכלים להפעלה מהירה שבוצעו ב- Excel 2010 אינן זמינות ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    ב- Excel 97-2003, באפשרותך להוסיף לסרגלי כלים ולתפריטים פקודות מותאמות אישית דומות.

לראש הדף

תכונות שיתוף פעולה שאינן נתמכות

תכונות שיתוף פעולה שאינן נתמכות עלולות לגרום לבעיות התאימות הבאות ולגרום לאובדן איכות מינימלי.

אובדן איכות מינימלי

פתרון

חוברת עבודה זו תוגדר לקריאה בלבד ותכונות של חוברת עבודה משותפת לא יהיו זמינות בעת פתיחתה בגירסה קודמת של Excel באמצעות ממיר קבצים. כדי לאפשר למשתמשים להמשיך להשתמש בחוברת העבודה כחוברת עבודה משותפת בגירסאות קודמות של Excel, עליך לשמור אותה בתבנית הקובץ של הגירסאות הקודמות.

מהי משמעות הדבר    לא ניתן לשתף חוברת עבודה משותפת בתבנית הקובץ של Excel 2010 עם אנשים שמשתמשים ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    כדי להמשיך לשתף חוברת עבודה משותפת עם אנשים המשתמשים ב- Excel 97-2003 ולהבטיח שכל תכונות חוברת העבודה המשותפת יהיו זמינות בגירסאות הקודמות, עליך לשמור את חוברת העבודה המשותפת בתבנית הקובץ של Excel 97-2003 ולאחר מכן לעבוד עם חוברת עבודה זו במצב תאימות.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור אחת או יותר מבעיות תאימות אלה, עיין במאמר הבא:

לראש הדף

המרת חוברת עבודה לתבנית קובץ של Excel 2010

בעת פתיחת חוברת עבודה שנוצרה ב- Excel 97-2003, אם אינך מתכנן שמישהו יעבוד על חוברת העבודה בגירסה קודמת זו, באפשרותך להמיר את חוברת העבודה לתבנית הקובץ העדכנית של Excel 2010. בעת ההמרה לתבנית הקובץ העדכנית, תוכל לקבל גישה לכל התכונות החדשות והמשופרות ולפונקציונליות שיש ל- Excel 2010 להציע. בנוסף, באופן כללי גודל הקובץ יהיה קטן יותר.

כדי להמיר את חוברת העבודה, באפשרותך:

 • להמיר את חוברת העבודה לתבנית הקובץ העדכנית    בעת המרת חוברת עבודה, היא מוחלפת בעותק של חוברת העבודה בתבנית הקובץ העדכנית ( ‎ .xlsxאו ‎.xlsm). לאחר המרת חוברת העבודה, היא אינה זמינה עוד בתבנית הקובץ המקורית.

  כדי להמיר חוברת עבודה לתבנית הקובץ הנוכחית, בצע את הפעולות הבאות:

  1. פתח את חוברת העבודה שברצונך להמיר לתבנית הקובץ הנוכחית.

   הערה    חוברת העבודה נפתחת במצב תאימות.

  2. בכרטיסיה קובץ, לחץ על מידע ולאחר מכן במקטע מצב תאימות, לחץ על לחצן המר.

  3. אם תקבל הודעה אודות המרת חוברות עבודה, לחץ על אישור.

   עצה    אם אין ברצונך לראות הודעה זו אודות המרת חוברות עבודה, בחר באפשרות אל תשאל אותי שוב על המרה של חוברות עבודה.

  4. כדי לעבוד בתבנית הקובץ הנוכחית, לחץ על כן כדי לסגור ולפתוח מחדש את חוברת העבודה.

 • לשמור את חוברת העבודה בתבנית הקובץ הנוכחית    אם ברצונך לשמור עותק של חוברת העבודה בתבנית הקובץ המקורית, במקום להמיר את חוברת העבודה, באפשרותך לשמור עותק של חוברת העבודה בתבנית הקובץ של Excel 2010 ‏(‎.xlsx)‏

  כדי לשמור חוברת עבודה בתבנית הקובץ הנוכחית, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על שמירה בשם.

  2. בתיבה שם הקובץ, קבל את השם המוצע או הקלד שם חדש עבור חוברת העבודה.

  3. ברשימה שמור כסוג, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לשמור את חוברת העבודה בתבנית הקובץ הנוכחית של חוברת עבודה של Excel, לחץ על xlsx.

   • כדי לשמור את הקובץ בתבנית הקובץ הבינארית החדשה, לחץ על xlsb.

   • כדי לשמור את חוברת העבודה כתבנית, לחץ על xltx.

   • אם חוברת העבודה מכילה פקודות מאקרו שברצונך לשמור, לחץ על xlsm.

   • אם חוברת העבודה מכילה פקודות מאקרו שברצונך לשמור וברצונך לשמור את חוברת העבודה כתבנית, לחץ על xltm.

  4. לחץ על שמור.

לראש הדף

תכונות של Excel 97-2003 ושל Excel 2007 שאינן נתמכות ב- Excel 2010

כאשר אתה פותח ב- Excel 2010 חוברת עבודה שנוצרה ב- Excel 97-2003, חלק מהתכונות של הגירסה הקודמת של Excel אינן נתמכות בחוברת העבודה. תכונות שאינן נתמכות הוחלפו בפונקציונליות ותכונות חדשות, או שהוסרו מכיוון שכמעט לא נעשה בהן שימוש.

עצה    אם תכונות אינן זמינות ברצועת הכלים אך עדיין זמינות ב- Excel 2010, באפשרותך להמשיך להשתמש בתכונות אלה על-ידי הוספתן לסרגל הכלים לגישה מהירה או לרצועת הכלים.

ייתכן שהתכונות הבאות של Excel 97-2003 יפעלו בצורה שונה, הוסרו או אינן זמינות ברצועת הכלים.

תכונות של גליון עבודה שאינן נתמכות

ב- Excel 97-2003

ב-Excel 2010

ניתן להשתמש בתכונה 'עיצוב אוטומטי' להחלת אחד מהעיצובים האוטומטיים כדי לעצב במהירות טווח של נתונים.

גלריות סגנונות עבור תוויות, תאים ו- PivotTable מספקות ערכה של תבניות מקצועיות שניתן להחילן במהירות. באפשרותך לבחור מתוך סגנונות מוגדרים מראש רבים או ליצור סגנונות מותאמים אישית לפי הצורך. סגנונות מחליפים את העיצוב האוטומטי כדרך הפשוטה ביותר להחיל עיצוב על טווח של תאים.

באפשרותך גם להמשיך להשתמש בפקודה 'עיצוב אוטומטי', אך עליך להוסיף אותה תחילה לסרגל הכלים לגישה מהירה.

לראש הדף

תכונות של טבלה שאינן נתמכות

ב- Excel 97-2003

ב-Excel 2010

באפשרותך ליצור רשימה של Excel כדי להקל על תהליך הניהול והניתוח של קבוצות של נתונים קשורים בגליון עבודה.

רשימות Excel מכונות כעת 'טבלאות Excel' כדי להתאים את התכונה לתוכניות אחרות של Microsoft Office, כגון Word ו- PowerPoint.

באפשרותך להשתמש בשורת הוספה (שורה מיוחדת ברשימות Excel) כדי להוסיף במהירות שורה חדשה של נתונים בסוף רשימה.

שורת ההוספה אינה זמינה עוד. כדי להוסיף שורות חדשות לטבלה, הקש TAB או הקלד או הדבק את הנתונים שברצונך לכלול הישר מתחת לטבלה. כמו כן, באפשרותך להוסיף שורות כדי לכלול שורות נוספות של נתונים.

באפשרותך להגדיר שמות עבור רשימות.

בעת יצירת טבלה, נוצר בו-זמנית שם מוגדר עבור אותו טווח. ניתן להשתמש בשם זה להפניית הטבלה בנוסחאות שמשתמשות בתכונת ההפניה המובנית החדשה.

ייתכן ששמות שנעשה בהם שימוש ברשימות בגירסאות קודמות של Excel לא עומדים בדרישות עבור שמות טווח ב- Excel 2010 ולכן לא ניתן להשתמש בהם להפניה לטבלה בנוסחאות שמשתמשות בתכונת ההפניה המובנית החדשה. כדי להשתמש בשמות טבלה בהפניות מובנות, עליך לשנות את השמות המוגדרים.

באפשרותך לפרסם רשימת Excel לאתר Windows SharePoint Services ולהתחבר לרשימה המפורסמת באתר SharePoint כדי לשמור על נתוני הרשימה מסונכרנים בין Excel ו- Windows SharePoint Services.

סינכרון דו-כיווני של טבלאות Excel עם רשימות SharePoint אינו נתמך עוד. כאשר אתה מייצא נתוני טבלה לרשימת SharePoint, באפשרותך ליצור חיבור חד-כיווני בלבד אל הנתונים ברשימת SharePoint.

עם חיבור חד-כיווני אל הנתונים ברשימת SharePoint, ניתן לשלב שינויים שמתבצעים בנתונים ברשימת SharePoint ב- Excel 2010. כאשר אתה מרענן את נתוני הטבלה ב- Excel 2010, הנתונים העדכניים ביותר מאתר SharePoint מחליפים את נתוני הטבלה בגליון העבודה, לרבות שינויים שבוצעו בנתוני הטבלה. ב- Excel 2010, אין עוד אפשרות לעדכן רשימת SharePoint כך שהיא תכלול שינויים שאתה מבצע בנתוני הטבלה ב- Excel לאחר ייצוא נתונים אלה.

כדי לשמר חיבור דו-כיווני, עליך לשמור את חוברת העבודה בתבנית קובץ של Excel 97-2003 במקום להמירה לתבנית קובץ של Excel 2010.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת תכונה שאינה נתמכת או שימוש בפתרון עקיף, עיין במאמרים הבאים:

לראש הדף

תכונות של נוסחאות שאינן נתמכות

ב- Excel 97-2003

ב-Excel 2010

הפניות לשורות מלאות ולעמודות מלאות שנעשה בהן שימוש בחוברת עבודה יכולות לכלול נתונים בתאים הממוקמים בתוך מגבלת השורות והעמודות של Excel 97-2003.

הפניות לשורות מלאות ולעמודות מלאות לוקחות בחשבון באופן אוטומטי את התאים בגודל הרשת הגדול יותר של Excel 2010. פירוש הדבר כי ההפניה ‎=A:A, המפנה לתאים ‎A1:A65536 בגירסאות קודמות של Excel, מפנה לתאים A1:A1048576 בתבנית הקובץ של Excel 2010.

המרת חוברת עבודה מגירסה קודמת של Excel לתבנית הקובץ של Excel 2010 עלולה לגרום לבעיות אם נעשה שימוש בהפניות לשורות או עמודות מלאות בחוברת העבודה, ונתונים שלא היו אמורים להיכלל בהפניות הוזנו בתאים מעבר למגבלת השורות והעמודות של הגירסה הקודמת של Excel.

כמו כן, אם נעשה שימוש בפונקציות מסוימות שסופרות את מספר התאים, השורות או העמודות בהפניה (כגון COUNTBLANK, ‏ROWS ו- COLUMN), ופונקציות אלה הפנו לשורות או עמודות שלמות, ייתכן שהתוצאות שיוחזרו על-ידי הפונקציות יהיו שונות מהצפוי.

ניתן להגדיר שמות ספציפיים אשר משתמשים בשילוב של אותיות ומספרים (למשל USA1‏, FOO100 ו- MGR4) ולהשתמש בהם בנוסחאות ב- Excel 97-2003 מכיוון שהם לא מתנגשים עם ההפניות לתאים.

עם מגבלה חדשה של 16,384 עמודות, העמודות ב- Excel 2010 נפרסות עד עמודה XFD. משמעות הדבר ששמות ספציפיים (כגון USA1‏, FOO100 ו- MGR4) שניתן היה להגדיר בגירסאות קודמות של Excel יתנגשו עם הפניות חוקיות לתאים ב- Excel 2010‏. כמו כן, Excel 2010 שומר שמות שמתחילים ב- XL לשימוש פנימי.

כאשר נמצאים שמות לא תואמים בעת המרה של חוברת עבודה מגירסה קודמת של Excel לתבנית הקובץ של Excel 2010, תקבל התראה בנוגע להתנגשות. כדי להבחין בין שמות אלה להפניות לתאים, באופן אוטומטי נוסף קו תחתון (_) כקידומת עבור השמות שאינם תואמים.

הפניות לחוברות עבודה חיצוניות ופונקציות המקבלות הפניות מחרוזת (כגון INDIRECT), אינן מתעדכנות - יש לשנות הפניות ופונקציות אלה באופן ידני.

Excel 2010 לא משנה גם שמות מוגדרים שיש הפניה אליהם באמצעות קוד של Microsoft Visual Basic for Applications‏ (VBA). קוד VBA שכולל הפניות לשמות לא תואמים לא יפעל ויש לעדכנו.

לראש הדף

תכונות של יצירת תרשימים שאינן נתמכות

ב- Excel 97-2003

ב-Excel 2010

ליצור תרשים.

ניתן ליצור תרשים על-ידי לחיצה על סוג התרשים הרצוי ברצועת הכלים (הכרטיסיה הוספה, הקבוצה תרשימים). לאחר יצירת התרשים, באפשרותך להשתמש בכלי תרשימים לשינוי ולעיצוב של התרשים.

באפשרותך לשנות את הגודל של תרשימים מרובים במקביל.

עליך לשנות את הגודל של כל תרשים בנפרד.

בעת בחירת גליון תרשים קיים שמכיל נתונים, ניתן להקיש F11 לצורך יצירת גליון תרשים עם אותם נתונים.

לא ניתן עוד לשכפל גליונות תרשים שמכילים נתונים על-ידי הקשה על F11.

הקשה על F11 כאשר גליון תרשים קיים שמכיל נתונים נבחר גורמת ליצירת גליון תרשים חדש ללא נתונים.

באפשרותך לשנות את הסיבוב של תרשים תלת-ממדי באמצעות העכבר.

לא ניתן להשתמש בעכבר לשינוי זווית הסיבוב של תרשים תלת-ממדי.

באפשרותך לשנות את זווית הסיבוב של תרשים תלת-ממדי רק על-ידי ציון הגדרות בקטגוריה סיבוב תלת-ממדי בתיבת הדו-שיח עיצוב אזור התרשים.

באפשרותך להשתמש במילויי תבניות ברכיבי תרשים.

במקום מילויי תבניות ברכיבי תרשים, באפשרותך להשתמש במילויי תמונות ומרקמים.

תרשימים עם מילויי תבניות שנוצרו בגירסה קודמת של Excel נראים כפי שהיו נראים לו נפתחו ב- Excel 2010, אך לא ניתן להשתמש במילויי תבניות ברכיבי תרשים אחרים.

באפשרותך להשתמש בפקודה הגדל עם חלון כדי לשנות באופן אוטומטי גודל של תרשימים הממוקמים בגליונות תרשימים עם שינוי גודל החלון.

במקום הפקודה התאם גודל לחלון, באפשרותך להשתמש בפקודה שנה גודל תצוגה לפי הקטע הנבחר כדי להשיג תוצאות דומות.

תיבת טקסט נוצרת באופן אוטומטי כאשר אתה לוחץ בכל מקום שהוא בתרשים ומתחיל להקליד.

לא ניתן ליצור תיבת טקסט בעת לחיצה בכל מקום שהוא בתרשים והקלדה.

כדי להוסיף תיבת טקסט לתרשים, השתמש בפקודה הוסף תיבת טקסט.

כברירת מחדל, תרשים שהועתק מודבק כתמונה במסמך Word או במצגת PowerPoint.

כברירת מחדל, תרשים שהועתק מודבק במסמך של Word 2010 או במצגת של PowerPoint 2010 כאובייקט המקושר לתרשים ב- Excel.

באפשרותך לשנות את אופן ההדבקה של תרשים שהועתק על-ידי לחיצה על לחצן אפשרויות הדבקה המוצג בעת הדבקת התרשים ולאחר מכן הדבקתו כתמונה או כחוברת עבודה מלאה.

באפשרותך להשתמש בטבלת Word כנתונים עבור תרשים חדש.

לא ניתן להשתמש בטבלה ב- Word 2010 כנתונים עבור תרשים חדש.

כאשר אתה יוצר תרשים ב- Word 2010, אתה מקבל גליון עבודה עם נתונים לדוגמה במקום הנתונים בטבלת ה- Word שנבחרה. כדי להתוות את נתוני טבלת ה- Word בתרשים החדש, עליך להעתיק את הנתונים לגליון העבודה ולהחליף את הנתונים לדוגמה הקיימים.

באפשרותך לציין אפשרויות של גודל תרשים מודפס ושינוי קנה מידה בכרטיסיה תרשים בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. הכרטיסיה תרשים זמינה רק לאחר בחירת תרשים (תפריט קובץ, הפקודה הגדרת עמוד).

האפשרויות של גודל תרשים מודפס ושינוי קנה מידה אינן זמינות עוד בכרטיסיה תרשים בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. הכרטיסיה תרשים זמינה רק לאחר בחירת תרשים (הכרטיסיה פריסת עמוד, הקבוצה הגדרת עמוד ,מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן .

באפשרותך להוסיף נתונים לתרשים על-ידי בחירת הנתונים בגליון העבודה וגרירתם אל התרשים.

לא ניתן עוד לגרור נתונים מגליון עבודה לתרשים.

באפשרותך להשתמש בשיטות אחרות להוספת נתונים לתרשים.

באפשרותך לגרור נקודות נתונים בתרשים ולשנות את ערכי המקור שלהם בגליון העבודה.

גרירת נקודות נתונים לשינוי ערכי המקור בגליון העבודה אינה נתמכת עוד.

צורות מצוירות בתבנית שונה מתבנית הצורה שנעשה בה שימוש ב- Excel 2010.

לא ניתן לקבץ צורות שמשורטטות בגירסאות קודמות של Excel עם צורות שמשורטטות ב- Excel 2010, גם אם הצורות משודרגות לגירסה הנוכחית. לא ניתן לבחור בו-זמנית צורות שנוצרות בגירסאות שונות של Excel. צורות שנוצרות בגירסאות שונות של Excel מוצבות מעל הצורות הנוכחיות.

בדומה לצורות, לא ניתן להציב תרשימים הנוצרים ב- Excel 2010 מעל גליונות דו-שיח הנוצרים בגירסאות קודמות של Excel ולא ניתן להציג תרשימים המוצבים מתחת לגליונות דו-שיח אלה.

כדי לבחור את התרשימים הנוכחיים, השתמש בתיבת הבחירה של רכיבי התרשים (כלי תרשימים, הכרטיסיה עיצוב אובייקט, הקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי).

כדי לבחור צורות או תרשימים מוסתרים שנוצרו בגירסה קודמת של Excel, ראשית עליך להוסיף את הפקודה בחר אובייקטים מרובים לסרגל הכלים לגישה מהירה או לקבוצה מותאמת אישית ברצועת הכלים.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת תכונה שאינה נתמכת או שימוש בפתרון עקיף, עיין במאמר הבא:

לראש הדף

תכונות של PivotTable שאינן נתמכות

ב- Excel 97-2003

ב-Excel 2010

באפשרותך להגדיר שמות עבור דוחות PivotTable.

ייתכן ששמות שנעשה בהם שימוש בדוחות PivotTable בגירסאות קודמות של Excel אינם עומדים בדרישות עבור שמות טווחים ב- Excel 2010 ולכן לא ניתן להשתמש בהם להפניה לטבלה בנוסחאות שמשתמשות בתכונת ההפניה המובנית החדשה. כדי להשתמש בשמות דוחות PivotTable בהפניות מובנות, עליך לשנות את השמות המוגדרים.

חברים מחושבים המוגדרים בקוביות OLAP מוצגים כברירת מחדל בדוחות PivotTable.

חברים מחושבים המוגדרים בקוביות OLAP לא מוצגים עוד כברירת מחדל בדוחות PivotTable, אך מידות מחושבות (חברים מחושבים בממד 'מידות') כן מוצגות כברירת מחדל.

באפשרותך להציג חברים מחושבים על-ידי בחירת הצג חברים מחושבים מתוך שרת OLAP בכרטיסיה תצוגה בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable ‏(כלי PivotTable, הכרטיסיה אפשרויות, הקבוצה PivotTable, אפשרויות).

נעשה שימוש בגירסאות Microsoft SQL Server Analysis Services הקודמות ל-SQL Server 2005 Analysis Services לתמיכה בטבלאות מסוג OLAP PivotTable.

אפשרויות הסינון החדשות בדוחות OLAP PivotTable דורשות תמיכה בבחירות משנה בשרת OLAP‏. SQL Server 2005 Analysis Services או SQL Server 2008 Analysis Services תומכים בבחירות משנה כדי להפוך את כל אפשרויות הסינון לזמינות.

בעת המרת חוברת עבודה מגירסה קודמת של Excel לתבנית הקובץ של Excel 2010, רק אפשרויות הסינון הזמינות בדוחות PivotTable ב-Excel 2003 יהיו זמינות בדוחות PivotTable ב- Excel 2010, כיוון שהגירסאות הקודמות של SQL Server Analysis Services אינן תומכות בבחירות משנה.

באפשרותך להשתמש באשף קוביית OLAP ליצירת קבצי OLAP ממקורות נתונים יחסיים. באמצעות תכונה זו, באפשרותך להוסיף מבנה נתונים הירארכי לנתונים יחסיים כדי שהנתונים היחסיים יוצגו בדוחות PivotTable ויאוחסנו בקובץ נפרד.

אשף קוביית OLAP אינו זמין עוד. כדי ליצור דוחות PivotTable המבוססים על נתונים יחסיים, באפשרותך לחבר את הנתונים היחסיים ישירות, או לייבא את הנתונים היחסיים לחוברת עבודה של Excel.

יש להשתמש באשף PivotTable ליצירת דוח PivotTable ובאשף PivotChart ליצירת דוח PivotChart.

אשף PivotTable ואשף PivotChart אינם זמינים עוד ברצועת הכלים של Office Fluent. במקום זאת, נעשה שימוש בפקודות הוסף PivotTable והוסף PivotChart כדי ליצור דוחות PivotTable או דוחות PivotChart בשלב אחד (הכרטיסיה הוספה, הקבוצה טבלאות, לחצן PivotTable).

ניתן עדיין להשתמש באשף PivotTable ובאשף PivotChart על-ידי הוספתם לסרגל הכלים לגישה מהירה או לקבוצה מותאמת אישית ברצועת הכלים. תכונות מוכרות מסוימות זמינות רק בעת שימוש באשפים, למשל שדות עמוד המוגדרים בשרת, האפשרות למטב את הזיכרון, היכולת ליצור דוח PivotTable המבוסס באופן ישיר על דוח PivotTable אחר, וטווחי איחוד מרובים.

תוויות מותאמות אישית ועיצוב פריטים אובדים בעת כיווץ תאים.

דוחות PivotTable משמרים התאמה אישית של פריטים (כגון תוויות מותאמות אישית ועיצוב פריטים) גם כאשר פריטים אלה אינם גלויים בדוח PivotTable באופן זמני.

בעת המרת חוברת עבודה מגירסה קודמת של Excel לתבנית הקובץ של Excel 2010, התוויות המותאמות אישית ועיצוב הפריטים מוחלים עם כיווץ שדות. תוויות מותאמות אישית תמיד גלויות בחוברת העבודה, גם אם השדות מוסרים מדוחות PivotTable ונוספים שוב במועד מאוחר יותר.

לקבלת מידע נוסף אודות החלפת תכונה שאינה נתמכת או שימוש בפתרון עקיף, עיין במאמרים הבאים:

לראש הדף

תכונות של פיתוח שאינן נתמכות

ב- Excel 97-2003

ב-Excel 2010

Microsoft Script Editor זמין בתפריט כלים ‏(כלים, מאקרו, Microsoft Script Editor) כך שניתן להשתמש בו לעריכת קבצי HTML.

השילוב עם Microsoft Script Editor הוסר מחבילת Microsoft Office 2010, ופירוש הדבר הוא שרכיבי איתור באגים בקובץ Script אינם זמינים עוד ב- Excel 2010. עם זאת, Microsoft Script Editor עדיין מותקן עם Office 2010 וניתן להשתמש ב-Microsoft Script Editor כתוכנית עצמאית לעריכת קבצי HTML.

לראש הדף

תבניות קובץ שאינן נתמכות

התמיכה בתבניות הקובץ הבאות בוטלה ב- Office 2010. לא תוכל לפתוח או לשמור חוברות עבודה בתבניות קובץ אלה.

תבניות קובץ שאינן נתמכות ב- Excel 2010

WK1, ALL(1-2-3)‎‎

WK4 (1-2-3‎)‎

WJ1 (1-2-3 Japanese) (*.wj1)‎

WJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)‎

WKS (1-2-3)‎

WKS (Works Japanese) (*.wks)‎

WK3, FM3(1-2-3)‎

WK1, FMT(1-2-3)‎

WJ2 (1-2-3 Japanese) (*.wj2)‎

WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)‎

DBF 2 (dBASE II)‎

WQ1 (Quattro Pro/DOS)‎

Microsoft Excel Chart (*.xlc)‎

התמיכה בתבניות הקובץ שלהלן השתנתה.

תבנית קובץ

ב-Excel 2010

Web Page ‎(*.‎htm; ‎*.‎html)‎

Office 2010 כבר לא מאחסן מידע אודות תכונות שהן ספציפיות ל- Excel בתבנית קובץ זו. באפשרותך לפתוח קובץ בתבנית זו, תוך שימור כל התכונות הספציפיות ל- Excel שנוצרו בגירסה קודמת של Excel. עם זאת, באפשרותך לשמור קובץ כזה (או כל חוברת עבודה אחרת) בתבנית זו למטרות פרסום בלבד.

Single File Web Page (*.mht; *.mhtml)‎

Office 2010 כבר לא מאחסן מידע אודות תכונות שהן ספציפיות ל- Excel בתבנית קובץ זו. באפשרותך לפתוח קובץ בתבנית זו, תוך שימור כל התכונות הספציפיות ל- Excel שנוצרו בגירסה קודמת של Excel. עם זאת, באפשרותך לשמור קובץ כזה (או כל חוברת עבודה אחרת) בתבנית זו למטרות פרסום בלבד.

לראש הדף

בדיקה אם קיימת בחוברת עבודה של Excel 2010 תאימות לגירסאות קודמות של Excel

כדי לוודא שלחוברת עבודה של Excel 2010 אין בעיות תאימות שיגרמו לאובדן משמעותי של פונקציונליות או לאובדן איכות מינימלי בגירסה קודמת של Excel, באפשרותך להפעיל את בודק התאימות. בודק התאימות מחפש בעיות תאימות פוטנציאליות ומסייע לך ביצירת דוח כדי שתוכל לפתור אותן.

חשוב    בעת העבודה על חוברת עבודה במצב תאימות, שבו חוברת העבודה היא בתבנית קובץExcel 97-2003 ‏(‎.xls) במקום בתבנית הקובץ החדשה של Excel 2010 המבוססת-XML ‏(‎.xlsx) או בתבנית קובץ בינארית (‎.xlsb), בודק התאימות פועל באופן אוטומטי בעת שמירת חוברת עבודה.

 1. ב- Excel 2010, פתח את חוברת העבודה שברצונך לבדוק עבורה תאימות.

 2. בכרטיסיה קובץ, לחץ על מידע.

 3. לחץ על לחצן בדוק אם יש בעיות ולאחר מכן לחץ על בדוק תאימות.

  תיבת הדו-שיח 'בודק התאימות'

 4. כדי לבדוק את תאימות חוברת העבודה בכל פעם בה אתה שומר אותה, בחר בתיבת הסימון בדוק תאימות בעת שמירת חוברת עבודה זו.

 5. כדי ליצור דוח בגליון עבודה נפרד של כל הבעיות הרשומות בתיבה תקציר, לחץ על העתק לגיליון חדש.

  עצה    אם האפשרות זמינה, תוכל ללחוץ על חיפוש כדי לאתר את הבעיות בחוברת העבודה או על תקן כדי לפתור בעיות פשוטות. עבור בעיות מורכבות יותר, לחץ על עזרה לקבלת מידע נוסף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×