קיבוץ או פירוק קבוצות של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים ב-Word 2007

במאמר זה

סקירה של קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטים

קיבוץ של צורות או אובייקטים

קיבוץ תמונות

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים

המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות

קיבוץ מחדש של צורות או אובייקטים

קיבוץ מחדש של תמונות

סקירה של קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטים

כדי לעבוד מהר יותר, באפשרותך לקבץ צורות, תמונות או אובייקט אחרים. קיבוץ מאפשר לך להפוך, לסובב, להעביר או לשנות את הגודל של כל הצורות או האובייקטים בו-זמנית, כאילו היו צורה אחת או אובייקט אחד. באפשרותך גם לשנות את התכונה של כל הצורות בקבוצה בו-זמנית, על-ידי שינוי צבע המילוי או הוספת צל, לדוגמה. לא ניתן להחיל על הקבוצה אפקטים כאילו הייתה אובייקט אחד, לכן אפקט כגון צל חל על כל הצורות או האובייקטים בקבוצה ולא על פריסת הקבוצה. באפשרותך לבחור פריט בתוך קבוצה ולהחיל עליו תכונה מבלי לפרק את קבוצת הצורות, או ליצור קבוצות בתוך קבוצות כדי לבנות ציורים מורכבים.

באפשרותך לפרק קבוצה של צורות בכל עת ולאחר מכן לקבץ אותן שוב.

חשוב על גרפיקת SmartArt כעל צורות המקובצות באופן אוטומטי עם מאפייני פריסה ספציפיים אוטומטיים. אם אתה ממיר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, כלי העיצוב הזמינים בכרטיסיות כלי SmartArt, לרבות הגלריות של הפריסות, שינוי הצבעים וסגנונות SmartArt, לא יהיו זמינים עוד. עם זאת, באפשרותך לעצב את הצורות השונות באמצעות האפשרויות שבכרטיסיה כלי ציור. לאחר המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר את הצורות בחזרה לגרפיקת SmartArt.

לראש הדף

קיבוץ של צורות או אובייקטים

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גזור והדבק את הצורות או האובייקטים שברצונך לקבץ על בד הציור.

 3. בחר את הצורות או האובייקטים האחרים שברצונך לקבץ.

  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת צורות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורות ללא טקסט, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • עבור צורות עם טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

   'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת צורה או אובייקט אחר.

 5. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מבד הציור.

 6. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערות  

  • לאחר קיבוץ צורות או אובייקטים אחרים, באפשרותך להמשיך ולבחור כל צורה או אובייקט נפרדים אחרים בקבוצה. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על הצורה או על האובייקט הנפרדים שברצונך לבחור.

  • לא ניתן לקבץ צורות ואובייקטים אחרים בין תוכניות שונות.

לראש הדף

קיבוץ תמונות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה שברצונך לקבץ ובתפריט קיצור, הצבע על גלישת טקסט.

 2. לחץ על ריבוע או על כל אפשרות אחרת שאינה בשורת הטקסט.

 3. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 4. גזור והדבק את התמונות שברצונך לקבץ על בד הציור.

 5. בחר את התמונות שברצונך לקבץ.

  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תמונות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 6. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

  תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תמונות'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה או אובייקט אחר.

 7. גרור את התמונות המקובצות מבד הציור.

 8. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערות  

  • לאחר קיבוץ תמונות או אובייקט אחרים, באפשרותך להמשיך ולבחור כל תמונה או אובייקט נפרדים אחרים בקבוצה. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על התמונה או האובייקט שברצונך לבחור.

  • לא ניתן לקבץ תמונות ואובייקטים אחרים בין תוכניות שונות.

לראש הדף

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים

כדי לפרק קבוצה של צורות או אובייקטים אחרים (לדוגמה, אם ברצונך להזיז קבוצה אך להשאיר צורה אחת במקום או לבצע שינויים מקיפים בצורה אחת מבלי לשנות את הצורות האחרות), בצע את הפעולות הבאות:

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גרור את הקבוצה שברצונך לפרק אל בד הציור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפרק קבוצה של צורות ללא טקסט או אובייקטים אחרים, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • עבור צורות עם טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

   'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לפרק קבוצה של תמונות, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן.

   תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תמונות'

 4. אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט, כלי תמונות, או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים.

 5. גרור את הצורות, התמונות או האובייקטים מבד הציור.

 6. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות

אם ברצונך להעניק לצורות של גרפיקת ה-SmartArt מראה מורכב או להשיג שליטה מלאה בשינוי הגודל או המיקום של צורות בגרפיקת ה-SmartArt, המר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות.

חשוב  לאחר המרת גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt. בעת המרה של גרפיקת SmartArt, לא ניתן לפרוס צורות באופן אוטומטי וכלי העיצוב הזמינים בכרטיסיות כלי SmartArt, לרבות הגלריות של הפריסות, שינוי הצבעים וסגנונות SmartArt, לא יהיו זמינים עוד. עם זאת, באפשרותך לעצב את הצורות באמצעות האפשרויות שבכרטיסיה כלי ציור.

 1. בחר את כל הצורות בגרפיקת ה-SmartArt.

  כדי לבחור את כל הצורות, לחץ על צורה ולאחר מכן הקש CTRL+A.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

 3. כדי להמיר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לחץ על אזור אחר במסמך ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

הערה  בעת המרה לצורות מגרפיקת SmartArt, כל צורה נפרדת הופכת לצורה מקובצת. לכן, עבור כל צורה בגרפיקת ה-SmartArt מקובצות שתי צורות בעת ההדבקה — צורה אחת עבור הטקסט והצורה השנייה עבור הגיאומטריה. אם הצורה שבגרפיקת ה-SmartArt לא כללה טקסט, ייתכן שיוצג בפניך גופן או גודל גופן שונה מהצורות האחרות כאשר תזין טקסט בצורה.

לראש הדף

קיבוץ מחדש של צורות או אובייקטים

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גרור את הצורות או האובייקטים שברצונך לקבץ מחדש אל בד הציור.

 3. בחר אחת מהצורות או אחד מהאובייקט שהיו חלק מקבוצה.

  אם המרת את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt או לקבץ אותן מחדש.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקבץ מחדש צורות ללא טקסט או אובייקטים אחרים, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לקבץ מחדש צורות עם טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן.

   'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 5. אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט, או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים.

 6. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מחדש מבד הציור.

 7. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

קיבוץ מחדש של תמונות

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גרור את התמונות או האובייקט שברצונך לקבץ מחדש אל בד הציור.

 3. בחר אחת מהתמונות או אחד מהאובייקטים שהיו חלק מקבוצה.

 4. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן.

  תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תמונות'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה או אובייקט אחר.

 5. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מחדש מבד הציור.

 6. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

חל על: Word 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

שנה שפה