קיבוץ או פירוק קבוצות של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים ב-Word 2007

במאמר זה

מבט כולל על קיבוץ צורות, תמונות ואובייקטים

קיבוץ של צורות או אובייקטים

קיבוץ תמונות

קיבוץ תמונה ותיבת טקסט

הוספת כיתוב לתמונה

פירוק קבוצות של צורות, תמונות או אובייקטים

המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות

קיבוץ מחדש של צורות או אובייקטים

קיבוץ מחדש של תמונות

מבט כולל על קיבוץ צורות, תמונות ואובייקטים

כדי לעבוד מהר יותר, באפשרותך לקבץ צורות, תמונות או אובייקטים אחרים. הקיבוץ מאפשר לך להפוך, לסובב, להעביר או לשנות גודל של כל הצורות או האובייקטים בו-זמנית, כאילו היו צורה אחת או אובייקט אחד. באפשרותך גם לשנות את התכונות של כל הצורות בקבוצה בו-זמנית, על-ידי שינוי צבע המילוי או הוספת צל, לדוגמה. לא ניתן להחיל אפקטים על הקבוצה כאילו הייתה אובייקט אחד, לכן אפקט כגון צל חל על כל הצורות או האובייקטים בקבוצה ולא על פריסת הקבוצה. באפשרותך לבחור פריט בתוך קבוצה ולהחיל תכונה מבלי לפרק את קיבוץ הצורות, או ליצור קבוצות בתוך קבוצות כדי לבנות ציורים מורכבים.

באפשרותך לפרק קבוצה של צורות בכל עת ולאחר מכן לקבצן מחדש מאוחר יותר.

חשוב על גרפיקת SmartArt כעל צורות המקובצות באופן אוטומטי עם מאפייני פריסה ספציפיים אוטומטיים. אם אתה ממיר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, כלי העיצוב הזמינים בכרטיסיות כלי SmartArt, לרבות הגלריות של הפריסות, שינוי הצבעים וסגנונות SmartArt, לא יהיו זמינים עוד. עם זאת, באפשרותך לעצב את הצורות השונות באמצעות האפשרויות שבכרטיסיה כלי ציור. לאחר המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר את הצורות בחזרה לגרפיקת SmartArt.

לראש הדף

קיבוץ של צורות או אובייקטים

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גזור והדבק את הצורות או האובייקטים שברצונך לקבץ בבד הציור.

 3. בחר את הצורות או אובייקטים אחרים שברצונך לקבץ.

  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת צורות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורות ללא טקסט, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.
   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • עבור צורות בעלות טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.
   'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת צורה או אובייקט אחר.

 5. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים אל מחוץ לבד הציור.

 6. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערות: 

  • לאחר קיבוץ צורות או אובייקטים אחרים, באפשרותך להמשיך ולבחור כל צורה או אובייקט נפרדים אחרים בקבוצה. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על הצורה או על האובייקט הנפרדים שברצונך לבחור.

  • לא ניתן לקבץ צורות ואובייקטים אחרים בין תוכניות שונות.

לראש הדף

קיבוץ תמונות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחת מהתמונות שברצונך לקבץ, ובתפריט קיצור, הצבע על גלישת טקסט.

 2. לחץ על ריבוע או על כל אפשרות אחרת שאינה בשורה עם טקסט.

 3. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 4. גזור והדבק את התמונות שברצונך לקבץ בבד הציור.

 5. בחר את התמונות שברצונך לקבץ.

  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תמונות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 6. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

  כלי תמונה, תמונת הכרטיסיה 'עיצוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה או אובייקט אחר.

 7. גרור את התמונות המקובצות מחוץ לבד הציור.

 8. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערות: 

  • לאחר קיבוץ של תמונות או אובייקטים אחרים, באפשרותך להמשיך ולבחור כל תמונה או אובייקט נפרדים בקבוצה. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על התמונה או על האובייקט הנפרדים שברצונך לבחור.

  • לא ניתן לקבץ תמונות ואובייקטים אחרים בין תוכניות מרובות.

לראש הדף

קיבוץ תמונה ותיבת טקסט

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה שברצונך לקבץ, ובתפריט קיצור, הצבע על גלישת טקסט.

 2. לחץ על ריבוע או על כל אפשרות אחרת שאינה בשורה עם טקסט.

 3. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 4. גזור והדבק את התמונה שברצונך לקבץ בבד הציור.

 5. גזור והדבק את תיבת הטקסט שברצונך לקבץ בבד הציור.

 6. בחר את התמונה ואת תיבת הטקסט שברצונך לקבץ.

  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תמונות ותיבות טקסט, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 7. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

  כלי תמונה, תמונת הכרטיסיה 'עיצוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה או אובייקט אחר.

 8. גרור את התמונה ותיבת הטקסט המקובצות מחוץ לבד הציור.

 9. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערות: 

  • לאחר קיבוץ התמונה ותיבת הטקסט, באפשרותך להמשיך לבחור כל אובייקט נפרד ולשנות אותו. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על התמונה או על תיבת הטקסט שברצונך לבחור.

  • לא ניתן לקבץ תמונות ואובייקטים אחרים בין תוכניות מרובות.

לראש הדף

הוספת כיתוב לתמונה

באפשרותך גם להוסיף כיתוב לתמונה ב- Office Word 2007 ללא שימוש בתיבת טקסט. בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה, ולאחר מכן בתפריט קיצור, הצבע על הוסף כיתוב.

 2. בחר את האפשרויות הרצויות, כגון טקסט קיים מראש, מיקום כיתוב ומספור אופציונלי, ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת תוכל לבחור את הכיתוב ולשנות את הטקסט ואת עיצוב הטקסט.

לראש הדף

פירוק קבוצות של צורות, תמונות או אובייקטים

כדי לפרק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים (לדוגמה, אם ברצונך להזיז קבוצה אך להשאיר צורה אחת במקום או לבצע שינויים מקיפים בצורה אחת מבלי לשנות את הצורות האחרות), בצע את הפעולות הבאות:

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גרור את הקבוצה שברצונך לפרק אל בד הציור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפרק קבוצה של צורות ללא טקסט או של אובייקטים אחרים, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן .
   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • עבור צורות בעלות טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.
   'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לפרק קבוצה של תמונות, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן .
   כלי תמונה, תמונת הכרטיסיה 'עיצוב'

 4. אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט, כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים.

 5. גרור את הצורות, התמונות או האובייקטים אל מחוץ לבד הציור.

 6. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות

אם ברצונך להעניק לצורות של גרפיקת ה-SmartArt מראה מורכב או להשיג שליטה מלאה בשינוי הגודל או המיקום של צורות בגרפיקת ה-SmartArt, המר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות.

חשוב: לאחר המרת גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt. בעת המרה של גרפיקת SmartArt, לא ניתן לפרוס צורות באופן אוטומטי וכלי העיצוב הזמינים בכרטיסיות כלי SmartArt, לרבות הגלריות של הפריסות, שינוי הצבעים וסגנונות SmartArt, לא יהיו זמינים עוד. עם זאת, באפשרותך לעצב את הצורות באמצעות האפשרויות שבכרטיסיה כלי ציור.

 1. בחר את כל הצורות בגרפיקת ה-SmartArt.

  כדי לבחור את כל הצורות, לחץ על צורה ולאחר מכן הקש CTRL+A.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

 3. כדי להמיר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לחץ על אזור אחר במסמך ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

הערה: בעת המרה לצורות מגרפיקת SmartArt, כל צורה נפרדת הופכת לצורה מקובצת. לכן, עבור כל צורה בגרפיקת ה-SmartArt, מקובצות שתי צורות בעת ההדבקה — צורה אחת עבור הטקסט והצורה השנייה עבור הגיאומטריה. אם הצורה שבגרפיקת ה-SmartArt לא כללה טקסט, ייתכן שיוצג בפניך גופן או גודל גופן שונה מהצורות האחרות כאשר תזין טקסט בצורה.

לראש הדף

קיבוץ מחדש של צורות או אובייקטים

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גרור את הצורות או האובייקטים שברצונך לקבץ מחדש אל בד הציור.

 3. בחר כל אחת מהצורות או כל אחד מהאובייקטים שהיו חלק מקבוצה.

  אם המרת את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt או לקבץ אותן מחדש.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקבץ מחדש צורות ללא טקסט או אובייקטים אחרים, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן .
   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לקבץ מחדש צורות בעלות טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן
   'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' .

 5. אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים.

 6. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מחדש אל מחוץ לבד הציור.

 7. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

קיבוץ מחדש של תמונות

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. גרור את התמונות או האובייקטים שברצונך לקבץ מחדש אל בד הציור.

 3. בחר כל אחת מהתמונות או כל אחד מהאובייקטים שהיו חלק מקבוצה.

 4. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן .

  כלי תמונה, תמונת הכרטיסיה 'עיצוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה או אובייקט אחר.

 5. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מחדש אל מחוץ לבד הציור.

 6. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×