פונקציות סטטיסטיות

הפונקציה

תיאור

AVEDEV

החזרת ממוצע הסטיות המוחלטות של נקודות נתונים מהממוצע שלהן

AVERAGE

החזרת הממוצע של הארגומנטים

AVERAGEA

החזרת הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

AVERAGEIF

החזרת הממוצע (ממוצע אריתמטי) של כל התאים בטווח העונים על קריטריון נתון

AVERAGEIFS

החזרת הממוצע (ממוצע אריתמטי) של תאים העונים על קריטריונים מרובים.

BETADIST

החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

BETAINV

החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

BINOMDIST

החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

CHIDIST

החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

CHIINV

החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

CHITEST

החזרת מבחן האי-תלות

CONFIDENCE

החזרת רווח בר-סמך עבור ממוצע של אוכלוסייה

CORREL

החזרת מקדם המתאם בין שתי ערכות נתונים

COUNT

ספירת כמות המספרים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COUNTA

ספירת כמות הערכים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COUNTBLANK

סופרת את מספר התאים הריקים בטווח

COUNTIF

סופרת את מספר התאים בטווח המקיימים קריטריון נתון.

COUNTIFS

סופרת את מספר התאים בטווח המקיימים קריטריונים מרובים.

COVAR

מחזירה את השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

CRITBINOM

החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

DEVSQ

החזרת סכום ריבועי הסטיות

EXPONDIST

החזרת ההתפלגות המעריכית

FDIST

החזרת התפלגות הסתברות F

FINV

החזרת ההופכי של התפלגות הסתברות F

FISHER

החזרת טרנספורמציית פישר

FISHERINV

החזרת ההופכי של טרנספורמציית פישר

FORECAST

החזרת ערך לאורך מגמה ליניארית

FREQUENCY

החזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכי

FTEST

החזרת התוצאה של מבחן F

GAMMADIST

החזרת התפלגות גאמא

GAMMAINV

החזרת ההופכי של התפלגות גאמא המצטברת

GAMMALN

החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית גאמא, Γ(x)‎

GEOMEAN

החזרת הממוצע הגיאומטרי

GROWTH

החזרת ערכים לאורך מגמה מעריכית

HARMEAN

החזרת הממוצע ההרמוני

HYPGEOMDIST

החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

INTERCEPT

החזרת נקודת החיתוך של קו הרגרסיה הליניארית

KURT

החזרת ה- kurtosis של ערכת נתונים

LARGE

החזרת ערך ה- k הגדול ביותר בערכת נתונים

LINEST

החזרת הפרמטרים של מגמה ליניארית

LOGEST

החזרת הפרמטרים של מגמה מעריכית

LOGINV

החזרת ההופכי של ההתפלגות הלוג-נורמלית

LOGNORMDIST

החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

MAX

החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים

MAXA

החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

MEDIAN

החזרת החציון של המספרים הנתונים

MIN

החזרת הערך המזערי ברשימת ארגומנטים

MINA

החזרת הערך המזערי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

MODE

החזרת הערך השכיח ביותר בערכת נתונים

NEGBINOMDIST

החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

NORMDIST

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

NORMINV

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

NORMSDIST

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

NORMSINV

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

PEARSON

החזרת מקדם המתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

PERCENTILE

החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

PERCENTRANK

החזרת הדירוג באחוזים של ערך בערכת נתונים

PERMUT

החזרת מספר התמורות עבור מספר נתון של אובייקטים

POISSON

החזרת התפלגות פואסון

PROB

החזרת ההסתברות שערכים בטווח נמצאים בין שני גבולות

QUARTILE

החזרת הרביעון של ערכת נתונים

RANK

החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

RSQ

החזרת ריבוע מקדם המתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

SKEW

החזרת מידת ההטיה של התפלגות

SLOPE

החזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניארית

SMALL

החזרת ערך ה- k הקטן ביותר בערכת נתונים

STANDARDIZE

החזרת ערך מנורמל

STDEV

הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

STDEVA

הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

STDEVP

חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

STDEVPA

חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

STEYX

החזרת השגיאה הסטנדרטית של ערך y החזוי עבור כל x ברגרסיה

TDIST

החזרת התפלגות t של סטודנט

TINV

החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

TREND

החזרת ערכים לאורך מגמה ליניארית

TRIMMEAN

החזרת הממוצע של חלקה הפנימי של ערכת נתונים

TTEST

החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

VAR

הערכת שונות בהתבסס על מדגם

VARA

הערכת שונות בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

VARP

חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

VARPA

חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

WEIBULL

החזרת התפלגות Weibull

ZTEST

החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

חל על: Excel 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה