מבט כולל על שיתוף נתונים ב- Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Excel Web App, זמינה ב- Windows Live או עם מומחה טכנולוגיות Microsoft SharePoint 2010, מספר המשתמשים יוכלו לערוך נתונים בגליון עבודה בדפדפן בבת אחת.
לקריאה בלוג או נסה את Office 365!

שיתוף נתוני Excel

קיימות דרכים רבות לשתף, לנתח ולהעביר מידע עסקי ונתונים ב- Microsoft Office Excel 2007. האופן שבו אתה בוחר לשתף נתונים תלוי בגורמים רבים, כולל האופן שבו ברצונך שאחרים כדי להציג או לעבוד עם הנתונים. לדוגמה, האם ברצונך לשמור מידע רגיש או חשוב מפני שינויים, או האם ברצונך לאפשר למשתמשים לשנות ולערוך את הנתונים? ייתכן שיהיה עליך לשתף נתונים עם משתמשים לא ש- Microsoft Office Excel או בעלי גירסאות שונות של Excel. אולי ברצונך רק לשתף גירסה קבועה של חוברת העבודה שבה בקלות שניתן לשלוח בדואר אלקטרוני או מודפס.

מאמר זה הוא מבט כולל הדן באופן שיתוף הנתונים ב- Excel, בדברים שאתה ואחרים זקוקים להם כדי להציג את הנתונים או לעבוד עמם ובמגבלות המשויכות לשיתוף נתונים. כמו כן, המאמר מכיל קישורים למאמרים מפורטים יותר.

במאמר זה

באמצעות Excel Services לשיתוף נתונים בעת שמירה על גירסה אחת של חוברת העבודה

שיתוף פעולה בחוברות עבודה המאוחסנות בשרת ניהול מסמכים

הפצת נתונים באמצעות דואר אלקטרוני, בפקס או על-ידי הדפסה

החלפת חוברות עבודה עם משתמשים שברשותם גירסאות קודמות של Excel

הפצת חוברות עבודה למשתמשים שאין ברשותם Excel

מתן אפשרות למשתמשים מרובים לערוך בו-זמנית חוברת עבודה

הפצת עותקים של חוברת עבודה ולאחר מכן מיזוג או איחוד נתונים מכל עותק

באמצעות Excel Services לשיתוף נתונים בעת שמירה על גירסה אחת של חוברת העבודה

אם יש לך גישה ל- Excel Services, חלק Microsoft Office SharePoint Server 2007 שיכול פועלים שירותי חישוב של Excel, באפשרותך לשמור חוברת עבודה בשרת זה כך שמשתמשים אחרים יוכלו לגשת כולה או חלקים של אותו בדפדפן.

לאחר שמירתם בשרת, חוברות עבודה מוצגים על-ידי Microsoft Office Excel Web Access. עם Excel Web Access, משתמשים יכולים להציג אינטראקציה עם חוברות עבודה בסביבת דפדפן מוכרת וכן לחשב, ליצור תמונות, לרענן נתונים ומסמכים חלץ ערכים מחוברות העבודה. חוברות עבודה יכולים לשמש גם בדוחות לוח מחוונים. (בדומה לוח מחוונים של רכב, דוח לוח מחוונים באופן חזותי מציגה נתונים קריטיים בטופס סיכום כדי שמשתמשים יוכלו להגיע את המידע הדרוש להם במבט חטוף.) בנוסף, משתמשים אינן הכרחיות ש- Microsoft Office Excel 2007 מותקן במחשב המקומי שלהם כדי להשתמש ב- Excel Web Access.

האיור הבא מדגים ב- Excel Web Access בדוח לוח מחוונים.

נתוני Excel בדוח לוח מחוונים

בעת שמירת חוברת עבודה ל- Excel Services, חוברת העבודה כולה ממוקם בשרת, אך באפשרותך לציין את החלקים של חוברת העבודה (כגון גליונות עבודה בודדים, טווחים בעלי שם או תרשימים) שברצונך להציג בדפדפן. באפשרותך גם להגדיר פרמטרים כדי לאפשר אינטראקציה על-ידי ציון תאים בודדים הניתנים לעריכה בגליון העבודה שניתן להציג. לדוגמה, באפשרותך לציין תאים שבו משתמשים יכולים להזין ערכים שבהם נעשה שימוש על-ידי נוסחאות בתאים אחרים ולאחר מכן המשתמשים יוכלו לראות את התוצאות המחושבות על-ידי Excel Services.

השתמש ב- Excel Services כדי לשתף את הנתונים כאשר:

 • יש לך גישה Excel Services, חלק Office SharePoint Server שיכול שבו פועלים שירותי חישוב של Excel.

 • ברצונך לשמור רק עותק אחד של חוברת עבודה או של גליון עבודה במיקום מרכזי ובטוח.

 • משתמשים צריכים לנתח, להכין תרשימים, לסובב ולקיים אינטראקציה עם נתונים על-ידי שימוש בדפדפן. אין צורך להתקין את Excel במחשבי המשתמשים.

 • ברצונך לסייע לאבטח ולהגן על מודלים של גליון עבודה ואת הנתונים מאכלס המודלים. באפשרותך להעניק למשתמשים הרשאות לתצוגה בלבד כך משתמשים יכולים להציג את גליון העבודה בדפדפן, אך לא יוכלו לקבל גישה גליון העבודה ישירות באמצעות Excel או בכל תוכנית לקוח אחרת. בנוסף, באפשרותך לקבוע את החלקים של גליון העבודה, המשתמשים המורשים להציג בדפדפן.

 • ברצונך להשתמש בחוברת עבודה בדוח לוח מחוונים בדף אינטרנט שבו באפשרותך להציג ולנתח במהירות מידע של פרוייקט חשוב.

 • ברצונך להשתמש בתכונות דיווח כדי להתריע בפני משתמשים על דוחות מעודכנים.

בנוסף, Excel Services מאפשרת למנהלים באופן ידני או באופן תיכנותי לנהל ולהפיץ מותאם אישית גליונות עבודה של Excel בשרת.

לקבלת מידע נוסף אודות שמירת וניהול של חוברות עבודה באמצעות Excel Services, חלק Office SharePoint Server, ראה שמירת חוברת עבודה ל- Excel Services.

לראש הדף

שיתוף פעולה בחוברות עבודה המאוחסנות בשרת ניהול מסמכים

כאשר ברצונך להפוך חוברת עבודה אחת או יותר לזמינה לשיתוף פעולה במיקום מרכזי, באפשרותך לשמור אותם בשרת ניהול מסמכים. שרת ניהול מסמכים מאפשר לך להשתמש בתכונות ניהול מסמכים, כגון זרימות עבודה אוטומטיות וספריות מסמכים משותפים, כדי הכנסה והוצאה של מסמכים. בנוסף, אם יש לך Windows SharePoint Services 3.0, באפשרותך לשמור את המסמך בסביבת עבודה משותפת כדי להקל עליך גם עבור משתמשים אחרים כדי לשתף פעולה במסמך ולשמור עותק מקומי של חוברת העבודה בסינכרון עם השינויים מהשרת.

שמירת חוברת עבודה בשרת ניהול מסמכים

באפשרותך לשמור חוברות עבודה בשרת ניהול מסמכים, כגון Windows SharePoint Services 3.0, כדי להעניק למשתמשים מיקום מרכזי כדי לשתף פעולה במסמכים לנצל תכונות ניהול מסמכים רבים המוצעות על-ידי מערכות שרת ניהול המסמכים.

שתף פעולה על-ידי שימוש בשרת ניהול מסמכים כאשר:

 • ברשותך גישה לשרת ניהול מסמכים.

 • משתמשים מותקן Excel כדי לפתוח ולהשתמש בחוברות עבודה משרת ניהול המסמכים.

 • ברצונך ליהנות מתכונות שרת ניהול המסמכים, כגון:

  • זרימת עבודה אוטומטית, המאפשרת למשתמשים העובדים על מסמך לקבל הודעה לגבי שלב העבודה שבו הם לוקחים חלק (סקירה, משוב, אישור וכן הלאה) וכדי שמשתמשים יוכלו לספק מידע ומומחיות כנדרש.

  • ספריות מסמכים שבהן באפשרותך לאחסן ולארגן חוברות עבודה.

  • הכנסה, הוצאה ועריכת גירסאות של חוברות עבודה.

  • תכונות ניהול ודיווח.

  • תכונות שיתוף פעולה, כגון אתרי סביבת עבודה של מסמך.

כדי לפרסם חוברת עבודה בשרת ניהול מסמכים, ודא כי בשרת ניהול מסמכים זמין, ולאחר מכן לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ לצד פרסום ולאחר מכן לחץ על שרת ניהול מסמכים. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בחר בשרת המיקום והשם של חוברת העבודה ולאחר מכן לחץ על שמור.

יצירת אתר סביבת עבודה של מסמך עם Windows SharePoint Services 3.0

אם ברצונך לשתף את חוברת העבודה באתר Windows SharePoint Services 3.0 ולאפשר למשתמשים אחרים לשתף פעולה בקלות בעת שתשמור עותק מקומי של חוברת העבודה בסינכרון עם שינויים, באפשרותך ליצור ולהשתמש אתר סביבת עבודה של מסמך.

אתר סביבת עבודה של מסמך הוא אזור המתארח על-ידי שרת Windows SharePoint Services 3.0 שבו משתמשים לשתף מסמכים ומידע, שומרים רשימות של נתונים רלוונטיים ולשמור זה מזה מעודכן על מצב פרוייקט מסוים.

שימוש באתר סביבת עבודה של מסמך כאשר:

 • יש לך גישה לשרת שבו פועל Windows SharePoint Services 3.0.

 • באפשרותך ליצור ולנהל האתר שבו תאחסן את המסמכים שלך, וברצונך להעניק למשתמשים המבקרים או משתמשים את הרמות השונות של אתר של הרשאות.

 • משתמשים מותקן Excel כדי לפתוח ולהשתמש בחוברות עבודה מהשרת.

 • ברצונך להשתמש ברשימת משימות כדי להקצות פריטים לביצוע עם תאריך יעד התאריכים עבור חברים באתר סביבת עבודה של מסמך. אם חבר אחר הקצה משימה עבורך, הניתנת לסימון אותו ברשימה משימות. כאשר חברי צוות אחרים פותחים את הרשימה משימות בחלונית סביבת עבודה של מסמך, הם יכולים לראות כי השלמת המשימה.

 • ברצונך להציג את שמות המשתמשים של החברים של אתר סביבת עבודה של מסמך ברשימה חברים. בחלונית סביבת עבודה של מסמך, פרטי קשר — כגון מצב פנוי או עסוק, מספר טלפון, ואת כתובת הדואר האלקטרוני — מאפיינים אחרים נכללים, כך שחברים יוכלו לשמור בקלות על קשר זה לזה. אם אתה משתמש בהעברת הודעות מיידיות, באפשרותך גם לראות את המצב המקוון של חברי אתר סביבת עבודה של מסמך.

 • ברצונך להשתמש בהתראות דואר אלקטרוני כדי להודיע לחברים על שינויים רשימה, פריט מסוים (כגון מצב פעילות) או מסמך באתר סביבת עבודה של מסמך.

יצירת אתר סביבת עבודה של מסמך מ- Excel, כדי לשמור חוברת עבודה באתר סביבת עבודה של מסמך זה, וודא שאתה יש Windows SharePoint Services 3.0 מותקנים וזמינים לשימוש ולאחר מכן לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ לצד פרסום ולאחר מכן לחץ על יצירת סביבת עבודה של מסמך. בחלונית המשימות, הקלד את השם שברצונך להעניק באתר סביבת עבודה של מסמך, ולאחר מכן הקלד או בחר את כתובת ה-URL עבור שרת האינטרנט שבו ברצונך לשמור את חוברת העבודה.

לראש הדף

הפצת נתונים באמצעות דואר אלקטרוני, בפקס או על-ידי הדפסה

הדרכים הנפוצות ביותר לשתף נתוני Excel הן על-ידי שליחת חוברות עבודה באמצעות דואר אלקטרוני, על-ידי שליחת חוברות עבודה בפקס ועל-ידי הדפסה והפצה של תדפיסים של חוברות עבודה. השתמש בדואר אלקטרוני, בפקס או בהדפסה כדי להפיץ חוברות עבודה כאשר:

 • יש לך תוכנית דואר אלקטרוני כגון Microsoft Office Outlook 2007.

 • יש ברשותך מכונת פקס או תוכנת פקס וחיבור אינטרנט.

 • יש ברשותך מדפסת וברצונך להשתמש או להפיץ תדפיסי נתונים למטרת הפניה.

שליחת חוברות עבודה באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך לשלוח חוברת עבודה מ- Excel או מתוכנית הדואר האלקטרוני שלך. כדי לשלוח חוברת עבודה מ- Excel, פתח את חוברת העבודה שברצונך לשלוח, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ ליד שלח ולאחר מכן לחץ על דואר אלקטרוני.

העברת חוברות עבודה בפקס

באפשרותך לשלוח בפקס חוברת עבודה מ- Excel אם אתה רשום אצל ספק שירותי פקס או אם ברשותך תוכנת פקס וחיבור אינטרנט או מודם פקס. כמו כן, באפשרותך להדפיס את חוברת העבודה ולאחר מכן לשלוח אותה בפקס באמצעות מכונת פקס.

כדי לשלוח בפקס חוברת עבודה מ- Excel, ודא שיש לך חיבור לאינטרנט הם שנרשמת אצל ספק פקס. פתח את חוברת העבודה המכילה את המידע כי אתה מעוניין פקס, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ ליד שלח ולאחר מכן לחץ על פקס אינטרנט.

הדפסת חוברות עבודה

באפשרותך להדפיס בקלות חוברת עבודה מ- Excel. לפני הדפסת חוברת עבודה המכילה כמויות גדולות של נתונים או תרשימים, באפשרותך לכוונן אותו במהירות בתצוגת פריסת עמוד כדי להשיג תוצאות בעלי מראה מקצועי. בתצוגה זו, באפשרותך לשנות את הפריסה והעיצוב של הנתונים האופן שבו באפשרותך לנסות בתצוגה רגילה. אך באפשרותך גם להשתמש בסרגלים כדי למדוד את הרוחב ואת הגובה של הנתונים, שינוי כיוון העמוד, להוסיף או לשנות כותרות עליונות וכותרות תחתונות, הגדרת השוליים עבור הדפסה, להסתיר או להציג את כותרות השורה והעמודה. לקבלת מידע נוסף אודות בתצוגת פריסת עמוד, ראה להשתמש בתצוגת פריסת עמוד כדי לכוונן עמודים לפני הדפסה.

לקבלת מידע נוסף אודות הדפסה מ- Excel, ראה הדפסת גליון עבודה או חוברת עבודה.

לראש הדף

החלפת חוברות עבודה עם משתמשים שברשותם גירסאות קודמות של Excel

כאשר ברצונך להחליף חוברות עבודה עם משתמשים אחרים שברשותם גירסאות קודמות של Excel, באפשרותך לשמור את חוברת העבודה בתבנית Excel 97-2003 (. xls) במקום Office Excel 2007 XML אחרת בתבנית בינארית (. xlsx או. xlsb) ולעבוד על המסמך במצב תאימות. מצב תאימות זמינה באופן אוטומטי בעת פתיחת חוברת עבודה של Excel 97-2003. הסימן החזותי מצב תאימות מופיע בפס הכותרת של התוכנית בעת עבודה בתבנית קובץ בגירסה קודמת.

מצב תאימות אוכף תאימות בין Microsoft Office Excel 2003, Excel 2002, Excel 2000, ומשחרר Office Excel 2007 על-ידי העלמת תכונות בתוך Office Excel 2007 היתה שעלולים להיות מוסיף תוכן אינה תואמת ל- Office קודמות. לדוגמה, בעת עבודה Office Excel 2007 מצב תאימות, מנגנון חדשות של יצירת תרשימים Microsoft Office system 2007 אינו זמין, אך באפשרותך להוסיף תרשימים על-ידי שימוש באותו מנגנון שהיה זמין בגירסאות קודמות, המבטיחה שבהם באפשרותך להחליף תרשימים בצורה חופשית.

בעת שמירת חוברת עבודה שפתוחה במצב תאימות, Excel מופעל באופן אוטומטי את בודק התאימות כדי לזהות בעיות תאימות אפשריות. אם אינך משתמש במצב תאימות, באפשרותך גם להשתמש בבודק התאימות כדי לסייע לך בעת שמירת חוברת עבודה בתבנית קובץ מהדורה 2007 של Office בתבנית קובץ של גירסה קודמת של Excel — לדוגמה, בעת המרת. xlsx (תבנית XML של Excel) ל-. xls (חוברת עבודה של Excel 97 – 2003). בודק התאימות יזהיר מפני כל תוכן בחוברת עבודה העלול להיות תואם קודמות מהדורות וכי לא לכן עשויים להיות מושפעים על-ידי המרת תבנית קובץ.

השתמש במצב תאימות כאשר:

 • ברצונך להפיץ עותקים של חוברת העבודה למשתמשים אחרים העובדים בגירסאות קודמות של Excel.

 • אתה צופה שמשתמשים אחרים ירצו לשנות או לטפל בנתונים שהפצת.

 • ברצונך שנמעני חוברת העבודה יוכלו להשתמש בתכונות Excel מוכרות לעבודה עם הנתונים.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן העבודה במצב תאימות, ראה שימוש Office Excel 2007 עם גירסאות קודמות של Excel.

לראש הדף

הפצת חוברות עבודה למשתמשים שאין ברשותם Excel

הוא דרך נהדרת כדי לאפשר למשתמשים שאין ברשותם Excel כדי להציג ולקיים אינטראקציה עם נתונים ב- Excel באמצעות Excel Services. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ב- Excel Services כדי לשתף את הנתונים תוך שמירה על גירסה אחת של חוברת העבודה.

אם אין לך גישה ל- Excel Services, עם זאת, באפשרותך להתקין תוספת כדי לשמור חוברת עבודה בתבנית PDF או XPS, באפשרותך לשמור חוברת עבודה לתבניות קובץ אחרות ולאחר מכן שלח אותו לכל הנמענים שלך באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או על-ידי שמירה של הקובץ בשיתוף רשת או שיתוף אינטרנט אליו יכולים המשתמשים לגשת.

הפצת גירסאות קבועות של נתונים להצגה ולהדפסה על-ידי שימוש בתבנית PDF או XPS

חשוב: באפשרותך לשמור כקובץ PDF או XPS מתוכנית Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת תמיכה עבור תבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

לאחר התקנת התוספת, באפשרותך לשמור נתוני Excel ל- PDF (Portable Document Format) או XPS (XML Paper Specification) לעצב להדפסה, רישום, ובדואר אלקטרוני. שמירת גליון עבודה כקובץ PDF או XPS מאפשר לך ללכוד מידע בצורה קלה להפצה שומרת על כל מאפייני העיצוב שלך, אך אינו דורש משתמשים אחרים ש- Excel כדי להציג או להדפיס את הפלט שלך.

שמור את גליון העבודה בתבנית PDF או XPS כאשר:

 • ברצונך להפיץ גירסאות קבועות של קבצים באמצעות דואר אלקטרוני או ברשת או בשרת אינטרנט.

 • ייתכן ש- Excel לא מותקן אצל נמעני הקובץ.

 • ברצונך שמשתמשים יוכלו להדפיס בקלות את המידע.

 • ברצונך שאף אחד לא ישנה את נתוני המקור.

 • אינך צופה עדכונים תכופים בנתונים.

לקבלת מידע נוסף אודות המרת חוברת העבודה ל- PDF או XPS, ראה שמירת קובץ בתבנית PDFושמירת קובץ בתבנית XPS.

הפצת חוברות עבודה בתבניות קובץ אחרות

באפשרותך לשמור חוברות עבודה של Excel בתבניות קובץ שונות כך לאלה שאין ברשותם Excel יוכלו לפתוח אותם במערכות יישומים או נתונים אחרים.

באפשרותך לשמור קבצי Excel כ- XML, קבצי טקסט, דפי אינטרנט (קבצי HTML) וקבצים אחרים. לקבלת רשימה של תבניות, באפשרותך לשמור, ראה תבניות קובץ נתמכים ב- Excel.

חשוב: לא כל התכונות של Excel יישמרו בעת שמירת תבניות קובץ אחרות. עיצוב לעתים קרובות אינה נשמרת ולאחר לעתים נוסחאות אינן נשמרות, בהתאם לתבנית. בנוסף, בעת שמירת בתבניות מסוימות, רק את הגיליון הפעיל נשמר. לכן, אם יש לך מספר גליונות עבודה בחוברת עבודה וברצונך לשמור את כל גליונות העבודה בתבנית מסוימת, עליך לשמור כל גליון עבודה בנפרד.

שמור חוברות עבודה בתבניות קובץ אחרות כאשר:

 • ברצונך לשתף את הנתונים אך לא בהכרח את העיצוב או את התכונות הייחודיות ל- Excel.

 • ברשותך מערכת מבוססת XML וברצונך להעביר נתונים על-ידי שימוש ב- XML.

 • דרושים לך קבצי טקסט פשוט לשימוש במערכות אחרות.

 • ברצונך להציב מידע באינטרנט ולשמור נתוני Excel כדף אינטרנט כדי לשלבם בתוך אתר האינטרנט שלך.

כדי לשמור בתבנית קובץ אחרת, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם. לחץ על החץ לצד הרשימה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על סוג קובץ ברשימה.

לקבלת מידע נוסף אודות שמירה בתבניות קובץ אחרות, ראה שמירת חוברת עבודה בתבנית קובץ אחרת.

לראש הדף

מתן אפשרות למשתמשים מרובים לערוך בו-זמנית חוברת עבודה

אם ברשותך חוברת עבודה שבה ברצונך לאפשר לאדם אחד או יותר להוסיף או לשנות נתונים בו-זמנית, באפשרותך להגדיר ולשמור את חוברת העבודה כ"משותפת" ולאחר מכן להפוך אותה לזמינה במיקום משותף ברשת (לא בשרת אינטרנט).

חלק מתיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה

השתמש בתכונה 'שיתוף חוברת עבודה' כאשר:

 • ברצונך שמשתמשים מרובים יוכלו לערוך בו-זמנית את הנתונים בחוברת עבודה אחת, ואינך מוטרד משינוי הנתונים המקוריים, כולל פעולות עריכה, הוספה ומחיקה.

 • ברשותך מיקום משותף זמין ברשת שבו באפשרותך לאחסן את חוברת העבודה ושאליו יש למשתמשים גישה.

  הערה: יותר ממשתמש אחד אין אפשרות לערוך שינויים בו-זמנית בחוברת עבודה משותפת המאוחסנת באתר Windows SharePoint Services 3.0. אם ברצונך לאחסן את חוברת העבודה באתר Windows SharePoint Services 3.0, עליך לעשות זאת רק לאחר השלמת ניסיון שיתוף הפעולה באמצעות שיתוף.

 • ברצונך לשמור רשומה של השינויים שנערכו בחוברת העבודה.

 • אינך צופה שינוי בתכונות הבאות, שלא ניתן לשנותן לאחר שיתוף חוברת עבודה: תאים ממוזגים, עיצוב מותנה, אימות נתונים, תרשימים, תמונות, אובייקטים (כולל אובייקטי ציור), היפר-קישורים, תרחישים, חלוקה לרמות, סיכומי ביניים, טבלאות נתונים, דוחות PivotTable, הגנה על חוברת העבודה וגליון העבודה ופקודות מאקרו.

חשוב: שמירת חוברת עבודה משותפת Office Excel 2007 בתבנית קובץ של גירסה קודמת מבטלת שיתוף חוברת העבודה, והיסטוריית מהדורה המתעדת ההתנגשויות והפתרונות. אם עליך לשמור את חוברת העבודה בתבנית של גירסה קודמת, ייתכן שתרצה לשמור עותק של היסטוריית תחילה.

בתור הבעלים של חוברת העבודה, באפשרותך להכינה לשיתוף על-ידי הזנה ועיצוב של הנתונים הדרושים. לאחר שסיימת, לחץ על שיתוף חוברת עבודה בקבוצה שינויים בכרטיסיה סקירה, בחר באפשרויות הרצויות ולאחר מכן שמור את חוברת העבודה במיקום משותף ברשת (לא בשרת אינטרנט) הזמין למשתמשים המיועדים. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על הגנה ושיתוף של חוברת עבודה בקבוצה שינויים בכרטיסיה סקירה כדי למנוע ממשתמשים אחרים לבטל את התכונה 'מעקב אחר שינויים' בחוברת העבודה.

תמונת רצועת הכלים של Excel

בכל פעם שבה נשמרת חוברת עבודה משותפת, מוצגים בפניך השינויים שנשמרו על-ידי משתמשים אחרים מהפעם האחרונה שבה שמרת את חוברת העבודה המשותפת. אם ברצונך לשמור את חוברת העבודה המשותפת פתוחה כדי לעקוב אחר ההתקדמות, יש ל- Excel אפשרות לעדכנך בשינויים באופן אוטומטי, במרווחי זמן קצובים שאתה תציין, עם או בלי לשמור את חוברת העבודה בעצמך.

בעת שמירת שינויים בחוברת עבודה משותפת, ייתכן שאדם אחר העורך את חוברת העבודה שמר שינויים באותם תאים. במקרה זה, השינויים מתנגשים ומוצגת בפניך תיבת דו-שיח לפתרון התנגשויות כך שיהיה באפשרותך לבחור אילו שינויים לשמור.

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרה ושימוש בחוברות עבודה משותפות, ראה שימוש בחוברת עבודה משותפת לשיתוף פעולה.

לראש הדף

הפצת עותקים של חוברת עבודה ולאחר מכן מיזוג או איחוד נתונים מכל עותק

הפצת חוברות עבודה ומיזוג שינויים מכל אחת מהן

כדי להפיץ עותקים של חוברת עבודה ולאחר מכן למזג שינויים מכמה העותקים, עליך להגדיר את חוברת העבודה כחוברת עבודה משותפת (ראה אפשר למשתמשים מרובים לערוך בו-זמנית חוברת עבודה). ההבדל הוא במקום לאחסן את חוברת העבודה במיקום אחד של מספר משתמשים לערוך, שבאפשרותך להפיץ עותקים של חוברת העבודה, אפשר למשתמשים לבצע שינויים ולאחר מכן לשלוח שחוברות העבודה ששונו בחזרה אליך. אחסן את חוברות העבודה במיקום אחד ולאחר מכן לחץ על השוואה ומיזוג חוברות עבודה. באפשרותך לסקור את השינויים, קבל את השינויים שברצונך לשמור ולהשתמש בחוברת עבודה ראשית אחת. כדי להוסיף את הפקודה השוואה ומיזוג חוברות עבודה לסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excel ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית. ברשימה בחר פקודות מתוך, לחץ על כל הפקודות, בחר השוואה ומיזוג חוברות עבודה, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.

השתמש בתכונה 'השוואה ומיזוג' כאשר:

 • ברצונך לאסוף קלט ממספר משתמשי מפתח, אך אתה מעוניין בשליטה רבה יותר על השינויים הנערכים ומתקבלים בגירסה המקורית.

 • אין ברצונך לאחסן את חוברת העבודה במיקום מרכזי אחד אליו יוכלו לגשת מספר משתמשים, אך ברצונך להפיץ עותקים של חוברת העבודה במקום זאת (בדואר אלקטרוני, לדוגמה).

 • ברצונך לשמור רשומות של השינויים שאישרת.

 • באפשרותך לקבל את המגבלות של חוברות העבודה המשותפות (עיין בסעיף אפשר למשתמשים מרובים לערוך בו-זמנית חוברת עבודה).

הפצת חוברות עבודה ואיחוד נתונים מגליונות עבודה מרובים

אם תגדיר לגליונות עבודה כדי לשלוח עותקים של גליונות עבודה אלה למשתמשים אחרים וביצעת פריסות זהות או דומות למלא, באפשרותך לסכם, דווח על התוצאות מכל אותם בגליון עבודה ראשי. לדוגמה, אם יש לך גליון עבודה המכיל נתוני הוצאות בחוברות עבודה עבור כל אחד משרדי אזוריות, באפשרותך לסכם איורים אלה לתוך גליון עבודה אחד של הוצאות החברה הבסיס.

דוגמה של איחוד נתונים

השתמש באיחוד נתונים כאשר:

 • ברצונך לאסוף קלט ממספר משתמשי מפתח ולרכז אותו בגליון עבודה ראשי אחד.

 • אין ברצונך לאחסן את חוברת העבודה במיקום מרכזי אחד אליו יוכלו לגשת מספר משתמשים, אך ברצונך להפיץ עותקים של חוברת העבודה במקום זאת (בדואר אלקטרוני, לדוגמה).

 • ברשותך או ברצונך ליצור גליונות עבודה דומים או זהים שמהם ניתן לבצע איחוד.

כדי לאחד נתונים, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים, לחץ על איחוד ולאחר מכן הקלד או בחר בהפניות לנתונים שברצונך לאחד.

תמונת רצועת הכלים של excel

ברשותך מספר אפשרויות לאיחוד נתונים. באפשרותך לאחד נתונים לפי:

מיקום     בחר באפשרות זו כאשר הנתונים בכל גליונות העבודה מסודרים בסדר ובמיקום זהים.

קטגוריה     בחר באפשרות זו כאשר הנתונים מאורגנים באופן שונה בכל גליון עבודה, אך מכיל באותה שורה ותוויות עמודה, שבו באפשרותך להשתמש כדי להתאים את הנתונים.

נוסחאות תלת-ממדיות     בחר באפשרות זו כאשר גליונות העבודה שעבורם אין תבנית עקבית. באפשרותך ליצור נוסחאות המפנות לתאים בכל טווח נתונים שתשלב. נוסחאות המפנות לתאים בגליונות עבודה מרובים נקראות נוסחאות תלת-ממדי.

לקבלת מידע נוסף, ראה איחוד נתונים בגליונות עבודה מרובים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×