יצירת תוכן עניינים או עדכון תוכן עניינים

עליך ליצור תוכן עניינים על-ידי החלת סגנונות כותרת — לדוגמה, כותרת 1, כותרת 2 וכותרת 3 — על הטקסט שברצונך לכלול בתוכן העניינים. Microsoft Word מחפש כותרות אלה ולאחר מכן מוסיף את תוכן העניינים למסמך שלך.

כאשר אתה יוצר תוכן עניינים בדרך זו, באפשרותך לעדכן אותו באופן אוטומטי בעת ביצוע שינויים במסמך.

Microsoft Word 2010 מספק גלריה של סגנונות תוכן עניינים אוטומטיים. סמן את ערכי תוכן העניינים ולאחר מכן לחץ על סגנון תוכן העניינים הרצוי מגלריית האפשרויות.

באפשרותך גם ליצור תוכן עניינים מותאם אישית עם האפשרויות שאתה בוחר וכל סגנון מותאם אישית שאתה מחיל באמצעות תיבת הדו-שיח תוכן עניינים.

לחלופין, באפשרותך להקליד תוכן עניינים באופן ידני.

הערה: מאמר זה מסביר כיצד להוסיף תוכן עניינים. הוא אינו עוסק ברשימות מקורות או רשימות איורים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הקלדת תוכן עניינים באופן ידני

יצירת תוכן עניינים באופן אוטומטי

הקלדת תוכן עניינים באופן ידני

באפשרותך להקליד ערכי תוכן עניינים ולהשתמש בטאבים כדי ליצור קווים מקווקווים, או מסלול נקודות, בין כל ערך למספר העמוד שלו. לקבלת דרך מהירה יותר ליצירת תוכן עניינים, ראה 'יצירת תוכן עניינים באופן אוטומטי'.

 1. הקלד את הערך הראשון.

 2. הקש TAB ולאחר מכן הקלד את מספר העמוד עבור הערך הראשון.

 3. בחר את תו עצירת הטאב.

  הערה:  אם אינך רואה את תו עצירת הטאב, לחץ על הכרטיסיה בית ולאחר מכן לחץ על הצג/הסתר בקבוצה פיסקה‏.

 4. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה.

 5. לחץ על טאבים.

 6. תחת מיקום עצירת טאב, הקלד את המיקום שבו ברצונך שיופיע מספר העמוד.

  הערה: כדי להציג את הסרגל כך שתוכל להקליד את מיקום השוליים הימניים, לחץ על לחצן הצג סרגל בראש פס הגלילה האנכי.

 7. תחת יישור, לחץ על לימין.

 8. תחת מסלול, לחץ על האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. הקש ENTER ולאחר מכן הקלד את הערך הבא.

 10. הקש TAB ולאחר מכן הקלד את מספר העמוד עבור הערך השני.

 11. חזור על פעולות אלה עד להשלמת תוכן העניינים שלך.

חשוב:  אם תבצע שינויים בכותרות או בעמודים במסמך שלך, יהיה עליך לעדכן את תוכן העניינים באופן ידני.

לראש הדף

יצירת תוכן עניינים באופן אוטומטי

הדרך הפשוטה ביותר ליצור תוכן עניינים היא להשתמש בסגנונות של כותרות מוכללים. באפשרותך גם ליצור תוכן עניינים המבוסס על הסגנונות המותאמים אישית שהחלת. לחלופין, באפשרותך להקצות את רמות תוכן העניינים לערכי טקסט בודדים.

סימון ערכים על-ידי שימוש בסגנונות כותרת מוכללים

 1. בחר את הטקסט שברצונך שיופיע בתוכן העניינים.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הקבוצה 'סגנונות'

  לדוגמה, אם בחרת טקסט אותו ברצונך לעצב ככותרת ראשית, לחץ על הסגנון הנקרא כותרת 1 בגלריית הסגנונות המהירים.

הערה: 

 • אם אינך מוצא את הסגנון הרצוי, לחץ על החץ כדי להרחיב את גלריית הסגנונות המהירים.

 • אם הסגנון הרצוי אינו מופיע בגלריית הסגנונות המהירים, הקש CTRL+SHIFT+S כדי לפתוח את חלונית המשימותהחל סגנונות. תחת שם סגנון, לחץ על הסגנון הרצוי.

יצירת תוכן עניינים מהגלריה

לאחר סימון הערכים עבור תוכן העניינים, אתה מוכן לבנות אותו.

 1. לחץ במקום בו ברצונך להוסיף את תוכן העניינים, בדרך כלל בתחילת המסמך.

 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על תוכן עניינים ולאחר מכן לחץ על סגנון תוכן העניינים הרצוי.

  הקבוצה 'תוכן עניינים'

  הערה: אם ברצונך לציין אפשרויות נוספות — לדוגמה, מספר רמות הכותרת שיש להציג — לחץ על הוסף תוכן עניינים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח תוכן עניינים. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות השונות, ראה עיצוב תוכן עניינים.

יצירת תוכן עניינים מותאם אישית

 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על תוכן עניינים ולאחר מכן לחץ על הוסף תוכן עניינים.

  הקבוצה 'תוכן עניינים'

 2. בתיבת הדו-שיח תוכן עניינים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את מספר רמות הכותרת המוצגות בתוכן העניינים, הזן את המספר הרצוי בתיבה ליד הצג רמות תחת כללי.

  • כדי לשנות את המראה הכללי של תוכן העניינים, לחץ על תבנית אחרת ברשימה תבניות. תוכל לראות כיצד הבחירה נראית באזורים הצגה לפני הדפסה ותצוגה מקדימה של דף אינטרנט.

  • כדי לשנות את סוג השורה שמופיע בין טקסט הערך למספר העמוד, לחץ על אפשרות ברשימה מסלול טאב.

  • כדי לשנות את אופן ההצגה של רמות כותרת בתוכן העניינים, לחץ על שינוי. בתיבת הדו-שיח סגנון, לחץ על הרמה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שינוי. בתיבת הדו-שיח שינוי סגנון, תוכל לשנות את הגופן, הגודל ושיעור הכניסה.

 3. כדי להשתמש בסגנונות מותאמים אישית בתוכן העניינים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  1. תחת סגנונות זמינים,אתר את הסגנון שהחלת על הכותרות במסמך.

  2. תחת רמת תוכן עניינים, לצד שם הסגנון, הזן מספר בין 1 ל- 9 כדי להצביע על הרמה שברצונך כי סגנון כותרת זה ייצג.

   הערה: הערה  אם ברצונך להשתמש בסגנונות מותאמים אישית בלבד, הסר את מספרי הרמות של הסגנונות המוכללים בתוכן העניינים, כגון כותרת 1.

  3. חזור על שלב 1 ושלב 2 עבור כל סגנון כותרת שברצונך לכלול בתוכן העניינים.

  4. לחץ על אישור.

 4. בחירת תוכן עניינים המתאימה לסוג המסמך:

  1. מסמך מודפס    אם אתה יוצר מסמך שהקוראים יקראו בדפים מודפסים, צור תוכן עניינים בו כל ערך מציין את הכותרת ואת מספר העמוד הוא היא מופיעה. באפשרות הקוראים לדפדף לעמוד הרצוי.

  2. מסמך מקוון    במסמך שייקרא בצורה מקוונת ב- Word, באפשרותך לעצב את הערכים בתוכן העניינים כהיפר-קישורים כך שקוראים יוכלו לעבור לכותרת על-ידי לחיצה על הערך שלה בתוכן העניינים.

עדכון תוכן עניינים

אם הוספת או הסרת כותרות או ערכי תוכן עניינים נוספים במסמך שלך, באפשרותך לעדכן במהירות את תוכן העניינים.

 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על עדכן רשימה.

  הקבוצה 'תוכן עניינים'

 2. לחץ על עדכן מספרי עמודים בלבד או עדכן את הרשימה כולה.

מחיקת תוכן עניינים

 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על תוכן עניינים.

  הקבוצה 'תוכן עניינים'

 2. לחץ על הסר תוכן עניינים.

לראש הדף

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×