יצירת תבנית חדשה

איזו פעולה ברצונך לבצע?

לימוד אודות תבניות

יצירת תבנית

הוספת פקדי תוכן לתבנית

הוספת טקסט מנחה לתבנית

שמירה והפצה של אבני בניין עם תבנית

הוספת הגנה לתבנית

לימוד אודות תבניות

תבנית היא סוג מסמך היוצר עותק משל עצמו בעת פתיחתו. ב- Microsoft Office Word 2007, תבנית יכולה להיות קובץ ‎.dotx, או שהיא יכולה להיות קובץ ‎.dotm (סוג קובץ ‎.dotm מאפשר לך להפוך פקודות מאקרו לזמינות בקובץ).

לדוגמה, תוכנית עסקית היא מסמך נפוץ הנכתב ב- Word. במקום ליצור את מבנה התוכנית העסקית מאפס, באפשרותך להשתמש בתבנית עם פריסת עמוד, גופנים, שוליים וסגנונות מוגדרים מראש. כל שעליך לעשות הוא לפתוח תבנית ולמלא את הטקסט והמידע הספציפיים למסמך שלך. בעת שמירת המסמך כקובץ ‎.docx או ‎.docm, תשמור את המסמך שלך בנפרד מהתבנית שעליה הוא מבוסס.

תבניות זהות למסמכים בכך שבאפשרותך לספק מקטעים מומלצים או טקסט נדרש לשימושם של אחרים, וכן פקדי תוכן כגון רשימה נפתחת מוגדרת מראש או סמל מסחרי מיוחד. באפשרותך להוסיף הגנה למקטע של תבנית או להחיל סיסמה על התבנית כדי לסייע בהגנה על התוכן של התבנית מפני שינויים.

תוכל למצוא תבניות של Word עבור רוב סוגי המסמכים ב- Microsoft Office Online. אם ברשותך חיבור לאינטרנט, לחץ על לחצן Office תמונת לחצן, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על קטגוריית התבניות הרצויה. לחלופין, באפשרותך ליצור תבניות משלך.

הערה   תבניות מובנות ומורכבות מאוד, כגון טופס הכנה למסים, עדיף יהיה ליצור בתוכנית ליצירת טפסים כגון Microsoft Office InfoPath 2007.

לראש הדף

יצירת תבנית

באפשרותך להתחיל במסמך ריק ולשמור אותו כתבנית, או שתוכל ליצור תבנית המבוססת על תבנית או מסמך קיימים.

התחלה עם תבנית ריקה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. לחץ על מסמך ריק ולאחר מכן לחץ על צור.

 3. שנה כרצונך את הגדרות השוליים, גודל העמוד וכיוון ההדפסה, הסגנונות והעיצובים האחרים.

  באפשרותך גם להוסיף טקסט מנחה, פקדי תוכן כגון בורר תאריכים וגרפיקה שברצונך שיופיעו בכל המסמכים החדשים שתבסס על התבנית.

 4. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 5. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, לחץ על Trusted Templates.

 6. תן לתבנית החדשה שם קובץ, בחר באפשרות Word Template ברשימה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה   באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 7. סגור את התבנית.

יצירת תבנית המבוססת על מסמך קיים

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתיחה.

 2. פתח את המסמך הרצוי .

 3. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 4. בצע את השינויים שברצונך שיופיע בכל המסמכים החדשים שתבסס על התבנית.

 5. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, לחץ על Trusted Templates.

 6. תן לתבנית החדשה שם קובץ, בחר באפשרות Word Template ברשימה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה   באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 7. סגור את התבנית.

יצירת תבנית חדשה המבוססת על תבנית קיימת

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. תחת תבניות, לחץ על חדש מתוך קיים.

 3. לחץ על תבנית הדומה לתבנית שברצונך ליצור ולאחר מכן לחץ על יצירת חדש.

 4. שנה כרצונך את הגדרות השוליים, גודל העמוד, כיוון העמוד, הסגנונות והעיצובים האחרים.

  באפשרותך גם להוסיף טקסט מנחה, פקדי תוכן כגון בורר תאריכים וגרפיקה שברצונך שיופיעו בכל המסמכים החדשים שתבסס על התבנית.

 5. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 6. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, לחץ על Trusted Templates.

 7. תן לתבנית החדש שם קובץ, לחץ על Word Template בתיבה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה   באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 8. סגור את התבנית.

לראש הדף

הוספת פקדי תוכן לתבנית

באפשרותך להציע גמישות לכל מי שישתמש בתבנית שלך על-ידי הוספה וקביעת התצורה של פקדי תוכן, כגון פקדי טקסט עשיר, תמונות, רשימות נפתחות או בוררי תאריכים.

לדוגמה, תוכל לספק לעמית לעבודה תבנית הכוללת רשימה נפתחת, אך עמיתיך ירצו להשתמש בערכת אפשרויות שונה ברשימה הנפתחת במסמך שהוא יפיץ תוך התבססות על התבנית שלך. כיוון שהרשית עריכה לרשימה נפתחת בעת הוספת פקד התוכן לתבנית, חברך לעבודה יוכל לשנות את התבנית במהירות ובקלות כדי שתענה על צרכיו.

הוספת פקדי תוכן

הערה   באפשרותך להוסיף פקדי תוכן גם למסמכים.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על סגור.

 2. לחץ על נפוץ.

 3. בחר בתיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה   רצועת הכלים מהווה רכיב של ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

 4. פתח את התבנית שאליה ברצונך להוסיף פקדי תוכן ולאחר מכן לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף פקד.

 5. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד התוכן שברצונך להוסיף למסמך או לתבנית שלך.

  לדוגמה, באפשרותך ללחוץ על טקסט עשיר כדי להוסיף פקד טקסט עשיר שיופיע בכל מסמך שנוצר באמצעות התבנית.

  הערה   אם פקדי תוכן אינם זמינים, ייתכן שפתחת מסמך שנוצר בגירסה קודמת של Word. כדי להשתמש בפקדי תוכן, עליך להמיר את המסמך לתבנית הקובץ של Word 2007 על-ידי לחיצה על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן, לחיצה על המרה ולאחר מכן לחיצה על אישור. לאחר שתמיר את המסמך, שמור אותו.

 6. בחר את פקד התוכן ולחץ על מאפיינים בקבוצה פקדים.

 7. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, בחר אם ניתן למחוק או לערוך את פקד התוכן כאשר מישהו משתמש בתבנית שלך.

 8. כדי להשאיר מספר פקדי תוכן או אפילו מספר פיסקאות טקסט יחד, בחר בפקדים או בטקסט ולאחר מכן לחץ על קבץ בקבוצה פקדים.

  לדוגמה, נניח שברשותך כתב-ויתור בן שלוש פיסקאות. אם תשתמש בפקודה קבץ כדי לקבץ את שלוש הפיסקאות, לא ניתן יהיה לערוך את כתב הויתור בן שלוש הפיסקאות וניתן יהיה למחוק אותן רק כקבוצה.

לראש הדף

הוספת טקסט מנחה לתבנית

לעתים כדאי לכלול הוראות מציינות מיקום עבור אופן המילוי של פקד תוכן מסוים שהוספת לתבנית. ההוראות יוחלפו בתוכן כאשר מישהו ישתמש בתבנית.

 1. בכרטיסיה מפתח, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב.

 2. אם עדיין לא הוספת פקד תוכן למסמך שלך, לחץ על המקום שבו ברצונך שהפקד יופיע ולאחר מכן לחץ על פקד.

  הערה   אם פקדי תוכן אינם זמינים, ייתכן שפתחת מסמך שנוצר בגירסה קודמת של Word. כדי להשתמש בפקדי תוכן, עליך להמיר את המסמך לתבנית הקובץ של Word 2007 על-ידי לחיצה על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן, לחיצה על המרה ולאחר מכן לחיצה על אישור. לאחר שתמיר את המסמך, שמור אותו.

 3. בכרטיסיה מפתח, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב.

 4. לחץ על פקד התוכן שאליו ברצונך להוסיף טקסט מציין מקום.

 5. ערוך את הטקסט מציין המקום ועצב אותו כרצונך.

  אם תוסיף פקד תוכן של תיבת טקסט וברצונך שהטקסט מציין המקום יעלם בעת הקלדת טקסט של מישהו אחר, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים ולאחר כן בחר בתיבת הסימון הסר פקד תוכן בעת עריכת תוכן.

לראש הדף

שמירה והפצה של אבני בניין עם תבנית

אבני בנין הן פיסות תוכן או חלקי מסמך לשימוש חוזר המאוחסנות בגלריות שאליהן ניתן לגשת ולהשתמש בהן שוב בכל עת. באפשרותך גם לשמור את אבני הבנין ולהפיץ אותן עם התבניות. לדוגמה, ייתכן שתיצור תבנית דוח שתספק למשתמשים בתבנית שלך שני סוגי מכתבי פתיחה לבחירה בעת יצירת דוח משלהם המבוסס על התבנית שלך.

 1. שמור וסגור את התבנית שעיצבת לפי רצונך בדיוק ושאליה ברצונך להוסיף אבני בנין עבור משתמשים בתבנית לבחירה.

 2. פתיחת התבנית

  אל תסגור את התבנית אליה ברצונך להוסיף אפשרויות אבני בניין עבור משתמשים בתבנית.

 3. צור את אבני הבנין שברצונך לספק למשתמשים בתבנית שלך.

  בעת מילוי המידע בתיבת הדו-שיח יצירת אבן בניין חדשה, בתיבה שמור ב ודא שלחצת על שם התבנית.

 4. הפץ את התבנית.

  בעת שליחת התבנית או הפיכתה לזמינה לאחרים, אבני הבניין ששמרת עם התבנית יהיו זמינות בגלריות שציינת.

לראש הדף

הוספת הגנה לתבנית

באפשרותך להוסיף הגנה לפקדי תוכן יחידים בתבנית כדי לסייע למנוע מחיקה או עריכה של פקד תוכן מסוים או קבוצה של פקדים, או שתוכל לסייע להגן על כל תוכן התבנית באמצעות סיסמה.

הוספת הגנה לחלקים של תבנית

 1. פתח את התבנית שברצונך להוסיף לה הגנה.

 2. בחר את פקדי התוכן או קבוצת הפקדים שבהם ברצונך להגביל שינויים.

 3. בכרטיסיה מפתח, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, תחת חסימה, בצע כל אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בתיבת הסימון אין אפשרות למחוק את פקד התוכן, המאפשרת לערוך תוכן של פקד אך הפקד עצמו לא ניתן למחיקה מהתבנית או ממסמך המבוסס על התבנית.

  • בחר בתיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן, המאפשרת לך למחוק את הפקד אך לא מאפשרת לך לערוך את התוכן בפקד.

   השתמש בהגדרה זו כשברצונך להגן על טקסט אם הוא לא כלול. לדוגמה, אם אתה כולל לעתים קרובות כתב ויתור, תוכל לסייע להבטיח שהטקסט ישאר כמו שהוא, ותוכל למחוק את כתב הויתור במסמכים בהם אין בו צורך.

הוספת הגנה לכל התכנים של תבנית

 1. פתח את התבנית שברצונך לסייע להגן עליה מפני שינויים.

 2. בכרטיסיה מפתח, בקבוצה הגנה, לחץ על הגן על מסמך ולאחר מכן לחץ על הגבל עיצוב ועריכה.

 3. בחלונית המשימות הגנת מסמך, תחת הגבלות עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר רק עריכה מסוג זה במסמך

 4. ברשימה של הגבלות עריכה, לחץ על ההגבלות הרצויות.

 5. כדי לבחור באפשרויות הגבלה אחרות, כגון קביעה מי יכול לקרוא ולשנות את המסמך, לחץ על הגבלת הרשאה.

  אפשרויות ההגבלה כוללות קביעת תאריך תפוגה עבור המסמך ומתן אפשרות למשתמשים להעתיק תוכן.

 6. תחת התחל אכיפה, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

 7. כדי להקצות סיסמה למסמך כדי שרק בודקים היודעים את הסיסמה יוכלו להסיר את ההגנה, הקלד סיסמה בתיבה הזן סיסמה חדשה (אופציונלי) ולאחר מכן אשר את הסיסמה.

  חשוב   אם תבחר לא להשתמש בסיסמה, כל אחד יוכל לשנות את הגבלות העריכה שלך.

לראש הדף

חל על: Word 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה