התאמה אישית של קיצורי מקשים

באפשרותך להתאים אישית קיצורי מקשים על-ידי הקצאת קיצורי מקשים (או מקשי קיצור) לפקודה, מאקרו, גופן, סגנון או סמל הנמצא בשימוש לעתים תכופות. באפשרותך גם להסיר קיצורי מקשים.

הקצאה או הסרה של קיצור מקשים באמצעות לוח המקשים

 1. במידת הצורך, הקש על מקש TAB כדי לעבור לחלונית התאם אישית את סרגל הכלים לגישה מהירה ואת קיצורי המקשים.

 2. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת התאמה אישית ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. בתיבה קטגוריות, הקש על חץ למטה או חץ למעלה כדי לבחור בקטגוריה המכילה את הפקודה או פריט אחר שברצונך להקצות לו קיצור מקשים, או להסיר ממנו קיצור מקשים, ולאחר מכן הקש SPACEBAR.

 4. הקש על מקש TAB כדי לעבור לתיבה פקודות.

 5. הקש על חץ למטה או חץ למעלה כדי לבחור בשם הפקודה או בפריט אחר שברצונך להקצות לו קיצור מקשים, או להסיר ממנו קיצור מקשים, ולאחר מכן הקש SPACEBAR.

  כל קיצור מקשים אשר מוקצה כעת לפקודה או לפריט אלה מופיע בתיבה מקשים נוכחיים.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקצאת קיצור מקשים

  הפעל קיצורי מקשים באמצעות CTRL או מקש פונקציה.

  1. לחץ על מקש TAB שוב ושוב עד שהסמן יופיע בתיבה הקש קיצור מקשים חדש.

  2. הקש על צירוף המקשים שאותו ברצונך להקצות. לדוגמה, הקש CTRL ומקש נוסף שבו ברצונך להשתמש.

  3. הסתכל על מוקצה כרגע ל: כדי לראות האם צירוף המקשים כבר מוקצה לפקודה או לפריט אחר. אם הצירוף כבר מוקצה, הקלד צירוף שונה.

   חשוב  הקצאה מחדש של צירוף מקשים, פירושה שאין באפשרותך להמשיך ולהשתמש בצירוף זה ליישום המטרה המקורית שהוקצתה לו. לדוגמה, הקשה על CTRL+B משנה את הטקסט הנבחר למודגש. אם תקצה מחדש את הצירוף CTRL+B לפקודה חדשה או לפריט אחר, לא תוכל להדגיש טקסט על-ידי הקשה על CTRL+B אלא אם כן תשחזר את הקצאות מקשי הקיצור להגדרות המקוריות שלהן על-ידי לחיצה על איפוס הכל.

  4. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד לבחירת הקצה ולאחר מכן הקש ENTER.

   הערה  אם אתה משתמש בלוח מקשים הניתן לתיכנות, ייתכן שצירוף המקשים CTRL+ALT+F8 כבר שמור לאתחול של תיכנות לוח מקשים.

  הסרת קיצור מקשים

  1. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד שהסמן יופיע בתיבה מקשים נוכחיים.

  2. הקש על חץ למטה או חץ למעלה כדי לבחור בקיצור המקשים שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש SPACEBAR.

  3. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד שתבחר באפשרות הסר ולאחר מכן הקש ENTER.

 7. הקש על מקש TAB שוב ושוב עד שתבחר בתיבה שמור שינויים ב:.

 8. הקש על חץ למטה או חץ למעלה כדי לסמן את שם המסמך או את התבנית הנוכחיים שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצור המקשים ולאחר מכן הקש ENTER.

הקצאה או הסרה של קיצור מקשים באמצעות העכבר

 1. בחלונית התאם אישית את סרגל הכלים לגישה מהירה ואת קיצורי המקשים, לחץ על התאמה אישית.

 2. בתיבה שמור שינויים ב:, לחץ על שם המסמך הנוכחי או על התבנית שבהם ברצונך לשמור את השינויים בקיצור המקשים.

 3. בתיבה קטגוריות, לחץ על הקטגוריה המכילה את הפקודה או פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

 4. בתיבה פקודות, לחץ על שם הפקודה או על פריט אחר שברצונך להקצות להם קיצור מקשים או להסיר מהם קיצור מקשים.

  כל קיצור מקשים המוקצה כעת לפקודה זו או לפריט אחר, מופיע בתיבה מקשים נוכחיים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקצאת קיצור מקשים

  הפעל קיצורי מקשים באמצעות CTRL או מקש פונקציה.

  1. בתיבה הקש קיצור מקשים חדש, הקש את צירוף המקשים שברצונך להקצות. לדוגמה, הקש CTRL וכן את המקש שבו ברצונך להשתמש.

  2. הסתכל על מוקצה כרגע ל: כדי לראות האם צירוף המקשים מוקצה כבר לפקודה או לפריט אחר. אם הצירוף כבר מוקצה, הקלד צירוף שונה.

   חשוב  הקצאה מחדש של מקשים, פירושה שאין באפשרותך להמשיך ולהשתמש בצירוף זה ליישום המטרה המקורית שהוקצתה לו. לדוגמה, הקשה על CTRL+B משנה את הטקסט הנבחר למודגש. אם תקצה מחדש את הצירוף CTRL+B לפקודה חדשה או לפריט אחר, לא תוכל להדגיש טקסט על-ידי הקשה על CTRL+B אלא אם כן תשחזר את הקצאות מקשי הקיצור להגדרותיהן המקוריות על-ידי לחיצה על איפוס הכל.

  3. לחץ על הקצה.

   הערה  אם אתה משתמש בלוח מקשים ניתן לתיכנות, ייתכן שצירוף המקשים CTRL+ALT+F8 כבר שמור לאתחול של תיכנות לוח מקשים.

  הסרת קיצור מקשים

  1. בתיבה מקשים נוכחיים, לחץ על קיצור המקשים שברצונך להסיר.

  2. לחץ על הסר.

חל על: Word 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

שנה שפה