הצגת מספרים כמספרי כרטיס אשראי

כאשר אתה מקליד מספר שמכיל למעלה מ-15 ספרות בתא בגליון נתונים, Microsoft Office Excel משנה את הספרות שלאחר המקום ה-15 לאפסים. בנוסף, Excel מציג את המספר בסימון מעריכי, תוך החלפת חלק מהמספר ב-E+n, כאשר E (אשר מסמל מעריך) כופל את המספר שלפניו ב-10 בחזקת n.

אם אתה יוצר תבנית מספר מותאמת אישית עבור מספר של כרטיס אשראי בן 16 ספרות (כגון, ################ או ####-####-####-####)‏, Excel עדיין משנה את הספרה האחרונה לאפס. כדי להציג כהלכה מספר כרטיס אשרי בן 16 ספרות במלואו, יש לעצב את המספר כטקסט.

מטעמי אבטחה, ניתן להסתיר את כל הספרות פרט לספרות האחרונות של מספר כרטיס אשראי באמצעות נוסחה הכוללת את הפונקציות CONCATENATE‏, RIGHT ו-REPT.

מה ברצונך לעשות?

הצגת מספרי כרטיס אשראי מלאים

הצגת הספרות האחרונות בלבד במספרי כרטיסי אשראי

הצגת מספרי כרטיס אשראי מלאים

 1. בחר את התא או את דוח PivotTable התאים שברצונך לעצב.

  כיצד לבחור תא או טווח

  כדי לבחור

  בצע זאת

  תא בודד

  לחץ על התא, או הקש על מקשי החיצים כדי לעבור לתא.

  טווח תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על מקשי החיצים, כדי להרחיב את הבחירה.

  בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החיצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

  טווח גדול של תאים

  לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי להפוך את התא האחרון לגלוי.

  כל התאים בגליון עבודה

  לחץ על לחצן בחר הכל.

  לחצן 'בחר הכל'

  כדי לבחור את כל גליון העבודה, באפשרותך גם להקיש CTRL+A.

  הערה   אם גליון העבודה מכיל נתונים, CTRL+A בוחר את האזור הנוכחי. הקשה על CTRL+A בפעם השנייה, גורמת לבחירת גליון העבודה כולו.

  תאים שאינם סמוכים או טווחים של תא

  בחר את התא הראשון או טווח תאים ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת תאים נוספים או טווחים.

  באפשרותך לבחור בנוסף את התא הראשון או טווח של תאים ולאחר מכן להקיש SHIFT+F8 כדי להוסיף תא שאינו סמוך או טווח לבחירה. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש SHIFT+F8 שוב.

  הערה   אין באפשרותך לבטל בחירת תא או טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה, מבלי לבטל את הבחירה כולה.

  שורה שלמה או עמודה שלמה

  לחץ על השורה או על כותרת העמודה.

  גליון עבודה המציג כותרת שורה וכותרת עמודה

  1. כותרת שורה

  2. כותרת עמודה

  באפשרותך לבחור גם תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+ מקש חץ (חץ ימני או חץ שמאלי עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  הערה   בשורה או בעמודה המכילה נתונים, CTRL+SHIFT+מקש חץ בוחרים את השורה או העמודה עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש. הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ בפעם השנייה, גורמת לבחירת כל השורה או כל העמודה.

  שורות או עמודות שאינן סמוכות

  גרור לאורך כותרות השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה; לאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת בחירת השורה או העמודה האחרונה.

  שורות או עמודות שאינן סמוכות

  לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירתך; לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

  התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

  בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL+ מקש חץ (חץ ימני או חץ שמאלי עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

  התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Excel של Microsoft Office

  הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

  הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכילה נתונים או עיצוב.

  תאים עד התא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה)

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+END כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

  תאים עד לתחילת גליון העבודה

  בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+HOME כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

  יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

  החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין ניתוח מה-אם לבין התא שעליו לחצת, הופך לבחירה החדשה.

  עצה   כדי לבטל בחירה של תאים, לחץ על תא בגליון העבודה.

  עצה   באפשרותך לבחור גם תאים ריקים ולאחר מכן להזין מספרים לאחר שאתה מעצב את התאים כטקסט. מספרים אלה יעוצבו כטקסט.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן שלצד מספר.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבה קטגוריה, לחץ על טקסט.

  הערה   אם האפשרות טקסט לא מופיעה, השתמש בפס הגלילה כדי לגלול אל סוף הרשימה.

עצה   כדי לכלול תווים אחרים (כגון קווים מפרידים) במספרים המאוחסנים כטקסט, באפשרותך לכלול אותם בעת הקלדת מספרי כרטיס האשראי.

לראש הדף

הצגת הספרות האחרונות בלבד במספרי כרטיסי אשראי

כאמצעי בטיחות נפוצים, מומלץ להציג רק את הספרות האחרונות של מספר כרטיס אשראי ולהחליף את יתר הספרות בכוכביות או בתווים אחרים. ניתן לעשות זאת על-ידי שימוש בנוסחה הכוללת את הפונקציות CONCATENATE‏, REPT ו-RIGHT.

בהליך שלהלן נעשה שימוש בנתונים לדוגמה כדי להראות כיצד ניתן להציג רק את ארבע הספרות האחרונות של מספר כרטיס אשראי. לאחר העתקת הנוסחה לגליון העבודה, באפשרותך לכווננה כדי להציג את מספרי כרטיסי האשראי שלך באופן דומה.

 1. צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 2. במאמר עזרה זה, בחר את הנתונים לדוגמה שלהלן ללא כותרות השורה והעמודה.

‎1‎

2

3

4‏

A

B

סוג

נתונים

מספר כרטיס אשראי

5555-5555-5555-5555

נוסחה

תיאור (תוצאה)

‎=CONCATENATE(REPT("****-",3), RIGHT(B2,4))‎

חזרה על מחרוזת הטקסט "‎****-‎" שלוש פעמים ושילוב התוצאה עם ארבע הספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי (‎****-****-****-5555‎)

 1. כיצד לבחור נתונים לדוגמה

  1. לחץ לפני הטקסט בתא A1 ולאחר מכן גרור את המצביע על-פני התאים לבחירת כל הטקסט.

  2. בחירת דוגמה מהעזרה

 2. כדי להעתיק את הנתונים שנבחרו, הקש CTRL+C.

 3. בגליון העבודה, בחר את תא A1.

 4. כדי להדביק את הנתונים שהעתקת, הקש CTRL+V.

 5. כדי להחליף בין הצגת התוצאה לבין הצגת הנוסחה שמחזירה את התוצאה, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ביקורת נוסחאות, לחץ על הצג נוסחאות.

  קיצור מקשים  ניתן גם להקיש CTRL+` (דגש Grave).

הערה   

לראש הדף

חל על: Excel 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה