הפעלת מאקרו

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קיימות מספר דרכים להפעיל מאקרו. תמיד ניתן להפעיל מאקרו באמצעות פקודת התפריט. בהתאם לאופן שבו המאקרו הוקצה לפעול, ייתכן שתוכל להפעילו על-ידי הקשה על מקש קיצור בשילוב CTRL או על-ידי לחיצה על לחצן של סרגל כלים או על אזור באובייקט, בפריט גרפיקה או בפקד. בנוסף, באפשרותך להפעיל את המאקרו אוטומטית בעת פתיחת חוברת עבודה.

הערה: בעת הגדרה של רמת אבטחת המאקרו ב- Microsoft Office Excel לאפשרות הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה, Excel יפעיל רק פקודות מאקרו בעלות חתימה דיגיטלית או המאוחסנות במיקום מהימן, כגון תיקיית ההפעלה של Excel. אם המאקרו שברצונך להפעיל אינו בעל חתימה דיגיטלית או שאינו ממוקם במיקום מהימן, באפשרותך לשנות באופן זמני את רמת האבטחה שהופכת את כל פקודות המאקרו לזמינות.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השינוי של הגדרות אבטחת מאקרו, ראה שינוי הגדרות אבטחת מאקרו ב- Excel.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הפעלת מאקרו

הפעלת מאקרו על-ידי הקשה על קישור מקשים בשילוב CTRL

הפעלת מאקרו על-ידי לחיצה על לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה

הפעלת מאקרו על-ידי לחיצה על אזור באובייקט גרפי

הפעלת מאקרו באופן אוטומטי בעת פתיחת חוברת עבודה

הפעלת מאקרו

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, בצע את הפעולות הבאות כדי להציג אותה:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. כדי להגדיר את רמת האבטחה באופן זמני כך שכל פקודות המאקרו יהפכו לזמינות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על אבטחת מאקרו.
   הקבוצה 'קוד' בכרטיסיה 'מפתחים'

  2. בקטגוריה הגדרות מאקרו, תחת הגדרות מאקרו, לחץ על הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, מאפשר הפעלת קוד העלול להיות מסוכן)ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. הערה: כדי לסייע במניעת הפעלה של קוד שעלול להיות מסוכן, אנו ממליצים שתחזור כדי להגדרה כלשהי מההגדרות ההופכות את כל פקודות המאקרו לזמינות לאחר סיום העבודה עם פקודות מאקרו. או מידע נוסף אודות כיצד לשנות את ההגדרות, ראה שינוי הגדרות אבטחת מאקרו ב- Excel.

 3. פתח את חוברת העבודה המכילה את המאקרו.

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על פקודות מאקרו.

 5. בתיבה שם המאקרו, לחץ על שם המאקרו שברצונך להפעיל.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי להפעיל מאקרו בחוברת עבודה של Excel, לחץ על הפעל.

   באפשרותך גם להקיש CTRL+F8 כדי להפעיל את המאקרו. באפשרותך להפסיק את ביצוע המאקרו על-ידי הקשת ESC.

  2. כדי להפעיל מאקרו מתוך מודול של Microsoft Visual Basic, לחץ על ערוך ולאחר מכן, בתפריט הפעל, לחץ על Run Sub/UserForm תמונת לחצן או הקש F5.

לראש הדף

הפעלת מאקרו על-ידי הקשה על קישור מקשים בשילוב CTRL

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, בצע את הפעולות הבאות כדי להציג אותה:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, בחר בתיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור..

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על פקודות מאקרו.

  הקבוצה 'קוד' בכרטיסיה 'מפתחים'

 3. בתיבה שם המאקרו, לחץ על המאקרו שברצונך להקצות לקיצור מקשים בשילוב CTRL.

 4. לחץ על אפשרויות.

 5. בתיבה קיצור מקשים, הקלד אות קטנה או רישית שבה ברצונך להשתמש.
  הערה    קיצור המקשים יעקוף כל מקש קיצור של Excel שווה ערך ברירת המחדל כאשר חוברת העבודה המכילה את המאקרו פתוחה. לקבלת רשימה של קיצורי מקשים בשילוב CTRL המוקצים כבר ב- Excel, ראה קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים של Excel.

 6. בתיבה תיאור, הקלד תיאור של המאקרו.

 7. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על ביטול.

לראש הדף

הפעלת מאקרו על-ידי לחיצה על לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה

.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן, ברשימה בחר פקודות מתוך, בחר באפשרות פקודות מאקרו.

 3. ברשימה, לחץ על המאקרו שברצונך ליצור ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 4. כדי לשנות את תמונת הלחצן של המאקרו, בחר את המאקרו בתיבה שבה נוסף ולאחר מכן לחץ על שנה.

 5. תחת סמל, לחץ על תמונת הלחצן שבה ברצונך להשתמש.

 6. כדי לשנות את שם המאקרו שמוצג בעת הנחת המצביע על הלחצן, בתיבה שם תצוגה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש.

 7. לחץ על אישור כדי להוסיף את לחצן המאקרו לסרגל הכלים לגישה מהירה.
  Quick access toolbar

 8. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על לחצן המאקרו.

לראש הדף

הפעלת מאקרו על-ידי לחיצה על אזור באובייקט גרפי

 1. בחוברת העבודה, בחר בפריט גרפיקה קיים, כגון תמונה, פריט מאוסף תמונות, צורה או פריט SmartArt.

 2. כדי ליצור נקודת מגע באובייקט הקיים, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות, בחר בצורה בה ברצונך להשתמש ולאחר מכן צייר צורה זו באובייקט הקיים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על נקודת המגע שיצרת ולאחר מכן לחץ על הקצאת מאקרו בתפריט קיצור.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להקצות מאקרו קיים לאובייקט הגרפי, לחץ פעמיים על המאקרו או הזן את שמו בתיבה שם המאקרו.

  • כדי להקליט מאקרו חדש שברצונך להקצות לאובייקט הגרפי הנבחר, לחץ על רשומה. לאחר שתסיים להקליט את המאקרו, לחץ על עצור הקלטה תמונת לחצן בכרטיסיה מפתחים בקבוצה קוד.

באפשרותך גם ללחוץ על עצור הקלטה תמונת לחצן בצד הימני של שורת המצב.

 • כדי לערוך מאקרו קיים, לחץ על שם המאקרו בתיבה שם המאקרו ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 • לחץ על אישור.

 • בחוברת העבודה, בחר בנקודת המגע.

  פעולה זו מציגה את כלי ציור ומוסיפה את הכרטיסיה עיצוב.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' בכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי ציור'

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על החץ לצד מילוי צורה ולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  • לחץ על החץ לצד מיתאר צורה לאחר מכן לחץ על ללא מיתאר.

לראש הדף

הפעלת מאקרו באופן אוטומטי בעת פתיחת חוברת עבודה

אם תקליט מאקרו ותשמור אותו בשם "Auto_Open", המאקרו יופעל בכל פעם שתפתח את חוברת העבודה המכילה את המאקרו. דרך נוספת להפעיל את המאקרו באופן אוטומטי בעת פתיחת חוברת העבודה היא לכתוב פרוצדורה של Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)‎ באירוע Open של חוברת העבודה באמצעות עורך עורך Visual Basic. האירוע Open הוא אירוע מוכלל של חוברת העבודה המפעיל את קוד המאקרו שלו בכל פעם שאתה פותח את חוברת העבודה.

יצירת מאקרו מסוג Auto_Open

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, בצע את הפעולות הבאות כדי להציג אותה:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת עבודה עם Excel ויישומי Office אחרים, בחר בתיבת הסימון כלי מפתחים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. כדי להגדיר את רמת האבטחה באופן זמני כך שכל פקודות המאקרו יהפכו לזמינות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על אבטחת מאקרו.

   הקבוצה 'קוד' בכרטיסיה 'מפתחים'

  2. בקטגוריה הגדרות מאקרו, תחת הגדרות מאקרו, לחץ על הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ; מאפשר הפעלת קוד העלול להיות מסוכן) ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: כדי לסייע למנוע הפעלת קוד שעלול להיות מסוכן, אנו ממליצים שתחזור להגדרה כלשהי מההגדרות ההופכות את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות לאחר סיום העבודה עם פקודות מאקרו.

 3. אם ברצונך לשמור את המאקרו עם חוברת עבודה מסוימת, פתח את חוברת עבודה זו תחילה.

 4. על מפתחלשונית, בנוסף קודקיבוץ, לחץ על הקלטת מאקרו.

 5. בתיבה שם המאקרו, הקלד Auto_Open.

 6. ברשימה אחסן מאקרו ב, בחר את חוברת העבודה שבה ברצונך לאחסן את המאקרו.

  עצה: אם ברצונך שהמאקרו יהיה זמין בכל פעם שתשתמש ב- Excel, בחר חוברת מאקרו אישית. בעת בחירת חוברת מאקרו אישית, Excel יוצר חוברת עבודה מוסתרים המאקרו האישית (personal. xlsb), אם היא עדיין אינה קיימת, ושומר את המאקרו בחוברת עבודה זו. ב- Windows Vista, חוברת עבודה זו נשמרת בתיקיה name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart C:\Users\user. ב- Microsoft Windows XP, חוברת עבודה זו נשמרת בתיקיה C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. חוברות עבודה בתיקיה XLStart נפתחים באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel. אם אתה מעוניין מאקרו בחוברת המאקרו האישית לפעול באופן אוטומטי בחוברת עבודה אחרת, עליך גם לשמור חוברת עבודה זו בתיקיה XLStart כך שתי חוברות העבודה נפתחים בעת הפעלת Excel.

 7. לחץ על אישור ולאחר מכן בצע את הפעולות שברצונך להקליט.

 8. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על עצור הקלטה תמונת לחצן .

  באפשרותך גם ללחוץ על עצור הקלטה תמונת לחצן בצד הימני של שורת המצב.

  הערות: 

  • אם בחרת לשמור את המאקרו בחוברת עבודה זו או בחוברת עבודה חדשה בשלב 6, שמור או העבר את חוברת העבודה לתוך אחת מתיקיות XLStart.

  • הקלטת מאקרו מסוג Auto_Open כוללת את המגבלות הבאות:

   • אם חוברת העבודה שבה ברצונך לשמור את המאקרו מסוג Auto_Open מכילה כבר פרוצדורה של VBA באירוע Open, הפרוצדורה של VBA עבור האירוע Open תעקוף את כל הפעולות במאקרו מסוג Auto_Open.

   • המערכת מתעלמת ממאקרו מסוג Auto_Open כאשר חוברת עבודה נפתחת באופן תוכניתי באמצעות פעולת השירות Open.

   • מאקרו מסוג Auto_Open מופעל לפני פתיחת כל חוברת עבודה אחרת. לפיכך, אם תקליט פעולות שברצונך ש- Excel יבצע בחוברת העבודה גיליון1 המוגדרת כברירת מחדל או בחוברת עבודה הנטענת מהתיקיה XLStart, המאקרו מסוג Auto_Open ייכשל בעת הפעלה מחדש של Excel, כיוון שהמאקרו מופעל לפני פתיחת חוברת העבודה המוגדרת כברירת מחדל וחוברת העבודה של האתחול.

    אם תיתקל במגבלות אלה, במקום להקליט מאקרו מסוג Auto_Open, עליך ליצור פרוצדורה של VBA עבור האירוע Open, כמתואר בסעיף הבא במאמר זה.

יצירת פרוצדורה של VBA עבור האירוע Open של חוברת עבודה

הדוגמה הבאה עושה שימוש באירוע Open לשם הפעלת מאקרו בעת פתיחת חוברת העבודה.

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, בצע את הפעולות הבאות כדי להציג אותה:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת עבודה עם Excel ויישומי Office אחרים, בחר בתיבת הסימון כלי מפתחים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. כדי להגדיר את רמת האבטחה באופן זמני כך שכל פקודות המאקרו יהפכו לזמינות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על אבטחת מאקרו.
   הקבוצה 'קוד' בכרטיסיה 'מפתחים'

  2. בקטגוריה הגדרות מאקרו, תחת הגדרות מאקרו, לחץ על הפוך את כל פקודות המאקרו לזמינות (לא מומלץ, מאפשר הפעלת קוד העלול להיות מסוכן)ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: כדי לסייע למנוע הפעלת קוד שעלול להיות מסוכן, אנו ממליצים שתחזור להגדרה כלשהי מההגדרות ההופכות את כל פקודות המאקרו לבלתי זמינות לאחר סיום העבודה עם פקודות מאקרו.

 3. שמור וסגור את כל חוברות העבודה הפתוחות.

 4. פתח את חוברת העבודה שאליה ברצונך להוסיף את המאקרו או צור חוברת עבודה חדשה.

 5. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על Visual Basic.

 6. בחלון Project Explorer, באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ThisWorkbook ולאחר מכן לחץ על הצג קוד.

  עצה: אם חלון Project Explorer אינה גלויה, בתפריט תצוגה, לחץ על Project Explorer.

 7. ברשימה אובייקט מעל החלון קוד, בחר באפשרות חוברת עבודה.

  פעולה זו תיצור באופן אוטומטי פרוצדורה ריקה עבור האירוע Open כגון:

  1. Workbook_open () משנה פרטית

  2. End Sub

 8. הוסף את שורות הקוד הבאות לפרוצדורה:

  1. Workbook_open () משנה פרטית

   1. תאריך MsgBox

   2. Worksheets("Sheet1"). Range("A1"). ערך = תאריך

  2. End Sub

 9. עבור ל- Excel ושמור את חוברת העבודה בחוברת עבודה תואמת מאקרו.

 10. סגור את חוברת העבודה ופתח אותה מחדש. כאשר תפתח שוב את הקובץ, Excel יפעיל את הפרוצדורהWorkbook_Open, המציגה את התאריך הנוכחי בתיבת הודעה.

 11. לחץ על אישור בתיבת ההודעה.

  שים לב שתא A1 בגיליון1 מכיל גם הוא את התאריך כתוצאה מהפעלת הפרוצדורה Workbook_Open.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×