הפיכת השימוש בשפות אחרות בתוכניות Office שלך לזמין

באפשרותך לשנות את שפות העריכה, התצוגה, תיאורי המסך והעזרה בתוכניות Microsoft Office לשפות שונות. השפות הזמינות תלויות בגירסת השפה של Microsoft Office ובכל ערכת שפה, ערכת ממשק שפה או שפות תיאורי מסך נוספות המותקנות במחשב. אם השפה של כלי ההגהה, התצוגה או העזרה שבה אתה מעוניין אינה זמינה, ייתכן שתצטרך להשיג ולהתקין ערכת שפה או ערכת ממשק שפה. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הגדרת שפת העריכה המהווה ברירת מחדל

האם כלי ההגהה שלך במצב "לא מותקן"?

הגדרת שפת ברירת המחדל עבור תצוגה ועזרה

הגדרת הסדר של שפות התצוגה והעזרה

איזו שפת תצוגה נמצאת בשימוש בכל תוכנית של Office?

בחירת שפת תיאורי המסך ב- Office

הגדרת שפת העריכה המהווה ברירת מחדל

שפת העריכה כוללת את פריסת לוח המקשים ואת כלי ההגהה עבור אותה שפה. כלי ההגהה כוללים תכונות ספציפיות לשפה, כגון מילונים עבור בדיקת איות ודקדוק או לחצני כיוון פיסקה.

 1. פתח תוכנית של Microsoft Office, כגון Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות עריכה, בחר בשפת העריכה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על שם השפה שברצונך להגדיר כשפת ברירת המחדל ולחץ על קבע כברירת מחדל.

 4. לאחר ששינית את שפת העריכה המהווה ברירת מחדל, עליך לסגור את כל תוכניות Office ולאחר מכן לפתוח אותן שוב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.

  הערות  

  • לאחר שינוי שפת ברירת המחדל, עליך לסגור את כל התוכניות של Office ולאחר מכן לפתוח אותן שוב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.

  • אם תצורת המחשב אינה מוגדרת כראוי עבור שפת העריכה שהוספת, ייתכן שיצוין לא זמין או לא מותקן בעמודות פריסת לוח מקשים או הגהה. אם אחת מהתראות אלה מופיעה, ראה מה המשמעות של 'לא זמין' או 'לא מותקן'?

  • כדי להפוך אפשרויות ספציפיות לשפה לזמינות, כגון לחצני המרת הנגול הנג'ה וצירוף תווים, עליך להפוך שפת עריכה הכוללת אפשרויות אלה לזמינה.

האם כלי ההגהה שלך במצב "לא מותקן"?

אם גירסת השפה של Office שברשותך אינה כוללת את כלי ההגהה עבור השפה הרצויה, ייתכן שיהיה עליך להשיג ערכת שפה או ערכת ממשק שפה.

 • כדי לעבור לאינטרנט ולהשיג ערכת שפה, לחץ על לא מותקן.

לקבלת מידע נוסף אודות ההודעה "לא מותקן" של כלי ההגהה, ראה מה המשמעות של 'לא זמין' או 'לא מותקן'?

לראש הדף

הגדרת שפת ברירת המחדל עבור תצוגה ועזרה

שפות התצוגה והעזרה הן השפות שבהן נעשה שימוש ב- Office עבור רכיבי תצוגה, כגון פריטי תפריט, פקודות וכרטיסיות, בנוסף לשפת התצוגה של קובץ העזרה.

 1. פתח תוכנית של Microsoft Office, כגון Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות תצוגה ועזרה, בחר את השפה שברצונך להשתמש בה.

הגדרת הסדר של שפות התצוגה והעזרה

סדר השפות ברשימות התצוגה והעזרה הוא הסדר שבו Microsoft Office משתמש בשפות. לדוגמה, אם סדר שפות התצוגה שלך הוא ספרדית <ברירת מחדל>, גרמנית ויפנית, והכלים עבור השפה הספרדית הוסרו מהמחשב שלך, גרמנית תהפוך לשפת התצוגה המהווה ברירת מחדל.

באפשרותך לקבוע ששפות התצוגה והעזרה יתאימו לשפת מערכת ההפעלה, או להשתמש בשפות שונות עבור מערכת ההפעלה, התצוגה והעזרה.

איזו שפת תצוגה נמצאת בשימוש בכל תוכנית של Office?

אם אתה משתמש בשפות מרובות וביצעת התאמה אישית של Office כך שיתאים לאופן שבו ברצונך לעבוד, באפשרותך לסקור את כל תוכניות Office ולבדוק איזו שפה היא שפת התצוגה המהווה ברירת מחדל.

 • בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות תצוגה ועזרה, לחץ על הצג שפות תצוגה המותקנות עבור כל תוכנית של Microsoft Office‏.

לראש הדף

בחירת שפת תיאורי המסך ב- Office

תיאורי מסך הם חלונות מוקפצים קטנים המספקים עזרה תלוית-הקשר קצרה כאשר אתה מציב את הסמן על רכיב תצוגה, כגון לחצן, כרטיסיה, פקד תיבת דו-שיח או תפריט. הגדרת שפת תיאורי המסך בתוכנית אחת של Office מגדירה את השפה עבור כל תוכניות Office שהתקנת.

הערה    תכונה זו זמינה בתוכניות Office הבאות בלבד: Excel,‏ OneNote,‏ Outlook,‏ PowerPoint,‏ Publisher,‏ Visio ו- Word.

 1. פתח תוכנית של Microsoft Office, כגון Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, תחת בחירת שפת תיאורי מסך, בחר את שפת תיאורי המסך.

  הערות  

  • אם השפה הרצויה אינה מופיעה ברשימה, ייתכן שיהיה עליך להוסיף שירותי שפה נוספים. לחץ על כיצד אוכל לקבל שפות נוספות של תיאורי מסך מ- Office.com?‏ ולאחר מכן בצע את הוראות ההורדה וההתקנה.

  • לאחר שתתקין שפת תיאורי מסך חדשה, היא תהפוך לשפת תיאורי המסך המהווה ברירת מחדל.

לקבלת מידע נוסף אודות תיאורי מסך, ראה הצגה או הסתרה של תיאורי מסך.

לראש הדף

חל על: Language Preferences 2007, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 Standardהאם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה