הורדה, התקנה, קביעת תצורה או הסרת התקנה של ערכת ממשק שפה של Microsoft Office

ערכות ממשק שפה מאפשרות לך לשנות את שפת התצוגה של תוכניות Microsoft Office המותקנות במחשב שלך. לקבלת אפשרויות שפה מקיפות יותר, ייתכן שיהיה עליך לרכוש ולהוריד ערכת שפה. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת הצורך בערכת שפה, ערכת ממשק שפה או ערכת הגהה.

מה ברצונך לעשות?

הורדה והתקנה של ערכת ממשק שפה

קביעת תצורה של ערכת ממשק שפה

הסרת התקנה של ערכת ממשק שפה

מידע נוסף

הורדה והתקנה של ערכת ממשק שפה

 1. בדף הורדות של ערכת ממשק שפה (LIP)‏, לחץ על השפה הרצויה של ערכת ממשק השפה.

  חשוב  עליך להתקין את הגירסה של ערכת ממשק השפה המתאימה לגירסת Office שברשותך. לדוגמה, אם אתה משתמש ב- Office 2010, עליך להתקין את ערכת ממשק השפה של Office 2010. גירסת 2003 של ערכת ממשק השפה אינה פועלת עם Office 2010.

 2. לאחר שתנותב מחדש לדף ההורדה של השפה המתאימה, לחץ על הורד, בצע את ההוראות ולאחר מכן לחץ על התקן.

  חשוב  ההרחבה 'רכיב אימות של Windows מקורי' חייבת להיות מותקנת במחשב שלך. אם ההרחבה אינה מותקנת, לחצן הורד משתנה ללחצן המשך. עליך להשלים את תהליך האימות לפני שתוכל להתקין את ערכת ממשק השפה.

 3. לאחר השלמת תהליך האימות, לחץ על הפעל כדי להוריד את הקובץ למחשב שלך. אם אתה משתמש ב- Windows Vista, ייתכן שהרשאות המשתמש שלך יידרשו שתלחץ על המשך לאחר הורדת התוכנה.

 4. בחר בתיבת הסימון כדי לקבל את הסכם הרשיון של Microsoft ולאחר מכן לחץ על אישור.

לאחר סיום ההתקנה, מופיעה תיבת דו-שיח של אישור.

לראש הדף

קביעת תצורה של ערכת ממשק שפה

לאחר התקנת התוכנה של ערכת ממשק השפה, עליך לקבוע את התצורה של Microsoft Office 2010 עבור העדפות השפה החדשה שלך.

חשוב  יש לסגור את כל מוצרי Office כדי שהשינויים שלך ייכנסו לתוקף.

 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על Microsoft Office, לחץ על כלי Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על הגדרות השפה של Office 2010.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות עריכה, ודא שכלי ההגהה עבור שפה של ערכת ממשק השפה מותקנים וכן ששפת לוח המקשים מוגדרת כזמינה. באפשרותך לשנות את שפת ברירת המחדל עבור כל תוכניות Microsoft Office על-ידי שינוי שפת העריכה, התצוגה והעזרה בתיבת דו-שיח זו. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת העדפות השפה של העריכה, התצוגה או העזרה.

לראש הדף

הסרת התקנה של ערכת ממשק שפה

לאחר הסרת ההתקנה של ערכת ממשק שפה, רכיבי התצוגה אינם זמינים עוד עבור שפה זו. עם זאת, השפה ממשיכה להופיע בתיבת הדו-שיח הגדרת שפת הגהה ולוח המקשים עדיין זמין.

ב- Windows 7

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית.

 2. בתיבת הדו-שיח הסר התקנה של תוכנית או שנה תוכנית, גלול אל השפה של Microsoft Office Language Interface Pack 2007 שברצונך להסיר את התקנתה, לחץ על ערכת ממשק השפה, לחץ על הסר התקנה ולאחר מכן בצע את ההוראות.

ב- Windows Vista (תצוגת קטגוריה)

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית.

  הערה  בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על תוכניות ותכונות.

 2. בתיבת הדו-שיח הסר התקנה של תוכנית או שנה תוכנית, בחר את השפה של Microsoft Office Language Interface Pack 2010 שברצונך להסיר את התקנתה, לחץ על הסר התקנה ולאחר מכן בצע את ההוראות.

ב- Windows XP (תצוגה קלאסית)

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר תוכנית.

  הערה  בתצוגת קטגוריה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

 2. בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות, בחר את השפה שלMicrosoft Office Language Interface Pack 2010 שברצונך להסיר את התקנתה, לחץ על הסר התקנה ולאחר מכן בצע את ההוראות.

לראש הדף

מידע נוסף

ערכות ממשק שפה

ערכות שפה

ערכות ממשק שפה

לראש הדף

חל על: PowerPoint 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2007, Word 2007, OneNote 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, Excel 2010, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2007, Word 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2007, Excel 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה