הוספת תיבת סימון, לחצן אפשרויות או לחצן דו-מצבי לגליון עבודה

באפשרותך להשתמש בתיבת סימון, לחצן אפשרויות או לחצן דו-מצבי לציון אפשרויות בחירה אחת מתוך כמה (בינאריות).

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד אודות תיבות סימון, לחצני אפשרויות ולחצנים דו-מצביים

הוספת תיבת סימון (פקד טופס)

הוספת תיבת סימון (פקד ActiveX)

הוספת לחצן אפשרויות (פקד טופס)

הוספת לחצן אפשרויות (פקד ActiveX)

הוספת לחצן דו-מצבי (פקד ActiveX)

למד אודות תיבות סימון, לחצני אפשרויות ולחצנים דו-מצביים

תיבת סימון    להפעלה או כיבוי של ערך המציין בחירה מנוגדת שלא משתמעת לשתי פנים. באפשרותך לבחור יותר מתיבת סימון אחת בכל פעם בגליון עבודה או בתיבת קבוצה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתיבת סימון ליצירת טופס הזמנה המכיל רשימה של פריטים זמינים, או להשתמש בה ביישום מעקב מלאי להצגה אם פריט כלשהו אינו כלול עוד במלאי.

תיבת סימון (פקד טופס)

דוגמה לפקד תיבת סימון של סרגל כלים בטפסים

תיבת סימון (פקד ActiveX)

דוגמה לפקד ActiveX מסוג תיבת סימון

לחצן אפשרויות    למתן אפשרות בודדת מתוך סדרה מוגבלת של אפשרויות המבטלות זו את זו. לחצן אפשרויות (או לחצן רדיו) כלול בדרך כלל בתיבת קבוצה או במסגרת. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בלחצן אפשרויות בטופס הזמנה כך שהמשתמש יוכל לבחור גודל אחד מתוך טווח גדלים כגון קטן, בינוני, גדול או גדול במיוחד. לחלופין, ניתן להשתמש בו למבחר אפשרויות משלוח כגון קרקע, מהיר או לילה.

לחצן אפשרויות (פקד טופס)

דוגמה לפקד לחצן אפשרויות של סרגל כלים בטפסים

לחצן אפשרויות (פקד ActiveX)

דוגמה לפקד ActiveX מסוג לחצן אפשרויות

לחצן דו-מצבי    לציון מצב כגון כן/לא או פועל/כבוי. הלחצן משנה את מצבו בין זמין ולא זמין בעת הלחיצה עליו. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בלחצן דו-מצבי למעבר בין מצב עיצוב למצב עריכה, או בתור חלופה לתיבת סימון.

הערה   הלחצן הדו-מצבי אינו זמין כפקד טופס אלא רק בתור פקד ActiveX.

לחצו דו-מצבי (פקד ActiveX)

דוגמה לפקד ActiveX מסוג לחצן דו-מצבי

לראש הדף

הוספת תיבת סימון (פקד טופס)

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, הצג אותה.

  הצגת הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה   רצועת הכלים היא רכיב של PerformancePoint Planning Server.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על הוסף ולאחר מכן, תחת פקדי טופס, לחץ על תיבת סימון תמונת לחצן.

  controls group

 3. לחץ על המיקום בגליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של הפקד תופיע.

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים לחצן 'ערוך קוד'.

  עצה   באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד ולאחר מכן ללחוץ על עיצוב פקד.

  כדי לציין את מאפייני הפקד, בצע את הפעולות הבאות:

  1. תחת ערך, ציין את המצב ההתחלתי של תיבת הסימון באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

   • כדי להציג תיבת סימון המלאה בסימן ביקורת, לחץ על מסומנת. סימן ביקורת מציין שתיבת הסימון נבחרה.

   • כדי להציג תיבת סימון ריקה, לחץ על לא מסומנת.

   • כדי להציג תיבת סימון המלאה בהצללה, לחץ על מעורבת. הצללה מציינת שילוב של מצבי בחירה ואי-בחירה; לדוגמה, כאשר יש בחירה מרובה.

  2. בתיבה קישור לתא, הזן הפניה לתא המכיל את המצב הנוכחי של תיבת הסימון:

   • כאשר תיבת הסימון נבחרת, התא המקושר מחזיר ערך TRUE.

   • כאשר תיבת הסימון אינה נבחרת, התא המקושר מחזיר ערך FALSE.

    הערה   כאשר התא המקושר ריק, Microsoft Office Excel מפרש את מצב תיבת הסימון בתור FALSE.

   • אם מצב תיבת הסימון הוא מעורב, התא המקושר מחזיר ערך שגיאה ‎#N/A.

    השתמש בערך המוחזר בנוסחה כדי להגיב למצב הנוכחי של תיבת הסימון.

    לדוגמה, טופס סקר נסיעות מכיל שתי תיבות סימון בשם אירופה ואוסטרליה בתיבת קבוצה בשם מקומות שבהם ביקרת. שתי תיבות סימון אלה מקושרות לתאים C1 (עבור אירופה) ו- C2 (עבור אוסטרליה).

    כאשר משתמש בוחר בתיבת הסימון אירופה, הנוסחה הבאה בתא D1 מחזירה את "Traveled in Europe" בתור ערך:

‎‎=IF(C1=TRUE,"Traveled in Europe","Never traveled in Europe")‎

כאשר המשתמש מנקה את תיבת הסימון אוסטרליה, הנוסחה הבאה בתא D2 מחזירה את "Never traveled in Australia" בתור ערך:

‎‎=IF(C2=TRUE,"Traveled in Australia","Never traveled in Australia")‎

אם ישנם שלושה מצבים להערכה (מסומנת, לא מסומנת ומעורבת) באותה קבוצת אפשרויות, באפשרותך להשתמש בפונקציות CHOOSE או LOOKUP באופן דומה.

הערה   לא ניתן לשנות את גודל תיבת הסימון בתוך הפקד והמרחק שלה מהטקסט המשויך אליה

לראש הדף

הוספת תיבת סימון (פקד ActiveX)

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, הצג אותה.

  הצגת הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה   רצועת הכלים היא רכיב של PerformancePoint Planning Server.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על הוסף ולאחר מכן, תחת פקדי ActiveX, לחץ על תיבת סימון תמונת לחצן.

  controls group

 3. לחץ על המיקום בגליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של תיבת הסימון תופיע.

 4. כדי לערוך את פקד ה- ActiveX, ודא כי אתה נמצא במצב עיצוב. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, הפעל את מצב עיצוב תמונת לחצן.

 5. כדי לציין את מאפייני הפקד, בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים לחצן 'ערוך קוד'.

  עצה   באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד ולאחר מכן ללחוץ על מאפיינים.

  תיבת הדו-שיח מאפיינים מופיעה. לקבלת מידע מפורט אודות כל מאפיין, בחר במאפיין ולאחר מכן הקש F1 כדי להציג נושא בתבנית טופס של משתמש. באפשרותך גם להקליד את שם המאפיין בתיבה Search בעזרה של Visual Basic. הסעיף הבא מסכם את המאפיינים הזמינים.

  סיכום מאפיינים לפי קטגוריות פונקציונליות

אם ברצונך לציין

השתמש במאפיין זה

כללי:

אם הפקד נטען בעת פתיחת חוברת העבודה (התעלמות עבור פקדי ActiveX).

AutoLoad ‏(Excel)

אם הפקד יכול לקבל את המוקד ולהגיב לאירועים שיוצר המשתמש.

Enabled (טופס)

אם הפקד ניתן לעריכה.

Locked (טופס)

שם הפקד.

Name (טופס)

אופן הצירוף של הפקד לתאים שמתחתיו (ציפה חופשית, העברה ללא שינוי גודל או העברה ושינוי גודל).

Placement ‏(Excel)

אם הפקד ניתן להדפסה.

PrintObject ‏(Excel)

אם הפקד גלוי או מוסתר.

Visible (טופס)

טקסט:

מיקום הפקד ביחס לכיתוב שלו (שמאל או ימין).

Alignment (טופס)

תכונות גופן (מודגש, נטוי, גודל, קו חוצה, קו תחתון ומשקל).

Bold, ‏Italic, ‏Size, ‏StrikeThrough, ‏Underline, ‏Weight (טופס)

טקסט תיאורי בפקד המזהה או מתאר אותו.

Caption (טופס)

אופן יישור הטקסט בפקד (לשמאל, למרכז, לימין).

TextAlign (טופס)

אם תוכן הפקד גולש באופן אוטומטי בסוף השורה.

WordWrap (טופס)

נתונים ואיגוד:

הטווח המקושר לערך הפקד.

LinkedCell ‏(Excel)

התוכן או המצב של הפקד.

Value (טופס)

גודל ומיקום:

אם גודל הפקד משתנה באופן אוטומטי להצגת כל התוכן.

AutoSize (טופס)

הגובה או הרוחב בנקודות.

Height, ‏Width (טופס)

המרחק בין הפקד לשוליים השמאליים או העליונים של גליון העבודה.

Left, ‏Top (טופס)

עיצוב:

את צבע הרקע.

BackColor (טופס)

את סגנון הרקע (שקוף או אטום).

BackStyle (טופס)

את צבע הקדמה.

ForeColor (טופס)

אם יש לפקד צל.

Shadow ‏(Excel)

את המראה החזותי של הגבול (שטוח, מוגבה, שקוע, חרוט או מחוספס).

SpecialEffect (טופס)

תמונה:

מפת הסיביות להצגה בפקד.

Picture (טופס)

מיקום התמונה ביחס לכיתוב שלה (שמאל, למעלה, ימין וכן הלאה).

PicturePosition (טופס)

לוח מקשים ועכבר:

מקש הקיצור עבור הפקד.

Accelerator (טופס)

סמל עכבר מותאם אישית.

MouseIcon (טופס)

סוג המצביע המוצג כאשר המשתמש ממקם את העכבר מעל לאובייקט מסוים (לדוגמה, סטנדרטי, חץ, מצביע I).

MousePointer (טופס)

ספציפי לתיבת סימון:

קבוצה של לחצני אפשרויות המבטלים זה את זה.

GroupName (טופס)

אם משתמש יכול לציין מצב Null עבור הפקד מתוך ממשק המשתמש.

TripleState (טופס)

הערה   לא ניתן לשנות את גודל תיבת הסימון בתוך הפקד והמרחק שלה מהטקסט המשויך אליה.

לראש הדף

הוספת לחצן אפשרויות (פקד טופס)

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, הצג אותה.

  הצגת הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה   רצועת הכלים היא רכיב של PerformancePoint Planning Server.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על הוסף ולאחר מכן, תחת פקדי טופס, לחץ על לחצן אפשרויות תמונת לחצן.

  controls group

 3. לחץ על המיקום בגליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של לחצן האפשרויות תופיע.

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים לחצן 'ערוך קוד'.

  עצה   באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד ולאחר מכן ללחוץ על עיצוב פקד.

  כדי להגדיר את מאפייני הפקד, בצע את הפעולות הבאות:

  1. תחת ערך, ציין את המצב ההתחלתי של לחצן האפשרויות באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

   • כדי להציג לחצן אפשרויות שנבחר, לחץ על מסומן.

   • כדי להציג לחצן אפשרויות שלא נבחר, לחץ על לא מסומן.

  2. בתיבה קישור לתא, הזן הפניה לתא המכיל את המצב הנוכחי של לחצן האפשרויות.

   התא המקושר מחזיר את מספר לחצן האפשרויות שנבחר בקבוצת אפשרויות. השתמש באותו תא מקושר עבור כל האפשרויות בקבוצה. לחצן האפשרויות הראשון מחזיר 1, לחצן האפשרויות השני מחזיר 2 וכן הלאה. אם קיימות שתי קבוצות אפשרויות או יותר באותו גליון עבודה, השתמש בתא מקושר אחר עבור כל קבוצת אפשרויות.

   השתמש במספר המוחזר בנוסחה כדי להגיב לאפשרות שנבחרה.

   לדוגמה, טופס כוח אדם, עם תיבת קבוצה בשם Job type, מכיל שני לחצני אפשרויות בשם Full-time ו- Part-time המקושרים לתא C1. לאחר שהמשתמש בוחר אחת משתי האפשרויות, הנוסחה הבאה בתא D1 מחזירה את "משרה מלאה" בתור ערך אם נבחר לחצן האפשרויות הראשון או את "משרה חלקית" אם נבחר לחצן האפשרויות השני.

‎‎=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")‎

אם יש שלוש אפשרויות או יותר להערכה באותה קבוצת אפשרויות, באפשרותך להשתמש בפונקציות CHOOSE או LOOKUP באופן דומה.

הערות  

 1. ניתן גם לערוך את מאפייני הפקד על-ידי בחירת הפקד ולחיצה על מאפייני פקד לחצן 'ערוך קוד' בסרגל הכלים טפסים.

 2. לא ניתן לשנות את גודל לחצן האפשרויות בתוך הפקד והמרחק שלו מהטקסט המשויך אליו.

הערה   כדי לראות דוגמה של לחצני אפשרויות הנמצאים בשימוש בתבנית Excel, עיין בנושא העזרה, מחשב מועצה בוחרת.

לראש הדף

הוספת לחצן אפשרויות (פקד ActiveX)

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, הצג אותה.

  הצגת הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה   רצועת הכלים היא רכיב של PerformancePoint Planning Server.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על הוסף ולאחר מכן, תחת פקדי ActiveX, לחץ על לחצן אפשרויות תמונת לחצן.

  controls group

 3. לחץ על המיקום בגליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של לחצן האפשרויות תופיע.

 4. כדי לערוך את פקד ה- ActiveX, ודא כי אתה נמצא במצב עיצוב. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, הפעל את מצב עיצוב תמונת לחצן.

 5. כדי להגדיר את מאפייני הפקד, בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים לחצן 'ערוך קוד'.

  עצה   באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד ולאחר מכן ללחוץ על מאפיינים.

  תיבת הדו-שיח מאפיינים מופיעה. לקבלת מידע מפורט אודות כל מאפיין, בחר במאפיין ולאחר מכן הקש F1 כדי להציג נושא בתבנית טופס של משתמש. באפשרותך גם להקליד את שם המאפיין בתיבה Search בעזרה של Visual Basic. הסעיף הבא מסכם את המאפיינים הזמינים.

  סיכום מאפיינים לפי קטגוריות פונקציונליות

אם ברצונך לציין

השתמש במאפיין זה

כללי:

אם הפקד נטען בעת פתיחת חוברת העבודה (התעלמות עבור פקדי ActiveX).

AutoLoad ‏(Excel)

שם הפקד.

Name (טופס)

אופן הצירוף של הפקד לתאים שמתחתיו (ציפה חופשית, העברה ללא שינוי גודל או העברה ושינוי גודל).

Placement ‏(Excel)

אם הפקד ניתן לעריכה.

Locked (טופס)

אם הפקד ניתן להדפסה.

PrintObject ‏(Excel)

אם הפקד יכול לקבל את המוקד ולהגיב לאירועים שיוצר המשתמש.

Enabled (טופס)

אם הפקד גלוי או מוסתר.

Visible (טופס)

טקסט:

טקסט תיאורי בפקד המזהה או מתאר אותו.

Caption (טופס)

תכונות גופן (מודגש, נטוי, גודל, קו חוצה, קו תחתון ומשקל).

Bold, ‏Italic, ‏Size, ‏StrikeThrough, ‏Underline, ‏Weight (טופס)

אופן יישור הטקסט בפקד (לשמאל, למרכז, לימין).

TextAlign (טופס)

מיקום הפקד ביחס לכיתוב שלו (שמאל או ימין).

Alignment (טופס)

אם תוכן הפקד גולש באופן אוטומטי בסוף השורה.

WordWrap (טופס)

נתונים ואיגוד:

התוכן או המצב של הפקד.

Value (טופס)

הטווח המקושר לערך הפקד.

LinkedCell ‏(Excel)

גודל ומיקום:

המרחק בין הפקד לשוליים השמאליים או העליונים של גליון העבודה.

Left, ‏Top (טופס)

הגובה או הרוחב בנקודות.

Height, ‏Width (טופס)

אם גודל הפקד משתנה באופן אוטומטי להצגת כל התוכן.

AutoSize (טופס)

עיצוב:

את צבע הרקע.

BackColor (טופס)

את סגנון הרקע (שקוף או אטום).

BackStyle (טופס)

את צבע הקדמה.

ForeColor (טופס)

את המראה החזותי של הגבול (שטוח, מוגבה, שקוע, חרוט או מחוספס).

SpecialEffect (טופס)

אם יש לפקד צל.

Shadow ‏(Excel)

תמונה:

מפת הסיביות להצגה בפקד.

Picture (טופס)

מיקום התמונה ביחס לכיתוב שלה (שמאל, למעלה, ימין וכן הלאה).

PicturePosition (טופס)

לוח מקשים ועכבר:

סמל עכבר מותאם אישית.

MouseIcon (טופס)

מקש הקיצור עבור הפקד.

Accelerator (טופס)

סוג המצביע המוצג כאשר המשתמש ממקם את העכבר מעל לאובייקט מסוים (לדוגמה, סטנדרטי, חץ, מצביע I).

MousePointer (טופס)

ספציפי ללחצן אפשרויות:

קבוצה של לחצני אפשרויות המבטלים זה את זה.

GroupName (טופס)

אם משתמש יכול לציין מצב Null עבור הפקד מתוך ממשק המשתמש.

TripleState (טופס)

הערה   לא ניתן לשנות את גודל לחצן האפשרויות בתוך הפקד והמרחק שלו מהטקסט המשויך אליו.

לראש הדף

הוספת לחצן דו-מצבי (פקד ActiveX)

 1. אם הכרטיסיה מפתחים אינה זמינה, הצג אותה.

  הצגת הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה נפוץ, תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה   רצועת הכלים היא רכיב של PerformancePoint Planning Server.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על הוסף ולאחר מכן, תחת פקדי ActiveX, לחץ על לחצן דו-מצבי תמונת לחצן.

  controls group

 3. לחץ על המיקום בגליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של הלחצן הדו-מצבי תופיע.

 4. כדי לערוך את פקד ה- ActiveX, ודא כי אתה נמצא במצב עיצוב. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, הפעל את מצב עיצוב תמונת לחצן.

 5. כדי להגדיר את מאפייני הפקד, בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים לחצן 'ערוך קוד'.

  עצה   באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד ולאחר מכן ללחוץ על מאפיינים.

  תיבת הדו-שיח מאפיינים מוצגת. לקבלת מידע מפורט אודות כל מאפיין, בחר במאפיין ולאחר מכן הקש F1 כדי להציג נושא בתבנית טופס של משתמש. באפשרותך גם להקליד את שם המאפיין בתיבה Search בעזרה של Visual Basic. הסעיף הבא מסכם את המאפיינים הזמינים.

אם ברצונך לציין

השתמש במאפיין זה

כללי:

אם הפקד נטען בעת פתיחת חוברת העבודה (התעלמות עבור פקדי ActiveX).

AutoLoad ‏(Excel)

אם הפקד ניתן לעריכה.

Locked (טופס)

שם הפקד.

Name (טופס)

אופן הצירוף של הפקד לתאים שמתחתיו (ציפה חופשית, העברה ללא שינוי גודל או העברה ושינוי גודל).

Placement ‏(Excel)

אם הפקד ניתן להדפסה.

PrintObject ‏(Excel)

אם הפקד יכול לקבל את המוקד ולהגיב לאירועים שיוצר המשתמש.

Enabled (טופס)

אם הפקד גלוי או מוסתר.

Visible (טופס)

טקסט:

טקסט תיאורי בפקד המזהה או מתאר אותו.

Caption (טופס)

אופן יישור הטקסט בפקד (לשמאל, למרכז, לימין).

TextAlign (טופס)

אם תוכן הפקד גולש באופן אוטומטי בסוף השורה.

WordWrap (טופס)

נתונים ואיגוד:

הטווח המקושר לערך הפקד.

LinkedCell ‏(Excel)

התוכן או המצב של הפקד.

Value (טופס)

גודל ומיקום:

אם גודל הפקד משתנה באופן אוטומטי להצגת כל התוכן.

AutoSize (טופס)

הגובה או הרוחב בנקודות.

Height, ‏Width (טופס)

המרחק בין הפקד לשוליים השמאליים או העליונים של גליון העבודה.

Left, ‏Top (טופס)

עיצוב:

את צבע הרקע.

BackColor (טופס)

את סגנון הרקע (שקוף או אטום).

BackStyle (טופס)

את צבע הקדמה.

ForeColor (טופס)

אם יש לפקד צל.

Shadow ‏(Excel)

תמונה:

מפת הסיביות להצגה בפקד.

Picture (טופס)

מיקום התמונה ביחס לכיתוב שלה (שמאל, למעלה, ימין וכן הלאה).

PicturePosition (טופס)

לוח מקשים ועכבר:

מקש הקיצור עבור הפקד.

Accelerator (טופס)

סמל עכבר מותאם אישית.

MouseIcon (טופס)

סוג המצביע המוצג כאשר המשתמש ממקם את העכבר מעל לאובייקט מסוים (לדוגמה, סטנדרטי, חץ, מצביע I).

MousePointer (טופס)

ספציפי ללחצן דו-מצבי:

אם משתמש יכול לציין מצב Null עבור הפקד מתוך ממשק המשתמש.

TripleState (טופס)

לראש הדף

חל על: Excel 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה