הוספת מספרי עמודים

באפשרותך להוסיף מספרי עמודים, המשויכים לכותרות העליונות ולכותרות התחתונות, לחלק העליון, לחלק התחתון או לשוליים של המסמך. מידע המאוחסן בכותרות עליונות ובכותרות תחתונות מופיע מעומעם ואין אפשרות לשנותו בעת ובעונה אחת עם המידע בגוף המסמך.

כדי לשנות את הכותרת העליונה, את הכותרת התחתונה או את המידע המופיע בשולי העמוד, בצע את הפעולות הבאות: לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

לקבלת מידע נוסף אודות כותרות עליונות וכותרות תחתונות, ראה הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

איני רואה כל עיצובים של מספרי עמודים בגלריה

הוספת מספרי עמודים

עיצוב מספרי עמודים

התחלה או התחלה מחדש של מספור עמודים

הסרת מספרי עמודים

איני רואה כל עיצובים של מספרי עמודים בגלריה

אם אינך רואה עיצובים מוכללים של כותרות עליונות ותחתונות בגלריה, ייתכן שתוספות אבני בניין אינן זמינות. כדי לוודא שעיצובים מוכללים יופיעו בכל גלריות אבני הבניין של Microsoft Office Visio 2007, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על סגור.

 2. לחץ על תוספות.

 3. ברשימה נהל, בחר באפשרות פריטים שאינם זמינים ולאחר מכן לחץ על בצע.

 4. לחץ על Building Blocks.dotx ולאחר מכן לחץ על הפוך לזמין.

 5. הפעל מחדש את Word.

הוספת מספרי עמודים

באפשרותך לבחור מתוך מגוון עיצובים של מספור עמודים הזמינים בגלריה.

הוספת מספרי עמודים או מספרי עמודים מסוג עמוד X מתוך Y

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. לחץ על ראש העמוד, על תחתית העמוד או על שולי העמוד, תלוי במקום בו ברצונך שמספרי עמודים יופיעו במסמך.

 3. בחר בעיצוב של מספור עמודים מתוך גלריית העיצובים. הגלריה כוללת אפשרויות של עמוד X מתוך Y.

לראש הדף

עיצוב מספרי עמודים

לאחר הוספת מספרי עמודים, באפשרותך לשנות אותם באותו אופן בו באפשרותך לשנות טקסט בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה. שנה את התבנית, את הגופן או את הגודל של מספר העמוד.

שינוי תבנית מספרי העמודים, כגון 1, i או א

 1. לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או על הכותרת התחתונה באחד העמודים במסמך.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד ולאחר מכן לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 3. בתיבה תבנית מספר, לחץ על סגנון מספור ולאחר מכן לחץ על אישור.

שינוי הגופן והגודל של מספרי עמודים

 1. לחץ פעמיים על הכותרת העליונה, על הכותרת התחתונה או על שולי העמוד באחד העמודים במסמך.

 2. בחר את מספר העמוד.

 3. בסרגל הכלים המצומצם המופיע מעל למספר העמוד שבחרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הגופן, לחץ על שם של גופן בתיבה תמונת לחצן .

  • כדי להגדיל או להקטין את הגופן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להגדיל את הטקסט, לחץ על הגדל גופן. לחלופין, הקש CTRL+SHIFT+>‎.

   • כדי להקטין את הטקסט, לחץ על כווץ גופן. לחלופין, הקש CTRL+SHIFT+<‎.

    הערה   באפשרותך לציין את גודל הגופן בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן.

לראש הדף

התחלה או התחלה מחדש של מספור עמודים

בצע אחת מהפעולות הבאות:

התחלת מספור העמודים במספר שונה

לדוגמה, אם תוסיף עמוד שער למסמך הכולל מספרי עמודים, העמוד השני ימוספר אוטומטית כעמוד 2. ייתכן כי ברצונך שהמסמך יתחיל בעמוד 1.

 1. לחץ במקום כלשהו במסמך.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 4. בתיבה התחל מ, הזן מספר.

  הערה   אם המסמך כולל עמוד שער וברצונך שהעמוד הראשון במסמך יתחיל במספר 1, הקלד 0 בתיבה התחל מ.

התחלה מחדש של מספור עמודים במספר 1 עבור כל פרק או מקטע

לדוגמה, באפשרותך למספר את תוכן העניינים מ- i עד iv ואת שאר המסמך מ- 1 עד 25. אם המסמך מכיל פרקים מרובים, ייתכן שתרצה להתחיל מחדש את מספור העמודים עבור כל פרק.

 1. לחץ בתוך הטקסט תצוגה של היפר-קישור בו ברצונך להתחיל מחדש את מספור העמודים.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 4. בתיבה התחל מ, הזן 1.

לראש הדף

הסרת מספרי עמודים

Microsoft Office Visio 2007 יסיר או ימחק את מספרי העמודים באופן אוטומטי בעת לחיצה על הסר מספרי עמודים או בעת הסרה ידנית של מספר עמוד בודד מהמסמך.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. לחץ על הסר מספרי עמודים.

הערה   אם יצרת כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונות עבור העמוד הראשון או כותרות עליונות או תחתונות זוגיות ואי-זוגיות, או אם קיימים במסמך מקטעים שאינם מקושרים זה לזה, דאג להסיר את מספרי העמודים מכל אחת מהכותרות העליונות או הכותרות התחתונות השונות.

לראש הדף

חל על: Word 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה