הוספת מספרי עמודים לגליונות עבודה

אם ברצונך למספר עמודים בעת הדפסת גליון עבודה, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בכותרות העליונות או התחתונות של עמודי גליון העבודה. מספרי עמודים שאתה מוסיף אינם מוצגים בגליון העבודה בתצוגה רגילה — הם מוצגים רק בתצוגה 'פריסת עמוד' ובעמודים המודפסים.

באפשרותך להוסיף מספרי עמודים עבור גליון עבודה בתצוגה 'פריסת עמוד' שבה באפשרותך לראות אותם, או להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים עבור יותר מגליון עבודה אחד בו-זמנית. עבור סוגי גליונות אחרים, כגון גיליון תרשים, ניתן להוסיף מספרי עמודים רק באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

כברירת מחדל, עמודים ממוספרים בסדר רציף החל מעמוד מספר 1, אך באפשרותך להתחיל את הרצף במספר אחר. באפשרותך גם לשנות את הסדר שלפיו עמודים ממוספרים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת מספרי עמודים בתצוגה 'פריסת עמוד'

הוספת מספרי עמודים באמצעות תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'

התחלת מספור עמודים במספר אחר

שינוי הסדר שלפיו עמודים ממוספרים

הוספת מספרי עמודים בתצוגה 'פריסת עמוד'

 1. לחץ על גליון העבודה שעבורו ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  הערה   Excel מציג את גליון העבודה בתצוגה 'פריסת עמוד'. באפשרותך גם ללחוץ על פריסת עמוד תמונת לחצן בשורת המצב כדי להציג תצוגה זו.

 3. בגליון העבודה, לחץ על לחץ כדי להוסיף כותרת עליונה או על לחץ כדי להוסיף כותרת תחתונה.

 4. פעולה זו תציג את האפשרות כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 5. כדי לציין היכן בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ בתיבה אזור שמאלי, אזור אמצעי או אזור ימני של הכותרת העליונה או התחתונה.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע הנבחר.

 7. כדי להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמודים.

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע הנבחר.

 8. לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה כדי להציג את מספרי העמודים הממשיים בתצוגה 'פריסת עמוד'.

 9. לאחר שתסיים את העבודה בתצוגה 'פריסת עמוד', בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה   באפשרותך גם ללחוץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

לראש הדף

הוספת מספרי עמודים באמצעות תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'

 1. לחץ על גליונות העבודה או על גליונות התרשים שאליהם ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

  כיצד לבחור גליונות עבודה מרובים

  כדי לבחור

  בצע זאת

  גיליון יחיד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לשונית הגיליון הפעיל

  אם אין באפשרותך לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחצני גלילה של לשוניות

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית עבור הגיליון הראשון. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית עבור הגיליון הראשון. החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגליונות בתפריט קיצור.

  עצה    כשמספר גליונות עבודה נבחרים, [קבוצה] מופיעה בשורת הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של מספר גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אף גיליון שלא נבחר אינו גלוי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ליד הגדרת עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בכרטיסיה כותרת על'/תח'‏, לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 4. כדי לציין היכן בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ בתיבה אזור שמאלי, אזור אמצעי או אזור ימני.

 5. כדי להוסיף מספרים, לחץ על לחצן הוסף מספר עמוד תמונת לחצן.

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע הנבחר.

 6. כדי להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן לחץ על לחצן הוסף מספר עמודים תמונת לחצן.

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע הנבחר.

לראש הדף

התחלת מספור עמודים במספר אחר

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן לצד הגדרת עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה עמוד, בתיבה מספר עמוד ראשון, הקלד את המספר שבו ברצונך להשתמש עבור העמוד הראשון.

  עצה   כדי להשתמש בשיטת המספור המוגדרת כברירת מחדל, הקלד אוטומטי בתיבה מספר עמוד ראשון.

לראש הדף

שינוי הסדר שלפיו עמודים ממוספרים

כברירת מחדל, Excel ממספר ומדפיס עמודים מלמעלה למטה ולאחר מכן משמאל לימין בגליון העבודה, אך באפשרותך לשנות את הכיוון כך שעמודים ימוספרו ויודפסו משמאל לימין ולאחר מכן מלמעלה למטה.

 1. לחץ על גליון העבודה שעבורו ברצונך לשנות את סדר המספור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן לצד הגדרת עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בכרטיסיה גיליון, תחת סדר עמודים, לחץ על למטה ולרוחב או על לרוחב ולמטה.

  עצה   הכיוון של כל אפשרות מוצג בתיבת התצוגה המקדימה.

לראש הדף

חל על: Excel 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה