הוספת כותרות עליונות ותחתונות

כותרות עליונות וכותרות תחתונות הן אזורים בשוליים העליונים, התחתונים והצידיים של כל עמוד במסמך.

כותרות עליונות ותחתונות

באפשרותך להוסיף או לשנות טקסט או גרפיקה בכותרות עליונות וכותרות תחתונות. לדוגמה, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים, שעה ותאריך, סמל חברה, כותרת המסמך או שם הקובץ או את שם המחבר.

אם ברצונך לבצע שינויים בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה שהוספת, הכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה מעמידה לרשותך אפשרויות נוספות של כותרות עליונות ותחתונות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

איני רואה כל עיצובים של כותרות עליונות ותחתונות בגלריה

עבודה עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות במסמך ללא מקטעים

הוספה או שינוי של כותרות עליונות או כותרות תחתונות

הסרת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מהעמוד הראשון

קביעת כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות עבור עמודים אי-זוגיים וזוגיים

שינוי התוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה

הסרה של כותרות עליונות או כותרות תחתונות

עבודה עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות במסמך הכולל מקטעים מרובים

יצירת כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה עבור חלק מהמסמך

שימוש באותן כותרות עליונות או כותרות תחתונות בכל מקטע במסמך

קביעת כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות עבור עמודים אי-זוגיים וזוגיים

איני רואה כל עיצובים של כותרות עליונות ותחתונות בגלריה

אם אינך רואה עיצובים מוכללים של כותרות עליונות ותחתונות בגלריה, ייתכן שתוספות אבני בניין אינן זמינות. כדי לוודא שעיצובים מוכללים יופיעו בכל גלריות אבני הבניין של Microsoft Office Word 2007, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על סגור.

 2. לחץ על תוספות.

 3. ברשימה נהל, בחר באפשרות פריטים שאינם זמינים ולאחר מכן לחץ על בצע.

 4. לחץ על Building Blocks.dotx ולאחר מכן לחץ על הפוך לזמין.

 5. הפעל מחדש את Word.

עבודה עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות במסמך ללא מקטעים

במסמך פשוט ללא מקטעים, באפשרותך להוסיף, לשנות ולהסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות. אם אינך בטוח אם המסמך מכיל מקטעים, לחץ על טיוטה בשורת המצב. בכרטיסיה בית, בקבוצה חפש, לחץ על מעבר אל. לחץ על מקטע ולאחר מכן לחץ על הבא כדי לאתר מעברי מקטע במסמך.

הוספה או שינוי של כותרות עליונות או כותרות תחתונות

באפשרותך להוסיף כותרות עליונות או כותרות תחתונות שעוצבו מראש למסמך שלך ולשנות בקלות את העיצוב של הכותרות העליונות ושל הכותרות התחתונות. לחלופין, באפשרותך ליצור כותרת עליונה וכותרת תחתונה משלך, עם סמל חברה ומראה מותאם אישית, ולשמור את הכותרת העליונה או את הכותרת התחתונה החדשות בגלריה.

הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות זהות לאורך המסמך כולו

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. לחץ על העיצוב הרצוי של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

  הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה יתווספו לכל עמוד במסמך.

  הערה   במידת הצורך, באפשרותך לעצב טקסט בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה על-ידי בחירת הטקסט ושימוש באפשרויות העיצוב בסרגל הכלים המצומצם.

הוספת טקסט או גרפיקה לכותרת עליונה או לכותרת תחתונה ושמירתן בגלריה

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה.

 3. הוסף טקסט או גרפיקה.

 4. כדי לשמור את הכותרת העליונה או את הכותרת התחתונה שיצרת בגלריה של אפשרויות כותרות עליונות ותחתונות, בחר את הטקסט או את הגרפיקה בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ולאחר מכן לחץ על שמור בחירה ככותרת עליונה חדשה או על שמור בחירה ככותרת תחתונה חדשה.

שינוי כותרות עליונות או כותרות תחתונות

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. לחץ על עיצוב של כותרת עליונה או כותרת תחתונה מהגלריה.

  עיצוב הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ישתנה עבור המסמך כולו.

לראש הדף

הסרת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מהעמוד הראשון

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסה.

 2. בחר בתיבת הסימון כותרת עמוד ראשון שונה תחת כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

  הכותרות העליונות והכותרות התחתונות יוסרו מהעמוד הראשון של המסמך.

לראש הדף

קביעת כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות עבור עמודים אי-זוגיים וזוגיים

לדוגמה, ייתכן שתבחר להשתמש בכותרת המסמך בעמודים אי-זוגיים ובכותרת הפרק בעמודים זוגיים.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסה.

 2. בחר בתיבת הסימון כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים.

  כעת באפשרותך להוסיף את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה עבור עמודים זוגיים בעמוד זוגי ואת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה עבור עמודים אי-זוגיים בעמוד אי-זוגי.

לראש הדף

שינוי התוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. כדי לבצע שינויים בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, בחר את הטקסט ותקן אותו או השתמש באפשרויות בסרגל הכלים המצומצם כדי לעצב את הטקסט. לדוגמה, באפשרותך לשנות את הגופן, להחיל עיצוב מודגש או להחיל צבע גופן שונה.

  עצה   בתצוגת פריסת הדפסה, באפשרותך לעבור במהירות בין הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה לבין הטקסט של המסמך, על-ידי לחיצה כפולה על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה המעומעמת או על הטקסט המעומעם של המסמך.

לראש הדף

הסרה של כותרות עליונות או כותרות תחתונות

 1. לחץ במקום כלשהו במסמך.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. לחץ על הסר כותרת עליונה או על הסר כותרת תחתונה.

  הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה יוסרו מהמסמך כולו.

לראש הדף

עבודה עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות במסמך הכולל מקטעים מרובים

במסמך הכולל מקטע‏, באפשרותך להוסיף, לשנות ולהסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות שונות עבור כל מקטע. לחלופין, באפשרותך להשתמש בכותרות עליונות או כותרות תחתונות זהות עבור כל המקטעים. אם אינך בטוח אם המסמך שלך כולל מקטעים, לחץ על טיוטה בשורת המצב. בכרטיסיה בית, בקבוצה חפש, לחץ על מעבר אל. לחץ על מקטע ולאחר מכן לחץ על הבא כדי לאתר מעברי מקטעים במסמך.

כדי ליצור מעברי מקטעים, לחץ במקום בו ברצונך למקם מקטע במסמך. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים.

יצירת כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה עבור חלק מהמסמך

 1. לחץ במקטע שעבורו ברצונך ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה.

 4. בכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בקבוצה ניווט, לחץ על קשר לקודם Button image כדי לנתק את החיבור בין הכותרת העליונה והכותרת התחתונה במקטע החדש לבין הכותרת העליונה והכותרת התחתונה במקטע הקודם.

  Microsoft Office Word 2007 לא יציג את המילים זהה לקודם בפינה הימנית העליונה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 5. שנה את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה הקיימות, או צור כותרת עליונה או תחתונה חדשה עבור מקטע זה.

לראש הדף

שימוש באותן כותרות עליונות או כותרות תחתונות בכל מקטע במסמך

 1. לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה שברצונך שיהיו זהות לכותרת העליונה או הכותרת התחתונה במקטע הקודם.

 2. בכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בקבוצה ניווט, לחץ על הקודם או על הבא Button image כדי לעבור לכותרת העליונה או לכותרת התחתונה שברצונך לשנות.

 3. לחץ על קשר לקודם Button image כדי לחבר מחדש את הכותרת העליונה והכותרת התחתונה במקטע הנוכחי לכותרת העליונה ולכותרת התחתונה במקטע הקודם.

 4. Office Word 2007 ישאל אם ברצונך למחוק את הכותרת העליונה והכותרת התחתונה וליצור חיבור לכותרת העליונה והכותרת התחתונה במקטע הקודם. לחץ על כן

לראש הדף

קביעת כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות עבור עמודים אי-זוגיים וזוגיים

לדוגמה, ייתכן שתבחר להשתמש בכותרת המסמך בעמודים אי-זוגיים ובכותרת הפרק בעמודים זוגיים.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה.

 3. בכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בקבוצה אפשרויות, בחר בתיבת הסימון כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים.

 4. במידת הצורך, בקבוצה ניווט, לחץ על הקודם או על הבא Button image כדי לעבור אל האזור של הכותרת העליונה או התחתונה האי-זוגית או הזוגית.

 5. צור את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה עבור עמודים אי-זוגיים באזור כותרת עליונה בעמוד אי-זוגי או כותרת תחתונה בעמוד אי-זוגי. צור את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה עבור עמודים זוגיים באזור כותרת עליונה בעמוד זוגי או כותרת תחתונה בעמוד זוגי.

לראש הדף

חל על: Word 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה