הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כותרות עליונות וכותרות תחתונות הן אזורים בשוליים העליונים, התחתונים והצידיים של כל עמוד במסמך.

כותרות עליונות ותחתונות

באפשרותך להוסיף או לשנות טקסט או גרפיקה בכותרות עליונות וכותרות תחתונות. לדוגמה, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים, שעה ותאריך, סמל חברה, כותרת המסמך או שם הקובץ או את שם המחבר.

איזו פעולה ברצונך לעשות?

הוספה של אותה כותרת עליונה או כותרת תחתונה בכל עמוד

הפיכת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה של העמוד הראשון לשונה מזו של שאר העמודים

אי-שימוש בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה בעמוד הראשון

קביעת כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה עבור עמודים אי-זוגיים וזוגיים

הפיכת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה לשונה בכל מקטע או פרק

שינוי התוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה

הוספת מספר עמוד

הוספת שם הקובץ של המסמך

הוספה של כותרת המסמך, שם המחבר או מאפיין אחר של מסמך

הוספת התאריך הנוכחי

הסרת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה

הוספה של אותה כותרת עליונה או כותרת תחתונה בכל עמוד

Microsoft Office Word 2007 כולל כותרות עליונות או כותרות תחתונות רבות מעוצבות מראש שניתן להוסיף למסמך שלך. לחלופין, באפשרותך ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה מאפס. עיין במידע המופיע בהמשך מאמר זה לקבלת השלבים להכללת הפריטים הפופולריים הבאים בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה:

הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה מוגדרת מראש

במידת הצורך, באפשרותך לעצב טקסט בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה על-ידי בחירת הטקסט ושימוש באפשרויות העיצוב בסרגל הכלים המצומצם, שהנו חלק מהממשק של Microsoft Office Fluent. אם ברצונך לעבור לכותרת עליונה או לכותרת תחתונה מוגדרת מראש, חזור על שלבים אלה ובחר כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה מהגלריה.

הוספה של כותרת עליונה או כותרת תחתונה מותאמת אישית

 • בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 • לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה.

 • הקלד טקסט או הוסף פריט גרפיקה ותוכן אחר באמצעות האפשרויות בקבוצה הוספה בכרטיסיה עיצוב, תחת הכרטיסיה כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

הערה: כדי לשמור את הכותרת העליונה או את הכותרת התחתונה שיצרת בגלריה של אפשרויות כותרות עליונות ותחתונות, בחר את הטקסט או את הגרפיקה בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ולאחר מכן לחץ על שמור בחירה ככותרת עליונה חדשה או על שמור בחירה ככותרת תחתונה חדשה.

לראש הדף

הפיכת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה של העמוד הראשון לשונה מזו של שאר העמודים

 1. בעמוד הראשון של המסמך, לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  הערה: אם המסמך שלך כולל עמוד שער מתוך גלריית עמודי השער ב- Office Word 2007, האפשרות עמוד ראשון שונה כבר מופעלת. הוספה או עריכה של כותרת עליונה או כותרת תחתונה בעמוד זה אינה משפיעה על העמודים האחרים במסמך.

 3. צור כותרת עליונה או כותרת תחתונה, או בצע שינויים בכותרת העליונה או התחתונה הקיימת, בעמוד הראשון.

לראש הדף

אי-שימוש בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה בעמוד הראשון

 1. בעמוד הראשון של המסמך, לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  הערה: אם תיבת הסימון עמוד ראשון שונה כבר מסומנת, אל תנקה אותה. עבור לשלב הבא.

 3. באזור כותרת עליונה של עמוד ראשון או כותרת תחתונה של עמוד ראשון, מחק את התוכן של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

לראש הדף

קביעת כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה עבור עמודים אי-זוגיים וזוגיים

לדוגמה, באפשרותך להשתמש בכותרת של המסמך בעמודים אי-זוגיים ובכותרת הפרק בעמודים זוגיים. לחלופין, עבור חוברת, באפשרותך למקם מספרי עמודים בעמודים אי-זוגיים כך שיופיעו בצד שמאל של העמוד ומספרי עמודים בעמודים זוגיים כך שיופיעו בצד ימין של העמוד. בדרך זו, מספרי העמודים מופיעים תמיד בקצה החיצוני כאשר העמודים מודפסים בשני צדי הנייר.

יצירת כותרות עליונות או כותרות תחתונות בעמודים אי-זוגיים וזוגיים במסמך שאינו משתמש עדיין בכותרות עליונות או בכותרות תחתונות

 1. לחץ על עמוד אי-זוגי, כגון העמוד הראשון במסמך שלך.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. בגלריה של הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות, לחץ על עיצוב המסומנת בתווית (עמוד אי-זוגי), כגון סולידי (עמוד אי-זוגי).

  הערה: אם אינך רואה גלריה של עיצובי כותרת עליונה או כותרת תחתונה, ייתכן שקיימת בעיה בתבנית 'אבני בניין' במחשב שלך. ראה איני רואה גלריות של מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות, עמודי שער או משוואות לקבלת מידע כיצד לפתור בעיה זו.

 4. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמודים אי-זוגיים וזוגיים שונים.

 5. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ניווט, לחץ על המקטע הבא תמונת לחצן כדי להעביר את הסמן לכותרת העליונה או התחתונה עבור עמודים זוגיים.

 6. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

 7. בגלריה של הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות, לחץ על עיצוב המסומן בתווית (עמוד זוגי), כגון סולידי (עמוד זוגי).

במידת הצורך, באפשרותך לעצב טקסט בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה על-ידי בחירת הטקסט ושימוש באפשרויות העיצוב בסרגל הכלים המצומצם ב- Office Fluent. אם ברצונך לעבור לכותרת עליונה או לכותרת תחתונה מוגדרת מראש, חזור על שלבים אלה ובחר כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה מהגלריה.

יצירת כותרות עליונות או כותרות תחתונות בעמודים אי-זוגיים וזוגיים במסמך שכבר כולל כותרות עליונות או כותרות תחתונות

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמודים אי-זוגיים וזוגיים שונים.

  הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה הקיימת מוגדרת כעת עבור עמודים אי-זוגיים בלבד.

 3. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ניווט, לחץ על המקטע הבא תמונת לחצן כדי להעביר את הסמן לכותרת העליונה או התחתונה עבור עמודים זוגיים, ולאחר מכן צור את הכותרת העליונה או התחתונה עבור עמודים זוגיים.

לראש הדף

הפיכת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה לשונה בכל מקטע או פרק

אם המסמך מחולק למקטעים, באפשרותך לשנות את הכותרות העליונות והתחתונות כך שיציגו תוכן שונה עבור כל מקטע. לדוגמה, אם המסמך מחולק לפרקים באמצעות מעברי מקטע, ניתן להציג את כותרת הפרק בכותרת העליונה של כל פרק.

עצה: אם אינך בטוח אם המסמך שלך מכיל מקטעים, באפשרותך לחפש אותם.

הפקודה 'עבור אל מקטע'

1. לחץ על טיוטות בשורת המצב.

2. בכרטיסיה בית, בקבוצה חיפוש, לחץ על עבור אל.

3. לחץ על מקטע.

4. לחץ על הבא כדי לאתר מעברי מקטע במסמך.

5. תצוגת טיוטה מאפשרת לך לראות את מעברי המקטע במסמך בקלות.

הוספת מעברי מקטע למסמך

אם המסמך אינו מחולק למקטעים, באפשרותך להוסיף מעברי מקטע היכן שתרצה שהכותרת העליונה או התחתונה יהיו שונות.

 1. החל בתחילת המסמך, מקם את הסמן בתחילת העמוד שבו ברצונך להתחיל לשנות את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים ולאחר מכן תחת מעברי מקטע, לחץ על העמוד הבא.

 3. מקם את הסמן בתחילת העמוד הבא שבו ברצונך לשנות את הכותרת העליונה או התחתונה, כגון העמוד הראשון של פרק חדש.

 4. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים ולאחר מכן תחת מעברי מקטע, לחץ על העמוד הבא.

 5. חזור על שלבים 3 ו- 4 עבור כל מעבר מקטע רצוי במסמך.

שימוש במעברי מקטע של מסמך לשינוי הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה

אם המסמך כבר מחולק למקטעים, באפשרותך להשתמש במעברי המקטע כדי לקבוע את התצורה של כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

 1. החל בתחילת המסמך, לחץ על המקטע הראשון שעבורו ברצונך לשנות את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה.

 4. בכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בקבוצה ניווט, לחץ על קשר לקודם תמונת לחצן כדי לנתק את החיבור בין הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה במקטע זה ובמקטע הקודם.

 5. שנה את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה הקיימת, או צור כותרת עליונה או תחתונה חדשה עבור מקטע זה.

 6. בקבוצה ניווט של הכרטיסיה עיצוב (הכרטיסיה ההקשרית כותרת עליונה וכותרת תחתונה), לחץ על המקטע הבא תמונת לחצן כדי להעביר את הסמן לכותרת העליונה או התחתונה של המקטע הבא.

 7. בכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בקבוצה ניווט, לחץ על קשר לקודם תמונת לחצן כדי לנתק את החיבור בין הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה במקטע זה ובמקטע הקודם.

 8. שנה את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה הקיימת, או צור כותרת עליונה או תחתונה חדשה עבור מקטע זה.

 9. חזור על שלושת השלבים הקודמים עבור כל המקטעים במסמך.

שימוש באותה כותרת עליונה או תחתונה בגבולות מקטע

במסמך שבו הכותרת העליונה או התחתונה משתנה לפי מקטע, ניתן להשתמש באותה כותרת עליונה או תחתונה בגבולות מקטע.

 1. לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה שברצונך לשמור בגבולות מקטע.

 2. בכרטיסיה כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בקבוצה ניווט, לחץ על המקטע הבא תמונת לחצן .

 3. לחץ על קשר לקודם תמונת לחצן .

 4. Office Word 2007 ישאל אם ברצונך למחוק את הכותרת העליונה והכותרת התחתונה וליצור חיבור לכותרת העליונה והכותרת התחתונה במקטע הקודם. לחץ על כן.

לראש הדף

שינוי התוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 • בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 • לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה.

 • כדי לבצע שינויים בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, בחר את הטקסט ותקן אותו או השתמש באפשרויות בסרגל הכלים המצומצם ב- Fluent כדי לעצב את הטקסט. לדוגמה, באפשרותך לשנות את הגופן, להחיל עיצוב מודגש או להחיל צבע גופן שונה.

  עצה: בתצוגת פריסת הדפסה, באפשרותך לעבור במהירות בין הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה לבין הטקסט של המסמך. פשוט לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או התחתונה המעומעמת או על טקסט המסמך המעומעם.

לראש הדף

הוספת מספר עמוד

אם המסמך שלך כבר כולל תוכן בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, באפשרותך להוסיף את מספר העמוד לכותרת העליונה או התחתונה.

אם ברצונך להשתמש באחד מהעיצובים המעוצבים מראש של מספר עמוד, אך ברצונך לקבל בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה מידע נוסף מאשר את מספר העמוד בלבד, הדרך הקלה ביותר היא להתחיל עם מספר עמוד ולאחר מכן להוסיף טקסט או פריטי גרפיקה אחרים לכותרת העליונה או התחתונה.

עצה: רבים מעיצובי הכותרת התחתונה בגלריה של הכותרות התחתונות כבר כוללים את מספר העמוד כחלק מהתוכן.

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת מספרי עמודים, ראה הוספה או הסרה של מספרי עמודים.

הוספת מספר עמוד לכותרת עליונה או תחתונה קיימת

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. מקם את הסמן במקום שבו אתה מעוניין להוסיף את מספר העמוד.

  • ייתכן שתצטרך להקיש על מקש TAB, להתאים את יישור הפיסקה או לבצע שינויים אחרים בתוכן של הכותרת העליונה או התחתונה כדי למקם את הסמן במקום הרצוי.

  • עיצובים רבים של כותרות עליונות וכותרות תחתונות ערוכים בטבלה, והקשה על TAB מזיזה את הסמן מבלי להוסיף עצירת טאב. כדי להוסיף עצירת טאב בתוך תא בטבלה, הקש CTRL+TAB. כדי לקבוע אם הכותרת העליונה או התחתונה שעמה אתה עובד ערוכה בטבלה, חפש את הכרטיסיה ההקשרית כלי טבלאות בחלק העליון של רצועת הכלים כאשר הסמן נמצא בכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

  • עיצובים רבים של כותרות עליונות וכותרות תחתונות מכילים פקדי תוכן לאחסון תוכן, כגון כותרת המסמך והתאריך. בעת לחיצה לצורך עריכה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, הסמן עשוי לבחור באופן אוטומטי את פקד התוכן. להרחקת הסמן מפקד התוכן (כדי שתוכל להוסיף את מספר העמוד בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה מבלי למחוק את התוכן של פקד התוכן), הקש על מקש חץ שמאלה או חץ ימינה.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 4. לחץ על מיקום נוכחי.

 5. בחר עיצוב של מספר עמוד מגלריית העיצובים.

  הערה: אם אינך רואה גלריה של עיצובי מספר עמוד, ייתכן שקיימת בעיה בתבנית 'אבני בניין' במחשב שלך. ראה איני רואה גלריות של מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות, עמודי שער או משוואות לקבלת מידע על פתרון בעיה זו.

הוספת תוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה לעיצוב מעוצב מראש של מספר עמוד

 • בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 • לחץ על ראש העמוד, על תחתית העמוד או על שולי העמוד, בהתאם למקום שבו תרצה שמספרי העמודים יופיעו במסמך.

 • בחר עיצוב של מספר עמוד מגלריית העיצובים.

  בחר עיצוב הממקם את מספר העמוד במקום הרצוי. לדוגמה, אם אתה מעוניין שתוכן מסוים של כותרת תחתונה יהיה מיושר בשוליים הימניים ושמספר העמוד יהיה מיושר בשוליים השמאליים, בחר עיצוב מספר עמוד המיושר לשמאל.

  הערה: אם אינך רואה גלריה של עיצובי מספר עמוד, ייתכן שקיימת בעיה בתבנית 'אבני בניין' במחשב שלך. ראה איני רואה גלריות של מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות, עמודי שער או משוואות לקבלת מידע כיצד לפתור בעיה זו.

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה לפני מספר העמוד, הקש על מקש HOME, הזן את התוכן ולאחר מכן הקש TAB כדי למקם את התוכן.

  • כדי להוסיף תוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה אחרי מספר העמוד, הקש על מקש END, הקש TAB ולאחר מכן הזן את התוכן.

  • אם בחרת עיצוב מתוך העיצובים שולי העמוד, לחץ על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה והוסף את התוכן הרצוי.

   • ייתכן שתצטרך להקיש על TAB, להתאים את יישור הפיסקה או לבצע שינויים אחרים בתוכן של הכותרת העליונה או התחתונה כדי למקם את הסמן במקום הרצוי.

   • עיצובים רבים של כותרות עליונות וכותרות תחתונות ערוכים בטבלה, והקשה על TAB מזיזה את הסמן מבלי להוסיף עצירת טאב. כדי להוסיף עצירת טאב בתוך תא בטבלה, הקש CTRL+TAB. כדי לקבוע אם הכותרת העליונה או התחתונה שעמה אתה עובד ערוכה בטבלה, חפש את הכרטיסיה ההקשרית כלי טבלאות בחלק העליון של רצועת הכלים כאשר הסמן נמצא בכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

   • עיצובים רבים של כותרות עליונות וכותרות תחתונות מכילים פקדי תוכן לאחסון תוכן, כגון כותרת המסמך והתאריך. בעת לחיצה לצורך עריכה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, הסמן עשוי לבחור באופן אוטומטי את פקד התוכן. להרחקת הסמן מפקד התוכן (כדי שתוכל להוסיף את מספר העמוד בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה מבלי למחוק את התוכן של פקד התוכן), הקש על מקש חץ שמאלה או חץ ימינה.

לראש הדף

הוספת שם הקובץ של המסמך

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את שם הקובץ בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספה, לחץ על חלקים מהירים ולאחר מכן לחץ על שדה.

 3. ברשימה שמות שדות, לחץ על FileName. אם ברצונך לכלול את הנתיב כחלק משם הקובץ, בחר את תיבת הסימון הוסף נתיב לשם קובץ.

  חשוב: מאחר שקודי שדה עשויים להיות גלויים לכל קוראי המסמך, ודא שהמידע שהצבת בהם אינו מידע שברצונך כי יישאר פרטי.

לראש הדף

הוספה של כותרת המסמך, שם המחבר או מאפיין אחר של מסמך

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את מאפיין המסמך בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספה, לחץ על חלקים מהירים.

 3. הצבע על מאפיין מסמך ולאחר מכן לחץ על מאפיין המסמך הרצוי.

לראש הדף

הוספת התאריך הנוכחי

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את התאריך בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספה, לחץ על תאריך ושעה.

 3. ברשימה תבניות זמינות, לחץ על התבנית שבה ברצונך שיופיע התאריך (והשעה, אם תרצה).

לראש הדף

הסרת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה

 1. לחץ במקום כלשהו במסמך.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. לחץ על הסר כותרת עליונה או על הסר כותרת תחתונה.

  הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות יוסרו מהמסמך כולו.

  הערה: אם יצרת כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות עבור העמוד הראשון או עבור עמודים זוגיים ואי-זוגיים, או אם קיימים במסמך מקטעים שאינם מקושרים זה לזה, הקפד להסיר את הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות מכל עמוד או מקטע שונה.

לראש הדף

אם מאמר זה לא השיב לשאלתך, באפשרותך לקבל עזרה מסוכן תמיכה של OmniTech. למשך זמן מוגבל, משתמשים חדשים רשאים לקבל עד 15 דקות תמיכה ללא תשלום.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×