הוספה, שינוי, חיפוש או ניקוי של עיצובים מותנים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Excel 2010, עיצוב מותנה שופרו.
נסה את Office 365!

השתמש בעיצוב מותנה המסייע לך באופן חזותי לסקור ולנתח נתונים, להבחין בבעיות קריטיות ולזהות דפוסים ומגמות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד עוד אודות עיצוב מותנה

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל דו-צבעי

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל תלת-צבעי

עיצוב כל התאים באמצעות סרגלי נתונים

עיצוב כל התאים באמצעות ערכת סמלים

עיצוב תאים המכילים ערכי טקסט, מספר, תאריך או שעה בלבד

עיצוב ערכים המדורגים עליונים או תחתונים בלבד

עיצוב ערכים מעל או מתחת לממוצע בלבד

עיצוב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד

שימוש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים יש לעצב

חיפוש תאים עם עיצובים מותנים

ניקוי עיצובים מותנים

למד עוד אודות עיצוב מותנה

מסייע עיצוב מותנה לך לענות על שאלות ספציפיות אודות הנתונים שלך. באפשרותך להחיל עיצוב מותנה על טווח תאים, טבלת Excel או דוח PivotTable. יש הבדלים חשובים כדי להבין בעת שימוש בעיצוב מותנה בדוח PivotTable.

היתרונות של עיצוב מותנה

כאשר אתה מנתח נתונים, לעתים קרובות אתה שואל את עצמך שאלות כגון:

 • היכן החריגים בסיכום רווחים של חמש השנים האחרונות?

 • מהן המגמות בסקר דעת קהל שיווקי בשנתיים האחרונות?

 • למי היו מכירות בשווי של למעלה מ- $50,000‏‎‏ החודש?

 • מהי התפלגות הגילאים הכוללת של העובדים?

 • אילו מוצרים מניבים עליות של יותר מ- 10% בהכנסות משנה לשנה?

 • מיהם הסטודנטים בעלי ההישגים הטובים ביותר והגרועים ביותר בשנה הראשונה?

עיצוב מותנה מסייע כדי לענות על שאלות אלה על-ידי וכך תוכל לסמן תאים מעניינים או טווח תאים, הדגש ערכים יוצאי דופן ולאחר נתונים באופן חזותי באמצעות סרגלי נתונים, סרגלי צבעים וערכות סמלים. עיצוב מותנה משנה את המראה של טווח תאים בהתבסס על תנאי (או על קריטריונים). אם התנאי הוא true, טווח התאים מעוצב בהתבסס על תנאי זה. אם התנאי הוא false, טווח התאים אינו מעוצב בהתבסס על תנאי זה.

הערה: בעת יצירת עיצוב מותנה, באפשרותך להפנות רק תאים אחרים באותו גליון עבודה; אין באפשרותך להפנות לתאים בגליונות עבודה אחרים באותה חוברת עבודה, או להשתמש בהפניות חיצוניות לחוברת עבודה אחרת.

עיצוב מותנה עבור דוח PivotTable

עיצוב מותנה בדוח PivotTable שונה מטווח תאים או בטבלת Excel בכמה דרכים:

 • אם תשנה את הפריסה של דוח ה-PivotTable, על-ידי סינון, הסתרת הרמות, הכיווץ ורמות מתרחב, או העברת שדה, העיצוב המותנה נשמר, כל עוד בשדות הנתונים המשמשים כבסיס אינן מוסרות.

 • טווח העיצוב המותנה עבור שדות באזור ערכים יכול להתבסס על הירארכיית הנתונים והוא נקבע לפי כל הצאצאים הגלויים (הרמה הנמוכה הבאה בהירארכיה) של אב (הרמה הגבוהה הבאה בהירארכיה) בשורות עבור עמודה אחת או יותר או בעמודות עבור שורה אחת או יותר.

  הערה: בהירארכיית הנתונים, צאצאים אינם יורשים עיצוב מותנה מהאב והאב אינו יורש עיצוב מותנה מהצאצאים.

 • קיימות שלוש שיטות להגדרת טווח העיצוב המותנה של שדות באזור 'ערכים': לפי בחירה, לפי שדה מתאים ולפי שדה ערך.

שיטת ברירת המחדל של scoping שדות באזור הערכים היא על-ידי בחירה. באפשרותך לשנות את שיטת scoping שדה מתאים או שדה ערך באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב, תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש או את תיבת הדו-שיח ' עריכת כלל עיצוב. שלוש שיטות של הגדרת טווח מספקות לך גמישות רבה יותר בהתאם לצרכים שלך:

הגדרת טווח לפי בחירה    השתמש בשיטה זו אם ברצונך לבחור:

 • סידרת שדות רציפים באזור 'ערכים', כגון כל הסכומים הכוללים של המוצר עבור אזור אחד.

 • סידרת שדות לא רציפים באזור 'ערכים', כגון הסכומים הכוללים של מוצר עבור אזורים שונים על-פני רמות שונות בהירארכיית הנתונים.

הגדרת טווח לפי שדה ערך    השתמש בשיטה זו אם ברצונך:

 • להימנע מביצוע בחירות רבות לא רציפות.

 • לעצב באופן מותנה סידרת שדות באזור 'ערכים' עבור כל הרמות בהירארכיית נתונים.

 • לכלול סכומי ביניים וסיכומים כוללים.

הגדרת טווח לפי שדה תואם    השתמש בשיטה זו אם ברצונך:

 • להימנע מביצוע בחירות רבות לא רציפות.

 • לעצב באופן מותנה סידרת שדות באזור 'ערכים' עבור רמה אחת בהירארכיית הנתונים.

 • לא לכלול סכומי ביניים.

בעת עיצוב מותנה של שדות באזור 'ערכים' עבור ערכים גבוהים, נמוכים, מעל הממוצע או מתחת לממוצע, הכלל מתבסס על כל הערכים הגלויים כברירת מחדל. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

 • עמודה ושדה שורת האב שלה.

 • שורה ושדה עמודת האב שלה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל דו-צבעי

סרגלי צבעים הם קווים מנחים חזותיים המסייעים לך להבין התפלגות ושונות של נתונים. סרגל דו-צבעי מסייע לך להשוות טווח תאים על-ידי מעבר הדרגתי בין שני צבעים. הצללת הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל בצבעים ירוק ואדום, באפשרותך לציין שלתאים בעלי ערך גבוה יותר יהיה צבע ירוק יותר ולתאים בעלי ערך נמוך יותר יהיה צבע אדום יותר.

בעיה: איני רואה שלי עיצוב מותנה עבור כל תא בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על סרגלי צבעים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר סרגל דו-צבעי.

  רחף מעל סמלי סרגלי הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל דו-צבעי. הצבע העליון מייצג ערכים גבוהים יותר והצבע התחתון מייצג ערכים נמוכים יותר.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור הערכים של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל דו-צבעי.

 7. בחר סוגמינימום ומרבי. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר    בחר הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין ערךמינימום ומרבי.

  • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה    בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומרבי.

  • עיצוב אחוז    בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומרבי.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

  • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומרבי.

   ערך אחוזונים חוקי הם מ- 0 (אפס) ל- 100. לא ניתן להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל 8,191 נקודות נתונים.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצת ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20 ‏העליון) ביחס של דירוג צבעים אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20 ‏ התחתון) ביחס של דירוג צבעים אחר, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצונים שעלולים לעוות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן מינימום וערךמרבי.

   הנוסחה חייבת להחזיר מספר, תאריך או ערך זמן. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). נוסחאות שאינן חוקיות גורמות שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא הנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

   ערכי מינימום ומקסימום הם ערכי מינימום ומקסימום עבור הטווח של תאים. ודא כי שערך המינימום נמוך מהערך המרבי.

   באפשרותך לבחור שונים מינימום ו המרביסוג. לדוגמה, באפשרותך לבחור אתר מינימוםמספר לבין מרביאחוזים.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום ומרבי, לחץ על צבע עבור כל אחד מהם ולאחר מכן בחר צבע.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל תלת-צבעי

סרגלי צבעים הם קווים מנחים חזותיים המסייעים לך להבין התפלגות ושונות של נתונים. סרגל תלת-צבעי מסייע לך להשוות טווח של תאים על-ידי שימוש במעבר הדרגתי בין שלושה צבעים. הצללה של הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר, בינוניים או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל בצבעים ירוק, צהוב ואדום, באפשרותך לציין שתאים עם ערכים גבוהים יותר יהיו בצבע ירוק, שתאים עם ערכים בינוניים יהיו בצבע צהוב ושתאים עם ערכים נמוכים יותר יהיו בצבע אדום.

בעיה: איני רואה שלי עיצוב מותנה עבור כל תא בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על סרגלי צבעים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר סרגל תלת-צבעי. הצבע העליון מייצג את הערכים הגבוהים יותר, הצבע האמצעי מייצג את ערכי הביניים, והצבע התחתון מייצג את הערכים הנמוכים יותר.

  רחף מעל סמלי סרגלי הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל תלת-צבעי.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור הערכים של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל תלת-צבעי.

 7. בחר של מינימום, נקודת אמצע או המרביסוג. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר     בחר נקודת האמצע.

   במקרה זה, אל תזין ערךנמוך ביותר וגבוה ביותר.

  • עיצוב מספר, תאריך, או ערך זמן     בחר מספר ולאחר מכן הזן של מינימום, נקודת אמצע אוערךמרבי.

  • עיצוב אחוזים     בחר אחוז ולאחר מכן הזן של מינימום, נקודת אמצע אוערךמרבי.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

  • עיצוב אחוזון     בחר אחוזון ולאחר מכן הזן של מינימום, נקודת אמצע אוערךמרבי.

   ערך אחוזונים חוקי הם מ- 0 (אפס) ל- 100. לא ניתן להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל 8,191 נקודות נתונים.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצת ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20‏ העליון) ביחס של דירוג צבעים אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20‏ התחתון) ביחס של דירוג צבעים אחר, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצונים שעלולים לעוות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן של מינימום, נקודת אמצע אוערךמרבי.

   הנוסחה חייבת להחזיר מספר, תאריך או ערך זמן. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). נוסחאות שאינן חוקיות גורמות שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא הנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

   ערכי מינימום, נקודת אמצע, ומקסימום הן מינימום, נקודת אמצע וערכים המרבי עבור טווח תאים. ודא כי שערך המינימום נמוך מהערך נקודת אמצע, אשר בתורו, נמוך מהערך המרבי.

   באפשרותך לבחור שונות מינימום, נקודת אמצע או המרביסוג. לדוגמה, באפשרותך לבחור מינימוםמספר, נקודת אמצעאחוזון ולאחר מרביאחוזים.

   במקרים רבים, הערך 50 אחוזים המוגדר כברירת המחדל של נקודת האמצע הוא המתאים ביותר, אך באפשרותך להתאים אותו כדי לענות על דרישות ייחודיות.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום, נקודת אמצע ומרבי, לחץ על צבע עבור כל אחד מהם ולאחר מכן בחר צבע.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגלי נתונים

סרגל נתונים מסייע לך לראות את ערכו של תא ביחס לתאים אחרים. אורך סרגל הנתונים מייצג את הערך בתא. סרגל ארוך יותר מייצג ערך גבוה יותר וסרגל קצר יותר מייצג ערך נמוך יותר. סרגלי נתונים מסייעים באיתור מספרים גבוהים יותר ונמוכים יותר, בפרט עם כמויות גדולות של נתונים, כגון הצעצועים בעלי קצב המכירה הגבוה ביותר והנמוך ביותר בדוח מכירות של חג.

בעיה: איני רואה שלי עיצוב מותנה עבור כל תא בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על סרגלי נתונים ולאחר מכן בחר סמל סרגל נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור הערכים של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל נתונים.

 7. בחר הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותרסוג. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר    בחר הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין הקצרה ביותר ו הארוכהערך.

  • עיצוב מספר, תאריך, או ערך זמן     בחר מספר ולאחר מכן הזן הקצרה ו הארוכהערך.

  • עיצוב אחוזים     בחר אחוז ולאחר מכן הזן הקצרה ו הארוכהערך.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

  • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן אתר הקצרה לבין הארוכהערך.

   ערך אחוזונים חוקי הם מ- 0 (אפס) ל- 100. לא ניתן להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל 8,191 נקודות נתונים.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצת ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20‏ העליון) ביחס של סרגל נתונים אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20‏ התחתון) ביחס של סרגל נתונים אחר, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצונים שעלולים לעוות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן הקצרה ו הארוכהערך.

   הנוסחה חייבת להחזיר מספר, תאריך או ערך זמן. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). נוסחאות שאינן חוקיות גורמות שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא הנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות: 

   1. ודא כי הערך הקצרה קטן מהערך הארוכה.

   2. באפשרותך לבחור אתר שונה הקצרה לבין הארוכהסוג. לדוגמה, באפשרותך לבחור אתר הקצרהמספר לבין הארוכהאחוזים.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של הקצרהוהארוכה, לחץ על צבע עמודה.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  הסרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

 9. כדי להציג רק את סרגל הנתונים ולא את הערך בתא, בחר הצג עמודה בלבד.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות ערכת סמלים

השתמש בערכת סמלים כדי להוסיף ביאורים לנתונים ולסווג אותם לשלוש עד חמש קטגוריות המופרדות באמצעות ערך סף. כל סמל מייצג טווח ערכים. לדוגמה, בערכת הסמלים של 3 חצים, החץ הירוק המצביע למעלה מייצג ערכים גבוהים יותר, החץ הצהוב המצביע הצידה מייצג ערכים בינוניים והחץ האדום המצביע למטה מייצג ערכים נמוכים יותר.

בעיה: איני רואה שלי עיצוב מותנה עבור כל תא בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על ערכת סמלים ולאחר מכן בחר ערכת סמלים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור הערכים של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר ערכת סמלים.

  1. בחר ערכת סמלים. ברירת המחדל היא 3 אורות רמזור (ללא מסגרת). מספר הסמלים, האופרטורים של ההשוואה המשמשים כברירת מחדל וערכי הסף עבור כל סמל עשויים להשתנות עבור כל ערכת סמלים.

  2. אם תרצה, באפשרותך להתאים את האופרטורים של ההשוואה ואת ערכי הסף. טווח הערכים המשמש כברירת מחדל עבור כל סמל שווה בגודלו, אך באפשרותך להתאים אותו כדי לענות על דרישות ייחודיות. ודא שערכי הסף מסודרים ברצף לוגי מהגבוה ביותר ועד לנמוך ביותר, מלמעלה למטה.

  3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • עיצוב מספר, תאריך, או ערך זמן     בחר מספר.

   • עיצוב אחוזים     בחר אחוז.

    ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז.

    השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

   • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון.

    ערך אחוזונים חוקי הם מ- 0 (אפס) ל- 100. לא ניתן להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל 8,191 נקודות נתונים.

    השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג באופן חזותי אחוז מסוים של ערכים (כגון את 20th העליון או התחתון 20th) שהתפלגות הערכים אינה יחסי.

   • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן נוסחה בכל תיבת ערך.

    הנוסחה חייבת להחזיר מספר, תאריך או ערך זמן. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). נוסחאות שאינן חוקיות גורמות שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא הנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

  4. כדי שהסמל הראשון ייצג ערכים נמוכים יותר והסמל האחרון ייצג ערכים גבוהים יותר, בחר באפשרות הפוך את סדר הסמלים.

  5. כדי להציג רק את הסמל ולא את הערך בתא, בחר הצג סמל בלבד.

   הערות: 

   1. ייתכן שיהיה עליך להתאים את רוחב העמודה לגודל הסמל.

   2. יש שלושה גדלים של סמלים. גודל הסמל המוצג תלוי בגודל הגופן המשמש בתא זה.

לראש הדף

עיצוב תאים המכילים ערכי טקסט, מספר, תאריך או שעה בלבד

כדי למצוא ביתר קלות תאים ספציפיים בתוך טווח תאים, באפשרותך לעצב תאים ספציפיים אלה בהתבסס על אופרטור השוואה. לדוגמה, בגליון עבודה של מלאי ממוינים לפי קטגוריות, באפשרותך לסמן את המוצרים בעלי פחות מ- 10 פריטים קיימים בצהוב. לחלופין, בגליון עבודה retail store סיכום, באפשרותך לזהות הכל stores עם רווחים הגדולים מ- 10%, נפח מכירות הקטן מ- 100,000 ואזור שווה ל- "ברזל".

הערה: אין באפשרותך לעצב באופן מותנה שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי טקסט או תאריך, אלא רק לפי מספר.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון בין, שווה לטקסט המכיל או תאריך המתרחש.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור הערכים של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק תאים המכילים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב רק תאים עם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב לפי מספר, תאריך או שעה    בחר ערך תא, בחר אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן מספר, תאריך או שעה.

   לדוגמה, בחר בבין ולאחר מכן הזן 100 ו- 200, או בחר שווה ל ולאחר מכן הזן 1/1/2006.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה מספר, תאריך או ערך זמן. אם אתה מזין נוסחה, התחל אותה בסימן שוויון (=). נוסחאות שאינן חוקיות גורמות שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא הנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי טקסט     בחר טקסט ספציפי, בחר אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן טקסט.

   לדוגמה, בחר באפשרות מכיל ולאחר מכן הזן Silver, או בחר באפשרות מתחיל ב ולאחר מכן הזן Tri.

   ציטוטים נכללים במחרוזת החיפוש ובאפשרותך להשתמש בתווים כלליים. האורך המרבי של מחרוזת הוא 255 תווים.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה טקסט. אם אתה מזין נוסחה, התחל אותה בסימן שוויון (=). נוסחאות שאינן חוקיות גורמות שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא הנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי תאריך     בחר תאריכים המתרחשים ולאחר מכן בחר השוואת תאריכים.

   לדוגמה, בחר אתמול או שבוע הבא.

  • עיצוב תאים עם ריקים או ללא ריקים     בחר ריקים או ללא ריקים.

   הערה: ערך ריק הוא תא שאינו מכיל נתונים והוא שונה מתא המכיל רווח אחד או יותר (הנחשבים לטקסט).

  • עיצוב תאים עם ערכי שגיאה או ללא ערכי שגיאה     בחר שגיאות או ללא שגיאות.

   ערכי שגיאה כוללים: #####,‏ ‎#VALUE!‎, ‏‎#DIV/0!‎, ‏‎#NAME?‎, ‏‎#N/A, ‏‎#REF!‎, ‏‎#NUM!‎ ו- ‎#NULL!‎.

 7. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט.

  תיבת הדו-שיח עיצוב תאים מוצגת.

 8. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים המדורגים עליונים או תחתונים בלבד

באפשרותך למצוא את הערכים הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר בטווח של תאים בהתבסס על ערך קיצוץ שאתה מציין. לדוגמה, באפשרותך למצוא את 5 מכירת מוצרים בדוח אזורי, המוצרים 15% התחתונים בסקר לקוחות או את 25 משכורות העליון ניתוח צוות מחלקה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון 10 הפריטים העליונים או 10% תחתונים.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור הערכים של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים בגליון העבודה החדש ולאחר מכן על-ידי בחירה בהרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את שדות הטווח באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך לחץ על כל התאים < שדה ערך >.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים המדורגים עליונים או תחתונים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים המדורגים בין, בחר העליונים או התחתונים.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין מספר עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל- 1000.

  • כדי לציין אחוז עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל- 100.

 8. באפשרותך לשנות את האופן שבו העיצוב מוחל על שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable שהטווח שלהם מוגדר לפי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת עמודות.

  • שורה ושדה עמודת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורות.

 9. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט.

  תיבת הדו-שיח עיצוב תאים מוצגת.

 10. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים מעל או מתחת לממוצע בלבד

באפשרותך למצוא ערכים מעל או מתחת לממוצע או לסטיית תקן בטווח תאים. לדוגמה, באפשרותך למצוא את בעלי הביצועים מעל לממוצע בסקירת ביצועים שנתית או לאתר חומרים שיוצרו אשר דירוג האיכות שלהם נמצא מתחת לשתי סטיות תקן.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון מעל הממוצע או מתחת לממוצע.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור הערכים של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים מעל או מתחת לממוצע.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים שהם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לממוצע עבור כל התאים בטווח, בחר מעל או מתחת.

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לאחת, שתיים או שלוש סטיות תקן עבור כל התאים בטווח, בחר סטיית תקן.

 7. באפשרותך לשנות את האופן שבו העיצוב מוחל על שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable שהטווח שלהם מוגדר לפי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת עמודות.

  • שורה ושדה עמודת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורות.

 8. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 9. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד

הערה: אין באפשרותך לעצב באופן מותנה שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי ערכים ייחודיים או משוכפלים.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר ערכים כפולים.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שהטבלה או גליון העבודה המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת בחירת סוג כלל, לחץ על עצב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד.

 5. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה עצב הכל, בחר ייחודי או כפול.

 6. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 7. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

שימוש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים יש לעצב

אם צרכי העיצוב המותנה שלך מורכבים יותר, באפשרותך להשתמש בנוסחה לוגית כדי לציין את קריטריוני העיצוב. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשוות ערכים לתוצאה המוחזרת על-ידי פונקציה או להעריך נתונים בתאים מחוץ לטווח שנבחר.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 3. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 4. תחת בחר סוג כלל לחץ על השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב.

  1. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים כאשר נוסחה זו נכונה, הזן נוסחה.

   עליך להתחיל את הנוסחה בסימן שוויון (=), ועל הנוסחה להחזיר ערך לוגי של TRUE‏ (1)‎ או FALSE‏ (0)‎.

   דוגמה 1: שימוש בעיצוב מותנה אחד עם קריטריונים מרובים והפניות לתאים מחוץ לטווח התאים

   בנוסחה זו, עיצוב מותנה אחד עם קריטריונים מרובים המוחל על הטווח A1:A5 מעצב את התאים בירוק אם הערך הממוצע עבור כל התאים בטווח גדול מהערך בתא F1 ולכל תא בטווח יש ערך מינימלי הגדול מהערך ב- G1 או שווה לו. התאים F1 ו-G1 נמצאים מחוץ לטווח התאים שעליו מוחל העיצוב המותנה. הפונקציה AND משלבת קריטריונים מרובים, והפונקציות AVERAGE ו- MIN מחשבות את הערכים.

נוסחה

Format

‎=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)‎

צבע תא ירוק

דוגמה 2: הצללת כל שורה שניה באמצעות הפונקציות MOD ו- ROW

נוסחה זו מצלילה כל שורה שניה בטווח התאים בצבע תא כחול. הפונקציה MOD מחזירה שארית לאחר חילוק מספר (הארגומנט הראשון) במחלק (הארגומנט השני). הפונקציה ROW מחזירה את מספר השורה הנוכחית. כאשר אתה מחלק את מספר השורה הנוכחית ב- 2, אתה מקבל תמיד שארית 0 עבור מספר זוגי או שארית 1 עבור מספר אי-זוגי. מכיוון ש- 0 הוא FALSE ו- 1 הוא TRUE, כל שורה שמספרה הוא אי-זוגי מעוצבת.

נוסחה

Format

‎=MOD(ROW(),2)=1‎

צבע תא כחול

 1. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 2. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

  הערה: באפשרותך להזין הפניות לתאים בנוסחה על-ידי בחירת תאים בגליון עבודה. בחירת התאים בגליון העבודה מוסיפה הפניות מוחלטות לתאים. אם ברצונך ש- Microsoft Office Excel יתאים את ההפניות לכל תא בטווח שנבחר, השתמש בהפניות יחסיות לתאים.

לראש הדף

חיפוש תאים עם עיצובים מותנים

אם בגליון העבודה שלך יש תא אחד או יותר עם עיצוב מותנה, באפשרותך לאתר אותם במהירות כדי שתוכל להעתיק, לשנות או למחוק את העיצובים המותנים. באפשרותך להשתמש בפקודה מעבר מיוחד כדי למצוא רק תאים עם עיצוב מותנה מסוים או למצוא את כל התאים עם עיצובים מותנים.

חיפוש כל התאים עם עיצוב מותנה

 1. לחץ על תא כלשהו עם עיצוב מותנה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ שליד חיפוש ובחירה ולאחר מכן לחץ על עיצוב מותנה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

חיפוש תאים עם אותו עיצוב מותנה בלבד

 1. לחץ על התא עם העיצוב המותנה שברצונך לחפש.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ שליד חיפוש ובחירה ולאחר מכן לחץ על מעבר מיוחד.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. לחץ על עיצובים מותנים.

 4. לחץ על זהים תחת אימות נתונים.

לראש הדף

ניקוי עיצובים מותנים

בצע אחת מהפעולות הבאות:

גליון עבודה   

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על נקה כללים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. לחץ על הגליון כולו.

טווח תאים, טבלה או PivotTable   

 1. בחר בטווח התאים, הטבלה או ה- PivotTable שברצונך לנקות את העיצובים המותנים שלהם.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על נקה כללים.

 3. בהתאם לבחירתך, לחץ על התאים הנבחרים, טבלה זו או PivotTable זו.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×